Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03210 Кітапхана ісі в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Библиографиятану
  Несиелер: 5

  Библиографиятану ғылыми пән ретінде: оның негізгі ұғымдары, құрылымы, орны арасында шектес пәндердің қалыптасу тарихы теориясы, библиография. Туралы түсініктерді қалыптастыру негіздері құрылымдау, жасау, библиографиялық ресурстар және оларды басқару. Анықтау шеңбер көздерін анықтау үшін ақпарат мәні туралы библиография құралдарын қарастырады.

 • Ақпараттық мәдениет
  Несиелер: 4

  Тұлғаның ақпараттық мәдениетінің феномені, оның қазіргі қоғам өміріндегі орны мен рөлі, ақпаратты пайдаланушылардың әр түрлі топтарының ақпараттық мәдениетін кәсіби сауатты қалыптастыруға мүмкіндік беретін теориялық және әдістемелік дайындығы туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапханалық каталогтар
  Несиелер: 4

  Каталогтардың негізгі түрлерінің сипаттамасы, оларды ұйымдастыру, жүргізу, редакциялау және рәсімдеу мәселелері ашылады. Технологияны меңгеру .Электрондық каталогта жасау және іздеу. Жиынтық каталогтар түрлері және корпоративтік каталогтау технологиясы қарастырылған. Машинамен оқылатын каталогтауды қалыптастыру технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы кітап тарихы
  Несиелер: 4

  Кітап, кітап ісі және кітап шығару тарихына заманауи көзқарас. Кітап ісін дамытудың ұлттық, технологиялық ерекшеліктері қарастырылды. Мерзімді басылымдар, кітап ісін дамыту үрдісінің механизмдері ашылды,түрлі тарихи дәуірлердегі кітап шығару ерекшеліктері көрсетілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ кітабының тарихы
  Несиелер: 4

  Кітап басылымдарының түрлері мен типтері жүйесі, баспалардың типологиясы туралы тұтас түсінік; кітап жүргізудің мәні, мақсаттары, міндеттері, коллекционерлік және библиофильдік ұғымдары, кітаптың мұражайлануы, кітаптың атрибуциясы және сертификациясы туралы түсінік; хаттың пайда болу тарихын, қолжазба кітаптарының пайда болу, кітап басып шығару тарихын зерделеу; Қазақстанның кітап ісінің тарихын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапхананың анықтама-ізденіс аппараты
  Несиелер: 4

  Кітапхананың дәстүрлі және электронды анықтамалық-іздеу аппаратын ұйымдастыру, жүргізу, редакциялау және пайдалану саласындағы болашақ мамандардың кәсіби теориялық және практикалық дайындығымен танысу. Студенттердің анықтамалық-іздеу аппаратының негізгі құрамын құруда білім, білік және дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапхананың электрондық каталогы
  Несиелер: 4

  Электронды кітапхананы құру әдістемесі мен ұйымдастыру негіздері. Кітапхананың құрылымы мен қалыптасу технологиясы, құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу, құжаттардың библиографиялық сипаттамасының түрлері. Меңгеру: теориялық ақпаратты жинау, талдау және жалпылау әдістерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықты, бәсекелестікті, сұранысты, ұсынысты дамытудағы мемлекеттің рөлін қарастырады. Шығындарды, кірісті, айналым және капитал айналымының көрсеткіштерін есептеу дағдыларын үйретеді. Өндіріс факторларының нарықтарын, факторлық табыстарды сыни зерттеуге мүмкіндік береді. Құқық бойынша білімді қалыптастырады. Болып жатқан оқиғалардың заңдылығын талдау дағдысын, нормативтік актілерге жүгінуді үйретеді. Құқықтық сана, құқықтық мәдениет деңгейін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұхтартану+
  Несиелер: 3

  М.Әуезовтің өмірі мен қызметі зерттеледі; жазушының шығармашылық лабораториясын, оның өмірбаянын шығармашылық тұрғыдан талдайды; Абатану ғылымының құрушысы ретінде; «Манас» жыршысы. М.Әуезовті көрнекті қоғам қайраткері ретінде таныстырады. Әуезовтің әдеби мұрасын әлемдік және шығыс әдебиетіне талдау дағдылары дамып келеді. Отан сүйгіштік пен елге деген сүйіспеншілікке баулыйды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын жазу негізіндегі қазақ әліпбиі
  Несиелер: 3

