Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07207 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Пән тау-кен машиналары мен жабдықтарындағы бөлшектер мен тораптарды құрастырудың теориялық және практикалық элементтерін, бөлшектер сызбаларын және конструкторлық құжаттамаларды орындау ережелерін қамтиды. Тау-кен сызбаларын орындау ережелерін зерделеу және университетте оқытудың бастапқы сатысында тәжірибелік дағдыларды игеру тау-кен, графикалық құжаттамаға мемлекеттік стандарттарды бекітумен және тау-кен техникалық графигі бойынша оқу әдебиетін шығарумен байланысты болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық руханият
  Несиелер: 5

  «Ұлттық руханият» пәнінің мақсаты студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеті, тарихы,өнері, халық даналығы, салты, мәдени дәстүрлері, ғылымы негізінде терең білім беру. Сол әдебиеттегі, тарихтағы, өнердегі ұлы тұлғалардың артына қалдырған мұраларын оқыту арқылы дүниетанымдарын, білім көк жиектерін кеңейту. Ұлттық рухани құндылықтар негізінде өмірлеріне мағына беру, болашақтарына жол ашу болып табылады, жаңа ұрпаққа рухани -адамгершілік қайнарын сіңіреді, өзгелерге өнеге бола білетін ұрпақ тәрбиелеу, ғылым, білім арқылы келетіндігін жіті түсіндіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдарды өңдеу практикумы
  Несиелер: 5

  Тігін бұйымдарын дайындау үдерісі туралы жалпы ақпарат. Киімнің бөлшектерін өңдеу әдістері. Киімнің негізгі бөлшектерін бастапқы өңдеу, сырт киімдердің түріне байланысты жоғары сапалы бұйымдардың бөлшектері мен түйіндерін жинау ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сурет және арнайы киім композициясы
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде киімдегі форманың көлемі мен массасын, киімнің геометриялық түрі мен тағайындалуымен, мүшелердің түрімен, бөлшектің саны мен өлшемімен, материалдың түсі мен суретімен, силуэтпен, форманың бетінің түрімен, форманың өлшемі мен массасымен байланысты, негізгі конструктивтік деңгейлер бойынша форманың талдауын, форманың суретпен және материал түсімен байланысын зерттейді. Пәнді оқу кезінде білуі тиіс: композиция және жобалау әдістері мен құралдарын; формалар түзудің тәсілдерін және форманың мәнерлілік құралдарын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Технологиялық өндіріс негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән барысында қазіргі заманғы өндірістің мәнін, міндеттерін, құрылымын, негізгі принциптерін; ғылыми-техникалық прогрестің мәнін, маңызын және негізгі бағыттарын; өндірістің тиімділігі мен техникалық-экономикалық көрсеткіштерін; негізгі өндірістердің негізгі технологиялық процестерін оқиды. Студент технологиялық және өндірістік ақпаратты талдап, тәжірибеде қолдануды үйренеді; нақты білім туралы технологиялық білімдер негізінде жоспарлай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық және қолданбалы механика
  Несиелер: 4

  Механика күнделікті өмір талабынан туған ең ескі ғылым саласына жатады. Теориялық механика техникада пайдаланылатын ғылымдардың негізі. Бұған мысал- техниканың барлық салаларындағы өркен жетістіктер. Механиканың болашақтағы міндеттері –бүгінгі техниканың болашақта өсуіне ғылыми негіз жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес және кәсіпкерліктің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы кәсіпкерліктің мәнін зерттеу негізгі мақсатты құрайды. Курсты меңгеру барысында студенттер кәсіпкерлік пен бизнес, оның негізі терминологиялары, ұйымдастырушылық нысандары, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, қаржыландыру, ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету, кәсіпкерлік мәдениет, қызмет субъектілерінің жауапкершілігі тәрізді бағыттар бойынша білім алады. Кәсіпкерлік қабілетін дамытып, шығармашылық шешімдер қабылдауға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Түсті қабылдау мен оның адамға психологиялық әсері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты композицияның ең субъективті құралдарының бірі — түстерді, түстерді араластыру, түстерді қабылдау физиологиясын және оның психологиялық әсерін, түстерді үйлестіру тәсілдерін оқу болып табылады. Сонымен қатар, түс туралы ғалымдарын көзқарасы, түс үйлесімділігінің тәсілдері, түстің психологиялық әсері, түс ассоциациялары, түстерді қабылдау ерекшеліктері және оның адамға психологиялық әсері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық адалдық
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге «академиялық адалдық», «плагиат», «жемқорлық», «студентің ар-намыс кодексі» сынды ұғымдар түсіндіріледі. Академиялық адалдық қағидалары, авторлық құқықты жүзеге асыру, студенттің жеке адалдығы, қазіргі социумның өмір сүруінің құқықтық негіздері туралы түсініктер қалыптастырылады, академиялық адалдық атмосферасын өсірудің отандық және шетелдік тәжірибесі, оның бұзылуына төзбеушілік зерттеледі. Оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Материалдарды өндеу практикумы II
  Несиелер: 4

