Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02115 Сценография-Театр, кино және ТД костюмінің сценографиясы в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Заманауи сценография саласында классикалық және инновациялық тәсілдермен әдіснамаларды меңгерген «сценография» мамандығы «суретші- сахна технологы» біліктілік бойынша өнер ғылым бойынша магистр маманың дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M033 Бейнелеу өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Өнердегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджменттің ғылым және басқару өнері ретіндегі мәні. Экономика және мемлекеттік басқарудың кешенді бір саласы ретіндегі мәдениет және өнердің менеджмент әдіснамасы. Мәдениет және өнер саласында менеджменттің құралдық қамтуы, бизнесті жоспарлау және маркетинг қолданысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тлі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу кәсіби мәтіндерді сауатты және кәсіби оқуға және аударуға, кәсіби терминдерді қолдана отырып, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге көмектеседі. Курсты оқу ғылыми зерттеу нәтижелерін сауатты және ғылыми тілде жазуға, сондай-ақ ғылыми зерттеу мәселелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде талқылауға мүмкіндік береді..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнінің өзектілігі орта және жоғары кәсіптік оқу орындарын қоса алғанда, магистрлерді педагогикалық қызметке дайындау қажеттілігімен байланысты. Ұсынылатын курс магистрлерді педагогикалық процесті ұйымдастырудың ғылыми тәсілдерімен, студенттердің жеке тұлғасын дамыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерімен, факторлар мен жағдайлармен, білім алушылардың жас және жеке мінездемелерімен, сондай-ақ кәсіптік білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің жетекші сипаттамаларымен және қағидаларымен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы мен тарихы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы ашық және үздіксіз жаңартылып отыратын білім жүйесі болып табылады. нақты ғылыми пәндер бойынша, сондай-ақ Әлеуметтік және мәдени практикаға қатысты. Курсты игеру магистранттарды тірі философиялық дискурсқа, ұлы ғалымдар мен ойшылдармен диалогқа енгізуді білдіреді. Ғылымның тарихы мен философиясын зерттеу тәсілі ойлау еркіндігі мен өз ойларын дәлелдей білуге, ғылымның тарихи дамуы барысында қалыптасқан ғылыми зерттеу стратегиясын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл курстың негізгі міндеті магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының іргелі құрамдастарымен таныстыру болып табылады: мәдениет пен философияның даму контекстіндегі ғылыми бағд����рламалардың пайда болу және даму тарихы, Ғылыми білімнің құрылымы және оның даму динамикасы, танымның әлеуметтік-мәдени детерминациясы факторлары, ғылыми этика, тәртіптік және пәнаралық зерттеулердің ерекшелігі, ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі ғылыми іздеу және ғылыми зерттеудің стратегиялары..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы Басқару психологиясы саласындағы магистранттардың теориялық және практикалық дайындығына бағытталған, пәнді меңгеру барысында алынған білімдер магистранттардың кәсіби көкжиегін кеңейтеді және олардың әлеуметтік - психологиялық құзыреттілігін қалыптастырады, ол қазіргі менеджердің кәсіби - маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады. Курсты меңгеру барысында алынған білімдер мен дағдылар әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға дайындығын қалыптастыру үшін негіз болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи стильдік бағыттар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы стильдердің XIX ғасырдың басында ғылым мен техниканың жылдам өнеркәсіптік прогресі әсерінен байланысты дамуы. XX - XXI ғасыр заманауи өнердің жаңа түрлерінің инсталляция, перформанс, хэппининг пайда болуы салаларындағы үрдістерді араластыру уақыты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туындының көркем кұндылығы: симулякр, ойын, өнер
  Несиелер: 3

  Жобаның практикалық бөлігін орындау. Көркемдік туынды бойынша зерттеудің тақырыптарының теориялық және практикалық құндылығы. Негізгі ойдың тұжырымдамасы. Симулякр және тұп нұсқа айырмашылық ерікшелегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстыруға, педагогикалық құзыреттілік деңгейін арттыруға, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыру мен игерудің табыстылық факторы ретінде адамның жеке ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, оқу іскерлігін, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін, өздігінен білім алуды дамытуға, педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдай білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми мәтін құрылымы және стилистикасы
  Несиелер: 4

