Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M04208 Сандық криминалистика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ақпараттық-сандық процестерді бекіту, зерттеу, жинау, анықтаудың криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді арқылы мемлекеттің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, қазіргі ақпараттық технологияларды қолдануға білім мен дағдыны қалыптастыруда құқықтану саласындағы жоғары білікті мен бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ассемблер төменгі деңгейінің бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  ++, Python, Javaжоғары деңгейлі программалау тілдерінің жәнеАссемблер машинаға тәуелді программалау тілдерінің негіздерін игеру, мәселелерді шешу әдістерін таңдай білу, алгоритмдерді таңдау немесе құру, программалау тілінде алгоритмдерді жүзеге асыру, программаны өңдеу мен тестілеу жүргізуді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математиканың таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Ақпаратты өңдеудің жылдамдығын өсіруді қамтамасыз ететін Фурье тездетіп түрлендіруді қолдану;суреттерді кодтау және кодты алуға вейвлет-түрлендіруді қолдану; бұрын жойылған ақпаратты қалпына келтіру мәселесі, дауысты және фотопортретті идентификациялау мәселесі, ақпаратты жинақтаушыдан ақпаратты алу мәселелерін шешу үшін математикалық білімді, біліктілікті және дағдыны қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Java мәліметтер базасы бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  ++, Python, Javaжоғары деңгейлі программалау тілдерінің жәнеАссемблер машинаға тәуелді программалау тілдерінің негіздерін игеру, мәселелерді шешу әдістерін таңдай білу, алгоритмдерді таңдау немесе құру, программалау тілінде алгоритмдерді жүзеге асыру, программаны өңдеу мен тестілеу жүргізуді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • С ++, Python жоғары деңгейінің бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  ++, Python, Javaжоғары деңгейлі программалау тілдерінің жәнеАссемблер машинаға тәуелді программалау тілдерінің негіздерін игеру, мәселелерді шешу әдістерін таңдай білу, алгоритмдерді таңдау немесе құру, программалау тілінде алгоритмдерді жүзеге асыру, программаны өңдеу мен тестілеу жүргізуді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің есептерді сараптамалық-криминалистикалық кешенді қолданылуы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздік криминалистикалық-сараптау есебін олардың мақсатты бағытына қарай кешенді пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі. Криминалистикалық-сараптамалық есептің мақсатты бағыты қылмыстық іс-әрекет механизмі туралы ақпараттық базаны жүйелендіруге, қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу, тергеу және алдын алу үшін жедел ақпарат алуға бағытталған .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жедел іздестіру шараларын және тергеу әрекеттер өндірісін қамтамасыз етудің ақпараттық негіздері Основы информационного обеспечения производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Fundamentals of information support for the production of investigative actions and operational search activities
  Несиелер: 5

  Тергеу іс-әрекеттерін және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуді ақпараттық қамтамасыз ету дұрыс, толық және объективті ақпарат алуға ықпал етеді,тактикалық әсер ету құралдарын қолдану тетіктері туралы, қылмыс оқиғасын қалыптастыру мен дамытудың себеп-салдарлық тетіктері туралы, дәлелдеу субъектілерінің іздестіру-танымдық қызметі барысында тактикалық және стратегиялық шешімдер қабылдау туралы хабарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сот- сараптама қызметтегі математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Математикалық статистика криминалистикалық қызметті қылмыс жағдайын анықтау үшін қажетті дәлелдемелік ақпаратты жинау, зерттеу, бекіту және бағалау процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерімен қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық қауіпсіздікке қазіргі қауіпі: қылмыстық саясатты жетілдіруі
  Несиелер: 5