  Курсты оқытудың мақсаты-студенттердің техника және технология негіздері бойынша білімі мен іскерлігін қалыптастыру және дамыту. Тігін өндірісінің технологиясы, тігін жабдықтарының құрылымы мен ерекшеліктері. Осы курста алған білім мен іскерліктер болашақ бакалаврға тұлғаның шығармашылық және кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Материалдарды өңдеу практикумы I (өндірістік оқыту шебері)
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттер материалдың қасиеттерін арнайы құралмен кесу арқылы біледі, көркем өңдеу арқылы заманауи материалдарды зерттеуді оқытады, және жалпы талаптарды меңгеру және материалдарды көркем өңдеу дағдыларын жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Костюмнің даму тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде костюм композициясы, костюм дизайны, костюм дизайнының элементі мен жүйесі, графика және моделдеуді оқытылады. Сонымен қатар, киімді жобалау мен көркемдеп сәндеудің негізгі қағидалары әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Салалық материалтану және конструкциялық материалдың технологиясы
  Несиелер: 4

  Студенттер келесі білімді меңгереді: материалдардың құрылымын анықтау; материалдардың қасиеттерін анықтау; материалдардан дайын бұйымдарды дайындау. Пәнде материалдарды химиялық-термиялық өңдеудің теориясы мен практикасы және материалдарды нығайтудың басқа да тәсілдері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Костюм композициясы
  Несиелер: 5

  Берілген пән бойынша композициялық қызметке дайын болуы керек. Ол композициялық қызметтің теориялық негізін (түсінік, терминдер, ерекшеліктер, заң, қызмет тәсілдері); композициялық тапсырмаларды практика жүзінде (қабылдау, өңдеу, жасау); графикалық материалдарды және орындаушылық дағдылармен (қағаз, түрлі-түсті және ақ-қара бейнелеу), алғашқы шығармашылық тәжірбие жинай біледі, меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Техниканың даму тарихы
  Несиелер: 5

  Курс техниканың даму тарихымен таныстырады, техника тарихын, техника мен технологияның негізгі ұғымдарын, техниканың даму заңдылықтарын, ғылым мен ғалымдардың техниканың дамуына әсерін зерттеу мәселелерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Тігін өнеркәсібіндегі ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары. Ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы проблемаларды шешу теориясы мен практикасы. Аяқталған зерттеулердің нәтижелерін жүзеге асыру жолдары. Білуге: - тігін өнеркәсібіндегі ғылыми зерттеулерді дамыту тенденциялары туралы; - ғылыми желінің заманауи құрылымы мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістері Істей алуға: жеңіл өнеркәсіпте қолданылатын әртүрлі мата қасиеттерінің физика-механикалық қасиеттерін анықтайтын стандарты сынамалар өткізу; кәсіби қызметте жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдарын, сонымен қатар алынған зерттеу нәтижелерін қолдану. Дағдылануға: -- зерттеудің экономикалық тиімділігін және нәтижелерін таныстыру әдістеріне;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Техника және технология даму перспективасы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты — базалық технологияларды меңгеру, студенттерді қазіргі заманғы құрал - жабдықтармен, бағдарламалық құралдармен және олардың арасындағы оңтайлы өзара іс-қимылмен техниканың дамуының маңызды тарихи кезеңдерімен таныстыру, журналистік өнім сапасының басылымдарды дайындаудың компьютерлік технологияларымен, теле-және радиохабарлармен өзара байланысын анықтау, жаңа технологиялардың жеделділікке әсерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тігін бұйымдарының технологиялық дайындық негіздері
  Несиелер: 6

