Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01509 Химия-биология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 5

  Курстың оқу барысында келесі мазмұн ашылады: микроорганизмдердің морфологиясы, құрылысы, физиологиясы, тамақтануы, көбеюі, дифференциациясы, өсуі, өсіру, дақылдық қасиеттері, генетика, селекциясы; микробиологиялық зертхана; микроскоптың құрылысы; иммерсиондық жүйе; бояулар; бактериялық препараттарды дайындау; бояу, зерттеу тәсілдері; қоректік орта; микроорганизмдердің рөлі; қасиеттері, құрылымы, химиялық құрамы, архитектурасы, репродукциясы, вирустарды дақылдау; бактериофагтар; микроорганизмдерді тәжірибелік қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және молекулалық генетика
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: жалпы және молекулалық генетика пәні, міндеттері, даму тарихы; тұқым қуалаушылық, өзгергіштіктің материалдық негіздері; құрылымы, нуклеин қышқылдары; организмдердің көбею типтері; моно-, ди - және полигибридті будандастыру; белгілердің тұқым қуалаушылық заңдылықтары; генетикалық талдау негіздері; тұқым қуалаушылық хромосомдық теориясы; организмдердің түрлері, өзгеру себептері; геннің құрылымы; генетика проблемаларының қазіргі жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Kлеткалық және тіндік биология
  Несиелер: 3

  Бұл пән жасушалық және тіндік биологияның теориялық негіздері мен объектілерін, өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақ және прокариоттық жасушалар құрылысының ерекшеліктерін, өсімдіктер, жануарлар жасушаларының дақылдарын және оларды пайдалануды, өсірілетін жасушалардың биологиясын, биологиялық құрылымдаудың объектісі ретінде протопласт, соматикалық будандастыруды, микробиологиялық жүйелердің жасушалық биологиясын қарастырады., жасушалық, ұлпалық және гендік инженерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Генетика селекция негіздерімен
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері; жасушалық цикл; митоз; мейоз; белгілердің тұқым қуалаушылық заңдылықтары, тұқым қуалаушылық принциптері; өзгергіштік; ортаның физикалық факторларының мутациялық процеске әсері; онтогенездің генетикалық негіздері; өсімдіктердің даму генетикасы; популяциялар генетикасы; хромосомалық емес тұқым қуалаушылық; мутациялық өзгергіштік; ортаның физикалық факторлары мен химиялық агенттерінің мутациялық процеске әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 3

