Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02192 Театр өнері в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Классикалық би негіздері практикумы және ырғақ тренингісі І
  Несиелер: 3

  Классикалық бидің негізгі элементтерін орындау техникасын тәжірибелік меңгеру. Классикалық биінің бағдарламасы қозғалысының тәжірибедегі қолданысы. Ырғақ тренингісі І - өлшем, динамика және тәсілдердің орындалуы. Метр, ұзақтық және екпінге жаттығулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жеке ән салу, фортепиано І
  Несиелер: 3

  Дауыс түзу үдерісінің заңдылығы мен ерекшеліктері, вокалдық – техникалық дағдылардың қалыптасуы. Вокалдық жаттығуларды, вокализдерді әртүрлі буындармен орындау. Фортепиано – музыкалық пәндердің құрамдас бөлігі ретінде. Музыкалық-орындаушылық дағдыларын қалыптастыру, әртүрлі жанрдағы музыкалық шығармаларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер өнерінің технологиясы І
  Несиелер: 4

  Сахнадағы органикалық әрекеттер элементтерін игеруге арналған бастапқы практикалық жұмыстар: (зейін, бұлшық еттерді босату, қиял, шындық сезімі және сенім, бақылампаздық, физикалық әрекеттер мен сезімдерді есте сақтау, т. б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахна тілі негіздері I
  Несиелер: 3

  Дем алу және дауыс қою үдерісінің заңдылықтары мен ерекшеліктері, сөз сөйлеу аппаратының анатомиясы, тыныс алу мен артикуляция жаттығулары, балаларға арналған өлеңдер, мақал-мәтелдер және нақыл сөздермен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Вокал I, музыкалық аспап (түрлері бойынша)
  Несиелер: 3

  Әншілік тыныс алу түрлері, вокалдық – техникалық дағдылардың қалыптасуы, жұмсақ және қатты атакалар. Музыкалық аспапта ойнауға машықтану. Әртүрлі жанрдағы, стильдегі, формадағы шетел, орыс, қазақ классикалық композиторларының шығармаларын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Классикалық би негіздері және ырғақ І
  Несиелер: 3

  Дене аппаратымен жұмыс істеудің негізгі ережелері: дене, қол, бас қимылдарын қою, станок жанындағы, зал ортасындағы қимыл-әрекет. Музыкалық-ырғақтық жаттығуларды, ырғақтық және ырғақтық-дикциялық жаттығуларды музыкалық интонациялау және дирижерлеумен ұштастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер шеберлігінің негіздері І
  Несиелер: 4

  К.С.Станиславский әдістемесінің элементтері арқылы сахналық оқиғаларды қабылдау қабілеттілігін тәрбиелеу: сахналық зейін. Жады. Екпін-ырғақ. Елестету. Қиял. Сезіну. Жануарларды бақылау. Заттарды жандандыру. Ұсынылатын шартты жағдайлар. Бағалау. Оқиға. Жеке және жұптық этюдтар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сөз сөйлеу негіздері I
  Несиелер: 3

  Фонациалық тыныс алу, сөйлеу мен ән салу дауыстарын параллелді дамыту, дауыс үнін байыту және бекіту, дауыстың әуезділігі мен саздылық мәдениеті. Психологиялық, әрі физиологиялық қысымнан арылу. Орфоэпиялық машықтарды жетілдіру. Сөз әрекетінің элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі негіздері ІІ, сахна тілі негіздері ІІ, вокал ІІ
  Несиелер: 7

  Өзекті әрекет пен көкейкесті мақсатты түсіну, шығармашылық қиялын дамыту, логикалық және дәйекті әрекет ету. Тыныс алу, артикуляция жаттығулары, әдеби жанрлар шығармаларымен жұмыс істеу. Вокалды-техникалық, орындаушылық дағдыларды жетілдіру, алған білімін іс-жүзінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи-тұрмыстық би және ырғақ тренингісі ІІ
  Несиелер: 3

