Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02320 Аударма ісі в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Ағылшын тілінің заманауи грамматикасы
  Несиелер: 3

  Коммуникативтік жағдайларда байқалатын грамматикалық жүйені, грамматикалық құбылыстарды, сондай-ақ грамматиканы дамытудағы ағымдық үрдістерді білу мен түсінуді қамтамасыз етеді; ана және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі формаларын / түрлерін қолдану, морфологиялық және синтаксистік құрылымдардың грамматикалық түрде дұрыс пайдаланылуы, сондай-ақ ауызша және жазбаша сөйлеуде грамматикалық қателерді талдау және өзін-өзі түзету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілдік қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 4

  Шет тілдік қарым-қатынас негіздерін қалыптасқан мәдениаралық қарым-қатынас дағдыларын қолдануға басымдық бере отырып, тілдік және сөйлеу жаттығуларын орындау арқылы аутентті деректерді өзекті лингво-мәдени ақпаратты алу мақсатындағы қабілеттерді дамытады, коммуникациялық әртүрлі жағдаяттарда шет тіліндегі карталармен, буклеттермен және ашықхаттарды әзірлеуге және жұмыс істеу мүмкіндіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 3

  Коммуникативтік жағдайларда байқалатын грамматикалық жүйені, грамматикалық құбылыстарды, сондай-ақ грамматиканы дамытудағы ағымдық үрдістерді білу мен түсінуді қамтамасыз етеді; ана және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі формаларын / түрлерін қолдану, морфологиялық және синтаксистік құрылымдардың грамматикалық түрде дұрыс пайдаланылуы, сондай-ақ ауызша және жазбаша сөйлеуде грамматикалық қателерді талдау және өзін-өзі түзету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің фонетикасы бойынша практикум
  Несиелер: 4

  Шет тілін білу үшін ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын меңгеруді қамтамасыз етеді; сөйлеу дыбыстарының дұрыс айтылуын үйренуге негізделген ағылшын тілін оқытудың интонациялық және тілдік негіздерін қалыптастыруға, сөздік және сөз тіркестеріндегі дыбыстарды біріктіруге, ауызша және фразалық буындардың орналасуына, сөйлемдердің коммуникативтік түрлерінің интонациялық көркемдеу ерекшеліктеріне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
  Несиелер: 4

  Ағылшын тіліндегі айтылымның негіздерін, дыбыстарды және интонация үлгілерін жіктеуді, дауыссыз дыбыстардың ассимиляциялық жағдайларын зерттейді; дыбыстарды дұрыс айту дағдысын үйренуге мүмкіндік береді, сонымен қатар жеке және сөйлеу ағынында, зерттелген фонетикалық құбылыстарға сәйкес сөйлеудің дыбыс жағын дұрыс жобалау, экстралингвистикалық жағдайға сәйкес сөйлеуді дұрыс құрастыру, сондай-ақ аутентті сөйлеуді тыңдау арқылы түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі
  Несиелер: 4

  Аудиоматериалдармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ оның логикалық-мағыналық негізінің құрылымын білуіне және түсінуіне ықпал етеді; өз көзқарасын қалыптастыру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; Оқытылатын тіл елінің мәдени құндылықтарымен, оның мәдениетімен және ұлттық дәстүрлерімен таныстырады; лексикалық бірліктерді морфологиялық талдау дағдыларын қолдануға, сондай-ақ Диалогтар құрастыруға және эссе жазуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Жалпы экологияның іргелі ұғымдарын және негізгі экологиялық заңдарды қалыптастырады. Қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқару құралдары мен әдістерін қарастырады. Экологиялық мәселенің мәні мен пайда болу себептері туралы білімдерін көрсетеді. Қолайсыз экологиялық процестердің дамуын болжайды. Экологиялық гомеостазды сақтау тұрғысынан олардың мақсаттылығын негіздеп, экологиялық сипаттағы ұйғарымдар мен тыйым салу дағдыларын қалыптастырады. Тіршілікті қамтамасыз ететін ортаның мониторингін жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық коммуникация негіздерін қарастырады және оқытылатын тіл елінің рухани құндылықтарын құрметтеуге ықпал етеді. Абстрактілі/нақты тақырыптарға түпнұсқалық материалдардың жалпы мазмұнын түсіну дағдыларын дамытуға, сондай-ақ нақты, егжей-тегжейлі хабарламалар жасауға және өз көзқарасын әртүрлі пікірлердің артықшылықтарын/кемшіліктерін талдай отырып, шет тілінде ауызша/жазбаша нысанда баяндауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу мен жазудағы сыни ойлау
  Несиелер: 3