  Пәнді меңгеру үшін тігін бұйымдарының әшекейлеу және модельдеу негіздері қажет. Студент киім бұйымдарының түрлерін, өлшемдерді алуын, құрастыруы туралы білуі тиіс; лекалалар бойынша киімнің әр түрлі үлгілерін пішу, өңдеу дағдылары болуы тиіс; түрлі тоқыма материалдардан киім үлгілерін жасауға шығармашылық қабілеттерін дамыту; тігін бұйымдарын дайындау негіздерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Киім теориясы мен мәдениеті
  Несиелер: 5

  Студенттер дизайнерлік өнер негіздерімен шығармашылық құрастырудың нақты міндеттерімен, дизайн қалыптастыру кезеңдерімен танысады. Киім стилі мен сәні, киім мәдениеті, киім формасының көрермендік және конструктивтік элементтері туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қолданбалы антропологияның негіздері
  Несиелер: 4

  Осы пәнде болашақ маман анатомиялық құрылысын және адам денебітімінің сыртқы формасының ерекшеліктерін; өлшем нысандары мен олардың заңды өзгермелілігін; типті денебітімдердің антропометриялық стандарттарын; өндірістік және жеке түрде бұйымдарды жобалау жағдайларында анатомиялық құрылысын және адам денебітімінің сыртқы формасының ерекшеліктерін; өлшем нышандарының табиғи өзгерісінің заңдылықтарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өндірісті жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл курста өнеркәсіптік кәсіпорынды жоспарлау мәні, өнеркәсіптік өндірістің жобалау негіздері, кәсіпорынның өндірістік құрылымы оқытылады. Пәнді оқу барысында студент білуі керек: экономика және өндірісті жобалауды ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық негіздерін, негізгі экономикалық заңдар мен қызметті жүзеге асыру принциптерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шығармашылық жоба негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнді меңгеру мақсаты студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға және олардың берілген қызмет саласында жобалық технологияны қолдануға дайын болуына бағытталған. Шығармашылық жобаның міндеттері, шығармашылық жобаны жоспарлау, танымдық-шығармашылық жобаны іске асыру бойынша әдістемелік әзірлеу, шығармашылық жоба әдісі, шығармашылық жобаның құрылымы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тігін бұйымдарын құрастыру
  Несиелер: 5

  Киім қасиеттері, тағайындалуы, функциялары. Пішімі, пішім түзуші және киім конструкциясы. Құрастырудың жалпы сипаттамасы және тәсілдері мен әдістерінің жіктелуі. Киімді әртүрлі пішімдегі жең конструкцияға үлгілік ерекшеліктерді енгізу. Дағдылануға:бұйымныңбазалықконструкциясын тұрғызуға және есептеуге қажетті бастапқы ақпараттарды анықтау. Құзыретті болуға: иық және бел бұйымдарын құрастыру сұрақтарына, техникалық эскизке сәйкес киімді үлгілеу, жобаланатын бұйымның қондыру сапасына; АКТ көмегімен ақпараттарды өңдеуді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Киімді көркем әшекейлеу
  Несиелер: 5

  Бұл курста әр түрлі тігін бұйымдарының стильдік ерекшеліктері, сән бағыттары, жоба тақырыбына сәйкес әртүрлі графикалық тәсілдердің эскиздері; тігін бұйымдарының ассортименттік топтарының даму тенденцияларына сән әсері оқытылады; Пәнді оқу кезінде студент композициялық құрылымның теориялық негіздерін, бұйымның қалыптау заңдары мен әдістерін білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тігін бұйымдарының конструктивті үлгілеу
  Несиелер: 5

