Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04107 Қаржы в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Инновациялық банкинг
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны банк секторындағы инновацияның маңыздылығына байланысты. Біз инновациялық банктің құрылымы мен моделін, сондай-ақ банктердегі инновациялық технологиялардың ағымдық үрдістерін зерттейміз. Зерттеу барысында банктің қаржылық есептілігін бағалау және талдау көзделеді, оның негізінде инновациялық банктің басқаруы үшін инвестициялық және басқа басқару шешімдерін жасауға болатындығы жайлы түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
 • Исламдық банкинг
  Несиелер: 4

  Бұл пән банк жүйесінің дәстүрлі модельдерімен салыстырғанда айырмашылықтар мен артықшылықтар тұрғысынан ислам банкингінің негіздері мен принциптерін зерттеуді қамтиды. Заңнамалық база негізінде ислам банкингінің әдістері мен құралдары зерттеледі, бұл болашақ мамандарға қаржылық және аналитикалық ақпараттармен жұмыс жасауда исламдық банктік құралдарды қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» курсының мақсаты жалпы теориялық және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті математикалық талдаудың және сандық әдістердің негізгі әдістерін игеру; математикалық модельдеу мәселелерін шешу үшін жүйелер мен процестерді пайдалану; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; зерттеу дағдыларын дамыту және қолданбалы тапсырмаларды өзін-өзі талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро-макро экономика
  Несиелер: 4

  Микро макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез-құлығын зерттейді (талдау орталығында - жекелеген тауарлардың бағалары, олардың өндіріс шығындары, жекелеген нарықтар мен өндірістердің жұмыс істеу механизмі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі жиынтық сұраныс пен ұсыныстарды, ЖІӨ мен ұлттық табысты қалыптастыру үдерістерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздыққа әсерін қарайды. Микро-макроэкономика жекелеген шаруашылық субъектілерінің мінез – құлқын зерттейді (оны талдау орталығында-жекелеген тауарлардың бағасы, оларды өндіруге кеткен шығындар, жекелеген нарықтар мен салалардың жұмыс істеу тетігі); тұтастай алғанда экономиканың жұмыс істеуі, жиынтық сұраныс пен ұсынысты, ЖІӨ мен ұлттық кірісті қалыптастыру процестерін, экономикалық саясаттың өсу қарқынына, инфляцияға және жұмыссыздық деңгейіне әсерін қарайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарды экологияға қарасты факторларға, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар бола қалған кезде халыққа, өзіне және өзара көмек көрсете білуді үйрету. Болашақ мамандарға халықты, шаруашылық жүргізуші салаларын осы заманғы зақымдаушы қарулардың зақымдағыш факторларынан қорғап, жүріп-тұру ережелерін үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақша және капитал нарығы
  Несиелер: 5

  Ақша және капитал нарығы» курсының негізгі мақсаты капитал мен ақша нарығының іргелі білімін қамтамасыз ету болып табылады. Пән, капитал нарығының негізгі түрлерінің және ақша нарығының логикалық байланысы мен тәуелділігін олардың тарихи дамуына, сондай-ақ қаржы, сақтандыру, инвестиция, зейнетақы капиталы саласындағы қажеттіліктің артуына байланысты даму үрдістері мен даму перспективаларын ескере отырып анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банк
  Несиелер: 5

  Пәнінің мақсаты ақша айналымы мен кредитінің негізгі үрдістері мен модельдерін, қазіргі заманғы ақша-кредит жүйесінің қағидаттары мен механизмдерін зерттеу болып табылады. «Ақша, несие, банктер» пәні студенттердің нарықтағы қарым-қатынас жағдайында ақша, несиелік және банктік мәселелер бойынша кәсіптік бағдарлауға мүмкіндік беретін банк, қор және валюталық нарықты зерттеуде студенттердің нақты білімі мен практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды білуді қамтамасыз етеді. Жалпы кәсіпорынның басқару қызметі, оның ішінде маркетингтік зерттеулерді, маркетинг кешенінің элементтерін басқару, әртүрлі салалар мен салаларда маркетингтік стратегияларды әзірлеу үшін маңызды мәні бар тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастыру негізінде жатқан принциптерді, әдістерді, құралдарды зерделеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-басқару саласындағы теориялық білімді меңгеру және тәжірибеде менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, студенттердің ситуациялық және жүйелі ойлауын қалыптастыру және дамыту, басқарудың байланыстырушы функцияларының мәні мен мазмұнын зерделеу, тиімді басқару шешімдерін табу үшін шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша-кредит саясатының қағидаттарына кіріспе
  Несиелер: 5