  Оқу және жазу барысында ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыратын біртұтас жүйе болып табылатын оқу және жазу арқылы санамен байланысты сыни ойлауды түсіну сұрақтары қарастырылады; технологиялық тізбекке сәйкес құрылған халықаралық деңгейлік тестілерді шешуде алған дағдылары мен біліктерін қолдану: шақыру - ұғыну - рефлексия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұхтартану
  Несиелер: 3

  М. О. Әуезовтың өмірі мен шығармашылығы зерттеледі; жазушының шығармашылық зертханасы, шығармашылық контекстіндегі өмірбаяны; Абайтану ғылымының не��ізін салушы; жырдың "Манас"зерттеушісі ретінде талданады. М. Әуезовпен көрнекті қоғам қайраткері ретінде танысу. Әлемдік және шығыс әдебиетінде М. Әуезовтың әдеби мұрасын талдау дағдылары дамиды. Отаншылдық пен Отанға деген сүйіспеншілік сезімдері сіңіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың алғашқы биографы Әлихан Бөкейханов және оның "Абай (Ибрагим) Құнанбаев"атты мақаласы. М. О. Әуезов "абайтану" ғылымының негізін қалаушы. Абайдың "толық адам туралы" ілімі гуманист және қоғам қайраткері Абай Құнанбаевтың моральдық-этикалық көзқарастары. Абай түсінігіндегі жүректің табынуы. Ақынның педагогикалық және психологиялық көзқарастары. Абай ұғымындағы табиғат, танымдық қабілеттер. Қазіргі кезеңдегі өлкетану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тыңдау мен сөйлеудегі сыни ойлау
  Несиелер: 3

  Тыңдалым мен сөйлеудің тиімді аударылуына ықпал ететін стратегиялар мен әдістемелік тәсілдер жүйесін білуді және түсінуді қамтамасыз етеді; тыңдалған ақпарат негізінде ойды ауызша жеткізе білу, өзекті мәселелер бойынша өз ұстанымын қалыптастыру, өзінің пайымдауларын дәлелдей білу, ұжымдық және жеке форматтарда шешімдер қабылдау; кейіннен талдай отырып, аудитивтік ақпараттың үлкен ағындарын өңдеу дағдыларын іс жүзінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті және коммуникация
  Несиелер: 3

  Әдеби қазақ тілінің нормаларын талдайды. Қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін қалыптастырады, фразеологиялық айналымдарды, мақал-мәтелдерді қолдану арқылы ауызша және жазбаша сөйлеуді дамытады. Тұлғааралық және кәсіби коммуникацияларда қазақ тілін қолдану дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын жазуы негізіндегі қазақ әліпбиі
  Несиелер: 3

