Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08112 Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

 • Агрономия негіздері
  Несиелер: 3

  "Агрономия негіздері" пәні, мақсаты мен міндеттері; агрономияның тарихы мен дамуы; агрономияның негізін қалаушылар; топырақтың құнарлылығын, топырақтың және оның пайда болуын қалпына келтіру, ауыспалы егістік, топырақты өңдеу жүйесі, тыңайтқыштар және оларды қолдану, егіншіліктің аймақтық жүйесі, жерді мелиорациялау және топырақты эрозиядан қорғау, өсімдіктерді арамшөптерден, аурулардан, зиянкестерден қорғау, негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Маңызды агрометеорологиялық факторлар, атмосфераның құрылысы, ауа массаларының қозғалысы, радиациялық және жылу балансы, климаттық факторлар, метеорологиялық бақылау әдістемесі, жауын-шашынның, буланудың және желдің нормативтік сипаттамаларын есептеу әдістемесі; өсімдік шаруашылығында Күн радиациясын, топырақ пен ауаның температуралық, су режимін тиімді пайдалану жолдары мен өлшеу әдістері; агрономияда агрометеорологиялық және климаттық ақпаратты қолдану ережесі мен әдістемесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 4

  Негізгі химиялық заңдылықтар мен түсініктер, ерітінділердің теориялық негізі, қышқылдану-қайта қалпына келу процестері, ауылшаруашылық дақылдарының химиялық құрамдары және оларды анықтау әдістері, ауылшаруашылық жерлерінің топырағының химиялық құрамын анықтау әдістері, топырақтың химиялық құрамы және оның маңыздылығы, физика-химиялық процестер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топырақтану геология негіздерімен
  Несиелер: 4

  Топырақтану саласында, геология негіздерін, минералдар, топырақтүзуші жыныстар, топырақ үлгілерін алу және мәліметтерін талдау, топырақпен жұмысқа арналған құралдар мен жабдықтар, топырақ құнарлылығы мен оны құраушылардың деңгейін анықтау, өсірілетін аулшаруашылық дақылдардың талаптарына топырақ жағдайларының сәйкестігін анықтау, топырақ қышқылдылығы мен тұздылығын анықтауға арналған топырақ қабатының үлгілерін алу туралы білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік биологиясы
  Несиелер: 4

  Өсімдік биологиясының мақсаты мен міндеттері, құрылымдық ботаниканың маңызды мәселелері, өсімдіктің жасушасының құрылымы, өсімдіктің морфологиясы мен анатомиясы, ауылшаруашылық дақылдарының жасушаларының құрылысы, өсімдіктің органографиясы және ұүрылымының ерекшеліктері, өсімдіктің тіршілік формалары, өсімдіктердің морфологиясы және анатомиясының ерекшеліктері, өсімдіктердің классификациясы және құрылымдық ботаниканың сұрақтары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығы негіздері
  Несиелер: 4

  "Мал шаруашылығы негіздері" пәні, мақсаты мен міндеттері; мал шаруашылығының тарихы мен дамуы; мал шаруашылығы фермалары мен кешендері, ауыл шаруашылығы малдарының тұқымдары, ауыл шаруашылығы малдарын өсіру техникасы, Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, Мал шаруашылығында төлдерді өсіру технологиясы, Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің отандық және шетелдік технологияларының озық тәжірибесі, өнімді өткізуді есепке алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Предпринимательское право
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бақша дақылдарын өсіру технологиясы
  Несиелер: 4