  «Ақша кредит саясатының қағидаттарына кіріспе» пәнін оқытудың мақсаты студенттерге ақша-кредит саясатының қағидалары мен ережелерін үйрету, ақша-кредит саясатының трансмиссиялық механизмі мен оның әлемдік экономикадағы ерекшеліктерін таныстыру және ұлттық экономикалардың әртүрлі ақша-кредит саясатының тұрақтылығы тұрғысынан тұтастық көзқарас қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Монетарлық теория
  Несиелер: 5

  «Ақша теориясы» пәнін оқытудың мақсаты - ақша теориясының, инфляцияның, несие мен қаржы нарықтарының теориялық аспектілерін ашып көрсету саласындағы қазіргі заманда білімді студенттерді қалыптастыру. Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер валюталық дағдарыстар теориясы, пайыздық мөлшерлемелер, ақшалай бейтараптық және инфляция, ұтымды күтулер, ақша теориясы макроэкономикалық мәселелері және оларды болдырмау шаралары туралы біледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді мекемедегі және оның құрылымындағы бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша теориялық және тәжірибелік жаңалықтармен, есеп тұжырымдамаларымен таныстыру болыа табылады. Пәнді оқыту экономика және қаржы саласындағы кадрларды бәсекеқабілеттілікке дайындау үшін бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы мәні, қызметі және рөлі. Қаржы жүйесінің мазмұны мен құрылымы. Қаржылық саясат және механизм. Қаржылық жоспарлау: мазмұны, әдістері, ұйымдастыру принциптері. Қазақстан Республикасында қаржы менеджментін ұйымдастыру. Қаржылық жүйенің негізі ретінде қаржы мекемелері, мекемелер, ұйымдар. Кәсіпорындардың қаржы қаражаттары. Меншік құқығының кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыруына әсері. Мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру. Мемлекеттік кіріс жүйесі. Мемлекеттік кірістерді жіктеу. Мемлекеттік бюджет. Бюджеттің кірістері мен шығыстары. Бюджет тапшылығы және оны жабу әдістері. Мемлекеттік қарыз және мемлекеттік қарыз. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Қаржы нарығы Сыртқы сауда саласындағы қаржы. Қаржы және инфляция

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баянда��а, презентация қатемен жұмыс Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықараық қаржы
  Несиелер: 5

  Пән дамыған елдердің қаржы жүйелерін ұйымдастыру негіздерін зерттеуге, шет мемлекеттердің қаржы жүйелері буындарының ерекше сипаттамаларымен танысуға бағытталған. Онда халықаралық қаржы институттарының қызметі зерттеледі, шет елдердің қаржы секторындағы интеграциялық процестер, сондай-ақ жаһандану тәуекелдері мен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемалары оқытыдлады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет елдердің қаржысы
  Несиелер: 5

  "Шетел мемлекеттерінің қаржылары" пәні дамыған нарықтық экономика жағдайында қаржының орындайтын рөлдің мәнін қарауға бағыттау. Мұда мемлекеттік қаржының қазіргі батыс теориялары зерттеледі, бұл ретте негізгі назар осы теорияларды практикалық пайдалануға – салық қызметінің, мемлекеттік кредит, мемлекеттік бюджеттердің тиімділігін арттыруға бөлінеді,сондай-ақ олардың экономикалық өсу процестерінің әсерін күшейту қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби -бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шет тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша-несиелік реттеу негіздері
  Несиелер: 5

