Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01718 Шет тілі: екі шет тілі в Қазақстан инновациялық академиясы

 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: іс-әрекеттер мен процестердің жиынтығы туралы білім жүйесін қалыптастыру, табиғатқа келтірілетін залалдарға әкеп соқпайтын жаңа технологияларды құру және адамның тіршілік ортасымен жайлы және қауіпсіз өзара іс-қимылы туралы білім жүйесін қалыптастыру. Курстың сұрақтары экологиялық факторларды, экожүйенің қажетті компоненттерін, табиғаттағы заттардың айналымдарын, ғаламдық экологиялық мәселелерді, қайталама ресурстарды және оларды пайдалану жолдарын, табиғатты қорғау, зиянды заттар, электр қауіпсіздігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері және инновация теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыру, өз ісін ашуға қабілетті, инновациялық бизнестің түрлі аспектілерін талдай алатын кәсіби кадрларды даярлау болып табылады. Курста нарықтық экономика үшін негізгі заңдар, Экономика теориясы мен тәжірибесіндегі инновациялық бизнес орны оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Мақсаты: болашақ кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын ұғынуға, кәсіби-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға уәждемені қалыптастыруға, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауапты болу қабілетіне ықпал ететін кәсіби білім беруді қамтамасыз ету. Міндеттері: педагогикалық қызмет туралы оның мәні, функциялары, құрылымы, ерекшелігі, оған дайындығы туралы кешенді түсінік қалыптастыру; болашақ педагог тұлғасының танымдық және гуманистік бағыттылығын қалыптастыруға ықпал ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негізі
  Несиелер: 5

  Бұл курста келесі сұрақтар қарастырылады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер үшін құқықтық жауапкершілік; діни нормалар мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің принциптері ретінде және т. б. пәнді оқытудың мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және іскерлік коммуникация
  Несиелер: 5

  Бұл курста лидерлік әлеует; көшбасшылық модельдері; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық және ұйымдастырушылық билік; көшбасшының шешім қабылдау модельдері. Пәнді оқытудың мақсаты бакалаврларда басқарушылық қызметті орындауда көшбасшылықтың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың даму физиологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мазмұнына онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде ағзаның тіршілік әрекетінің ерекшеліктерін, ағзалар, ағзалар мен ағзалар жүйесінің қызметін, оның өсуі мен дамуына қарай, балалық шақтың әр кезеңдерінде осы функциялардың өзгешелігін зерттеу кіреді. Мамандарды дайындауда жоғары жүйке қызметінің процестерін, адам тәртібінің нейрофизиологиялық негіздерін зерттеу ерекше маңызға ие.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғам дамуының экономикалық және құқықтық заңдылықтары және оның тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Курстың сұрақтары микро, макро және мега деңгейлерде нарық субъектілері арасында, мемлекет пен нарық субъектілері, мемлекет пен қоғам арасында туындайтын экономикалық-құқықтық қатынастардың даму заңдылықтарын, Қазақстандағы нарықтық экономиканың әлеуметтік-бағытталған моделінің ерекшеліктері мен басымдықтарын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 2

  Пән тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесін, нормативтік және функционалдық грамматиканы меңгеруге, коммуникативтік құзыреттілікті, мәдениетаралық және кәсіби, филологиялық бағыттылықты қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ тілдің шығу тегі, оның ішкі құрылымы мәселелері қаралатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (екінші)
  Несиелер: 3

  "Шет тілі" пәнін оқытудың мақсаты-шет тілін меңгерудің алдыңғы сатыда қол жеткізілген бастапқы деңгейін көтеру және студенттердің тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми іс-әрекеттің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін, сондай-ақ өз бетімен білім алу үшін коммуникативтік кәсіби-бағытталған құзыреттіліктің қажетті және жеткілікті деңгейін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 2

  Пән жалпы тіл білімі саласында теориялық білімді тереңдете білуге және тереңдетуге, "жалпы тіл білімі" пәні бойынша филолог студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдетуге, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімді жинақтауға, лингвистикалық ғылымның қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді. Лингвистикалық мектептердің қалыптасу жолдары, лингвистикалық бағыттардың маңызы, сондай-ақ лингвистикалық талдау әдістерін меңгеру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Негізгі шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы
  Несиелер: 5