  Қылмыстық саясатты жетілдіру дәлелдеу субъектілерінің іздестіру-танымдық қызметінің тиімді әдістері мен тәсілдерін әзірлеу жолымен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басым бағыты болып табылады. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері мемлекетке, қоғамға және жеке тұлғаға ықтимал қатерлердің жолын кесуге және оларды болдырмауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен қазіргі ақпараттық технологияны пайдаланудың теоретикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану , оларды теориялық зерттеу, іздеу-танымдық қызметті тиімді әдістермен және себеп-салдарлық механизмдерді танудың әдістерімен қамтамасыз етеді. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар ақпараттық қауіпсіздікті ақпаратты жинау, зерттеу және бекіту және бағалау үшін жағдай жасау, соның ішінде дәлелді түрде қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтарды ашып тергеудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Террористік және экстремистік бағыттағы құқық бұзушылықтарды ашу, тергеу әдістемесін әзірлеу қылмыстық іс-әрекет тетігі туралы ақпараттық базаның іздестіру-танымдық қызметін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, іздестіру жүйелерінің кешенін анықтаумен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криминалистикада лингвистикалық білімдерді қолданудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі таңда бар теориялық және эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін жинақтау және криминалистикада лингвистикалық білімді қолданудың жеке криминалистикалық теориясының қалыптасу заңдылықтарын негіздеу; криминалистикадағы фоноскопиялық және авторатану сараптамаларын жүргізу кезіндегі криминалистикадағы лингвистикалық зерттеулердің методологиясын сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік ақпаратты қорғаудың қылмыстық-процестік және криминалистикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Компьютерлік ақпаратты қорғау ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіндегі басым бағыт болып табылады, соның ішінде криминалистикалық міндеттерді шешу үшін құқықтық реттеу тетіктерін талап ететін ақпараттық бағыт болып табылады. Криминалистикалық міндеттерді шешу қылмыстық іс жүргізу механизмдерімен қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сот фоноскопиялық сараптаманың теориялық және қолданбалы негіздері
  Несиелер: 5

  Дауыс және сөйлеу бойынша адамды сәйкестендіру үшін фонограмманың жарамдылығын анықтау; фонограммада дауыс және сөйлеу бойынша адамды криминалистикалық сәйкестендіру; салыстырмалы сәйкестендіру зерттеуін жүргізу үшін сөйлеу үлгілерін кәсіби іріктеуді жүргізу; сөйлеу фонограммаларын қоса алғанда, сөйлесудің сөзбе-сөз мазмұнын анықтау; дыбыс ортасына және дыбыс жазу жағдайларына зерттеу жүргізу; дыбыс жазу құрылғысын сәйкестендіруді орындау; фонограмманы монтаждау белгілерінің болуы немесе болмауы немесе дыбыс жазу жүргізгенге дейін немесе одан кейін енгізілген өзге де өзгерістер фактісін анықтау; нәтижелерді жинақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық ғасырдағы криминалистика
  Несиелер: 5

  Экономикалық, саяси, әлеуметтік құрылымдағы терең өзгерістер криминалистикада қалыптасқан бойы өткен ғасырдың базалық концепцияларын және принциптерін бағалау қайта қарауды талап етеді. Бұл міндет криминалистика үшін өзекті, өйткені ол қылмыспен күрес бойынша мемлекеттік қызметті қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеке тұлғаның қауіпсіздігін тактико-криминалистикалық қамтамасыз ету Т
  Несиелер: 5

  Тұлғаның қауіпсіздігін тактикалық-криминалистикалық қамтамасыз ету дәлелдеу субъектілерінің іздестіру-танымдық қызметін жетілдіру үшін тактикалық арсеналды зерттеуге және қолдануға бағытталған криминалистикалық құралдарды әзірлеумен байланысты. Тактикалық қанықтыру қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу, тергеу және алдын алу үшін мемлекеттік, құқық қорғау органдарының, БАҚ жұртшылығының өзара іс-қимылының тиімді нысандары мен тәсілдерін әзірлеумен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сот-жарылғыштехникалық сараптамасы
  Несиелер: 5

  Сот-жарылыс-техникалық сараптама жарылыс құрылғылары мен жарылыс заттарын, оның іздері бойынша жарылыс механизмін диагностикалауға, жарылыс қаупі бар авариялық жағдайларды, технологиялық жарылыс механизмдерін анықтауға, қауіпсіздік ережелерін бұзуға және олардың сәйкестендіру мәселелерін шешуге, жарылғыш заттар мен жарғыш құрылғылардың диагностикасы, оның іздері бойынша жарылыс механизмдерін, авариялық-жарылу қаупі бар жағдайларды, жарғыш технологияларының механизмдерін, қауіпсіздік механизмдерін сәйкестендіру және бұзу мәселелерін шешуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық сызбатехникасы
  Несиелер: 5