  Латын әліпбиіне негізделген қазақ сөздері мен сөйлемдерінің фонетикалық ерекшеліктерін, латын алфавитіне негізделген сауаттылық дағдыларын дамыту, қазақ тіліндегі мәтінді латын графикасы арқылы оқып білу мүмкіндігін ескере отырып, қазақ тілінде дыбыстарды қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті және коммуникация
  Несиелер: 3

  Әдеби қазақ тілінің нормаларын білу. Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, фразеологиялық орамдарды, мақал-мәтелдерді пайдалану арқылы ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыту. Қазақ тілін тұлғааралық және кәсіби коммуникацияда қолдану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Компанияны ұйымдастыру, бизнесті жүргізу туралы білімді қалыптастыру. Бизнесті жоспарлау, өндіру және сату, нарықты талдау дағдыларын дамыту; пайда, кіріс, кірістілік, төлем қабілеттілігі, компанияның өтімділігін есептеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құжаттану
  Несиелер: 6

  Құжаттарды зерттеу, құжат, мәні, функциялары, қасиеттері мен белгілері туралы құжатының негізгі тәсілдерінің құжаттандыру, жіктеу. Меңгеруге практикалық дағдыларын құрастыру мен ресімдеу жөніндегі құжаттар мен олардың деректемелерін жұмыс. Анықтау жолдары біріздендіру және стандарттау мен құжаттама жүйелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану+
  Несиелер: 3

  Абай дәуірінің тарихи-мәдени және әдеби контекстін, Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын сипаттайды. Қазіргі әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерттеу арқылы эстетикалық талғамды қалыптастырады. Тарих пен мәдениет контекстінде және негізгі әдіснамалық бағыттарды ескере отырып, әлемдік әдеби үдерісті талдау дағдыларын, түпнұсқа мен аударманы салыстырмалы талдау дағдыларын әзірлейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық сананы жаңғырту және оның өзекті мәселелері+
  Несиелер: 3

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамасын, формаларын, сипаттамаларын, мағынасын және негізгі бағыттарын қарастырады; бәсекелестік тұжырымдамалары, прагматизм, ұлттық сәйкестік, эволюциялық даму, жаңа идеология. Салауатты өмір салты мен кәсіптік табысты ұйымдастырады. Болашақты жоспарлау. Сана-сезімнің ашықтығын, өзгерістерге дайындығын, ашықтықты және әлемдік үздік жетістіктерге бейімдетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құжат және кітаптың жалпы теориясы
  Несиелер: 6

  Құжат және кітаптың жалпы теориясы, тарихи және ұйымдастыру-әдістемелік мәселелері, білім туралы құжат және документно-коммуникациялық қызметі. Объектісі, пәні және құрылымы, принциптері, даму және қызмет етуін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітапханатану
  Несиелер: 6

  Кітапхана арқылы кітапты, ақпаратты Қоғамдық пайдалануды ұйымдастырудың теориялық негіздерін; -кітапханалардың түрлік сипаттамасын меңгеруді; кітапхана жүйелерінің жұмыс істеу принциптері мен компоненттерін меңгеруді үйренеді. Кітапхана ісі терминологиясын, Қазақстанның кітапхана ісінің нормативтік базасын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандағы кітапхана ісі тарихы
  Несиелер: 5

  Студенттердің теориялық білімі туралы эволюциясының отандық және шетелдік кітапхана ісінің дағдыларын пысықтау, тарихи талдау және ойлау. Білімді меңгеру туралы негізгі кезеңдері, үрдістері және кітапхана ісі дамуының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құжаттарды индекстеу және рефераттау
  Несиелер: 5

  Жергілікті және жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратты іздеу және өңдеудің ақпараттық-аналитикалық жүйесі әзірленді. Компьютерлік желілерде ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және рефераттау жүйесін меңгеру. Мәтіндік құжаттарды индекстеу. Ақпараттық ұсыныстар мен түйінді сөздерді анықтай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік кітапханалар тарихы
  Несиелер: 5