  Берілген пән бойынша киімдерді үлгілеуді және құрастыруды, киімдер ассортиментін, материалдардың жалпы сипатын, антропометрикалық нүктелерін, адамның өлшемдік белгілері және оларды өлшеу әдістеріне үйретеді. Сонымен қатар, конструктивті модельдеу түрлері, конструкциялық модельдеу әдістері, түрлі бағыттардағы киімді құрастыруы, инновациялық өнімдерді құрастыруы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тігін бұйымдарын модельдеу
  Несиелер: 5

  Киім формасының өзгеруінсіз конструктивті үлгілеу. Жеңдерді, жағаларды, күрделі формаларды үлгілеу. Білуге:әртүрлі киім пішімдерін конструкциялау мен үлгілеудің негізгі әдістері мен құралдарын; заманауи сән бағытын. Істей алуға:сән тенденциялары есебінен жаңа үлгілерді құрастыруда сурет және эскиз бойынша тігін бұйымдарының параметрлері мен пішіндерін талдау; киім үлгісіне тиімді конструктивті-технологиялық шешімдерді таңдау Дағдылануға: өндірістік бұйымды дайындаудағы технологиялық үдеріс жиынтықтарын тәжірибе жүзінде меңгеру; тігін бұйымының берілген үлгісінің конструкторлық сызбасын дайындау; бұйым макетін дайындау Құзыретті болуға: алған білімдері мен дағдыларын тігін өнеркәсібіне тәжірибе жүзінде іске асыру; виртуалды ақпаратты кеңістікте коммуникациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тігін өндірісінің материалтануы
  Несиелер: 5

  Бұл курста табиғи, химиялық талшықтар мен жіптердің, тоқыма материалдарының қасиеттері мен құрылысы оқытылады. Сондай-ақ мата, трикотаж, мата емес материалдар, табиғи және жасанды үлбір, тігін жіптері, желім, астар, төменгі материалдар, табиғи, жасанды тері, фурнитур, тігін бұйымдарын жасау кезінде қолданылатын өңдеу материалдары ассортименті, тоқыма материалдарының сапасы мен бағалау негіздері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жеңіл өнеркәсіптің инвариантты технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде жеңіл өнеркәсіп технологиялары оқытылады, сонымен қатар Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің шикізат базасы, тігін және трикотаж бұйымдарын, былғары және үлбір бұйымдарын өңдеу технологиясындағы инновациялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жеңіл киімнің тігу технологиясы
  Несиелер: 5

  Жеңіл киімнің тігу технологиясы курсында модельді таңдау және негіздеу, алғашқы кездердегі көйлек үлгілері, сән бағыты және модель таңдау, жобаланған киім ассортиментіне қойылатын талаптар, модельдің техникалық сипаттамасы, мата таңдау және оны өңдеу тәртібі қарастырылады. көйлек, жейде, халат, белдемше жеңіл киімдер екенің студенттер біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тігін кәсіпорындарында еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Пәні бойынша тігін өндірісінде еңбекті қорғау жүйелері туралы меңгереді Және де тігін өндірісіндегі еңбекті қорғау жағдайларына сипаттама беріледе. Студент білу керек: жастар және әйелдердің еңбегін қорғау, өндірістік жарақат пен кәсіби аурудың шығу себептерімен танысу, шу және дірілдің алдын-алу шаралары, өндірістік бақытсыз жағдайларды тексеру және тіркеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тігін өңдірісінің бұйымдарын жобалау
  Несиелер: 5

