Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02187 Графика в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Акварель техникасы
  Несиелер: 4

  "Акварель техникасы" курсы акварельмен жұмыс істеу әдістері мен әр түрлі техникаларда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Көп қабатты акварельді кескіндеме, лессировка әдісі және "алла прима" әдісі, гризайль техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструктивті сурет
  Несиелер: 3

  Оқу пәнін меңгеру студенттердің әртүрлі графикалық әдістерді қолдана отырып, нақнұсқадан сурет салу дағдысын қалыптастыру; сызықты-конструктивтік сурет және геометриялық денелердің тонын қолдана отырып сурет салу, тұрмыстық заттар мен адамның мүсінін; жазықтықта кеңістікті құру әдістерін пайдалана отырып сурет салу болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты бейнелеу өнерінің жалпы даму барысы, бейнелеу өнері тарихының негізгі кезеңдерімен, аймақтық ерекшеліктерімен, көркем стильдермен, мектептермен, олардың неғұрлым жарқын өкілдерімен танысу туралы тұтас түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Графика негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың теориялық бөлімі графика тарихын, оның түрлерін зерттеуге бағытталған. Тәжірибелік бөлім шығармаларда қолданылатын композиция негіздерін, тәсілдер мен әдістерді зерттеуге бағытталған. Курс аяқталғаннан кейін білім алушы натураны өзгерту тәсілдерін, графикалық материалдармен жұмыс істеудің техникалық тәсілдерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Акварельді кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді акварельді кескіндеме құралдарымен кескіндемелік формалар жазықтығында беру тәсілдері мен құралдарының құрылымы туралы түсініктермен таныстырады. Курс акварельмен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын, оның мүмкіндіктерін, дәстүрлі және шығармашылық әдістері мен техникалық тәсілдерін меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Портреттік сурет
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді адам басын кезең-кезеңмен бейнелеуге үйретеді. Портрет салуда, жалпылама пішінін анықтап. Оның бет-бөлшектерін зерделеуді, нақтылауды кезең-кезеңімен ұқсатып бейнелеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  "Композицияның теориясы мен практикасы" курсы практикалық және теориялық бөлімнен тұрады. Әр сабақта композиция теориясы бойынша әңгімелесулер өткізіледі, олар практикалық сабақтарға дайындалу және шығармашылық жұмыстарды кәсіби орындауға ықпал етеді. Курстың мақсаты – бейнелеу өнерінің композициясы мен тілінің заңдылықтарын меңгеру, көркем-бейнелі ойлауды қалыптастыру, өзіндік композициялық-шығармашылық іс-әрекетке дайындау. Оқыту нәтижесінде білім алушылар композицияның негізгі заңдары мен принциптерін қолдана алады; графикалық композицияны ұйымдастыру элементтерін білуі; композицияның көркемдік заңдылықтарын білуі; ақ-қара және түрлі-түсті шешімде табиғи формаларды стильдеуі мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық портерт
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді психологиялық портретті сурет салудың негізгі практикалық дағдыларына үйретеді. Адамның анатомиясын білу, бейнеленген объектінің психологиясы мен сипатын терең түсінуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция
  Несиелер: 3

  Курс суретті жазықтық бетінде композициялық ұйымдастырудың дәстүрлі тәсілдерін үйренеді. Өнер тілінің көркемдік-мәнерлі құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Курстың мақсаты-өз бетінше ойлауды, сауатты құрастыруды, композициялық есептерді шешуге қажетті бейнелеу құралдарының мүмкіндіктерін түсінуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Портреттік кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс портретті бейнелеу кезінде кескіндеме білімі мен заңдылықтарын меңгереді. Нақнұсқаның бейнесі мен мінезі көрсету. Сыртқы ұқсастықты беріп, композициялық шешімді табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрғақ киcть техникасы
  Несиелер: 3

  Курс акварельді қағазға майлы бояумен сурет салудың ең қызықты техникаларының біріне үйретеді. Құрғақ кисть техникасын меңгеру дәстүрлі әдіспен, қарындашпен қарағанда, салыстырмалы қысқа уақыт ішінде әсерлі контрасты суреттерді орындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Авторлық құқық
  Несиелер: 2