  Кітапхана ісінің дамуы мысалында сипаттамаларын нақты кітапхана - Еуропа, Азия, АҚШ-тың тарихи аспектіде: кітапхана-ежелгі әлемнің ерте және кейінгі ортағасырлық, кітапхана дәуіріндегі оқу-Ағарту, кітапхана ісі - " ХІХ - ХХ ғасырдың екі дүниежүзілік соғыс аралығы кезеңдегі және кітапхана ісі XX екінші жартысында ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Ақпаратты аналитикалық-синтетикалық өңдеу саласында жүйелі білімді қалыптастыруды, технологиялар мен әдістемелерді игеруді қарастырады. Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын пайдалануды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапханалық ақпараттық қызмет көрсету
  Несиелер: 4

  Қызмет көрсетудің тарихи, теориялық, әдістемелік, технологиялық және ұйымдастырушылық аспектілерін, жеке пайдаланушыны, сондай-ақ әр түрлі оқырман топтары мен ұжымдарын қалыптастыру. Кітапхана-ақпараттық қызмет түрлері, оларды ұсыну технологиясы қарастырылды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапханашының кәсіби этикасы
  Несиелер: 4

  Кітапханашының кәсіби этикасының нормативтік аспектілерін зерттейді, оның ішінде практикалық ұсыныстар мен адамгершілік қарым-қатынас нормаларын қарастырады, "кітапханашының кәсіби этикасының Кодексі"негізінде ауызша және ауызша емес және сөйлеу қарым-қатынас формалары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапханалық қарым-қатынас
  Несиелер: 4

  Кітапханалық қарым-қатынас теориясын зерттейді. Кітапханалық қарым-қатынас түрлерінің мазмұнды аспектілері. Кітапханалық қарым-қатынастың психологиялық аспектісі. Қарым-қатынас барысында кітапханашының психологиялық-педагогикалық тактасының рөлі, қақтығыстар мен кедергілерді жеңу мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапхана қоры
  Несиелер: 4

  Кітапхана қорын толықтыру және сақтауды қамтамасыз ету, оқырмандардың сұранысы мен кітап нарығын тұрақты зерттеу жұмыстарын жүргізу студенттердің білімін жұмыс істеуі туралы кітапхана қорын түрлі типтері мен түрлерін зерттейді. Нормативтік–құқықтық, әдіснамалық, теориялық, технологиялық және басқарушылық аспектілері, модельдеу, жинақтау, есепке алу, өңдеу, орналастыру және орналастыру кітапхана қоры әр түрлі құжаттарын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапханы кеңістігі
  Несиелер: 3

  Кітапхана интерьерін ұйымдастырудың кеңістіктік негіздері. Безендіру дизайны. Кітапхана жиһазы мен жабдықтары. Кітапхана бөлмелерінің ортасын ұйымдастыру: түсі, жарықтандыру, көгалдандыру және сәндік безендіру". Ұйымның фирмалық стилінің түсінігі және ақпараттық дизайн құраушы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Ақпаратты алу, сақтау, қайта өңдеу әдістері, тәсілдері мен құралдарын, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысын зерттейді; құжаттар қорын, автоматтандырылған деректер қорын қалыптастырады,олардың пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз етеді, пайдаланушыларға ақпарат жасау және ұсыну қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапханалық ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Кітапханалық қызмет көрсетуде электронды технологияларды пайдалануды талдаудың жаңа білімі мен дағдыларын қалыптастыру. Электронды технологияларды пайдалана отырып кітапханалық қызмет көрсету; Интернет коммуникативтік құралдарын, сервистерді пайдалана отырып қашықтағы пайдаланушыларға қызмет көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапхана дизайны
  Несиелер: 3

  Дизайнның эволюциясы, дизайнның дамуының негізгі бағыттары және оның түрлері қарастырылған. Кітапхана ғимараттары мен үй-жайлары. Кітапхана үй-жайларын аймақтандыру". Кітапхана ғимаратын жобалауға әсер ететін факторлар: кітапхана интерьерін ұйымдастырудың кеңістіктік негіздері. Безендіру дизайны. Кітапхана жиһазы мен жабдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапхананың библиографиялық қызметі
  Несиелер: 4

  Кітапхананың библиографиялық қызметінің негізгі үрдістері ашылды. Құжаттардың библиографиясын меңгеру жолдарын, кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппаратын құру және қызмет көрсету жолдарын анықтайды .Библиографиялық ақпарат беру, кітапхананың библиографиялық қызметін басқару. Библиографиялық өнім, оның түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан библиографиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан кітапханатану мен библиографияның мәні, оның қызмет етуінің негізгі заңдылықтары. Библиографиялық өлкетанудың негізгі тарихи кезеңдері. Кітапхананың электронды библиографиялық өлкетану өнімдерінің сипаттамасы. Өлкетану бойынша қазіргі ақпараттық деректер базасында бағдарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық ресурстар мен қажеттіліктер
  Несиелер: 4