  Қазақ дыбыстарын олардың айтылу ерекшеліктерін ескере отырып қалыптастырады. Латын графикасы негізінде қазақ сөздері мен сөз тіркестерінің фонетикалық ерекшеліктерін зерттейді. Латын әліпбиі негізінде сауатты жазу дағдыларын дамытады. Латын графикасын қолдана отырып, қазақ тіліндегі мәтіндерді оқу іскерлігін үйретеді. Коммуникативтік дағдылар мен сөйлеу біліктерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық сананы жаңғырту және оның өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Түрлі тарихи кезеңдерде теория мен мәдениет тарихының қазіргі жағдайы туралы мәселелерді зерттеу. Халықтар, елдер мен континенттердің мәдени іс-әрекеттерінің нәтижелерін талдау, адамның мәдениет пен әлеуметтік-мәдени шығармашылыққа қатысуы үдерісі. Қоғамдағы рухани мәдениеттің жұмыс істеу процестерін, мәдениет мекемелерінің қоғамның түрлі әлеуметтік топтарының әлеуметтік-мәдени даму тенденцияларын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шеттілдік ауызекі сөйлеудің мәдениетаралық аспектілері
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық коммуникация негіздерін қарастырады және оқытылатын тіл елінің рухани құндылықтарын құрметтеуге ықпал етеді. Абстрактілі/нақты тақырыптарға түпнұсқалық материалдардың жалпы мазмұнын түсіну дағдыларын дамытуға, сондай-ақ нақты, егжей-тегжейлі хабарламалар жасауға және өз көзқарасын әртүрлі пікірлердің артықшылықтарын/кемшіліктерін талдай отырып, шет тілінде ауызша/жазбаша нысанда баяндауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Классикалық тіл
  Несиелер: 7

  Ежелгі Греция мен Римнің тарихы мен мәдениеті,Роман-герман тілдерінің пайда болуы мен қалыптасуы, латын мәтіндерін аудару және түсініктеме беру туралы мәлімет береді; латын тілінің тілдік құбылыстарын басқа еуропалық тілдермен салыстыру негізінде түсінуге, сондай-ақ тарихи-мәдени құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін тарихи фактілер мен мәдени құбылыстардың себептік және салдарлық байланыстарын анықтауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді интерпретациялау
  Несиелер: 8

  Көркем мәтінді талдау кезінде қолданылатын негізгі стилистикалық категорияларды, оның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін қарастырады; мәті��нің ішкі мазмұнын танымдық, эмоциялық және эстетикалық жағынан ашу дағдыларын, мәтінде мазмұнды маңызды ақпаратты табу, мәдениетаралық аспектілерді талдау, бағалау пайымдауларын әзірлеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; бағалау пайымдауларын тұжырымдай отырып, мәтінде сипатталған оқиғалардың өзіндік көзқарасын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе
  Несиелер: 7

  Мәдениетаралық қарым-қатынастың ерекшеліктерін коммуникацияның ерекше түрі ретінде және тілдің, мәдениеттің, мәдениетаралық коммуникацияның негізгі даму тенденцияларын; мәдениет типтерін жіктеуді және олардың аса маңызды ерекшеліктерін анықтауды, ағылшын тілінде оқытылатын құбылыстарды ана тілінде параллель құбылыстармен салыстыруды; мәдениетаралық қарым-қатынастағы сәтсіздіктердің себептерін және оларды жеңу тәсілдерін талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стандартталған тесттер (PET)
  Несиелер: 7

  GET, FCE, CAE, CPE, IELTS көлемінде грамматикалық білімді меңгеруге мүмкіндік береді; оқу дағдыларын дамыту, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу, жазбаша дағдыларды қалыптастыру,эссені дұрыс ресімдеу, ойлау, дәлелдемелер мен дәлелдер тәртібінде лексикалық минимумды меңгеруге ықпал етеді; грамматикалық және лексикалық мәселелерді шешудегі практикалық дағдыларды жетілдіруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу дағдыларын дамыту, оны оқу және кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру. Кəсіби деңгейде байланыстар орнату қабілетінің дамуы, байланыстың мақсаттары мен жағдайына негізделген коммуникацияларды сауатты түрде қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық оқу
  Несиелер: 8