  Тарихи-тұрмыстық бидің негізгі қимылдары. Тарихи–тұрмыстық би негізінде миниатюраның ірі түрін жасау. Ырғақ тренингісі ІІ - әуенді музыкалық құрылым. Қозғалыс қатарындағы әртүрлі өлшем екпінге берілген тренингтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Актер шеберлігінің негіздері ІІ, сөз сөйлеу негіздері ІІ, жеке ән салу ІІ, фортепиано ІІ
  Несиелер: 7

  Жұптық этюдтер және үзінділер. Серіктеспен өзара қарым-қатынас. Авторлық сөздің мазмұндық, дәйекті және стильдік табиғатын меңгеру. Сезінуді дамыту және вокалдық есту қабілетін қалыптастыру. Әртүрлі стильдер мен жанрлардан тұратын фортепианолық репертуарды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи-тұрмыстық би негіздері және ырғақ ІІ
  Несиелер: 3

  Батыс еуропалық қоғамның әртүрлі дәуірлерінің тарихи дамуына байланысты, тарихи-тұрмыстық билер мен ізеттілік иілу рәсімін орындауға дағдылану. Сахналық тарихи бейненің дәлме-дәл кейіпі түріне ену, Музыкалық-ырғақтық тәрбиедегі актердің музыкалық кәсіби дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зияткерлік меншік
  Несиелер: 2

  Зияткерлік меншік құқығы пәні, оның негізгі принциптері мен ұғымдары туралы жалпы түсінік береді. Курста авторлық құқық және өнеркәсіптік меншік құқығы - өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, фирмалық атауына, тауарлық белгілерге, компьютерлік бағдарламаларға қатысты осы меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады. Аталған курстың оқу пәніне мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау, сонымен қатар конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік секілді қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP деңгейінде (арнайы мақсаттағы тіл, кәсіптік бағдарланған коммуникациялар) кәсіби орыс (қазақ) тілімен шығармашылық мамандықтардың студенттерін жетілдіруге арналған. Бұл курсты меңгеру студенттің жоғары коммуникативтік және кәсіби құзіреттілігін талап етеді, қарым-қатынас жасаудың кәсіби жағдайында, кәсіби педагогикалық қызметте тілді үйрену.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Авторлық құқық
  Несиелер: 2

  Авторлық құқық авторлық құқықтың барлық негізгі мәселелерін: қалыптасу және даму тарихын; авторлық құқықтың субъектілері мен объектілерін; туындының авторымен жасалатын шарттарын; авторлық құқықтармен сабақтас құқықтарды; ғылым, әдебиет және өнер туындыларына (авторлық құқық), орындаушылық шығармаларға, актерлік шеберлікке, фонограммаларға, эфирге беруге және кәбілдік хабар таратуға (сабақтас құқықтар) айрықша және мүліктік емес құқықтарды қорғауды жүзеге асыру тәртібі мен әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем театрының тарихы
  Несиелер: 3

  "Әлем театрының тарихы" курсы театрдың пайда болу, қалыптасу және даму үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық бидің негіздері және би І
  Несиелер: 3

  Қазақ халық биінің негізгі қалыптары мен қол қимылдары. Ауыспалы, қиғаштап өкшемен жүру. Қазақ биінің қозғалысы: сырғанау, аяқты көтеріп секіру. Би І пластикасының негізгі элементтері. Классикалық халықтық-сахналық, қазақ билерінің негізгі қимылдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықтық сахналық би негіздері және стэп І
  Несиелер: 3

  Халықтық және сахналық бидің ұлттық бейне негіздерінде дене серпінділігін дамыту. Стәп І - ырғақты би (step, na жасау), pop-dance бағыты поп-би билеу, бұрыштық ритмикалық сурет, еденге өкшенің соққысынан туындайтын дыбыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Актер шеберлігінің техникасы І
  Несиелер: 7

