Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02182 Эстрада өнері - эстрада оркестірінің әртісі в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Джаз сольфеджиосы I
  Несиелер: 3

  Музыкалық есту, есте сақтау, сауатты интонация, импровизацияны дамыту. Жұмыс түрлері: интонациялық және ырғақтық жаттығулар, сольфеджирлеу, есту анализі, диктант, эстрадалық-джаз импровизациясын дамытуға арналған жаттығулар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ансамбль орындаушылығының негізі
  Несиелер: 2

  Пән міндеттері : - оқылатын шығарманы тез игеру; - Жалпы орындау сипатында дұрыс бағдарлау; - үйлесімді есту қабілетін дамыту; - концертмейстердің көмегінсіз өз партиясын жаттықтыру;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандық 1
  Несиелер: 5

  Материалды орта буында бекіту. Орындаушылық-аспаптық техниканың кәсіби дағдыларын меңгеру. Интонация, тыныс алу, кантиленмен жұмыс істеу. Орындаушылық мәдениет: фразировка, артикуляция, динамика. Сахналық мінез-құлық: композицияның көркем мазмұнының мәнерлілігін жасай білу және жеткізе білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оркестр І
  Несиелер: 3

  Бірлесіп орындау дағдыларын қалыптастыру (әріптестерді ести білу, дыбыс балансын құру, дыбыс шабуылының бірлігі). Ритмиялық босату принципі, триолямен сегізінші нотаны түсіндіру негізінде свинг сезімін дамыту. Штрихтар мен фразалар бірлігін әзірлеу техникасымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандық 2
  Несиелер: 5

  Эстрадалық оркестр аспаптарында орындаушылық теориясы мен тарихы саласындағы білімді жүйелеу беріледі. Ерекше бөлім джаз орындаушылық тарихы туралы деректерді жинақтауға арналған. Эстрадалық оркестрдің таңдалған аспапта ойнау әдістемесінің қалыптасу және даму кезеңдері ашылады, сондай-ақ қалыптасқан негізгі технологиялық тәсілдер мен орындаушылық тәсілдері жүйеленеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оркестр II
  Несиелер: 3

  Оркестрлік партияларды парақтан оқу, партияларды жеке дайындау; топтық және жалпы дайындық, концерттік қойылымдар. Оркестрлік репертуармен танысу. Әртүрлі техникалық суреттерге джаз жаттығуларын ойнау. Ритммен жұмыс (самба, румба, босс-нова, вальс, блюз және т. б. түрлі ырғақты құрылымдарды игеру).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ансамбль орындаушылығының негізі I
  Несиелер: 2

  Оқу пәні ансамбльдік орындаушылықтың тиімді әдістері мен тәсілдерін таңдау арқылы эстрадалық композиция ансамблінде студенттерді бірлесіп орындауды дамытуға, шығармашылық және өзін-өзі көрсету атмосферасын құру арқылы көркемдік талғамды дарытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Джаз сольфеджиосы I
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - біржолақты және музыкалық мысалдар парағынан еркін оқу дағдыларын дамыту, көпжолақты ансамбльдік ән айту; аналитикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру, эстрадалық-джаз стильдері мен жанрлардың музыкалық композицияларының синтаксистік құрылымының элементтерін білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы I
  Несиелер: 3

  Эстрада әртістерінің білім беру жүйесінде маңызды Жалпы кәсіби пәні болып табылады. Музыкалық фольклор. Ежелгі қазақ музыкалық аспаптары. Дәстүрлі фольклор. Шаманизм. Ән фольклорының тұрмыстық жанры. Ауызша кәсіби музыкалық өнер. Ақын дәстүрі, айтыс. Біліктер мен серэ өнері. Эпикалық дәстүр. Ежелгі күйлер мен аңыздар. Домбыра кәсіби дәстүр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ансамбль І
  Несиелер: 2

  Бірлесіп орындау дағдыларын қалыптастыру (әріптестерді ести білу, дыбыс балансын құру, дыбыс шабуылының бірлігі). Дыбысталу сапасына, шабуылға және түсірілімдерге, артикуляцияға және фразировкаға, ырғақтық үйлесімділікке, ансамбльдердің әрбір нақты эпизодта өз партияларының рөлі мен мәнін айқын көрсете отырып орындалатын шығармалардың стилистикалық ерекшеліктерін түсінуге жұмыс қажет. Штрихтермен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық ІІІ
  Несиелер: 5

