Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10109 Стоматология в С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 • Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Мәдениеттану, Психология)
  Несиелер: 4

  Модуль Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология, зерттеу тәсілдерінің ақпараттық және әдіснамалық тұтастығы принциптерін интеграцияланған зерттеу негізінде қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия*
  Несиелер: 3

  Пән тірі организмдердегі химия заңдарының мәнін, қалыпты және патологиялық жағдайдағы молекулалық деңгейде физико-химиялық процесстерді түсінуді қалыптастырады. Қышқылдық-сілтілік тепе-теңдік, гетерогенді тепе-теңдік және күрделі қосылыстардың тепе-теңдігі туралы алынған білім студенттерге организм тіндерінде болып жатқан процестердің ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтану, Саясаттану
  Несиелер: 4

  Модуль Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология, зерттеу тәсілдерінің ақпараттық және әдіснамалық тұтастығы принциптерін интеграцияланған зерттеу негізінде қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық адалдық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет негіздері
  Несиелер: 1

  Модуль медициналық этиканың негіздері, Академиялық адалдық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет; академиялық, ғылыми, академиялық және клиникалық ортада моральдық және этикалық нормаларды сақтау; пациенттерге қауіпсіз және тиімді көмек көрсету үшін медициналық сипаттағы ақпаратты тиімді жинау және беру; білім, ғылым және денсаулық сақтаудың басқа да мамандарымен командада жұмыс істеу туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасушалық биология және паразитология*
  Несиелер: 4

  Пән жасуша, оның құрылымы, функциялары, мінез-құлықтары және эволюциясы; адам паразиттері, олардың құрылымы, өмірлік функциялары, иесінің ішіндегі өмірге бейімделу, даму циклы, паразитизм құбылысы, паразиттік аурулар және паразиттермен күресу тәсілдері туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық этика негіздері
  Несиелер: 4

  Модуль медициналық этиканың негіздері, Академиялық адалдық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет; академиялық, ғылыми, академиялық және клиникалық ортада моральдық және этикалық нормаларды сақтау; пациенттерге қауіпсіз және тиімді көмек көрсету үшін медициналық сипаттағы ақпаратты тиімді жинау және беру; білім, ғылым және денсаулық сақтаудың басқа да мамандарымен командада жұмыс істеу туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы*
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің тарихи сана-сезімін қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері, Қазақстан Республикасында мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуының және тарихи-мәдени үдерістерінің мәселелерін талдау негізінде қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру*
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттілігін қалыптастырады және денсаулықты сақтау, нығайту, оқыту қабілетін арттыру, күйзеліске төзімділік, функционалдық және қозғалыс мүмкіндіктерін жақсарту, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін мақсатты қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ (орыс) тілі *
  Несиелер: 10

  Пән қазақ/орыс тілін әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 4

  Пән дене, ағзалар жүйесі, жеке органдар, сүйек-бұлшық ет, жүрек-қан тамырлары, респираторлық, орталық және перифериялық жүйке жүйесі, ас қорыту жүйесі, эндокриндік және урогениталды жүйе туралы базалық білімді қалыптастырады. Адам анатомиясы бойынша білім биомедициналық пәндер бойынша оқуды және кәсіби қызметті жалғастыру үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі*
  Несиелер: 10

  Пән Кәсіби бағытталған тілді одан әрі меңгеруді қамтамасыз ету үшін В1 деңгейінен жоғары стартта білім алушының тілдік деңгейі болған жағдайда, жалпыеуропалық құзыреттілік деңгейінде ауызша және жазбаша коммуникацияға қабілеттілікті, мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам физиологиясы
  Несиелер: 4

  Пән гомеостазды қолдау үшін ағзалар жүйесінің физиологиялық интеграциясы мен адам ағзасының реттелуі мен функцияларын түсінуді қалыптастырады. Пәннің мазмұны гомеостатикалық бақылаудың нейрональды және гормональды механизмдерін, сонымен қатар мүшелердің сүйек-бұлшықет, жүрек-қантамыр, тыныс алу, ас қорыту, несеп және эндокриндік жүйелерін оқып үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам гистология және эмбриологиясы
  Несиелер: 3

  Пән жасушалар мен жасушадан тыс матрикстің даму ерекшеліктерін түсінуді және базалық білімді қалыптастырады, осы құрылымдардың функционалдық өзара байланысын түсіндіре білуді; жасушалар мен әртүрлі тіндерді идентификациялау қабілетін, олардың жіктелуін, гистогенезін және функциясын түсіндіре білу; ағзаларды дифференциалдау және олардың құрылымдық ерекшеліктерін түсіндіру қабілеті; эмбриология саласындағы іргелі базалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттілігін қалыптастырады және денсаулықты сақтау, нығайту, оқыту қабілетін арттыру, күйзеліске төзімділік, функционалдық және қозғалыс мүмкіндіктерін жақсарту, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін мақсатты қолдану қабілетін қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауыз қуысының эмбриологиясы және гистологиясы
  Несиелер: 3

  Пән ауыз қуысының ағзалары мен тіндерінің қалыптасу ерекшеліктерін білуді және түсінуді, олардың функционалдық өзара байланысын түсіндіре білуді; жасушалар мен әр түрлі тіндерді идентификациялау қабілетін, олардың жіктелуін, гистогенезін және функциясын түсіндіре алуды; ауыз қуысының мүшелерін дифференциалдау қабілетін және олардың құрылымдық ерекшеліктерін түсіндіре алуды; ауыз қуысының эмбриология саласындағы іргелі білімдерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Терапиялық стоматология негіздері
  Несиелер: 5