  Бақша шаруашылығының дамуы, бақша дақылдарының негізгі түрлері, бақша дақылдарын өсіру технологиясы, ауыспалы егіс, сорттар, ашық танапта бақша дақылдардың өсу мен даму жағдайлары, дақылдарды өсіру кезінде агротехникалық шаралардың өсімдіктердің қасиеті мен топыраққа әсер етуі; бақша дақылардың тұқым шаруашылығы, бақша дақылдардың өнімінің сапасы МЖСТ талабына сәйкестігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктерді қорғау және карантин
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты мен міндеттері өсімдіктерді қорғау және карантин; өсімдіктерді қорғау негіздері; карантиндік өсімдіктердің негізгі түрлері және карантиндік өсімдіктердің биологиялық, морфологиялық ерекшеліктері; фитосанитариялық мониторинг жүргізу, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің іс-шараларын зиянкестерден, аурулардан және карантиндік арамшөптерден кешенді қорғау, карантиндік объектілер; кеден бекеттерінде карантиндік тексеру жүргізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығын механикаландыру
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығын механикаландыру негіздері; өсімдік шаруашылығында пайдаланылатын Доңғалақты және шынжыр табанды тракторлар мен автомобильдердің құрылғысы және техникалық сипаттамасы; топырақты өңдеуге, себуге, тыңайтқыш енгізуге, өсімдіктерді қорғауға, егін жинауға арналған агрегаттар; топырақ өңдейтін, себу және жинау агрегаттарын құрастыру, ауыл шаруашылығы машиналарының жұмыс органдарын орнату үшін нормативтік деректерді есептеу; әртүрлі егіс жұмыстарын орындау кезінде агрегаттар қозғалысының технологиялық сызбасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Общее земледелие
  Несиелер: 4

  Өсімдіктің өмір сүру жағдайының негізгі факторлары мен оларды реттеу, егіншіліктің негізгі заңдылықтары, егіншіліктің заманауи жүйелері, топырақ құнарлығын қалпына келтіру және өсімдіктің өсуіне тиімді жағдай жасау, тәлімі және суармалы жерлерде ауыспалы егістерді құру, арамшөптермен күресудің жиынтық шаралары, тәсілдері, топырақты өңдеу сапасы мен мерзімі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жүзім шаруашылығы
  Несиелер: 4

  "Жүзім шаруашылығы" пәні: міндеттері, нысандары және әдістері; жүзім дақылы туралы қысқаша мәліметтер; жүзім дақылының биологиялық ерекшеліктері; жүзім өсімдігінің биологиялық және өндірістік сипаттамасы; жүзімді көбейту және отырғызу материалын өсіру; жүзімді көбейту тәсілдері; жүзімді өсіру агротехникасы; жүзім бұталарын қалыптастыру және кесу; өнімді күту және жинау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық гербология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мен міндеттері Ауылшаруашылық гербологиясы; арамшөптермен күрестің ұйымдастыру-шаруашылық, карантиндік, химиялық, физикалық, биологиялық әдістері; арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері; арамшөптердің жіктелуі; арамшөптермен күресу бойынша кешенді іс-шаралар; арамшөптермен күрестің экологиялық және экономикалық аспектілері; гербологиялық жұмыстарды жүргізу әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қорғаулы жер құрылысындағы көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Қорғаулы жер құрылысының негізгі түрлері, қорғаулы жер құрылысындағы көкөніс дақылдарды өсірудің технологиясы, көкөніс дақылдардың негізгі түрлері мен жіктелуі, қорғаулы жер құрылысындағы көкөніс дақылдардың өсу жағдайы мен дамуы, сорттарымен, өсімдіктерді зиянкес пен аурулардан қорғау жүйесі, пестицидтердің реестрі, технологиялық тәсілдерді қолданудың экономикалық тиімділігін есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бау шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Бау шаруашылығының негізгі міндеттері, мақсаттары және дамуы; жеміс-жидек дақылдарының жіктелуі; жеміс дақылдары және олардың биологиялық ерекшеліктері; жеміс дақылдарын өсіру технологиясы; жидек дақылдары және олардың биологиялық ерекшеліктері; жидек дақылдарын өсіру технологиясы; жеміс-жидек дақылдарының отырғызу материалын өсіру технологиясы; отырғызу материалын сақтау; жеміс-жидек дақылдарын күтіп-баптау және өнімді жинау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеміс шаруашылығы
  Несиелер: 4

  "Жеміс шаруашылығы" пәні: міндеттері, нысандары және әдістері; жеміс дақылдары және олардың жіктелуі; өндірістік-биологиялық ерекшеліктері, жеміс өсімдіктерінің өсу, даму, жеміс беру заңдылықтары; жеміс дақылдарының отырғызу материалын өсіру технологиясы; Қазақстандағы жеміс дақылдарының аудандастырылған сорттары және олардың сипаттамасы; өндірістік бақ отырғызу және күтіп-баптау; жеміс ағаштарының ағашбөркін және жидектердің өсімдік түбін қалыптастыру, өнімді жинау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Өсімдік шаруашылық саласын, ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық және морфологиялық ерекшеліктерін, ауыл шаруашылық дақылдарының жіктелуін, ауыл шаруашылық дақылдарын аудандастыру және бәсекеге қабілетті сорттары мен өсімдіктердің өсу, даму және ауылшаруашылық дақылдарыдң қалыптасу заңдылықтары, егіншілік және өсімдік шаруашылығының негізгі заңдарын білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығындағы инновациялық жүйелер
  Несиелер: 4