  Авторлық құқық авторлық құқықтың барлық негізгі мәселелерін: қалыптасу және даму тарихын; авторлық құқықтың субъектілері мен объектілерін; туындының авторымен жасалатын шарттарын; авторлық құқықтармен сабақтас құқықтарды; ғылым, әдебиет және өнер туындыларына (авторлық құқық), орындаушылық шығармаларға, актерлік шеберлікке, фонограммаларға, эфирге беруге және кәбілдік хабар таратуға (сабақтас құқықтар) айрықша және мүліктік емес құқықтарды қорғауды жүзеге асыру тәртібі мен әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Иллюстрациялаудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Курс көркем шығарманы жасаудың практикалық дағдыларын, иллюстрацияны орындаудың техникалық тәсілдерін меңгеруге ықпал етеді. Оқыту нәтижесінде студент кітаптың безендірілуі мен безендірілуінің барлық түрлерін, суреттік жазықтықтағы бейнені композициялық құрудың негізгі заңдарын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жануарлар пластикалық анатомиясы
  Несиелер: 3

  Курс жануарлардың қаңқасының, бұлшықеттердің құрылысын шығармашылық жұмыста жануар анатомиясын, пластикалық қимыл қозғалысын, дене тұрпатының өлшемдерін дұрыс бейнелеу үшін зерттейді. Оқыту нәтижесінде студент қаңқаның конструктивтік және пластикалық ерекшеліктерін, негізгі қалыптаушы бұлшықеттерді құру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады. Аталған курстың оқу пәніне мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау, сонымен қатар конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік секілді қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Станокты кескіндеме
  Несиелер: 4

  Курс станокты картиналарды орындау әдісін оқып, өзіндік маңызы бар кескіндеме туындысын жасау бойынша практикалық дағдыларды береді. Натюрморт, портрет жанрында практикалық жұмыстарды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық сурет
  Несиелер: 3

  Курс "кітап графикасы" мамандығы бойынша болашақ кәсібіне қажетті практикалық дағдыларға,техникалық суретті орындауға үйретуді мақсат қояды. Сызықты суретті үйретеді, аксонометриялық проекциялардың немесе перспективалы суреттің негізгі қасиеттерін, пропорцияларды сақтай отырып орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экслибрис өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс экслибрис өнерінің тарихын көпғасырлық мәдениеттің құбылысы, экслибрис өнерінің жанрлық және көркемдік-техникалық ерекшеліктері, кітап белгісін орындау техникасы, экслибрис түрлері (вензельді, елтаңбалы, сюжетті) ретінде қарастырады. «Экслибрис», «суперэкслибрис» ұғымдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  «Компьютерлік графика» пәні заманауи әдістерді; компьютерлік графиканы құру және оларды кәсіби деңгейде қолдану дағдыларын қалыптастыруды қарастырады. Курс аясында студенттер растр мен векторлық графика кәсіби қызмет және т.б. жұмыс істеу үшін қажетті білім алады. Болашақта оларды тиімді қолдана алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Cурет
  Несиелер: 3

  Оқу қойылымдарын әртүрлі материалдарды қолдана отырып сурет салу құралдарымен, жарық түсіру арқылы пластикалық қозғалысын сомдау студенттің сурет салу дағдысын қалыптастырады. Адамның анатомиялық құрылысы, сызықтық перспектива, реңдік қатынастар, сондай-ақ адамның пропорциясын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Оқу процесінің мақсаты - жобалау міндеттері мен қазіргі компьютерлік технологиялар ұсынатын мүмкіндіктер арасындағы байланысты түсіну Қазіргі уақытта дизайнердің негізгі құралы - бұл әр түрлі графикалық редакторлар, растрлар және векторлар жүктелген компьютер, жарнамалық өнімдерді ғана емес, сонымен қатар компьютерлік анимацияны да жасауға мүмкіндік береді. Пән мақсаты объектілердің жалпақ және үш өлшемді компьютерлік кескіндерін құруды, студенттердің графика әлемінде ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншік
  Несиелер: 2

  Зияткерлік меншік құқығы пәні, оның негізгі принциптері мен ұғымдары туралы жалпы түсінік береді. Курста авторлық құқық және өнеркәсіптік меншік құқығы - өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, фирмалық атауына, тауарлық белгілерге, компьютерлік бағдарламаларға қатысты осы меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кескіндеме
  Несиелер: 4

