Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07352 Инженерлік жүйелер мен желілер в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

  • Табиғи және сарқынды суды тазартудың теориялық негіздері
    Несиелер: 5

    Пән табиғи және сарқынды сулардың қалыптасуымен, оны қалалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағынан әкетумен байланысты мәселелерді шешеді. Негізгі технологиялық есептеулерді жүргізу, инновациялық техниканы және тазарту технологияларын пайдалана отырып, жаңбыр желілерін жобалау және салу принциптерін білу.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Табиғи және сарқынды суларды тазартудың физика-химиялық және биологиялық негіздері
    Несиелер: 5

    Химиялық-биологиялық үрдістерді қолдану арқылы табиғи және сарқынды суларды тазартудың заманауи әдістері қарастырылады. Пән сумен жабдықтау және су бұру тазарту құрылыстарында өтетін биологиялық және биохимиялық процестерді, су құрамының физикалық-химиялық және санитарлық-биологиялық бақылау әдістерін және олардың практикада қолдануын оқытады.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Ауа баптау жүйелерінің жылуфизикалық процестері
    Несиелер: 5

    Құйылатын ауа сапасын қамтамасыз ету мақсатында, ауаны баптау жүйелерінің әртүрлі құрылымы бөліктеріндегі – форсункалы камералардағы, ылғалдандыру камералардағы, бетті ауа салқындытқыштардағы, бөлме көлемдеріндегі, жылу және ылғал алмасу үрдістері

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Құрылыс саласындағы инженерлік жүйелер және желілердің ғылыми зерттеу әдістемелері
    Несиелер: 5

    "Инженерлік жүйелер мен желілер құрылысы саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы" пәнін оқу инженерлік жүйелерді жобалау саласындағы өндірістік, конструкторлық және ғылыми-зерттеу қызметі үшін жоғары білікті мамандарды даярлауды қарастырады.

    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Жоғары мектеп педагогикасы
    Несиелер: 4

    Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Басқару психологиясы
    Несиелер: 4

    Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Желдету және ауа баптау жүйелеріндегі ауа ағынының аэродинамикасы
    Несиелер: 5

    Бөлмелердің көлемдеріндегі ауа ағысының теориясы, желдету және ауаны баптаудың ауа ақпалары аэродинамикасының инженерлік есептеу әдістерінің анализі, ауа ағынының эксперименталды зерттеулері, қарау сұрақтарының тәжірибелік жүзеге асырылуы.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 1
  • Сумен жабдықтау және суды әкету жүйесіндегі қорды үнемдеу технологиясы
    Несиелер: 5

    Пәннің бұл курсы сумен жабдықтаудағы және су бұрудағы ресурсты үнемдеудің негізгі компоненттерін және қатты, газ тәрізді және сұйық қалдықтарды кәдеге жаратумен өнеркәсіптік сумен жабдықтау және су бұрудың қазіргі заманғы Су дайындау жүйелерін зерделеуді қамтиды.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Ғылым тарихы және философиясы
    Несиелер: 4

    «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Тұрмыстық және өндірістік ағынды суларды тазартудың заманауи жүйелері
    Несиелер: 5

    Пәннің бұл курсы тұрмыстық және өнеркәсіптік сарқынды сулардағы ластануды жою бойынша іс-шаралар кешенінің теориялық және нормативтік негіздерін, оларды су қоймаларына жіберу алдында зерттеуден тұрады. Арнайы тазалау құрылыстарында сарқынды суларды тазартуды жүзеге асыруды қарастырады

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Шет тілі (кәсіби)
    Несиелер: 4

    Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Газбен жабдықтау жүйесіндегі конструктивтік шешімдер және заманауи қондырғылар
    Несиелер: 5

    Пәннәің осы курсы ғимараттар мен халық орналасқан жер замануі газбен жабдықтау жүйелер жобалау, құрылыс және пайдалану өзіне қосады, мемлекетте экологиялық, отын-энергетикалық және экономикалық жағдай, саласының деңгейі дәрежесін мен келешегін және мемлекеттін экономикасын ескере отырып

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен жабдықтау ерекшеліктері
    Несиелер: 5

    Пәнді оқытудың мақсаты өнеркәсіптік кәсіпорындардың сумен жабдықтау жүйелерінің кешендерін жобалау үшін қажетті білім алу және оларды практикалық қолдану, өнеркәсіптік кәсіпорындардың сумен жабдықтау сұлбалары мен жүйелерін есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру болып табылады.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Газбен жабдықтау жүйесіндегі конструктивтік элементтерді жобалау
    Несиелер: 5

    Пәннің осы курсы замануі газбен жабдықтау жүйелер теориялық және ережелік түзілістерлерін негіздер оқу өзіне қосады, ал сонымен қатар замануі газ тарату жүйелер замануі есептік әдістерін меңгеру.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Еріген жаңбыр және қар суын пайдалану, тазарту және әкету
    Несиелер: 5

    Пәннің бұл курсы жаңбырлы және еріген суларды шығарудың, тазартудың және пайдаланудың теориялық және нормативтік негіздерін оқып үйренуден тұрады. Су объектілерінің жер үсті сарқынды суларын әртүрлі тәсілдермен ластану қарқындылығын төмендету. Табиғи су қоймаларын тазартылмаған ағындардың түсуінен қорғау мәселелерін зерттейді.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 1
    Семестр 2
  • Инженерлік жүйелер мен желілер құрылысындағы нормативтік-құқықтық реттеу
    Несиелер: 5

    Бұл курста Инженерлік жүйелер мен желілер құрылысындағы нормативтік-құқықтық реттеу негіздері, инженерлік жүйелер мен желілерді салу процесін нормативтік-құқықтық реттеуді талдау, күрделі жөндеуді нормативтік-құқықтық реттеу ерекшеліктерін талдау, инженерлік жүйелер мен желілерді қайта жаңарту және техникалық қызмет көрсету, инженерлік жүйелерін пайдалану, девелопменттегі шарттық реттеудің ерекшеліктері.