  Өсімдік шаруашылығындағы инновациялар мен инновациялық технологиялардың ғылыми негіздері, дәнді және дәнді-бұршақ дақылдарды өсірудің инновациялық технологиялары, тамыр-және түйнек жемісті дақылдарды өсірудің инновациялық технологиялары, талшықты дақылдарды өсірудің инновациялық технологиялары, малазықтық шөптерді өсірудің инновациялық технологиялары, бақша дақылдарын өсірудің инновациялық технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аз таралған дақылдарды өсіру технологиясы
  Несиелер: 4

  Аз таралған дақылдардың негізгі түрлері және олардың жіктелуі, аз таралған дақылдардың биологиялық және морфологиялық ерекшеліктері, аз таралған дақылдарды өсірудің технология ерекшеліктерімен, ауыспалы егістерді құру, ауыл шаруашылық дақылдардың өсірудің технологиялық картасын жасау; ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің технологиялық картасына сәйкес далалық жұмыстарды ұйымдастыру, егісті жинау әдістері мен мерзімдерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдікті қорғау: энтомология
  Несиелер: 5

  Зиянкестердің классификациясы, өсімдіктер зақымдануының негізгі типтері; ауылшаруашылық дақылдары зиянкестерінің түрлік құрамы, ауылшаруашылық жерлердегі өсімдіктерді фитосанитарлық тексеру жүргізу технологиясы; өсімдік зиянкестеріне қарсы қорғау шаралары, зиянкестердің қарқынды көбеюін алдын алу және жою шараларының үйлесуі, өсімдіктерді зиянкестерден қорғау әдістері мен мерзімдері, зиянкестердің түрлік құрамын анықтау әдістері; топырақ пен егістіктің фитосанитарлық жағдайын бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агрохимия
  Несиелер: 5

  Органикалық және минералды тыңайтқыштардың түрлері, өндірістік бағдарламаларды әзірлеу, агрохимиялық картограммалар жасау, өсімдіктердің химиялық құрамы және оларды қоректендірудің ерекшеліктері; топырақтың әр түрлі түрлерінің агрохимиялық қасиеттері, тыңайтқыштардың химиялық құрамы мен қасиеттері, өсімдіктер топырағына химиялық талдау жүргізу әдістері мен мерзімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұқымтану
  Несиелер: 4

  Тұқымтану және ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымдары және олардың құрылысы, әртүрлілігі, биохимиялық және физиологиялық ерекшеліктері; тұқымдық сорттық бақылаудың әдістері мен мерзімдері, тұқымдарды өсіру агротехникасының ерекшеліктері, тұқымдарды сату бойынша құжаттаманы рәсімдеу тәртібі, МЖСТ нормативтік талаптары және тұқым шаруашылығын ұйымдастырудың құқықтық мәселелері, өндірістік жағдайда тұқым өндіруді ұйымдастыру үшін қажетті теориялық және тәжірибесін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көшет шаруашылығын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Көшет шаруашылығын ұйымдастырудың негізгі мақсаты, міндеттері және даму тарихы, көшетпен өсірілетін негізгі ауылшаруашылық дақылдарының түрлері, ауылшаруашылық дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері, көшет өсірудің негізгі әдістері мен түрлері, көшетті құмыралы және құмырасыз өсірудің ерекшеліктері, көшеттерді өсірудің технологиясы, көшеттерді сақтау және тасымалдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ашық танаптағы көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Көкөніс дақылдардың жіктелуі мен негізгі түрлері, көкөніс дақылдардың өсіру технологиясы, ауыспалы егістер, сорттары, ашық танаптағы көкөніс дақылдардың өсу жағдайы мен дамуы, өсімдіктерді зиянкес, аурулар мен арамшөптерден қорғау жүйесі, көкөніс дақылдарға тыңайтқыш беру және суару, көкөніс дақылдардың тұқымдары мен көбею түрлері, көкөніс дақылардың өнімінің сапасы МЖСТ талабына сәйкестігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  САПР-ды техникалық, лингвистикалық, математикалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету негіздері; САПР-дың техникалық құралдарының құрамы мен құрылымы; жобалау прцедураларын автоматты түрде орындаудың математикалық әдістері мен алгоритмдері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін және САПР деректер банкін құру принциптері мен құрамы; AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматтандырылған дайындау алгоритмдері; сызбаларда бұйымдардың суреттерін өңдеу және рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Танаптық дақылдардың селекциясы және тұқым шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Бастапқы материал және оны алу әдістері, тәжірибелік мутагенез жөне оны селекцияда қолдану, өсімдіктер селекциясында полиплоидия мен гаплоидияны пайдалану, гетерозис және оны селекцияда қолдану, инбридинг, сұрыптау және селекциялық материалды бағалау әдістері, мемлекеттік сортсынақ және сорттар мен будандарды аудандастыру, тұқым шаруашылығы, егіс дақылдарының тұқым шаруашылығындағы сорттық және тұқымдық бақылау, сорт алмастыру, сорт жаңарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәжірибелік жұмыстардың әдістемесі
  Несиелер: 4