  Эстрадалық, джаз ансамбльдерінің, оркестрлердің, концерттік орындаушылардың, терең кәсіби білімі бар және кәсіби даярлығының жоғары деңгейі бар педагогтер ретінде кәсіби қызмет үшін қажетті көркем музыкалық-орындаушылық шеберлікті меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестр ІІІ
  Несиелер: 3

  Оркестрлік сыныпта жұмысты жалғастыру. Ірі жоспардағы шығармалар ойыны: концерттер, эстрадалық оркестрге арналған пьесалар. Оркестрге арналған эстрадалық миниатюраларды ауыстыру. Техникалық тәсілдер, метроритмиялық және полиритмиялық сәттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестр партияларын оқу
  Несиелер: 3

  Партитура туралы жалпы ақпарат. Партитураны рәсімдеудің негізгі ережелері. Фортепианода партитураның ойын ерекшеліктері-кейбір қысқарту немесе ноталық мәтінді жеңілдету тәсілдері. Педаль. Перне тіркесімдерін жасау дағдылары. Кәсіби қызмет пен педагогикалық салада кең репертуары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы дирижерлеу
  Несиелер: 2

  Жалпы дирижерлеуді оқыту мыналарды көздейді: дирижерлік техниканың негізгі дағдыларын меңгеру; әр түрлі стильдегі музыкалық шығармаларды, халық аспаптар оркестріне арналған бірегей шығармаларды, композитор-классиктердің симфониялық музыкасын зерделеу негізінде орындаушылық қасиеттер мен дағдыларды дамыту; шығармада өзіндік жұмыс істеу дағдыларын тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фортепиано
  Несиелер: 2

  "Фортепиано" пәні әр түрлі стильдердің, жанрлардың, формалардың музыкалық шығармаларымен таныстырады; одан әрі кәсіби қызметте қажетті құралдарды меңгеру дағдысын, біліктерін жетілдіреді, жетілдіреді; аспаптық қызметтің басқа түрлерінде (парақтан оқу, есту бойынша іріктеу, аккомпанементтерді орындау, транспондау) жұмыс істеу дағдысын дамытады; музыкалық шығармада өзіндік жұмыс істеу дағдысын, фортепианолық техниканың негізгі түрлері мен дыбысты шығарудың әртүрлі сапасымен жұмыс істеу әдістерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тектес аспап
  Несиелер: 3

  Туыс аспаптардың мәнерлі ерекшеліктері мен техникалық мүмкіндіктері-олардың оркестр мен ансамбльдегі рөлі. Нұсқаулық материалдарды игеру, сондай-ақ осы құрал үшін арнайы жазылған немесе қайта салынған джаз және академиялық шығармаларды зерттеу. Чтение с листа. Транспондау. Әртүрлі дәстүрлі және қазіргі джаз стилдерінде биг-Бенд үшін аранжировкаларды зерттеу және орындау. Фортепиано, эстрадалық оркестр, ансамбль сүйемелдеуімен жеке бағдарламаларды орындауға дайындау. Джаз шығармаларын қамтитын репертуарды зерттеу және жинақтау. Репертуарлық тізім бойынша тарихи ракурс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аспаптау I
  Несиелер: 2

  Оркестрге музыкалық пьесаның ережесі. Пьеса жазылған музыкалық аспаптардан шығару өнері. Олар дұрыс пайдаланғанда беретін барлық әсер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ансамбль ІІ
  Несиелер: 2

  Бірлесіп орындау жұмысын жалғастыру. Ұжымдық музицирлеу, эстрадалық-джаз композициясын талдау. Классикалық туындылармен салыстырмалы талдау. Техникалық шығармалар-орындаушылық штрихтерді бірлесіп жасау. Ансамбль бойынша серіктес сезіну.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Музыка дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі және ежелгі дәуірдің музыкалық өнері; Орта ғасыр және қайта өрлеу дәуірі. Жаңа уақыт, Барокко дәуірі (ұлттық композиторлық мектептер, Операның тууы, концерттік өмір). Ағарту дәуірі-философиялық идеялар, қоғамдық-саяси оқиғалар, музыкадағы классикалық стиль. XIX ғасыр-оның стильдік ерекшеліктері романтизм ғасыры. ХХ ғасырдың музыкалық өнері-даму мәселелері, үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оркестр IV
  Несиелер: 3