  Студенттер курсты оқу кезінде ағынның алдын ала есептеуімен, ағынның ұйымдастыру нысанын таңдаумен танысады. Технологиялық сұлбасын талдау есептеу жолымен және графикалық әдіспен жүргізіледі және ағынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің есебін жүргізеді. Студент білуі керек және қолдана алады: - әртүрлі мақсаттағы және әртүрлі түрдегі бұйымдардың сыртқы пішіні мен конструкциясына қойылатын талаптар; - киім бөлшектерінің ұңғымаларының конструкциясын есептеудің заманауи және перспективалық әдістері, конструктивтік параметрлерді, графикалық құрылым элементтерін анықтау; - киімдерді конструктивті үлгілеудің тиімді тәсілдерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге академиялық жазба саласы, ғылыми жұмысты дайындау ерекшеліктері туралы, академиялық жазба түрлері, кәсіби лексика туралы, терминология, деректермен, әдебиетпен ғылыми-зерттеулік жұмыс жасау туралы, сілтеме жасау ережесі туралы білімдер беріледі. Коммуникативтік, мәдениаралық, жетістікке жету сынды маңызды кәсіби құзыреттіліктер, сондай-ақ талдау жасау, сыни ойлау, ғылыми жұмысты сауатты рәсімдеу дағдылары дамытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Техникалық шығармашылық
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - болашақ мамандардың техникалық шығармашылыққа басшылық ету үшін қажетті білім, білік және дағдысын қалыптастыру. Студенттердің пәнді оқыту процесінде іскерліктері мен дағдыларын меңгеру үшін келесі міндеттерді шешу қажет: техникалық шығармашылық туралы білім жүйесін меңгеру; өнертабыстарды талдау негізінде техникалық шығармашылық процесінде жаңа техникалық есептер мен олардың шешімдерін іздеу әдістемесіне оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Материалдарды модификациялау
  Несиелер: 5

  Осы пәнде тоқыма материалдарының негізгі қасиеттері - талшық құрамы, талшықтар мен жіптердің құрылымы, тігін түрі және механикалық қасиеттері оқытылады. Және де киім дайындау көрсеткіштерінде қалыптастыру талаптары көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Материалдарды өңдеудің қазіргі заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде материалдарды өңдеудің заманауи әдістері, материалдарды өңдеудің жаңа технологиялық әдістері, сәндік өңдеу тәсілдері оқытылады. Пәнді оқу барысында студент материалдарды көркем және сәндік өңдеу саласындағы техника мен технологияны меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тігін өндірісінің жабдықтары
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі міндеттері тігін өндірісіне арналған арнайы заманауи техника саласында терең және жан-жақты білім алу, ұйымдастыру және технологиялық жабдықтар құралдары, тұрмыстық киім шығаратын технологиялық процестердің түрлі типтеріне арналған жабдықтардың оңтайлы паркін таңдауды негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сыртқы киімнің тігу технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында сыртқы киімнің өндеу технологиялық процестері, тігу технологиясының ерекшеліктері, ылғал-жылуымен өңдеу процестері оқытылады. Студент біледі: сырт киімге қойылатын гигиеналық, әсемдік, пайдалану, техникалық, үнемділік талаптары .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Трикотаж материалдарды өңдеудің инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің трикотаж өндірісінің инновациялық технологиясының негіздері, трикотаж жабдықтарының құрылымы мен ерекшеліктері бойынша білімі мен іскерлігін қалыптастыру және дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тоқыма өңдірісінің жабдықтары
  Несиелер: 5

  Тоқыма машиналарының негізгі түрлері және жіктелуі. Өнеркәсіптік тоқу машиналарының түрлері. Өнеркәсіптік және тұрмыстық тоқыма машиналары арасындағы айырмашылықтар. Өнеркәсіптік тоқыма машиналарының конструкциялық ерекшеліктері. Заманауи тоқыма машиналарын компьютерлік басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының Графис АЖЖ
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде заманауи киімнің АЖЖ классификациясы, "жазық" "кеңістіктік" жобалау жүйесі, АЖЖ шолу, мақсаты және негізгі мүмкіндіктері оқытылады. Оқыту нәтижесінде студент АЖЖ таңдау критерийлерін, АЖЖ-да тігін өндірісінің техникалық құралдарын, АЖЖ жағдайында киімді жобалау процесін жетілдіру бағыттарын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Технологиялық процесстерді химизациялау
  Несиелер: 5

