Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D10111 Қоғамдық денсаулық сақтау в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Зерттеудің сапалы түрлерінің әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Пән сапалы зерттеудің анықтамасын егжей-тегжейлі қарастырады, сандық және сапалық зерттеудің сипаттамаларын егжей-тегжейлі салыстырмалы талдау ұсынылады. Мысалдар қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы әртүрлі ғылыми зерттеулердің кезеңдерін орындау кезінде маңызды айырмашылықтарды көрсетеді. Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерді жоспарлау мен жүргізудің әдіснамалық принциптері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
  Несиелер: 4

  Бұл курстың мақсаты- SPSS, Nvivo , Content-analysis, Statistica, Stadia, Sas, Statgraphics сияқты мәліметтерді өңдеудегі бағдарламалық өнімдерді қолдану саласында жүйелендірілген білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтаудағы Time-менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент ғылым ретінде. Заманауи ұйымда уақытты басқарудың тиімділігі. Медициналық персонал жұмысындағы уақытты басқарудың маңызы. Жұмыс уақытын ұтымды пайдалану. Еңбек және бос уақытты жоспарлау. Уақытты басқару медицинадағы сәтті басқарудың негізі ретінде. Велосипедпен жүру. Дәрігердің және денсаулық сақтауды ұйымдастырушының жұмысындағы мәселелерді дұрыс анықтай білу. Уақытты басқарудың ғылыми негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру
  Несиелер: 2

  Пәннің концептуалды аппаратын, оның пәнаралық ерекшеліктері мен қоғам мен медицинаның қазіргі даму кезеңіндегі рөлін зерттейді. Пән қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтауды дамытудың ғылыми негізін қамтиды. Негізгі тақырыптар алғашқы медициналық-санитарлық көмекті, медициналық-әлеуметтік жұмысты, санитарлық-эпидемиологиялық көмек, жедел медициналық көмек, халыққа мамандандырылған медициналық көмекті ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми нәтижелерді коммерцияландырудың практикалық аспектілері
  Несиелер: 3

  Технологияларды коммерцияландырудың негізгі ұғымдары түсіндіріледі. Интеллектуалды меншік ұғымы, оны өндіру, қорғау және пайдалану, сонымен қатар патенттелген технологияны лицензиялау әдістері үйретіледі. ҒҒТЗН коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, ұйымдар, заңнамалық актілер тб. туралы егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. Пән технологияларды коммерцияландырудың тиімді жолдары мен әдістері туралы пікір қалыстастырады. Сонымен қатар, заманауи технологиялық бизнесті қалыстастырудың негіздерін ұсынады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы статистика 1
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұнына статистикалық талдау әдістерін практикалық қолдану үшін қажет бөлімдер мен тақырыптар кіреді, статистикалық анализге арнайы топтамаларды қолдану мысалдарымен статистика теориясының постулаттарына көп көңіл бөлінеді. Жинақтауды және статистикалық өңдеуді ұйымдастырудың әдістері, мәліметтерді топтау әдістері, статистикалық материалдың көрінуін арттыру жолдары қарастырылады. Статистикалық мәліметтерді өңдеу әдістері, практикалық қолдану әдістері және олардың қолданылу аясы түсіндіріледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми ақпарат менеджменті
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми ақпараттардың маңыздылығы мен рөлін, ғылыми-техникалық ақпараттың негізгі көздерін (монография, мерзімді басылымдар, патенттік және лицензиялық жарияланымдар, ғылыми-техникалық ақпараттың ақпараттық ресурстары), ақпарат өндірісі мен оны пайдалану, өңдеу және пайдалану мүмкіндіктері арасындағы қайшылықты зерттейді. Ғалымдарды неғұрлым өнімді іздеу мен тиісті ақпараттық материалдарды қолдануға бағыттаудың тиісті әдістемелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы статистика 2
  Несиелер: 4

  Пәнде заманауи ұйымдастырушылық ақпараттық технологияларды, математикалық және әлеуметтік статистика әдістерін қолдана отырып, денсаулық сақтауды зерттеу әдістемесі бар. Қолданбалы статистикалық бағдарламалар - SPSS пакеттерін қолдана отырып, категориялық деректерді талдау үшін биомедициналық ғылыми зерттеулерде қолданылатын негізгі статистикалық критерийлер қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медициналық көмек көрсетудің сапасын басқару
  Несиелер: 8

  Пән медициналық ұйымдардағы медициналық қызмет сапасын басқарудың заманауи тетіктерін, адам ресурстарын ұтымды пайдалану, жоғары оқу орындарындағы медициналық білім сапасын арттыру, медициналық ұйымдардың базасын нығайту, медициналық қызметтің тиімділігін үнемі бақылауды қамтамасыз ету, пациенттердің заманауи, сапалы және сапалы алу құқығын қамтамасыз ету мәселелерін зерттейді. қажетті мөлшерде қауіпсіз медициналық көмек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеушінің кәсіби дағдылары
  Несиелер: 8

  Пән докторанттың ғылыми қызметкер ретінде келесі кәсіби дағдылар қалыптасуына бағытталған:, популяция деңгейінде зерттеулерді жоспарлау, салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша іс-әрекеттерді өздігінен жүргізу, ұйымдастыру, үйлестіру, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын талдау; денсаулық сақтаудың негізгі көрсеткіштерін талдау, жұқпалы аурулар ошақтарында алдын алу және эпидемияға қарсы шаралардың тиімділігін зерттеу, медициналық ұйымдар мен денсаулық сақтау органдары деңгейінде қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы басқарушылық шешімдерді талдау және әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Академиялық адалдық аясында ғылыми зерттеулердің нәтижелерін құрастыруға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға, сондай-ақ өздерінің қызмет өнімдерін пайдалана отырып, ғылыми басылымдармен, ғылыми деректер базасымен жұмыс істеу қағидаларын игеруге қабілетті мамандар дайындалады ;