  Пән формалары терапевтік стоматологиялық кабинетті ұйымдастыру негіздерін білу. Ол тұрақты тістердің клиникалық анатомиясын, жүрек қуыстарының жіктелуін, жүрек қуыстарын дайындаудың принциптерін, кезеңдері мен ерекшеліктерін егжей-тегжейлі зерттейді. Ол фантомдағы стоматологиялық жабдықпен, аспаптармен және стоматологиялық материалдармен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауыз қуысының микробиологиясы
  Несиелер: 4

  Пән медициналық микробиология және вирусология саласындағы негізгі білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады; ауыз қуысы ауруларының этиологиясындағы микроорганизмдер мен вирустардың рөлін түсіну; ағзаны қорғаудың спецификалық емес және спецификалық факторларын және олардың Бактерияға қарсы иммунитеттегі рөлін түсіну; микроорганизмдерге физикалық, химиялық және биологиялық факторлардың әсері, стоматологиядағы инфекциялық бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл.)
  Несиелер: 5

  Пән цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен мәнін сыни түсіну қабілетін қалыптастырады, жаңа `сандық` ойлау қабілетін қалыптастырады, оқыту кезеңінде және одан әрі кәсіби қызметте заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары мен білімін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 4

  Пән адам ағзасындағы биохимиялық процестер саласында базалық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Пән ақуыздардың, нуклеин қышқылдарының, негізгі кластардың, ферменттердің құрылысы мен қызметін, энергетикалық алмасу кезеңдерін, зат алмасуын және олардың реттелуін, организм сұйықтықтары мен ұлпаларының биохимиясын оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ортопедиялық стоматология негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білімді қалыптастырады және жабдықпен жұмыс істеуге байланысты практикалық дағдылар, приборлар стоматологиялық кабинет хирургиялық стоматологиялық профиль. Тіс хирургиялық қабылдауында асепсис және антисептиктермен қамтамасыз ету, хирургиялық стоматологиядағы материалтану саласындағы негізгі білім мен дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Стоматологиялық практиканың әлеуметтік аспектілері
  Несиелер: 3

  Пән денсаулық және денсаулық сақтау мәселелері саласында популяциялық деңгейде, эпидемиология, Қоғамдық денсаулық сақтау саласында, медициналық ақпаратты сыни бағалау және одан әрі практикалық қызметте тиімді пайдалану үшін стоматологиялық қызметті ұйымдастыру негіздерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ауыз қуысының биологиясы
  Несиелер: 3

  Пән гомеостазды қолдау үшін ағзалардың, тіндердің және ауыз қуысының биологиялық ортасының функцияларын, реттелуін және физиологиялық интеграциясын түсінуді қалыптастырады. Пәннің мазмұны ауыздың шырышты қабатының, тістің қатты ұлпаларының, пульпаның, цементтің, периодонттың, сілекейдің, ауыздың, қызыл иектің сұйықтығының және ауыз қуысының микробтық флорасының қатысуымен күрделі процестерді гомеостатикалық бақылау механизмдерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Философия
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, бәсекеге қабілеттілікті, реализм мен прагматизмді, тәуелсіз Сын Тұрғысынан Ойлауды, білім мен білімнің табынуын, әділеттілік, абырой мен еркіндік сияқты негізгі дүниетанымдық ұғымдарды меңгеруді қалыптастырады, төзімділік құндылықтарын, мәдениетаралық диалог пен әлем мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қоғамдық денсаулық сақтау және медициналық құқық негіздері
  Несиелер: 4

  Модуль популяциялық деңгейде денсаулық және денсаулық сақтау мәселелері; медициналық құқық негіздері; медициналық көмектің сапасы мен тиімділігін бағалау әдістемесі; медициналық көмектің сапасы мен тиімділігін бақылау және бағалау тәсілдері және оларды практикалық денсаулық сақтауда пайдалану тәжірибесі; медициналық көмектің сапасын басқару уәждемесі саласында теориялық білімді, практикалық және коммуникативтік дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Патологиялық физиология
  Несиелер: 4

  Пән мүшелер мен жүйелердің патологиялық процестері мен патофизиологиясын; адам ағзасындағы типтік патологиялық процестердің патофизиологиялық ерекшеліктерін және олардың ауыз қуысындағы патологиямен байланысын; негізгі аурулар кезіндегі адам ағзасындағы типтік патологиялық өзгерістерді және олардың ауыз қуысындағы өзгерістермен байланысын үйренеді.Пән мүшелер мен жүйелердің патологиялық процестері мен патофизиологиясын, адам ағзасындағы патологиялық процестердің патофизиологиялық ерекшеліктерін және олардың ауыз қуысындағы патологиямен байланысын зерттейді.; негізгі аурулар кезіндегі адам ағзасындағы типтік патологиялық өзгерістер және олардың ауыз қуысындағы өзгерістермен байланысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Патологиялық анатомия
  Несиелер: 4