  «Ақша - несиені реттеудің негіздері» пәні халықаралық және ұлттық төлем жүйелерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін ескере отырып, ақша-кредит саясатының негізгі модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу, оларды практикалық қолдануды талдау, ақша-кредит саясатының қаржы нарықтарына әсер ету арналарын анықтау және бағалауды қарастырады. Ақшалай реттеудің негізгі органы ретінде орталық банктің ерекшеліктері және ақша-кредит саясатының модельдерінің ерекшеліктері болып табылатындығы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық институттар және нарықтар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында қаржы нарықтарына назар аударуға және қаржы нарығының инфрақұрылымын, қаржы құралдарын қолдануға мүмкіндік береді. Қаржы делдалдығы институттарының жұмыс істеу негіздерін игеру, қор нарығында кәсіби қатысушылардың жұмысын білу, кәсіби білімдерді тереңдететін және оны қаржы нарығының тәуекелдерін бағалау және азайту үшін қолдануды жоспарлауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк бизнесін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны банктік бизнесті ұйымдастыру ерекшеліктеріне байланысты бірқатар қолданылатын тақырыптарды қамтиды. Студенттер банктердің жұмыс істеуі үшін нормативтік-құқықтық базаны біледі, болашақ мамандығы бойынша есептеулерді жүргізуге және аналитикалық жазбаларды дайындауға мүмкіндік беретін банк операцияларының дамуына практикалық бағдар беруді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның қаржылық басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Компанияны қаржылық басқаруды ұйымдастыру. Қаржылық қызмет көрсету жөніндегі компания міндеттері. Кәсіпорын мүлкін басқару. Өндірістік шығындар Корпоративтік кірістерді қалыптастыру, тарату және тиімді пайдалану. Корпорацияны қалыптастыру және капиталды басқару. Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу жолдары. Корпоративтік қаржылық жоспарлау. Кәсіпорынның қаржыландыру стратегиясы және тактикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыруды ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Сақтандыру негіздері сақтандырудың негіздерін үйренуге бағытталған. Бұл қоғамдағы сақтандырудың сипаты мен рөлін зерттеуді қамтиды. Сақтандыру қатынастарының көзі ретіндегі тәуекел. Сақтандыру қызметінің субъектілері. Сақтандырудың қаржылық және құқықтық негіздері. Сақтандыру ұйымдарының қызметін мемлекеттік қадағалау. Сақтандыру қызметінің негіздері (сақтандыру қызметі). Мемлекеттік әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы сақтандыру. Зейнетақыны сақтандыру саласында сақтандыру. Міндетті медициналық сақтандыру саласындағы сақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Пәннің оқытылуы корпоративтік қаржыны ұйымдастыру мен басқару, кәсіпорынның қаржы ресурстары мен активтерін қалыптастыру, кірістер мен шығыстарды қалыптастыруды зерттеуді қамтиды. Курс компанияның қаржылық жағдайын бағалау әдістерін меңгеруге, қаржылық тұрақтылыққа жету жолдарын және компанияның қаржы қызметін экономикалық тиімділігін анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Міндетті Білім Стандартына сәйкес жоғары экономикалық білімді талап ететін түрлі лауазымдарда банктерде кәсіптік қызметті жүзеге асыруға жеткілікті кәсіби қызметке мамандарды даярлауға және банктік қызмет саласында білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық тәуекел
  Несиелер: 5

  «Қаржылық тәуекел» пәнін оқытудың мақсаты - тәуекелдерді және белгісіздікті ескере отырып, басқару шешімдерін негіздеу әдістерін, қаржылық тәуекелділік деңгейіне әсер ету әдістерін, хеджирлеу әдістерін, қаржы тәуекелдерін талдаудың заманауи құралдарымен танысу, компанияда заманауи және тиімді тәуекелдерді басқаруды ұйымдастырудағы заманауи ғылыми және әдістемелік тәсілдерді студенттерге үйрету. қаржылық тәуекелдер, әр түрлі хеджирлеу стратегияларын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында бағалы қағаздар нарығының мәнін білу және оны дамыту сатылары негізге алынады. Дамыған елдердің мысалын пайдалана отырып, бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеуі мен айналымы негіздерін үйрену, құнды қағаздармен мәмілелер жасасу дағдыларын және қор биржасының жұмыс істеу ережесін және бағалы қағаздар нарығындағы жұмыс жағдайларын білу, бұл келешек қаржыгер маманы үшін қажетті әдістерді игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандыру» пәні сақтандырудың экономикалық сипаты мен мақсатын зерттейді. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру сыныптамасы. Тәуекел және оның экономикалық салдары. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру мәселелерін заңнамалық реттеу. Сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы. Сақтандыру ұйымын ұйымдастыру. Актуарлық қызмет. Қор Қазақстан Республикасындағы сақтандыру төлемдерін кепілдендірді. Жеке сақтандыру. Сақтандыруды (аннуитеттерді), зейнетақыны сақтандыру. Мүлікті сақтандыру. АҚЖ сақтандыру. Бизнес тәуекелдерін сақтандыру. Қайта сақтандыру сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығының ажырамас бөлігі болып табылады. Шет елдерде сақтандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестициялық және қаржылық тәуекелді басқару
  Несиелер: 5