    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • Магистральдық құбыржолдарды салуға арналған инженерлік-геологиялық іздестірулер
    Несиелер: 5

    Пәнді оқытудың мақсаты магистральды құбырлар трассаларын, трассадағы объектілерді, оның ішінде табиғи және жасанды кедергілер арқылы өтетін объектілерді таңдау және орналастыруды келісу тәртібі туралы қажетті білім алу, ҚР Жер кодексіне сәйкес орнату орындарын анықтау болып табылады. Объектіні орналастыру орнын

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • Инженерлік жүйелер мен желілердегі заманауи ақпараттық әдістері
    Несиелер: 5

    Пәннің бұл курсы ақпараттық технологияларды қолдану тұрғысынан Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау, салу және пайдалануды зерделеуді қамтиды. Пән инженерлік жүйелердің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде ақпаратты құру және басқару процестерін, жобалау, монтаждау және одан әрі пайдалану кезінде желілер туралы ақпаратты қолдану құралы ретінде IT-технологияларды қолдану қарастырылады.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • Геологиялық және геотехникалық инжиниринг
    Несиелер: 5

    Пәнді оқу курсы жер қойнауы мен материалдардың жағдайын тексеру үшін топырақ механикасы мен тау жыныстарының механикасы принциптерін қолдануға негізделген; физикалық / механикалық және химиялық қасиеттерін айқындау; топырақтың табиғи беткейлері мен техногендік кен орындарының тұрақтылығын бағалау; қатерлерді бағалау, жер жұмыстарын жобалау.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • Инженерлік жүйелер мен желілердегі жылу алмастырғыш қондырғылары
    Несиелер: 5

    Пәннің бұл курсы Инженерлік жүйелер мен желілердегі жылуалмастырғыш аппараттарды оқытудан тұрады. Адам өмірінің түрлі салаларында, оның ішінде климаттық техникада, өнеркәсіпте, коммуналдық шаруашылықта, энергетикада және т.б. жылу алмастырғыш аппараттарды пайдалануды зерттейді.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • Құрылыстағы инженерлік желілер және жүйелерді ұйымдастыру және жоспарлау
    Несиелер: 7

    Бұл курстың мәні бар өндірістік жүйелерді талдау және жаңаларын құру болып табылады. Жұмыс көлемінің, ресурстардың, уақыттың, сапа мен тәуекелдердің теңгерімділігі жағдайында жобаның нақты мақсаттары анықталатын және оларға қол жеткізілетін қызмет саласын зерделейді. Инвестициялық-құрылыс жобаларын іске асырудың барлық фазаларын қамтитын құрылысты инженерлік қамтамасыз етуді қарастырады: объектілерді жобалау, салу, пайдалану — инженерлік жүйелер мен желілер объектілерінің инженерлік-консультациялық қызметтері.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • BIM-құрылыстың инженерлік жүйелері мен желілеріндегі жобаны басқару
    Несиелер: 7

    Бұл курс инженерлік жүйелер мен желілердің құрылыс кешенін басқару құрылымын зерттеуге, инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау кезінде құрылыс бас жоспарларын әзірлеу принциптерін және жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін меңгеруге бағытталған; инженерлік жүйелер мен желілер құрылысында жобаларды ақпараттық басқаруды практикалық қолдануды қарастыру.

    Селективті тәртіп
    Оқу жылы - 2
    Семестр 1
  • Код ON1

    Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

  • Код ON2

    Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыныигеру білу.

  • Код ON3

    Отандық және халықаралық стандарттар негізінде желілік магистральдардағы ғимараттар мен құрылыстардың жай-күйіне мониторинг жүргізу, газ құбырларын салу кезінде қолданылатын құрылыс материалдары, бұйымдар материалдары мен конструкциялары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. Құқықтық және этикалық нормаларды, жобаларды халықаралық стандарттарға бейімдейтін.

  • Код ON4

    Құрылыс объекттердің техникалық және экономикалық талдауды жүзеге асыра алу, ғимараттар мен имараттардың күрделі инженерлік жүйелер мен желілерін жобалау, құрылыс конструкцияларды сандық және ықтималды есептеуді жасау. BIM-технологиясын және САПР-ды қолдану.

  • Код ON5

    Өндірісті ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, машиналар мен механизмдерді сауатты орналастыра отырып, инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау және салу процестерін ұйымдастыру, Инвестициялық-құрылыс жобаларының тиімділігін ескере отырып, инженерлік жүйелер мен желілер объектілерін салу және пайдалануға беру кезінде авторлық қадағалауды, техникалық сараптаманы жүзеге асыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Top