Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Экономика в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар мамандарды даярлау; бітірушіге қаржы саласында және экономиканың нақты секторында, мемлекеттік және жеке қаржы саласында табысты жұмыс істеуге, еңбек нарығында әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік беретін білім алушыларда жалпы мәдени және жеке қасиеттерді, жаңа форматтағы қаржыгерлердің кәсіби компетенцияларын қалыптастыру және дамыту.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Қазақстанның экономикалық тарихы
  Несиелер: 5

  Экономикалық қарым-қатынастарды ырықтандыруды жүзеге асыру; мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру негізінде жеке меншікті трансформациялауды жүзеге асыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет мемлекеттердің экономикалық тарихы
  Несиелер: 5

  Экономика жүйесі және оның құрылымы. Шет мемлекеттердің экономикасын басқару. Федеративті және унитарлы мемлекеттер-дің бюджеттік құрылымының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Экономикалық ілімдер тарихы жаңа ғылымның қалыптасу тарихын түгел шолып отыруы тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы нарығын реттеу
  Несиелер: 3

  Қазіргі ақша теориясын оқып үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан экономикасын басқару
  Несиелер: 4

  Қазақстанның халықшаруашылығы құрылымы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 3

  Экономиканы мемлекеттік басқару, макроэкономикалық процестерді реттеудің теориялық және ұйымдық негіздерін танып біліп, аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуының кешенді жоспарларын өңдеу, басқарудың тиімді жүйесі мен оның салаларының тиімді жүйесін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы экономиканың даму мәселелері
  Несиелер: 3

  Студент өндіріс көлемінің, жұмысбастылықтың, тауар және ақша нарықтарындағы тепе-теңдіктің ұзақ мерзімдегі өзгерістермен қатар, экономикалық айнымалылардың қысқа мерзімді тербелістерін зерттейді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  "Микроэкономика" пәні экономикалық бағыттар бойынша мамандарды даярлауда іргелі негізгі пәндер қатарына жатады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканың салаларын басқару
  Несиелер: 4

  мемлекеттің экономиканы реттеудегі құрылымдық функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Студенттерде инновация туралы білімнің толық жүйесін тұжырымдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  қаржы саласындағы негізгі санаттар мен түсініктерді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  "Маркетинг" пәні маркетингтің теориялық негіздері мен категориялық ұғымдық аппаратын меңгеруді мақсат етіп қояды,

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша.Несие.Банктер
  Несиелер: 5

  Ақша және несие теориясы, несиелеу және акща айналысының негізі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  макродеңгейдегі экономикалық құбылыстар туралы жүйелік білімді қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттердің менеджменттің жалпы теориясын меңгеруі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  студенттерде ҚР қолданыстағы қаржы жүйесі туралы кешенді теориялық және практикалық білімді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  толық шаруашылық жағдайындағы кәсіпорынның жұмысы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру: қоғамдық сана мен тарихи сананы жаңғырту
  Несиелер: 5

  білім алушылардың "Рухани жаңғыру" ұғымын меңгеруі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  студенттерге әлемдік шаруашылық туралы жалпы жүйе ретінде, оның жекелеген бөліктерінің экономикасы туралы білім беру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 3

  өз қызметін ұйымдастырады, кәсіби міндеттерді орындаудың типтік әдістері мен тәсілдерін таңдайды, олардың тиімділігі мен сапасын бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік экономикалық статистика
  Несиелер: 3

  Ұлттық экономиканы, қоғамның барлық құрамдас элементтерімен байланысты экономикалық потенциалын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп салаларының статистикасы
  Несиелер: 3

  Ұлттық экономиканы, қоғамның барлық құрамдас элементтерімен байланысты экономикалық потенциалын зерттеу, сонымен бірге ұлттық экономикамыздың, салаларының және секторларының барлық жүйелерінде адамның қызметінің нәтижесін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
  Несиелер: 2

  Курсты оқу Қазақстан Республикасында құқықтық мәдениетті арттыруға ықпал етеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  ұйымның немесе кәсіпорынның адам ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған стратегиялық және жедел іс-әрекетті басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік валюталық жүйе
  Несиелер: 5

  Әлемдік валюта жүйесінің қызметтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адами капитал теориясы
  Несиелер: 2