  «Инвестициялық және қаржылық тәуекелдерді басқару» пәнін оқытудың мақсаты - ұйымның қаржылық және инвестициялық тәуекелдерді басқаруын меңгеруден тұрады. Бұл пәнді зерделеу инвестициялық және қаржылық тәуекелдерді талдау және бағалау құралдары бойынша білімді жетілдіруге және дамытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ бизнестегі және банктік ортадағы тәуекелдерді азайтудың ғылыми әдістерін қолдану дағдыларын игеру мүмкіндігін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудитті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  "Мемлекеттік аудитті ұйымдастыру" пәнін игеру кезінде мемлекеттік аудиттің мазмұны мен ерекшеліктерін зерделейді. Мемлекеттік қаржылық бақылау: бақылау саласы, объектісі және субъектісі, бақылау субъектілерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттік қаржылық бақылау нәтижелері бойынша нұсқамаларды орындау. Мемлекеттік аудит: мазмұны, тексеру жүргізу механизмі. Мемлекеттік қаржылық бақылау: мазмұны, өткізу және орындау бойынша рәсімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 4

  Қаржылық менеджмент" пәнін оқу қаржылық менеджменттің мақсаттары, міндеттері мен концепцияларын, Компания капиталының құрылымы мен құнын ашуға, қарыз капиталының құнын анықтауға мүмкіндік береді. Компанияның дивидендтік Саясаты. Студенттер қаржылық жоспарлау және болжау процедураларын, активтерді бағалау модельдері мен әдістерін, инвестициялық жобаларды талдау әдістерін үйренеді, жобаның тәуекелін талдауды жүзеге асырады, фирманың ағымдағы шығындарын басқаруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фискалдық саясат
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу кезінде "Фискалдық саясат" фискалдық саясаттың мазмұнын және оны іске асыру тетігін, мемлекеттік бюджеттің мәнін және мемлекеттік кірістер құрылымын ашады, салық бюджет кірісінің негізгі көзі болып табылатындықтан, курс салық салу негіздерін зерделеуге және олардың мемлекеттік бюджет кірістеріндегі рөлін ашуға бағытталған., салық жүйесін және салық саясатын ұйымдастыруды, елдегі салық механизмінің жұмыс істеуін зерделеуге

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру олардың құрамын, бюджет жүйесіндегі республикалық және жергілікті бюджеттердің рөлін, бюджеттердің әрбір деңгейінің кірістері мен шығыстарын, бюджетаралық қатынастарды реттеудің мазмұны мен әдістерін, кірістер мен шығыстарды жоспарлаудың ерекшеліктерін кешенді зерделеуді көздейді. Бұл мемлекеттік қаржыны басқару бойынша қаржылық шешімдерді қабылдау заңдылықтарын меңгеру үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік бюджеттің мазмұны мен мәнін, оның кірістері мен шығыстарын, бюджеттік саясатты әзірлеу мен іске асыру ерекшеліктерін, республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және бюджетаралық қатынастарды реттеу заңдылықтарын, бюджет тапшылығы мен мемлекеттік борыштың мазмұнын зерделеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит және қаржылықы бақылау
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында мынадай сұрақтар ашылады: қаржылық бақылаудың мәні мен маңызы, қаржылық бақылаудың негізгі элементтері мен принциптері.. Қаржылық бақылауды ұйымдастыруды, жүргізуді реттейтін заңнама зерделенеді. Мемлекеттік қаржылық бақылау сияқты тақырыптарға ерекше көңіл бөлінеді: бақылау саласы, объектісі және субъектісі, бақылау субъектілерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 4

  "Қаржылық аналитика" пәнін меңгеру барысында студенттер қаржылық талдаудың теориялық негіздерін, қаржылық талдаудың ақпараттық базасын, сыртқы ортаны және оны талдаудың ерекшеліктерін, қаржылық талдаудың әдістерін зерделейді. Активтерді талдау сияқты тақырыптарға ерекше көңіл бөлінеді. Қаржы ресурстарын талдау. Кәсіпорынның өтімділігін және төлем қабілеттілігін бағалау. Қаржылық нәтижелерді талдау. Іскерлік белсенділікті талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компанияның қаржылық саясаты
  Несиелер: 4

  Компаниялардың қаржылық саясатының мазмұны, мақсаттары, міндеттері мен тұжырымдамалары. Қаржы саясатының стратегиясы мен тактикасы. Компанияның капиталының құрылымы мен құны. Қарыз капиталының құнын анықтау. Компанияның дивидендтік саясаты. Қаржылық жоспарлау және болжау. Активтерді бағалау модельдері мен әдістері. Компанияның ағымдағы шығындарын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қаржыдағы интеграциялық процестері/
  Несиелер: 4