  Сөйлеудің әр түрлі стильдерінің лексикалық-грамматикалық ерекшеліктерімен таныстырады; оқылған мәтінді толық түсінуге, тақырыпты, идеяларды анықтауға, оқылатын тілде мәтіннің жалпы мазмұнын беруге, композициялық құрылымға талдау жасауға, мәтінге сұрақ құрастыруға және оларға жауап бере білуге, қажетті ақпаратты іріктеуге мүмкіндік береді; өз ой-пікірлерін жазу, әңгіме, хабар және т. б. құралдарымен баяндау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық деңгейлік тесттер
  Несиелер: 7

  Тілдік білім және тілдік дағдыларға қойылатын талаптарды қарастырады; халықаралық деңгейдегі тестілеудің даму тарихы, жіктелуі, оларды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы ақпарат береді; тілдік тестілеудің негізгі формаларын қолданудағы практикалық дағдыларды дамытуға, күрделі әртүрлі деңгейдегі тапсырмалардың нәтижелерін әзірлеу және бағалау негізінде әртүрлі сөйлеу әрекеттерін бақылауға арналған тест тапсырмаларын жүйелендіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық және қолданбалы лингвистика
  Несиелер: 4

  Теориялық және қолданбалы лингвистиканың тұжырымдамалық аппараты туралы ақпарат береді; қазіргі лингвистиканың әртүрлі бағыттарының негізгі терминологияларын меңгеруге ықпал етеді; Сіз оқып үйренетін тіл туралы білімді қолданбалы пайдаланудың негізгі бағыттарын, сондай-ақ мәтіндердің барлық түрлерін жасау, редакциялау, қорытындылау, жүйелеу және түрлендіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауызша сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 7

  Сөйлеу ерекшелігі мен арнасына қарамастан (жанды дауыстан аудио және бейнежазбаға дейін) тілдің таб��ғи екпінде шынайы сөйлеуді есту арқылы қабылдауға байланысты мәселелерді қарастырады; тілдің барлық тіркелімдерін меңгеруі: ресми, ресми емес, бейтарап; әлеуметтік қатынастардың лингвистикалық маркерлерін тану және оларды барабар пайдалану (сәлемдесу, қоштасу формулалары, эмоциялық балауыздау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ашық сөйлеу бойынша практикум
  Несиелер: 6

  Публицистикалық стильдегі мәтіндерді жазуға дағдысын қалыптастыруға үлес қосуға мүмкіндік береді; теориялық тұжырымдамаларын түсіну; риториканы ғылым ретінде дамытудың негізгі кезеңдерін ұсынуға; риторикалық ұйымдастырылған мәтінді қалыптастырудың заңдарын ашып көрсету; көпшілік алдында сөз сөйлеуді жіктеу туралы идея береді; орындау әдістері мен әдістерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударманың арнайы техникасы
  Несиелер: 7

  Аударма компетенциясының арақатынасы мен айырмашылықтарына қатысты мәселелерді қарастырады: негізгі аударма тәсілдері мен трансформациясын қолдану, аударманың лексикалық және грамматикалық қиындықтары, аударманың мәтіндік негіздерін меңгеру; әр түрлі стильдік бағыттағы мәтіндерді аударудың теңдігін сыни талдай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма курсы
  Несиелер: 6

  Негізгі аударма тәсілдері мен трансформациялар, аударманың лексикалық және грамматикалық қиындықтары, аударманың текстологиялық негіздері, әртүрлі стильдік бағыттағы мәтіндерді аудару ерекшеліктері; теориялық білімді қолдану, сондай-ақ жазбаша аударманың практикалық дағдыларын қалыптастыру; аударманың дискурсивтік аспектілерін сыни талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқытылатын тілдің теория негіздері
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілінің шынайылығының және қазіргі жағдайының негіздерін зерделейді; Ағылшын тілінің тілдік жүйесінің функционалдық қасиеттері мен сипаттамаларын сипаттау және түсіндіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; фонологиялық, лексикалық және грамматикалық деңгейлерде ағылшын тілінің тілдік шынайылығын ішкі құрылымдарды және процестерді меңгеру үшін құзыреттіліктерін жетілдіру мақсатында теориялық білімді қолдануды ынталандырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұхаралық ақпарат құралдарының тілі
  Несиелер: 8

