Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02333 Шетел филологиясы (түрік тілі) в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Түрік тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 3

  Пәнінің мақсаты: тіл білімінің негізгі ұғымдар жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні жайлы түсінікті қалыптастыру. Пән тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны, басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен қызметі жайлы, тілдің шығуы мен даму жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салаларына бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер түрік тілінің туыс тілдермен генетикалық жақындығын білуіне, ал басқа туыс емес тілдермен типологиялық ұқсастықтарын түсінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру және артикуляция, интонация ережелерін үйрету. Тілдік қызметтің төрт негізгі формаларында (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: түрік тілінің морфологиялық ерекшеліктері туралы мәлімет беру. Пән түрік тіліндегі сөз түбірлерінің, жұрнақ-жалғаулардың, туынды түбірлердің ерекшеліктері; түрік тіліндегі түбір мен қосымшалардың жалғану және сөз жасау жолдары мен ерекшеліктері және сөз түрлері мен түрлену ерекшеліктеріне бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер түрік тіліндегі түбір мен қосымшалардың жалғану және сөз жасау жолдары мен ерекшеліктерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің түрік тілінің грамматикалық құрылымы туралы білімдерін қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйрету, жазбаша тапсырмаларды орындау дағдыларын дамыту. Студенттердің белсенді және пассивті сөздік қорын кеңейту. Пән түрік тілінде күрделі сөйлемдерді қалыптастыруға бағытталған; түрлі тақырыптарда күрделі мәтіндерді қолдана отырып, түрік тілін меңгеруге бағытталған. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, күнделікті білім беру қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдауға сыни көзқараспен сыбайлас жемқорлық көріністері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерге ықпал ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік тілінің теориялық фонетикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: түрік тілінің фонетикалық ерекшеліктерін, тілдің дыбыстық құрылымдарын зерттеу әдістерін, артикуляциялық ерекшеліктерін, сөйлеу интонациясын үйрету. Пән түрік тілінің фонетикасы, дыбыстардың айтылу ерекшеліктері туралы ақпарат беруге, түрік тіліндегі дыбыстардың жіктелуі, буындардың түрлері және дыбыстардың әріптік берілуінің ерекшеліктеріне бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер түрік тілінің фонетикалық ерекшеліктерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік халық әдебиеті теориясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: түрік халық ауыз әдебиетіндегі авторы белгісіз поэзиялық ескерткіштер (дастан, эпостық өлең түрлері, жоқтау өлеңдері, бесік жырлары) туралы мәлімет беру. Пән ХV-ХХ ғғ. түрік халық өлеңдері туралы мәлімет беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер түрік ауыз әдебиетінде таңдалған шығармаларды мазмұны, тілі, құрылымы жағынан зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Ғылымдағы лидерлік туралы әдебиеттерді шығармашылық тұрғыдан талдайды, қоғамда өмір сүрген көшбасшылардың өмір деректері мен көзқарастарын талдайды. Кәсіптік қызметінде азаматтық, төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң бағыттағы коммуникативті дағдыларды, лидер мен қызметкер арасындағы қатынасты, субординацияны сақтау мәдениетін қалыптастырады. Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрік тілі (морфология)
  Несиелер: 4