  Пән оқытудың заманауи теориясының принциптерімен құрылған және ағылшын тілін базалық деңгейде меңгерген студенттердің тіл жүйесінің нормативтік біліміне әрі қарай оқытуды, олардың коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерін қалыптастыруды мақсат етеді. Сонымен қатар, онда алғаш рет ауызша және жазбаша түрлерінде дәлелді сөйлеу дағдылары мен іскерліктерін кезең-кезеңмен қалыптастыру әрекеті қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілінің теоретикалық курсы
  Несиелер: 3

  Бұл курс білім беру бағытындағы іргелі теориялық білім базасын қалыптастыратын аса маңызды пәндер қатарына кіреді. Осы курс аясында фонетикалық және грамматикалық теорияны лекциялық формада баяндау және студенттерге дыбыстарды дұрыс артикуляциялау, интонирлеу және акцентуация дағдыларын меңгеруге көмектеседі, сонымен қатар транскрибирлеу және тонограммаларды құрастыру ережелерін меңгеруге мүмкіндік береді. Іргелі теориялық білім бағыт бойынша бакалаврлардың шет тілі мұғалімдері, аудармашылар және редакторлар ретінде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ағылшын тілін теориялық меңгеру студенттердің Халықаралық ғылыми конференциялар мен ғылыми жобаларға қа������ысуына мүмкіндік бере отырып , табысты ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Француз тілінің тәжрибелік курсы
  Несиелер: 3

  Француз тілін оқытудың практикалық мақсаты – орта мектептер, гимназиялар, колледждер үшін француз тілінің жоғары білікті мұғалімдерін дайындау және тіл саласында одан әрі жетілдіру үшін базаны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілінің теоретикалық фонетикасы мен грамматикасы
  Несиелер: 3

  Бұл курс білім беру бағытындағы іргелі теориялық білім базасын қалыптастыратын аса маңызды пәндер қатарына кіреді. Осы курс аясында фонетикалық және грамматикалық теорияны лекциялық формада баяндау және студенттерге дыбыстарды дұрыс артикуляциялау, интонирлеу және акцентуация дағдыларын меңгеруге көмектеседі, сонымен қатар транскрибирлеу және тонограммаларды құрастыру ережелерін меңгеруге мүмкіндік береді. Іргелі теориялық білім бағыт бойынша бакалаврлардың шет тілі мұғалімдері, аудармашылар және редакторлар ретінде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ағылшын тілін теориялық меңгеру студенттердің Халықаралық ғылыми конференциялар мен ғылыми жобаларға қатысуына мүмкіндік бере отырып , табысты ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі (екінші) А2
  Несиелер: 4

  Лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми ой-өрісін, шет тілді коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілнің ауызша практикумы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде тілдік құзыреттілікті қалыптастыру, филологиялық ой-өрісін кеңейту, кәсіби-педагогикалық іскерлікті қалыптастыру. Оқу үрдісі тілді кешенді оқыту қағидаты бойынша құрылған. Студенттердің фонетика, қосымша оқу, практикалық сабақтарға дайындық бойынша үлкен өзіндік жұмысы көзделеді. Сөйлеу практикасы бойынша Курс келесі аспектілерді қамтиды: практикалық фонетика, оқу (қосымша), ауызша тақырыптар бойынша сөйлеу практикасы, жазу (диктанттар, лексикалық жұмыстар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілінің ауызша және жазбаша практикумы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде тілдік құзыреттілікті қалыптастыру, филологиялық ой-өрісін кеңейту, кәсіби-педагогикалық іскерлікті қалыптастыру. Оқу үрдісі тілді кешенді оқыту қағидаты бойынша құрылған. Студенттердің фонетика, қосымша оқу, практикалық сабақтарға дайындық бойынша үлкен өзіндік жұмысы көзделеді. Сөйлеу практикасы бойынша Курс келесі аспектілерді қамтиды: практикалық фонетика, оқу (қосымша), ауызша тақырыптар бойынша сөйлеу практикасы, жазу (диктанттар, лексикалық жұмыстар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің болашақ кәсіби қызметінің негізі болып табылатын теориялық дайындыққа бағытталған және педагогикалық ойдың даму тарихымен, педагогикалық құбылыстар мен үдерістерді ғылыми талдау және болжау әдістерімен танысуды, білім алушының жеке тұлғасына, шығармашылық әлеуетіне қарымқатынасты қамтамасыз етуді қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Француз тілінің жалғастырушы курсы
  Несиелер: 4

  Лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми ой-өрісін, шет тілді коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің тәжрибелік фонетикасы мен грамматикасы
  Несиелер: 3

  Француз тілін оқытудың практикалық мақсаты – орта мектептер, гимназиялар, колледждер үшін француз тілінің жоғары білікті мұғалімдерін дайындау және тіл саласында одан әрі жетілдіру үшін базаны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық зерттеу әдістерінің мазмұнымен, жүзеге асыру шарттарымен таныстырады. Курстың мазмұны теориялық және эмпирикалық топтар әдістерінің әдістерін зерттеуге, өзінің зерттеу жұмысында әдістерді жүзеге асыруға бағытталған. Студенттер оларды өз тәжірибесінде қолдануды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер ғылыми аппаратпен, ғылыми-педагогикалық зерттеулерді жүргізу әдістемесімен, ғылыми әдістермен, концепциялармен, теориялармен танысады. Сондай-ақ ғылыми жұмыс түрлерін құру дағдысына ие болады. Пән студенттердің зерттеу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты: оқушыларды толық оқыту, тәрбиелеу және дамыту, жалпы білім беруді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу үшін жағдай жасау бойынша кәсіби қызметке дайындықты қамтамасыз ететін оқыту және тәрбиелеу процестерінің теориялық негіздерін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы
  Несиелер: 4

  Екінші шет тілінің практикалық курсын арнайы пән ретінде оқыту мақсаты студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудан тұрады. Мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік бітірушінің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынасқа қабілеттілігі мен дайындығы ретінде түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалау өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бұл пәннің мақсаты критериалды бағалау туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Студенттер білім беру үдерісіндегі бағалаудың орны мен рөлі, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі тәсілдері, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың қазіргі заманғы модельдері, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оны іске асырудың тәсілдері, нысандары мен құралдары сияқты мәселелерде бағдарлана алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілі тәжрибелік курсы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні жетекші орындардың бірін алады және екінші курстың оқу жоспарының міндетті бөлігін құрайтын маңызды пән ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл пән практикалық, тәрбиелік, білім беру және дамыту мақсаттарының кешенді іске асырылуын көздейді және осылайша, өз оқу пәнінің құралдарымен өскелең ұрпақты оқытуға және тәрбиелеуге қабілетті шетел тілі мұғалімінің жан - жақты дайындығын қамтамасыз етуі, сондай-ақ осы тілді меңгеруді одан әрі кәсіби-бағдарлы жетілдіруге негіз қалауы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттарға бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні жетекші орындардың бірін алады және екінші курстың оқу жоспарының міндетті бөлігін құрайтын маңызды пән ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл пән практикалық, тәрбиелік, білім беру және дамыту мақсаттарының кешенді іске асырылуын көздейді және осылайша, өз оқу пәнінің құралдарымен өскелең ұрпақты оқытуға және тәрбиелеуге қабілетті шетел тілі мұғалімінің жан - жақты дайындығын қамтамасыз етуі, сондай-ақ осы тілді меңгеруді одан әрі кәсіби-бағдарлы жетілдіруге негіз қалауы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Француз тілінің ауызша сөйлеу практикумы
  Несиелер: 4

  Екінші шет тілінің практикалық курсын арнайы пән ретінде оқыту мақсаты студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудан тұрады. Мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік бітірушінің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынасқа қабілеттілігі мен дайындығы ретінде түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Негізгі шет тілін деңгейлік оқу
  Несиелер: 4

  Студенттерді Шетел тіліндегі көркем мәтіндермен жұмыстың негізгі принциптерімен таныстыру, студенттердің жалпы білім беру мәдениетін және шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін дамыту, оқудың коммуникативтік дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылылшын әдебиеті
  Несиелер: 5

  Әлемдік әдебиеттің жауһарларымен, әлемдік әдебиеттің даму кезеңдерімен, көркем шығармалармен және оқытылатын елдің түпнұсқа тіліндегі және аудармалардағы әдебиет өкілдерімен, мәдениет контекстінде және көркем болмыстың теориялық концепциясымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері
  Несиелер: 3