  Оқыту нәтижесінде студент тоқыма материалдары мен тігін бұйымдарына әртүрлі қасиеттерді берудің химиялық әдістерін, пресс желімінің мәнін білуі керек. тоқыма материалдары, жабысқақ материалдардың түрлері мен қасиеттері, көркемдік әрлеу түрлері, химиялық технологиядағы сапаны бақылау әдістері, тоқыма материалдарын әрлеудің негізгі технологиялық процестерінің химиялық табиғатын, енгізу әдістері мен жабдықталуын зерттеу (бояуға және басып шығаруға дайындық, бояу, басып шығару және түпкілікті әрлеу).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бұйымдарды жобалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәні түрлі ассортименттегі бұйымды жобалауды, өндірістік үлгіден оны өнеркәсіптік үдеріске дейінгі шығару кезеңіндегі сұрақтарды қамтиды. Білуге: киімді жобалау кезеңдерін; пластикалық мата қасиеттері туралы, түстік гамманы, фактураны және оларды қолдану мүмкіндіктерін; жеңіл және сырт киімді жобалау әдістері мен тәсілдерін. лекал түрлері мен оны безендіру ережелерін; тігін бұйымдарының сапасын бағалау әдістерін. Істей алуға: сән тенденциялары есебінен жаңа үлгілерді құрастыруда сурет және эскиз бойынша тігін бұйымдарының параметрлері мен пішіндерін талдау; киім үлгісіне тиімді конструктивті-технологиялық шешімдерді таңдау. Дағдылануы: түрлі құрастыру әдістері арқылы киім конструкциясының техникалық есептеулерін орындау; тігін бұйымының берілген үлгісінің конструкторлық сызбасын дайындау. Құзыретті болуға: алған білімдері мен дағдыларын тігін өнеркәсібіне тәжірибе жүзінде іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Техникалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде техникалық модельдеудің және құрастырудың мәні; көркемдік конструкциялау принциптерін ескере отырып жобаны әзірлеу туралы негізгі мәліметтер; құрастыруға және модельдеуге оқытудың ерекшеліктері мен әдістері; модельдер мен техникалық құрылғыларды жасауға арналған жабдықтар, материалдар мен бұйымдар; жеңіл өңделетін материалдар мен конструкторлардың бөлшектерінен үлгілерді жасау; техникалық құрылғыларды құрастыру және жасау оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Киімді компьютерлік құрастыру
  Несиелер: 5

  Студент оқу барысында киімді автоматтандырылған жобалау саласындағы жетілдіру бағыттары мен үрдістері туралы түсінікке ие болу, - киімнің жаңа үлгілерінің конструкцияларының сызбаларын құру алгоритмдерін сауатты қалыптастыру, киімдерді модульдік жобалау, конструкторлық мәліметтер базасын жасау дағдыларын білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Текстиль материалдарды өңдеудің инновациялық әдістері
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты - студенттердің тігін өндірісінің инновациялық технологиясының негіздері, тігін жабдықтарының құрылымы мен ерекшеліктері және тоқыма материалтану бойынша білім мен біліктерін қалыптастыру және дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тігін бұйымдарының метрология, стандартталуы және сертификатталуы
  Несиелер: 5

  Осы пәнді игеру барысында нарық қатынастардың өзгеруіне байланысты сапалы өнімдерге қойылатын талаптар мен нормаларды; -стандарттаудың негізгі принциптері мен әдістерін, -негізі метрологиялық талаптар мен нормаларын, ҚР «Стандарттау және сертификаттау», «Өлшеулердің бірлігі туралы» заңдардың негізгі сұрақтарын, өнім сапасына арналған нормативті құжаттарды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Технологиялық процесстерді модельдеу және оптимизациялау
  Несиелер: 5