  Бұл пән цитология және гистология негіздерін, жасушаларды зерттеу әдістерін, жасушалардың химиялық құрылымын, прокариоттар мен эукариоттар жасушаларының құрылысының ерекшеліктерін қарастырады: цитоплазмалар, плазмалық мембраналар, цитоплазма органоидтары, жасушалық ядроның құрылысы, сонымен қатар ақуыз биосинтезі, эпителиалды және дәнекер ұлпалар, бұлшық ет ұлпалары, нерв жүйесінің ұлпалары, гистогенезі және жасушалар мен ұлпалардың тіркелген препараттарын дайындау әдістерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: атомдық молекулалық ілім; химияның негізгі заңдары; химиялық термодинамика, химиялық кинетика негіздері; химиялық тепе-теңдік туралы ілім; ерітінділер; электрохимия элементтері; тотығу қалпына келтіру реакциялары; бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары; атом құрылысы; Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және жүйесі; химиялық байланыс; қарапайым заттар мен бейорганикалық қосылыстардың номенклатурасы; кешенді қосылыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мерзімді жүйе элементтерінің химиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: химиялық элементтердің периодтық заңы және классикалық жүйесі; кезеңділік туралы оқу-жаттығудың даму кезеңдері; периодтық заңның бейнелеу формалары; атомдардың құрылысы туралы түсінік тұрғысынан элементтердің периодтық жүйесі; периодтық жүйе және химиялық байланыс туралы ілім; қазіргі кездегі кезеңділік туралы оқу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақ микробиологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: микроағзалардың морфологиясы, систематикасы, қоректенуі. микроорганизмдердің әртүрлі субстраттарда таралуы, микроорганизмдердің C, S, P, Fe және т.б. қосылыстарының түрленуі, микроорганизмдердің табиғаттағы азот айналымында қатысуы, топырақ микроорганизмдерінің гумустың пайда болуы мен бұзылуында, жерді рекультивациялауда, гумус түзілу тұжырымдамасында агроэкологиялық рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физико-химиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: термодинамика заңдары, Гесса заңы, химиялық реакциялардың жылулық әсерлерін есептеу тәсілдері, жылу сыйымдылық, жылу сыйымдылықтың температурадан тәуелділігі, Кирхгоф заңы, термодинамиканың екінші бастамасы, қолданыстағы массалардың заңы, тепе-теңдік, ерітінділер, электрохимия, электролиттер, қарапайым реакциялардың кинетикасы, электролиз, химиялық кинетика, катализ, дисперсиялық жүйелер, каллоидтік жүйелер, беттік керілу, адсорбция теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі мазмұн ашылады: өсімдіктер мен олардың жасушаларының басқа тірі организмдермен ұқсастығы, айырмашылықтары; өсімдік жасушаларының құрылысы; өсімдік тіндері; өсімдіктердің вегетативтік және генеративтік органдары, олардың анатомиясы, морфо-функционалдық ерекшеліктері; өсімдіктердің көбею типтері мен түрлері; гүл және оның құрылысы; гүл формулалары, гүл диаграммалары; өсімдікте гүлдердің орналасуы; тұқым, ұрық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: аналитикалық мәліметтердің анықтығын бағалау, массалардың әрекет ету заңы, тотығу-қалпына келтіру реакциялары, талдаудағы кешен құру, сапалық талдау, катиондар, аниондар, тұздарды талдау, сандық талдау, гравиметриялық талдау, титриметриялық талдау, органикалық қосылыстарды талдау, сандық талдаудың физика-химиялық және оптикалық әдістері; фотометрлік, хроматографиялық, рефрактометриялық, электрохимиялық, потенциометриялық талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Омыртқасыздар мен омыртқалы жануарлардың зоологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: зоология ғылым ретінде, жануарлар эволюциясының негізгі заңдары, қарапайым ұғымдары, Саркомастигофорлар түрлері, инфузориялар, Prometazoa патшалық тармағы, жалпақ құрттар түрлері, Немертиндер, Тұмсықбастылар, Сақиналы құрттар, Буынаяқтылар, Моллюскалар, Тікентерілілер, Жартылайхоралылар; Хордалылар