  Тәжірибелік жұмыстардың әдістемесін, тәжірибенің түрлерін, экспериментті жоспарлау теориясын, далалық тәжірибеде бақылау жүргізу және жоспарлау, ауылшаруашылық дақылдардың өнімін есепке алу әдістемесі, эксперименттің негізгі түрлерін жүргізу әдістемесі, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, ғылыми есептерді дайындауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерді мелиорациялау және қорғау
  Несиелер: 5

  Жерді мелиорациялау негіздері, ауыл шаруашылық дақылдарын суару режимдері, суару тәсілдері мен техникасы, суару мелиорациясын негіздеу және ауыл шаруашылық дақылдары үшін талап етілетін суару жүйелерінің типтері; топырақты мелиорациялау, болжамды жағдайларды жасау негізінде гидромелиорациялық шаралар, топырақ эрозиясының климаттық факторлары, топырақтың су эрозиясының антропогендік факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал азығын өндіру
  Несиелер: 4

  Мал азығы өндірісінің мақсаты мен міндеттері; мал азығы өсімдіктерінің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері; малазықтық ауыспалы егістер; табиғи мал азығы алқаптарын ұтымды пайдалану және жақсарту әдістері; мал азығы дақылдарын өсірудің қарқынды технологиялары; мал азығын дайындау; мал азығы дақылдары зиянкестерінің, ауруларының негізгі түрлері және олармен күресу шаралары; өсімдіктерді қорғаудың химиялық және агротехникалық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақты қорғау
  Несиелер: 4

  Топырақ эрозиясының физикалық негізі, топырақтың су эрозиясының факторлары, топырақтың жел эрозиясының факторлары, топырақ эрозиясын зерттеудің әдістемесі, эрозияға ұшыраған топырақтың қасиеттері, классификациясы, картографисы және мелиорациясы, топырақ эрозиясының қауіптілігін бағалау, жаңбыр жауғанда және қар ерігенде пайда болатын топырақ эрозиясын ескерту, топырақтың жел эрозиясын ескерту, халық шаруашылығы жүйесінде топырақты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдікті қорғау: фитопотология
  Несиелер: 5

  Танаптық, көкөніс, жеміс, эфир-майлы өсімдіктер аурулары қоздырғыштарының негізгі түрлерінің биологиялық ерекшеліктері; аурулардың жіктелуі; инфекциялық емес ауруларды тудыратын және аурулар динамикасының өзгеруіне әсер ететін экологиялық факторлар; далалық, көкөніс, жидек, жеміс, дәрілік, эфир-майлы дақылдарды қорғау әдістері мен технологиялары, өсімдіктер қоздырғыштарын, ауруларын диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістері, фитосанитариялық мониторинг және егістіктер мен екпелерді қорғау тәсілдері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Селекцияның заманауи әдістері, ауыл шаруашылық дақылдарының жаңа сорттарын шығару әдістері және оларды аудандастыру тәсілдері, сорттарды сынау мен аудандастыруды ұйымдастыру, ауыл шаруашылық дақылдарының элиталық тұқымдарын өндіру технологиясы, ауыл шаруашылық дақылдардың тұқымдарының морфологиялық сипаттамаларын зерттеу, сорттар мен тұқымдық материалдарын іріктеу, сорттық тұқымдарға қойылатын талаптар; элита тұқымдарына қойылатын талаптар және элита тұқымдардың МЖСТ талабы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 4