  Әр түрлі стильдік бағыттағы джаз және эстрадалық заттардың, жоғары орындау мәдениетіне ие, дәстүрлі және қазіргі джаз музыкасының үздік үлгілерінің белсенді насихаттаушыларының ойыны. Орындаудың штрихтік ерекшеліктерін меңгеруді жетілдіру, джаз, рок және поп музыкасының музыкалық тілін, стильдері мен бағыттарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармония
  Несиелер: 3

  Гармония философиялық-эстетикалық категория ретінде. Гармония және лада категориясының арақатынасы. Үш рөл (формалық, фондық, мәнерлі), гармонияның 4 жағы (формалық, фондық, мәнерлі, линеарлы). Қоймасы. Фактура. Баяндаудың фактуралық түрлері, фактуралық координаттар. Ладо-гармониялық ойлауды дамыту; негізгі гармоникалық құралдарды жүйелі зерттеу: гармоникалық айналымдар, секвенциялар, әсерлер, тізбектер, тоналды жоспар. Әуенді үйлестіру дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы II
  Несиелер: 3

  Қазақ сазгерлері мектебінің қалыптасуы. Музыкалық-сахналық өнер: опера және балет. Симфониялық музыка. Кантатты-ораторлық және камералық-аспаптық музыка. Қазақстан композиторларының кәсіби музыкасы. Қазақстан композиторларының шығармашылығындағы ұйғыр, корей, орыс, дүнген фольклоры. Қазіргі композиторлық мектеп. Орындаушылық өнер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандық IV
  Несиелер: 5

  Дыбысты, дыбысталу сапасын, ойын мәнерлілігін, фразировкасын, нюансировкасын, артикуляциясын жасау. Гамм, арпеджио, аккорд ойынында аппликатуралық тәртіпті жасау. Джаз штрихтары мен стандарттарын зерттеу. Көркем және техникалық дамудың бірлігі принципі. Орындаушылық техника: әр түрлі қиындықтарды жеңудің жолдары мен әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фортепиано I
  Несиелер: 2

  Бұл пән фортепиано құралдарын меңгеру дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пән бағытталған: дирижердің пианисттік шеберлігінің деңгейін арттыруға; аккомпанирлеу, транспондау, парақтан оқу, вокалдық-техникалық жаттығулар ойындарын жетілдіруге; музыкалық ойлау деңгейін дамытуға. әр түрлі жанрдағы фортепианолық шығармаларды зерттеу, орындаушылық техника мен дағдыларды дамыту, фортепиано, хор музыкасы бойынша орындаушылық және ноталық әдебиетті зерттеу. Хор шығармаларын сүйемелдеуді орындау, вокалдық-техникалық жаттығуларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениеттегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Менеджмент-қоғамдағы пән, қалыптасу және қолдану. Макро және микро менеджмент. Менеджмент түрлері-қолдану саласы. Мәдениет және өнер салаларының байланысы. Пиар-менеджмент, кәсіпкерлік негіздері. Орындаушының продюсировкасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандық V
  Несиелер: 5

  Қалаған дыбысты естуге тәрбиелеу. Дыбыстың ішкі көрінісі. Нақты көркем міндеттермен байланысты дыбыс шығару тәсілдерінің алуан түрлілігі. Дыбыспен жұмыс істеу тәсілдері. Музыкалық дыбысты қабылдаудың аймақтық табиғатымен интонация байланысы. Интонацияның тіркелімге, қарқынға, дірілге тәуелділігі. Ойын қимылдарының психофизикалық негіздері. Қозғалыс дағдыларын қалыптастыру механизмдері. Музыканттың орындаушылық техникасын дамытудың негізгі принципі ретінде сананы белсенді бақылаудағы қозғалыс-ойын процестерінің бағынышты рөлі және музыкалық-көркем көріністердің жетекші рөлі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фортепиано
  Несиелер: 2

  Пән фортепиано, аккомпанирование және ансамбльдік музицирлеуде ойын дағдыларын меңгеруге, сонымен қатар болашақ мамандардың орындаушылық және педагогикалық іс-әрекетіне қажетті әр түрлі жанрлар мен стильдердің туындыларын практикалық меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 3

