Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08510 Аграрная техника және технология в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Пән мен тілді біріктіре оқыту
  Несиелер: 4

  Пәндік - тілдік оқыту технологиясының қызмет етуін түсінумен байланысты құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту; Шет тілін пайдалана отырып, ғылыми қызметтің мамандануы мен бағыттарына сәйкес ғылыми және кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті негізгі терминдерді практикада пайдалану;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абай дәуірінің тарихи, мәдени және әдеби контекстін зерделеудің негізгі процестері, қазақ және орыс тілдеріндегі Абай шығармаларын зерделеу, қазіргі заманның әдеби мәтіндерінің көркемдік ерекшеліктерін зерттеу, патриотизм сезімін арттыру және заманауи отандық жазушылар мен ақындардың көркем туындыларының бірегейлігі арқылы эстетикасын арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Студенттердің Қазақстанның және әлемдік туризмнің құрылымы мен даму тенденцияларын жүйелі түсінуін қалыптастыру, туризм нарығындағы экономикалық процестердің алуан түрлілігінің тұжырымдамалары, сондай-ақ дағдыларды қалыптастыру, болашақ мамандарды кәсіптік деңгейде Қазақстан Республикасының туристік нарығын қалыптастыру мен дамытудың теориясы мен тәжірибесіне қатысуға мүмкіндік беру; туристік нарықтың теориялық және құқықтық негіздерін зерделеу; туристік нарықтағы қатысушылардың өзара іс-қимылының негізгі түрлері мен механизмдерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 3

  Физиканың негізгі заңдарын және физикалық құбылыстарды, физикалық зерттеу әдістерін пайдалану; физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі рөлі. Ғылыми, әлеуметтік, экологиялық және өзге де талаптарды ескере отырып, кәсіби саладағы проблеманы шешу тәсілін таңдау негіздемесі, эксперименттік деректерді талдау ережелері келтірілген; жаратылыстану-ғылыми ақпараттың шынайылығын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұхтартану
  Несиелер: 3

  Ғылым туралы өзекті мәселелерді зерттеу, жазушының жұмысына қазіргі заманғы көзқарасты анықтау, кешегі кеңестік қоғамда кеңестік идеологияның әдеби ��ынлығы. молырақ деп санай отырып, ғылымды кеңейтеді. Мұраның білімі қазіргі бостандық пен тәуелсіздікпен бірге жүруі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы негіздері
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы жануарларының эволюциясы мен шығу тегі туралы білімді меңгеру; Онтогенез заңдылықтарын және жеке даму ерекшеліктерін анықтау, ауыл шаруашылығы малдарын іріктеу және іріктеу; тұқымдарын, өсіру әдістерін жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру, малдардың биологиялық, өнімділік және асыл тұқымдық қасиеттерін зерттеу, табынның өсімін молайту және төлдерді өсіру; мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы бойынша білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 3

  Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтерін білу, математикалық талдау және ықтималдықтар теориясы; Теориялық материалды (формулалар, анықтамалар, теоремалар) тәжірибелік сабақтарда қолдану мүмкіндігі; Қолданбалы мәселелерді модельдеу; Типтік математикалық есептерді шешу / Мәселені шешу әдісін таңдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалтану және технологиялық материалдар конструкциясы
  Несиелер: 6

  Құйма өндірісінде қара және түсті металдарды өндіру, металдарды қысыммен өңдеу негіздері бойынша білімдерді меңгеру; сварка өндірісі, металдарды кесу арқылы өңдеу дағдысының болуы; металлтану және термиялық өңдеу сұрақтары бойынша білімі болуы..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылығы техникаларында материалтану
  Несиелер: 6

  Құйма өндірісінде қара және түсті металдарды өндіру, металдарды қысыммен өңдеу негіздері бойынша білімдерді меңгеру; сварка өндірісі, металдарды кесу арқылы өңдеу дағдысының болуы; металлтану және термиялық өңдеу сұрақтары бойынша білімі болуы..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жануарларды өсіру және азықтандыру негіздері
  Несиелер: 5

