Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M04207805 7M04207805-Қылмыстық саясатты құқықтық реттеу в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты қазіргі заманғы қылмыстық заңнаманы және қылмыстық заңдылықты, тиісті сот практикасын және қылмыстық құқық туралы негізгі теориялық жұмыстарды тереңдетіп зерттеу негізінде магистранттарды ұлттық қылмыстық құқықтың шығу тегінің, сипатының, мазмұнын, қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын құқықтық нормалардың ажырамас жүйесі ретінде таныстыру. қылмыстық құқықты және онымен тікелей байланысты өзге де қатынастарды реттейді; магистранттарды құқықтарды, бостандықтарды және заңды тұлғаларды құрметтеу рухында тәрбиелеу; қылмыстық заңнаманы және қылмыстық құқықты қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілерді тиімді қолдану дағдыларын дамыту.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР пробациялық әрекеттілік
  Несиелер: 4

  сынақтан өткізудің мақсаты, міндеттері мен міндеттері; пробацияның негізгі принциптері; пробация қызметкері ретінде тіркелген адамдардың құқықтары мен міндеттері; сынақ түрлерi және оларды жүзеге асырудың ерекшелiктерi. Дағдылар: тұлғалардың өздерінің шоттары бойынша орындалуын қадағалау, заңмен және сотпен жүктелген міндеттерді; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасау, құқық қорғау практикасы, сотқа дейінгі, жаза тағайындау, пенитенциарлық және пенитенциарлық жүйені қолдану кезіндегі құқық және тәртіпті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Киберқылмыстылықтың қылмыстық-құқықтық және криминологиялык сипаты
  Несиелер: 3

  Білім сипаттамасы: ішкі қылмыстық құқық; киберқылмыс түсінігі мен белгілері; киберқылмыскерлердің себептері мен жағдайлары; киберқылмыспен күресуге бағытталған әдістер мен бағыттар, киберқылмыспен күрес саласындағы негізгі халықаралық актілер. Дағдылар: киберқылмысты әлеуметтік-құқықтық бағалауда; компьютерлік қылмыстардың біліктілігі, оның ішінде тиісті құрылымдарды делимитациялау және біліктілік атрибуттарын түсіндіру; киберқылмыс жағдайын талдау; киберқылмыспен күрес жөніндегі шараларды әзірлеу. Дағдылар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қәзіргі заманга сай құқықтық ақпаратты жинау, өндеу және талдау
  Несиелер: 3

  Құқықтық ойлаудың идеологиялық және әдіснамалық негіздерін білу; құқықтық ақпаратты іздестіру, жүйелеу және өңдеу әдістері мен құралдары; статистикалық ғылымның бастапқы санаттары, ұғымдары мен терминдері; құқықтық статистика пәні, оның салалары, оның әдістері; статистикалық зерттеулердің негізгі кезеңдері олардың бірлігі мен өзара байланысында; қылмыстарға қарсы іс-шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және қолданыстағы заңнаманың нормалары үшін ресми статистиканың маңызы. Қойылатын дағдылар: заңды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік
  Несиелер: 10

  Практика Теориялық оқыту нәтижелерін бекітуге және нақтылауға, одан әрі кәсіби қызмет үшін қажетті құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Практика теориялық және практикалық материалды зерделеуде сабақтастықты және бірізділікті қамтамасыз етеді, зерттеу пәніне кешенді көзқарасты қарастырады. Өндірістік практика кезінде магистрант тиісті практика базасының кәсіби қызметі бойынша нақты материалдарды, магистрлік диссертация тақырыбы бойынша практикалық материалдарды жинауды жүзеге асырады. Практика нәтижел

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  жаңа ортадағы мәселелерді жоғары кәсіби деңгейде кең көлемде пәнаралық контекстте шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілеттерін қолданады

 • Код ON2

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шешімдер қабылдау үшін ақпаратты жинайды және интерпретациялайды; заң мен практиканың әртүрлі салалары бойынша білімдерге негізделген кең ауқымды мәселелер мен фактілерді қамтиды (ұқыптылық); күрделі жағдайларда кәсіптік ойлауды жұмылдырады (мақсатын түсіну); проблемаларды тез шешеді, жағдайды бағалайды және қажетті шараларды қабылдайды (икемділік); мақсаттары мен міндеттерін дербес белгілейді, олардың шешімін сыртқы көмексіз (жауапкершілік)

 • Код ON3

  пән бойынша ақпаратты жинақтап, талдауға және жүйелеуге, өз ұстанымын дәлелдеуге, дәлелдеуге, адвокаттың этикалық нормаларын сақтауға, кәсіби сауаттылыққа қабілетті

 • Код ON4

  demonstriruyet yazykovyye i perevodcheskiye sposobnosti dlya uspeshnogo mezhkul'turnogo obshcheniya i professional'nogo perevoda 116/5000 табысты мәдениетаралық коммуникация және кәсіби аударма үшін тіл және аударма дағдыларын көрсетеді