  Кескіндеме - бейнелеу өнерінің білім алушыларын дайындау жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Курстың мақсаты - болашақ педагогқа кәсіби білім мен дағды беру, оның кескіндеме саласындағы шығармашылық қабілеттерін дамыту, өнердегі реализм әдісіне негізделген көркем қолөнер негіздерін үйрету, жалпы білім беретін мектептегі өзіндік шығармашылық және оқу-тәрбие жұмыстарына дайындау. Суретпен айналысу оқушылардың қоршаған ортаны көркем құралдармен шынайы бейнелеу шеберлігі мен дағдыларын дамытады. Кескіндемені оқыту теориялық және практикалық курстан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Пластикалық анатомия
  Несиелер: 3

  «Пластикалық анатомия» курсы адамның сыртқы пластикалық пішінін: адам қаңқасындағы сүйектерді (остеология) және бұлшықеттерді (миология) зерттейді. Сүйектердің құрылымы, бұлшықеттердің қызметі мен атаулары, пластикалық пішіні, анатомиялық құрылымы, қимыл қозғалысы, сонымен бірге, адам бет әлпетіндегі мимикалық бұлшықеттері және адам тұрпаты өлшемдері мен кәсіби анатомиялық атауларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме
  Несиелер: 3

  Бұл пән кескіндеме колориті, түсі, заттар мен киімдердің фактурасы туралы жалпы түсінік береді. Қағаз бетінде адам бейнесі мен қоршаған орта сәндәк шешімде бейнеленеді,яғни ауа перспективасынсыз. Пропорциялар өзгеріссіз қалады, тек шартты. Курс ашық түс бір-бірімен сәтті үйлесетін ерекше көркем бояудың қалыптасуына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Анатомиялық сурет
  Несиелер: 4

  Анатомиялық сурет адам құрылысының анатомиясын зерттеу мақсатында жасалады. Зерттеу объектісі-адамның қаңқасы, бұлшық еттер және қозғалыс механикасы. Анатомиялық суреттің мақсаты-пластикалық анатомия заңдарын практикалық және шығармашылық жұмыста қолдану, бейненің шынайы әдісін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe InDesign
  Несиелер: 3

  Курс Adobe InDesign бағдарламасын практикалық зерттеуге бағытталған. Ол жетілдірілген верстка бағдарламасы. Онда ыңғайлы жұмыс процесінің барлық компоненттері бар. Практикалық тапсырмалар файлдың баспаға кәсіби даярлығын орындауға және сапалы басылымға дейінгі тексеру мүмкіндігін орындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың теориялық негіздерін және мәдениет менеджменті жүйесінің жалпы принциптерін, сондай-ақ мәдени мекемелерде практикалық басқару дағдыларын оқытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Абстрактылы кескіндем
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты мен міндеті академиялық шарттардан бас тарту болып табылатын арнайы тапсырмалар арқылы студенттердің шығармашылығын ашуға мүмкіндік береді. Бірақ, негізгі міндет-дұрыс және ойластырылған композиция, бейнеленген шығарма. Курс студенттердің абстрактілі немесе креативті ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. Білім алушылармен материалды және орындау техникасын таңдауда толық еркіндік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітап безендіру элементтері мен кітап иллюстрациясының композициясы
  Несиелер: 3

  «Кітап безендіру элементтері мен кітап иллюстрациясының композициясы» курсы кітап құрылымы зерттелетін практикалық бөлімнен тұрады. Кітаптың сыртқы және ішкі элементтерімен практикалық танысу. Практикалық жұмыс өткен материалды бекіту ретінде орындалады. Курстың мақсаты-кітап өнері туралы жалпы түсінік беру және студенттерді кітап графикасының элементтерімен, кітаптың құрылысымен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe Illustrator
  Несиелер: 3

  Курс компьютерлік бағдарламада алынған білімді практикада меңгеруге және қолдануға бағытталған. 2D графика, иллюстрациялар және беттеу үшін векторлық графиканың негіздерін оқу. Анимацияланған иллюстрацияны жасау, файлдарды өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы маркетинг
  Несиелер: 3

  «Өнер саласындағы маркетинг» пәні мәдениет және өнер саласындағы отандық қызмет көрсету нарығының ерекшеліктерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтің негізгі құралдарын және оларды пайдалану әдістерін; мәдениет және өнер саласындағы маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістерін; нақты мәдениет және өнер мекемелеріндегі маркетингтік қызметтің тиімділігін арттырудың әртүрлі стратегиясын зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастың анатомиялық суреті
  Несиелер: 4