  Төлдерді өсіру және азықтандыру дағдысы, оларға рационды құру; ауыл шаруашылығы жануарларының шығу тегі, эволюциясы, онтогенез заңдылықтары және жеке даму ерекшеліктері туралы білімді меңгеру; ауыл шаруашылығы жануарларын іріктеу мен іріктеудің ғылыми негізі мен практикалық тәсілдері туралы түсінік болу; малды өсіру, биологиялық, өнімді және асыл тұқымдық қасиеттерін зерттеу, табынды өсіру және төл өсіру әдістеріне дайын болу; технологияны білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика негіздері
  Несиелер: 5

  Геометриялық бейнелерді құру әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; техникалық схемалар мен сызбаларды, проекциялар мен координаттар жазықтығының жүйелерін пайдалану дағдысы болуы тиіс; жазықтықты, бетті пайдалану үшін білімдерді және оларды сызбада тапсыру тәсілдерін меңгеру; фигуралардың қиылысу есептерін шешу дағдысы болу; AutoCAD бағдарламалық кешенін меңгеру және оның көмегімен инженерлік графика есептерін орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығын басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді химиялық және биологиялық қорғау туралы білімді меңгеру; агрохимия, тыңайтқыштарды қолдану жүйесі, топырақты эрозиядан және дефляциядан қорғау, топырақты бағалау және ҚР тұздалған топырақты мелиорациялау бойынша дағдылары болуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы машиналары
  Несиелер: 5

  Механикаландырылған машиналарды, технологиялық линия агрегаттарын құрастырып жинақтай алу, ретке келтіре білу, ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық процестерінің жұмысын ұйымдастыра алу, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының жұмыстарын жоспарлап және ұйымдастыра білу, зерделеу, ғылыми - зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу, агроқұрылымдар бойынша инвестициялық бағдарламаларды әзірлей білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық өндірісін автоматтандыру
  Несиелер: 4

  Өсімдік шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтарды үйреніп білу. Дәнді дақылдарды, қант қызылшасын өсіру және жинау машиналары. Мал шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар. Мал шаруашылығындағы қораларда оңтайлы микроклиматты ұстау, суару, мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу техникалары. Сиырларды сауу және сүтті алғашқы өңдеу жұмыстарын механикаландыру. Қой шаруашылығындағы технологиялық процестерді механикаландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Құқықтың негізгі категориялары, ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері, экономиканың базалық ғылыми-теориялық ұғымдары, экономикалық процестердің даму заңдылықтары, экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі тұжырымдамалар, нарықтық механизмнің жұмыс істеу принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету принциптері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық және қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Теориялық механика және материалдардың кедергісі негіздерін тәжірибеде қолдана білу; конструкция элементтерінің, машиналар мен аспаптар бөлшектерінің беріктігі мен қаттылығын есептеу әдістері бойынша дағдылары болуы; Механика саласындағы есептерді келтіру және шеше білуі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәнді жинайтын машиналар
  Несиелер: 4

  Астық жинайтын машиналарды жинақтау, өнімнің өсуін, дамуы мен сапасын жақсарту үшін жөндеу-технологиялық және энергетикалық жабдықтарды монтаждау және баптау, оперативті жоспарларды жасау, технологиялық процестерді, астық жинауды ұйымдастыру, қажетті экономикалық шығындарды, қоршаған ортаға әсерін және өндіріс қауіпсіздігін ескере отырып, астық жинайтын машиналардың, сервистік орталықтардың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, жобалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агрономия негіздері
  Несиелер: 4

  Өсімдіктерді қоректендірудің теориялық негіздері, топырақтың қасиеттері және тыңайтқыштарды дұрыс қолдану үшін олардың маңызы бойынша білімді меңгеру; топырақты химиялық мелиорациялау әдістерін табу: минералды және органикалық тыңайтқыштардың құрамын және топырақпен өзара әрекеттесуін анықтай білу; ауыспалы егістікте тыңайтқыштарды қолдану жүйелерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерліктің белгілі бір қызмет саласының мазмұнын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін енгізеді. Өзіңіздің бизнесіңізді құруға және тіркеуге, құрылтай құжаттарын, бизнес-стратегияларды және бизнес-жоспарларды жасау дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы электрофикациялау және механикаландыру
  Несиелер: 3

