Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07305 Геодезия және картография в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Цифрлық картография
  Несиелер: 5

  Картографиялық проекциялардың жалпы теориясы. Картографиялық ақпаратты өңдеу бойынша заманауи бағдарламалық құралдар. Математикалық картографиядағы автоматтандыру. Топографиялық карталардың түпнұсқаларын жасау. Топографиялық карталарды жаңарту. Жоспарларды құру технологиясы. Карталарды жобалау

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • AutoCAD-те 3D модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Жергілікті нысандарды үшөлшемді модельдеудің негізгі міндеттері мен принциптері. Жерді 3D-модельдеудің стратегиясы мен мәселелері. 3D-модельдеудің математикалық негізі. Кеңістіктік түрлендірулер. Үш өлшемді масштабтау. Үшөлшемді жылжулар. Үшөлшемді айналдыру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Спутниктік жүйелер және позициялау технологиясы
  Несиелер: 5

  ГМС дамыту және қолдану. ГМС-да жүзеге асырылған алыстық өлшеулер принципі. ГМС-да қолданылатын координаталар мен уақыт жүйелері. ГМСС спутниктік сегменті. ГМС басқару және бақылау сегменті. ГМС сигналдарын пайдаланушылардың сегменті. Жерсеріктік өлшеулердің қателіктері. Спутниктік позициялауды қолдану арқылы геодезиялық жұмыстар технологиясы. Референциялық станциялар желілері.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • KAVE 3D модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  AutoCAD, TheBrush, AutodeskMaya және 3dsMax сияқты бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеу және оқу мүмкіндігі. Математикалық модель құру. Белгіленген параметрлер бойынша автоматтандырылған есептер. Толық көлемді схеманың дәл құрылымын жасау Текстуралау - бұл сыртқы маталарды салу. Қолданылатын материалдардың қасиеттерін білу. Табиғи көлеңкелер мен визуалды шындықты беретін жарық.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Картографиялық өндірісті ұйымдастыру және экономикасы
  Несиелер: 5

  Картографиялық-геодезиялық өндірістің экономикасы мен тұжырымдамасын игеру. Еңбектің мамандануы мен ынтымақтастығын, өндірісті ұйымдастыру мен басқару формаларын, бөлімшелерді орындауды, тіркелген және айналымдағы активтерді пайдалануды, еңбек нормаларын, тиімділікті анықтау әдістемесін, еңбек құндылығын және оларды қаржыландыруды, жеткізуді ұйымдастыру мәселелерін қарастыру. Еңбекті жоспарлау, еңбек және жалақыны ғылыми ұйымдастыру мәселелерін қарастырады. Геодезиялық және картографиялық жұмыстарға арналған техникалық жобалар мен бағалау жобаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Семестр 2
 • Геоақпараттық деректерді 3D моделдеу
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық өнімдер. 3D модельдеу үшін бастапқы деректер. ArcGis ESRI.Кеңістіктік деректерді құру, басқару, интеграциялау, талдау, көрсету және ұсыну. Стерео режимде элементтерді векторлау

  Селективті тәртіп
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  Курсы жазбаша ағылшын тілінде академиялық және кәсіби дағдыларды дамытып, жетілдіруге бағытталған, академиялық, не кәсіби жағдайларда және жұмыс істеу барысында қажет болатын табысты жазбаша қарым-қатынас үшін. Студенттер академиялық жазылымның, кітапхана каталогтары мен сайттарды қолдану ерекшеліктерімен танысады. Дискурсивті эссе жазудың тәжірибесі: жоспарлау, негізгі идеясын, абзацтар мен қорытындысын жазу. Өзгертіп айту әдістері. APA форматы: сілтемелер дәйексөздер Студенттер аббревиатура түрлерін, академиялық лексиканы, артикльдерді қолдануды оқып біледі.