  Бұл пәннің мақсаты: дербес сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін, грамматикалық сөз тұлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму заңдылықтарын зерттеу. Пән, морфологияның негізгі материалы болып табылатын морфема туралы түсінік беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеріп, грамматикалық сөз тұлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму заңдылықтарын зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, кәсіпкердің іс-әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел мен бизнес білімін, бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын және ұлттық экономиканың салаларында бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің және бизнес–жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыни және жүйелі ойлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - дүниетанымдық ұғымдар мен категориялар арқылы адам өз өмірін қайта құруға талпынып, жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның тыныс-тіршілігін сыни сараптан өткізіп, адам мен қоғамның ақиқатқа жету жолындағы қателіктерін жоюға ықпал ету, дәйекті, әрі дұрыс ойлау арқылы өзіне және қоғамда болып жатқан процестер мен өзгерістерге аналитикалық ойлау тұрғысынан логикалық сараптама жасау. Сыни ойлау қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - түркі тілдес елдерінің жастарынан қазіргі заманғы жоғары білікті мамандарды дайындау үшін өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды көздейді. Түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихын, мемлекетінің пайда болуы және оның өркендеуі қарастырады. Пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ататүрік принциптері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – түркі тілдес елдерінің жастарын қазіргі заманғы жоғары білікті маман ретінде дайындау бағытында түркі әлемінде ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында орын алған Осман империясының тарихы мен маңызын көрсетуге бағытталады. Империяның құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері пәннің мазмұнын құрайды. Түрік ұлтының басшысы ретінде Мұстафа Кемалдың мемлекетке байланысты ұстанған принциптерін түсіндіру көзделеді. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді дағдыландыру. Курста қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты діни және сопылық қайнар көздерден алынған ясауилік ілімінің мәнін сипаттау және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу курсы сопылық терминдер мен категориялардың мәнін, олардың метафоралығын түсінудің теориялық және әдіснамалық негізін, Қожа Ахмет Ясауидің «Дивани Хикмет» шығармасының сопылық мәнін талдауға және бағалауға, оның мәдени-рухани әлеуетін анықтауға қолдана білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Осман тілі І
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: араб әліппесін үйрету; сөздердің негізінде мәтіндерді оқу және жазу жаттығулары орындау. Пән, түрік, араб және парсы тілдерінің жазу емлелері туралы, сонымен қатар, жазу түрлері мен қолжазбалар туралы мәлімет беруге бағытталған. Пән оқыту нәтижесінде білімгер, араб графикасымен түрік сөздерін жазу ерекшеліктерін, қарапайым мәтіндерден қиын мәтіндерге ауыса отырып, оқуды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көне түркі тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: білімгерлерге көне түркі тілінің даму тарихы туралы түсінік қалыптастыру. Пән көне түркі жазба ескерткіштерінің табылуы, оқылуы мен жариялануы және олардың орналасқан жері, бүгінгі күнге дейін сақталу деңгейі туралы мəліметтерді тарих, география пəндерімен өзара байланыстыра отырып түсіндіруге бағытталған. Пән оқу нәтижесінде білімгерлер көне түркі тілінің ежелгі тарихы мен ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түрік тілі (Синтаксис)
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: түрік тілінің морфологиялық ерекшеліктері туралы мәлімет беру. Пән сөз түбірлерінің, жұрнақ-жалғаулардың, туынды түбірлердің ерекшеліктеріне негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, түрік тіліндегі түбір мен қосымшалардың жалғану және сөз жасау жолдары мен ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түрік халық ауыз әдебиеті I
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: түрік халық ауыз әдебиетіндегі авторы белгісіз поэзиялық ескерткіштер (дастан, эпос, өлең түрлері, жоқтау, бесік жырлары) туралы мәлімет беру. Пән ХV-ХХ ғғ. түрік халық өлеңдері туралы мәлімет беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, ауыз әдебиетінде таңдалған шығармаларды мазмұны, тілі, құрылымы жағынан зерттейді, түрік әдебиетіндегі өлең түрлерінің маңыздылығын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ескі түрік әдебиетіндегі өлең түрлері туралы мәлімет беру. Пән өлең шумақтары мен қатарларының орналасу тәртібі, өлеңдердің жазылу ерекшеліктері туралы жалпылама мағлұмат беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер, түрік тіліндегі сөз өнері мен өлең ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сопылық әдебиет
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: білімгерге сопылық әдебиет өкілдер еңбектерінің ерекшеліктерін, олардың өмірі мен ілімін, олардың негізгі ұстанымдарын түсіндіру. Пән сопылық әдебиет өкілдерінің адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойларын; сопылық ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны мен рөлін және оның маңызы туралы рухани-танымдық білімін меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер сопылық әжебиет өкілдерінің шығармалары мен олардың көзқарастары туралы білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа дәуір түрік әдебиеті І
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Түркия Республикасының құрылған жылдары енді ғана қалыптасып дамып келе жатқан түрік әдебиетінің проза алаңындағы ерекшеліктерін үйрету. Пән түрік әдебиеті классиктері болып саналатын Якуп Кадри, Халиде Эдип Адывар, Решат Нури, Пеями Сафа, Сабахаттин Али, Ахмет Хамди Танпынар, Саит Фаик секілді ұлы тұлғалардың шығармаларын үйретуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, Түркия Республикасының құрылған кезеңінде өмір сүріп, шығарма жазған жазушылардың өмірі мен шығармаларын ұйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Осман тілі ІI
  Несиелер: 4