типінің жалпы сипаттамасы, Қабықшалылар, омыртқалылар тип тармағының сипаттамасы, кластары, Шеміршекті және Сүйекті балықтар кластары, Қосмекенділер, Бауырымен жорғалаушылар, Құстар, Сүтқоректілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клеткалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі мазмұн ашылады: клеткалық биотехнологияның қысқаша тарихы, даму кезеңдері; клеткалық биотехнологияның теориялық негіздері; геномика, протеомика, биоинформатика; клеткалық биотехнологияның нысандары; клеткалар және субклеталық макромолекулалық құрылымдар, оларды қолдану; сомалық гибридизация; микробиологиялық жүйелердің клеткалық биотехнологиясы; эукариотикалық жүйелерде клеткалық биотехнологияны қолдану; медицинадағы Клеткалық биотехнология; клеткалық биотехнологияны коммерцияландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: өсімдіктердің морфологиясы, жоғарғы өсімдіктер клеткаларының қалыптасу ерекшеліктері, жоғарғы өсімдіктердің жапырақ-сабақты ұйымының пайда болуы, өсімдіктердің көбеюі және тіршілік циклдерінің ерекшеліктері, гүл-тұқымдық өсімдіктердің репродуктивті мүшесі, систематиканың жалпы сұрақтары, жоғары споралы өсімдіктер, тұқымдық өсімдіктер, геоботаника, морфогенезге маңызды экологиялық факторлардың әсері, фитоценоздардың қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: биотехнологиялық үрдістердің биологиялық объектілері мен өнімдері; жасушаларды өсіру және культивирлеу; биологиялық нысандарды өсіру; жасушалық және генетикалық инженерия; технологиялық биоэнергетика, минералдық шикізатты өңдеудің биотехнологиялық процестері; микроорганизмдер мен өсімдіктер биотехнологиясы; инженерлік энзимология; ауылшаруашылық биотехнологиясы; мал шаруашылығындағы және қоршаған ортаны қорғаудағы биотехнология; биотехнологияның даму болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлем фаунасы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: фаунаның қалыптасу тарихы, әлем фаунасы: әр түрлі құрлықтар, мұхиттар, теңіздер, өзендер, көлдер; Қазақстан Республикасының фаунасы, ШҚО, жануарлардың әр түрлі экологиялық ортада, географиялық белдеулерде таралуы және оларды ұйымдастыру ерекшеліктері, экожүйедегі жануарлардың рөлі және адам үшін практикалық маңызы; Қызыл кітапқа енгізілген жануарлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фитохимия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: жалпы фитохимия; сапалық талдау, биологиялық белсенді заттарды сандық анықтау әдістері; арнайы фитохимия; құрамында витаминдер, полисахаридтер, эфир майлары, майлы майлар, алкалоидтер, жүрек гликозидтері, сапониндер, қарапайым фенолдар, иілік заттары, флавоноидтер бар дәрілік өсімдік шикізатындағы биологиялық белсенді заттарды сандық және сапалық анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бөлме және бау-бақша гүл өсіру
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: гүл өсірудің биологиялық негіздері; гүлді өсімдіктерінің жіктелуі, шығу тегі; бөлме өсімдіктерінің алуан түрлілігі, паспорттау; бөлмелерде гүлдерді орналастыру; ашық, жабық топырақтағы гүл өсімдіктерін өсіру агротехникасы; жасыл желектерді жобалау; флористика, дизайн; телім дизайнындағы гүлзарлар; гүлзарлар мен тастақ учаскелердің құрылысы; оқу-тәжірибелік учаске, ұйымдастыру, құрылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың оқу барысында келесі мазмұн ашылады: өсімдік клеткасының физиологиясы; өсімдіктер физиологиясының объектілері; су алмасуы; судың маңызы, өсімдік бойынша судың қозғалу механизмі; транспирация; фотосинтез; фотосинтездің маңызы; фотожүйе фотосинтезінің І, ІІ жарық кезеңі; тыныс алу; өсімдіктер өмірінде тыныс алудың маңызы; тыныс алу тізбегі; минералды тамақтану; макроэлементтер және микроэлементтер; тыңайтқыштарды қолданудың физиологиялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адамның ішкі мүшелерінің морфологиясы
  Несиелер: 4