  Цифрлық микросхема-бұл дискретті функцияның заңы бойынша өзгеретін сигналдарды түрлендіру мен өңдеуге арналған интегралды микросхема. Цифрлық Интегралды микросхемалар негізінде екі тұрақты жағдайда: ашық және жабық болуы мүмкін транзисторлық кілттер жатыр. Транзисторлық кілттерді пайдалану әртүрлі логикалық, триггерлік және басқа интегралды микросхемаларды жасауға мүмкіндік береді. Цифрлық Интегралды микросхемалар электронды-есептеу машиналарының (ЭЕМ) дискретті ақпаратын өңдеу құрылғыларында, автоматика жүйелерінде және т. б. қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпаратты тасымалдаушыда ақпараттарды қалпына келтіру құралдары
  Несиелер: 6

  Пәндік саланың үлгілері мен техникалық құралдардың мүмкіндіктері негізінде кәсіптік қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің құрамдас бөліктері мен талаптарын әзірлеу;ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің Компоненттерін құру, программалар мен программалық кешендерді өндіру, белгілі бір сападағы кәсіптік қызмет объектілерінің қауіпсіздік саясатын іске асыру және мониторингілеу; кәсіптік қызмет объектілерінің қауіпсіздік саясатын іске асыру және мониторинг жасау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зиянды бағдарламалардан қорғану әдістері мен құралдары
  Несиелер: 6

  Оқуға ұсынылған курс ғылыми және тәжірибелік қызығушылыққа ие. Бұл курс студенттерді қылмыстық істерді тергеу және қылмыстық қудалау үшін құқық қорғау органдарының және соттың қылмысты тергеу және қараудың кешенді қызметі енгізілген. Осыған байланысты студенттер қылмыстық-іс жүргізу заңнамасының тұжырымдамасын ашып, ғылымның проблемалық аспектілерін талдауды жүргізеді, қылмыстық-процессуалды дәлелдемелерге, соттық және тергеу практикасына сипаттама беруге ерекше назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпаратты қалпына келтірудің технологиясы
  Несиелер: 6

  Ақпаратты қалпына келтіру технологиясы нақты оқиғаның, фактінің, процестің шарттары мен шарттарын анықтау үшін толық және сенімді ақпаратты алудың әдістері мен тәсілдерін ашады. Технологиялық процестер математикалық қамтамасыз ету құралдарын пайдаланумен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сақтау қоймасында жойылған ақпараттарды алу
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің криминологиялық және криминалистикалық әдістерді қолдану; Ақпараттық базаны жинау, зерттеу, бағалау үшін криминалистикалық есепті қолдану; сараптамалық зерттеуді жүргізу және оны ақпаратты алу кезінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәлелдеудің ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Криминалистиканың негізгі міндеті қылмыстарды ашу және тергеу әдістерін әзірлеу болып табылатындықтан, оларды зерттеу қылмысты анықтауды, ашуды, тергеуді және алдын алуды қамтамасыз ететін қылмыстық-релеванттық оқиғалардың ақпараттық-танымдық құрылымын зерттеуге бағытталуы тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Блок орнатумен жұмыс жасау әдістері
  Несиелер: 6

  Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әкімшілендіру дағдыларын көрсету; цифрлық сигналдарды өңдеу және сигналдарды жіберу теориясының принциптерін білу және оларды кәсіби мәселелерді шешуде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  ақпараттық технологиялар саласындағы білім, дағды мен біліктілікті қолдану жолымен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; - компьютерлік ақпаратты қамтамасыз етуге қылмыстық-процессуалдық және криминалистикалық әдістерді қолдану; - анықтау субъектілерідің іздестіру-танушылық қызметтегі жолында дәлелдеу ақпаратты бағалау мен бекіту, зерттеу, жинау үшін ақпараттық технологиялар саласындағы білімді, біліктілікті және дағдыны қолдану.

 • Код ON4

  Жеке тұлға, қоғам мен мемлекет қауіпсіздігін криминалистикалық қамтамасыз ету саласында білім алу; -Жеке тұлғаның техника-криминалистикалық, тактика-криминалистикалық және әдістеме-криминалистикалық тәсілдермен антикриминалдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; -ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында техника-криминалистикалық тәсілдер мен әдістерді қолдану; -ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында компьютерлік технологияларды қолдану; -қылмыстық процестің қатысушыларына тактикалық әсер етуді тиімді құрастыру үшін психологиялық әдістерді қолдану; -толық, шынайы және объективті ақпаратты алу үшін қазіргі тактикалық тәсілдерді қолдану; -қылмыстық әрекетті ашу, тергеу және алдын алу процессін ұйымдастыру; -террористік және экстремистік бағыттағы қылмыстық құқықбұзушылықтарды ашуды, тергеуге және алдын алуды қамтамасыз ету криминалистикалық әдістерді және тәсілдерді қамтамасыз етуге криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді қолдану.

