Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02109 Музыкатану в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • ШЕТЕЛ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТАРИХЫ
  Несиелер: 4

  "Шетел музыкасының тарихы" таңдау пәні болып табылады, музыкатанушыларды дайындауда негізгі мәнге ие. Пән музыкалық өнердің эволюциясын қоғамдық үдерістер, көркем үрдістер, академиялық жанрлар мен композиторлардың шығармашылығы контекстінде зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гармония
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы фортепиано
  Несиелер: 3

  Пән фортепианода ойнау, аккомпонемент пен ансамбль құрамында өнер көрсету қабілетін арттырып, түрлі репертуарды меңгеруге арнгалған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фортепиано I
  Несиелер: 2

  Пән фортепиано, аккомпанирование және ансамбльдік музицирлеуде ойын дағдыларын меңгеруге, сонымен қатар болашақ мамандардың орындаушылық және педагогикалық іс-әрекетіне қажетті әр түрлі жанрлар мен стильдердің туындыларын практикалық меңгеруге бағытталған. Пән фортепиано, аккомпанирование және ансамбльдік музицирлеуде ойын дағдыларын меңгеруге, сонымен қатар болашақ мамандардың орындаушылық және педагогикалық іс-әрекетіне қажетті әр түрлі жанрлар мен стильдердің туындыларын практикалық меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гармония І
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту музыканы кәсіби қабылдау және талдау үшін негіз болады. Музыкалық құбылыстардың кең спектріне қатысты курс ой-өрісін байытады, сондай-ақ студенттің нақты практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ШЕТЕЛ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТАРИХЫ II
  Несиелер: 3

  "Шетел музыкасының тарихы" таңдау пәні болып табылады, музыкатанушыларды дайындауда негізгі мәнге ие. Пән музыкалық өнердің эволюциясын қоғамдық үдерістер, көркем үрдістер, академиялық жанрлар мен композиторлардың шығармашылығы контекстінде зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚАЗАҚ ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКА ЖӘНЕ ФОЛЬКЛОР
  Несиелер: 2

  Пән қазақ музыкалық фольклоры мен дәстүрлі музыка негіздерін меңгеруге бағытталған. Пәннің мазмұнына балалардың салт-дәстүрлік фольклорын, үйлену тойы мен жерлеу рәсімін меңгеру кіреді. Фольклор жанрларының семантикасы да тұрмыстық жағдай тұрғысынан зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚАЗІРГІ СОЛЬФЕДЖИО / ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО
  Несиелер: 3

  Курс классикалық сольфеджионың логикалық жалғасы болып табылады. Музыкалық ұйымның заманауи композициялық принциптері: кеңейтілген тоналдылық, орталық тоналдылық, сериялық техника, сонорика, алеаторика, полистилистика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл курс музыкалық-поэтикалық фольклор мен ауызша-кәсіби музыкалық дәстүрден тұрады. Пән студенттердің музыкалық және жалпы интеллектуалдық ой-өрісін, азаматтық және музыкалық-тарихи процесс туралы білімнің жүйелілігін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХХ ғ. гармониясы
  Несиелер: 3

  Қазіргі музыкалық тілдің негізгі бағыттары мен мәнерлі құралдарын оқу, студенттерді стильдік және тарихи құбылыстармен таныстыру, музыкалық шығармаларды еркін талдау әдістерін меңгеру, шығармашылық тапсырмалар мен басқармаларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік музыка тарихы
  Несиелер: 3

  "Әлемдік музыка тарихы" пәні музыкалық өнердің даму тарихы, логикасы, заңдылықтары, музыкалық-тарихи үрдістердің негізгі кезеңдері, академиялық музыканың негізгі жанрлары, ұлттық-композиторлық мектептердің өкілдері туралы, музыкалық шығармалар туралы түсінік қалыптастырады. Музыкалық өнер, білім, ғылым саласында бағдарлану қабілетін қалыптастырады; музыкалық өнердің стильдік және жанрлық процестері, композиторлар шығармашылығының жеке-стильдік ерекшеліктері, тарихи контексте музыкалық өнердің дамуын, оның ішінде өнер мен әдебиеттің басқа түрлерін дамытумен, гуманитарлық ��ілімнің жалпы дамуымен, нақты тарихи кезеңнің діни, философиялық, эстетикалық идеяларымен түсіну қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ФОЛЬКЛОРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫН ТАЛДАУ
  Несиелер: 4