  Талдау музыкалық-композициялық санат ретінде. Музыкалық мәтін. Қоймасы. Фактура. Музыкалық мәнерлілік құралдары, олардың формалық мүмкіндіктері. Музыкалық форма туралы оқу. Форманың категориялары. Музыкалық форманың мазмұны феномен ретінде. Музыкалық форманың семантикасы. Музыкалық форманың бөлімдері. Қарапайым және күрделі формалар, Вариациялық және сонаттық форма, рондо, фуга формасы; циклдық және аралас формалар туралы түсінік. Таңдап алынған аспаптарға арналған шығармалардағы, вокалдық шығармалардағы формалардың ерекшеліктері; джаз музыкасының өзіндік формалары (блюз, баллада, стандарт, жайылған джаз композициялары).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Джаз стандарттары мен танымал музыканы оқу
  Несиелер: 3

  Рок-мәдениет 50-х (рок-н-ролл, скиффл); 60-х (твист, соул, бит, фолк, ағылшын ритм-энд-блюз, хиппи, психоделия, хард-рок, прогрессивті рок...(Арт-рок, джаз-рок, рок-опера, диско, регги, хэви-металл, панк-рок); 80-ші, 90-шы жылдардағы музыкалық мәдениет; 20-шы ғасыр. Джаз. Әлеуметтік-экономикалық, ұлттық-этникалық, көркем-эстетикалық құбылыстар контекстіндегі джаздың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Ерекше джаз тәсілдері (импровизациялық, метроритмиялық ерекшеліктер, свинг, артикуляция, дыбыстық идеал). Джаздың негізгі стилистикалық түрлері, оның даму процесінде АҚШ-та, Еуропа елдерінде пайда болған. Отандық джаздың дамуы мен стилистикасының ерекшеліктері, музыкалық өнердің басқа түрлерімен өзара әрекеттесу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оркестр V
  Несиелер: 3

  Оркестр әртісі ретінде жұмыс істеу ерекшеліктері. Эстрадалық-джаз оркестрінде солист, аккомпаниатор, екінші партияны орындаушы ретінде мәдениетті, орындаушылық дағдыларды қалыптастыру. Репертуармен жұмыс. Көркемдік талғамға тәрбиелеу, ансамбльдік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аспаптық ансамбль І
  Несиелер: 3

  Ансамбль артисі ретінде жұмыс істеу ерекшеліктері; ансамбльдік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру: соло, аккомпанемент, әр түрлі құрамдарға арналған шығармаларды концерттік орындауға дайындау процесінде екінші партия. Әртүрлі стильдер мен жанрлардың аранжировкаларын орындау: классикалық, дәстүрлі және қазіргі джаз, рок элементтерімен.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік ногография II
  Несиелер: 3

  Компьютер: процессор, монитор, принтер; компьютермен жұмыс істеудің негізгі дағдылары; бағдарламалаудың қарапайым тілдері (BASIC, PASCAL) және оларды тәжірибеде қолдану. Негізгі ұғымдар: дыбыс, оның табиғаты, дыбысты цифрлау мүмкіндігі. MIDI интерфейсі, оның заманауи музыка жасау мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дыбыс режиссерімен жұмыс
  Несиелер: 3

  Оқыту процесінде: дыбыстың физикалық негіздерін; студиялар мен залдардың акустикасын; сөйлеу және ән айту акустикасын; студиялардың дыбыстық жабдықтарын; вокалдық сөйлеу және хор жазу ерекшеліктері мен ерекшеліктерін білуі тиіс. Дағды: фонограммаларды жазу кезінде және концерттік қызметте дыбыс режиссерімен жұмыс істеу: фонограммаларды дыбыстау сапасын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оркестр VI
  Несиелер: 3

  Әріптестерді ести білу, дыбыс балансын құру, дыбыс шабуылының бірлігі, дыбысталу сапасы, ырғақтық үйлесім, тембрлік бояуларды іздеу, динамиканың мәнерлілігі, эстрадалық және джаздық орындаушылық тәсілдер, штрихтік техниканың ерекшеліктері, орындалатын шығармалардың түрлері мен стилін түсіну, шығармашылық тәртіпті тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 3

  Психология пәні. Тұлға және тұлғааралық қатынастар; танымдық процестер, тұлғаның эмоционалдық, психологиялық саласы. Көркем шығармашылық психологиясы. Өнерді қабылдау мәселелері. Музыкалық педагогика негіздері; музыкант педагогы тұлғасына қойылатын талаптар; оқытушы мен студенттің жеке көркем-шығармашылық жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандық VІ
  Несиелер: 5