  Бұл курс келесі мазмұнды қарастырады: ішкі ағзалардың морфологиясы (спланхнология): тыныс алу, ас қорыту, жыныс, зәр шығару және жыныс жүйесі, эндокриндік жүйе, тамыр жүйесі (ангиология), жүйке жүйесі; олардың топографиясы; онтогенез процесінде ішкі ағзалар мен жүйелердің қалыптасу заңдылықтары, филогенетикалық дамудың көрінісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 4

  Бұл пән келесі пәндердің мазмұнын қарастырады: анатомия ғылым ретінде, анатомиядағы зерттеу әдістері; қаңқаның анатомиялық құрылысы; синдесмология; миология; ас қорыту, тыныс алу, несеп-жыныс жүйесінің анатомиялық құрылысы; жүрек-тамыр жүйесінің морфо-функционалдық сипаттамасы; жүйке жүйесі; сенсорлық жүйе, анализаторлар; эндокриндік жүйе; тері және оның туындылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Курстың оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: органикалық химияның теориялық негіздері; көмірсутектер (алкандар, алкендер, диендер, Алкиндер, циклоалкандар, хош иісті көмірсутектер), галогенорганикалық қосылыстар, металл органикалық қосылыстар туралы түсінік, құрамында оттегі бар органикалық қосылыстар (спирттер, фенолдар, карбонильді қосылыстар, карбон қышқылдары), азотты органикалық қосылыстар, гетероциклді қосылыстар, аминқышқылдары, белоктар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік бау-бақша өсіру ландшафтық жобалау негіздерімен
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: сәндік бағбандықтың жалпы сұрақтары; ландшафты жобалаудағы ашық топырақтағы сәндік өсімдіктер; ландшафт саябақ өнерінің объектісі ретінде; ландшафтық композиция; жасыл желектердің жіктелуі; қала және ауылдық ландшафтар жүйесіндегі сәндік шөптесін өсімдіктер; елді мекендерді көгалдандыру принциптері; қазіргі заманғы саябақ дизайны; қазіргі заманғы ландшафтық дизайнның өзекті тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: полимерлерді синтездеу әдістерінің жіктелуі, химиялық реакциялардың түрлері және олардың негізгі белгілері, тізбекті полимерлеу, полимерлеу реакцияларын жүргізу тәсілдері, сатылы полимерлеу, поликонденсация реакцияларын жүргізу тәсілдері, сополимерлеу және сополиконденсация, жоғары молекулалық қосылыстарды алудың және зерттеудің негізгі әдістері, олардың физикалық-химиялық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: биологиялық білімнің даму кезеңдері мен үрдістері және "биологияны оқыту әдістемесі"; биологиялық білімнің әдістемелік негіздері, міндеттері, мазмұны; жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту процесінің ерекшеліктері; биологиялық білімнің технологиялық негіздері; оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау; биология бойынша оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалаудың әдістемелік негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық және коллоидты химия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: тепе-теңдік; ерітінділер; химиялық тепе-теңдік термодинамикасы; қолданыстағы массалардың Заңы; электрохимия; химиялық кинетика, катализ; дисперсиялық жүйелер, беттік құбылыстардың термодинамикасы; адсорбция; адсорбция теориясы; дисперсиялық жүйелердің электрлік қасиеттері, тұрақтылығы, коагуляция; ЖМҚ ерітінділері, олардың қасиеттері, гельдер және сілікпелер; ЖМҚ ерітінділерінің электрлік қасиеттері; ЖМҚ ерітінділерінің молекулалық-кинетикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер систематикасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: төменгі және жоғары өсімдіктердің жалпы сипаттамасы, көк-жасыл балдырлар бөлімі, балдырлар бөлімдері: жасыл, хара, эвглендік, пиррофитті, сары-жасыл, диатомды, Саңырауқұлақтар бөлімі, Қыналар бөлімі, жоғарғы өсімдіктер, бөлімдері: Мүк тәріздес, Риниофиттер, Плаун тәрізді, Қылқан жапырақты, Папоротниктер, Жалаңаш тұқымдылар бөлімі, Жабық тұқымдылар бөлімі, кластары: Қосжарнақты, Дара жарнақтылар, жалпы сипаттама, эволюцияның маңызды бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Полимерлі химия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: полимерлер химиясы; полимерлер мен олардың туындылары синтезінің негіздері; полимерлер мен олардың туындыларын алу реакциялары; полимерлер физикасы; полимерлер физикасының негізгі ережелері; полимерлердің қасиеттері; полимерлердің бөлінуі және анықтамасы; полимерлердің адам өміріндегі рөлі; полимерлер өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында пәннің келесі мазмұны қарастырылады: физиологиядағы зерттеу әдістері; қоздырушы ұлпалардың физиологиясы; бұлшықет физиологиясы; организм функцияларының реттелу механизмдері; орталық жүйке жүйесінің жеке физиологиясы; жұлын миының құрылымы, функциялары; бас миы; сенсорлық жүйелер; вегетативтік функциялардың нерв регуляциясы; ағзаның ішкі ортасы; ішкі ағзалардың жүйесі және олардың реттелуі; дене қызуы, жылу беру; жыныстық жүйе; адам мен жануарлардың лактациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: химиялық білімнің даму кезеңдері мен үрдістері және "Химияны оқыту әдістемесі"; химиялық білімнің теориялық және әдіснамалық негіздері, міндеттері, мазмұны; жаңартылған бағдарлама бойынша химияны оқыту процесінің ерекшеліктері; химиялық білімнің технологиялық негіздері; оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау; химия бойынша оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалаудың әдістемелік негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ЖЖӘ физиологиясы
  Несиелер: 4

  урсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: оқу-жаттығу, ЖЖӘ туралы түсінік; мидың құрылымы; рефлекстер; шартты рефлекстердің тежелу түрлері; оқыту; түрлі жануарларда ЖЖӘ ерекшеліктері; мінез-құлық актісінің құрылымы; мотивация мен эмоциялардың нейрохимиясы; есте сақтаудың нейрофизиологиялық механизмдері; сөйлеу, ойлау; ми, сана; ұйқы; ЖЖӘ типологиясы; адам мен жануарларда ЖЖӘ ерекшеліктерін зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологияны оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: оқыту технологиясы түсінігі; оқыту технологияларының әралуандығы мен мүмкін болатын жіктелуі; оқыту технологиясын құрастырудағы маманның мағыналы-іздеу қызметі; қазіргі заманғы оқыту; биология сабақтарында проблемалық, модульдік, жобалық, кейс-стади, интерактивті, ақпараттық-коммуникациялық оқыту технологиясы; биология сабақтарында сыни ойлауды дамыту технологиясы; биология сабақтарында тестілік технология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологияны оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: оқыту технологиясы мен теориясы; биологияны оқыту технологиясы педагогикалық ғылым ретінде; биологиялық пәндерді оқыту технологиясының әдіснамалық негізі; биологиялық пәндерді оқытудың теориясы мен технологиясының басқа ғылымдармен байланысы; табиғаттану ұғымдарын қалыптастыру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем флорасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: климаттың таралу ерекшеліктері, топырақ және әлем флорасы, ҚР және ШҚО, ағаш-бұта флорасының интродукциясы, мәдени флора және арамшөптер, флоралық зерттеу әдістері, әлем флорасының жүйелі талдауы, ҚР және ШҚО, флораның биоморфтық талдауы, флораның фитоценотикалық талдауы, өсімдіктердің экологиялық топтары, эндемизмді талдау, реликтілік, Қызыл кітап объектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агрохимия топырақтану негіздерімен
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: өсімдіктердің қоректенуі, оны реттеу жолдары; Топырақтың құрамы; топырақтың агрохимиялық қасиеттері; топырақтың химиялық мелиорациясы; тыңайтқыштардың жіктелуі және оларды енгізу тәсілдері; азот, фосфор, калий, микро - тыңайтқыштар; фосфордың, калийдің, азоттың өсімдіктер өміріндегі рөлі, мазмұны және қолжетімділігі; кешенді тыңайтқыштар; өсімдіктер үшін микроэлементтердің маңызы; органикалық тыңайтқыштар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: ақуыздар, аминқышқылдары, ферменттер, липидтер, көмірсулар, нуклеин қышқылдары, витаминдер, гормондар, жіктелуі, номенклатурасы, құрылысы, қасиеттері, құрылымы, жасушадағы функционалдық маңызы және биологиялық рөлі; нуклеозидтер, нуклеотидтер, олардың құрылымы, қасиеттері; ДНК, РНК, қасиеттері, нуклеин қышқылдарының ерекшелігі; витаминдердің ағзаға маңызы; ақуыздар мен аминқышқылдарының, көмірсулардың, липидтердің метаболизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияны оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: химияны оқытудың теориясы мен технологиясы; химия курсының мазмұны; "оқыту стандарты" түсінігі; химияны оқыту технологиясы; білім мен іскерлікті диагностикалау және оқыту нәтижелерін бақылау технологиялары; сабақтан тыс оқыту технологиялары; бастапқы химиялық түсініктерді, химиялық терминологияны оқыту технологиялары; химиялық экспериментті ұйымдастыру және жүргізу технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюциялық оқыту