  Пән қазақ фольклорының музыкалық үлгілерін және дәстүрлі музыка мәдениетін талдауда практикалық дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фортепиано II
  Несиелер: 2

  Пән фортепиано, аккомпанирование және ансамбльдік музицирлеуде ойын дағдыларын меңгеруге, сонымен қатар болашақ мамандардың орындаушылық және педагогикалық іс-әрекетіне қажетті әр түрлі жанрлар мен стильдердің туындыларын практикалық меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы музыка тарихы
  Несиелер: 3

  "Қазіргі заман музыкасының тарихы" пәні ХХ-ХХІ ғасырдың музыкалық өнерінің негізгі бағыттары, стильдік үрдістері, дәуірдің атақты композиторларының шығармашылығы туралы білімді, ХХ-ХХІ ғасырда музыканың даму үрдісін ұғыну үшін қажетті теориялық, әлеуметтік-тарихи білімді қалыптастырады; ХХ-ХХІ ғасырдың жетекші көркем стилімен, оларды музыкалық өнерде көрсете білуімен таныстырады.; музыкалық шығарманың эстетикалық және көркемдік құндылығын анықтай білуге, оның бейнелі құрылысын, драматургиясын, стилистикасын сипаттай білуге, алған білімдерін педагогикалық, мәдени-ағартушылық, тәрбие жұмысында қолдана білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 5

  Пән музыкалық шығармаларды тұтас, жанрлық, интонациялық талдау әдістерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фортепиано III
  Несиелер: 2

  Пән фортепиано, аккомпанирование және ансамбльдік музицирлеуде ойын дағдыларын меңгеруге, сонымен қатар болашақ мамандардың орындаушылық және педагогикалық іс-әрекетіне қажетті әр түрлі жанрлар мен стильдердің туындыларын практикалық меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР
  Несиелер: 4

  Пәннің бағдарламасы Тарихи практикада аспаптық-оркестрлік ойлауды дамыту процестерін зерттеуге және симфониялық партитураларды оқу техникасының аналитикалық және практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы музыка тарихы II
  Несиелер: 3

  "Қазіргі заман музыкасының тарихы II" пәні ХХ-ХХІ ғасырдың музыкалық өнерінің негізгі бағыттары, стильдік үрдістері, дәуірдің атақты композиторларының шығармашылығы туралы білімді, ХХ-ХХІ ғасырда музыканың даму үрдісін ұғыну үшін қажетті теориялық, әлеуметтік-тарихи білімді қалыптастырады; ХХ-ХХІ ғасырдың жетекші көркем стилімен, оларды музыкалық өнерде көрсете білуімен таныстырады.; музыкалық шығарманың эстетикалық және көркемдік құндылығын анықтай білуге, оның бейнелі құрылысын, драматургиясын, стилистикасын сипаттай білуге, алған білімдерін педагогикалық, мәдени-ағартушылық, тәрбие жұмысында қолдана білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ
  Несиелер: 3

  Пән кең ой-өрісі, ғылыми аппараты бар заманауи ғылыми зерттеушінің қалыптасуына, қойылған тапсырманы сыни тұрғыдан ойлауға және шығармашылықпен шеше білуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы II
  Несиелер: 3

  Бұл курс музыкалық-поэтикалық фольклор мен ауызша-кәсіби музыкалық дәстүрден тұрады. Пән студенттердің музыкалық және жалпы интеллектуалдық ой-өрісін, азаматтық және музыкалық-тарихи процесс туралы білімнің жүйелілігін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармаларды талдау II
  Несиелер: 5

  Пән музыкалық шығармаларды тұтас, жанрлық, интонациялық талдау әдістерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • МУЗЫКАЛЫҚ ТЕАТР ТАРИХЫ
  Несиелер: 3