  Механикаландырылған, электрлендірілген машина агрегаттарды меңгеру, механикаландырылған және электрлендірілген процестің ұйымдастыру - технологиялық дайындығын пайдалана білу, өндіріс кезінде материалдық ресурстарды тиімді пайдалану дағдысын алу, стандартты емес өндірістік жағдайларда ұйымдастырушылық шешімдерін таба білу, шаруашылықта болатын әртүрлі жағдайларда басқару шешімін қабылдай алу, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының жұмыстарын жоспарлап және ұйымдастыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы үрдістерді механикаландыру
  Несиелер: 3

  Топырақтың қасиеттерін зерттеу. Топырақпен сыналы кесу аспабының өзара әрекеттесуі. Топырақты өңдеу және қорғауды механикаландыру. Қайырма күрекшелі соқаның және сыдыру құрылғысының жұмысы. Зиянкестермен және аурулармен күресетін машиналар, тыңайтқыштарды енгізгіштер. Егуге, отырғызуға және егін жинауға арналған машиналар. Қарқынды технология бойынша картоп және қант қызылшасын өсіруге арналған машиналар кешені. Жем дайындауға арналған машиналар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық сызу және компьютерлік кескіндеу
  Несиелер: 5

  Геометриялық бейнелерді құру әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; ғылыми - техникалық ақпаратты графикалық ұсыну, техникалық схемалар мен сызбаларды орындау; тік бұрыштың проекциялары, фигуралардың қиылысуы туралы теореманы пайдалану дағдысы болу; мемлекеттік стандарттарды, конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесін білу; бейнелерді: түрлері, кесінділері, құрастыру бірліктері, бөлшектелуі, құрастыру сызбасын жинақтау дағдысы болу; AutoCAD бағдарламалық кешенін меңгеру және оның көмегімен сызбалар жиынтығын орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын жазуы негізіндегі қазақ әліпбиі
  Несиелер: 3

  Қазақ тіліндегі дыбыстарды қалыптастыру, олардың айтылу ерекшеліктерін ескере отырып, латын жазуына негізделген қазақ сөздерінің және фразалардың фонетикалық ерекшеліктерін зерттеу. Латын әліпбиіне негізделген сауаттылық дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Экологияның негізгі заңдылықтары, тірі организмдердің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары, түрлі ұйымдардың экожүйелері, тұтастай биосфера және олардың тұрақтылығы; агроөнеркәсіп кешендерінің экологиялық мәселелерін шешуге, төтенше жағдайларда жеке қорғану құралдарын қолдануға және зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуге; ТЖ кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолдану және зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша білім қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Химиялық технология туралы ақпаратты қарайды; пайдалануды көздейді өзара байланысын, қазақ (орыс) тілінің пәндермен Химиялық технологиясы "мамандығы қиын балқитын металл емес және силикатты материалдардың жалпы сипаттамасы функционалдық стиль, ғылыми-техникалық әдебиет, құрылымдық ерекшеліктерін ғылыми шығармалары, кәсіби терминологияны қазақ (орыс) тілінде, ғылыми-көпшілік мәтіндерде кездесетін және кәсіби ортада еркін сұхбатқа мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина пайдалану
  Несиелер: 4

  Машина-трактор паркінің агрегаттарын, өндірістік процесстер сипаттамасын үйрену. Мобильді агрегаттардың пайдалану қасиеттері. Машина-трактор паркін пайдалану көрсеткіштері. Егіншіліктегі механикаландырылған жұмыстар технологиясының негіздері. Машиналарды отынмен қамтамасыз ету және оны сақтауды ұйымдастыру. Машиналарды сақтау және машина ауласын жобалау. Ауыл шаруашылығы жүктері және ауыл шаруашылығы тасымалдары кезінде жол қозғалысын ұйымдастыру. Қысқы жағдайларда тракторларды пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық және қолданбалы механика
  Несиелер: 4

  Теориялық механика және материалдардың кедергісі негіздерін тәжірибеде қолдана білу; конструкция элементтерінің, машиналар мен аспаптар бөлшектерінің беріктігі мен қаттылығын есептеу әдістері бойынша дағдылары болуы; Механика саласындағы есептерді келтіру және шеше білуі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігі жеткілікті деңгейде (А2), базалық жеткіліктілік (В1), базалық стандарттылық (В2) деңгейінде қалыптасады. Егер стартта білім алушының тіл деңгейі 1 деңгейден жоғары болса, С1 деңгейінде тілді меңгеру дағдылары алынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті және коммуникация
  Несиелер: 3

  Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті мен сөйлеу мәдениеті сөйлеу мәдениетінің теориясы мен тәжірибесінің негізгі қағидалары болып табылады. Жиналған тіл материалдарын дұрыс пайдалану және пайдалану мүмкіндігі. Тілдік құралдардың мақсаты, ауқымы мен байланыс жағдайына байланысты; қазақ фонетикасы, сөздік қорының стилистикалық мүмкіндіктерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Агроөнеркәсіп кешеніндегі машиналардан пайдалану
  Несиелер: 5

  Машина-трактор агрегаттарының құрамын жинақтай білу және олардың көрсеткіштерін анықтау. Пайдалану сипаттамалары бойынша тракторды таңдау. Өндіру және өнімділік. Машина-трактор паркін пайдалану және көрсеткіштері. пайдаланудың жоспар-кестесін құру. ЖЖМ шығыны. Техникалық қызмет көрсету технологиясы (ТҚ). Машиналардың техникалық жай-күйін қалыпқа келтіру. Машиналарды қабылдау және обкатка жасау. ТҚ және ТЖ жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мақта жинайтын машиналар
  Несиелер: 5

  Мақта жинау машиналарын және олардың агрегаттарын механикаландырылған, технологиялық желілерді жинақтап баптай білу, өнімнің өсуін, дамуы мен сапасын жақсарту үшін қолданатын жабдықтарды монтаждау және баптау, жұмыстарды жоспарлай білу, шитті мақтаны жинаудың технологиялық процестерінің игеріп жұмыстарды ұйымдастыра білу, мақта жинайтын машиналардың жұмыстарын жоспарлап ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және инвестициялық бағдарламаларды әзірлей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тракторлар мен автомобильдер
  Несиелер: 5

  Тракторлар мен автомобильдердің, құрылғылардың типаждарын, жұмыс принциптерін, жұмыс динамикасын, пайдалану қасиеттерін оқып үйрену. Сипаттамалары мен пайдалану қасиеттерін жақсарту жолдары. Жекелеген тораптар мен агрегаттарды бөлшектеу және жинау тәртібі. Жекелеген тораптар мен агрегаттарды жобалау негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автотракторларда пайдаланылатын материалдар
  Несиелер: 6

  Тракторларға, автомобильдерге және ауыл шаруашылық агрегаттарға арналған пайдалану материалдарының түрлері, оларды қолдана білу, қолдану жұмыстарын ұйымдастыра білу. Бензин, дизель отыны, мотор майлары, майлау материалдары, сүзгілер. Резиналық материалдар. Альтернативті отын түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіптік кешендегі техникалық қызмет
  Несиелер: 5

  Машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыру жүйесі мен тәсілдерін меңгеру: машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және диагностикалауды орындау технологиясы бойынша жаңа білім алуға дайын болу, практикалық дағдыларды алу: машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жоспарлы-алдын алу жүйесінің негізгі ережелері бойынша түсінік болуы; техникалық сервистің жөндеу-қызмет көрсету базасы бойынша дағдысы болу; мал шаруашылығы фермалары мен кешендерінің машиналары мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету пункттерін тікелей мақсаты бойынша қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина-технологиялық станциялардағы техникалық қызмет көрсету
  Несиелер: 6

  Ауыл шаруашылығы өндірістері мен МТС технологиялық процестеріне оперативті жоспар жасай білу. Машина- технологиялық станцияларын жұмыстарын жобалау, ұйымдастыру, қажетті экономикалық шығындарды, қоршаған ортаға әсерін есептей білу. Өндірістегі қауіпсіздікті қамьамасыз ету. Сервистік орталықтардың жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. Ұйымдастыру, техникалық, сапаны басқару, жүйелерінің құжаттарын әзірлеуге қатыса білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал азығын өндіруді механикаландыру
  Несиелер: 5

  Мал азығын дайындау және сақтауды механикаландыру бойынша мәселелерді шешу; мал шаруашылығындағы мал қораларда оңтайлы микроклиматты ұстау және суару үшін машиналар мен жабдықтармен жарақтандыру; сиырларды саууды механикаландыру және сүтті алғашқы өңдеу бойынша жұмысты ұйымдастыру дағдысы болу; қой шаруашылығында технологиялық процестерге механизацияны енгізу бойынша, соның ішінде қидан тазарту және қайта өңдеу бойынша білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығын механикаландыру
  Несиелер: 5