  Нормативтік құқықтық құжаттарды олардың қызметінде пайдалану. Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды қабылдауға төзімділік. Тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтары, адамның тарихи процестегі орны, қоғамның саяси ұйымы. Көпшілік алдында сөйлеу, пікірталас және пікірсайыс дағдылары. Патриотизм мен азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдай білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілін деңгейлік оқу
  Несиелер: 3

  Оқытылатын тіл елінің көркем әдебиеті шығармаларының негізінде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, өзге тілді және сол арқылы әлемдік мәдениетке қол жеткізуді болжайтын көркем әдебиет құралдарымен білім алушылардың жалпы білім беру мәдениетін сақтауды, беруді және дамытуды қамтамасыз ететін мәдени көзқарас функциясын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тілі (екінші) (деңгейі В2)
  Несиелер: 5

  Тілдік әртүрлілікті сақтау қажеттілігі Еуропа деңгейлерінің бағдарламаларын меңгере отырып, екінші шет тілін оқытуды көздейді. Оқытылатын тілді практикалық меңгеру үшін қажетті білім алу, грамматикалық материалды меңгеру, лексика-грамматикалық материалды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Мақсаты: білім берудегі менеджменттің ғылыми негіздері және білім беру жүйесінің дамуына басшылық жасау туралы білімді қалыптастыру. Міндеттері: Білім беру менеджментінің негізгі жүйе құраушы элементтерінің мәні мен сипаттамасын ашу; білім берудегі менеджменттің негізгі мәселелерін ашу; мектепішілік басқарудың негізгі функцияларына сипаттама беру және т. б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілін үйде оқу
  Несиелер: 3

  Оқытылатын тіл елінің көркем әдебиеті шығармаларының негізінде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, өзге тілді және сол арқылы әлемдік мәдениетке қол жеткізуді болжайтын көркем әдебиет құралдарымен білім алушылардың жалпы білім беру мәдениетін сақтауды, беруді және дамытуды қамтамасыз ететін мәдени көзқарас функциясын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Мақсаты: балалардың кез келген кемсітушілігін болдырмайтын идеология негізге алынған шетелдік және отандық оқыту тәжірибесі туралы; барлық адамдарға тең қарым-қатынасты қамтамасыз ететін жағдайларды әзірлеу және іске асыру туралы және ерекше білім алу қажеттілігі бар балалар үшін ерекше жағдайлардың қажеттілігі туралы және т. б. ұғымдарды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Елтану және негізгі шет тілі әдебиеті
  Несиелер: 5

  Әлемдік әдебиеттің жауһарларымен, әлемдік әдебиеттің даму кезеңдерімен, көркем шығармалармен және оқытылатын елдің түпнұсқа тіліндегі және аудармалардағы әдебиет өкілдерімен, мәдениет контекстінде және көркем болмыстың теориялық концепциясымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі ілгері В2
  Несиелер: 5

  Тілдік әртүрлілікті сақтау қажеттілігі Еуропа деңгейлерінің бағдарламаларын меңгере отырып, екінші шет тілін оқытуды көздейді. Оқытылатын тілді практикалық меңгеру үшін қажетті білім алу, грамматикалық материалды меңгеру, лексика-грамматикалық материалды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттарға бағытталған тіл С2
  Несиелер: 4

  Шет тілді қарым-қатынастың базалық біліктерін жетілдіру кәсіби қарым-қатынас мақсатында тілді пайдалануда Кәсіби-бағытталған оқыту деңгейіне (С2) қол жеткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Базалық негізгі шетел тілі (С2)
  Несиелер: 4

  Шет тілді қарым-қатынастың базалық біліктерін жетілдіру кәсіби қарым-қатынас мақсатында тілді пайдалануда Кәсіби-бағытталған оқыту деңгейіне (С2) қол жеткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілін үйде оқу
  Несиелер: 4