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: эволюциялық теорияның пайда болуы мен дамуы; эволюциялық ілімнің пайда болуының ғылыми және қоғамдық-тарихи алғышарттары; Ч. Дарвиннің эволюциялық ілімі; табиғи түрлердің эволюциясының дәлелдемелері; химиялық және биологиялық эволюцияның негізгі кезеңдері; эволюцияның қозғаушы күштері; микроэволюция; түр, түр түзілу; макроэволюция; эволюциялық процестің бағыттылығы; ағзалардың филогенетикалық қайта құруының тәсілдері; макроэволюцияның жалпы заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы химия
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: химиялық өндірістерге қойылатын заманауи талаптар; химия және энергетика; шикізат; химия өнеркәсібіндегі су; қатты отынды термиялық өңдеу; табиғи жанғыш газдарды, хош иісті көмірсутектерді, мұнайды өңдеу; мұнай өнімдері; сутегі, азот және оттегі, оттегі өндірісі; металлургия туралы жалпы мәліметтер; негізгі органикалық синтез технологиясы; жоғары молекулалық қосылыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сабақтан тыс химия және биологияны ұйымдастыру әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән химия және биология бойынша сыныптан тыс жұмыстың мазмұны мен ұйымдастырылуы; сыныптан тыс жұмыстың түрлері; сыныптан тыс жұмыстың тиімділігін арттыру жолдары, құралдары; сабақтан тыс, мектептен тыс жұмыстар; химия және биология бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары; үйірмелер, факультативтер, элективті курстар ұйымдастыру, өткізу әдістемесі; сыныптан тыс жұмыстың әртүрлі түрлері мен түрлерін ұйымдастыру, өткізу әдістемесі туралы мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Антропогенез
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: антропогенездің тарихи барысы туралы білімдердің қазіргі құрылымының қалыптасу үрдісінің қысқаша тарихи шолуы; антропогенездің өзекті концепцияларының спектрі, олардың аргументациясын талдау; қарама-қайшы емес синтездің нұсқалары; антропогенезге себеп болған палеоэкологиялық жағдайдың талдауы; адамның ықтимал ата-бабалары және приматтар отряды шегіндегі туысқандық жүйесі; адамзат дамуының қазіргі жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: технология, классификация, қазіргі заманғы химиялық технология дамуының басым бағыттары; химиялық технологияның теориялық негіздері; химиялық өндіріс, химия-технологиялық процесс; химиялық процестердің жалпы заңдылықтары; химиялық процестердің негізгі типтері; химиялық реакторлар және олардың жіктелуі; химиялық-технологиялық жүйелер (ХТЖ); ХТЖ шикізат кіші жүйесі; ХТЖ энергетикалық кіші жүйесі; маңызды өнеркәсіптік химиялық өндірістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы биология
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: қолданбалы биологияның мәні; медицинадағы, ауыл шаруашылығындағы, электр энергетикадағы, биотехнологиядағы, металлургиядағы биологияның қолданбалы аспектілері; топырақтану, егіншілік, агрохимия; егіншілік, көкөніс шаруашылығы; дәнді, дәнді-бұршақты дақылдар; мал шаруашылығы мен жеміс шаруашылығының биологиялық негіздері; негізгі жеміс-жидек дақылдарының агротехникасы; қолданбалы молекулалық биология; биотехнологияға арналған генетикалық зерттеулер мен генетикалық инженерияның қолданбалы мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия бойынша есептерді шешу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: есептерді шешу білігінің маңызы; классификация, химиялық есептерді шешу тәсілдері; химиялық формулалар, теңдеулер, заттардың қоспалары, ерітінділер, ерігіштік, электролит ерітіндісіндегі тепе-теңдік, термохимия, химиялық термодинамика, тотығу-қалпына келтіру