  Ауылшаруашылық өнімдерін сақтау мен қайта өңдеу саласының негізгі мақсаттары; ауылшаруашылық өнімдеріне қойылатын сапалық талаптар; сақтау және қайта өңдеу үдерісіндегі өнім сапасын жақсартудың тәсілдері; өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтау тәсілдері; тәжірибеде қолданылатын ауылшаруашылық өнімдерін сақтаудың әдістерімен тәсілдері; өсімдік шаруашылығы және өңдеудің негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жайылымдық шаруашылықты ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Жайылымдық шаруашылықты ұйымдастыру жайлы жалпы мәлімет және оның негізгі мақсаттары мен даму тарихы, Шабындықтар мен жайылымдардың негізгі өсімдіктері, табиғи шабындықтар мен жайылымдардың негізгі түрлері, табиғи шабындықтар мен жайылымдардың жер бетін жақсарту жүйелері, екпе шабындықтар мен жайылымдарды құру жүйесі және оларды тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Суғармалы жердегі егіншілік
  Несиелер: 5

  Тәлімі және суармалы жерлерде топырақтың құнарлығын ескере отырып, топырақты өңдеу тәсілдері мен мерзімі, ауыспалы егістердің түрлері, арамшөптердің түрлерінің құрамы мен оларға қарсы күресу шаралардың жүйелері, ауыспалы егістің дақылдарын өңдеу жүйесі, әртүрлі ауыл шаруашылық дақылдардың топырақтың қасиеттерін жоғарлату мақсатында топырақты өңдеу тәсілдерін іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін бағдарлау
  Несиелер: 4

  Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігін бағдарлаудың ерекшеліктері мен әдістері, өсімдіктердің өсуі мен дамуын анықтайтын орта факторлары, өнімнің түрлері, радиацияның фотосинтетикалық белсенділігі, өнімнің саны мен сапасы; өсімдіктердің өнімділігін бағдарлаудың принциптері; өсімдіктердің су тұтынуы және қоректену ерекшеліктерімен оларды реттеу әдістері, ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін бағдарлауда жауын-шашынның мөшерін есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Суғармалы жердегі өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылық дақылдардың өнімін бағдарламалау әдістері, ауыспалы егістің дақылдарын өңдеу жүйесі, ауыл шаруашылық дақылдардың суару режимі, тұқым сапасын анықтау, егіс (отырғызу) материалының сапасын және аймақтың топырақтық-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып тұқым себу нормалары, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірудің энергия үнемдеу технологияларын дайындау, ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің технологиялық карталарын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, білім алушылардың білімін бағалау критерийлерін, ғылыми кітапхананы пайдалану ережелерін және басқа да білім беру ортасының коммуникациялық ресурстарын, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау мен шешуді білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған шет тілі мен қазақ (орыс) тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын білу, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, кәсіби тақырыптарға тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Экономика және менеджмент, экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы білім, рыноктардың әртүрлі құрылымдары, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, мемлекеттік салалық және монополияға қарсы саясаттың нысандары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; кәсіпкерлік, көшбасшылық, инновациялардың сезімталдығы, белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру, кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болу.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиясын білу; негізгі химиялық заңдар мен ұғымдар; мал мен құстарды азықтандыру рациондары мен жемдерінің жіктелуі; Топырақтану, Агрометеорология, агрономия және мал шаруашылығы саласында өнім, жем, топырақ және су сапасымен байланысты деректер мен үлгілерді іріктеуді және талдауды жүргізе білу; тікелей тәжірибелік учаскеде атмосфералық ауаның ылғалдылығы мен температурасын, топырақ жамылғысының ылғалдылығы мен температурасын, желдің жылдамдығы мен бағытын, атмосфералық жауын-шашынды өлшеуді білу.

 • Код ON7

  Ауылшаруашылық дақылдардың зиянкестері мен ауруларының даму болжамдарын, өсімдіктерді қорғау және карантин саласында, Қазақстан Республикасы үшін карантиндік маңызы бар зиянкестердің, өсімдіктер ауруларын қоздырғыштардың және арамшөптердің тізбесін, арамшөптерден қорғау үшін әр түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарында гербицидтерді қолдану туралы шешім қабылдауды, олардың Қазақстан аумағында таралу шекарасын анықтауды; гербологиялық жұмыстарды жүргізу; гербицидтердің бар спектрін ескере отырып, дақылдарды зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден қорғау схемаларын жасауды және жүргізуді білу.