  Адам бас сүйегінің құрылымынан басталып, бас сүйекте орналасқан мимикалық және шайнау бұлшық еттерін және адамның басының сыртқы бөлшектерін (мұрын, ауыз, құлақ, көз) және тері жамылғыларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік верстка
  Несиелер: 3

  Курс баспа процесін ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен принциптерімен, басылымдарды компьютерлік беттеудің технологиялық тәсілдері мен әдістерімен, техникалық құралдарымен таныстырады. InDesign бағдарламасымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 6

  Пән болашақ мамандарды оқыту негізінде байланыстырушы және негізін қалаушы болып табылады және суретте жоғары білім деңгейін қамтамасыз етеді. Курстың мақсаты-студенттердің қоршаған ортаны бейнелеуде бейнелеу сауаттылығының заңдарын, ережелері мен тәсілдерін, ұзақ мерзімді (көпсеанстық) суретті жүргізу әдістемесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 3

  «Шрифт» курсы қаріпті визуалды қабылдаудың жалпы заңдылықтарын, рәсімдеудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Проектті графика
  Несиелер: 3

  Курс жобалау графикасының бейнелеу құралдары мен техникалары туралы алғашқы түсініктерді, жобалау графикасының (антураж, стаффаж) білімі мен практикалық дағдыларын игеруді, дизайн объектілерінің идеялық ойының графикалық көрінісін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық сурет
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - әртүрлі тондық градациялы текстураны қағазда орналастыра отырып, штрихтың белгілі бір мәнерін салу арқылы графикалық суреттің пластикалық мүмкіндіктерін меңгеру. Оқыту нәтижесінде студент мәнерліліктің жаңа түрлерін іздеуге қабілетті; графикалық өнер шығармаларында өзінің шығармашылық ойларын жоспарлай және жүзеге асыруға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық иллюстрация
  Несиелер: 3

  Журнал басылымдарындағы графикалық иллюстрацияның жанрлық ерекшелігін ескере отырып, компьютерлік иллюстрацияларды түрлі стильдер мен бағыттарда графикалық бағдарламалар арқылы иллюстрациялар орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс аясында студенттер әлем әдебиеті дамуының негізгі кезеңдерімен; әдеби шығарманы талдаудың негізгі әдістерімен; классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен мәселелер жиынтығына талдау жасаумен танысады, түрлі дәуірлердегі стильдер мен бағыттар туралы жүйелі түсініктерді алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітап өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс кітап графикасының қалыптасу кезеңдерін жеке өнер жанры ретінде қарастырады. Кітап безендіру өнерінің тарихы. Әртүрлі елдерде кітап графикасының даму ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты академиялық кескіндеме техникасын меңгеріп, бейнеленетін нысананы мұқият зерттеп, заттың шынайы көрінісін бейнелеп беруді үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Иллюстрация
  Несиелер: 3

  «Иллюстрация» пәні арнайы кәсіби дайындықты қамтамасыз ететін кәсіби пәндер цикліне жатады. Курс кітап иллюстрациясының түрлерін зерттеуге бағытталған. Графикалық бағдарламада кітапқа иллюстрация жасау. Кітап мұқабасын безендіру тәсілдері. Әр түрлі кітап элементтерін практикада орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 3

  Курс перспективаның теориялық негіздерін зерттейді және аксонометриялық проекцияны (изометрия, димметрия және т.б.), перспективалық проекцияларды (радиалды әдіс, сәулетші әдісі, бұрыштық және фронтальды) қолдануда практикалық дағдыларды меңгеруге ықпал етеді, перспективада жасанды жарықтандыру көздерінен көлеңкелер құрастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Натюрмортты кескіндеме
  Несиелер: 6

  Курс натюрморттық кескіндемені станокты кескіндеме жанры ретінде зерттейді. Оқушыларды тұрмыстық ортада қоршаған адамның заттарын көрсету құрылымы туралы түсінікпен таныстырады. Пән бойынша білімді кеңейтуге ықпал ететін әлеуметтік және тұрмыстық қызығушылықты қалыптастыруды мақсат қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Каллиграфия және леттеринг
  Несиелер: 3