  Пән музыкалық театрдың ерекшеліктерін драмалық, техникалық және сурет салу тәсілдерінен ажыратуды, музыкалық театрдың тарихын зерделеуді және оның пайда болуын болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғ. қазақ музыкасы I
  Несиелер: 5

  "ХХ ғасырдың қазақ музыкасы" пәні ХХ ғасырдың қазақ музыкасының негізгі бағыттары, стильдік үрдістері, дәуірдің көрнекті қазақ композиторларының шығармашылығы туралы білімді, ХХ ғасырдағы қазақ музыкасының даму процесін ұғыну үшін қажетті теориялық, әлеуметтік-тарихи білімді қалыптастырады; ХХ ғасырдың жетекші көркем стилімен, олардың музыкалық өнердегі көріністерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
  Несиелер: 4

  Пән музыкалық-теориялық пәндерді оқыту әдістемесін, теориялық материалды, оқу-әдістемелік әдебиетті толық көлемде меңгеруге, сонымен қатар оқу-тәрбие процесін модельдеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениеттегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Демократиялық құқықтық мемлекеттің мәдениет саласындағы Мәдени саясат тетіктері, басқару принциптері мен әдістері туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыру. Мәдениет саласындағы менеджменттің ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру болжанатын менеджменттің жалпы принциптерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Полифония
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Орыс музыкасы тарихының елеулі фактілерін, қазіргі қоғамның мәдени мұрасына енген шығармаларды зерттеу, әр түрлі дәуірлер мен дәстүрлердің шығармаларын стильдік талдау дағдысын дамыту, Ресейдің музыкалық мәдениетін дамытудың ұлттық ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру. Орыс музыкасы музыка өнерінің көрінісі ретінде. Жалпы сипаттамасы. КСРО - дағы музыкалық андеграунд. 20-21 ғасырлардағы қазіргі орыс музыкасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ЖАЗУ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ
  Несиелер: 4

  "Зерттеу жұмысын жазу әдістемесі мен практикасы" пәнінің жалпы мақсаты – кәсіби сауатты заманауи музыкатанушыны тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ЖАЗУ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ II
  Несиелер: 3

  "Зерттеу жұмысын жазу әдістемесі мен практикасы" пәнінің жалпы мақсаты – кәсіби сауатты заманауи музыкатанушыны тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғасырдағы музыка композициясының техникасы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-композиторлық ойлауды дамыту үрдістерін жан-жақты оқу, оның қазіргі жағдайын бағалау және осы саладағы музыкалық-теориялық білімдердің аналитикалық және практикалық дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ШЫҒЫС МУЗЫКАСЫ
  Несиелер: 5

  Пән Шығыс музыкасының әртүрлі түрлері мен жанрларының пайда болуы мен дамуына байланысты Шығыс мәдениетінің дамуының негізгі кезеңдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс музыкасының тарихы II
  Несиелер: 3

  Орыс музыкасы тарихының елеулі фактілерін, қазіргі қоғамның мәдени мұрасына енген шығармаларды зерттеу, әр түрлі дәуірлер мен дәстүрлердің шығармаларын стильдік талдау дағдысын дамыту, Ресейдің музыкалық мәдениетін дамытудың ұлттық ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру. Орыс музыкасы музыка өнерінің көрінісі ретінде. Жалпы сипаттамасы. КСРО - дағы музыкалық андеграунд. 20-21 ғасырлардағы қазіргі орыс музыкасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ПОЛИФОНИЯ II
  Несиелер: 3

  Пән полифониялық формалар, фактуралар, жалпы полифониялық музыканың стильдік және жанрлық түрлері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ полифониялық көп шашты талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • БҰҚАРАЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ
  Несиелер: 3

  орындаушылық және ғылыми қызметте музыкалық-тарихи білімді қолдануға дайын болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғ. қазақ музыкасы II
  Несиелер: 5

