Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07104 Кеме энергетикалық қондырғылар пайдалану в Қазақстан-Британ техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Осы бағдарламаның мақсаты: 5В071500 (5В071501) «Теңіз техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша МЖМББС талаптарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіптік білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жоғары сапалы оқу процесінің жағдайында кәсіптік қызметті жүзеге асырудағы кәсіби мәселелерді шешуді қамтамасыз ету. осы саладағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Бағдарламаның мақсаты кеме электр станцияларын пайдалану саласындағы жаңа буын түлектерін дайындау болып табылады, олар: - Кеме техникасының қазіргі заманғы құралдары мен әдістері; - навигацияның қауіпсіздігін басқарудың заманауи құралдары мен әдістерін, теңіздегі адам өмірінің қауіпсіздігін және кемелерден қоршаған ортаның ластануын болдырмауды пайдалануға дайын; - Теңіздегі еңбек нарығындағы мамандардың кеме механикасының құралдарын және әдістерін жаңғырту контекстінде жұмыс істеуге дайын; - команданың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және компанияның стратегиялық тиімділігі үшін кәсіби проблемаларды шешуге қабілетті.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B066 Теңіз көлігі және технологиялары
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Химия І (Қышқылдар мен сілті, коррозия, жанар-жағармай материалдары)
  Несиелер: 3

  Модуль кеменің жүріс-тұрысы, қозғалтқышы мен материалдары негізінде жатқан химиялық қағидаттарды және де ДВАД конвенциясы мен оның қосымшасына сәйкес кәсіби үйретуге негізделген жабдықтардың қызметін түсінуге көмектесетін базалық білімді береді.

 • Судостроительство и остойчивость 1
  Несиелер: 2

  КМА 1356 Кеменің құрылысы және орнықтылық 1: Пәндерге сілтеме ДВАД-да бар. A – II/1 және A-III/1 кестелерінде. Құзыреттілік саласы: кеменің теңізде жүзу жағдайын сақтау.

 • Термодинамика 1
  Несиелер: 3

  КМА 1253 "Термодинамика 1" ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік саласы: механикалық жүйелердің жұмысы мен құрылысының негізгі қағидалары.

 • Математика 2
  Несиелер: 3

  Курс кеме жүргізу және кеме механикасын оқитын студенттерге әзірленген. Ол векторлық алгебра, матрицалық есептеу, теңдеулер жүйесі, векторлық кеңістік және сызықтық бейнелеу, детерминанттар, өзіндік маңыздылық, сызықтық түрлендіру сияқты студенттерге пайдалы болатын сызықтық алгебраның барлық негізгі тақырыптарын қамтиды.

 • Математика 1
  Несиелер: 6

  Курс теңіз ғылымы және теңіз инженериясында оқитын студенттерге арналған. Ол алдын-ала есептеудің бір бөлігін (олармен функциялар, операциялар жасау, алгебралық және тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу), сфералық тригонометрия, конустық қималардың бір бөлігі және есептеудің бір бөлігі (туындыға қарсы, белгілі интегралдар, белгілі интегралдардың қосымшалары, дифференциалдық теңдеулер және олардың қосымшалары).

 • Кеме энергетикалық қондырғылар – Бу қондырғылары/турбиналар 2
  Несиелер: 3

  КМА 1361 "Теңіз бу қондырғылары 2" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте А-IIІ/1. Атқарымы: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік саласы: қозғалтқыш қондырғының механизмдерінің жұмысын басқару.

 • Механикалық шеберханалар 1 (жону-слесарлық жұмыс негіздері)
  Несиелер: 2

  КМА 1101 "Механикалық шеберхана 1" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Құзыреттілік саласы: Бөлшектерді дайындау үшін және кемеде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қол аспаптарын, станоктар мен өлшеу құралдарын тиісінше пайдалану.

 • Электротехника мен электроника негіздері 2
  Несиелер: 2

  КМА 1355 "Электротехнология 2" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен басқару жүйесін пайдалану деңгейінде. Құзыреттілік саласы: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен оны басқару жүйелерін пайдалану. Электр және электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

 • Техникалық қызмет көрсету, ақаулықтарды жою және жөндеу
  Несиелер: 2

  КМА 1368 Ақаулықтарды іздеу және Жөндеу ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/2. Атқарым: Басқару деңгейінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Құзыреттілік: Техникалық қызмет көрсету және жөндеудің қауіпсіз және тиімді жүргізілуін басқару.