  Күрделі оқиғалар мен ұсынылатын тосын жағдайларды қамтитын, оның ішінде тарихи, әлеуметтік сипаттағы, неғұрлым күрделі қабылдаудағы, әртүрлі жанрдағы және стильдегі үзінділермен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөз сөйлеу техникасы I
  Несиелер: 3

  Сөйлеу мен ән салу дауыстарын параллелді дамыту, дауыс үнін байыту және бекіту, дауыстың әуезділігі мен саздылық мәдениетін тәрбиелеу. Психологиялық әрі физиологиялық қысымнан арылу. Орфоэпиялық машықтарды жетілдіру. Сөз әрекетінің элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сахна тілінің техникасы I
  Несиелер: 3

  Фонациялық дем алу машығының спецификасы, қимыл-әрекет кезіндегі дем алу координациясы үйлесімі. Дикция анықтығы, сөздің орфоэпиялық заңдылықтарының сақталуы. Көркем мәтіндермен жұмыс: прозалық шығармалардан алынған үзінділер, поэтикалық композициялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Актер шеберлігінің техникасы І, жеке ән салу ІІІ, вокалдық ансамбль І
  Несиелер: 7

  Сахнада органикалық түрде әсер ету элементтерін игеруге арналған тәжірибелік жұмыстар. Музыкалық шығармаларды мәнерлеп орындау, вокалдық шығармалардағы авторлық ремаркалардың маңыздылығы. Ансамбльдегі тыныс алу жұмысының қағидалары, нюанспен жұмыс істеу, ырғақтық біркелкілікті сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны салық салу режимдерін, маркетинг негіздерін анықтау бөлігінде кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздерін оқып үйренуді, тиісті аймақта қажетті бизнес-жобаларды әзірлеуді қарастырады, нөлден бастап жеке стартап кұру, ғылыми зерттеулер мен өнертабыстар көрме-конкурстарына қатысу, жобалык шешімдердің техникалык-экономикалык негіздемесін дайындау үшін алынған білім мен дағдыларды пайдалануга мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Contemporary негіздері және би ІІ
  Несиелер: 3

  Contemporary негіздері, негізгі және қосымша қозғалысты parterr, зал ортасында игеру, еденге көшу тәсілін, айналуларды, Cross қозғалысындағы қадамдар мен секірулерді меңгеру. Әртүрлі варианттардағы Disco dance, Jazz, Funky, techno, hip-hop қадамдары мен қозғалыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Актер шеберлігі техникасы ІІ, сөз сөйлеу техникасы II, жеке ән салу IV, вокалдық ансамбль ІІ
  Несиелер: 7

  Сахналық бейне жасаудың тәсілін үйрену. Нақты психофизикалық көңіл-күйді анықтай білу. Прозалық, музыкалық-драмалық шығармалардың үзінділерімен жұмыс. Әншілердің дауыс аппаратының бас және кеуде резонаторлары. Сүйемелмен және сүйемелсіз унисонды, екі-үш дауысты шығармаларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  "Қазақ театрының тарихы" пәнінің бағдарламасы Қазақстанда театр дамуының эволюциясын, оның қалыптасуы мен қазіргі кезеңдегі жағдайын да қарастырады. Барлық бөлімдер хронологиялық ретпен құрастырылған, бұл театрдың қалыптасу тарихы мен оның жанрларының негізгі кезеңдерінен, сондай-ақ кәсіби актерлердің, режиссерлердің, драматургтердің, театр суретшілерінің шығармашылығынан мол хабар береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • аманауи бидің негіздері және Стэп ІІ
  Несиелер: 3

  Джаз-модерн, contemporary және музыкалық-ырғақтық, спорттық құрылымдағы, ұтқырлық пен жедел реакцияны игеру. Қадамдық комбинациялар, бұлшық етті шынықтыру мен секіру кешенді жаттығулары, бұлшық ет тонусы үшін пластика мен әсемдікті дамыту жаттығулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы маркетинг
  Несиелер: 3