  Ғылыми мәтіндерді жазу әдістемесі. Идеяларды жазбаша түрде сауатты жеткізу. Ойларды жазбаша түрде жеткізу. Ғылыми стильді қалыптастыру. Әр түрлі мәтіндерде жазбаша түрде ғылыми стильде жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІ
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттар үшін тілді оқыту пәні Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: сөйлеу этикеті, сөйлеу тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. академиялық ортадағы мінез-құлық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Зерттеу қызметінің негіздері. Кәсіби даму үшін қажетті арнайы білімді кеңейту мақсатында эмпирикалық зерттеу жүргізу. Оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын табысты орындау үшін теориялық және практикалық материалдарды меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұрақты, этикалық және экомода
  Несиелер: 5

  Тұрақты, этикалық және экомода Пайда болу себептері және жағдайлары. Сән әлеміндегі заманауи үрдістердің ерекшеліктері. Текстильдік қоқыс байланысты ластану және оны қайта өңдеу мәселелері. fast және slow fashion түсініктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі көркемдік парадигма аясындағы инновациялық технологиялар ғылымы
  Несиелер: 5

  Инновациялық және жаңа технологиялар. Сын қөзқараспен қарау және ойлау жүйесі креативті әдісі. Білім үдерісіндегі алынған білім дағдылар мен қабілеттерді талдау және шығармашылық. Оқу үдерісіне қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеңістіктік-уақыттық өнер түрлеріндегі стиль жасау
  Несиелер: 5

  Кеңістіктік-уақыттық өнердегі стиль жасау мәселелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Кәсіптік пәндерді оқыту ерекшеліктері. Көркем өнер саласындағы пәндерді оқытудағы классикалық, заманауи және инновациялық әдістерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі сценографияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Заманауи дизайн тәжірибесі, дизайн ерекшеліктері, өнімнің барлық түрлерін кешенді жобалау. Дизайн нысандарын жіктеу және дизайнның негізгі принциптері. Қазіргі заманғы дизайнның болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихи костюмнің көркем символикасы
  Несиелер: 5

  Стильдік ерекшеліктері бойынша түрлі дәуір костюмдерін көркем сиволиктерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі ғылыми жетістіктерді сын тұрғысынан бағалауға қабілетті; пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағдарланады. Эмпирикалық және эксперименталды деректерді сауатты өңдеуге мүмкіндік беретін аналитикалық қабілеттерді анықтайды, өзінің Жеке еркін ғылыми шығармашылығын ұжымның нәтижесіне жауапкершілікпен ұштастыра алады. Философиялық мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және талдау дағдысын, пікірталастар мен полемика жүргізу тәсілдерін, көпшілік алдында сөйлеу және өз көзқарасын жазбаша дәлелді баяндау дағдыларын меңгерген

 • Код ON2

  Ұлтаралық коммуникация нормаларын еркін меңгеру, ғылыми баяндамалар мен мақалаларды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін баяндау, іскерлік келіссөздер жүргізу

 • Код ON3

  Мәдениеттану саласындағы кәсіби қызметті жүйелеу және талдау, ұжымды топтастыруға және даулы жағдайларды шешуге ықпал етеді, басқарушылық қызметті психологиялық сүйемелдеудің практикалық дағдыларын меңгерген; қызметтегі функционалдық жай-күйлермен жұмыс істеу әдістерін; мәдениет саласындағы қызметтегі функционалдық жай-күйлермен жұмыс істеу әдістерін меңгерген

 • Код ON4

  Шығармашылық тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік, гуманитарлық, педагогикалық пәндерді терең меңгеру

 • Код ON5

  дизайн саласындағы өзекті мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу қызметімен айналыса білу

 • Код ON6

  Ғылыми - зерттеу талдауды жүргізу әдіснамасын және ғылыми категориялар аппаратын меңгеру

 • Код ON7

  Сыни ойлау қабілетін және ғылыми мәтіндерді жазу қабілетін қалыптастырып пайдалану

 • Код ON8

  Көркем өнер бағытындағы білім беру мекемелерінде кәсіби пәндерді оқыту педагогикалық жұмысында қажетті қабілеттермен дағдыларды меңгеру

 • Код ON9

  театр костюмінің сценографиясы, кино және ТВ саласындағы өзекті мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналыса білу

 • Код ON10

  қазіргі заманғы кәсіби терминологияны және ғылыми стильде баяндауды меңгеру

 • Код ON11

  театр және киноөнер дамуының қазіргі тенденцияларын білу және синтетикалық өнер түрлері саласындағы динамикалық өзгермелі құбылыстар мен процестерге бейімделе білу

Top