  Студенттерді ағылшын тіліндегі жазушылардың түпнұсқадағы шығармаларымен таныстыру; әртүрлі көркем стильдермен танысу және көркем мәтіндерді талдау дағдылары мен біліктері негізінде көркем шығармаларды терең түсінуге қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тілі лексикологиясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Студенттердің ағылшын тілінің лексикалық құрылысын үйрену үшін қажетті білім алуы, мәтіндермен жұмыс кезінде сыни ойлауды дамыту. Лексикологияның негізгі бөлімдерін, оның ішкі құрылымын зерттейтін негізгі ұғымдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілін оқытудағы заманауи әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс болашақ шт мұғалімін кәсіби даярлау жүйесінде жетекші орын алады. Бұл курс бағдарламасы Болашақ мұғалімдердің кәсіби автономиясын дамытуға, педагогикалық инновацияларға бейімделуге және қоғамның қазіргі даму үрдістеріне тез әрекет етуге бағытталған. Қазіргі мұғалім икемді, педагогикалық шынайылыққа, түрлі педагогикалық технологияларға еркін бағдарлануы және уақыт талаптарына сәйкес өз қызметін қайта құра білуі тиіс. Тіл мен мәдениетті, адамның дүниетанымы мен дүниетанымы ретінде оқыту интегративті сабақтарды жүргізу барысында, пәнаралық және ішкі байланыстарды ескере отырып жүзеге асырылуы мүмкін. Бағдарламаны құрастыруда шт оқыту теориясы мен әдістемесінің басқа психологиялық-педагогикалық және лингвистикалық пәндермен интегративтік байланысы есепке алынды: орыс тілі мен әдебиетті оқыту әдістемесі; дидактикамен; жалпы, әлеуметтік және педагогикалық психология курстарымен; лингвистикамен, психолингвикамен және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілі (екінші) В1
  Несиелер: 4

  қарым-қатынас тақырыптары мен жағдайларына сәйкес жаңа тіл құралдарын (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру; оқытылатын тілдің тілдік құбылыстары, ана және шет тілдерінде ой білдірудің әртүрлі тәсілдері туралы білімді меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы
  Несиелер: 5

  Жазбаша ақпараттық қызметке, сондай-ақ ресми, іскерлік қарым-қатынастың стандартты коммуникативтік жағдайларында неғұрлым қолданылатын лексика-грамматикалық құралдарды пайдалана отырып, диалогтық және монологтық сөйлеуге ерекше назар аудара отырып, шет тілді іскерлік қарым-қатынастың дағдыларын бекіту, тереңдету және жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық деонтология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді педагогикалық деонтологияның педагогикалық этиканың бөлігі ретінде теориялық негіздермен, кәсіби қызмет барысында оқытушының құқықтық және нормативтік мінез-құлқының практикасымен таныстыру; Педагогикалық қызметті толық және барабар қабылдау, оған бағдарлану қабілетін дамытуға бағытталған; кәсіби қызметтің стратегиясы мен тактикасы, жоспарлары мен мақсаттары туралы ғылыми негізделген, тұтас түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психолингвистика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты адамның сөйлеу қызметінің қалыптасуы мен қызмет етуі туралы түсініктерді қалыптастырудағы; оның зияткерлік іс-әрекеттегі рөлі, адамның танымдық іс-әрекетін және тіл белгілері туралы жүйелі білімді жүзеге асырудағы негізгі және әмбебап құралы ретінде және адам қоғамындағы сөйлеу коммуникациясы процестерін қамтамасыз ету, ревой коммуникацияның әр түрлі жағдайларында және жеке сөйлеу іс-әрекеті процесінде сөйлеу іс-әрекетін жүзеге асыру заңдылықтары., әлеуметтік коммуникацияны жүзеге асырудың маңызды шарты ретінде сөйлеу және тілдік қабілет туралы жүйелі білім мен түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілдің оқытудың психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты адамның сөйлеу қызметінің қалыптасуы мен қызмет етуі туралы түсініктерді қалыптастырудағы; оның зияткерлік іс-әрекеттегі рөлі, адамның танымдық іс-әрекетін және тіл белгілері туралы жүйелі білімді жүзеге асырудағы негізгі және әмбебап құралы ретінде және адам қоғамындағы сөйлеу коммуникациясы процестерін қамтамасыз ету, ревой коммуникацияның әр түрлі жағдайларында және жеке сөйлеу іс-әрекеті процесінде сөйлеу іс-әрекетін жүзеге асыру заңдылықтары., әлеуметтік коммуникацияны жүзеге асырудың маңызды шарты ретінде сөйлеу және тілдік қабілет туралы жүйелі білім мен түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік негізгі шет тілі
  Несиелер: 5