  «Өнер саласындағы маркетинг» пәні мәдениет және өнер саласындағы отандық қызмет көрсету нарығының ерекшеліктерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтің негізгі құралдарын және оларды пайдалану әдістерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістерін; нақты мәдениет және өнер мекемелеріндегі маркетингтік қызметтің тиімділігін арттырудың әртүрлі стратегиясын зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы маркетинг
  Несиелер: 3

  «Өнер саласындағы маркетинг» пәні мәдениет және өнер саласындағы отандық қызмет көрсету нарығының ерекшеліктерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтің негізгі құралдарын және оларды пайдалану әдістерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістерін; нақты мәдениет және өнер мекемелеріндегі маркетингтік қызметтің тиімділігін арттырудың әртүрлі стратегиясын зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Актер шеберлігінің техникасы ІІ, сахна тілі техникасы ІI
  Несиелер: 7

  Сахналық бейненің өмір сүру желісін құру, кейіпкердің мінез-құлықтары мен іс-әрекеттерін қалыптастыратын әлеуметтік және басқа да себептерді анықтауды үйрету. Дем алу мен қимыл-әрекет координациясы. Қазақ және шетел жазушыларының әңгімелерімен, поэтикалық композициялармен жұмыс тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жекпе-жек
  Несиелер: 3

  Жекпе-жек - шығыс елдерінің жауынгерлік өнері ретінде. Өзін-өзі қорғау және жауынгерлік өнер тәсілдерін игеру. Физикалық және психофизикалық қасиеттер: белсенді күрес сезімін, батылдық және табандылық, зейін, реакция, шапшаңдық, ептілік, икемділік, ырғақтықты жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спектакльдегі пластика І
  Несиелер: 3

  Драматургиялық, музыкалық жоспарды, хореографиялық мәтінді құрастыру. Спектакльдің басты кейіпкерінің біртұтас пластикалық бейнесін сомдау. Драматургиялық материалдың пластикалық шешімін табуда сахналық әрекеттің бейнелеу құралы ретінде спектакльде пластикамен жұмыс істеу. Актердің пластикалық сымбаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Актердің камера алдындағы жұмысы. вокалдық ансамбль І
  Несиелер: 6

  Экрандық бейненің қалай жасалатынын үйрету: ірі план, орта план, жалпы план, камераның қозғалысы, панорама және киномизансцена. Кинода актердің психотехникасын қолдану ерекшеліктері. Орындаушылық міндеттерді шешуге арналған әртүрлі техникалық тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Артистің пластикалық мәдениеті І/
  Несиелер: 3

  Спектакльдің хореографиялық композициясының және хореографиялық драматургиясы Білім алушылардың композициялар құрастыру қабілетін дамыту, хореографиялық тілдің ерекшеліктері мен өзіндік мәнерлік құралдары негізінде кәсіби ойлауды тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық театр актерінің рольмен-партиямен және монологпен жұмысы І
  Несиелер: 11

  Сөзден өлеңге, өлеңнен әнге, әннен биге қисынды түрде және еркін ауысуды игеру жұмысы. Шығарманың авторлық ойтүйінін, идеясын және мазмұнын аша білу. Әртүрлі сипаттағы музыкалық пьесалар мен мюзиклдердегі қара сөзбен, өлеңмен жазылған монологтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Актердің рөлмен және мәтінмен жұмысы I
  Несиелер: 11

  Кейіпкердің оқиға желісін сезімталдықпен қабылдаудың қисының, сахналық тәртібінің әрі қарай жүйеленуін анықтау. Драматургиялық мәтіннің орфоэпиялық және стилистикалық ерекшеліктерімен жұмыс. пьесаны талдау, монологпен жұмыс, Ұлттық драматургиялық шығармалармен жұмыс істеу. Өлеңдердің екпін-ырғағымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахна сайысы
  Несиелер: 3