  Селективті тәртіп
  Семестр 2
 • Геоморфология гидрология негіздерімен
  Несиелер: 3

  Қазіргі геоморфологиядағы негізгі үрдістер. Рельеф генезисі туралы түсінік. Рельефтің денудациялық және аккумулятивті формалары. Рельеф және коррелятты шөгінділер. Материктердің құрылымдық-геоморфологиялық элементтері. Материктік платформалар. Материялық платформалардың тектоникалық режимі және құрылысы эндогенді процестер және рельеф. Экзогенді процестер және рельеф.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық кешендердің объектілерін жобалау және заттай шығару тәсілдері; нақты инженерлік-геодезиялық жұмыстар үшін жоспарлы белгілер мен биік реперлердің типтерін ажырату; оңтайлы геодезиялық құрылыстардың схемалары мен бағдарламаларын ғылыми-техникалық негіздеуді құру; Геодезия және Геодезия саласындағы ақпаратты Интернетте іздеу дағдылары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 6

  Пән берілген мамандық бойынша жалпығылыми терминология мен терминологиялық іштілді меңгеруге бағытталған және коммуникативті қызметтің төрт түрі бойынша дағдыларды қалыптастырады: мамандық бойынша түпнұсқалық мәтіндерді толық түсініп оқу, мамандық мәселесі бойынша эссе жаза білу, кәсіби ақпаратты қамтитын түпнұсқалық хабарламаларды тыңдау дағдылары, мамандық бойынша пікірталас дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геодезиялық өлшеуді математикалық өңдеу теориясы
  Несиелер: 5

  Ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі мәліметтері. Өлшеу қателіктерінің теориясы. Өлшеу классификациясы, өлшеу қателіктерінің түрлері. Өлшеу нәтижелерінің дәлдік шаралары. Қателіктер теориясының тура және кері есептері. Өлшеулердің шектеулі саны кезіндегі дәлдікті бағалау. Ең кіші квадраттар принципін негіздеу. Бір шаманың көп мәрте өлшеулерін қатаң теңестіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика –қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайынд��қтың негізін және білім беру бағдарламасының компонентін құрайды.Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғарғы геодезия
  Несиелер: 5

  Тірек геодезиялық желілер. Триангуляциялық желілердегі бұрыштар мен желілерді жоғары дәлдікпен өлшеу. Желілерді алдын ала теңестіру. Келтіру элементтері. Эллипсоид бетіндегі негізгі қатынастар. Жер эллипсоидінің негізгі сызықтары мен жазықтықтары. Триангуляциялық жүйенің теңестіру есептері. Жоғары дәлдіктегі аспаптармен жұмыс істеу және құрылғысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 6

  Оқытудың осы кезеңінің тақырыптарымен және қарым-қатынастың тиісті жағдайларымен (оның ішінде бағалау лексикасы) байланысты жаңа лексикалық бірліктердің (кемінде 4000 лексикалық бірліктен), Оқытылатын тіл елінің мәдениетінің ерекшеліктерін көрсететін тілдік этикеттің реплик-клишесінің мәні; қарым-қатынас саласы мен әріптестің әлеуметтік мәртебесіне сәйкес тілдік құралдар мен тілдік және тілдік емес мінез-құлық ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геодезиялық аспаптар
  Несиелер: 5

  Геодезиялық аспаптардағы оптикалық бөлшектер мен жүйелер. Геодезиялық аспаптарды сынау туралы негізгі мәліметтер. Қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар: электронды тахеометрлер, сандық және кодтық нивелирлер, сканерлеуші құрылғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фотограмметрия
  Несиелер: 5

  Фотографиялық Линза және оның сипаттамалары. Аэрофотоаппарат. Ұшу аппараттары. Қосалқы аэрофототүсірілім жабдығы. Жерден суретке түсіру үшін жабдықтар. Фотограмметриялық цифрлық камералардың негізгі сипаттамалары. Геодезиялық жабдықтар. Фотограмметрияда қолданылатын координаталар жүйесі. Жанама позициялау әдістері. Тікелей позициялау әдісі. Фотограмметриялық желіні құру технологиясы. Кеңістіктік фототриангуляция желілерін құру және теңестіру бағдарламалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы электроника және радиоэлектроника
  Несиелер: 3