  Жазбаша ақпараттық қызметке, сондай-ақ ресми, іскерлік қарым-қатынастың стандартты коммуникативтік жағдайларында неғұрлым қолданылатын лексика-грамматикалық құралдарды пайдалана отырып, диалогтық және монологтық сөйлеуге ерекше назар аудара отырып, шет тілді іскерлік қарым-қатынастың дағдыларын бекіту, тереңдету және жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілі оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс болашақ шт мұғалімін кәсіби даярлау жүйесінде жетекші орын алады. Бұл курс бағдарламасы Болашақ мұғалімдердің кәсіби автономиясын дамытуға, педагогикалық инновацияларға бейімделуге және қоғамның қазіргі даму үрдістеріне тез әрекет етуге бағытталған. Қазіргі мұғалім икемді, педагогикалық шынайылыққа, түрлі педагогикалық технологияларға еркін бағдарлануы және уақыт талаптарына сәйкес өз қызметін қайта құра білуі тиіс. Тіл мен мәдениетті, адамның дүниетанымы мен дүниетанымы ретінде оқыту интегративті сабақтарды жүргізу барысында, пәнаралық және ішкі байланыстарды ескере отырып жүзеге асырылуы мүмкін. Бағдарламаны құрастыруда шт оқыту теориясы мен әдістемесі����ің басқа психологиялық-педагогикалық және лингвистикалық пәндермен интегративтік байланысы есепке алынды: орыс тілі мен әдебиетті оқыту әдістемесі; дидактикамен; жалпы, әлеуметтік және педагогикалық психология курстарымен; лингвистикамен, психолингвикамен және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі практикумы-I
  Несиелер: 4

  қарым-қатынас тақырыптары мен жағдайларына сәйкес жаңа тіл құралдарын (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру; оқытылатын тілдің тілдік құбылыстары, ана және шет тілдерінде ой білдірудің әртүрлі тәсілдері туралы білімді меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылылшын тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Тақырыптары: The subject matter of lexicology. The problem of the word. Types of lexical grouping of the English words. The basic ways of replenishing (development) the vocabulary. Morphological structure of English words. Phraseological units (set expressions). Social and territorial differentiation of the vocabulary. Etymological survey of the English word-stock. Word-formation in Modern English. Word-formation in Modern English (2). Semasiology. English Vocabulary as a System. The vocabulary of a language as a System (2). Free Word-Groups. Phraseology. Phraseology (2). Fundamentals of English Lexicography. Subject and aims of the History of English. Evolution of language and scope of language history. Concept of linguistic change. Modern Germanic languages. Old English historical background. Evolution of the phonetic system in Old English. Middle English historical background. Development of the national literary English. Development of Vocabulary in Middle English. Evolution of the phonetic system in Middle English. Phonetic peculiarities in Middle English. The importance of the Middle English phonetic changes. The evolution of the grammatical categories of the noun. The evolution of the grammatical categories of the English verb. Strong and weak verbs.Modern English. Development of the Literary language. Expansion of English. The English Language outside. The English language in America. Студенттердің ағылшын тілінің лексикалық құрылысын үйрену үшін қажетті білім алуы, мәтіндермен жұмыс кезінде сыни ойлауды дамыту. Лексикологияның негізгі бөлімдерін, оның ішкі құрылымын зерттейтін негізгі ұғымдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Студенттерді ағылшын және орыс/қазақ тілдерінің ең маңызды типологиялық сипаттамаларын анықтауға, осы тілдердің құрылымын салыстыруға болатын әдістер мен тәсілдерді көрсетуге және ана тілінде жоқ ағылшын тілі құрылымының компоненттерін есепке алуға, сондай-ақ сөйлеушілердің ана тілінде берілуі үшін қолданылатын құралдарды көрсетуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілінің іскерлік тілі С2
  Несиелер: 3