  Пән патологиялық анатомия бойынша іргелі білімді қалыптастырады. Әр түрлі аурулардың пайда болуы, дамуы және нәтижесі кезінде мүшелерде, ұлпаларда, жасушаларда, ультраструктураларда патологиялық үдерістер мен морфологиялық өзгерістерді зерттеу қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Хирургиялық стоматология негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білімді қалыптастырады және жабдықпен жұмыс істеуге байланысты практикалық дағдылар, приборлар стоматологиялық кабинет хирургиялық стоматологиялық профиль. Тіс хирургиялық қабылдауында асепсис және антисептиктермен қамтамасыз ету, хирургиялық стоматологиядағы материалтану саласындағы негізгі білім мен дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Балалар жасындағы стоматология негіздері
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі жастағы балалар мен жасөспірімдердегі денто-жүйелік және жақ-бет аймағының антенатальды және постнатальды кезеңдері саласындағы негізгі білімді қалыптастырады; Уақытша және тұрақты емес тістердің анатомиялық және гистологиялық құрылысының ерекшеліктері, тамырлары түзілмеген балалар мен жасөспірімдерге стоматологиялық қабылдауды ұйымдастырудың ерекшеліктері егжей-тегжейлі зерделенеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тістерді модельдеу
  Несиелер: 3

  Пән тістің коронкалық бөлігінің морфологиялық құрылысын егжей-тегжейлі зерделеуге бағытталған білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастырады; тістердің анатомиялық түзілімдерінің функционалдық мақсатын қалыптастырады; тістерді зерттеудің заманауи әдістерімен таныстырады. Тіс, тіс қатарының балауыз композициясын құру қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармакология
  Несиелер: 4

  Пән стоматологиялық практикада қолданылатын дәрілік препараттардың жіктелуін, фармакокинетикасын, фармакодинамикасын, олардың қасиеттерін, өзара әрекеттесуін, ағзалар мен тіндерге әсерін, қолдануға көрсетілімдері мен қарсы көрсетілімдерін оқып үйренуді қарастырады. Көрсеткіштер мен қарсы көрсетілімдерге сәйкес салыстырмалы талдау, дәрілік препараттарды таңдау дағдыларын, рецептерді жазу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Стоматологиялық практикадағы конфликтология негіздері
  Несиелер: 3

  Пән жанжалдың мәнін, жанжалдың құрылымы мен қызметін, қақтығыстарды жіктеудің негізгі түрлерін, жанжалдың даму кезеңдерін, конфликтік қарым-қатынасты Психодиагностика мен түзетудің негізгі әдістерін, жанжалды шешудің конструктивті тәсілдерін оқытады. Жанжал дамуының құрылымы мен динамикасын анықтай білуді; жанжалдың пайда болу себептерін таба білуді; жанжал өзара әрекеттесуін зерттеу үшін психодиагностикалық әдістерді қолдануды; қақтығыстардың алдын алудың тиімді технологияларын қолдана білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қалпына келтіретін стоматология негіздері
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманғы композитті қалпына келтіретін толтырғыш материалдармен жұмыс жасау әдістерін терең зерттеуге және терапевтикалық стоматология клиникасында әртүрлі анатомиялық топтардың тістерін тікелей қалпына келтіру технологияларын практикалық дамытуға бағытталған. Фантомдар мен нақты клиникалық практикада тікелей қалпына келтірудің негізгі технологиялары бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауыз қуысының биологиялық химиясы
  Несиелер: 4

  Пән ауыз қуысындағы биохимиялық үрдістер туралы базалық білімді қалыптастырады. Ауыз қуысында патологиялық үдерістерді анықтау дағдыларын дамытады; биохимиялық механизмдерді түзету тәсілдерін түсінуді қалыптастырады; зертханалық жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу дағдысы; стоматологиялық ғылым мен практикада зерттеу үшін биохимиялық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану және алынған нәтижелерді түсіндіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Стоматологиядағы анестезия
  Несиелер: 3

  Пән жақ-бет аймағының анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, стоматологиялық араласулар кезіндегі жергілікті анестезия мәселелерін зерттейді. Ауыз қуысы мен жақ-бет аймағында қолдану, инфильтрация, анестезия жүргізу дағдыларын қалыптастырады; анестезияға арналған препаратты таңдау. Қателіктер мен асқынуларды, науқастың жергілікті анестезияға негізделген келісімін алу үшін медициналық құжаттаманы жүргізу мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Стоматологиялық аурулардың алдын алу және клиникалық тәжірибе
  Несиелер: 6

  Модуль халықты профилактикалық тексеру және эпидемиологиялық стоматологиялық тексеру саласындағы білімді, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады; индексті бағалау және гигиеналық білім және пациенттердің білімі, ауыз қуысының гигиенасы стоматологиялық аурулардың қауіп факторларын анықтау; жеке, топтық деңгейде стоматологиялық аурулардың алғашқы алдын-алу шараларын зерделеу; стоматологиялық білім берудің формалары мен әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Стоматологиядағы гема жанаспалы инфекция
  Несиелер: 3

  Пән білім алушыларда алынған білімді кең таралған гемак контактілі аурулардың клиникалық диагностикасында практикалық қолдану, ауруларды ерте анықтауға, барабар терапияны тағайындауға, Дәрігер-стоматологтың жұмыс орнында алдын алу шараларына баса назар аудара отырып, аспаптық және зертханалық зерттеу әдістерін тиімді пайдалану қабілеттерін дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дәрігер-стоматологтың коммуникативті дағдылары
  Несиелер: 3

  Пән стоматологиялық қабылдауда, танысу, ұсыну жағдайында, диагностика, емдеу, пациенттің уәждемесі кезеңдерінде және нашар жаңалықтар хабарланған жағдайда әртүрлі жастағы пациенттермен тиімді вербальды және вербальды емес коммуникация дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауыз қуысының иммунологиясы
  Несиелер: 4