  Сахна сайысы негізгі элементтерінің техникасы. Заманауи тақырыпқа қойылған спектальдердегі сахна сайысының негізгі тәсілдері. Суық қарудың әр түрімен қауіпсіз сайыс. Ұлттық қарулар түрлерін қолдана отырып сайысу. Қорғаныстың сегіз түрі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке ән салу V, вокалдық ансамбль IІІ
  Несиелер: 6

  Вокалдық-сахналық бейне құрастыру, күрделі формадағы вокалдық шығармалармен жұмыс. Күрделі әуенді, өлшем-ырғақты шығармаларды меңгеру жұмысын жетілдіру, бейне сомдау барысында декламациялық-тақпақ сазды стильді пайдалану. Вокалдық-ансамбльдік үндестік, интонациялық, динамикалық, ырғақтық ансамбльдер және орындаушылық мәдениет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пантомима тілі және сахналық этикет
  Несиелер: 4

  Дене қимылының пластикалық мәнерлігі, қол қимылы, бет-әлпет мимикасы. Ұсынылған тосын жағдайды кеңістікте пластикалық өмір сүру заңдылықтарымен одақтаса отырып жүзеге асыру. Этикет заңдылықтарының кез келген формацияда тұрмыс-тіршілікке, нормаға, салт-дәстүрге байланысты жүзеге асырылуы, жетілуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пантомима және әдеп
  Несиелер: 4

  Дененің пластикалық тілі арқылы сахналық бейнені игеру. Адам денесінің пластикалық мәнерлілігі, оның бет қимыл-қимылы мен мимикасы. Әр алуан халықтардың әдет-ғұрыптары, киімі, тұрмыстары. Реквизитті қолдана білу және тарихи тұлғалар киімін киіп сахнада іс-әрекет ете білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бүгінгі әлемдік театрлық үдеріс
  Несиелер: 3

  Еуропа, Шығыс, Ресей, Канада және Американың заманауи театрының негізгі даму үрдістері. Қазіргі заманғы әлемдік театр өнерінің (драматургия, актерлік және режиссерлік өнер, сценография) мәселелері. Қазіргі Шығыс театры (Жапония) дәстүрлері мен жаңашылдығы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спектальдегі пластика ІІ
  Несиелер: 3

  Кейіпкердің пластикалық сымбатын табу арқылы рольге ену. Мизансцена құруда пластиканың көмегі. Спектальдің айтар ойын пластикалық шешім арқылы жеткізу. Спектакльдің би-пластикалық сахналарын қойылымның идеялық-көркемдік шешіміне сүйене отырып режиссердің талдау контестіне сай қоя білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахналық бейне жасау, вокалдық ансамбль ІІ
  Несиелер: 9

  Шығармашылық тұрғыда қайта түрленуі арқылы сахналық бейнені жасау процесінің әр кезеңінде атқарылатын міндеттерге үйрету. Ансамбльдік орындау барысында вокалдық дағдыларды қолдану. Шығармаларды идеялық-көркемдік талдау және мәнерлеп орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық театр актерінің рольмен-партиямен және монологпен жұмысы ІІ
  Несиелер: 9

  Сахналық ойынның шындыққа жақындауы үшін, қажетті актерлік шеберліктің дайын үлгісіне үйрету: мимика, қимыл, дауыс. Актердің сахнада дұрыс ойнауы, кейіпкер эмоцияларының ішкі күйзелістерін сырттай көрсете білуі. Дауыс диапазонының максимальді биіктігі мен күші. Шығармалар жанры. Авторлық стиль.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХІХ-ХХ ғ. Батыс Еуропалық өнердің негізгі бағыттары
  Несиелер: 3

  ХІХ-ХХ ғ. Батыс Еуропалық өнердің негізгі бағыттары – постимпрессионизм, символизм, Ар Нуво (модерн), Фовизм, Кубизм, Футуризм, Дадаизм, Сюрреализм, Экспрессионизм. Поп-арт, Оп-арт, Постмодернизм. ХІХ-ХХ ғ. суретшілердің өмір сүрген кезеңі мен оның шығармашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорттық семсерлеу
  Несиелер: 3