  Жазбаша ақпараттық қызметке, сондай-ақ ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты коммуникативтік жағдайларында неғұрлым қолданылатын лексика-грамматикалық құралдарды пайдалана отырып, диалогтық және монологтық сөйлеуге ерекше назар аудара отырып, шет тілді іскерлік қарым-қатынастың дағдыларын бекіту, тереңдету және жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілінің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесінің инновациялық өзгерістерінің мәні. Ақпараттық құзыреттілік түсінігі. Ақпараттық құзыреттіліктің компоненттері. Ақпараттық құзыреттілікті дамыту үшін АКТ мүмкіндіктері. Оқытудың дәстүрлі және заманауи әдістерінің жүйесі. Дамыта оқыту әдістерінің жүйесі: түсіндірмелі-иллюстративті, алгоритмдік, проблемалық-эвристикалық, жобалау-зерттеу. Дамыта оқыту әдістері жүйесі аясында ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың дидактикалық қасиеттері мен функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілі мұғалімінің педагогикалық риторикасы
  Несиелер: 5

  Риторика ұғымы. Көпшілік алдында сөйлеудің негізгі мақсаттары. Шешендік өнер, оның түрлері (Ойын-сауық сөйлеу, ақпараттық, жігерлендіретін, сендіретін, әрекетке шақыратын). Қарым – қатынастың түрлері мен формалары (ауызша – жазбаша; вербалды – вербалды емес; монологиялық – диалогтық; фаталық – нефатикалық; байланыс – қашықтық; жанама – тікелей; ресми – бейресми; тұлғааралық – топтық-жаппай және т. б.). Қарым-қатынас тиімділігі. Коммуникативтік-танымдық қызметтің компоненті ретінде мәтіндерді жасау және түсіндіру. Сөйлеу әрекетінің рецептивті және өнімді түрлерінің ерекшеліктері мен функциялары. Материалды жеткізудің негізгі әдістері (индуктивтік, дедуктивтік, аналоги�� ��дісі, концентрлік, сатылы, тарихи әдіс).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілінде іс жүргізу
  Несиелер: 3

  Жазбаша ақпараттық қызметке, сондай-ақ ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты коммуникативтік жағдайларында неғұрлым қолданылатын лексика-грамматикалық құралдарды пайдалана отырып, диалогтық және монологтық сөйлеуге ерекше назар аудара отырып, шет тілді іскерлік қарым-қатынастың дағдыларын бекіту, тереңдету және жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттар үшін тіл
  Несиелер: 4

  Мамандықтың пәндік саласына шет тілінде кіріспе. Кәсіби бағытталған шет тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Алынған білім мен дағдылар жазбаша тапсырмаларды, тестілерді орындау, эссе жазу, мамандардың болашақ қызметінде жеке және іскерлік сипаттағы хат-хабарларды құрастыру кезінде көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби бағдарлы шет тілі
  Несиелер: 4

  Мамандықтың пәндік саласына шет тілінде кіріспе. Кәсіби бағытталған шет тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Алынған білім мен дағдылар жазбаша тапсырмаларды, тестілерді орындау, эссе жазу, мамандардың болашақ қызметінде жеке және іскерлік сипаттағы хат-хабарларды құрастыру кезінде көмектесед

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілі практикумы (ілгері)
  Несиелер: 5

  Студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру және коммуникативтік-интермәдениетті жетілдіру. Арнайы мақсаттар үшін шет тілін оқыту болашақ мамандығының ерекшеліктерімен талап етілетін оқытылатын тілде оқитындардың қажеттіліктерін есепке алуды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілі контексте (ілгері)
  Несиелер: 5

  Студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру және коммуникативтік-интермәдениетті жетілдіру. Шет тілін контексте оқыту (ілгері) болашақ мамандық ерекшеліктерімен талап етілетін, оқытылатын тілде оқитындардың қажеттіліктерін есепке алуды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Аударма мәні туралы студенттердің білімі мен түсінігін қалыптастыру: тілдік делдалдықтың басқа түрлерінен ерекшеленетін ерекшеліктер, аударманың жалпы мақсаты, мақсатқа жету процесінде шешілетін міндеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілі сабақтарында медиа
  Несиелер: 5