  Пән иммундық жүйенің құрылысы мен қызмет етуі туралы жалпы түсініктерді; ауыз қуысының шырышты қабығының қалыпты және патологиядағы туа пайда болған және адаптивті механизмдерінің морфофункционалды ерекшеліктерін, стоматологиялық аурулардың иммунотерапия, иммунореабилитацияның қазіргі заманғы иммунопрофилактика принциптерін оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Стоматологиялық тәжірибедегі психотерапия негіздері
  Несиелер: 3

  Пән психотерапевтік жұмыс нысандары мен әдістерін, топтық және жеке психотерапия әдістерін түсінуді; науқастың психологиялық мәселелерін анықтау қабілетін; науқастың жеке қасиеттерін зерттеу үшін психодиагностикалық әдістерді қолдану; психотерапиялық әсердің тиімді формалары мен әдістерін қолдану; психотерапевтік жұмыс барысында коммуникативтік дағдыларды талдауды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Стоматологиялық тәжірибеде биоқауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән биоорискілерді зерттеуге және медициналық қызметкерлерді биоқорғау бойынша шешім қабылдауға бағытталған. Жұқпалы патогендер мен қауіпті биологиялық материалдардың таралуының алдын алу және қауіпсіз жұмыс мәселелерін зерттейді. Инфекциялық, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен жұмыс істеу кезінде биоқауіпсіздік және қауіп-қатерлерді бағалау бойынша дағдыларды қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Одонтопрепарациялау
  Несиелер: 3

  Пән тістің қатты ұлпаларын механикалық алып тастау тәсілдерін зерттейді. Тістің биомеханикалық сипаттамаларын барынша сақтаудың практикалық дағдыларын қалыптастырады, бұл тіс протездерінің алынбайтын конструкцияларымен ортопедиялық емдеуді табысты жүргізудің шарттарының бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Балалардағы стоматологиялық ауытқулардың алдын алу
  Несиелер: 3

  Пән окклюзияның морфофизиологиялық бұзылыстарының алдын-алу және балалар мен жасөспірімдердің мастатикалық аппараттарының өсуі мен дамуы кезеңінде физиологиялық дамуына жағдай жасау әдістерімен байланысты білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады; мастатика аппараттарының негізгі элементтерінің анатомиялық ерекшеліктерін және төменгі жақтың биомеханикасын ескере отырып, балалардағы дентоалвеолярлық аномалиялардың алдын алу бойынша профилактикалық шараларды жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Зерртеу, дәлелді медицина және биостатистика негіздері
  Несиелер: 3

  Модуль маманның практикалық қызметіндегі зерттеу жұмысының рөлін түсінуді, ғылыми зерттеудің негізгі түсініктерін, ғылыми танымның әдістері мен логикасы, ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау, өңдеу және зерттеу нәтижелерін рәсімдеу туралы түсініктерді қалыптастырады. Пән студенттердің зерттеу құзыреттілігін оқу зерттеу қызметі арқылы дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Неврология негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнде нерв жүйесінің этиологиясы, патогенезі, патологиясы негіздерін; нерв жүйесінің кең таралған аурулары бар науқастарға шұғыл көмек көрсету және диагностика принциптерін, нерв жүйесінің нейростоматологиялық патологияның дамуындағы рөлі кіреді. Оқыту клиникалық аргументацияны, проблемалық-бағдарлы ойлауды дамытуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стоматологиядағы функционалды диагностика
  Несиелер: 3

  Пәнде диагностика және стоматологиялық ауруларды емдеудің тиімділігін бағалау кезеңдерінде қолданылатын функционалдық зерттеу әдістері, функционалды диагностика кабинетінің жабдықтары, зерттеулерді таңдау мен жүргізудің көрсеткіштері мен қарсы көрсетілімдері терең зерттелген; функционалдық зерттеу әдістерінің нәтижелерін жүргізу және түсіндіру әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кариесология және клиникалық тәжірибе
  Несиелер: 7

  Пән білім беру, тәжірибелік және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады, ересектердегі қатты тіс тіндерінің кариес және кариалық емес зақымдануларын ерте диагностикалау мен емдеуге бағытталған. Тістердің қатты тіндерінің кариес және зақымдалмаған зақымдануы, клиникалық ақпарат жинау, диагностика, дифференциалды диагностика, консервативті және хирургиялық емдеу дағдыларын дамыту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Emergency conditions in pediatric dental practice
  Несиелер: 4

  Пән балалар мен жасөспірімдерге шұғыл медициналық араласуды қажет ететін жағдайлар мен жағдайлардағы медициналық көмектің ерекшеліктерін зерттейді. Ол Төтенше жағдайларды диагностикалау және Квинкке ісіну, анафилактикалық шок, есірткі, бронх демікпесінің ұстамасы, истерия, қан кету және басқа да төтенше жағдайлар кезіндегі балалар мен жасөспірімдерге шұғыл көмек көрсету және реанимациялау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стоматологиялық қызметтегі менеджмент негіздері
  Несиелер: 4

  Пән стоматологиялық клиниканың медициналық қызметкерлерінің еңбек қызметін еңбек уәждемесі жүйесі арқылы басқаруға, ғылыми негізделген басқару шешімдерін қабылдауға, басқа адамдардың қызметін құрылымдауға, ұйымды басқаруға мүмкіндік беретін білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стоматологиядағы анестезиология және реанимация
  Несиелер: 4