  Мал азығын дайындау және сақтауды механикаландыру бойынша мәселелерді шешу; мал шаруашылығындағы мал қораларда оңтайлы микроклиматты ұстау және суару үшін машиналар мен жабдықтармен жарақтандыру; сиырларды саууды механикаландыру және сүтті алғашқы өңдеу бойынша жұмысты ұйымдастыру дағдысы болу; қой шаруашылығында технологиялық процестерге механизацияны енгізу бойынша, соның ішінде қидан тазарту және қайта өңдеу бойынша білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығында көтеру-көлік машиналары
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығында көтергіш-көлік машиналарының (ККМ) рөлі мен маңызы туралы білімдерге ие болу; ККМ жіктелуін, түрлерін, құрылымын, ерекшеліктері мен жұмысын білу; ленталы, шөмішті, шынжырлы, шнекті, бұрандалы конвейерлердің, пневмокөліктік транспортерлердің параметрлерін таңдау бойынша есептерді орындау дағдысы болу; тасымалдаушы машиналардың, бункерлердің, қоректендіргіштердің,бекітпелердің және жүк түсіретін тележканың қосалқы құрылғыларын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автотракторлардың қозғалтқыштары және олардың ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Автотракторлар қозғалтқыштарының мақсаты, құрылысы және жұмыс істеу принциптері туралы білімі болуы; автотракторлық қозғалтқыштардағы электрондық және электр жүйелерінің жұмыс ерекшеліктерін, функцияларын білу; ІЖҚ жалпы мәліметтері туралы түсініктерді білу; ІЖҚ жұмыс процестерінің теориясы бойынша білу және түсіну. Цилиндрлерді жаңа зарядпен толтыру процесі. Сығу процесі. Қоспа жасау процесі. Жану процесі. Шығару процесі. Қозғалтқыш жұмысының экологиялық көрсеткіштері туралы, қозғалтқыштағы механикалық шығындар туралы білімдерге ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық үрдістерін механикаландыру
  Несиелер: 3

  Ауыл шаруашылығы өндірістері мен МТС технологиялық жұмыстарын ұйымдастыру, шаруашылық жүргізудің әртүрлі жағдайларында басқарушылық шешім қабылдау, Ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының, сервистік орталықтардың қажетті экономикалық шығындарды, қоршаған ортаға әсерін және өндіріс қауіпсіздігін ескере отырып, жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, ұйымдастыру, ұйымдастыру–техникалық құжаттаманы, машиналарды жөндеу сапасын басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеуге қатыса алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары
  Несиелер: 5

  Фермалардағы технологиялық процестерді білу. Фермалардың өндірістік және қосалқы ғимараттары. Зооветеринарлық, санитарлық-гигиеналық талаптар. Ағынды-технологиялық желілер. Жем дайындауға, таратуға арналған технологиялық жабдықтар. Сиырларды сауу тәсілдері мен машиналары. Қой қырқуға арналған машиналар мен технология. Су тарту және су көтеру машиналары мен қондырғылары. Мал қора микроклиматына арналған машиналар. Төлге арналған сәулелендіру құрылғылары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Кәсіпорындардың техникалық сумен жабдықтау су жинау және су ағызу құрылыстары бойынша білімі болуы тиіс. Гидроқұрылыстарда Геодезиялық жұмыстарды жүргізе білу. Каналдағы, дренаждық жүйелердегі және пьезометриялық ұңғымалардағы судың деңгейі мен температурасын өлшеу бойынша жұмыстарды орындау, химиялық талдауға су сынамаларын алу дағдысы болуы; су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану бойынша іс-шараларды жоспарлай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина сенімділігі және жөндеу
  Несиелер: 3

  Ауыл шаруашылығы өндірістері мен МТС технологиялық жұмыстарын ұйымдастыру, шаруашылық жүргізудің әртүрлі жағдайларында басқарушылық шешім қабылдау, Ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының, сервистік орталықтардың қажетті экономикалық шығындарды, қоршаған ортаға әсерін және өндіріс қауіпсіздігін ескере отырып, жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, ұйымдастыру, ұйымдастыру–техникалық құжаттарды, машиналарды жөндеу сапасын басқару құжаттарын әзірлеуге қатыса білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іштен жану қозғалтқыштарының жұмыс теориясы
  Несиелер: 4