  Леттеринг ұғымы. Қазіргі дизайндағы Леттеринг. Каллиграфия ұғымы. Каллиграфиялық гаммалар. Каллиграфияның құрылымдық элементтері. Мәтіннің әсем және стилистикалық дұрыс шешімін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем және қазақ әдебиетінің арнайы курсы
  Несиелер: 3

  Арнайы курс негізгі әлеуметтік-тарихи үдерістерге байланысты қазақ және әлемдік әдебиетінің тарихын баяндайды; әдеби стильдер мен бағыттардың дамуы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Верстка
  Несиелер: 3

  Курс верстканың негізгі ережелерін меңгеруге бағытталған. Нұсқаның негізгі ұғымдарына анықтама береді; баспаханалық композициялар жасау үшін шрифт және жинақ тәсілдерін қолдану және беттеу тәсілдерін меңгеруге ықпал етеді; өндірістік міндеттерге сәйкес дизайнның өзіндік жеткілікті және бейнелі-мәнерлі шығармаларын жасау үшін әртүрлі тәсілдерді пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Замануи кескіндеме
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы суретшілердің үлгісінде қазіргі заманғы өнердегі ағымы мен бағытын зерттеу. Курс аясында қазіргі заманғы кескіндеме тақырыптық спектрі және әр түрлі бағыттарда практикалық жұмысты орындау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық материалда жұмыс
  Несиелер: 3

  Графикалық баспа техникаларында қолданылатын арнайы тәсілдерді, материалдарды жүйелі игеру. Баспа тәсілі, өңдеу тәсілі бойынша гравюралар түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Абстракті композиция
  Несиелер: 3

  Курс абстрактілі композицияда сезімдік және эмоциялық ассоциацияны білдіруге бағытталған. Курс абстрактінің жүйелі құрылу әдісімен абстрактілі композиция жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам тұрпатының академиялық кескіндемесі
  Несиелер: 6

  Курс жалпы колоритті, парақтың композициясын, өз түсінің қойылымын түсіндіреді. Курста студенттер фигураны зерттеу бойынша көркем дағдыларды алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бірегей графика
  Несиелер: 3

  Курс автордың идеясын жеткізу тәсілі ретінде графикалық жұмыстардың бірегей сериясын орындауға бағытталған. Курс графиканың көркем тілінің ерекшелігін ажыратып қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітап композициясы
  Несиелер: 3

  Курс кітаптың құрылымы және композициясы туралы базалық білім береді, композициялық-бейнелі есептерді шешуге байланысты бейнелеу формасының композициялық ұйымының негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдар техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Графикалық баспа техникаларында қолданылатын арнайы тәсілдерді, материалдарды жүйелі игеру. Линогравюр техникасында жұмыстың техникалық тәсілдерін меңгеру, литография, офорт. Эстамп баспасының технологиясымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шрифттік композиция
  Несиелер: 3

  Курс әр түрлі шрифттерді, олардың стилистикалық ерекшеліктерін, бейнелі және композициялық ойлауды дамытуға, кітап пен плакаттағы композициялық бейнелердің жиынтығы мен шрифт сезінуді нығайтуға бағытталған. Әріптер элементтерінен, сөздерден, сөз тіркестерінен, сандардан тұратын композициялық графикалық шығарма құрастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьердегі адам тұрпатының академиялық суреті
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді интерьерде, бір немесе бірнеше зат аясында сурет салудың негізгі дағдыларын қалыптастырады. Бір тұтас зат ретінде заттардың натурамен байланысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Курс цифрлық ортада сурет салудың практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Цифрлық кескіндеме Adobe Photoshop графикалық бағдарламасында жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Типографика
  Несиелер: 3

  «Типографика» пәні баспа мәтінін рәсімдеу өнері болып табылады. Пәннің міндеті шрифттің және шрифттік графиканың орналасу заңдылықтары мен негізгі ережелерін меңгеру болып табылады. Шрифттегі негізгі ұғымдар мен терминдер оқытылады. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер шрифт курсының теориясы мен тарихы саласындағы негізгі ережелер мен білімдерді игереді, шрифттің композициялық құралдардың типологиясын және олардың өзара әрекеттесуін біледі. Классикалық және заманауи кітап баспаханасының ерекшеліктерін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьердегі адам тұрпатының академиялық кескіндемесі
  Несиелер: 6