  Пән жедел жағдайлардың этиологиясын, патогенезін, диагностикасын және емін; гомеостатикалық бұзылулар және олардың емін; тіршілікті қамтамасыз ету негіздерін; реанимация алгоритмдерін; жергілікті анестетиктердің жанама реакцияларын диагностикалау мен емдеуді, жалпы анестетиктердің қалдық әсерін бағалауды, жіті және созылмалы ауруды бағалау мен емдеуді; хирургиялық стресстен қорғау әдістерін; операциядан кейінгі кезеңде пациентті жүргізуді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ортодонтиялық конструкцияларды өндіру әдістері
  Несиелер: 3

  Пән механикалық, функционалды және аралас әрекеттің ортодонтиялық құрылғыларын, олардың элементтерін, салыстырмалы сипаттамаларын, қолдануға көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштерін зерттейді. Ол фантомдарға импринтация жасаудың практикалық дағдыларын, ортодонтиялық құрылғыларды салу техникасын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Балалардағы стоматологиялық ауытқулардың алдын алу
  Несиелер: 3

  Пән әр түрлі жастағы балалар мен жасөспірімдерде тіс ауруының алдын алу ерекшеліктері туралы білім, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады. Ол балалар мен жасөспірімдерде кариестің алдын-алу бағдарламасын жоспарлау тәсілдерінің ерекшеліктерін, стоматологиялық кариестің бастапқы жеке және топтық алдын алудың заманауи құралдары, әдістері мен технологияларын егжей-тегжейлі зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жақ қызметі және окклюзиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді ортопедиялық стоматология клиникасында науқасты тексеру әдістері; тістердің негізгі топтарының анатомиялық және функционалдық сипаттамалары; тісжегі құрылымы және олардың тұрақтылық факторлары; шайнау қысымына периодонтальды төзімділік; окклюзия және окклюзия түрлері; төменгі жақ сүйектерінің қозғалысын және темендемонибулярлы буын мен тіс элементтерінің өзара байланысын сипаттау; төменгі жақтың қимылдарын көбейтетін құрылғылар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ішкі аурулар
  Несиелер: 4

  Пән этиологиясын, патогенезін, клиникалық тексерудің негізгі және қосымша әдістерін, ішкі ағзалардың кең таралған ауруларынан зардап шегетін пациенттерге шұғыл көмек көрсетудің негізгі принциптерін, зертханалық мәліметтерді интерпретациялауды, ішкі ағзалардың патологияларының стоматологиялық аурулармен байланысын, ауыз қуысында болуы мүмкін көріністерді оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дентальді импланттарда тіс протездерін дайындау әдісі
  Несиелер: 3

  Пән тіс импланттарына тіс протездерін жасаудың клиникалық және зертханалық кезеңдерін зерттейді. Ол стоматологиялық материалдармен және ортопедиялық құрылымдар жасау үшін техникалық жиынтықтармен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын қалыптастырады: тұрақты, шартты түрде алынатын, стоматологиялық имплантаттардағы алынбалы протездер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Офтальмология негіздері
  Несиелер: 4

  Пән жақ-бет аймағына тікелей жақын орналасқан, олардың типтік көрінісі мен ағымында көру ағзасының кең таралған аурулары бар емделушілерге шұғыл көмек көрсету және диагностика саласында базалық білімді, практикалық және коммуникативтік дағдыларды қалыптастырады; негізгі клиникалық симптомдарды интерпретациялау, шұғыл көмекті жоспарлау және профилактикалық іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Балалар аурулары
  Несиелер: 4

  Пән балаларда жиі кездесетін аурулар (респираторлық жүйе, асқазан-ішек жолдарының патологиясы, инфекциялық аурулар, қан жүйесінің патологиясы) және олардың ауыз қуысында пайда болуы саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастырады; алғашқы медициналық-санитарлық көмек көлемінде балалардағы шұғыл жағдайларда диагностика, алдын алу және шұғыл көмек көрсету дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жақ-бет жарақаттары
  Несиелер: 3

  Пән әр түрлі этиологияның жақ-бет аймағындағы жаралары бар науқастарды клиникалық тексерудің ерекшеліктерін зерттейді; медициналық көмек принциптері; Жақ-бет аймағының жұмсақ тіндеріне, соның ішінде тілге, сілекей бездеріне, үлкен тамырлар мен нервтерге зақым келген кезде жараларды алғашқы және екінші реттік хирургиялық емдеудің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оториноларингология негіздері
  Несиелер: 3

  Пән құлақтың, тамақ пен мұрынның кең таралған ауруларымен ауыратын науқастарға шұғыл көмек көрсету және диагностикалаудың базалық білімі мен дағдыларын қалыптастырады. Тиімді Кәсіби коммуникация дағдыларын, оториноларингологиядағы клиникалық симптомдар мен синдромдарды, зертханалық-аспаптық зерттеу әдістері мен профилактикалық іс-шаралар деректерін түсіндіру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дентальды имплантация негіздері
  Несиелер: 3

  Пән индикаторлар мен қарсы көрсетілімдерді ескере отырып операцияларды жоспарлау, дизайнды жоспарлау, рентгенографияны талдау, операциялық бөлмені жабдықтау, аспаптар мен материалдарды пайдалану, имплант жүйелерінің салыстырмалы сипаттамалары, протездердегі протездердің биохимиялық сипаттамалары, имплантаттардағы протездеудің жалпы принциптері және пациенттерді бақылау бағдарламалары бойынша білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. операциядан кейін қалпына келтіру және ауыз қуысының гигиенасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Микро-протездеу
  Несиелер: 3