  Адами капитал теориясы адамдар мен индивидтердің экономикалық бірлік ретінде іс-әрекеттерін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Негізгі құралдар есебі. Материалдық емес активтер есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпорация қаржысын басқару
  Несиелер: 5

  Білім алушы қаржыны басқару әдістері мен мемлекеттік қаржы саясатын қалыптастыруды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік меншікті басқару
  Несиелер: 5

  мемлекеттік меншіктің дамуы мен оның негізгі ұғымдары категориялары заңдары бойынша жүйелі көзқарастарын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 3

  көп деңгейлі жүйе ретінде кәсіпорынның шығындарын басқарудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасын зерттеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік қатынастардың теориялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  Еңбек ресурстарының басқаруын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы ұлттық бәсекеге қабілеттік
  Несиелер: 5

  кәсіпорынның алға қойған стратегиялық мақсатына жету үшін бәсекеге қабілеттілікті басқарудың теориясы мен практикасын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  кәсіпорынның экономикалық талдау теориясының негіздерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Компанияның қызметіндегі қаржылық талдаудың теориялық негіздерін мейлінше кешенді және құрылымдық түрде оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық-статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық статистиканың ғылымдық негізі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Бизнесті бағалауды анықтау үшін ақпараттық негізді қалыптастыру. Бағалау тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қаржылық – шаруашылық қызметін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мамандықтың пәндік негіздеріне кіріспе. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Кәсіби бағытталған шетел тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда қолдану. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мамандық бойынша пән салаларының мазмұнына сипаттама.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Заңға сәйкес, мемлекеттік жоспарлау ҚР әлеуметтік-экономикалық даму бағыттары туралы ғылыми-негізделген ұсыныстар жүйесін құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экономикалық қауіпсіздік мемлекетті ішкі және сыртқы қатерлерден қорғаушы бағыт, оның факторлары мен шарттарын жүзеге асыру арқылы елдің әлеуметтік-экономикалық даму тұрақтылығына қол жеткізуге болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Салық есебі ұйымдардың салықтар және басқа да алымдар бойынша бюджетпен есеп айырысуларының негізгі қағидаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік: теория, үдеріс, тәжірибе
  Несиелер: 5

  кәсіпкерлік қызметті жүргізу, бизнес-жоспарлау, кәсіпкерлік қызметті талдау процесін түсінуге үйрету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетелдік инвестициялар
  Несиелер: 5

  Өтпелі кезеңде экономикалық өрлеу мен нарықтық реформаларды қаржыландыру үшін елдің ішкі қорланымдарының жеткіліксіздігі себепті оның рөлі мен мәні арта түсуде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Салық саясаты экономикаға мемлекеттің араласуы нәтижесінде мемлекеттік бюджетті қалыптастырады және жалпы ұлттық өнімнің ауқымымен, экономиканың жеке секторларына салық шараларын қолдану дәрежесімен айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық болжау
  Несиелер: 5

  ҚР-ның экономикасын реформалау әдісінде, елдің экономикалық даму стратегияларын өңдеуде, объективті жоспарлау мен ұзақ және орта мерзімді болжаудың қажеттігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттің инвестициялық саясаты
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында жүргізіліп отырған инвестиялық саясат және оның бағыттары, инвестиция тарту критерийлері, инвестиция типтері, инвестиция тартудың оң және теріс бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық стратегия
  Несиелер: 5

  Инвестициялық стратегия түрлерін, өңдеудің қағидалары мен тәртіптілігін, әдістерін, инвестициялық шешімдерді қабылдауды кәсіпорынның инвестициялық стратегиясының нәтижелілігін бағалауға үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заңдарды экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Мемлекетті экономикалық реттеу мен практикада кездесетін өзекті мәселелердің құқықтық тұрғыдағы көзқарасын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 4

  Қазақстан аймақтарының классификациясы. Олардың экономикалық дамуының ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның салықтық жүктемесі
  Несиелер: 5

  Салықтық әкімшіліктендірудің экономикалық мәні мен функциялары, мемлекеттік салық қызметінің ұйымдастыру ерекшеліктері, шетелдегі салықтық әкімшіліктендіру жүйесінің ерекшеліктері, салықтық әкімшіліктендіру жүйесін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компаниялардың ақша ағымдарын басқару
  Несиелер: 4