 • Код ON5

  есте сақтау, есту қабілеті, ақпаратты дұрыс түсіндіру, кәсіби жады, ойлау, психологиялық байқау, эмоционалдық-сауықтыру және коммуникативтік қасиеттерді қалыптастыруға және дамытуға бағытталған әдістер мен тәсілдерді қолдана білу

 • Код ON6

  ресми құжаттарды дайындайды, береді және қабылдайды; заңгерлік қызметтің архиві мен сырттай тіркелімін жүргізеді; тапсырма шеңберінде құжаттар пакетін әзірлейді; процедуралық құжаттарды дайындайды, процессуалдық құжаттарды сотқа жібереді; жұмыс процесінің ережелері мен сот ісін жүргізу нұсқауларын біледі

 • Код ON7

  сот істерін бақылайды; іс қарауға дайындалады; талданған жағдайға қатысты құқықтық актілер жиынтығын құрастыру үшін заманауи анықтамалық жүйелерді қолдану; құқықтық актілер мен сот тәжірибесін бағалайды; сот талқылауы бойынша позицияны қалыптастырады және белгілейді

 • Код ON8

  қылмыстық-процессуалдық сипаттағы жобаларды әзірлейді; әзірленген актілердің құқықтық сараптамасы және құқықтық тәуекелдерді жан-жақты тексеру; уәкілетті тұлғалармен іс жүргізу құжаттарын үйлестіреді

 • Код ON9

  құқықтық жағдайдың нақты және заңды ерекшеліктерін анықтау; қылмыстық қатынастардан туындайтын дауларды шешу туралы келіссөздерге қатысады; құқық қорғау және сот органдарымен қарым-қатынаста кәсіпкерлер мен жеке тұлғаларға ауызша және жазбаша кеңес береді; іс-әрекеттердің ықтимал заңды салдарларын болжайды

 • Код ON10

  заңды мүдделі ақпарат алу, талдау, тексеру, бағалау және оны мүдделер үшін пайдалану жөніндегі шараларды жүзеге асырады қылмыстарды тергеу; сотқа дейінгі тергеу бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа техникалық және соттық құралдары мен құралдарын, сот-сараптаманың өзге де құралдары мен әдістерін, оң тәжірибені енгізеді; процедуралық бақылаудың белгілі бір функцияларын орындайды; өз құзыреті шегінде ғылыми және тәжірибелік қызметті жүзеге асырады

 • Код ON11

  ұйымдастыру және басқару әдістері мен әдістерін қолданады; орындаушылар командасының жұмысын ұйымдастырады, мониторинг жүргізеді және оның нәтижелерін жазып алады; ынтымақтастықтың ахуалын қолдайды; ақпараттың шығармашылық талдауы, іс жүзінде елеулі негізделген тұжырымдар жасайды, оларды сенімді түрде айқындайды, сенімділік оның көзқарасын қорғайды; өзін-өзі жетілдіру, кәсіби қызметтің өзгерген жағдайларына бейімделіп, әлеуметтік-мәдени жағдайларды өзгерту

 • Код ON12

  тәжірибе мен білімді жеткізеді; ұйымдастыру-әдістемелік қызметті жүзеге асырады; тағылымдамадан өтудің және біліктілікті көтеру бағдарламаларының әдістерін және нысандарын иеленеді және оларды жүзеге асырады; проблемалық оқыту әдістерін қолданады; әртүрлі бақылау әдістеріне негізделген студенттердің білімін бағалайды

 • Код ON13

  құқықтық жағдайды талдайды, жинақтайды, талдайды, істі дәлелдейді; қажетті рәсімдік құжаттарды дайындайды және жібереді; сот отырыстарына қатысады; әртүрлі салалардағы дауларды шешеді; кәсіптік қызметтің ұйымдастырушылық, коммуникативтік, іздестіру, сәйкестендіру аспектілерін жүзеге асырады; заңмен белгіленген іс жүргізу функцияларын орындайды; сынақ түрлерін және оны жүзеге асыру ерекшеліктерін айқындайды

 • Код ON14

  құқық бұзушылықтарды анықтайды және олардың нәтижелерін іс жүргізу құжаттарына түзетеді; қылмыстарды жасау үшін қолайлы жағдайлар мен жағдайларды анықтайды және жояды

 • Код ON15

  құқық қолдану практикасындағы заңдылық пен әділеттілік принциптеріне бағынады; бұзылған құқықтарды қалпына келтірудің тиімді жолдарын қолданады; құқық бұзушылықтарды тиісті және тәуелсіз түрде қудалауды жүзеге асырады; өз кәсібінің ар-намысы мен қадір-қасиетін қолдайды; өз мамандықтарының заңдарына, ережелеріне және этика нормаларына сәйкес кәсіби қызмет көрсетеді; адамның қадір-қасиеті мен адам құқықтарының жалпыға ортақ тұжырымдамасын құрметтейді, қорғайды және қолдайды

Top