реакциялары, электрохимия, заттардың, қоспалардың құрамын анықтау бойынша эксперименталды есептер; химиялық есептердің мәтіндерін құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияны оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: оқыту технологиясы түсінігі; оқыту технологияларының әралуандығы мен мүмкін болатын жіктелуі; оқыту технологиясын құрастырудағы маманның мағыналы-іздеу қызметі; қазіргі заманғы оқыту; проблемалы, модульдік, жобалық, кейс-стади, химия сабақтарында интерактивті, ақпараттық-коммуникациялық оқыту технологиясы; химия сабақтарында сыни ойлауды дамыту технологиясы; химия сабақтарында тестілік технология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Mектептегі xимиялық эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: химия кабинеті және оның жабдықтары; оқытудың ұйымдастыру формалары жүйесіндегі химиялық эксперимент; химиялық эксперимент әдістері; химияның негізгі бөлімдерін оқу кезінде химиялық эксперименттің техникасы мен әдістемесі; химияның негізгі бөлімдерін оқу кезінде негізгі демонстрациялық тәжірибелер мен зертханалық жұмыстарды жүргізу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық және жасылдандыру химиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәннің мазмұны ашылады: қоршаған ортаның ластануы; элементтердің ғаламдық циклдары; атмосфераның химиялық құрамының өзгеруі; заттардың уыттылығын бағалау принциптері; табиғатқа антропогендік әсер ету; "жасыл" химия жаңа ғылыми бағытының пайда болуы; химиялық заттардың жаңартылатын көздері; жаңа химиялық технологиялар, энергия көздері; пластикті өңдеудің жаңа технологиясы; "жасыл" химияның соңғы әзірлемелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Үйлестіру химиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: координациялық теорияның негіздері; кешендердегі химиялық байланыс; үйлестіру орталықтары; лигандалар; координациялық қосылыстардың изомериясы; кешендердің пайда болуы: термодинамикалық аспект; координациялық химиядағы зерттеу әдістері; координациялық қосылыстардың синтезі негіздері; координациялық қосылыстардың реакциялық қабілеті; координациялық химияның қолданбалы аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиядағы нанотехнология
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: нанотехнологияның негізгі ұғымдары; нанохимия және оны зерттеу объектілері; нанообъектілердің және наножүйелердің негізгі типтері; нанобөлшектерді алу және тұрақтандыру әдістері, нанобөлшектердің өлшемдері мен формаларын зерттеу әдістері; наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістері; ғылым мен техникадағы наноматериалдардың орны; наноқауіпсіздік мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық технология
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келесі пәндердің мазмұны ашылады: химиялық технологияның дамуындағы бағыттар; химиялық өнеркәсіптің негізгі өнімдері, динамика; технологиялық процестердің физико-химиялық заңдылықтары; химиялық-технологиялық жүйелер; химиялық өнеркәсіптегі шикізат; жалпы химиялық технологияның перспективалары; химиялық технологияның теориясы мен практикасын дамытудағы қазіргі тенденциялар; химиялық өнеркәсіпке арналған шикізат пен энергияның перспективалық көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі прокариоттық және эукариоттық жасушаларды, ұлпалар мен жасушадан тыс құрылымдарды, құрылысын, құрамдық компоненттерді, функцияларды, дамытуды, қасиеттерін, тұқым қуалауды, белгілерін өзгертуді және қолдануды салыстыру қабілеті мен білімін көрсету.