  Бұл курс интеграцияны дамыту тұрғысында салықсалу сұрақтарын үйлестіру оқуға қамтамасыз етуге, ЕАЭО елдерінде негізгі салықсалу құқықтарын, ЕАЭО елдерінде есептеу механизмінің ерекшеліктерін және салық турлерін енгізуге. Бұл жаһандану үрдістерін ескере отырып, қаржылық шешімдер қабылдаудың ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салықсалу
  Несиелер: 3

  Салық және салық салу" пәнін оқу салық салу жүйесі туралы білім алуға бағытталған, салық заңдарын ескере отырып, салықтарды, бюджетке төленетін міндетті төлемдерді есептеу, төлеу тәртібі. Бұл курсты оқу барысында студенттерде арнайы салық режимдерін қолдану, салықтық жүктемені есептеуді жүргізу, салықтық жеңілдіктер мен преференцияларды қолдану, салықтық тексеру түрінде бақылау іс-шараларын жүргізу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестицияларды қаржылық қолдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде Инвестиция мен инвестициялық қызметтің мазмұнын, нақты және қаржылық инвестициялардың ерекшеліктерін, инвестициялық қызметті қаржыландыру көздерін, инвестицияларды қаржылық қамтамасыз етудегі меншікті қаражаттың рөлін, инвестицияларды қаржыландырудағы мемлекеттік ресурстардың рөлін қарастырады. Инвестициялық жобалаудың тиімділігін талдау тәсілдерін, қаржы, несие және сақтандыру мекемелерінде кәсіби қызмет қызметкерлерін дайындау үшін инвестициялау процестеріндегі банк жүйесінің рөлін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компаниялардың қаржылық есебін талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілікті білу, дұрыс қаржылық шешім қабылдауға және болашақ қаржыгерлерге қаржылық талдау жүргізуге мүмкіндігінше пайдалану қажет. Қазақстан Республикасының заңнамасына және қаржылық талдау әдістеріне сәйкес қаржылық есептіліктің курс нысандарын оқуды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Салықтық есеп пен есептіліктің мәні, оның экономиканы цифрландыру жағдайында дамуы. Салықтық есепке алу саясаты салықтық есепке алуды ұйымдастырудың негізі ретінде (қалыптасу кезеңдері, салықтық тізілімдер және т.б.) Салықтық есепті салықтық есепке алудың соңғы кезеңі ретінде (аяқтау және салық декларациясының аяқталу мерзімі) білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестициялық жобалау
  Несиелер: 5

  Курс Инвестициялық жобалаудың негізгі ережелерін зерделеуді қамтамасыз етеді, жобаның инвестициялық қажеттіліктерін және оларды қаржыландыру көздерін ашуға, инвестициялық жоба капиталының құнын бағалауды жүргізуге мүмкіндік береді. Инвестициялық жобалаудың қаржы-математикалық негіздері оқытылады. Бағалы қағаздардың құнын бағалау және ұзақ мерзімді кредиттерді қайтару кестесін жасау жүргізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық және салықтық есептілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қаржылық және салықтық есеп берудің негізгі қолданыстағы нысандарын зерттеуге бағытталған. Пәннің бірінші бөлігі ХҚЕС саласында білім алуға және ҚР заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыруға, оны кәсіпкерлік субъектісін қаржылық басқару процесінде пайдалануға бағытталған. Талдау арқылы басқарушылық шешім қабылдау үшін ақпарат алу біліміне баса назар аударылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компанияны қаржылық сауықтыру
  Несиелер: 5

  Қаржылық сауықтыруға бағытталған, қаржы тактикасына және стратегияларды дамытуда және кәсіпорындардағы қаржылық дағдарыстардың көздерін заманауи шындықты зерттеуді қажет етеді. Басқару дағдырысындағы қаржылық қабылдаулар, сыртқы қаржылық тұрақтандыру және ішкі әдістерін, кәсіпорынның дағдарыстарын бағалау үшін дағдылар мен білімнің болуы тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктерде және сақтандыру ұйымдарын қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламасы банктің және сақтандыру компаниясының қызметін талдаудың ақпараттық базасын, түрлері мен әдістерін зерттеуді қарастырады. Пәнге арнайы білім мен балансты «оқып», есептеулер мен аналитикалық жазбаларды жасауға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ ақпараттық материалдың білім базасына, сондай-ақ банктің немесе сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштерге назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық әкімшілігі
  Несиелер: 5