  Курс интерьерде фигураны жазуда негізгі практикалық дағдыларға үйретеді. Жалпы колоритті сақтау, кенепте заттардың композициясын табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам тұрпатының академиялық суреті
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студенттер алдыңғы жиналған білімді пайдалана отырып, адам тұрпатын кезең-кезеңмен сурет салу туралы білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітап конструкциясы мен макеттеу
  Несиелер: 3

  Курс толық көлемде кітап рәсімдеуді жүзеге асыруға, классикалық әдебиетке иллюстрация жасауға, шрифт пен түрлі безендіру элементтерін парақ бетінде орналастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми білім жүйесін қалыптастыру
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу мақсаты бакалаврлардың ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың принциптері, ұғымдары, терминологиясы, мазмұны, спецификалық ерекшеліктері туралы бастауыш білімді меңгеруінен тұрады. Пән ғылыми қызметтің негізгі принциптерімен танысуға мүмкіндік береді және студенттерде құзыреттілік, кәсіби бағытталған тұлғаны құрудағы ғылымның орны мен рөлі туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Станокты графика композициясы
  Несиелер: 3

  Курс композиция, диптих, триптих, парақтар сериясы және графикалық циклдің әр түрлі нұсқаларының композициялық ерекшелігін қарастырады. Практикалық тапсырма станокты композицияны құруға, өзіндік маңызы бар туындыға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперменталды кескіндеме
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында оқытушы оқу қойылымдарын күрделі етіп қояды. Студенттер әртүрлі көркем материалдармен, техникамен, стильдермен тәжірибе жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспа графикасының техникасы (эстамп)
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің гравюраларды орындаудың техникалық тәсілдерін меңгеруіне бағытталған. Офорттың көркем құралдары. Литография және линогравюралар техникасы. Курстың мақсаты: студенттерге графикалық материалдарда жұмыс істеудің негізгі практикалық дағдыларын беру және осы техникалардың және материалдардың графика (кітап, плакаттар, эстамп) саласында көркем - мәнерлі мүмкіндіктерін шығармашылықпен қолдана білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ халқының дәстүрлі мұрасы
  Несиелер: 3

  «Қазақтың дәстүрлі мәдениет тарихы» пәні ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақтардың дәстүрлі өнерінің бағыттарымен танысу негізінде студенттердің патриоттық және азаматтық ұстанымын қалыптастырады. Сонымен қатар мәдени мұра ұғымы, тарих, археология, өнер, ескерткіштер және т. б. қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітап иллюстрациясының композициясы
  Несиелер: 3

  Шрифттің және парақтың бейнелеу элементтерінің үлестірілуі. Ойыншық-кітап макетін жасау. Кітапты безендірумен жұмыс: кітаптың иллюстрациясын жасау және кітап макетін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ескі шеберлердің кескіндеме шығармасынан көшірме
  Несиелер: 3

  Материалдарды дайындаудан бастап аяқтауға дейін технология негіздерін кезең-кезеңмен өтумен жұмыс жүргізу аспектілерін егжей-тегжейлі қарастыра отырып, белгілі шебердің жұмыстарынан көшірмені орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Граффити
  Несиелер: 3

  Курс пән бойынша қажетті білім мен практикалық дағдыларды береді. Граффити жасау материалдары мен техникасы. Дәстүрлі граффити түрлері мен стильдері. Әлемдегі граффити дамуы. Заманауи граффити пайда болуы. Қоғамдық салада граффити қолдану. Граффити жарнама құралы ретінде, граффити коммерциализациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени салт-дәстүр тарихы
  Несиелер: 3

  Курс материалдық мәдениеттің дамуындағы негізгі үрдістер қарастырылады. Әртүрлі этникалық қауымдастықтарға жататын және әртүрлі шаруашылық жүргізуші халықтың топтарының материалдық мәдениетін салыстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дін және мифология тарихы
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік діндер тарихы бойынша мәдениет пен көркем шығармашылық мәселелеріне және әлемдік өнердің әртүрлі мифологиялық және діни сюжеттеріне баса назар аудара отырып, базалық білімді қалыптастырады. Сондай-ақ, діни тақырыпқа негізделген тарихи дамудың негізгі кезеңдерін және әртүрлі мифологиялық жүйелердің негіздерін, мұраны қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инфографика
  Несиелер: 3

