Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10102 Жалпы медицина в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Адам организмінің қалыпты және патологиялық құрылымы мен қызмет етуінің молекулярлы негіздерін, механизмдерін талдау;
  • Денсаулық пен аурулар дамуының негізгі биологиялық, мінез-құлықтық және әлеуметтік факторларын ажырату
  • Жоғары этикалық мінез-құлықтық стандарттарды сақтай отыра, базалық және арнайы коммуникативті дағдыларды пайдалана отырып, пациенттерге тиімді кеңес беру;
  • Медицина саласындағы ең кең тараған алдын алу шаралары туралы қолданыстағы халықаралық және ұлттық ұсыныстарды ендіру;
  • Өздерінің деңгейлерін үздіксіз дамыта отырып, дәлелді медицина принциптерінің негізінде аурулардың диагностика және емдеу әдістерін қолдану;
  • Қауіпсіз және сапалы медициналық көмек қамтамасыз ету мақсатында денсаулық сақтау саласындағы әріптестерімен, пациенттермен, олардың отбасымен тиімді өзара қатынас жасау;
  • Кең тараған ауруларда пациентке-бағытталған күтімді қамтамасыз ету үшін медициналық білімдерін, клиникалық дағдыларын және кәсіби құндылықтарын интеграциялау;
  • Ақпаратты іздеу және сыни талдау үшін медицина саласындағы IT – технологияларды қолдану. Ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау және іске асыру;

Ұқсас БББ

Top