  Пәнні мақсаты: араб жазу түрлері мен қолжазбалар туралы мәлімет беру. Пән араб графикасымен түрік сөздерін жазу ерекшеліктерін үйретуге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, араб әріптерімен жазылған осман тілі мәтіндерін оқуға және жазуға дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа дәуір түрік әдебиеті ІІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Түркия Республикасының құрылу кезеңінде құрылып, дамыған әдебиеттің өлең саласындағы ерекшеліктері туралы мәлімет беру. Пән Ахмет Хашим, Яхия Кемаль, Назым Хикмет, Жахид Сыткы Таранжы, Фарук Нафыз Чамлыбель, Нежип Фазыл Кысакүрек, Бехчет Кемаль Чаглар, Ахмет Хамди Танпынар, Жевдет Кудрет, Фазыл Хүснү Дағларжа сияқты атақты ақындардың өлеңдерін зерттеуге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, Республика кезеңіндегі өлең мен одан бұрынғы өлеңдердің айырмашылықтары үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі әлемі әдебиеті I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі түркі әлемі әдебиетінің даму тенденцияларын, ұғымдар мен категорияларын, поэтика, жанр, стиль түрлерін білу дағдыларын қалыптастыру. Пән қазіргі түркі әдебиеттануының өзекті мәселелерін қамтыған еңбектерді меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде қазіргі түркі әлемі әдебиетінің даму барысы туралы білімін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта ғасырлық шығармалар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: түрік тілінің тарихи кезеңдерде Қараханидтер дәуірінен Шағатай тіліне дейінгі орта азия аймағында дамуына үлес қосқан жазба ескерткіштерді оқыту. Пән, Құтты Біліг, Ақиқат Сыйы, Нехжул Фарадис, Қыссасул Анбия, Гулистан аудармасы, Науаидің өлеңдеріне негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, сол дәуірдің шығармалары туралы мәлімет алады, грамматикалық ерекшеліктерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түрік халық ауыз әдебиеті IІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: түрік халық ауыз әдебиетіндегі авторы белгісіз поэзиялық ескерткіштер (дастан, эпос, өлең түрлері, жоқтау, бесі жырлары) және текке өлеңі туралы мәлімет беру. Пән, ХV-ХХ ғасырлардағы түрік саз өлеңдері (Көроғлу, Каражаоғлан, Ержисли Эмрах, Гевхери, Кайыкчы Кул, Мустафа, Дадаоғлу, Эрзурумлу Эмрах, Сүммани, Хүзни, Сейрани, Ашык Вейсель, Шереф Ташлыова, т.б.) туралы мәлімет беруге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, ауыз әдебиетіндегі таңдалған шығармаларды мазмұны, тілі, құрылымы жағынан зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түрік тілінің стилистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқытылатын тілдің фонологиялық, грамматикалық, лексикологиялық нормаларын меңгеру. Пән тіл туралы жалпы тұжырымдарға, фонетиканың, лексикологияның, фразеология және грамматиканың теориялық және практикалық мағлұматтарына негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, түрік тілінің стилистикасы туралы білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті ІІ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ескі түрік әдебиетіндегі өлең түрлері туралы мәлімет беру. Пән өлең шумақтары мен қатарларының орналасу тәртібі, өлеңдердің жазылу ерекшеліктері туралы жалпылама мағлұмат беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер, түрік тіліндегі сөз өнері мен өлең ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ескі Анадолы Түрікшесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ХІІІ-ХV ғасырлар арасында шығарма жазған ақын жазушылардың еңбегінен алынған мәтіндердің көмегімен ескі Анатолья кезеңі тілінің ерекшеліктерін талдау. Пән Ескі Анатолья кезеңінің тілі мен қазіргі түрік тілінің арасындағы тілдік ерекшеліктер жағынан салыстырмалы әдістер арқылы жұмыс жүргізуге бағытталған. Осы пәнді оқу нәтижесінде білімгерлерде сияқты ескі Анатолья дәуірінің атақты жазушыларының шығармалары туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көне Ұйғыр түрікшесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде көне ұйғыр тілінің даму тарихы туралы түсінік қалыптастыру. Пән көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің табылуы мен олардың орналасқан жері, бүгінгі күнге дейін сақталу деңгейі туралы мəліметтерді тарих, география пəндерімен өзара байланыстыра отырып түсіндіруге бағытталған. Пән оқу нәтижесінде көне ұйғыр тілінің ежелгі тарихы мен ерекшеліктері үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздерін оқып-үйрену. Пән білімгерлердің ғылыми зерттеу жұмыстары жүйесін зерделеуге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, ғылыми ақпаратты іздестіруді, жинақтауды және өңдеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Осман тілі ІII