 • Код ON2

  - Қоршаған ортаны эмпирикалық зерттеу деректеріне негізделген тәуекелдерді басқару бағдарламаларын қоса алғанда, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы стратегияны әзірлеуді жүргізу; эпидемиологиялық қадағалау жүйелерінен алынған деректер негізінде (мысалы, ұлттық жүйелер, ДДҰ-ның барлық адамдар үшін денсаулық сақтау, HFA деректер қоры; басқа интернет-жүйелер негізінде): денсаулық жағдайы үшін тәуекелдері бар халықтың топтарын анықтау және олардың денсаулық сақтау мұқтаждары мен қажеттіліктерін анықтау, мысалы, аса жоғары экологиялық жүктемесі бар облыстарда тұратын балалар (мысалы, өнеркәсіптік ластанудан зардап шегетін аудандарда), қауіпті кәсіптерде жұмыс істейтін адамдар және олардың отбасылары, дүлей зілзалалар;

 • Код ON3

  - денсаулық ұйымдарының ұйымдық бөлімшелеріне және әлеуметтік қызметтерге; Денсаулық сақтау саласындағы ашық стратегиялар мен саясатқа қатысты ұйымдастырушылық, басқарушылық және қаржылық талдау жүргізу; денсаулықты нығайту және емдеу бойынша жаңа қызметтерді, технологияларды, іс-шараларды енгізудің әсерін модельдеу және болжау; ресурстарға қатысты болжамдар өзгерген кезде бағдарламаға, құруға немесе рәсімдерге арналған бюджеттік болжамдарды орындау; бағдарламаларды жоспарлауды орындау, жүзеге асыру және бағалау, саясатты қоғамдық денсаулық сақтау практикасына аудару, мысалы, араласуды картографиялау принциптерін қолдану арқылы; халықтың денсаулығын шақыруды қанағаттандыру үшін қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы стратегияны әзірлеу үшін құжаттама мен көздерге тиісті қажеттіліктерді айқындау.

 • Код ON4

  - әлеуметтік және саяси ұйымдардың түрлі деңгейлерінде, жаһандық ден бастап жергілікті деңгейде денсаулықты нығайту үшін маңызы бар халықтың денсаулығы проблемаларын анықтау, белгілі бір қоғамдастық үшін денсаулықты нығайту және қауымдастықтарды дамыту стратегиясын жобалау, енгізу, басқару және бағалау, қоғамдық денсаулық сақтаудың стандартты құралдарын пайдалана отырып және араласудың таңдалған нұсқасы үшін жағдайларды қамтамасыз ете отырып, билік пен саясат мәселелерін назарға ала отырып, саясат пен стратегияны жазу;

 • Код ON5

  - қоғамдық денсаулық сақтаудың нақты шараларының, стратегиялар мен саясаттың этикалық аспектілерін анықтау; қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы негізгі этикалық қағидаттарды іске асыруды қамтамасыз ету; кәсіби қызмет шеңберінде алынған кез келген ақпаратқа қатысты деректерді қорғауға қатысты этикалық қағидаттарды құрметтеу және ұстану, әдепке қосымшаны дайындау, әдебиеттің ғылыми контекстінде жазу және жариялау кезінде авторлықтың жалпы қағидаларын сақтау, мысалы, зияткерлік меншік құқығын сақтау және плагиатты болдырмау;

 • Код ON6

  - ең маңызды деректер қорының қатысуымен іздеу профилін жоспарлау; әдебиетті іздеу және іздеуді жүзеге асыру профилін әзірлеу; әдебиетті эмпирикалық іздеу нәтижелерін жүйелеу; сәйкестендірілген әдебиет бойынша эмпирикалық зерттеулер үшін маңызды сапа критерийлерін ұсыну, жүйелеу және қолдану; мета-талдау ұғымын анықтау және күшті және әлсіз мета-талдауларға шолу жасау;

 • Код ON7

  -эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін мета - талдау арқылы жалпылау. қоғамдық денсаулық сақтаудың зерттеу жобасының хаттамасын әзірлеу; Ванкувер немесе Гарвард жүйесі сияқты қабылданған белгілер жүйесі негізіндегі әдебиеттер тізімі; жүйелік тәсіл арқылы ғылыми есеп жазу ;

 • Код ON8

  -нақты эмпирикалық жағдайда алдыңғы қатарлы эпидемиологиялық және статистикалық тұжырымдамаларды қолдану; эпидемиологиялық хаттаманы әзірлеу және енгізу; денсаулық сақтау жүйесінің қажеттілігін бағалау және жобалау;

 • Код ON9

  -ісшаралар мониторингі жүйесін және медициналық қызметтер құрылымын, оның ішінде қолайсыз оқиғалар мен елеулі жағымсыз инциденттер үшін әзірлеу және енгізу; қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ғылыми жарияланымдардың сапасын бағалауға арналған тізімді әзірлеу және қолдану; қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы Ғылыми жарияланымдардан алынған нақты деректердің деңгейін бағалау; статистикалық талдауды орындау үшін статистиканың бағдарламалық қамтамасыз етілуін пайдалану;

Top