Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01302 БАСТАУЫШТА ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ в Silkway Халықаралық университеті

 • Педагогика және ғылыми зерттеулердегі инновациялар

  Педагогика және ғылыми зерттеулер-дегі инновациялары жаһандық проблеманы адамның білім алуын қарастырады. Адамның біліміндегі өзгерістер білімнің формальды белгілері емес, осы ғылымның басты міндеті болып табылады, мысалы, оқу пәніне бөлінетін сағаттар саны немесе білім беру мекемелерін жабдықтар мен қамтамасыз ету. Білім алатын жағдайлар маңызды, бірақ олар инновацияның мақсаты емес. Бұл туралы білім беруде не жоспарланғанын және не болып жатқанын нақты түсіну үшін есте сақтау маңызды. Оқыту процесінің көп түрлілігіне қарамастан − дидактикалық, компьютерлік, проблемалық, модульдық және басқа − жетекші педагогикалық қызметті іске ас������ру болып табылады.

 • Бастауыш білім мазмұнын жаңартудың теориялық алғышарттары
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы бастауыш білім мазмұнының жаңартылған теориялық алғышарттарымен таныстыру. Қазіргі заманғы бастауыш білім беру жүйесін, бастауыш білім мазмұнының жаңарту дың теориялық негіздерін, бастауыш білім беру педагогикасының негізгі тұжырымдарын айқындаумен түсіндіру. Бастауыш білім мазмұнының әдіснамалық, теориялық және қолданбалы деңгейлерінің өзара байланысын кәсіби педагогикалық міндеттерді шешуде қолдана алатын болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 8

  Педагогикалық практика мамандыққа баулитын пәндерді оқыту кезінде алынған білімдерді бекіту мақсатында жүргізіледі. Педагогикалық практиканың негізгі мақсаты – докторанттың болашақ мамандығы бойынша өз бетінше жұмыс істеу тәжірибесін қалыптастыру, бастауыш мектеп педагогикалық білімдері мен біліктіліктерін шыңдау, студенттер мен магистрантармен, педагогикалық ұжыммен жұмыс жасауға, техникалық құралдарды бастауыш мектепте қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Докторанттарға ғылыми-зерттеудің құрамдас бөліктерін, зерттеудің құралдарын, ғылыми-зерттеу құрылымын құрайтын қадамдар сериясын, ғылыми-зерттеу кезеңдері туралы түсінік беру. Ғылыми-зерттеулердің заманауи жұмыстарының мақсаты - докторантты өздігінен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге асыруға даярлау, зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми –теориялық, әдістемелік әдебиеттерді іздеу, зерттеу тақырыбына орай мақалалар жазу, арнайы баспа беттерінде жариялау, диссертация ойдағыдай қорғау жұмыстарымен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа білім берудің теориялық-әдістемелік мәселелері
  Несиелер: 5

  Бастауыш білім берудің теориялық-әдіснамалық мәселелері, бастауыш білім берудің мемлекеттік- нормативтік құжаттары, бастауыш сыныптағы оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың әдістемесі туралы жүйелі білім беру. Докторанттардың кәсіби міндеттерді шығармашылық тұрғыда шеше білуге дайындығын және түйінді құзіреттілігін қалыптастыру. Олай болса, ондай тәжірибелерді зерделеу, ғылыми әдістемелік негіздерін талдап, теориялық тұжырымдар мен пайым-даулар жасау болашақ ғылым докторанттардың теория мен практиканың басын қосып, тоғысқан тұтастықта зерттеу жұмыстарын жүргізулеріне мүмкіндіктер туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Болашақ маманның рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастырудың теориялық-әдістемелік негіздері/
  Несиелер: 5

  Докторантың жоғарғы мәдениеттіліген, адамгершілік және әдептілік ұстанымдарын қалыптастыратын адами қарым-қатынасын дамытып, оқытушылар мен докторанттар арасындағы , мәдени карым-қатынастың қандай болуы керек екендігін оқытатын пән. . Осы пән арқылы докторантардың қарым-қатынас мәдениеті мен әдебіне байланысты білім, білігін дамыту жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан мен әлемдік білім кеңістігіндегі білім беру мен педагогика ғылымының дамуы
  Несиелер: 6

  «Қазақстан мен әлемдік білім кеңестігіндегі білім беру мен педагогика ғылымының дамуы» пәнінің мақсаты - Қазақстанның тәжірибиесінде және ғылымында, педагогикалық ойларды дамыту бағыты, докторанттардың білімінің негізгі кезеңін қамтамасыз ету. Докторанттардың қазақстан және әлемдік кеңістігіндегі білім беру мен педагогика ғылымының міндеттері- шығармашылық тұрғыда шеше білуге дайындығын және түйінді құзіреттілігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 15

  Докторанттың зеттеу практикасын ұйымдастыру және өткізу докторлық диссертацияны құрастыру кезеңдері бойынша оқу бағдарламаларының нақты бөлімдерімен регламенттеледі. Докторанттың зерттеу практика жұмыстары бойынша орындайтын іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыру мақсатында докторантқа практика жетекшісі белгіленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдері оқыту үдерісінде озық және инновациялық технологияларды енгізу іскерлігін көрсетеді

 • Код ON2

  Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерінің өзара қарым-қатынастарының типтік жағдайларын модельдеу және олар қарым-қатынастың негізгі әдістерін біледі.

 • Код ON3

  Мамандықта оқытудың білім беру бағдарламаларын, бастауыш мектеп мұғалімдерін оқыту мен тәрбиелеудің әдістемелерін және технологияларын талдауды жүргізе білуін көрсетеді.

 • Код ON4

  Мамандар мен академиялық ортада болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін білім беру мәселелерін білікті талқылау, қорытындыларды дәлелдеу, басқаларды сендіру.

 • Код ON5

  Мамандықта білім берудің өзекті мәселелеріне, сондай-ақ өздерінің ғылыми-педагогикалық , инновациялық іс-әрекеттерін жоспарлауға және іске асыруға байланысты мәселелерді шешуде өздерінің сыни ойлау тұрғысынан шешімдерді табуға мүмкіндік береді.

 • Код ON6

  Мамандықта білім беру пәндері мазмұнын қазіргі ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жобалау мүмкіндігін көрсетеді.

 • Код ON7

  Мамандықта білім берудің заманауи мазмұнын және оларды оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуді ескереді

 • Код ON8

  ҚР педагогикалық білім беру жүйесімен байланысты өздерінің ғылыми және білім беру іс-әрекетінің стратегиясын анықтау қабілетін көрсетеді.

 • Код ON9

  Мамандықта білім беру қызметкерлеріне білім алушыларға, магистранттарға, оқытушыларға сабақтарды, семинарларды, конференцияларды, біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру мүмкіндігін көрсетеді.

 • Код ON10

  Кәсіби қызметтің нәтижелеріне шешім қабылдауды және жауапкершілікті ала алады

Top