  "Салықтық әкімшілендіру" пәні мемлекеттің салықтық әкімшілендіру саласындағы салық саясатының мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін ашады. Пәнді оқу барысында салық саясаты мен салық механизмінің ұйымдастыру принциптері мен құрылымы, салықтық әкімшілендірудің принциптері мен әдістері, салықтық құқық бұзушылық жүйесіндегі Санкциялар, салық жауапкершілігінің түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы институттарын реттеу және қадағалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда орталық банкінің банк жүйесінің монетарлық реттеу және қадағалау институты ретінде қызметіне байланысты, банктік қадағалау мен реттеудің нормативтік-құқықтық негіздері, Базель комитетінің стандарттары бар қаржы институттарының пруденциалдық нормативтер мен халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалаудың негізін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 5

  «Төлемдер жүйесі» пәнін оқытудың мақсаты - студенттер заманауи төлем жүйелерінің жұмыс істеуі туралы білім алады, сондай-ақ мемлекеттің ұлттық төлем жүйелерінің қазіргі жай-күйін талдау, студенттердің заманауи ақпараттық технологияларды қолданудағы практикалық дағдыларын дамыту, қаржылық келісім-шарттарды есептеу және қажетті қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді болжаумен байланысты дағдыларды дамытуды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктерде және сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында банктерде және сақтандыру компанияларында бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды түсіну үшін зерттеледі. Жеке тақырыптарды зерттеу бастапқы құжаттарды жобалаудағы дағдыларды дамытуға, аналитикалық есептің нысандарын қамтамасыз етуге бағытталған. Бухгалтерлік есептің негіздерін білу банктердің және сақтандыру компанияларының қаржылық есептілігімен кәсіби түрде жұмыс істеуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында инвестициялық қызметтің мазмұнын, инвестицияларды классификациялауды және қазіргі заманғы жағдайларда ең тиімді және оңтайлы инвестициялық қорларды таңдау дағдыларын қалыптастыратын және қаржы институттарындағы кәсіби қызмет үшін инвестициялық қор көздерін экономикалық негіздеу әдісін меңгеруге мүмкіндік беретін және оңтайлы инвестициялық портфельді қалыптастыру ережесін қалыптастыратын, қызметкерлерді оқытудың жоғары деңгейіне ықпал ететін идеяны қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық-бюджеттік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу аясында мемлекеттік салықтық жоспарлаудың мазмұны мен ерекшеліктері қарастырылады. Пән салықтық жоспарлау мазмұнын, оның мемлекеттің басқару және қаржылық қамтамасыз ету жүйесіндегі рөлін теориялық зерттеуді, салықтық және бюджеттік жоспарлау процедураларын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білуді, өзіндік ғылыми зерттеу жүргізу кезінде алынған білімді пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  болашақ маманның оның идеологиялық, азаматтық және моральдық позицияларын қалыптастыру негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттер жүйесін қалыптастыру

 • Код ON2

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту;

 • Код ON3

  заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды олардың өмірінің барлық салаларында және қызметінде игеру арқылы ақпараттық сауаттылықты дамыту

 • Код ON4

  экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну;

 • Код ON5

  типтік міндеттерді шешуге және стандартты емес жағдайларды шешуге, аналитикалық тәсілді талап ететін лауазымдарға қарамастан жұмыс істеу

 • Код ON6

  Кәсіптік мақсаттарға жету үшін жобаларды жоспарлауға және жоспарлауға қабілетті болу.

 • Код ON7

  фискалдық және валюталық реттеуді, қаржы-банк жүйесінің жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілерін түсіну

 • Код ON8

  Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде және халықаралық-құқықтық нормаларда көзделген құқықтық шеңберлер шеңберiнде қаржы жүйесiнiң, шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң тұрақты, тұрақты жұмыс iстеуiнiң қаржы-құқықтық тетiгiнiң нысандары мен әдiстерiн қолдану

 • Код ON9

  басқару шешімдерін қалыптастыру үшін экономикалық талдаудың қаржылық әдістерін қолдана білу

 • Код ON10

  мемлекеттік және корпоративтік қаржыландыруды ұйымдастыру туралы заңнаманы білу және қолдану

 • Код ON11

  Талдау жұмыстарын жүргізу үшін қаржы және ғылыми аппаратура саласындағы терминология болуы керек

Top