  Пән ортопедиялық стоматология клиникасында тістерді эстетикалық қалпына келтіру саласындағы білімді, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады. Ол жеке касталарға сәйкес жасалған және фото-полимерлердің пломбаларымен салыстырғанда анағұрлым берік, кірпіштер, конструкциялар, түйреуіштер, шпондар өндірісінің клиникалық және зертханалық кезеңдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ауыз қуысының хирургиясы және клиникалық тәжірибе
  Несиелер: 8

  Модуль ересектерге хирургиялық стоматологиялық көмекті ұйымдастыру туралы білім, практикалық және коммуникациялық дағдыларды, хирургиялық профилі бар стоматологиялық науқасты клиникалық зерттеудің ерекшеліктерін, диагнозын, ауыз қуысындағы одонтогенді қабыну ауруларының дифференциалды диагнозы, сілекей бездерінің аурулары, одонтогенді синусит, тіс жарақаттары туралы білім, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады; тіс шығару операциялары; төменгі жақтың дислокациясы, тіс аурулары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Алынбайтын протездер
  Несиелер: 5

  Пәнде тістер мен тістердің қатты тіндеріндегі ақаулардың диагностикасы, бекітілген протездермен ортопедиялық емдеу әдістері (табақшалар, қабаттасулар, түйреуіштер, шпондар, үш ширек тәждер, толық жасанды тәждер, металдардан жасалған көпірлер, пластмассалар, керамикалық материалдар); протездерді дайындау кезеңдеріндегі мүмкін болатын қателіктер мен асқынуларды зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дерматовенерология негіздері
  Несиелер: 3

  Пән дерматология және венерология негіздерін және ауыз қуысында және жақ-бет аймағында тері және венерологиялық аурулардың пайда болуын үйренеді. Кең таралған аурулар кезінде диагностика, кеңес беру және шұғыл көмек көрсету дағдылары қалыптасады. Оқыту клиникалық аргументацияны, проблемалық-бағдарлы ойлауды дамытуға, клиникалық диагностика дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Эндодонтия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән целлюлозды және периодонтальды ауруларды хирургиялық эндодонтиялық емдеуге қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Ол тұрақты тістердің қуыстарының топографиясының ерекшеліктерін терең зерттеуді, фантомға бастапқы эндодонтиялық қол жетімділікті құру технологиясын, эндодонтиялық құралдармен жұмыс жасауды қамтамасыз етеді; фантомға тамырлы каналды өңдеу, уақытша және тұрақты тарту; эндодонтиялық практикадағы материалтану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Итфектология негіздері
  Несиелер: 3

  Пән жұқпалы аурулардың клиникасы, диагностикасы және дифференциалды диагностикасы негіздерін, соның ішінде - ауыз қуысында және жақ-бет аймағында инфекциялық аурулардың пайда болуын оқытады. Кең таралған жұқпалы аурулар кезінде шұғыл көмек көрсету дағдылары қалыптасады. Оқыту клиникалық аргументацияны, проблемалық-бағдарлы ойлауды дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Денталды импланттарда протездеу
  Несиелер: 3

  Пән материалдары мен имплантаттарға тіс протездерін жасау әдістері. Көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерді ескере отырып, әртүрлі конструкциялардың стоматологиялық импланттарын қолдана отырып, қарау, жоспарлау және ортопедиялық емдеу дағдыларын қалыптастырады. Имплантанттарда ортопедиялық емдеудің орындылығын негіздеуге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Балалар жасындағы кариесология, эндонтия және ауыз қуысының хирургиясы
  Несиелер: 8

  Модуль клиникалық мәліметтерді жинау, диагностика, дифференциалды диагностика, анестезия, консервативті және хирургиялық емдеу тістің қатты тіндерінің, целлюлозасы және тұрақты емес тістері бар уақытша және тұрақты тістердің периодонтиясын консервативті және хирургиялық емдеу саласындағы білім, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады; балалар мен жасөспірімдерде тіс жұлу операциялары; жақ-бет аймағының қабыну аурулары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Клиникалық эндодонтия
  Несиелер: 6

  Пән этиология, патогенез, диагностика, дифференциалды диагностика, консервативті, хирургиялық емдеу және ересектердегі пульпа мен периодонтальды аурулардың салалары бойынша білімді, практикалық және коммуникативті дағдыларды қалыптастырады; қателіктер, асқынулар, олардың алдын алу және жою жолдары; пульпа мен апикальды периодонтит патологиясымен байланысты жедел тіс ауруы кезіндегі шұғыл көмек.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Алынатын протездеу
  Несиелер: 5

  Пән этиологиясын, патогенезін, клиникалық ерекшеліктерін, жартылай және толық стоматологиялық ақау диагнозын зерттейді. Ол ішінара және толық алынатын протездермен ортопедиялық емдеу саласындағы білім, практикалық дағдыларды қалыптастырады. Протездерді қолданудың биологиялық және клиникалық негіздемесі туралы түсінік қалыптастырады. Оларды өндірудің клиникалық және зертханалық кезеңдерін зерттейді; өндірістік кезеңдердегі қателіктер мен асқынулар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Тамыры қалыптаспаған тұрақты тістердегі асқынған кариестерді емдеу ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Пәнде балаларда тістеудің өзгеру кезеңіндегі тіс ұлпаларының құрылымының анатомиялық және морфологиялық ерекшеліктері зерттеледі; тұрақты емес тістері бар тамырлы тамырларының анатомиялық және топографиялық ерекшеліктері; қалыптаспаған тамырлары бар тұрақты тістерді эндодонтиялық емдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады; инструменталды, дәрі-дәрмектермен емдеу және тұрақты емес тістері бар тамырлы тамырларды бұғаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Ортодонтияның негіздері
  Несиелер: 4