  Электрмагниттік өрістің негізгі ұғымдары мен заңдары және электр және магнит тізбектерінің теориялары. Сызықты электр тізбектерінің теориясы. Екі полюсті және көп полюсті элементтері бар сызықты тізбектерді талдау әдістері. Электроника негіздері. Заманауи электронды құрылғылардың элементтік базасы. Екінші реттік электрмен қоректендіру көздері түзеткіштер, түрлендіргіштер. Импульстік және автогенераторлық құрылғылар. Цифрлық электроника негіздері және Микропроцессорлық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геодезия саласындағы ҒАЖ
  Несиелер: 5

  База құру, ақпарат жинау және оны сақтау. Растрлық карталарды дайындау және "байлау", қағаз негізді цифрлау. Картометриялық операцияларды орындау, кеңістіктік сұраныстар, тақырыптық карталарды жасау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ГАЖ-н картографиялау
  Несиелер: 5

  Геоақпараттық картографиялаудың бағдарламалық құралдарына шолу. Кеңістіктік деректер инфрақұрылымы. База құру, ақпарат жинау және оны сақтау. Растрлық карталарды дайындау және "байлау", қағаз негізді цифрлау. Картометриялық операцияларды орындау, кеңістіктік сұраныстар, тақырыптық карталарды жасау. Салалық геоақпараттық жобалар (ГАЖ геологиядағы, жер кадастрындағы, орман саласындағы, экологиядағы, муниципалдық басқарудағы, инженерлік коммуникациялардағы, географиядағы). Өңірлік геоақпараттық жобалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономиканың әртүрлі секторларындағы ІЖҚ-ны пайдалану
  Несиелер: 4

  Экономиканың түрлі салаларында геодезиялық жұмыстар мен жұмыстарды орындау үшін АЖЖ қолдану. 3D-беттерді құру үшін сандық фотокамераларды қолдана отырып дрондарды пайдалану. БПЛА-дан Аэрофотосъемка. Ортофотопландарды құру үшін БПЛ қолдану .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Картаны құру және жобалау
  Несиелер: 5

  Карталардың математикалық негізі. Суреттің картографиялық тәсілдері. Деректер қорын жобалау. Дәстүрлі және геоақпараттық картографиялаудың әдістері мен тәсілдері. Тақырыптық карталарды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жергілікті жердің сандық моделі мен картасы
  Несиелер: 4

  Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректері бойынша МТЖ алу тәсілдері: стереометриялық, интерферометриялық және басқа әдістер. Жер бетіндегі түсірілім деректері бойынша ОМР құру. Рельефтің сандық модельдерін құру есептерінде жаһандық навигациялық жүйелерді қолдану. Геоақпараттық жүйелерде рельефтің сандық үлгілеу деректерін пайдалану. Геофизикалық есептерде рельефтің сандық модельдерін практикалық қолдану мысалдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерге орналастыру негіздері
  Несиелер: 3

  Жер табиғи ресурс ретінде. ҚР Жер реформасы. Жерге орналастыруда қолданылатын жоспарлы-картографиялық материал. Жерге орналастыру жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топографиялық түсіруде CREDO бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Түсіру негіздемесі мен Топографиялық түсірілімнің құралдары мен әдістері. Дала жұмыстарын өндірудің заманауи технологиялары. CREDO кешенінің негізгі функциялары. CREDO кешенінде далалық ақпаратты жинау технологиясы. CREDO кешенінде далалық кодтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түсірістің аэрокосмостық әдістері
  Несиелер: 4

  Геодезия және картография, әуе кеңістігі және ғарыш қызметі саласындағы нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық актілер. Жерді қашықтықтан зондтаудың қазіргі жағдайы. АЖЖ қозғалыс параметрлерін анықтау әдістері. АЖЖ координаттарын анықтаудың технологиялық сұлбасы. Суретке түсіру нүктелерінің координаттарын анықтау дәлдігі. Жұлдыз аспанының фотосуреттері бойынша ғарыштық фотосуреттерді сыртқы бағыттаудың бұрыштық элементтерін анықтау тәсілінің мәні. Технология мен әдіс-тәсілдерін достигаемая дәлдігі. Ғарыштық ЖҚЗ оптикалық-электрондық әдісі. Ғарыштан ЖҚЗ радиолокациялық әдісі. Табиғи ресурстарды зерттеудің ғарыштық бағдарламалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жер құқығы
  Несиелер: 3