  Курс инфографика ұғымымен таныстырады.Кең аудиториядағы күрделі деректерді графикалық, қолжетімді баяндау. Инфографика түрлері, оны қолдану спектрі. Ақпарат кестелері. Инфографика жасау принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гравюрадан көшірме
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді әйгілі сурет өнері шеберлердің еңбектерін көшіру мысалында гравюра жасаудың негізгі технологияларымен таныстырады. Сабақ барысында белгілі өнер шеберлерінің гравюрасын материалды дайындаудан дайын жұмысқа дейінгі технология негіздерін кезең-кезеңмен өту арқылы басып шығару техникасын егжей-тегжейлі зерделеумен жүзеге асырылады. Көшірме жұмыс жасаудың жалпы әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сюжетті композиция
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық идеяны графикалық құралдармен беру дағдыларын қалыптастыруға, композициялық білімді меңгеруге, композицияның заңдылықтары мен құралдарын практикалық меңгеруге бағытталған. Практикалық тапсырмалар эпикалық сипаттағы тарихи, мәдени-этнографиялық, лирикалық тақырыптарға сюжеттік композиция жасауға бағытталған. Курста сюжеттік композицияны құрудағы жазықтықтар мен кеңістік оқытылады. Бейнелік шешімнің сипаты және бейнелеу жүйесін таңдау, технологиялар, олардың өзара тәуелділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мифология
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты мифологияның ұғымдық және терминологиялық аппараттарына үйрету, білім алушыларды мифологиямен дүниетаным формасы ретінде, жалпы мәдениеттің негізі ретінде таныстыру. Курс тарихи дамудың негізгі кезеңдері және әртүрлі мифологиялық жүйелердің негіздері туралы білімді қалыптастырады. Әр түрлі халықтардың мифтерінің мәні туралы білімнің ашылуына ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эстамп
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты графикалық өнердің бір түрі – эстамп туралы түсініктерді қалыптастыру. Курс эстамптың негізгі техникаларын практикалық меңгеруге, өзіндік шығармашылық қызметте шығармашылық есептерді шешу үшін әртүрлі техникаларды еркін қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылыми танымның даму тарихы. Ғылыми зерттеу әдістерінің жалпы жіктелуі. Өнер саласындағы зерттеу және талдау әдістерін дамыту бағыттары. Зерттеудің әдістемелік ойы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітап графикасының композициясы
  Несиелер: 3

  Курс кітап композиясы туралы және графикалық сериясымен, кітап иллюстрациялары сериясымен және кітап жобаларымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады. Кітапты безендіру және иллюстрациялау жұмыстары меңгеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперменталды сурет
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық еркіндікті, сурет салуда креативті көзқарасты және қазіргі уақыттың болмысын түсінуді қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық басылымдар композициясы
  Несиелер: 3

  Курс графикалық басылымдардың: кітап, журнал, газет композицияларының практикалық дағдыларын меңгеруге ықпал етеді. Курстың мақсаты: басылымның құрылымы, форматы туралы базалық ақпарат беру, мәтінді графикалық безендіру ережелерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басылымдарды көркемдік-техникалық редакциялау
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты басылым типі мен түріне, нысаналы мақсатына сәйкес басылымдарды рәсімдеу жобаларын әзірлеу. Курс құрылымы, басылым форматы, жолақтың форматы, шрифтік безендіруді таңдау туралы базалық ақпарат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрлі-түсті гравюра
  Несиелер: 3

  Графикалық материалдардағы жұмыстың технологиялық процестері: эстампты басып шығару түрлері, олардың техникалық, технологиялық және көркемдік ерекшеліктерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 6

  Пәннің міндеті, әрбір болашақ суретшінің шығармашылығындағы графикалық сурет композициясындағы графикалық ерекшеліктерді ашу. Оқыту нәтижесінде студент түрлі графикалық әдістерді қолдана отырып, натурадан сурет жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме
  Несиелер: 3

  Курс студенттерде натураны көлемді-кеңістіктік қабылдауды өңдеу сәттерін қамтиды. «Арнайы кескіндеме» графикалық кескіндемеде қолданылатын реалистік және стильдік бейнелеу әдістерін қарастырады. Курстың мақсаты - кескіндеме пішінін түсіндірудің әдістері мен тәсілдерін, графикалық шешімді, түстің және сызықтың синтезін және басқа да тәсілдерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тақырыптық сурет
  Несиелер: 6