  Пән балалар мен жасөспірімдерге ортодонтиялық көмекті ұйымдастырудың негіздерін зерттейді; әр түрлі жас кезеңдеріндегі жақ-бет аймағының қалыпты дамуының негізгі процестері, қаңқаның жеке өсуі мен стоматологиялық құрылыстың морфофизиологиялық құрылуымен байланысты; дентоалвеолярлық аномалиялардың жіктелуі, ортодонтиядағы негізгі және қосымша зерттеу әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Балалардың жақ бет жүйесінің аномалиялары мен даму ақаулары
  Несиелер: 3

  Пәннің этиологиясын, патогенезін, балалардағы туа біткен ақаулардың және бүйрек, жақ және ауыз мүшелерінің даму аномалияларын егжей-тегжейлі зерттейді. Бет, жақ және ауыз мүшелерінің туа біткен ақаулары бар балаларды қарау, жоспарлау және кешенді емдеу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Стоматологиядағы сәулелі диагностика
  Несиелер: 4

  Пән алдын-алу, тану, дифференциалды диагностика және ауруларды емдеудің тиімділігін бағалау мақсатында, жақ-бет аймағының қалыпты және патологиялық өзгерген мүшелері мен тіндерін бағалау үшін әртүрлі сәулелерді қолдану саласындағы білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Ол пациентті жоспарлау, қарау және стоматологиялық ауруларды радиациялық диагностика нәтижелерін түсіндіру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Стоматологиялық аурулардағы физиотерапия негіздері
  Несиелер: 3

  Пән ұйымдастыру сұрақтары бойынша базалық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады, физиотерапиялық стоматологиялық кабинетті жабдықтаудың жұмыс ережелері, стоматологиядағы физиотерапиялық процедуралар кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері; диагностикалық, емдік және оңалту мақсаттарында қолданылатын физикалық факторлар, олардың әсер ету механизмі, көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерді ескере отырып, физиотерапевтік емдеуді таңдау және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Эстетиканы қамтамасыз етуде көрінбейтін ортодонтия принциптері
  Несиелер: 3

  Пән тентоальвеолярлы аномалиясы бар балалар мен жасөспірімдерді тексерудің негізгі дағдыларын, рентгендік зерттеу нәтижелерін талдау қабілеттерін қалыптастырады; ортодонтияда қолданылатын графикалық зерттеу әдістерін жүргізу мүмкіндігі; антропометриялық фотометрлік, балалардағы дентоальвеолярлы аномалиялардың биометриялық диагностикасы, алынған мәліметтерді талдау және интерпретациялау техникасын зерттейді; эстетикалық дизайнды таңдау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Клиникалық ортодонтия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән этиологияны, патогенезді, диагностикалық әдістерді зерттеуге және жеке тістердің, тістердің, кемістіктердің және жақтардың ақауларын емдеудің әдістерін таңдауға бағытталған; ортодонтиялық техниканы қолданудың негіздері, олардың дизайн ерекшеліктерін таңдау. Ол тіс қозғалысының биологиялық негізін, ортодонтиялық араласу кезіндегі морфологиялық өзгерістерді жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып зерттейді.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Бас пен мойын аурулары
  Несиелер: 5

  Пән хирургиялық стоматологиялық науқастың жақ-бет аймағының жұмсақ тіндерінің қабыну аурулары (абсцесс және флегмоналар), олардың асқынулары, тригеминальды және бет нервтерінің аурулары мен жарақаттары, темекомандибулярлардың қабыну және дистрофиялық аурулары бар науқастардың клиникалық тексеру ерекшеліктері саласындағы білім, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады. бірлескен науқастарға амбулаториялық және стационарлық хирургиялық стоматологиялық көмек көрсету.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Балалар жасындағы пародонт және ауыз қуысының шырышты қабығының аурулары
  Несиелер: 6

  Пән балалар мен жасөспірімдерде этиология, патогенез, клиникалық көріністер, диагностика және периодонтальді аурулар мен ауыз қуысының шырышты қабығының және еріннің қызыл шекарасының патологиясын емдеу саласындағы білім, практикалық және коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады; әр түрлі жастағы аурулардың алдын алудың негізгі тәсілдері, жедел ауырсыну кезіндегі шұғыл көмек көрсету.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Клиникалық ортопедиялық стоматология және клиникалық практика
  Несиелер: 8

  Модульде тіс ауруының күрделі патологиясы бар пациенттердің этиологиясы, патогенезі, ортопедиялық емдеудің принциптері мен кезеңдері: периодонтальды ауру, ұлғайған абразия, деформация, даму ауытқулары, уақытша-түйіспелі буын аурулары, стоматологиялық материалдарға төзбеушілік, ауыз қуысының шырышты қабығының созылмалы аурулары болған жағдайда, тіс емдеу материалдарының әсері зерттеледі. ауыз қуысының денесі мен тіндеріне.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Ересектердегі ауыздың және еріннің қызыл шекарасының аурулары
  Несиелер: 6