  Жер құқығы қатынастары, жер құқығының көздері, жерге меншік құқығы, жер иелену, жер пайдалану құқығы, жалдау қатынастары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи геодезиялық құралдар
  Несиелер: 4

  Сандық технологияларды қолдану арқылы жасалған заманауи геодезиялық аспаптар. Негізгі сипаттамалары мен артықшылықтары: Trimble TS525, GPS жүйесі Trimble R3. Жаңа өлшеу лазерлік аспаптарды, көрсеткіштерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік-геодезиялық ізденістер
  Несиелер: 5

  Инженерлік құрылымдардың классификациясы. Инженерлік құрылымдар мақсаты мен жобалау ерекшеліктері. Зерттеу түрлері. Инженерлік зерттеулерді тағайындау және түрлері. Инженерлік-геодезиялық зерттеулердің құрамы. Кино түсіру үшін жоспарланған геодезиялық анықтама желісі. Қолданыстағы жерасты және жерасты байланысын түсіру. Бақылау және қадағалау жұмыстары. Жоспарланған және жоғары биіктікте қалыңдату желілері. Бас жоспар. Жоба, құрылыс және басқарудың бас жоспарлары. Графикалық-аналитикалық, аналитикалық және модельдік әдістер. Тігінен орналасу жобасы. Профиль әдісі. Жобаның көлденең қимасы. Картограммалар және жер жұмыстарының көлемін есептеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геодезиялық өлшеулерді метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 3

  Геодезиялық метрология негіздері. Геодезиялық аспаптарға арналған тексеру схемалары. Геодезиялық өлшеу әдістері. Метрологиялық сипаттамаларды анықтау әдістері. Метрологиялық бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Стандарттау. Сертификатта

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жерді қашықтықтан зондтау
  Несиелер: 3

  Жерді қашықтықтан зондтаудың негізгі технологияларына шолу. Жер бетінің суреттерін алудың физикалық негіздері. Түсті бейнелерді өңдеу негіздері. Түс модельдері. ЖҚЗ деректерін алдын ала өңдеу. Геометриялық түзету. Ортофотопландарды құру. Бейнелерді кеңістіктік сүзудің модельдері мен әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Өндірістік ортадағы қауіпті факторларды, еңбек процесін ескере отырып, жұмыс орнында, өндірісте, кәсіпорындарда еңбек қорғау; өндірісте, жұмыс орындарындағы, технологиялық өндірістік процестер туралы білімдерін пайдалана отырып, кәсіпорынның еңбек заңнамасының талаптарын, еңбек нормаларын және еңбек қорғау стандарттарын; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі және еңбек туралы заңнаманың нормаларын қамтитын басқа да нормативтік құқықтық актілері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғарыштық геодезия
  Несиелер: 5

  Ғарыштық Геодезияның іргелі теңдеуі және оны ғарыштық Геодезияның динамикалық және геометриялық әдістерімен шешу принциптері. Ғарыштық геодезияда пайдаланылатын координаттар мен уақыт жүйелері. Жердің жасанды спутниктерінің орбиталық қозғалысы теориясының негіздері. Ғарыштық геодезия әдістері. Ғарыштық геодезия әдістерімен геодинамикалық зерттеулер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы геодезия
  Несиелер: 5

  Тірек мемлекеттік геодезиялық желілер, негізгі бөлу тәсілдері, қазаншұңқырлар мен іргетастарды егжей-тегжейлі бөлу, автомобиль және темір жолдарды іздестіру және салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар, ғимараттар мен құрылыстардың деформациясын бақылау кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Құрылысты жобалау және салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар
  Несиелер: 5