  Қаржылық жыл ішінде кәсіпорын табатын және төлейтін ақшалай қаражаттар сомаларының арасындағы айырмасы болып табылады ақша ағымын басқаруды үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттік есеп және есептілік
  Несиелер: 4

  Бюджеттендіру компаниядағы бюджет үдерісін ұйымдастыруды, бюджетті құру әдiстерiн, сонымен қоса негізгі қаржылық көрсеткіштерді болжамдау, бюджеттің орындалуын бақылау жасау, капитал салымдарын бюджеттік жоспарлау әдістерін үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес- жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнесті ұйымдастыру негіздері; өндірістік бірлестік, кәсіпорын деңгейінде бизнесті ұйымдастыру негіздерін зерттеу; өндірістік процестің кеңістік пен уақыт шегіндегі сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С-бухгалтерия
  Несиелер: 5

  1С:Бухгалтерия пакет жұмысының жалпы қағидалары мен құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп теориясы
  Несиелер: 5

  Қаржылық есеп берудің элементтері және бухгалтерлік есеп объектілерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметін жоспарлауда және инженерлік жоба командаларын қалыптастыру әдістерін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылымдық басқару
  Несиелер: 2

  Мемлекеттің экономиканы реттеудегі құрылымдық функциялары, мемлекетік басқару, әлеуметтік жауапкершілік, мемлекеттік-жеке әріптестік негіздері мен қалыптасу жолдары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фирманың қаржылық стратегиясы
  Несиелер: 4

  Фирманың қаржылық стратегиясы қаржы сферасындағы нарық субъектілерінің арасында әртүрлі қатынастар сипаттайтын экономикалық категория

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбек нарығы экономикасы
  Несиелер: 4

  Атап айтқанда, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру үшін экономикалық алғышарттар құруға бағытталған еңбек нарығының басым проблемаларын шешу мен оңтайландыру туралы айтылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 5

  шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есеп берулерінің нақты екендігін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік сала экономикасы
  Несиелер: 2

  Кәсіпорынның ресурстарын қолданудың тиімді нысандары мен тәсілдерін негіздеу бойынша және өндірістік ұйымдардың шаруашылық қызметінің оптималды нұсқаларын таңдау бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті кәсіби және есептік-аналитикалық дағдыларды алу болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіргіш күштерді орналастыру мәселелері
  Несиелер: 5

  Шаруашылықтың аумақтық ұйымдастырылуын зерттеу жүйесі, өндіргіш күштер түсінігі, өндіргіш күштердің дамуы мен орналасу мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фирмаішілік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономикадағы фирмаішілік жоспарлаудың жалпы мінездемесі, кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыру, фирмаішілік шығындардың жіктелуі, өнімнің өзіндік құнын жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдағы көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Көшбасшыға алғырлық, ақылдылық, қажырлылық, ұйымдастырушылық, жауапкершілік, іскерлік т.б. қасиеттер мен қабілеттер тән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдардағы өзгерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымның дамуының заңдылықтары, Ұйымдастыру патологиялары, менеджмент мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес этикасы
  Несиелер: 5

  бизнестің әлеуметтік мәні, мазмұны және міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік экономика
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік экономика қоғамның экономикалық өмірін зерттейтін арнаулы теориясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 2

  Аймақтық және жергілікті деңгейде қоғамдық қаржылық ресурстар мен әлеуметтік үрдістердің теориялық, тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саланы басқару
  Несиелер: 4

  әлеуметтік басқару негіздері туралы түсініктеме беру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынастың жеке кәсіпкерлердің тактикасы мен стратегиясына және мемлекеттің экономикалық саясатына тигізетін әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өзгерістер мен жаңашылдықты басқару
  Несиелер: 5

  басқару жүйесі: құрылымы, менеджерлердің квалификациясы, персоналдарды ынталандыру,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Нақты сектор экономикасын мемлекеттік басқару, макро және микро экономикалық процесстерді реттеудің теориялық және ұйымдық негіздерін танып білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қаржы
  Несиелер: 5

  Қазіргі жағдайындағы қаржы жүйесі. Қаржы жүйесінің негізгі қағидалары мен тұжырымдамалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 5