  Пән ауыз қуысының шырышты қабығының патологиясы бар ересек пациенттерді клиникалық тексерудің негізгі білімдерін және практикалық дағдыларын, дифференциалды диагностикасын, ауруларды жоспарлау мен емдеуді қалыптастырады. Ауыз қуысының шырышты қабығының және еріннің қызыл шекарасының патологиясымен байланысты жедел ауырсыну кезінде шұғыл көмек көрсету дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Жақ-бет протезінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндік жақ-бет аймағының туа біткен және алынған ақауларының этиологиясын, патогенезін зерттейді; пациенттерді қарау, клиникалық мәліметтерді және қосымша зерттеу әдістерін (рентгенография, МРТ, КТ, 3D диагностикасы және т.б.) түсіндіру дағдысын қалыптастырады; протез дизайнын таңдау; жақ-бет протездерімен ортопедиялық емдеу принциптерін зерттейді; бет терісін тазарту техникасы; жақ-бет протездерін жасаудың клиникалық және зертханалық кезеңдері.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Пародонтология
  Несиелер: 3

  Пән ересектердегі пародонт аурулары туралы негізгі білімді құрайды; науқастарды клиникалық тексеру, дифференциалды диагностика, периодонтальды ауруларды жоспарлау және емдеу бойынша коммуникативті және практикалық дағдылар. Ересек тұрғындарға кешенді периодонтальді көмек көрсетудің және пародонт тіндерінің патологиясымен байланысты жедел ауырсыну кезіндегі шұғыл көмек көрсетудің негізгі дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Балалар жасындағы бет-жақ хирургиясының негіздері
  Несиелер: 6

  Пән этиологиясының ерекшеліктерін, патогенезін, клиникасын, диагнозын, дифференциалды диагнозын және жақ-бет аймағының қабыну ауруларын алдын-алу және емдеудің негізгі принциптерін зерттейді (одонтогендік және одонтогенді емес остеомиелит, флегмон, абсцесс, фурункул, карбункул); тіс жарақаттары және темекомандибулярлы буын аурулары; балалар мен жасөспірімдердегі ісік, туа біткен және анықталған ақаулар.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Кешенді емтиханды тапсыруға дайынау және тапсыру
  Несиелер: 12

  Кешенді біліктілік емтиханы білім беру бағдарламасын бітірушінің меңгері деңгейін, практикалық және коммуникативтік дағдыларын тәуелсіз бағалау мақсатында жүргізіледі

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Бет-жақ травматологиясының негіздері және онкостоматология
  Несиелер: 6

  Модуль бет қаңқасының сынуы, бет-жақ аймағының күйіктерін этиологиясын, патогенезін, клиникасын, диагнозын, дифференциалды диагностикасын, зерттеу ерекшеліктерін зерттейді; жақтың иммобилизациясы техникасы; онкологиялық дабыл қағу және медициналық тексеру принциптері туралы түсінік қалыптастырады; науқастарды тексеру дағдылары және жақ-бет аймағының қатерлі, қатерлі ісіктері мен ісік тәрізді зақымданулары бар науқастарға жедел және жоспарлы көмек көрсетудің негізгі алгоритмдерін түсіну.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Код ON1

  ON 1 Қоғамда қабылданған заңдарды, нормативтік құқықтық актілерді және этикалық нормаларды ескере отырып, тіс дәрігерінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға

 • Код ON2

  ON 2 Биомедициналық, клиникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және мінез-құлық ғылымдары саласындағы тіс дәрігерлік білімінің практикалық жұмысында қолдануға.

 • Код ON3

  ON 3 Негізгі стоматологиялық аурулардың пайда болуындағы және дамуында әлеуметтік, биологиялық факторлардың, жас ерекшеліктерінің рөлін талдауға

 • Код ON4

  ON 4 Белгісіздік пен қауіп-қатер бойынша тиімді қарым-қатынас дағдыларын, командалық жұмысты және дербес шешім қабылдауға

 • Код ON5

  ON 5 Клиникалық ақпаратты жинап, науқасқа негізгі тіс ауруларының қаупін, даму ерекшеліктеріне және ақауларға факторларын хабардар ету

 • Код ON6

  ON 6Стоматологиялық ауруларды диагностикалау және емдеу сатыларында клиникалық, зертханалық және функционалдық зерттеу әдістерінің нәтижелерін түсіндіру

 • Код ON7

  ON 7 Жеке және топтық гигиеналық білім беру және науқастарды / оларды қоршаған ортаны стоматологиялық денсаулықты сақтауға ынталандыру.

 • Код ON8

  ON 8 Негізгі стоматологиялық ауруларды қарапайым терапиялық, хирургиялық, ортопедиялық және ортодонтиялық емдеулерді жүргізу

 • Код ON9

  ON 9 Төтенше жағдайларда, қауіпті ауруларды және өткір тіс ауруларын анықтау/кеңес беру дер кезінде көмек беру

 • Код ON10

  ON 10 Заманауи стоматологиялық материалдар, құралдар, аппарауралар мен жабдықтарда жұмыс істеудің технологиялық дағдыларын көрсету

 • Код ON11

  ON 11 Ақпаратты және коммуникациялық технологияларды іздеу және жаңа ақпаратты сыни талдау мен медициналық ақпараттық жүйелерде жұмыс істеу үшін қолдану

 • Код ON12

  ON 12 Дәлелді медицина принциптеріне негізделген өз қызметінің үздіксіз кәсіби дамуы мен бағалау мүмкіндігін көрсету

Top