 • Қосалқы кеме агрегаттары 2
  Несиелер: 3

  КМА 1252 Қосалқы механизмдер 2 ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: Негізгі қондырғылар мен қосалқы механизмдерді пайдалану және олармен байланыстағы жүйелерді басқару.

 • Қауіпсіздік пен нұсқау мәселелері жөніндегі бастауыш даярлау / Базалық даярлау
  Несиелер: 1

  Теңізшілерге арналған базалық дайындық. Бөлім VI, Тарау A - VI 1 - 5

 • Теңіз индустриясындағы жетекшілік пен коммуникация (Кеме механиктеріне арналған ресурстарды басқару )
  Несиелер: 3

  КМА 1309 Машиналық бөлім Ресурстарын бақылау ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. А-II/1 тарауы. Атқарымы: Пайдалану деңгейіндегі кеме механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: - Қауіпсіз машиналық вахта жұмысын атқару.

 • Химия ІІ (Кеме отыны мен жанармайлары, жағу материалдары және майлары)
  Несиелер: 3

  Бұл модульде студенттер химия мен теңіз отыны негіздерін оқиды. Бұл модуль ДВАД кодексінің түрлі құзыреттілігіне сәйкес келетін терең қосалқы білім алуға қажетті негізгі пәндерді қамтиды.

 • Кеме энергетикалық қондырғылары - Дизель 2
  Несиелер: 3

  КМА 1360 Теңіз Дизель Қондырғысы 2 ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Басқару деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: Қозғалтқыш қондырғы механизмдерінің жұмысын басқару. Қозғалтқыш қондырғылар мен қосалқы тетіктерді пайдалану, бақылау, бағалау және қауіпсіздігін сақтау.

 • Кеме ісі мен кеме жасау негіздері
  Несиелер: 2

  KMA 1202 Кеме құрылысының теориясы ДВАД кодексіне сай құрылған. Тарау A-II/1 и A-III/1. Атқарым: Кеме жұмысын басқару және борттағы адамдарға жедел деңгейде күтім жасау. Құзыреттілік саласы: кеменің теңізде жүру сапасы, өрттің алдын алу, бақылау және өртпен күресу, құтқару құралдарын қолдану.

 • Кеме энергетикалық қондырғылары - Дизель 1
  Несиелер: 3

  КМА 1250 Теңіз Дизель Қондырғысы 1 ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: қондырғылар мен қосалқы механизмдерді пайдалану және олармен байланыстағы жүйелерді басқару.

 • Қосалқы кеме агрегаттары 1
  Несиелер: 3

  КМА 1252 пәні ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: негізгі қондырғылар мен қосалқы механизмдерді пайдалану және олармен байланыстағы жүйелерді басқару.

 • Кеме қондырғыларына техникалық қызмет көрсету
  Несиелер: 2

  КМА 1353 пәні ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Құзыреттілік саласы: Кеме механизмдері мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

 • Электротехника мен электроника негіздері 1
  Несиелер: 3

  КМА 1221 "Электротехнология 1" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен басқару жүйесін пайдалану деңгейінде. Құзыреттілік саласы: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен оны басқару жүйелерін пайдалану. Электр және электрондық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

 • Кеме механиктері үшін вахта жұмысын атқару
  Несиелер: 2

  КМА 1254 Кеме механигінің вахта жұмысын атқаруы ДВАД кодексіне сай құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: пайдалану дейгейіндегі кеме механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: • қауіпсіз машиналық вахта жұмысын атқару.

 • Электротехника мен электроника негіздері 3
  Несиелер: 3

  КМА 1365 "Электротехнология 3" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/2. Атқарым: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен басқару жүйесін пайдалану деңгейінде. Құзыреттілік саласы: Электр және электрондық жабдықтарды пайдалану. Басқару Ақаулықтарды жою, электрлік және электрондық жабдықтарды қалпына келтіру, басқару.

