Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04204 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер 1 жыл в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Құқық қорғау органдарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құқықтану мамандығы бойынша бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау, магистранттарды сапалы дайындаудың жүйесін қалыптастыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтарды дәрежелеудің теориясы
  Несиелер: 4

  Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау теориясының түсінігі. Қылмыстық заңның жалпы бөлігі институттарының қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы маңызы. Қылмыстық заңның ерекше бөлігі нормаларының қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы маңызы. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы рөлі. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау процесінде басқа да нормативтік актілердің маңыздылығы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің әдіснамалық негіздері. Менеджмент функциясының табиғаты мен құрамы. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары мен ұйымдастыру формалары. Менеджмент жүйесіндегі коммуникация. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. Менеджменттегі қызметті ынталандыру. Ұйымдағы адам. Менеджмент жүйесіндегі реттеу және бақылау. Менеджмент жүйесіндегі Стратегия және тактика

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Азаматтық құқық пәні, әдістері, функциялары, түсінігі: теория мен практика мәселелері. Азаматтық құқық принциптері: теория және практика мәселелері. Азаматтық құқық субъектілері: теория және практика мәселелері. Азаматтық құқық объектілері: теория және практика мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша заттық құқықтар: теория және практика мәселелері. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша шарттық міндеттемелер: теория және практика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР мемлекеттік қызметтің құқықтық реттелуі
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қызметтің құқықтық аспектілері туралы терең білімдерді қалыптастырады, мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың заңдылықтарын айқындайды, мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың мәселелері мен даму алғышарттарын зерделейді, магистранттарда мемлекеттік органдарда кәсіби қызметке дайындалуға қажетті дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық сот өндірісіндегі құқықтың өзекті мәселелері 2019
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық сот өндірісі саласындағы құқық қолдану практикасының мәселелері мен теориялық мәселелері жөнінде терең білім алуға, қылмыстық-процестік қызмет туралы білімдерді тереңдету мәселелеріне бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы.
  Несиелер: 2

  Пәнде басқару психологиясының негізгі ұғымдары қарастырылады. Басқару психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Жалпы психология. Экономикалық психология. Басқарудың әдіснамалық тәсілдері. Басшылардың басқарушылық рөлі. Басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі басшылар қызметінің негізгі мазмұны. Басқарудың орташа деңгейі. Төменгі басқару деңгейі. Басқармадағы еңбекке ынталандыру. Мотивация ұғымы және оның басқарудағы рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби).
  Несиелер: 2

  Пән магистрантармен кәсіби қарым-қатынас аясындағы ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшелігін зерттеуге бағытталған. Кәсіби-негізделген жағдайлар шеңберінде шет тілінде мәтінді құру мен ұйымдастырудың ұлттық-мәдени ерекшеліктері. Кәсіби қарым-қатынас саласындағы шет тілінің сөздік құрамының стилистикалық ерекшеліктері. Кәсіби қарым-қатынас аясындағы вербалды және вербалды емес мінез-құлық

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметтегі шарттар 2019
  Несиелер: 5

  Пән, әр түрліқұқықтық жағдайларды құқықтық талдау, жалпылау, шешу және болжау дағдыларын дамытуға және дамытуға бағытталған, сондай-ақ кәсіпкерлік қызмет қатысушыларының субъективті құқықтарын қорғау және шарттық құқықтың жалпы ережелерін терең білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қатынастардың теориялық негізі. Тарихи даму, корпорация, корпоративтік құқық және корпоративтік қатынастар ұғымы. Түрлі корпорациялардың қызметін реттейтін нормативтік актілер жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заңи жауапкершіліктің әдіснамалық мәселелері 2019
  Несиелер: 4

  Пән заңды жауапкершілік және онымен байланысты мемлекеттік мәжбүрлеу саласында, заңды жауапкершілік мәселелерін әдіснамалық шешу, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық пен қылмыстық құқық бұзушылықтың арақатынасы туралы мәселелер бойынша магистранттардың терең бiлiм алуына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнаманың даму бағыттары мен перспективалары 2019
  Несиелер: 4

  Пән қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнама нормаларының мазмұнын еркін меңгеру дағдыларын қалыптастырады, олардың қолданылуымен байланысты проблемалық мәселелерді дұрыс шешу және оларды табу жолдарын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару теориясы 2019
  Несиелер: 4

  Пән магистарнттарды әкімшілік құқық нормаларын жүзеге асыру саласында, құқықтанумен сабақтас әкімшілік ғылымдар шегінде мемлекеттік басқарудың заманауи мәселелері саласындағы ғылыммен таныстыруға, мемлекеттік басқару реформаларының теориясы мен практикасын зерделеуге, құқықтық қаматамасыз етудің кәсіби мәселелерін шешуге дайындауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Басқару психологиясының қазіргі заманғы тұжырымдамаларын синтездеу, шет тілде диалогтық және монологтық сөйлеуді қолдану, жобалық басқарудағы проблемалар бойынша жаңа зерттеулердің негізгі нәтижелерін, даму стратегиясының баламаларын, менеджменттің әдіснамалық негіздерін, стратегиялық шешімдерді қабылдауды қолдаудың қазіргі заманғы аналитикалық құралдарын талдау

 • Код ON2

  Мемлекеттік қызмет аясындағы қолданыстағы заңнаманың жағдайы мен даму перспективасын, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу нормаларын талдай білу, іс жүргізу құжаттарын құрастыру, қылмыстық сот өндірісінің теориясы мен тәжірибесінің даулы мәселелері бойынша өз ұстанымын талдау. Құқық нормаларын сақтау, орындау және қолдану, нормативтік реттеу үрдістерін, құқық қолданудың жалпы теориясын, нысандары мен әдістерін, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі ережелері мен өзекті мәселелерін, заңнаманы дамытудың негізгі кезеңдері мен бағыттарын синтездеу. Құқықтық жағдайды және оған қолданылатын құқықтық нормаларды дербес талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Азаматтық нормаларын талдай білу, азаматтық шарттарды құрастыру, азаматтық құқықтың теориясы мен тәжірибесінің даулы мәселелері бойынша өз ұстанымын негіздеу, кәсіпкерлік қызмет аясында ережелерді қолдану тәжірибесін талдай білу. Азаматтық және корпоративтік құқықтың негізгі ережелері мен өзекті мәселелерін, заңнаманың даму кезеңдері мен бағыттарын синтездеу. Клиенттерге кең ауқымды сұрақтар бойынша заң кеңестерін беру, заң құжаттарын құру. Клиенттердің мүдделерін білдіру, сотта қорғау және айыптау бойынша істерді жүргізу қабілеті, алған білімін заңгер ретінде көрсету

Top