  Арнаулы сахналық семсерлесу әдістері мен қорғаныстарын меңгеру. Семсерлесудің техникасы мен тактикасының негіздерін қалыптастыру. Семсерлесу техникасын еркін меңгеру мен актерге қажетті дене және психофизикалық қасиеттерді дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Семсерлесу
  Несиелер: 3

  Семсерлесу техникасын меңгеру: зейін, реакцияның шапшандығы, икемділік, ептілік, ырғақтылық «скульптуралық», «сайысты сезіну», «мәнерлік форманы сезіну»; арнайы сахналық сайыс тәсілдері және қорғану негіздерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық-сахналық бейне жасау, жеке ән салу VI, вокалдық ансамбль IV
  Несиелер: 9

  Сахналық бейнені сомдауға байланысты мәселелер және оны шешу жолдары. Кейіпкердің мінез-құлқын жасаудың әдістері, ансамбль, атмосфера, көркемдік шешім. Сөзден әнге, керісінше әннен сөзге дауыс бояуын өзгертей бірден өту. Вокалдық-сахналық, ансамбльдік еркіндікті жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Ежелгі өнер, көне өркениет өнері мен мәдениеті. Батыс еуропалық өнердің үлкен стильдерінің тууы мен эволюциясы: ренессанс, барокко, классицизм, рококо және романтизм. Импрессионистер мен постимпрессионистердің жаңашылдығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актердің рөлмен және мәтінмен жұмысы IІ
  Несиелер: 9

  Cахналық бейнені сомдау жолдарын және сахналық әрекет арқылы жүзеге асыру әдістерін игеру. Стиль автора. Образ рассказчика и образы действующих лиц. Кинолента видений. Тема и идея. Мысль и смысл. Сквозное действие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Артистің пластикалық мәдениеті ІІ
  Несиелер: 3

  Хореографиядағы музыкалық стильдердің және жанрлардың көрінісі. Тақырыпты анықтау, сюжет құрастыру. Хореографиядағы әртүрлі бағыттарды қолдана отырып композиция құрастыру. Би өрнегі хореографияның мәнерлі құралдарының бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әрлеу
  Несиелер: 3

  Театр қойылымдарындағы грим және оның мәні. Гримнің функциясы мен түрлері. Өздігінен әрлеу жүргізудің практикалық дағдылары. Грим көмегімен бет жазықтықтарын бөлу жұмысы. Театр қойылымдарын көркем безендірудегі гримнің басқа компоненттермен өзара байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі өнері
  Несиелер: 6

  Рольді талдай білу, бейненің органикасын табу, әрекет арқауын іздеу. Сахналық кейіпкермәнділікке ену процесіндегі бейненің ішкі және сыртқы сипаттамасын іздеу. Рөлдің көркемдік міндеті және оның спектакльдің түпкі мақсатына және көркемдік бейнеге әсері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломдық спектакльмен жұмыс
  Несиелер: 6

  Актердің шығармашылық даралығы. Бейнемен жұмыс барысының өзіндік әдіс. Кейіпкерлердің іс-әрекеттерін және өзгелермен қарым-қатынастарын терең зерттеу, олардың ұмтылыстарын, көзқарастарын, ойларын меңгеру. Актердің этикалық және эстетикалық нормаларын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Драма театры актері өнері І
  Несиелер: 6

  Актерлік іс-әрекеттерге, рөлдермен өзбетінше жұмыс жүргізу дағдыларына сүйене отырып көркемдік бейне құрастыру. Спектакль кейіпкерлерінің әрекетін жеткізетін сахналық серіктеспен арақатынасты анықтау. Сахналық қойылым жағдайында көрермендермен қарым-қатынас жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Линеарлық әрлеу
  Несиелер: 3