  Медиалингвистиканың өзекті мәселелерін қарастырады: бұқаралық коммуникациялардың қоғамның дамуына әсер ету ерекшелігін, қазіргі заманғы БАҚ-тың қызмет ету ерекшеліктерін, бұқаралық-медиалық жанрларды және олардың лингвистикалық ерекшеліктерін; медиатекстерді рефераттау, аннотациялау, түсіндіру және шығармашылық түсініктеме беру, сондай-ақ қазіргі заманғы ағылшын тілді басылымдардың тілдік стильдеріне салыстырмалы талдау жасай отырып, масс-медиалық дискурстың негізгі жанры ретінде мақалаларды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби-бағытталған мәтіндердің мазмұнын баяндайды, сондай-ақ кәсіби салада лекциялар, сөз сөйлеулер, әңгімелесулердің мазмұнын қарастырад��. Оқытылған кәсіби-бағытталған тақырыптар шегінде сөйлей білу дағдысы мен дағдыларын қолданады. Естілген/ оқылған мәліметтердің мазмұнын ашады. Өз пікірін және жасаған бағасын көрсетуді үйретеді, кәсіби тақырыптарға әңгімелеуде жауап беруді ұсынады және, шет тілінде дәлел келтіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыстырмалы типология
  Несиелер: 8

  Ағылшын және қазақ/орыс тілдерінің тілдік үйлесімділігінің тән ерекшеліктерін қарастырады; туыстық емес тілдердің фонологиялық, морфологиялық, лексикалық және синтаксистік жүйелерінің типологиясын анықтау үшін константаларды қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, әлемдік тілтану ғылымының маңызды өкілдерінің концепцияларын және типология шеңберінде белгілі лингвистикалық мектептердің негізгі постулаттарын талдау дағдысын дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 7

  Жазбаша қарым-қатынастың фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тілдік құралдарын білуді және түсінуді қарастырады;тіларалық қарым-қатынас жағдайында эквивалентті жазбаша аударманы қамтамасыз ету үшін лингвистикалық және аудармашылық құзыреттілікті қалыптастыру;жазбаша аударманың негізгі тәсілдері үйрету; аударма процесінде бастапқы мәтінді трансформациялаудың негізгі түрлері туралы түсінік беру; аударылатын мәтінді аударма алдындағы талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 8

  Аударма туралы білімдер жүйесін, оның түрлерін, прагматикалық және реттеуші аспектілерін, түрлі жанрлардың материалдарын аудару ерекшеліктерін, типтік қиындықтарды және оларды еңсерудің стандартты тәсілдерін, сондай-ақ аударма сапасын бағалау әдістері мен критерийлерін қалыптастырады; Аудармашының практикалық қызметінің кейбір ерекшеліктерімен танысу және аударма этикасының негізгі нормалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қоғамдық саяси лексика
  Несиелер: 8

  Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ/орыс және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі коммуникацияға; кәсіби этика мен сөйлеу мәдениетінің негіздерін меңгеруге; оқытылатын шетел тілдерінде қарым-қатынастың нақты жағдайында коммуникативтік мақсаттарға жету үшін тілдік құралдарды пайдалануға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аудармашылардың кәсіби іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 8

  Аудармашының әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы байланыстырушы ретінде оның басты қасиеттері туралы мәліметтер қарастырылады; аудармашы қызметінде ақпараттық технологияларды пайдалану құқығы мен оның міндеттері, әдістері мен мүмкіндіктері; бастапқы білімді жүйелеу, кәсіби білім мен іскерлікті меңгеру процесінде мәдени-тілдік орта тәжірибесін пайдалану; аударма мамандығының мәселелері бойынша іздестіру-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 7