  Инженерлік құрылымдарды зерттеу, жобалау және салу кезіндегі инженерлік-геодезиялық жұмыстардың мазмұны. Құрылыс техникасы мен геодезиялық желілерді зерттеу әдістері, бұзылу, атқарушылық зерттеулер. Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттарды, жолдар мен көпірлерді, жер асты коммуналдық қызметтерін, гидротехникалық құрылыстарды, метрополитендерді, электр беру желілері мен коммуникацияларды, магистральды құбырларды салу үшін геодезиялық қамтамасыз ету. Спутниктік технологияны геодезиялық пайдалану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Экологияның заңдылықтары, табиғатты сақтау және табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі, ағзалардың қоршаған ортаның факторлары мен тіршілік ету ортасы қатынастары, биосфера-нооқодарлы тұжырымдамасы. В.И. Вернадский, тұрақты дамудың тұжырымдамалары мен тұжырымдамалары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  әділдік, қадір-қасиет пен еркіндік секілді негізгі көзқарастарды меңгеру, сондай-ақ толеранттылық, мәдениетаралық диалог пен бейбітшілік мәдениетін дамыту және нығайту

 • Код ON2

  әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірлерін білдіруге және негізді түрде қорғауға; функционалдық және физикалық жағдайдың деңгейін арттыру;

 • Код ON3

  қазақ / орыс және шет тілдеріндегі ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдысына ие; жер қатынастарын нормативтік қамтамасыз ету;

 • Код ON4

  Қазақстан қоғамын жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін талдау;

 • Код ON5

  аумақтың топографиялық түсірісі бойынша танаптық және камералық жұмыстарды дайындау, CREDO бағдарламалық өнімінің модульдерінде практикалық дағдыларды меңгеріп, картографиялық-геодезиялық өндіріс үшін экономикалық негіздемені қамтамасыз етеді және қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану шараларын қолданады.

 • Код ON6

  сандық карталарды құрудың технологиялық схемаларын жасау; цифрлық карталардың кеңістіктік орналасуын талап етілетін проекцияға келтіру; карталаудағы қорыту әдістерін және жолдарын қолданады; ArcGIS бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып, сандық топографиялық, географиялық, тақырыптық және арнайы карталарды жасау;

 • Код ON7

  жер асты және жер үсті құрылымдарын зерттеуді қоса алғанда, әртүрлі әдістермен топографиялық түсірулерді жоспарлау және жоғары деңгейлі жоспарлы желілерді құру мүмкіндігін және ғимараттар мен құрылыстарды зерттеудің, жобалаудың, құрылыстың және пайдаланудың жеке кезеңдерін қамтамасыз ету үшін тәжірибеде қолдануға;

 • Код ON8

  мемлекеттік жоспарлы және жоғары биіктік желілерді, сондай-ақ осы желілерде өлшеу нәтижелерінің негізінде теңестіру есептеулердің өз әдістері мен жолдарын жасау;

 • Код ON9

  заманауи геодезиялық аспаптарды және құрылғыларын пайдалануда практикалық дағдыларды иеленеді: электрондық теодолит және тахеометр, лазерлік сканер және цифрлық нивелир, GPS және т.б.

 • Код ON10

  жерсеріктік фотограмметриялық зерттеу және лазерлік сканерлеу нәтижелерін қоса алғанда, сандық жер бедерінің үлгілері мен басқа да объектілерді құру мүмкіндігі және геокеңістіктік деректердің инфрақұрылымын белсенді пайдалану;

 • Код ON11

  аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізуге, БПЛА-ны пайдалана отырып аэрофототүсіруді жүзеге асыруға, қажетті шкаланың ортофотомагниттерін құруға, сандық модельдерді құруға, сондай-ақ AutoCAD, PHOTOMOD, ERDAS программалық өнімдерінде жұмыс істеу; ON12 цифрлық ғарыш суреттерін алдын-ала және тақырыптық өңдеу

 • Код ON12

  цифрлық ғарыш суреттерін алдын-ала және тақырыптық өңдеу міндеттерін шешу, ГАЖ технологиялары мен қашықтан зондтау деректерін пайдалана отырып автоматтандырылған карталау.

Top