  Отандық және шетелдік ғылыми-педагогикалық зерттеулерді талдау қазіргі таңда медиабілім беруді шет тілі курсын интеграциялау технологиясы неғұрлым тиімді және перспективалы болып табылады,өйткені осы құбылыстардың негізінде ақпарат алмасу процесі жатыр. Шет тілі қарым-қатынас құралы ретінде оқытылғандықтан, сөйлеу үшін тақырыптар мен жағдайлар сырттан әкелінеді, сондықтан ол басқа ешқандай оқу пәні ретінде білімнің түрлі салаларынан, соның ішінде медиабілім мазмұнын пайдалану үшін ашық. Шет тілін оқытуда медиабілім технологияларын қолдану оқушылардың сөйлеу қызметінің барлық түрлерін дамытуға ықпал етеді,сонымен қатар жалпы, коммуникативтік сөйлеу (лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, прагматикалық) және медиамәдени құзыреттілікті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Аударма теориясының объектісі. Бір тілді және екі тілді коммуникация. Аударма теориясының қалыптасуы мен тарихы. Аударманың қазіргі теориясы. Машиналық аударма теориясы. Аударма және мәтіннің барабарлығы мәселесі. Аударма бірліктері. Аударма түрлері мен формаларының жіктелуі. Аудармашының құзыреті. Аударманың лексикологиялық, грамматикалық, стилистикалық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің стилі
  Несиелер: 5

  Стилистика саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру: студенттерге теориялық білімдерді олардың жүйесіндегі стилистикалық құралдар туралы, стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістері туралы хабарлау, сондай-ақ коммуникацияның мақсаттарына жету үшін әр түрлі білдіру құралдарын барабар пайдалану дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, мәтіннің мазмұны бойынша түсіну және түсіндіру үшін қажетті дағдылар мен біліктердің кешенін, сөз тіркесі мен сөйлем деңгейінде мәтіндегі тілдік формалардың бастапқы лексикалық және грамматикалық талдауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Типологиялық зерттеулер негіздері
  Несиелер: 4

  Студенттерді ағылшын және орыс/қазақ тілдерінің ең маңызды типологиялық сипаттамаларын анықтауға, осы тілдердің құрылымын салыстыруға болатын әдістер мен тәсілдерді көрсетуге және ана тілінде жоқ ағылшын тілі құрылымының компоненттерін есепке алуға, сондай-ақ сөйлеушілердің ана тілінде берілуі үшін қолданылатын құралдарды көрсетуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика
  Несиелер: 5

  Стилистика саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру: студенттерге теориялық білімдерді олардың жүйесіндегі стилистикалық құралдар туралы, стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістері туралы хабарлау, сондай-ақ коммуникацияның мақсаттарына жету үшін әр түрлі білдіру құралдарын барабар пайдалану дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, мәтіннің мазмұны бойынша түсіну және түсіндіру үшін қажетті дағдылар мен біліктердің кешенін, сөз тіркесі мен сөйлем деңгейінде мәтіндегі тілдік формалардың бастапқы лексикалық және грамматикалық талдауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілі мұғалімінің тілі мен мәдениеті
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениеті тиімді қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде. Сөйлеу мәдениетінің түрлері, олардың сипаттамалары. Сөйлеудің коммуникативтік қасиеттері (дұрыстығы, тазалығы, дәлдігі, логикалығы, айқындылығы (түсініктілігі), мәнерлілігі, әртүрлілігі, эстетикалылығы, орындылығы). Мәнерлілік түрлері( мазмұнды, құрылымдық, интонациялық, эмоционалдық және т. б.), олардың көрініс түрлері. Мәнерлілікті құру шарттары мен құралдары. Кәсіби оқу-ғылыми сөйлеуде мәнерлілік көрінісінің ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON3

  әртүрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау қабілеті

 • Код ON10

  нормативтік түпнұсқалық лексиканы қолдану

 • Код ON2

  күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру

 • Код ON5

  тіл жүйесін және тілдік категорияларды, оқытылатын тілдердің грамматикалық және стилистикалық нормаларын түсіну

 • Код ON8

  Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру.

 • Код ON9

  мақсат қою және оларға қол жеткізу қабілеті.

 • Код ON1

  кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздерді білу және түсіну

 • Код ON6

  сөйлеудің негізгі сөйлеу формаларын меңгеру, түпнұсқалық аудиотекстерді түсіну, оқудың әр түрлі стратегияларын қолдану

 • Код ON7

  Конструктивтік диалог құру, көпмәдениетті, полиэтикалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу білігі мен дағдысы

 • Код ON4

  шет тілін оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін; мәдениетаралық қарым-қатынас құралдарының бірі ретінде шет тілін оқытудың әдістемелік мәселелерін; тілтану ғылымының дамуының негізгі кезеңдерін және қазіргі жағдайын білу

Top