  Ақпараттық ресурстардың негізгі ұғымдары мен мәні баяндалды, олардың жіктелуі келтірілген, құру мен пайдаланудың нормативтік базасы сипатталған. Білімнің түрлі салаларындағы ақпараттық ресурстардың сипаттамасы. Оларды кітапханалық-библиографиялық қызмет көрсетуде пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электронды ресурстарды өңдеу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Жиынтық каталогқа арналған баспа шығармаларының библиографиялық өңдеуінің ерекшелігі. Деректер құрылымы және машинамен оқылатын библиографиялық жазбаларды ұсыну. Жиынтық каталог үшін баспа шығармаларының библиографиялық сипаттамасын жасау және енгізу. Электрондық ресурстарды талдау-тақырыптық өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Жалпы экология мен негізгі экологиялық заңдардың негізгі ұғымдары қарастырылады; қазіргі жаһандық және жергілікті экологиялық проблемалар; қоршаған ортаны ластау көздері; адамзат өркениетінің биосфералық заңдармен үйлесімдігінің шектері талданады; тіршілік ету ортасын бақылау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді; қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау, қоршаған ортаны қорғаудың қолайсыз процестерін болжау, өмір сүру ортасын бақылау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлкетану библиографиясы
  Несиелер: 5

  Өлкемен байланысты құжаттар туралы ақпарат беретін библиографияны зерттейді. Өлкетану библиографиялық ресурстарды құрастыру дағдыларын меңгереді. электрондық деректер қорын, өлке туралы электрондық коллекцияларды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар кітапханасы зияткерлік-бос уақыт орталығы ретінде
  Несиелер: 5

  Кітапханалармен ұсынылатын бос уақыт қызметінің спектрін қалыптастыруға мүмкіндік беретін балалар кітапханаларының бос уақыт қызметінің зияткерлік құрамдас бөлігі мәселесі қарастырылады. Әр түрлі коммуникативтік, ойын, креативті, дамытушы ойын технологиялары талданады. Оқырмандарды кітапханаға тартудың мәнерлі құралы ретінде ойындардың ерекшеліктері анықталады. Балалар кітапханаларының тарихи-теориялық негіздерін, жұмыс істеу тәжірибесін және интеллектуалды-бос уақыт қызметінің технологиясын талдау дағдылары дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық өлкетану
  Несиелер: 4

  Ақпараттық мекемелердің өлкетану және аймақтану қызметі саласындағы білім мен білік жүйесін қарастырады. Мемлекеттік Мәдени саясаттың басымдықтарына сәйкес кітапханалық бағдарламаларды жүзеге асыру, пайдаланушылардың сұраныстарына жауап беретін ақпарат жасау және ұсыну дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар және мектеп кітапханаларының кітапханалық-ақпараттық қызметі
  Несиелер: 5

  Балалар мен жасөспірімдерге арналған салалық тақырыптағы әдебиеттің ерекшеліктерін меңгеру; даму тарихын, балалар мен жасөспірімдерге арналған салалық тақырыптағы әдебиеттің негізгі кезеңдерін зерделеу. Салалық мәтіндерді бағалау және талдау дағдыларын қалыптастыру.Балалардың ақпараттық мәдениетін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық библиографиялық өлкетану
  Несиелер: 4

  Кітапханалық-библиографиялық өлкетану бойынша кітапхана қызметінің негізгі бағыттары қарастырылды. Кітапханалардың іздеу-өлкетану жұмыстарының түрлері мен әдістері. Өлкетану ресурстарының ерекшелігі, өлкетану ресурстарын тұтынушылар тобы және олардың қажеттіліктерін қалыптастыру ерекшеліктері. Өлкетану бойынша деректер қорын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалық ақпараттық ресурстар
  Несиелер: 5

  Кәсіби ақпаратты іздеу және кейіннен өңдеу үшін ақпараттық технологиялардың әдістері мен құралдарын пайдалану білімі мен дағдыларын қалыптастырады. Ақпараттық нарық субъектілерінің кәсіби ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Деректер базасын құру үшін ақпаратты жинау және өңдеу әдістерінің жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениет және өнер салаларының ресурстары
  Несиелер: 5