  Ауызша аударма негіздері,екі тілді қарым-қатынас жағдайында әмбебапаударма жылдамдығы; Түсіндірудің әртүрлі түрлерімен танысу: парақтан аудару, әңгімелер мен келіссөздер, дәйекті және синхронды; ауызша аударма аясында әртүрлі саладағы тілдердің өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз ету үшін тілдік, аударма және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықты дамытуда, бәсекелестікке, сұранысқа, жеткізілімге мемлекеттің рөлін зерделейді. Шығындар, кірістер, айналым көрсеткі��тері және капитал айналымын есептеу үшін дағдыларды қалыптастырады. Өндіруші факторлар нарығын, факторлық кірістерді сыни түрде зерттеуге мүмкіндік береді. Құқық бойынша білім қалыптастырады. Ол оқиғалардың заңдылығын талдау, нормативтік актілерге сілтеме жасау дағдыларын үйретеді. Құқықтық сананың, құқықтық мәдениеттің деңгейін көтереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 4

  Орфоэпиялық, акцентологиялық, грамматикалық, лексикалық ағылшын тілінің нормаларын меңгеруге көмектеседі, өшірілген, клишеленген және өзіндік метафораларды аудару дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Метафораларды, дәйексөздерді және аллюзияларды дұрыс түсіндіруді қолдануды қамтиды және бейнелі мағыналы мәтіндердін мағынасын түсініп, оны бейнелі түрде контекстік талдау жасауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Қосымша құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында белгілі бір пән бойынша пәндер және (немесе) модульдер мен белгілі бір білім беру жұмысының ��асқа түрлерін анықтайтын қосымша білім беру бағдарламасын қарастырады(Кіші).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудармада экспрессияны беру тәсілдері
  Несиелер: 4

  Аударма кезінде түпнұсқалық бейнелеуді сақтау үшін аударма кезінде мәтіннің әдеби және журналистік мәтіндеріндегі семантикалық қарым-қатынастардың көрініс формасына, импреталық конструкцияларды қолдануға, тұрақты өрнектерге, салыстыруларға, импровизацияға, метафораларды, метонимия мен эпитеттердің стилистикалық қасиеттеріне қатысты мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мақсатқа бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Шетел тілінде ауызша және жазбаша коммуникацияны жүргізу дағдыларымен таныстырады; монологтық сөйлеудің коммуникативтік түрлерін және коммуникативтік бағыттағы дискурс түрлерін (бағалау, түсіндіру) оны пайдалана отырып, болашақ мамандық контекстінде пікірталас жүргізу үшін грамматикалық-полемиялық дағдыларды қолдана отырып, дискурстың түрлерін (бағалау, түсіндіру); есту арқылы қабылданатын түрлі жанрлык және прагматикалық ақпаратты арнайы мақсатта қолдану үшін аудиоматериалдарды егжей-тегжейлі және сыни талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті мен аударма проблемалары
  Несиелер: 5

  Әдеби-елтану, мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма және лингво-тілтану құзыреттерін ұлы жазушылардың әдебиеттерін, көркем дәстүрлер мен шығармаларды аудару нұсқаларын зерттеу арқылы анықтауға және жіктеуге мүмкіндік береді. Анықтамалық, оқу-әдістемелік және сыни әдебиеттерді рефераттау, конспектілеу дағдыларын қолдану және оларды аудару. Жекеавторлардыңшығармаларыныңаудармаларынсалыстыру, мәдени-тарихиқұндылықтарментанысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын және орыс/қазақ тілдерінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 5

  Функционалдық стилистика білімі мен түсінігін, студенттерге теориялық білімдерді олардың жүйесіндегі стилистикалық құралдар туралы, олардың табиғаты мен тілдің түрлі стиліндегі функциялары туралы, функционалдық стильдерді бөлу өлшемдері туралы хабарлауды, сондай-ақ аударма қызметінде шет тілінің түрлі функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері/
  Несиелер: 3