 • Теңіз құқығы
  Несиелер: 2

  Бұл модуль ДВАД кодексінің талаптарына сай негізделген. Тарау A-II/1 және A-III/1. Атқарым: Кеме жұмысын басқару және борттағы адамдарға жедел деңгейде күтім жасау. Құзыреттілік: негізгі және қосалқы техникамен және басқару жүйелерімен басқару. Модуль теңіз саласындағы құқықтық мәселелердің кең ауқымын қамтиды.

 • Материалдар технологиясы / кедергісі
  Несиелер: 2

  КМА 1357 Материалдар Технологиясы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Басқару деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: жоспарлау және жұмыс кестесі.

 • Проектерді басқару
  Несиелер: 2

  Көптеген ұйымдар өз бизнесінің табысты трансформациялануы үшін және оның неғұрлым тиімді және тұрақты болуы үшін жобаларды басқару (бұдан әрі ЖБ) технологияларын енгізуде. Бұл курс жобаларды табысты басқару бойынша қазіргі заманғы ЖБ-дың техникалық, мінез-құлықтық және стратегиялық аспектілерін қамтитын жан-жақты нұсқаулық беруге арналған.

 • Флотты басқару, адам және мәдениетаралық басқару
  Несиелер: 3

  Басқару деңгейінде кемені ұйымдастырудың болашақ атқарымдарына дайындалу үшін, басқару негіздерін алу қажет. Белгілі бір деңгейде кемені ұйымдастыру - жағадағы компанияны ұйымдастыру секілді. Дегенмен, жаға мен кеме арасындағы айырмашылықтар бар.

 • Инженерлік іске кіріспе
  Несиелер: 3

  КМА 1203 Кеме механикасына КІРІСПЕ. КМА 1352 пәні ДВАД кодексіне сай құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: пайдалану дейгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: • қауіпсіз машиналық вахта жұмысын атқару, машиналық бөлім ресурстарын басқару.

 • Құрылымдық материалдар мен олардың қасиеттері
  Несиелер: 2

  КМА 1255 "Инженерлік материалдар" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Құзыреттілік саласы: Бөлшектерді дайындау үшін және кемеде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қол аспаптарын, станоктар мен өлшеу құралдарын тиісінше пайдалану.

 • Теңіз инжинирингі - практикум 1
  Несиелер: 3

  КМА 1364 Теңіз Инженерлік Лабораториясы 1 ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/2. Атқарым: Басқару деңгейінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Құзыреттілік: Жарамсыз тетіктер жұмысының себептерін анықтап табу және ақаулықтарды жою.

 • Кеме механиктеріне арналған ресурстарды басқару
  Несиелер: 1

  КМА 1309 Машина бөлімі Ресурстарын бақылау ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. А-IIІ/1 тарауы. Атқарымы: Пайдалану деңгейіндегі кеме механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: қауіпсіз машиналық вахта жұмысын атқару.

 • Үрдістерді автоматтандыру және басқару (кеме жүргізушілеріне арналған тренажерларды қолдануды қос.)
  Несиелер: 3

  КМА 1354 пәні ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен басқару жүйесін пайдалану деңгейінде. Құзыреттілік: Электр жабдықтары, электрондық аппаратура мен оны басқару жүйелерін пайдалану.

 • Физика 1
  Несиелер: 3

  Бұл модуль физика пәні бойынша бакалавриат үшін бірінші модуль болып табылады. Физиканың модульдері алынған білімді растауға қажетті физикалық заттарды қамтиды, бұл кеме жүргізу және кеме механикасы студенттері үшін ДВАД Кодексінің түрлі құзыреттілігіне сәйкес келуін талап етеді.

 • Механикалық шеберханалар 2 (балқытып біріктіру және ілгері жону жұмыстары негіздері)
  Несиелер: 1

  КМА 1256 Механикалық шеберхана ІІ ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Құзыреттілік саласы: Бөлшектерді дайындау үшін және кемеде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қол аспаптарын, станоктар мен өлшеу құралдарын тиісінше пайдалану.

 • Кеме жасау мен орнықтыру 2 (зақымдануды бақылау)
  Несиелер: 2

  КМА 1336 Кеме құрылымы және орнықтылық 2: Пәндерге сілтеме ДВАД-да бар, А – ІІ/1 және A-III/1, A-III/1, A-III/1,кестелерінде. Құзыреттілік саласы: кемені теңізде жүзу жағдайын қарау.