  Музей және кітапхана қорларының сипаттамасы, мәдениет ұйымдарының мұрағаттары мен мәліметтер базасы, БАҚ-тағы мақалалар мен рецензиялар, афишалар, буклеттер ж��не т. б. бірыңғай ақпараттық кеңістікті құруға алғышарттар. Шығармашылық ақпарат шығармашылық және ақпараттық ресурстар арасындағы байланыстырушы буын ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапхана қызметін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету
  Несиелер: 3

  Әдістемелік мониторинг, кітапханалардың аналитикалық қызметі, кітапханашыларға консультациялық-әдістемелік көмек, инновациялық қызмет, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау басқа жүйелердің кітапханаларына әдістемелік көмек, кітапханалармен әдістемелік жұмысты үйлестіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітапхана қызметін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз
  Несиелер: 3

  Кітапханалық-ақпараттық мекемелердің қызметін әдістемелік қамтамасыз етудің мақсаттары, функциялары, қағидаттары және негізгі бағыттары ашылады; әдістемелік қызметті сипаттайтын терминожүйенің ерекшеліктері анықталады; әдістемелік қызметтердің ақпараттық сервисті және консультациялық-әдістемелік қамтамасыз етуді пайдалануы туралы білімді қалыптастырады, әдістемелік орталықтардың қызметіне талдау жасайды; Интернет-технологиялардың, консультациялық және талдамалық қызметтің және жаңалықтарды басқарудың көмегімен әдістемелік көмек көрсету дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Библиографиялық эвристика/
  Несиелер: 3

  Ақпараттық іздеу тарихын, теориясын және әдістемесін зерттейді. Қоғамда пайда болатын баспа шығармаларын есепке ала отырып танысу (мемлекеттік библиография); ғылыми маңыздылығын бағалау, ақпаратты тұтынушы нақты берген баспа шығармаларын пайдалануға басшылық ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу дағдыларын дамыту, оны оқу және кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру. Кəсіби деңгейде байланыстар орнату қабілетінің дамуы, байланыстың мақсаттары мен жағдайына негізделген коммуникацияларды сауатты түрде қалыптастыру.Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде сөздік мінез-құлық бағдарламасын жасау үдерісінде шығармашылықты, инновацияны, алқындылықты енгізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық-талдау қызметінің негіздері
  Несиелер: 3

  Ақпараттық-аналитикалық жұмыстың теориялық-ақпараттық негіздері. Ақпараттық қызмет түрлері: ғылыми жұмыс, ақпараттық жұмыс, ақпараттық-аналитикалық жұмыс. Арнайы ақпараттық қызметте ақпараттың өту схемасы. Ақпараттық-аналитикалық жұмыстың мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Мамандықтың арнайы пәндерімен біріктіру кезінде шет тілін үйрену қарастырылады. Кәсіби бағытталған шет тілін оқыту үшін оқу-әдістемелік жинақтар негізінде сөйлеу белсенділігінің барлық түрлерінде коммуникативтік дағдылар мен қабілеттер жетілдірілуде. Кәсіби қызмет саласындағы ағылшын тілінде диалог жүргізу қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Бұл қосымша білім беру бағдарламасы, пәндері қосымша құзыреттілік қалыптастырады. пәнаралық және құзыреттілікті кеңейту; кішігірім шеңберде оқылатын пәндер дипломға енгізіледі, сондықтан оны жұмыс берушілер бағалайды; арнайы дүниетаным қалыптастырады («мектепке емес, өмірге үйрету!»).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітапханалық журналистика
  Несиелер: 4

  Public relations заманауи кітапханалық маркетинг саласында кітапханалық іс мамандарының кәсіби теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз етеді. Студенттерді кітапхана сайттарында ақпараттық-публицистикалық мәтіндерді құру әдістемесімен таныстыру. Баспасөзді жарнамалық және ақпараттық мақсаттарда пайдалану бойынша нақты кітапханалардың тәжірибесі бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Электронды оқу
  Несиелер: 4

  Студенттерге әлемдегі электронды оқуды дамыту, оқуды дамытуды анықтайтын факторлар туралы түсініктерді қалыптастыру;оқу туралы тарихи–мәдени түсініктерді байыту туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық ақпараттық қызметті нормативті-құқықтық қамсыздандыру
  Несиелер: 4