  Компанияны ұйымдастыру, бизнесті жүргізу туралы білім қалыптастырады. Бизнес-жоспарлау, өндіріс және сату, нарықты талдау дағдыларын дамытады; пайда, кіріс, төлем қабілеттілігі, компаниядағы тауар құнының өтімділігін есепке алады. Сыбайлас жемқорлық факторларының мәнін қарастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, мәдениетті қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды дамытады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың адамгершілік сана құндылықтарын түсіндіреді. Сыбайлас жемқорлықты сыни талдаудың дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 4

  Мамандық бойынша кәсіби терминдерді аудару ерекшеліктерін қарастырады; мамандандырылған терминологиялық сөздіктерді пайдалана отырып/пайдаланбай мамандандырылған мәтіндерді аудару кезінде тілдік құралдарды іріктеу және қолдану дағдыларын дамытуға ықпал етеді; шет тілінде тұлғааралық, іскерлік және кәсіби қарым-қатынаста өз ойлары мен пікірлерін білдіру дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ мамандық бойынша мәтіндерге аннотация жасауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөзбе-сөз және синхронды аудару практикасы
  Несиелер: 8

  Тікелей қарым-қатынаста және дыбыстық жазуда, түпнұсқалық, еріксіз монолог, диалогтық және полилогтық сөйлеу, тыңдауды және еркін түсінуді практикалық қолдануды қарастырады; коммуникативтік мақсатты, айқындықты, дәйектілікті, сыпайылықты, байланыстылықты, семантикалық және құрылымдық толықтығын, дискурстың тілдік норма, прагматикалық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін сақтауға қабілетті ресми және бейтарап сипаттағы өнімді ауызша сөйлеуге ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Публицистикалық мәтінді аудару
  Несиелер: 4

  Әртүрлі тақырыптағы газет және журналдық мақалаларды аударудыңтүрлерін жіктеуге мүмкіндік береді, ақпарат жинақтау, сыни ойқорытындылау, ақпаратты жүйелеу, ақыл-ой мен логиканың логикасын талдау, түрлі дереккөздерден алынған материалдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, жазбаша мәтіндерге шолу және түсініктеме беру, белгілі тақырыптар бойынша аналитикалық шолуларды жасау, негізделгенқорытындылар жасай отырып, бастапқы фактілі материалдарды табу,жиынтықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 4

  Ақпараттық мәтіндерді, лингвистикалық және қосымша лингвистикалық факторларға қатысты сұрақтарды зерттейді. Бастапқы мәтін туралы ақпаратты өңдеу, бастапқы мәтінге енгізілген ақпарат түрі, бастапқы мәтіннің сөйлеу жанры, белгілі бір жанрдағы мәтіндердің лингвопрагматикалық ерекшеліктерін ескере отырып олармен жұмыс жасау. Ағылшын тілінің нормалары мен жүйесін және лексикалық, грамматикалық, стилистикалық түрлендіру түрлерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
  Несиелер: 8

  "Академиялық" сөздікпен: жазбаша сөйлеуге тән бейтарап/формальды стиль лексикасын (эссе, мақала) және ресми стилді талап ететін ауызша сөйлеу жағдайларын (баяндаманы оқу, конференцияда сөз сөйлеу) меңгеру негізінде академиялық ортадағы тілдік мінез-құлықтың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін қарастырады; конспектілеудің практикалық тәсілдерін (қысқартуларды қолдану) және академиялық презентация форматында көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 8

  Мәтіннің түпнұсқалық бірліктерін (нақтылау, қорыту, модуляция, семантикалық әзірлеу және тұтас қайта қарау, ықшамдау, декомпрессионизация, антонимдік аударма, сипаттама аударма, өтемақы алу) мүмкін болатын тәсілдермен, құралдармен және әдістермен жасауға және түзетуге көмектеседі; арнайы тілдік лакуналармен танысу, басқа тілге ауысу механизмін дамыту; реферат және түсініктеме беру қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 8