 • Кеме жүргізу негіздеріне кіріспе
  Несиелер: 3

  Бұл модуль ДВАД кодексінің талаптарына сай негізделген. Тарау А-ІІ/1 . Атқарым: қолданыстық дейгейдегі навигация. Құзыреттілік: Өтуді жоспарлаңыз және өткізіңіз және ережені анықтаңыз. Модуль навигациялық карта жұмысының негізгі принциптерінен, рейсті дайындау және метеорологиядан тұрады.

 • Медициналық күтім, Кезекші шлюпкалар жөніндегі маман, Құтқару шлюпкалары мен плоттары жөніндегі, Кеңейтілген бағдарлама бойынша өртпен күресу, Химия тасығыш кемеде жұмыс істеуге арналған танысу курсы
  Несиелер: 1

  ДВАД кодексінің 5 және 6 тарауына сәйкес ілгері тренингтер

 • Кеме жүзу ресурстарын басқару
  Несиелер: 1

  КМА 1350 Кеме қатынасын басқару ортақ мақсатқа қол жеткізуге ықпал етеді, студентке кеме қатынасы компанияларындағы әр түрлі ұйымдық құрылымдарды анықтауға және кеме қатынасы саласындағы әр түрлі қызметкерлердің рөлі мен орнын түсінуге мүмкіндік береді.

 • Кеме механикасы мен Кеме Ісі 1
  Несиелер: 3

  КМА 1251 пәні ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/1. Атқарым: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: қондырғылар мен қосалқы механизмдерді пайдалану және олармен байланыстағы жүйелерді басқару.

 • Кеме энергетикалық қондырғылар – Бу қондырғылары/турбиналар 1
  Несиелер: 3

  КМА 1351 Теңіз бу қондырғылары 1 ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте А-IIІ/1. Атқарымы: Пайдалану деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік саласы: механикалық жүйелердің жұмысы мен құрылысының негізгі қағидалары.

 • Термодинамика 2
  Несиелер: 3

  КМА 1363 "Термодинамика 2" курсының бағдарламасы ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Кесте A-III/1. Атқарым: Басқару деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік саласы: қозғалтқыш қондырғының механизмдерінің жұмысын басқару. Термодинамика мен жылу беру.

 • Физика 2
  Несиелер: 3

  Модуль кеменің жүріс-тұрысы мен оны қоршаған ортаның негізінде жатқан физикалық қағидаттарды және де кәсіби үйретуге негізделген жабдықтардың қызметін түсінуге көмектесетін базалық білімді береді. Студент, сондай-ақ, индустрияда қолданылатын техникалық сипаттамалар мен нұсқаулықты жақсы түсіне алады.

 • Қосалқы кеме агрегаттары 3
  Несиелер: 2

  КМА 1362 Қосалқы механизмдер 3 ДВАД кодексіне сәйкес құрылған. Тарау A-III/2. Атқарым: Басқару деңгейіндегі кеменің механикалық қондырғылары. Құзыреттілік: Жоспарлау және жұмыс кестесі / Қозғалтқыш қондырғылар мен қосалқы тетіктерді пайдалану, бақылау, бағалау және қауіпсіздігін сақтау.

 • Код ON1

  Қауіпсіз машина сағаттарын өткізу

 • Код ON2

  Негізгі қондырғылар мен қосалқы механизмдерді және олармен байланысты басқару жүйелерін пайдалану

 • Код ON3

  Отын, майлау, балласт және басқа да сорғы қондырғыларын және олармен байланысты басқару жүйелерін пайдалану

 • Код ON4

  Электр жабдықтарын, электрондық аппаратураны және басқару жүйелерін пайдалану

 • Код ON5

  Электрлік және электрондық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

 • Код ON6

  Кеме механизмдері мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

 • Код ON7

  Ластануды болдырмау талаптарын сақтауды қамтамасыз ету

 • Код ON8

  Кеменің кеме жолымен жүруін қамтамасыз ету

 • Код ON9

  Кемелерде өрттің алдын-алу және өрт сөндіру

 • Код ON10

  Көшбасшылық дағдыларын және командада жұмыс істеу қабілетін қолдану

 • Код ON11

  Қозғалтқыш қондырғы механизмдерінің жұмысын басқару

 • Код ON12

  Жоспарлау және жұмыс уақыты

 • Код ON13

  Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Top