  Гримдегі линия композициясы. Гримдегі көлденең немесе тік линия көмегімен бейне жасау. Симметриялық композиция. Симметриялық өрнектің көмегі арқылы бетке грим жасау. Асимметриялық композиция. Құрамдастырылған композиция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актердің спектакльдегі жұмысы
  Несиелер: 6

  Сахналық кеңістіктегі іс-әрекетті бөле білуді игеру. Көрерменге өз ролін барынша тиімді көрсету, ролдің дамуы, басқа кейіпкерлермен өзара қарым-қатынас жасауы, сахнада өзін еркін ұстауы. Шығармашылық үдерісте сахна тілі, актер шеберлігі, пластика, хорды органикалық біріктіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломдық қойылымдар I
  Несиелер: 3

  Дипломдық спектакльдерде пластикалық тұтас бейнені қалыптастыру, жасау, өз денесін еркін меңгеру, әуен мен биді сезіне қабылдау, сахна алаңында еркін орналасу, дипломдық спектакльдердің би пластикалық шешімі арқылы режиссерлік ойды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр костюмінің тарихы
  Несиелер: 3

  Киім тарихы тұрмыстық және стильдік тарихи аспект негізінде. Әртүрлі елдер мен халықтар костюмдерінің спецификалық ерекшеліктері. Киім түрлерінің ұлттық белгілері, моральдық нормалары мен эстетикалық идеялдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық театр актері өнері , жеке ән салу VІІ, вокалдық ансамбль V
  Несиелер: 6

  Музыка арқылы актер кейіпкерінің көңіл-күйін, мінез-құлқын, бейімділігін, темпераментін, мәдениет деңгейін көрсету. Әртүрлі жанрдағы музыкалық қойылымдардағы жеке және ансамбльдік партияларды орындау. Кәсіби білімнің сахна еркіндігімен байланысы. Көркемдік – техникалық дағдыларды жетілдіру. Музыкалық спектакльдердегі вокалдық-ансамбльдік музыка жанрлық ерекшеліктері және формаларымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльдегі мәтінмен жұмыс І
  Несиелер: 3

  Дауыстың анық та әсерлі шығуы, болашақ актердің әріптесіне сөзбен әрекет ете білуі, кейіпкерлердің мінез-құлқын сомдап, іс-әрекеттерінің шынайы туындауына жете білу; көрермендермен шынайы қарым-қатынастың кәсіби сырларына қанығу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльдегі би пластикасының қойылымы І
  Несиелер: 3

  Құрастырылатын кейіпкердің психологиялық, жеке, әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін түсіну. Белгілібір сахналық мінез-құлықтың айқын да, қолдануға бейім безендірілуін таба білу. Қойылымның би – пластикалық шешімі арқылы режиссердің ойтүйінін түсіндіру және ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи киім тарихы
  Несиелер: 3

  Заманауи костюмнің даму кезеңдерін игеру. Кәсіби саладағы шығармашылық міндеттерді шешу. Географиялық, экономикалық және әлеуметтік–саяси, субъективті және объективті факторлардың қазіргі заманғы костюмнің қалыптасуына әсері.факторов.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахна тілі өнері І
  Несиелер: 3

  Интонациялық-логикалық талдау жасау үшін мәтінмен жұмыс, ұсынылатын тосын жағдай мен көкейкесті мақсатты анықтау, драматургиялық мәтіндегі контексті, өзекті әрекетті және көкейкесті мақсатты, қисындар перспективасын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Драма театры актері өнері ІІ
  Несиелер: 9

  Кейіпкермәнділікке айналу: темперамент, характер тұлғалық. Рольдің характерлік белгілерін меңгеру. Сахналық бейнені құру процесі. Әртүрлі театр кеңістіктерін меңгеру. Әрекет арқауы рөлді дамытудың басты желісі ретінде. Шығармашылық ұтқырлықты құру тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сахна тілі өнері ІІ
  Несиелер: 3