  Технологиялық процесстерді модельдеу және оптимизациялау типтік технологиялық процесстерін автоматтандыру объектілері ретінде, автоматтандыру үшін технологиялық объектілерді алдын ала талдау Жеңіл өнеркәсіпте үздіксіз технологиялық процестерді автоматтандыру схемалары. Білуге: заманауи өндірістік және техникалық құралдарды автоматтандыру міндеттерін; автоматтандыру схемаларын құру принциптерін; Істеуге: автоматтандыру схемаларын құру ережелерін қолдану; реттелетін, бақыланатын, сигнал берілген параметрлерді таңдауды негіздейді; Дағдылануға: технологиялық процесстерді басқару технологиясын қолдану; Құзыретті болуға: реттелетін, бақыланатын, сигнал берілген параметрлерді таңдау негіздемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндіріс экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - нарыққа өту жағдайында құрылыс индустриясында практикалық іс-әрекетте қажетті білім, білік дағдыларын үйрету; болашақ өндіріс менеджерлеріне ұйымның стратегиялық мақсаттарын анықтауға, сонымен қатар оларға қол жеткізуге, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, басқарушылық, психологиялық және басқа да міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақтың сәндік-қолданбалы қолөнері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің тарихы, қазақ сәндік-қолданбалы өнерінің түрлері оқытылады. Студент сәндік қолданбалы қолөнерда түсін, форманың, текстураның және фактураның мәндерін қолдана алады; көркем зат бейнесінің негізгі ерекше белгілерін біледі; әр түрлі мәнерлі құралдар: түсі, композициясы, ырғағы, пішіні, сызығы, материалы; сондай-ақ қазақтардың сәндік қолданбалы қолөнерда ою-өрнекті қолданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Автоматтандырылған жобалау жүйелері
  Несиелер: 5

  Екі өлшемді және үш өлшемді сызба детальдарын құруға арналған автоматты жобалау жүйесінің мүмкіндіктерін қолдану. Автоматтандырылған жобалау жүйелері. Автоматтандырылған жобалау жүйелері бағдарламасының интерфейсі. Объектілерді сызу. Объектілерді таңдау. Координаталар жүйесі. Координата енгізудің әртүрлі әдістері. Примитивтерді құру. Полисызықтармен жұмыс. Объектілерді редактілеу командалары. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді құру. Өлшемдерді тұрғызу. Өлшем тұрғызу командалары. Штрихтеудің негізгі параметрлері. Штрих құру. Үш өлшемді координата жүйесімен жұмыс жасау. Үш өлшемді координаталар жүйесінде объектілерді тұрғызу. Үш өлшемді кеңістікте объектілерді қарау. Үш өлшемді объектілерді бейнелеу. Каркас модельдеу, оны тұрғызу құралдары. Каркасты редактілеу. Беттерді модельдеу және оны тұрғызу. Беттерді редактілеу құралдары. Монолитті модельдер және оны тұрғызу. Монолитті примитивтерді тұрғызу командалары. Денелерді орын ауыстыру командалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бұйымдарды жобалау және өндеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Тігін бұйымдарын дайындау үдерісі туралы жалпы ақпарат. Киімнің бөлшектерін өңдеу әдістері. Киімнің негізгі бөлшектерін бастапқы өңдеу, сырт киімдердің түріне байланысты жоғары сапалы бұйымдардың бөлшектері мен түйіндерін жинау ерекшелігі Білуге: сыртқы киім ассортиментері, технологиялық өндіріс процесі, өнеркәсіптік өңдеу әдістері, өңдеу режимдері мен жабдықтары. Дағдылануға:технологиялық дайындық процесінде, тігін бұйымдарының өндірісінде, технологиялардың әдістерін әзірлеуде, өнім өндірісі үшін технологиялық құжаттаманы әзірлеуде; Құзыретті болуға: сырт киім дайындауда, озық технологияларды жасау, өнімді дайындау үдерісіне техникалық құжаттарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Курста киім бөлшектерін қосу процестері және оларды жасау технологиясы, дәстүрлі емес материалдардан бұйымдарды кесу процестерінің ерекшеліктері, жұмыс сапасын бағалау әдістері таныстырылады. Маман білуі керек: киім өндірісінің терминологиясын, техникалық жағдайлары мен жұмыс режимдерін, теріден, былғарыдан, пальто материалдарынан бұйымдар жасайтын жабдықты таңдауға қатысты теориялық білімі. Маман қолдана білуі керек: пайдаланылатын бұйымдар мен құрал-жабдықтарды дайындау әдістерін әзірлеуде бастапқы материалдардың қасиеттерін, киім өндірісінің технологиялық параметрлерін бақылау мен реттеудің техникалық қасиеттерін білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы II
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде көптеген практикалық мәселелерді шешу, машиналар мен жабдықтар бөлшектерінің сенімділігі мен жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін мамандар материалдарды алудың қазіргі заманғы тәсілдері, бұйымдарды дайындаудың, өңдеудің және жөндеудің технологиялық процестерінің негіздері және осы технологиялық әдістердің бөлшектер мен тұтас конструкцияның сапасына әсері туралы мәліметтер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірісті жобалау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курста өнеркәсіптік кәсіпорынды ұйымдастыру және жоспарлау мәні, өнеркәсіптік өндірістің ұйымдастыру негіздері, кәсіпорынның өндірістік құрылымы оқытылады. Пәнді оқу барысында студент білуі керек: экономика және өндірісті ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық негіздерін, негізгі экономикалық заңдар мен қызметті жүзеге асыру принциптерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON2