  Аспаптық техниканы жетілдіру. Эстрадалық композицияның метроритмикасын тереңдетіп оқыту. Негізгі ритмикалық фигуралар (үлестерді екілік, үшольдік бөлу). Агогика, рубато. Акапелл және аккомпанементпен ойын. Полиритмиялық және полиметриялық қиындықтар. Акцентуация, поэтикалық және музыкалық ырғақты қосу күрделілігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аспаптық ансамбль ІІ
  Несиелер: 3

  Парақтан сауатты оқу дағдыларын меңгеру, соло шығару, түрлі импровизациялар жасау; джаз музыкасының штрихты мектебін меңгеру. Ансамбльде концерттік орындау дағдылары. Репертуармен жұмыс: стиль, жанр, жіктеу тұрғысынан. Тыңдаушы аудиторияға баса назар аудару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Джаз импровизациясы I
  Несиелер: 2

  Импровизация-джаз өнерінің негізі. Ары қарай практикалық қолдана отырып, импровизациялық ойлау дағдыларын дамыту. Музыкалық тілдің маңызды параметрлерін (интонациялық, ладалық, ырғақтық, құрылымдық) ескере отырып, әуенді желіні құра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Вокалдық-орындаушылық ансамбль І
  Несиелер: 2

  Әлемдік музыкалық мәдениеттің даму үрдістері мен үрдістерін түсінетін әртүрлі эстрадалық-джаз ансамбльдерінің (оркестрлердің) құрамында өнер көрсететін, солист-импровизатор, концерттік орындаушы, әртіс ретінде білім мен іскерлікті практикада қолдана алатын мамандардың (эстрадалық-джаз кәсіби аспапшылардың) жаңа түрін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биг-бендпен жұмыс
  Несиелер: 3

  Биг-бэнд және солист (вокалист немесе аспапшы). Эстрадалық-джаз музыкасының негізгі тенденциялары. Эстрадалық орындаушылық саласындағы биг-бендтің рөлі. Орындаушылық құрамы және орындалатын репертуары. Шығармалармен жұмыс істеу кезіндегі вокалдық-аспаптық мүмкіндіктер. Эстрадалық музыкадағы әртүрлі стильдер мен ағымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Вокалдық-аспаптық ансамбль ІI
  Несиелер: 3

  Әр түрлі көркем тапсырмаларды жоғары деңгейде орындауға қабілетті, халықаралық орындаушылық деңгейіне сай жан – жақты Орындаушы ансамбльді тәрбиелеу. Алдыңғы курста алынған дағдыларды бекіту. Техникалық дағдыларды дамыту, ансамбльдік-ұжымдық музициялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық VII
  Несиелер: 5

  Әр түрлі стильдегі Импровизация – баллада, свинг, блюз. Джаз орындаушылық тәсілдердің ерекшелігі. Көркем бейненің сахналық көрінісі. Терминдерді ашу-қиял және қиял. Эмоциялық тондар шкаласымен жұмыс. Көркем бейненің тұжырымдамасын ашу және оны іске асыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика, құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделген интегративті сипатқа ие, оның мәні өмірдің түрлі аспектілері, адам мен қоғамның дамуы, әлеуметтік факторлардың әр адамның өміріне әсері туралы ғылыми білім болып табылады. Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіпкерлік-білімсіз қазіргі экономикалық өмірде бағдарлануға қиын ғылым. Алайда, экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп негіздері туралы түсінік болу, әсіресе жастар үшін – уақыт талабы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оркестр VII
  Несиелер: 3

  Оркестр құрамында аспапшы және концертмейстер ретінде ойнау. Түрлі жанрдағы және формадағы музыкалық шығармаларды парақтан оқу. Ұжымдық ойында, жалпы көркем тапсырманы орындаудағы өз жеке рөлін дұрыс және толыққанды түсіну. Ансамбль құрамындағы аспаптың Көркемдік-орындаушылық мүмкіндіктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орындаушылық өнер тарихы
  Несиелер: 2

  Оқытудың әртүрлі кезеңдерінде оқытылатын әртүрлі жанрлар мен стильдердің шығармаларымен танысу. Эстрадалық орындаушылық тәсілдерінің ерекшелігі: эстрадалық-джаз орындаушылық дамуының негізгі кезеңдерін оның қалыптасу бастауынан қазіргі уақытқа дейін дәйекті ашу; орындаушылық шығармашылықтың бағыттың немесе мектептің эстетикалық қағидаттарынан, жеке ерекшеліктерінен, орындаушылардың идеялық-көркемдік ойынан тәуелділігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аспаптық-концерттік ансамбль І
  Несиелер: 3