 • Код ON2

  Тәжірибелік есептерді шешу үшін және тәжірибелік зерттеулерде қоршаған ортаның әр түрлі нысандарын зерттеудің цитохимиялық, биохимиялық әдістерін, зертханалық жабдықтарды, өлшеу құралдарын пайдаланудың теориялық білімдері мен дағдыларын қолдану.

 • Код ON3

  Оқу процесінде кездесетін нақты химиялық процестерді түсіндіру және қолдану үшін негізгі химиялық заңдарды, теорияларды, заңдылықтарды және химиялық айналуларды меңгеру; оқу және ғылыми-зертханалық сипаттағы әртүрлі химиялық тапсырмаларды шешу үшін есептеу әдістерін қолдану; химиялық материалдарды физикалық және химиялық қасиеттерін ескере отырып қауіпсіз пайдалану әдістерін меңгеру.

 • Код ON4

  Химиялық тәжірибелерді орындау кезінде экологиялық және жасыл химия принциптерін қолдану.

 • Код ON5

  Өнеркәсіптік өндіріс жағдайында химиялық айналудың заңдылықтары туралы, сондай-ақ негізгі химиялық өндірістердің құрылымы, ұйымдастырылуы және технологиялық ресімделуі туралы білімді көрсету.

 • Код ON6

  Биологияның қолданбалы аспектілерін меңгеру.

 • Код ON7

  Өсімдік ағзасының анатомиялық, морфологиялық және физиологиялық сипаттамаларын, оларды жүйелі жіктеу принциптерін, сондай-ақ олардың құрылысы мен функцияларының тіршілік ету жағдайларына тәуелділігін негізге ала отырып, ұсынылған өсімдік объектілеріне талдау жүргізу.

 • Код ON8

  Эволюцияның әр түрлі кезеңдерінде анатомиялық, морфологиялық және экологиялық ерекшеліктерін, таксономиялық тобын көрсете отырып, өз ағзасының және жануарлар патшалығының басқа да өкілдерінің тіршілік әрекеті үрдістері мен құбылыстарын түсіндіру үшін биологиялық білімді қолдану.

 • Код ON9

  Орта мектеп пен колледжде сабақтарды жоспарлау және өткізу кезінде қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес стандартты, қолданбалы, заманауи педагогикалық әдістер мен технологияларды қолдану; білім беру саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, оқу-нұсқаулық құжаттарды, оқу бағдарламаларының білім беру тұжырымдамаларын жүзеге асыру үшін ағымдағы оқу-ұйымдастыру құжаттарын әзірлеу дағдылары мен іскерліктерін меңгеру.

 • Код ON10

  Тұтас педагогикалық процесс субъектілерінің оқу-тәрбие, оқу-танымдық және өздігінен білім алу қызметінің төмен нәтижелілігінің себептерін анықтай отырып, нақты басқару міндеттерін шешу (педагогикалық ұжым мен білім алушылар).

 • Код ON11

  Заманауи оқу-тәрбие үрдісін оқыту мен тәрбиелеудің әдістері, формалары мен принциптерін жіктеу.

 • Код ON12

  Практикалық қызметте әр жастағы оқушылардың даму ерекшеліктерін қолдану.

 • Код ON13

  Бұзылған даму түріне, баланың қажеттілігіне, оқыту жағдайына, елді мекен ресурстарына байланысты инклюзивті білім беру жағдайында түзету-педагогикалық ықпал ету нұсқаларын ұсыну, бала құқықтары мен мүгедектердің сапалы білім алуға құқықтары туралы негізгі халықаралық және отандық құжаттарды білу.

 • Код ON14

  Мемлекеттік (орыс) және шет тілдерін кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарға пайдалана алады.

 • Код ON15

  Кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу.

Top