 • Код ON8

  Малазықтық және аз таралған дақылдардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін білу; тракторлардың, автомобильдердің, ауыл шаруашылығы машиналарының құрылысы, оларды агрегаттау және технологиялық реттеу; малазықтық және аз таралған дақылдарды өсіру технологиясы; дала жұмыстарын ұйымдастыра білу; табиғи азықтық алқаптарды жақсарту және тиімді пайдалану, ірі және шырынды азықтарды дайындау технологияларын әзірлеу; топырақты өңдеу және дақылдарды қорғау технологияларын дайындау.

 • Код ON9

  Көкөніс-бақша дақылдарының биологиялық және морфологиялық ерекшеліктерін; көкөніс-бақша дақылдарының жіктелуін; ашық және қорғаулы жер құрылыстарында көкөніс-бақша дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы технологияларын; қорғаулы жер құрылыстарының түрлерін; көкөніс-бақша өнімдерінің сапасына МЕМСТ талаптарын; ашық және қорғаулы жер құрылыстарында көкөніс-бақша дақылдары үшін ауыспалы егіс схемаларын құрастыра білу; нарық жағдайында шаруашылықтың дамуын болжауды; дала және жылыжай жұмыстарын ұйымдастыруды білу.

 • Код ON10

  Жүзім, жеміс-жидек өсімдіктерінің өндірістік-биологиялық ерекшеліктерін, өсу заңдылықтарын, жеміс-жидек өсімдіктерінің даму заңдылықтарын, көшеттіктерді ұйымдастыру, жүзім бұталарын отырғызу, күту және қалыптастыру жұмыстарын білу, жеміс-жидек көшеттіктері үшін ауыспалы егістердің схемасын құрастыра білу; дала жұмыстарын ұйымдастыру; отырғызу материалына, ауыл шаруашылығы машиналарына, тыңайтқыштарға, пестицидтерге, суармалы суға қажеттілікті есептеу; есептеу техникасының, ұйымдастыру техникаларының, коммуникациялар мен байланыстың қазіргі заманғы құралдарында жұмыс істей алу.

 • Код ON11

  Егіншілік және өсімдік шаруашылығының негізгі заңдарын білу; ауылшаруашылық дақылдарының жіктелуін; ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясын; өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және алғашқы өңдеу әдістері мен тәсілдерін; ауыспалы егіс схемасын жасай білу; арамшөптермен күрес жөніндегі іс-шаралар жүйесін әзірлеу; ауыл шаруашылығы дақылдарының жоспарланған өніміне қажетті органикалық және минералды тыңайтқыштардың мөлшерін есептеу; дақылдардың биологиялық ерекшеліктерін және топырақ-климаттық жағдайларын ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдары үшін тыңайтқыштардың оңтайлы түрлерін таңдау.

 • Код ON12

  Экспериментті жоспарлау теориясын білу; танаптық тәжірибесінде бақылау және есепке алуды жоспарлау туралы; жерді мелиорациялау, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару режимдері, суару тәсілдері мен техникасы туралы; мелиоративтік режимдерді реттеудің әдістері, тәсілдері мен техникалық құралдары туралы, топырақ эрозиясының климаттық факторлары туралы түсінікке ие болу; негізгі дақылдардың өсуі мен дамуы үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында практикада негізгі агрономиялық зерттеулерді қолдану.

 • Код ON13

  Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарының морфологиялық сипаттамаларын; тұқымдық сорттық бақылау әдістерін, тұқым өсіру агротехникасының ерекшеліктерін, Мемстандарттың нормативтік талаптары мен тұқым шаруашылығын ұйымдастырудың құқықтық мәселелерін; тұқымдардың егістік сапасын анықтау әдістерін; жаңа сорттарды шығару әдістері мен аудандастыру тәсілдерін; сорт сынау жұмыстарын жүргізе білу; ауыл шаруашылығы дақылдарының элиталық тұқымдарын өндіру технологиясын меңгеру; сорттар мен тұқым материалын таңдау; ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімдігін бағдарлау әдістемесін білу.

Top