  Студенттердің заңнамалық және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру арқылы білім алушылардың табысты әлеуметтенуіне ықпал ету. Кітапхана саласындағы өзінің кәсіби қызметінде нормативтік - құқықтық құжаттардың негіздерін қолдану,тиімді жүйені қолдау, құжаттамалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапхана жарнамасы
  Несиелер: 4

  Қазіргі ақпараттық-кітапханалық мекемелерде жарнама қызметінің принциптері мен технологиясы қарастырылған. Кітапханалық жарнаманың ерекшеліктері. Кітапхана имиджі. Кітапхананың фирмалық стилі. Кітапхананың PR-қызметі. Кітапхананың жарнамалық науқаны. Кітапханалық дизайн. Кітапханалық көрмелер мен жәрмеңкелер. Компьютерленген жарнама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пән мен тілді біріктіре оқыту
  Несиелер: 4

  Шет тілін басқа пәндерді оқыту құралы ретінде оқыту. Оқуға деген қажеттілікті қалыптастыру, бұл оған өзінің коммуникацияға, оның ішінде ана тіліне деген қабілетін қайта ойлауға және дамытуға мүмкіндік береді. Екі жаһандық мақсат, атап айтқанда: пәнді шет тілі арқылы меңгерудің жеткілікті деңгейі, сонымен қатар оқытылатын пәндер арқылы шет тілін терең оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар оқуына басшылық жасау
  Несиелер: 4

  Балалардың ақпараттық қажеттіліктерін қалыптастыру және балаларды оқуға тарту. Оқырмандардың ақпараттық қажеттіліктерін, уәждерін зерттеу және оқуға дағдыландыру.Өскелең ұрпаққа кітапханалық-библиографиялық білім беру; балалар оқуларын басқару бағытында заманауи технологиялар мен тәжірибелерді енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық ақпараттық қызметті стандарттау
  Несиелер: 4

  Кітапхана үрдісінің объектілеріне қойылатын бірыңғай нормаларды, ережелерді,талаптар мен сипаттамаларды белгілеу жөніндегі қызметпен танысу. МСТ 7.55-99 СИБИД қолдану білімін меңгеру.Кітапханада технологиялық үрдістерді ресімдеуге қойылатын талаптарды оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық-ақпараттық қызметінің менеджменті
  Несиелер: 4

  Мүмкіндік береді дағдыларын дамытуға жүзеге асыруға басқару қызметі кітапханалық-ақпараттық қызметтері деңгейінде басшысының бірінші буын.қабілеті зерделеу және талдау, кітапханалық-ақпараттық қызмет. Қарайды басқарушылық шешімдерді ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі ағымдағы жоспарлау, есепке алу және есеп беру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық коммуникация
  Несиелер: 4

  Кітапхана коммуникацияларының теориясын, әдістемесін және басқаруын зерттейді.Кітапханалық қарым-қатынас құрылымын талдау; кітапхана ортасында іскерлік қарым-қатынасты ұйымдастыру ерекшеліктерін анықтау. Тұлғааралық қарым-қатынас стилдерін, технологияларын және формаларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханадағы жоба қызметі
  Несиелер: 4

  Кітапханалардың гранттық қызметінің пайда болуы мен қалыптасу тарихымен танысу; кітапхана ісіндегі инновациялық технологияларға оқыту; консультациялық қызметке дайындық. Жобалық басқару негіздерін оқу, жоба түрлерін талдау, зерттеу, рефлексивті, өзін-өзі бағалау дағдылары мен біліктерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық кітапханалық-библиографиялық ынтымақтастық
  Несиелер: 4

  Халықаралық ынтымақтастықтың пайда болу және қалыптасу тарихының сипаттамасы оның қазіргі жағдайы . Әлемдік библиографияның ақпараттық-библиографиялық ресурстар жүйесі. Әлемдік кітапханалық-библиографиялық ресурстарда және библиографиялық ақпараттың қандай да бір әмбебап көздерін таңдау және іс жүзінде қолдану дағдыларында бағдарлану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлемдік библиография
  Несиелер: 4

  Өз ерекшелігі мен даму заңдылықтары бар отандық библиографияның пайда болуы мен қалыптасуы туралы баяндау; ұлттық библиографияның қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын білу; библиографиялық жұмыста кәсіби шеберлік пен дағды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Электрондық кітапхананы лингвистикалық қамсыздандыру
  Несиелер: 4

  Автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйелерді лингвистикалық қамтамасыз етуді талдауды, жобалауды және жүргізуді зерттейді. Құжаттар қорын, автоматтандырылған деректер базасын қалыптастыру, өнімдер мен қызметтердің ассортиментін игеру және ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітапханалардың мәдени-ағартушылық қызметі
  Несиелер: 3

  Кітапханалардың мәдени-ағартушылық қызметінің нысандары мен түрлерінің, кітапхананың мәдени-ағартушылық жұмысының негізгі кезеңдерінің сипаттамасы; кітапхана құралдарымен тәрбие-білім беру жұмысын ұйымдастыру; пайдаланушылардың әртүрлі топтарына кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсетуде психологиялық-педагогикалық тәсілдер мен әдістерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітапханада бос уақытты мәдени ұйымдастыру қызметі
  Несиелер: 3

  Кітапхана қызметінің Мәдени-бос уақыт технологияларын игеру. Кітапхана қызметінің негізгі мәдени-бос уақыт технологияларын зерттеу. Кітапханалық-ақпараттық қызметтің инновациялық жобалары мен бағдарламаларын жобалау және енгізу дағдыларын меңгеру. Халық үшін білім беру мәдени–ағартушылық бағдарламаларын жүзеге асыру әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітапханалық-библиографиялық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Әр түрлі әдістердің көмегімен ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру. Дағдыларын меңгеру : ғылыми зерттеудің мәні мен әдістерін; әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық және маркетингтік зерттеулерді жүргізу. Эмпирикалық ақпаратты зерттеу , талдау, жинау және өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кітапханалық-ақпараттық қызмет маркетингі
  Несиелер: 4

  Кітапхананы маркетингтік басқару стратегиясы мен тактикасы әлеуметтік-мәдени мекеме ретінде ұсынылған, кітапханалық қызмет көрсету Қызмет көрсету маркетингінің контексінде қарастырылады. Кітапханада Маркетингтік коммуникациялардың рөлі ашылады, релешнс кітапханалық паблик және кітапхананың жарнамалық қызметінің ерекшелігі сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ақпараттық зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Кітапханада ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. Ақпараттық зерттеулердің мәні мен әдістемесі. Зерттеу жобалары мен бағдарламаларына, ғылыми конференцияларға қатысу. Зерттеу жобалары үшін ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Электронды кітапханалар
  Несиелер: 4

  Кітапханалардың электронды библиографиялық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану саласында ғылыми–практикалық білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.Ақпаратты алу, сақтау, өңдеу тәсілдері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде кәсіби орта мен социумда еркін коммуникацияланады.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде қоғамдық, әлеуметтік- экономикалық және педагогикалық білімдерін көрсете білу, едагогикалық үрдістің негізгі сипаттамаларын анықтау үшін психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері.

 • Код ON3

  Отаншылдық пен азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдау қабілеті

 • Код ON4

  Ақпараттық және есептеу сауаттылығы болуы тиіс, ақпараттарды жалпылау, талдау және қабылдай алу, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдай білу.

 • Код ON5

  Ақпараттық және құжаттық ресурстарды, ақпараттық-іздеу жүйелерін және деректер базасын қалыптастыру, өңдеу, топтастыра білу, олардың сақталуын қамтамасыз ету.

 • Код ON6

  Кітапхана қызметінің кәсіби міндеттерін заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып сауатты шешу.

 • Код ON7

  Жаһандық және жергілікті компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары мен іскерліктерін меңгеру; кітапханалық сайттар құра білу; электрондық кітапханалардың ақпараттық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану.

 • Код ON8

  Кітапханалық-ақпараттық ресурстардың сақталуын есепке алумен және қамтамасыз етумен байланысты технологиялық процестерді басқару.

 • Код ON9

  Кітапхана құралдарымен тәрбие-білім беру жұмысын ұйымдастыруға дағдылану

 • Код ON10

  Маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру және кітапханалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыратын жобаларды құруға қатысу.

 • Код ON11

  Белгісіздік жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік дағдыларды және жұмыс дағдыларын пайдалану.

 • Код ON12

  Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, өз әрекеттерін түзету және әр түрлі әдістемелерді пайдалану.

Top