Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R09121 Психиатрия, сонымен қатар балалар в Астана медицина университеті

 • Медициналық психология
  Несиелер: 4

  Медициналық психология аурулардың пайда болуы мен барысының психикалық факторларын, аурулардың тұлғаға ықпалын, емдік, шипалық ықпал әсердің психологиялық аспектілерін зерттейтін саласы. Кликалық психологияның мақсатымен міндеттіері психиатрлық, неврлогиялық, соматикалық кликаның практикалық қажетсінулерімен анықталады. Осыған сәйкес, клиникалық психология патопсихология, нейропсихология,соматопсихология проблемаларының тобына тұлғаны зерттеу, неврологиялық және психикалық ауруларға жатпайтын әр түрлі аурулармен ауырған науқастардың диагностикасының, емдеудің, сараптаудың психологиялық мәселелері қамтылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивті бұзылыстар психологиясы
  Несиелер: 4

  Клиникалық-психопатологиялық, когнитивтік бұзылыстардың психодиагностикалық аспектілері, диссомникалық факторлардың әсер етуінен туындайтын патогенетикалық механизмдері және клинико-психопатологиялық, психодиагностикалық аспектілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Амбулаториялық-емханалық психиатрия, оның ішінде балалар психиатриясы
  Несиелер: 48

  Бұл пәннің мәні жалпы медициналық практикада психикалық бұзылулардың өте жоғары таралуымен, олардың ішкі органдар мен жүйелердің жұмысындағы бұзылулармен тығыз байланысымен, олардың көптеген соматикалық, неврологиялық және т.б. ауруларды имитациялау қабілеттілігімен анықталады. Осы деңгейдегі мамандарға практикалық денсаулық сақтаумен қойылатын талаптарға сәйкес қажетті кәсіби және ұйымдастырушылық білімі бар психиатр дәрігерлердің сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Геронтологиялық психиатрия
  Несиелер: 4

  Геронтологиялық психиатрия резиденттерде қарт жастағы науқастарға психиатриялық көмекті ұйымдастыру білім, дағдылырын калыптастырады. Елімізде қарт жастағы адамдар саны өсуімен байланысты қаттық жасқа тән психикалық аурулар, орта жас пен қарттық жасқа жеткен жаста жиілігі артуына байланысты қарастырылуда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Стационардағы психиатрия, оның ішінде балалар психиатриясы
  Несиелер: 80

  Клиникалық медицина саласы-психикалық аурулардың пайда болу механизмдері, клиникасы мен ағымының заңдылықтары, алдын алу және емдеу туралы ғылым. Психиатрия пәні адамның психикалық қызметінің ауыр жағдайы болып табылады. Клиникалық психиатрия өз қызметінде базалық (анатомия, физиология, биохимия және т. б.) және барлық медициналық пәндердің (терапия, педиатрия, инфекциялық аурулар, эндокринология,травматология, онкология және т. б.), сондай-ақ психология, әлеуметтану, этика және т. б. сияқты аралас ғылыми салалардың жетістіктерін пайдаланады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Код ON1

  Пациентке жетекшілік ету: клиникалық диагнозды қоя біледі. Емдеу жоспарын тағайындай біледі және медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейінде дәлелді практика негізінде оның тиімділігін бағалай біледі.

 • Код ON2

  Қарым-қатынас және коллаборация: пациент үшін жақсы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында пациентпен, оның айналасындағылармен, денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара іс-қимыл жасауға қабілеті бар.

 • Код ON3

  Қауіпсіздік және сапа: жоғары дәрежелі қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсету мақсатында туәкелді бағалай біледі анағұрлым тиімді әдістерді пайдалана біледі.

 • Код ON4

  Қоғамдық денсаулығы: барлық мамандық бойынша Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық өрісі аясында әрекет етуге қабілетті, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсету, ұлт денсаулығын нығайту саясатын іске асыру үшін кәсібиаралық команда құрамында жұмыс істей білу.

 • Код ON5

  Зерттеулер: адекватты зерттеу мәселелерін қалыптастыруға,, кәсіби әдебиеттерді сыни бағалауға, өзінің күнделікті қызметінде халықаралық мәліметтер базасын тиімді пайдалануға, зерттеу жүргізетін команданың жұмысына қатысуға қабілетті.

 • Код ON6

  Оқу және дамыту: өз бетінше оқуға және кәсіби топ мүшелерін оқытуға, пікірталастарға, конференцияларға және өзге де үздіксіз кәсіптік дамудың басқа нысандарына белсенді түрде қатысуға қабілетті.

 • Код ON7

  Практика: психатрия, оның ішінде балалар бойынша медициналық көмек көрсетудің деңгейіне сәйкес келетін әртүрлі клиникалық базаларда (оның ішінде өңірлік) клиникалық/практикалық тәжірибе алу. Психиатрия, оның ішінде балалар саласындағы практикалық дағдыларды, манипуляцияларды меңгеруманипуляциялар, процедураларды игеру.

 • Код ON8

  Дағдылар: зертханалық және аспаптық диагностикалық зерттеулерге дайындық бойынша дағдыларды көрсете білу. Диагностикалық мәліметтерді интерпретациялау (зертханалық, аспаптық және т.б.). Психиатрия, оның ішінде балалар аурулары саласындағы маманның практикасында қажетті манипуляцияларды жүргізу

 • Код ON9

  Шұғыл көмек: өмірге қауіпті жағдайларды бағалау және тұрақтандыру тактикасын білу. Шұғыл, өмірге қауіп төндіретін жағдайларда Диагностика, саралау диагностикасы, шұғыл көмек көрсету

Top