  Актер тіліндегі сөздің пластикалық мәнерлігін, тонның рельефтігін, интонацияның батылдығын және ашықтығын, ырғақтық дәлдігін айқындау. Көрермендермен қарым-қатынас нюансы, дауыс мәнерлілігі, әсер ету және серіктеске әсер ету деңгейі жұмыстары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломдық қойылымдар II (би, сайыс)/
  Несиелер: 3

  Спектакль бойынша талап етілетін көріністерге би сахналарын қою; барлық би типтері мен сахналық көріністі жасау кезінде сахналық сайысты үйрету. Мінез-құлық стилі мен мәнері және сахна кейіпкерлерінің би сипаттамаларын жеткізе алуы. Музыкалық материал негізінде жеке сахнаның пластика фабуласын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Спектакльдегі би пластикасының қойылымы ІІ
  Несиелер: 3

  Би пластикасының музыкалық материалмен үйлесімділігі. Актерлік бейнені музыкалық және би қимылдарымен органикалық біріктіру. Қойылым драматургиясының пластикалық желісін анықтау. Кейіпкер мінезін анықтау және оның бишілік бейнесінің міндеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Музыкалық театр актері өнері , жеке ән салу VІІІ, вокалдық ансамбль VI
  Несиелер: 9

  Шығармашылық үдерісте сахна тілі, жеке ән салу, пластика, хорды органикалық біріктіру. Өндірістік жағдайда дипломдық қойылыммен жұмыс жүргізу. Музыкалық тақырыпқа байланысты сахна кейіпкерінің жағдайы мен көңіл – күйін жеткізе білу. Музыкалық қойылымдарды минусовканың сүйемелдеуімен орындау (музыкалық драма, мюзикл).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Спектакльдегі мәтінмен жұмыс ІІ
  Несиелер: 3

  Дауыстың анық та әсерлі шығуы, әріптесіне сөзбен әрекет ете білуі, кейіпкерлердің мінез-құлқына өзара қарым-қатынас, мотивация, іс-әрекет арқылы әсер ету; көрермендермен шынайы қарым-қатынас нюансы. Әңгімелеуші бейнесі және рөлді орындаушылар бейнесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстан тарихының негізгі даму кезеңдерін, оның саясатын, сондай-ақ басқа да белді мемлекеттердің және әлем өркениетінің тарихын, тарихи жалғастықтың мәні мен механизмін атай алады

 • Код ON2

  Ұжымның өзара қарым-қатынасы және тұлға аралық философиялық-психологиялық мәдениет негіздерін меңгерген

 • Код ON3

  Қазақстанның көптілді және көпмәдениетті қоғамында және халықаралық деңгейде коммуникация міндеттерін тиімді шешеді

 • Код ON4

  Информациялық қоғамның дамуына байланысты қазіргі ІТ технологияларының қағидаларын пайдалана алады

 • Код ON5

  кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін әлеуметтік, гуманитарлық, құқықтық және экономикалық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана біледі

 • Код ON6

  Классикалық, заманауи, музыкалық драматургияны және театр өнерінің даму заңдылықтарын біледі

 • Код ON7

  Ішкі және сыртқы актерлік техниканы басқара алады

 • Код ON8

  Сахналық бейнені сомдау барысында әрекет арқылы талдау мен тәжірибесін жетік меңгерген

 • Код ON9

  Рольді құрастыру және орындау барысында өзінің дамыған дене аппараты арқылы, қозғалыс міндеттерін, қару және қарусыз сахна сайысын жеңіл атқара алады

 • Код ON10

  Театр, кино және ТВ режиссерінің, суретшінің, музыкалық жетекшінің, балетмейстердің негізгі ой-түйіні бойынша, актерлік құралдар арқылы көркем бейне құрастыру білімділігін көрсете алады

 • Код ON11

  Рольді құрастыру және орындау барысында дауыспен сөздің барлық мүмкіншілігін қолдануға қабілетті

Top