  "ХХ ғасырдың қазақ музыкасы II" пәні ХХ ғасырдың қазақ музыкасының негізгі бағыттары, стильдік үрдістері, дәуірдің көрнекті қазақ композиторларының шығармашылығы туралы білімді, ХХ ғасырдағы қазақ музыкасының даму процесін ұғыну үшін қажетті теориялық, әлеуметтік-тарихи білімді қалыптастырады; ХХ ғасырдың жетекші көркем стилімен, олардың музыкалық өнердегі көріністерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МУЗЫКАЛЫҚ-ТАРИХИ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
  Несиелер: 3

  Пән музыкалық-теориялық пәндерді оқыту әдістемесін, теориялық материалды, оқу-әдістемелік әдебиетті толық көлемде меңгеруге, сонымен қатар оқу-тәрбие процесін модельдеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МУЗЫКАЛЫҚ СЫН ЖӘНЕ ЖУРНАЛИСТИКА
  Несиелер: 4

  Пән ақпараттық маркетингтің негізгі әдістері мен принциптері, музыкалық-театрлық шығармалар туралы білімді қалыптастыруға, сондай-ақ музыкалық шығармаларды орындаушылық талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби түсініктер мен терминологияны меңгеруге, ғылыми және өнертанушылық әдебиеттермен жұмыс істей білуге, ойлау мәдениетін меңгеруге, жалпылау мен талдауға, ақпаратты қабылдауға қабілетті болуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХХ ҒАСЫРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ПОЛИФОНИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУЫ
  Несиелер: 3

  Пән полифониялық формалар, фактуралар, полифониялық музыканың жалпы және ХХ ғасырдың музыкалық шығармаларындағы стильдік және жанрлық түрлері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ полифониялық көп шашты талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • РЕДАКЦИЯЛАУ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің журналистік мәтінді жасау және өңдеу заңдылықтары туралы жүйелі түсінігін қалыптастыруға, журналистік шығарманы талдау және редакциялау әдістемесін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ДЫБЫС РЕЖИССУРАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 3

  Пән келесі білім мен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған - дыбыстың физикалық негіздері; - студиялар мен залдардың акустикасы; - сөйлеу және ән айту акустикасы; - студиялардың дыбыстық жабдықтары; - вокалдық сөйлеу мен хорды жазу ерекшеліктері мен ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика, құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделген интегративті сипатқа ие, оның мәні өмірдің түрлі аспектілері, адам мен қоғамның дамуы, әлеуметтік факторлардың әр адамның өміріне әсері туралы ғылыми білім болып табылады. Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіпкерлік-білімсіз қазіргі экономикалық өмірде бағдарлануға қиын ғылым. Алайда, экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп негіздері туралы түсінік болу, әсіресе жастар үшін – уақыт талабы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ
  Несиелер: 3

  The discipline aims to consolidate theoretical knowledge by studying the experience of cultural, educational enterprises, institutions and organizations.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 5

  Пән зерттелетін ғылыми тақырып туралы, теориялық сұрақтарды талқылай білуге және көзқарасты түсіндіруге мүмкіндік береді. Ғылыми ақпаратты, зерттеу әдістерін, жазбаша баяндауды меңгеруге, сондай-ақ дипломдық жұмысты жазу кезінде алынған білімді пайдалана білуге ықпал ету

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 5

  Пән зерттелетін ғылыми тақырып туралы, теориялық сұрақтарды талқылай білуге және көзқарасты түсіндіруге мүмкіндік береді. Ғылыми ақпаратты, зерттеу әдістерін, жазбаша баяндауды меңгеруге, сондай-ақ дипломдық жұмысты жазу кезінде алынған білімді пайдалана білуге ықпал ету

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • КОМПЬЮТЕРЛІК НОТОГРАФИЯ
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді компьютердегі ноталық теру дағдыларына үйретуге бағытталған. Finale және Sibelius заманауи ноталық редакторлары кез келген күрделіліктегі мәтінмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы педагогикалық дайындық
  Несиелер: 5