  Курс натурадан салынған адам тұрпатынан шығармашылық тақырыптық суретін жасау үшін алдыңғы жинақталған тәжірибені пайдалану және қолдану дағдысын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітап дизайны
  Несиелер: 3

  Кітап дизайны және каноны туралы түсінік қалыптастыру. Практикалық тапсырма ретінде белгілі бір тарихи уақыт пен орынға сәйкес келетін сюжетті сақтай отырып, тарихи тақырыптағы кітаптың жобасын орындау. Көркем-полиграфиялық өнер туындысы ретінде безендірудің ішкі бірлігіне көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жарнамалық плакат
  Несиелер: 3

  Болашақ суретшілерге плакаттың, оның ішінде жарнама плакатының ерекшелігі туралы түсінік беру және плакаттың барлық мүмкіндіктері мен графиканың басқа түрлерінен ерекшеленетін өзгешеліктерін көрсету. Плакаттың композициялық құрылымының негізгі принциптерін зерттейді. Курс студенттерге заманауи жарнамалық плакаттарды жасау, плакаттың түрлері мен шешімдерінің алуан түрлілігін білу, плакаттың дамуы мен өзектілігінің қазіргі заманғы мәселелері бойынша практикалық дағды береді. Практикалық жұмыс жарнамалық плакаттарды, афишаларды әзірлеуге бағытталған. Визуалды бейнелерді іздеу, бейненің сипатын анықтау, фотомонтаж.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітап графикасы
  Несиелер: 3

  Курс кітаптың көркем безендірілуін және әдебиетті (ғылыми, көркем, оқу, балалар) безендіруге бағытталған. Курс студенттердің кітапты дайындау және рәсімдеу авторлық жобасын орындауды көздейді. Курстың мақсаты-әр суретшінің шығармашылығындағы графикалық сурет композициясының графикалық ерекшеліктерін ашу. Оқу нәтижесінде студенттер кітап графикасының негізгі ұғымдарының мазмұнын: кітап форматын, мұқабалар мен түптеу түрлерін, кітаптың ішкі элементтерін, кітаптың сыртқы безендірілуін, кітаптың титулдық элементтерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Плакат
  Несиелер: 3

  Курс плакат өнерінің стилистикалық формальды ерекшеліктерін қарастырады. Көркем-эстетикалық көзқарастарды қалыптастыру және бейнелеу өнерін танымал ету әдістемелерін меңгеруге ықпал етеді. Практикалық жұмыс жарнамалық плакаттарды, афишаларды әзірлеуге, саяси, цирк плакаттарын және экологиялық тақырыптарға плакаттар жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мемлекеттің даму заңдылықтарын және құқығын, ҚР конституциялық құрылысының негіздерін білу, авторлық құқық пен өнеркәсіптік меншік құқығына қатысты зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелерінде сауатты және хабардар болу

 • Код ON2

  Басқарушылық және кәсіпкерлік білім мен дағдыларды қалыптастыру

 • Код ON3

  Қазақстанның көп тілді және көп мәдениетті қоғамында коммуникация міндеттерін және халықаралық деңгейде қарым-қатынасты тиімді шешу

 • Код ON4

  Бейнелеу өнері, кітап және эстамп өнерінің даму тарихын білу

 • Код ON5

  Тақырыптық графикалық жұмыстарды құру барысында композицияның теориялық және практикалық білімін қолдану

 • Код ON6

  Пластикалық анатомияның теориялық және практикалық тұрғыдан меңгеру

 • Код ON7

  Адамның портреті мен фигурасын бейнелеу кезінде сурет және кескіндеме бойынша академиялық білімдерді меңгеру

 • Код ON8

  Шығармашылық жұмыс барысында перспектива құруда кеңістіктікте ойлау қабілетін меңгеру

 • Код ON9

  Шрифттік графиканың әр түрлі түрлерін жасау және қаріптің эстетикасын меңгеру

 • Код ON10

  Графика, плакат және эстамп саласында авторлық туындылар орындау

 • Код ON11

  Кітап және баспа өнімдерін безендіруді жүзеге асыру, кітап дизайнын жобалау

 • Код ON12

  Графикалық компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, графикалық сандық бейнені жасау

 • Код ON13

  Кәсіби қызметте жүйеленген мәдени-тарихи және әдеби білімді пайдалану

 • Код ON14

  Эксперименттік-зерттеу қызметін жүзеге асыру

Top