  Қаржылық нарықтың инфрақұрылымы және оның негізгі элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның қаржылық- жағдайын талдау
  Несиелер: 5

  Шаруашылық жүргізудің нарықтық типі жағдайында кәсіпорынның қызмет етуін экономикалық механизмін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Монополияға қарсы реттеу
  Несиелер: 5

  Белгілі уақыт пен кеңістіктегі дамушы мемлекеттік құқықтық үдерістер мазмұны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономика мен ауыл халқы табыстарының даму деңгейі, инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу деңгейі; АЕМ-нің білім беру объектілерімен қамтамасыз етілуі, экологияның жай-күйі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мемлекеттілік және тарихи-мәдени үдерістері, қоғамның қызметі мен дамуы мәселелері, қазіргі әлемдегі саяси ғылымның зор маңыздылығы , мәдениеттің даму заңдылықтары, процестерді сын тұрғысынан бағалау және талдау, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдері, философия туралы түсініктер, "Рухани жаңғыру" патриоттық актінің мазмұны мен негізгі құндылықтары, антропогендік, техногендік және табиғи шығу тегі сыртқы жағымсыз әсерлерден техносферадағы адамды қорғауды құру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойлауы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын, , әлеуметтік-мәдени, кәсіби қарым-қатынас, орыс тілінде еркін сөйлей алады, ағылщын тілін толық меңгерді.

 • Код ON2

  Қазіргі нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлар, фирмалар шығындарын зерттеу, ұлттық экономика, басқару үдерістері, тірішілік негіздері, экономикалық үдерістері

 • Код ON3

  Экологиялық ахуал, қаржы және несие турлері, "Рухани жаңғыру" патриоттық актінің мазмұны мен негізгі құндылықтары, халықаралық экономикалық қатынастар, философиялық көзқарастар, статистикалық көзқарастар, жемқорлыққа қарсы күрес негіздері, адам және еңбек ресурстарын бағалау

 • Код ON4

  Бухгалтерлік есеп қағидалары, экономикалық талдау, валюталық жүйе, жоспарлау түрлері, бизнес негіздерін оқыту, тауекел түрлері, кәсіпкерлік формаларын ашып көрсету

 • Код ON5

  Шығындардың жіктелуі, кәсіби тілді білу, бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастырудың түрлі теориялары. меншікті басқарудың экономикалық-құқықтық негіздері, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған талдау, аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық процестерді басқару түрлерін, бюджетті құру әдiстерiн, кәсіпорынның ақша ресурстарын тиімді пайдалану көрсеткіштерін, инвестициялық саясат, стратегиялық басқару түрлерін оқып біледі

 • Код ON6

  Экономикалық дамудың ғылыми болжамдарының түрлерін, ұлттық қауіпсіздік негіздерін, экономикалық заңдарға талдау жасау, жоспардың маңыздылығын таңдау, өндірісті аумақтық ұйымдастырудың заңдылықтарын оку, әлеуметтік салада билік жүргізу, басқару және ұйымдастыру теориясының мазмұнын білу, ұйымдастырушылық өзгерістердің моделін тәжірибеде қолдану дағдысына ие болуы, қаржы-несие жүйесінің қызметі бойынша дағдыларын, экономиканы мемлекеттік реттеудің негіздерін игереді

 • Код ON7

  Мәдениеттің негізгі құндылықтарын игеру, психология гылымдарының негізгі принциптері, Қазақстан экономикасын басқару әдістері мен негізгі тәсілдері, инновациялық технологиялар, «1С:Бухгалтерия» пакет жұмысының жалпы қағидалары, Кәсіби аудиттің қажеттілігі, мәні, жалпы экономика және еңбек секторы арасындағы өзара қатынастарды талдау

 • Код ON8

  Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру шеңберінде отандық білімнің бәсекеге қабілеттігін дамыту барысында қазіргі білім технологиясын меңгерген заман талабына сай мамандар дайындау.

6B04102 Экономика
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Тау-кен металлургиялық сала кәсіпорындарындағы экономика және басқару
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономикалық қауіпсіздік
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика МШЭ
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04102/B046 Әлемдік экономика
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика және басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Экономика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Экономика және басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top