  Қозғалтқыштардың түрлерін, жұмыс принципін, динамикалық қасиеттерін, тарту сипаттамаларын білу; Поршеньді қозғалтқыштардың термодинамикалық процестері туралы білімдерді меңгеру, жұмыс ерекшелігі; Көп поршенді қозғалтқыштарды пайдалану дағдысының болуы; Іштен жану қозғалтқыштарының индикаторлық диаграммалары туралы білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге арналған машиналар мен аппараттар
  Несиелер: 7

  Шикізаттар мен жартылай фабрикаттарды дайындауға, қайта өңдеуге арналған жабдықтарды оқып үйрену. Біріктірумен және қалып салып қайта өңдеуге арналған машиналар мен аппараттар. Жылу және масса алмасу процестеріне, шикізат пен жартылай фабрикаттарды электрофизикалық өңдеуге арналған технологиялық жабдықтар. Астық және жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеуге арналған жабдықтар. Күнбағыс және соя тұқымдарын өңдеуге арналған машиналар, аппараттар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агротехсервистік жөндеу-қызмет көрсету мекемелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жөндеу-қызмет көрсету базаларының, жөндеу шеберханаларының, гараждардың, машина аулаларының, мұнай қоймаларының жанар май құю бекеттерімен жұмысын ұйымдастыру бойынша іскерлікті игеру; техникалық қызмет көрсету және жөндеудің жылжымалы құралдарын жинақтай білу; машина-трактор паркіне техникалық қызмет көрсету пункттері, мал шаруашылығы фермалары мен кешендерінің жабдықтары бойынша ұйымдастыру - техникалық шешімдер табу; техникалық қызмет көрсетуді, ағымдағы жөндеуді және техниканы сақтауды жоспарлай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге арналған кәсіпорынды жобалау
  Несиелер: 5

  Машина-трактор агрегаттарының құрамдарын жасақтау, олардың көрсеткіштерін анықтау. Пайдалану көрсеткіштері бойынша тракторды таңдау. Өндіру және өнімділік. Машина-трактор паркін пайдалану, көрсеткіштері. Қозғалыс жоспар-кестесін құру. ЖЖМ шығыны. Техникалық қызмет көрсету технологиясы (ТҚ). Машиналардың техникалық жай-күйін қалыпқа келтіру. Машиналарды қабылдау және обкатка жасау. ТҚК және ТР жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммерциализация және бизнес жоспарлау
  Несиелер: 3

  Бизнес-идеяларды бағалау, ғылыми-зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін коммерциялық пайдалану дағдыларын дамытады, жаңа өнім өндірісінің негізгі кезеңдерін жобалау ғаықпалетеді. Зияткерлікменшік, Технологиялардыкоммерцияландырустратегиясынзерделеу, қаржыландырукөздерінтаңдаукезіндежаңаөнімдіәзірлеу мен жылжытудабасқарутәжірибесінқалыптастыруғаықпалетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина технологиялық станцияларды жобалау
  Несиелер: 5

  АӨК техникалық сервис объектілерін жобалау ережелерін меңгеру; сервистік кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын негіздеу, өндірістік аймақтар мен қосалқы бөлімшелерді жобалау бойынша білімі болуы; ТҚС, отын құю кешендерін, машина-технологиялық станцияларды және жөндеу шеберханаларын жобалау ерекшеліктерін ескере отырып, құрылыс бөлігін жобалау негіздері бойынша дағдылары болуы; жаңа жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық бағалауын жүргізуге қатысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік және мал шаруашылығын автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын автоматтандыру технологиялық үдерістерін, өндіріс кестелерін, сметалар мен шығын материалдарын, құрал-жабдықтарды, сұраныстардың жұмыстарын ұйымдастыру, шаруашылықтағы әртүрлі жағдайларда басқарушылық шешім қабылдай білу. Ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу кәсіпорындарының мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын автоматтандыру жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, техникалық құжаттарды, сапаны басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеуге қатыса білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстан аумағында кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнамалық және нормативтік актілерді білу; кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдерді жіктеу және бағалау әдістері кәсіпкерлік қызметті талдай білу және кәсіпкерліктің ұйымдастырылуына және жұмыс істеуіне қатысты шешімдер қабылдау құқығының тиімділігін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығындағы және мал шаруашылығындағы технологиялық машиналар мен жабдықтар
  Несиелер: 7