  «Арнайы педагогикалық дайындық» болашақ музыканттың орындаушылық және педагогикалық тәжірибесінде қажет білім, машық пен қабілетті жүйелеп, бекіте түседі. Бұл пән бақылау сипатына ие. Осының арқасында музыкалық педагогика саласындағы кәсіби білім мен қабілет ұштала түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  - музыкалық мәдениет дамуының негізгі кезеңдерін, оның ішінде қазіргі заманғы және оның жарқын үлгілерін біледі; - орындаушылық және ғылыми қызметте пәннің терминологиялық және ұғымдық аппаратын қолдана алады - музыкатану әдебиетімен жұмыс істеу дағдысы бар; -тарихи жолдары мен даму заңдылықтары туралы, жетекші шығармашылық бағыттары туралы, бұқаралық музыкалық мәдениеттің идеялық және эстетикалық негіздері және оның музыкалық-мәнерлі ерекшеліктері туралы біледі; опера және балет өнерінің даму заңдылықтарын біледі; * музыкалық-театрлық жанрлардың дамуының жетекші үрдістерін біледі; - Шығыс музыкасының әртүрлі түрлері мен жанрларының пайда болуы мен дамуына байланысты Шығыс мәдениетінің дамуының негізгі кезеңдерін біледі;

 • Код ON2

  - музыкалық шығармалардың түрлерін, олардың фактуралық, стильдік және жанрлық түрлерін біледі; - музыканы талдау дағдыларын меңгерген (оның ішінде гармониялық және полифониялық); - сольфеджирлеудің қазіргі заманғы технологиялық тәсілдерін қолдана алады; - заманауи кәсіби аналитикалық ойлау қабілеті бар; - гармония мен Полифонияның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін біледі; -қазіргі заманғы музыканың музыкалық шығармаларын есту тұрғысынан талдау дағдысы бар.; полифоникалық пішіндер, фактуралар, стильдік және жанрлық түрлерді біледі;

 • Код ON3

  - менеджерлік қызметтің ерекше ерекшеліктерін және оның мазмұнын біледі; - басқарушылық шешімдерді қабылдаудың практикалық дағдылары бар; - ұжымдық басқару формаларын қолдана алады; - басқару жүйелерінің шексіз әртүрлілігін талдаудың негізгі принциптерін, әдістері мен әдістерін біледі

 • Код ON4

  - әртүрлі мамандықтарға арналған сольфеджио және музыкалық әдебиет бойынша бағдарламалар жасай алады; - күнтізбелік және сабақ жоспарларын құрастыра алады; - интонацияны, лад сезімін, метроритм сезімін, гармоникалық есту, есте сақтау және ішкі есту қабілетін дамыту үшін жаттығуларды таңдау дағдысы бар. - әртүрлі жұмыс түрлерін әдістемелік сауатты қолдана алады; -педагогикалық және ұйымдастырушылық-тәрбиелік іс-әрекет дағдылары бар; - емтихан талаптары мен білімін бақылау жүйесін біледі;

 • Код ON5

  - ғылыми және өнертану әдебиеттерімен жұмыс істей алады; өз бетінше сатып алу - заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа білімі бар . технологиялар; - ойлау мәдениетін; ақпаратты жалпылау және талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін; музыкалық мәдениетті зерттеуші дағдыларын меңгерген

 • Код ON6

  - арнайы редакциялау және түзету, оның стилистикалық түрлерінде тілді еркін меңгеру дағдылары бар; - мәтінді талдай алады, Ондағы толық мәліметтердің шығу тегін тексереді және нақтылайды, мазмұндау стилін бағалайды және жетілдіреді; - болашақ өзіндік қызметінде редактор ретінде практикалық іс-әрекет дағдысы бар.

 • Код ON7

  Ақпараттық маркетингтің негізгі әдістері мен принциптерін біледі. Біледі: елдің көркем өміріндегі оқиғаларға айналған музыкалық және музыкалық-театрлық шығармалар, орындаушылардың ең жарқын есімдері. біледі мәнерлі және дәл пікір жазу орындаушылық бөлшектер деген сөздермен ауыстырылсын характиризовать ерекшеліктері музыкалық тілі музыкалық шығармаларды орындаушылық талдау дағдыларын меңгерген

 • Код ON8

  Өзінің кәсіби қызметінің түрлі салаларында әлеуметтік - гуманитарлық, экономикалық және құқықтық ғылымдар әдістерін меңгерген және қолданады, алған білімдерін қазіргі қоғамды талдауға қолданады

Top