  Студенттер шығарманың көркем түсіндірмесі, формасы мен дамуының шарықтау шегі ұғымын жетілдіреді, стиль, жанр туралы қысқаша мәлімет алады және түрлі жанрлар мен формадағы шығармалардың орындалу ерекшеліктерін іс жүзінде меңгереді. Әр түрлі стильдерді зерттеу (дәстүрлі джаз, рок және т.б.). Дипломдық жұмысқа дайындық. Дипломдық жұмыс бағдарламасын іріктеу және жаттықтыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Джаз импровизациясы II
  Несиелер: 2

  Музыкалық тілдің маңызды параметрлерін (интонациялық, ладалық, ырғақтық, құрылымдық) ескере отырып, импровизацияның негізі ретінде дәстүрлі және қазіргі джаз үйлесімінің негізгі теориялық принциптерімен байланыстыра отырып, әуенді желіні құра білу. Атақты джаз орындаушыларының импровизациялық соло талдау жасау; джаз стандарттарын орындаушылық түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық VIII
  Несиелер: 5

  Штрихтермен жұмыс істеу жүйесі, оларды орындау тәсілдері. Аппликатура көркем мәнерлілік құралы ретінде және орындау тәсілдерінің жүйесі ретінде. Аппликатуралық принциптердің тарихи эволюциясы. Аппликатураны таңдаудың көркемдік принципі. Әуенді, метрикалық, ырғақты аппликатуралар. Позициялық параллелизмнің аппликатурасы. Желілік аппликатура (жолаушы техникасы). Студенттің дұрыс дамуының міндетті шарты ретінде техниканың барлық элементтерін гармоникалық зерттеу. Техникалық және көркемдік дамудың үйлесімі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Эстрадалық шоу қойылымдар
  Несиелер: 5

  Сахнада би, пластика, мимика және т.б элементтерін пайдалана отырып, сол немесе басқа әннің музыкалық тіліне сүйене отырып, аяқталған көркемдік бейнені жасау. Мемлекеттік емтиханға дайындық кезінде (актердің шеберлігі, би, мамандық сияқты пәндер кешенінде) әрбір түлекке шоу-бағдарлама жасауда өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік беру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  "Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі" пәні - студенттерді педагогикалық және орындаушылық тұрғыдан, атап айтқанда арнайы пәндерді оқытудың негізгі әдістемесімен оқытады. Аспапты кәсіби меңгерудің негізгі заңдылықтарын, дәстүрлі стильде әндерді жеке орындау тәсілдерін, оқытушы мен оқушы арасындағы негізгі ережелерді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оркестр VIII
  Несиелер: 3

  Эстрадалық-джаз оркестрінің техникалық мүмкіндіктері туралы білім алу. Ары қарай оқу процесінде де, өзіндік кәсіби қызметте де практикалық қолдануға болатын білімдер. Эстрадалық-джаз оркестрінің әртісі ретінде жұмыс істеу ерекшеліктері. Эстрадалық-джаз оркестрінің стилистикалық әртүрлігінде репертуары. Эстрадалық-джаз оркестр аспаптарының Көркемдік-орындаушылық мүмкіндіктері. Эстрадалық-джаз оркестрінің аспаптар партиясын жазу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аспаптық-концерттік ансамбль II
  Несиелер: 3

  Аспапты ансамбль құрамындағы инструменталист және концертмейстер ретінде ойын. Ансамбль партияларының парағынан оқу дағдыларын қалыптастыру. Эстрадалық-джаз аспапты ансамбльде партияларды орындау. Өз құралының партиясын орындауға дербес дайындық. Берілген құрал үшін әуен немесе аккорд тізбегін жазу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Вокалдық-аспаптық ансамбль ІII
  Несиелер: 2

  Көркем ақталған техникалық тәсілдерді қолдану, авторлық ойды барынша айқын іске асыру үшін орындаушылық практикада өз аспабының немесе дауысының мүмкіндіктерін пайдалану. Ансамбльде кәсіби қызметті жүргізу үшін қажетті орындаушылық шеберлігіне ие маманды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Диплом алдындағы тәжірибе
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Студент дыбыстың физикалық негіздерін біледі; студиялар мен залдардың акустикасы; студиялардың дыбыстық жабдықтары; халық оркестрінің аспаптар жазуының ерекшелігі мен ерекшеліктерін біледі; арнайы әдебиетпен жұмыс істей алады, кәсіби түсініктер мен терминологияны қолдана алады; Finale және Sibelius бағдарламасында ноталық мәтінді компьютерлік теру дағдыларын меңгерген; Cubase және Cakewalk секвенсоры бағдарламаларын біледі.