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлердің мәтіндерді оқу қабілеттерін дамыту. Пән осман тіліне араб және парсы тілдерінен енген сөздердің жазылуы мен оқылуына негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, осман тілінің грамматикалық ерекшеліктерін назарға ала отырып, мәтіндерді оқу дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі әлемі әдебиеті II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі түркі әлемі әдебиетіндегі әдеби ағымдар мен бағыттарды сол халықтың қоғамдық-экономикалық жағдайымен байланысты түсінік қалыптастыру. Пән түркі халықтарының әдебиетіндегі ағымдар мен бағыттарды қолдана білуіне бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер түркі халықтарының көркем шығармаларындағы әдеби ағымдар мен бағыттардың жанрлық байланысын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі түрік тілдері (Өзбек-Ұйғыр)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: түркі тілдерінің ішіндегі қарлұқ тобына жататын өзбек және ұйғыр тілдерін негізге алып, құрылымын үйрету. Пән мәтіндер көмегімен қазіргі түркі тілдерінің тілдік ерекшеліктерін зерттеуге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, тілдер салыстырмалы түрде талдайды, бұл тілдердің барлығын бүгінгі түрік тілімен салыстыра отырып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік фольклоры
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде түрік фольклорының сан қырлы табиғаты мен қалыптасу, даму, таралу және сақталу ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Пән фольклорлық шығармалардың мазмұны мен жанрлық ерекшеліктерін талдауға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер түрік фольклорының қалыптасуы мен даму кезеңдеріне қатысты классификацияларды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік әдебиеті теориясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: білімгерлерге әдебиеттану ғылымы, түрік әдебиетінің даму дәуірлерінің теориялық және практикалық мәселелерін түсіндіру. Пән әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйретуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер түрік әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан туындайтын ағымдар мен бағыттардың концептуалдық негіздерін меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Осман тіліндегі мәтіндер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: білімгердің осман тілінде жазылған мәтіндерді оқуға қажетті дағдысын қалыптастыру. Пән осман тіліндегі мәтіндерді оқу, олардың мазмұнын талдау және тәжірибе жүзінде алынған білімді қолдануға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер осман тілінде жазылған мәтіндерді еркін оқып, түсіне алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы түрік тіл білімі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: жалпы тіл ғылымының бағытын айқындайтын өзекті мәселелері түсіндіру. Пән білімгерлердің лингвистикалық терминологиялық сөздіктермен жұмыс істеу, аннотацияланған картотека түзу, тіл білімі классиктері еңбектерін конспектілеу жұмытарына негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, жалып түрік тіл білімі мәселелерін зерттейді, алған білім қолданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі түркі тілдері (Қазақ-Қырғыз-Башқұрт-Татар)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: түркі тілдерінің ішіндегі оғыз тобына жататын әзірбайжан, түркімен және гагауыз тілдері негізге алынып, құрылымын үйрету. Пән мәтіндер көмегімен қазіргі түркі тілдерінің тілдік ерекшеліктерін зерттеуге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, тілдерді салыстырмалы түрде талдайды. Оғыз тобына жататын тілдерден басқа өзбек, ұйғыр, татар, қазақ, қырғыз тілдері де мәтіндер көмегімен үйренеді. Бұл тілдердің барлығын бүінгі түрік тілімен салыстыра қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдебиет жанрлары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде түрік әдебиетіндегі түрлі жанрдағы көркем шығарманың танымдық мазмұны, әдеби стилі, жанрлық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Пән білімгерге әдеби жанрлардың теориясы туралы толық мәлімет беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде түрік әбиетінің поэзиялық, прозалық және драмалық жанрларының ауызша және жазбаша үлгілерінің қалыптасуы мен даму тарихын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шағатай тілі мен әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде шағатай тілінің әліпбиі және олардың дыбыстық артикуляциялық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Пән Шағатай ұлысының тарихы мен мәдениетін, шағатай жазба тілінің грамматикасын, ерекшеліктерімен ескерткіштерді транскрипциялау әдістерін үйретуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер шағатай әліпбиін, транскрипция жасау әдісін, қолжазбалармен жұмыс істеу арқылы ішкі мазмұнын талдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік поэзиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі түрік әдебиетінің алдыңғы қатарда келе жатқан ақын-жазушыларының шығармалары туралы мәлімет беру. Пән соңғы 20 жылда жазылған өлең, әңгіме, роман, театр қойылымдары және сын түрлеріне бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер қазіргі түрік әдебиетіндегі көрнекті ақындардың шығармаларын оқиды, әдеби мәтіндерді сын жағынан талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фольклорды зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде түркі халықтарының фольклоры мен ғылымы әдістемесінің негіздері туралы түсінік қалыптастыру. Пән түркі фольклорындағы ерекшеліктер туралы мәліметтерді беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде әдеби дәуірдің көрнекті өкілдері мен фольклор туралы мағлұматты үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа дәуір түрік әдебиеті ІІІ