  Терминологиялық қорларды, компаниялар құрылымы туралы білімдерге негізделген іскерлік қарым-қатын��с дағдыларын меңгеруге, сұхбаттасу ерекшеліктеріне, түйіндеме жазуына, іскери қарым-қатынас стиліне, жарнаманың рөліне; қазіргі заманғы бизнестің және нарықтың жай-күйін түсінуге көмектеседі; бизнес көздерінен алынған ақпаратты талдау және қолдану арқылы ортақ мақсаттарға жету үшін командалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі ағылшын тілі
  Несиелер: 8

  Вербалды және вербалды емес коммуникацияның түрлі тәсілдерін қарастырады. Шет тілді ортада қарым-қатынас дағдыларын, оқытылатын шетел тілінің грамматикалық нормаларын, рецептивті (шет тілді есту арқылы түсіну) және нәтижелі (ауызша және жазбаша сөйлеу) сөйлеу біліктерін түсіндіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық саяси дискурсты аудару
  Несиелер: 8

  Сөздің тар мағынасында құжаттық-іскерлік, ақпараттық, сипаттама, журналистік мәтіндерді қамтитын әлеуметтік және саяси дискурстың сипаттамасын және айырмашылығын меңгеруге мүмкіндік береді. Кличтерді, арнайы терминологияны, реалиялардыақпараттық және сипаттама мәтіндерін ағымдағы оқиғаларға байланысты аудару кезінде алынған білім тәжірибесі; түрлі эмоциялық түсті элементтерді, бейнелеу өрнектерін, синтаксистік фигураларды, дәйексөздерді және т.б. салыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON12

  Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, өз әрекеттерін түзету және әр түрлі әдістерді қолдану.

 • Код ON5

  осы салада неғұрлым бейім элементтерді қоса алғанда, лингвистикалық талдау мен сипаттаудың негізгі әдістемелерінің лексикалық бірліктерінің семантикасы мен құрылымының ерекшеліктері синергетикамен зерделенетін Ресей және фразеологиялық жүйелерінің лексикалық заңдылығының қазіргі жағдайы.

 • Код ON10

  іскерлік құжаттарды рәсімдеу және әр түрлі дағдыларды меңгеру.

 • Код ON6

  аударманың әр түрлі әдістерін қолдану ( тілдік ерекшелік және оларды рөлдік аудару және тілдік емес жағдайда аудару кезінде аударманың барабарлығына қол жеткізу жолдары аудармалардың лексикалық-грамматикалық трансформацияларының, техникалық, қоғамдық-саяси-терминдердің және т.б. негізгі типтері).

 • Код ON8

  шетел тілін қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану және ресми және ресми емес қарым-қатынас жағдайларында қарым-қатынастың ауызша және жазбаша түрлерін (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) жүзеге асыратын қол өнерінің барлық түрлерін меңгеру.

 • Код ON11

  белгісіздік жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік дағдылар мен жұмыс дағдыларын қолдану.

 • Код ON4

  практикалық меңгеруді және жазбаша қарым-қатынасты қамтамасыз етуге арналған негізгі негізгі принциптерді білу мен түсінуді көрсету.

 • Код ON1

  Кәсіби орта мен социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін меңгеру

 • Код ON2

  кәсіби қызметтегі қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық және іргелі білімді, деректерді математикалық өңдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін, нормативтік құжаттарды және экономикалық талдау элементтерін көрсету.

 • Код ON3

  ақпараттық және есептеуіш сауаттылыққа, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау іскерлігіне ие болу.

 • Код ON9

  тілдерді аудару барысындағы қарым-қатынастың әртүрлі коммуникативтік стратегиясында әр түрлі тілдік мәдениет өкілдерімен мәдениетаралық қарым-қатынасты және тіларалық қарым-қатынасты меңгеру.

 • Код ON7

  жазбаша және ауызша сөйлеуді жүзеге асыру: өз қызметінде сервистік кәсіпорындарды қолдану (орнын ауыстыру, ауыстыру, қосу, төмендеу, саралау, нақтылау, генерализациюзначения және т.б.).

Top