  Өсімдік шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтарды уйрену. Дәнді дақылдарды, қант қызылшасын өсіру және жинау машиналары. Мал шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар. Мал шаруашылығыдағы мал қора ішінде оңтайлы микроклиматты ұстау, мал суару, мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу машиналары. Сиырларды саууды және сүтті алғашқы өңдеуді механикаландыру. Қой шаруашылығындағы технологиялық процестерді механикаландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрлік машиналар және электржетек
  Несиелер: 4

  Электр машиналары, схемалар, сымдардағы токтың жоғалуы, оларды азайтудың тәсілдері туралы білімдерді білу; трансформаторларды, асинхронды және синхронды машиналарды, тұрақты ток машиналарын тиімді пайдалану дағдысы болу; электр машиналық ток түрлендіргіштерін, ауыспалы ток коллекторлық машиналарын жинақтай білу; обмотка құрылымын, оның мақсатын, материалын және дайындау технологиясын зерттеу бойынша білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындауды механикаландыру және сақтау
  Несиелер: 4

  Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу. Материалдық ресурстарды тиімді пайдалану, ауыл шаруашылығындағы қайта өңдеу кәсіпорындарының жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау және сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін қолдана білу, жобалау, зерделеу, ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу, агроқұрылымдар бойынша жаратылыстану бағдарламаларын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдік өнімдерін қайта өңдеуге арналған кәсіпорынды жобалау
  Несиелер: 4

  Мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын автоматтандыру технологиялық үдерістерін, өндіріс кестелерін, сметалар мен шығын материалдарын, құрал-жабдықтарды, сұраныстардың жұмыстарын ұйымдастыру, шаруашылықтағы әртүрлі жағдайларда басқарушылық шешім қабылдай білу. Ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу кәсіпорындарының мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын автоматтандыру жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, техникалық құжаттарды, сапаны басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеуге қатыса білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мелиорациялық машиналар
  Несиелер: 4

  Механикаландырылған машиналарды, технологиялық линия агрегаттарын құрастырып жинақтай алу, ретке келтіре білу, ауыл шаруашылығындағы технологиялық өндіріс процестерінің жұмысын ұйымдастыра алу, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының жұмыстарын жоспарлап және ұйымдастыра білу, жобалау, зеделеу, ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу, мелиоративтік жұмыстарға арналған машиналарды, суару, технологиялық процестерін, агротехникалық талаптарды білу. Канал тазалағыштарды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы тоңазытқыш жабдықтар
  Несиелер: 4

  Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу кезінде материалдық ресурстарды тиімді пайдалану дағдысының болуы, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының тоңазытқыш техникасының жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау және сақтау саласында қазіргі заманғы ғылыми зерттеу әдістерін қолдану білімінің болуы, жобалау, зерделеу, ғылыми - зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу, агроқұрылымдар бойынша инвестициялық бағдарламаларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Машина технологиялық станцияларды жобалау
  Несиелер: 4

  Опреативті жоспарлау негізінде, ауыл шаруашылығы өндірістері мен МТС технологиялық процестеріне қажетті жұмыстарды жобалау және ұйымдастыру, экономикалық шығындарды, қоршаған ортаға әсерді және өндіріс қауіпсіздігін есептей білу, қайта өңдеу кәсіпорындарының, сервистік орталықтардың жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру, қажетті техникалық немесе сапаны басқару құжаттамаларын әзірлей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 4