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: қазіргі түрік әдебиетінің алдыңғы қатарда келе жатқан ақын-жазушыларының шығармалары туралы мәлімет беру. Пән түрік әдебиетінде соңғы 20 жылда жазылған өлең, әңгіме, роман, театр шығармалары және сын түрлеріне; әдебиет мәтіндерінің сын жағынан талдануына бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, қазіргі түрік әдебиетінің алдыңғы қатарда келе жатқан ақын-жазушыларының шығармалары туралы білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде түрік тілінің даму тарихы туралы түсінік қалыптастыру. Пән түрік тіліндегі жазба ескерткіштерінің табылуы мен олардың орналасқан жері, бүгінгі күнге дейін сақталу деңгейі туралы мəліметтерді тарих, география пəндерімен өзара байланыстыра отырып түсіндіруге бағытталған. Пән оқу нәтижесінде түрік тілінің ежелгі тарихы мен ерекшеліктерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік әдебиетін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әдебиетті оқыту барысында қолданылатын амал-тәсілдерді үйрету. Пән әдебиет пәнін оқытуда қолданылатын инновациялық әдістерге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту және қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялар мен технологияларды пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар арқылы түрік әдебиетін оқыту
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде заманауи білім берудегі инновациялық үрдістер туралы, жаңа сандық және интернеттік технологиялар туралы түсініктерін қалыптастыру. Пән түрік әдебиетін оқыту кезінде қазіргі білім беру ресурстарымен жұмыс істеу бойынша практикалық дағдылар мен іскерліктерді үйретуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер әдістеме саласындағы соңғы жаңалықтармен танысып, оларды тиімді қолданудың жолдарын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілін үйретуде ақпараттық технологияларды қолдану тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тілді оқыту барысында қолданылатын амал-тәсілдерді үйрету. Пән тілдік пәндерді оқытуда қолданылатын ақпараттық технологиялық әдістерге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялар мен технологияларды пайдалануға дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби шығарма талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерге түрік әдебиетінде әдеби шығармаларды талдау жұмыстарын жетік меңгерту; қарым-қатынастың түрі ретінде әдеби мәтіндердің ерекшеліктерін анықтау. Мәтін жазылған кезеңнің идеологиясы, мәтіннің құрылымы мен тақырыбы, кейіпкер, кеңістік және уақыт ұғымдарымен қатар баяндалу стилі мен көркемдік ерекшелігіне талдау жасау арқылы шығарманың әдеби маңызы көрсетіледі. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер көркем туынды мен оның табиғатын, жазушы еңбегі мен шығармашылық ғұмырнамасын, әдебиеттің көркемдік, қоғамдық мәнін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті ІІI
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ХVІ-ХІХ ғасырлардағы Осман мемлекеті кезеңінен басталатын ескі түрік әдебиетінің даму тарихын жан-жақты үйрету. Пән осы ғасырлар арасында азери және шағатай аймақтарында дамыған түрік әдебиеті тарихына негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, ХVІ-ХІХ ғасырлардағы Осман мемлекеті кезеңінен басталатын ескі түрік әдебиетінің даму тарихын жан-жақты үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тілді оқыту барысында қолданылатын амал-тәсілдерді үйрету. Пән түрік тілін оқытуда қолданылатын әдістерге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялар мен технологияларды пайдалануда дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи түркі тілдері (Қарахан)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде Қараханид дәуіріндегі түркі жазба мәдениетінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Пән Қараханид мемлекетінің тілі, қарлұқ-хорезм тілі және шағатай тілі туралы мәлімет беруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер Қараханид кезеңіндегі түркі жазба мәдениетінің жетістіктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерде қазіргі түрік тілінің сөздік қоры менқұрылысы туралы түсінік қалыптастыру. Түрік тілінің лексикологиясы, сөздің салыстырмалы лексикалық мағынасы және олардың семантикалық құрылымының түрлері жайында түсінік беру. Пән түрік тіліндегі кірме сөздерді және қазіргі түрік тілінің семантикасы мен оның түрлерін, мақал-мәтелдері мен тұрақты сөз тіркестерін үйретуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білімгерлер түрік тілінің сөздік қорын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі түркі тілдері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: түркі тілдерінің ішіндегі қыпшақ, оғыз және қарлұқ тобына жататын түркі тілдерін негізге алып, тілдік құрылымын үйрету. Пән мәтіндер көмегімен қазіргі түркі тілдерінің тілдік ерекшеліктерін зерттеуге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде білімгер, тілдерді салыстырмалы түрде талдайды, Бұл тілдердің барлығын бүгінгі түрік тілімен салыстырыла қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  -мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады; -жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді; -барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қолданады