 • Код ON5

  Білуі: -Фурье қатарындағы функциялардың таралу теориясын; -Фурье түрлендіру теориясын, оған қоса Фурьедің дискретті түрлендіру және Фурьедің тез түрлендіруін; -вейвлет-талдаудың элементтерін. Істей білуі: - Тhe Joint Photographic Experts Group (http: // www.jpeg.org/public)) ұсынылған, JPEG сығу алгоритмдер негізінде жатқан суреттерді сығу үшін Фурье түрлендірудің дискретті ойы) сандық суреттерді сығу үшін дискретті түрлендіруді қолдану; -ақпаратты өңдеудің жылдамдығын өсіруді қамтамасыз ететін Фурье тездетіп түрлендіруді қолдану; -суреттерді кодтау және кодты алуға вейвлет-түрлендіруді қолдану; -бұрын жойылған ақпаратты қалпына келтіру мәселесі, дауысты және фотопортретті идентификациялау мәселесі, ақпаратты жинақтаушыдан ақпаратты алу мәселелерін шешу үшін математикалық білімді, біліктілікті және дағдыны қолдану;

 • Код ON6

  ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінде қылмыстық саясатты жетілдіру; -ақпараттық қауіпсіздікті, экономикалық, экологиялық, қоғамдық қамтамасыз етудің қылмыстық-құқықтық құралдарын қолдану; -қоғамдық қауіпсіздікті, экономикалық, экологиялық, ақпараттық қамтамасыз етуге қылмыстық-процессуалдық және қылмыстық-пенитенциарлық құралдарын қолдану; -қоғамдық, экологиялық қауіпсіздікті, ақпараттық қамтамасыз етудің криминологиялық және криминалистикалық әдістерді қолдану; -іздестіру-танымдық қызметі кезінде ақпараттық базаға жинау, зерттеу, және бағалау үшін криминалистикалық есепті қолдану; -компьютерлік тасымалдаушылармен ақпаратты алу үшін сараптама жүргізу; -дәлелдеу субъектілерінің ісздестіру-танымдық қызметті тиімді жүзеге асыру үшін тергеу ызметі мен жедел-іздестіру шараларын жүргізуді ақпараттық қамтамасыз ету;

 • Код ON7

  дауыс және сөйлеу бойынша адамды сәйкестендіру үшін фонограмманың жарамдылығын анықтау; фонограммадағы дауыс және сөйлеу бойынша тұлғаны криминалистикалық сәйкестендіру; - фонограмманы монтаждау белгілерінің болуы немесе болмауы фактісін немесе дыбыс жазбасына дейін немесе одан кейін енгізілген өзге де өзгерістерді анықтау; - қазіргі таңда бар теориялық және эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін жинақтау және криминалистикада лингвистикалық білімді қолданудың жеке криминалистикалық теориясының қалыптасу заңдылықтарын негіздеу; - криминалистикада фоноскопиялық және авторведтік сараптамаларды жүргізу кезіндегі криминалистикадағы лингвистикалық зерттеулердің методологиясын сипаттау; - жарылыс механизмінің іздері бойынша диагностикасы; - жарылыс қаупі бар авариялық жағдайлардың, технологиялық жарылыстар механизмдерінің, жарылыс қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуының диагностикасы

 • Код ON8

  міндеттің қойылымын қоса алғанда С ++, Python, Javaжоғары деңгейлі программалау тілдерінің жәнеАссемблер машинаға тәуелді программалау тілдерінің негіздерін игеру, мәселелерді шешу әдістерін таңдай білу, алгоритмдерді таңдау немесе құру, программалау тілінде алгоритмдерді жүзеге асыру, программаны өңдеу мен тестілеу жүргізуді игеру.

 • Код ON9

  ақпаратты тасымалдаушыда ақпараттарды қалпына келтіруге және сақтау қоймасында жойылған ақпараттарды алуға арналған құралдарды қолданудың негізгі дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар, блок орнатумен жұмыс жасау әдістерін таңдай білу.

Top