Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10105 Денсаулық сақтаудағы менеджмент в Астана медицина университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-білім алушыларға педагогикалық теория мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері, оқу орындарында сабақ беру үшін оқу-тәрбие процесін басқару туралы білім беру, педагогиканың негізгі санаттары туралы, ғылым жүйесіндегі жоғары мектеп педагогикасының адам және педагогтың практикалық қызметі туралы орны, рөлі мен маңызы туралы түсінік беру, жоғары мектептің педагогикалық міндеттерін шешуде заманауи педагогиканың базалық принциптері мен әдістемелік тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылымның тарихы мен философиясының өзекті мәселелерін ғылым табиғатын философиялық ұғынудың қазіргі заманғы әлемдік дәстүрі ретінде ұғынуға ықпал етеді, қазіргі ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық көзқарасты қалыптастырады. Шындықты ғылыми ұғыну дағдыларын жетілдіруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммуникативті менеджмент
  Несиелер: 5

  Медициналық қызмет көрсетудегі коммуникативті басқарудың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән ғылыми басқарудың қазіргі тенденциялары - жаңа ғылыми басқару парадигмасы туралы түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді, берілген пәннің негізгі бөлімдерінде: басқару қызметінің психологиялық мазмұны, басшының жеке басқару концепциясы, басқару өзара әрекетінің теориялық негіздері, Негізгі басқару функцияларын жүзеге асырудың психологиялық ерекшеліктері, басқару қызметі субъектісінің психологиясы. Жетекшінің өз басқару функцияларын жүзеге асыру сапасы мен ұйымдастыру мәселелерінің өзара байланысын психологиялық талдау дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылы менеджмент
  Несиелер: 3

  Медициналық мекемелердегі қаржылық менеджмент

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі оны жетілдіру. ҮББ
  Несиелер: 5

  Қазақстан республикасының денсаулық сақтау менеджменті жүйесі туралы ақпарат және оны жетілдіру ҮББ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін мамандықтың ауызекі-тұрмыстық сөйлеу тілі мен тілін практикалық меңгеру үшін білік пен дағдыны тереңдету және дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауруханалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты нарықтық орта жағдайында басқару туралы жүйелі түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көсбасшы
  Несиелер: 7

  Көшбасшылық, оның денсаулық сақтау саласындағы ұйымдардың дамуына әсері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кадралар менеджменті
  Несиелер: 3

  Заманауи жағдайда медежмент кадрларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Facility менеджменті
  Несиелер: 7

  Медициналық ұйымдардағы Facility менеджменті дамуы және рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медициналық құқық.
  Несиелер: 5

  Медицина қызметкерлерінің құқығы, пациенттердің құқығы, этика кодексі, медициналық қателіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 7

  Медициналық ұйымдардағы корпоративті басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Медициналық қызметтердің сапасын басқару
  Несиелер: 8

  Медициналық қызмет сапасының көрсеткіштері, стандарттар, аккредиттеу, тәуелсіз сараптама, ішкі аудит.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық менеджмент
  Несиелер: 3

  Медициналық ұйымдардағы ақпаратты басқарудың дамуы және рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Жобалау, зерттеу әдістемесі мен әдістемесін таңдау, талдау және ресурстарды пайдалану жоспарында зерттеу сапасының сенімділігін анықтауға қабілетті;

 • Код ON2

  Ғылыми қызмет философиясын анықтап, түсіндіруге қабілетті, басқаруды мамандық ретінде сыни тұрғыдан талдай алады, менеджменттегі ғылыми құбылыстарды сипаттайды;

 • Код ON3

  Білім беру теориясына және оқытудың нақты әдістеріне негізделген заманауи педагогикалық стратегияларды сыни бағалау және пайдалану қабілеті;

 • Код ON4

  Шет тілін еркін меңгерген, ақпараттық қауіпсіздікті ескере отырып, кәсіби қызметте әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдаланады;

 • Код ON5

  Ұйымдардың құрылымы, олардың мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара іс-қимыл тетіктері, ұзақ мерзімді перспективада сыртқы контекст жағдайында жұмыс қағидаттары мәселелері бойынша білімдерін көрсетеді;

 • Код ON6

  Теорияны, заманауи зерттеулер мен практика талаптарын білуіне сүйене отырып, менеджменттің түрлі функционалдық аспектілерін біріктіруге қабілетті;

 • Код ON7

  Білім алушылардың жағымды уәждемесі үшін жағдай жасау арқылы оқу үдерісін ұйымдастыруға қабілетті;

 • Код ON8

  Зерттеу, кәсіби және педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды алуға қабілетті.

Top