  Мал шаруашылығы фермаларын механикаландырудың қазіргі жағдайы мен міндеттерін зерттеуге дайын болу; мал азығын дайындау және сақтау механизациясы кезінде, малдарды машинамен суару және қиды жою кезінде қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік шараларын анықтай білу; Мал шаруашылығындағы мал қораларда оңтайлы микро климатты ұстап тұру үшін заманауи технологиялар мен техниканы қолдану білімі болуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Электротехниканың физикалық негіздерін, Электр тізбектерінің заңдарын білу; синусоидалды токтың бірфазалы, үшфазалы тізбектерін тиімді пайдалана білу дағдысы болу; көп полюсниктер, өтпелі процестер туралы түсінікке ие болу; электрмагниттік, электростатикалық өріс теориясы туралы білімдерді меңгеру; тұрақты электр өрістері туралы білімдерді меңгеру; магнит өрісі; электр және магнит өрістерін есептеудің аналитикалық және сандық әдістерін орындай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық көліктерінің қозғалысы және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Жол қозғалысын ұйымдастыру негіздері бойынша дағдылары болуы; көлік ағынын сипаттай білу; жүктерді тасымалдау негіздерін, жолдың өту мүмкіндігі мен классификациясын білу; жол қозғалысын зерттеудің жалпы сипаттамасы мен әдістемесін, ЖКО талдау әдістемесін анықтай білу; астық жинау кезеңінде, ерекше және қысқы жағдайларда көлік қозғалысын ұйымдастыру; көлік тасымалының көлемі мен жүк айналымын жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дөңгелекті және шынжыр табанды машиналар құрылысы негіздері
  Несиелер: 4

  Механикаландырылған машиналарды, технологиялық линия агрегаттарын доңғалақты немесе шынжыр табанды тракторларға тіркей білу, оларды реттеп бапқа келтіре білу, ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық процестерінің жұмысын ұйымдастыра алу, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының жұмыстарын жоспарлап және ұйымдастыра білу, зерделеу, ғылыми - зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу, агроқұрылымдар бойынша инвестициялық бағдарламаларды әзірлей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON5

  Механикаландырылған, автоматтандырылған және электрлендірілген ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау және қайта өңдеу өндірісінің ұйымдастыру - технологиялық дайындығын пайдалану, жабдықтардың негізгі түрлері мен түрлерін тану, оларды өнімді қайта өңдеуде пайдалану бағытын негіздеу.

 • Код ON12

  Ұйымдастыру-техникалық құжаттаманы, сапаны басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеуге қатысу.

 • Код ON10

  Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу саласында қазіргі заманғы ғылыми зерттеу әдістерін пайдалану үшін білім алу.

 • Код ON1

  Логикалық және сыни ойлау қабілетіне ие болу, ауызша және жазбаша сөйлеуді негізді және нақты түрде қалыптастыру, елдің қоғамдық өмірінің тарихи және қазіргі заманғы үдерістерін және проблемаларын, оның кәсіби қызметінің орны мен рөлін, экономикалық процестердегі үрдістерді және үрдістерді бағалай білу.

 • Код ON9

  Қажетті экономикалық шығындарды, қоршаған ортаға әсерін және өндіріс қауіпсіздігін ескере отырып, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының, сервистік орталықтардың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

 • Код ON6

  Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу кезінде материалдық ресурстарды тиімді пайдалану дағдысы болу, Ауыл шаруашылығы машиналарын технологиялық реттеу, ауыл шаруашылығы машиналарын реттеу.

 • Код ON11

  Жобалау, іздестіру, ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу, агроқұрылымдар бойынша инвестициялық бағдарламаларды әзірлеу.

 • Код ON8

  Жедел жоспарларды, өндіріс кестелерін, сметаларды және шығыс материалдары мен жабдықтарына өтінімдерді ескере отырып, ауыл шаруашылығы өндірістері мен МТС технологиялық процестерінің жұмысын ұйымдастыру, шаруашылық жүргізудің әртүрлі жағдайларында басқарушылық шешім қабылдау.

 • Код ON7

  Стандартты емес өндірістік жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу және олар үшін жауапты болу, технологиялық процесті басқару объектісі ретінде талдау.

 • Код ON3

  Кәсіби мәселелерді шешу кезінде ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық технологияларды қолдануға қабілетті болу және салауатты өмір салтын сақтай отырып, ұйымдастырушылық және ұжымдық жұмыс дағдыларын көрсете отырып, проблемаларды ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу.

 • Код ON4

  Механикаландырылған, электрлендірілген, автоматтандырылған технологиялық желілердің машина агрегаттарын жинақтау және оларды баптау, өнімнің өсуін, дамуы мен сапасын жақсарту үшін жөндеу.Технологиялық және энергетикалық жабдықтарды монтаждау және баптау.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық, әлеуметтік- экономикалық және инженерлік білімдерін көрсете білу, теориялық және тәжірибелік зерттеулердің мәліметтерін, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтерін математикалық өңдеу әдістерін көрсету.

Top