 • Код ON2

  -жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; - мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады

 • Код ON3

  - қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады; - қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады

 • Код ON4

  - заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады; - нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді

 • Код ON5

  - ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын анықтайды; - ғылыми- зерттеу жұмысын ұйымдастыруда филология саласына қатысты негізгі мәселелерді іздейді; - ғылыми-зерттеу жұмыстарында түрік тілі мен әдебиетінің іргелі заңдылықтары мен теориялары туралы білімін қолданады

 • Код ON6

  - тілдік бірліктерді тіл деңгейлерінің категориялық параметрлеріне сәйкес ерекшеліктерін анықтайды; - тіл білімінің негізгі ғылыми тұжырымдамалары қоғам дамуының жалпы мәселелерімен өзара қатынасының байланысын түсіндіреді; - тілдік құбылыстар мен процестерді ғылыми бағалауда (эссе түрінде) жүйелі түрде қолданады

 • Код ON7

  - түрік тілінің тарихын үйренеді, Орал-Алтай тіл тобының ерекшеліктерін анықтайды; - көне түрік тілі, көне ұйғыр, шағатай тілдеріндегі мәтіндерді оқиды, түсіндіреді; - түрік тілінің тарихын дәуірге бөлу принциптері, әдеби түрік тілінің даму кезеңдері және түркі мемлекеттерінің тарихы туралы білімін қалыптастырады

 • Код ON8

  -түрік әдебиеттану ғылымы туралы жалпы мәлімет алады, ақын-жазушылардың шығармаларымен танысады; - түрік әдебиетінің кезеңдері және жанрлары туралы әдебиеттерді қарап, мәлімет жинақтайды; - әдеби жанрлар және түрік әдебиетінің көрнекті өкілдері туралы білімін қалыптастырады

 • Код ON9

  - әдеби шығарманың идеялық-эстетикалық деңгейі мен мазмұндық әлеуетін көрсетіп береді; - көркем шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін, шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан өлшейді; - әдебиет шығармаларында көрсетілген көркем сананың эстетикалық заңдары мен формаларын түсіндіреді

 • Код ON10

  - түркі әлемі әдебиеті мен түркі тілдеріндегі зерттеулер туралы мәлімет алады; - түркі халықтарының мәдени, әдеби мұраларымен және дереккөздерімен жұмыс жасауда алған білім-дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады

 • Код ON11

  - шағатай және осман тілдеріндегі қолжазбаларды транскрипция жасайды және оның түсіндірмесін қазіргі түркі тілдерінде береді; - қараханидтер кезеңіндегі жазба мәдениетінің өзіндік ерекшеліктерін көрсетеді; - ежелгі түркі қоғамы мен ежелгі түркі мемлекеттігін зерттеудің мәселелерін, перспективаларын анықтайды және жақын арадағы міндеттерді тұжырымдайды

 • Код ON12

  - білім алушылардың негізгі құзыреттілігін дамытуға бағытталған іс-әрекеттің мақсатын, міндеттерін, кезеңдерін, нақты тәсілдерін анықтайды; - түрлі сабақ конспектілерін құрастырады, өзінің әдістемелік сауаттылығын рефлекстеу негізінде әдістемелік портфолио қорғау нәтижелерімен түсіндіреді

Top