 • Код ON2

  Ойнау аппаратын білу есебінен өзінің орындаушылық деректерін шебер қолдана алады; болашақ шығармашылық қызмет үшін орындау стилін таңдай алады; ансамбль мен оркестрдің әр түрлі құрамдарына (биг-бенд, ансамбль, оркестр және т.б.) оркестр жасай алады; тактирлеудің қарапайым және күрделі сызбаларын оқу дағдысы бар; дирижердің оң және сол қолының қозғалыс техникасын біледі; парақтан ойнай алады, фактура бойынша күрделі емес фортепианолық пьесаларды тасымалдаа алады.

 • Код ON3

  Өзінің кәсіби қызметінің түрлі салаларында әлеуметтік - гуманитарлық, экономикалық және құқықтық ғылымдар әдістерін меңгерген және қолданады, алған білімдерін қазіргі қоғамды талдауға қолданады

 • Код ON4

  Дыбысты дауыспен дәл анықтау және гамманың барлық түрлерін, баспалдақтарды, аралықтарды, алақанда және берілген тоннан аккордтарды анықтай алады. Орындаушылық және ғылыми қызметте пәннің терминологиялық және ұғымдық аппаратын қолдана алады. Музыкатану әдебиетімен жұмыс істеу дағдысын меңгерген.

 • Код ON5

  Музыкалық мәдениетті дамытудың негізгі кезеңдері және оның жарқын үлгілері туралы білімі бар. Орындаушылық және ғылыми қызметте пәннің терминологиялық және ұғымдық аппаратын қолдануға Құзыретті. Музыкатану әдебиетімен жұмыс істеу дағдысын меңгерген.

 • Код ON6

  Ансамбльдің барлық партитурасын меңгерген; өз партиясын бір уақытта өз серіктестерін мұқият тыңдай отырып орындайды; тембрлік бояуға, динамикалық реңктер бірлігіне, фразировкаға қатысты дыбысталудың ең көп құймалығын орындайды; екпінді, оның өзгерістерін, сондай-ақ орындаудың ырғақты айқындылығын дәл сақтайды; әр түрлі музыкалық стильдерде бағдарлай алады; импровизация дағдысы бар.

 • Код ON7

  Оқу үрдісінде оқытудың заманауи ұйымдастыру формаларын, әдістері мен құралдарын қолданады; Әдістеменің заңдылықтарын шығармашылықпен қолданады; мәдени-антропологиялық тәсілге ие, ол музыкалық мәдениеттің, өнер мен білімнің тұтас құбылысын адамның даму заңдылықтары мен ерекшеліктерінің, оның санасының бейнесі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Психикалық өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгерген. Адамның мінез-құлқындағы, оның тұлғасын дамытудағы өзіндік сананың рөлін біледі.

 • Код ON8

  Джаз түрлерін біледі: буги-вуги, блюз, регтайм; игерілген репертуар. Отандық және шетелдік композиторлардың пьесалары ойнайды; орындалатын шығармалардың түрі мен стиліне жұмыс істейді; импровизациялар шығарады; аранжировкалар жасайды.

 • Код ON9

  Орындаушылық техникада, үйлесімділікте, ритмикада, аранжировкада және импровизацияда жаңа көкжиектер бойынша білімі бар

 • Код ON10

  Орындалатын шығармалардың формасы мен стиліне жұмыс істей алады; ойын техникасын өз бетінше одан әрі дамыту; әртүрлі орындаушылық тәсілдерді, штрихтік техниканың ерекшеліктерін меңгереді; шығармашылық процестің заңдары, джаз, рок және поп-музыканың музыкалық тілі, әртүрлі стильдер мен бағыттар туралы білімі бар, кәсіби терминологияны меңгереді.

 • Код ON11

  Эстрадалық-джаз орындауға қатысты барлық сұрақтарда Құзыретті; таңдалған құрал бойынша әдістемелік және оқу-ғылыми әдебиеттермен жұмыс істейді; бірлескен жұмыста сахналық қозғалыс мәдениеті; әдістемелік әдебиеттерді және оқу құралдарын қолдана білу

Top