  Кәсіби деңгейде жеңіл өнеркәсіп бұйымдарына жобалау-конструкторлық құжаттарын жасау саласында білім және түсінуді қолданады

 • Код ON3

  Елімізде сыни тұрғыда ойлай алатын, үш (қазақ, орыс, ағылшын) және басқа да тілдерді меңгерген, академиялық хат жүргізу дағдылары,этикалық және рухани құндылықтар туралы, биліктің және саяси өмірдің мәні, Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін, Қазақстан заңнамасын және құқықтық жүйесінің негіздерін, академиялық адалдық принциптерін меңгеру, қоғамның әлеуметтік даму бағыттарын, экономикалық білім негіздерін, жеке тұлғаның қалыптасуы туралы біледі.

 • Код ON5

  Берілген ассортименттік топтағы бұйымдарды дайындау әдістерін таңдай білу, бұйымдарды дайындаудың технологиялық процесінің негізгі операцияларын өз бетінше орындайды.

 • Код ON6

  Тігін өнеркәсібі саласының даму бағыттары мен перспективаларын біледі, тігін өндірісін (немесе өндірістік учаскені) ұйымдастырудың жалпы құрылымын, кәсіпорынның нормативтік-техникалық құжаттамасының тізбесі мен мазмұнын, әртүрлі ассортиментті бұйымдарды құрастыру негіздері мен дайындау технологиясын қолданады.

 • Код ON7

  Текстиль және тоқыма бұйымдарының үлгілерін көркемдік-конструктивтік шешімінің ерекшеліктерін сипаттай біледі, бұйымдарды эскизден дайын үлгіге дейін жасаудың кезеңдерін ажырату; бөлшектерді, тораптарды және әртүрлі ассортиментті бұйымдарды өңдеу технологиясын негіздеп таңдайды.

 • Код ON9

  Кәсіпорында қолданылатын жобалау әдістемесін, киімді автоматтандырылған жобалау жүйесін біледі.

 • Код ON4

  Тігін өндірісінің (немесе өндірістік учаскенің) жалпы құрылымын, техникалық қауіпсіздік ережелерінің тізбесі мен мазмұнын, өндіріс жағдайында және жеке тапсырыс бойынша түрлі ассортиментті бұйымдарды дайындау технологиясы бойынша жалпы терминологияны біледі және қолдана алады.

 • Код ON8

  Тігін жабдықтарын оның мақсаты бойынша қолданады, эскиздерді, бөлшектердің құрылымын, технологиялық операцияларды орындайды, жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының өндірісінің терминологиясын жасаудың практикалық дағдыларын меңгерген.

 • Код ON11

  Модельдеудің практикалық дағдыларын қолданып, өндірістің технологиялық процесін, жобаланатын үлгінің құрылымын құра біледі.

 • Код ON10

  Әзірленетін модельдердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесін енгізеді және біледі; өндірістің процесіндегі технологиялық операцияларының ерекшеліктерін, өнімді өндіріске қою кезеңдерін меңгерген; өлшемдік-толық ассортиментті есептеу.

 • Код ON12

  Технологиялық процесс операциялары үшін жабдықтарды кәсіби таңдайды.

 • Код ON1

  Өнімнің технологиялық сипаттамаларын жақсарту және өндіріс процестерінің тиімділігін арттыру үшін технологиялық процестерді жетілдіру саласындағы ең озық білім элементтерін қосаалғанда, жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын құрастыру және технология саласындағы білім мен түсініктерді көрсетеді.

Top