Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04120 IT-экономикасы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Институционалдық экономика
  Несиелер: 3

  Пән қоғамда белгілі бір тәртіп ережелеріне сәйкес қолданылатын жеке таңдау механизмін оқытады. Институционалдық тәсілдің мәні экономикалық санаттар мен процестерді таза түрде талдаумен шектелмей, талдауға институттарды қосу, экономикадан тыс факторларды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын беред��.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары)
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 4

  Қазіргі микроэкономика-бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынастарын түсінуге, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды. Пән халықтың тауарлар мен қызметтерге қажеттілігін тікелей қанағаттандыратын өндірістік кәсіпорындар мен қызмет көрсету кәсіпорындарының жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін, бұқаралық құбылыстардың даму заңдылықтарын анықтайды үйренеді. Экономиканың нақты секторының әр түрлі салаларында статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың негізгі принциптерін, тәсілдерін, әдістерін қарастырады, пән әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқарушылық экономика
  Несиелер: 3

  Басқарушылық экономика-компанияның шектеулі ресурстарын бөлу бойынша негізгі бизнес-шешімдерді қабылдау үшін теориялық база. Бұл фирма (бизнес) деңгейінде қолданбалы басқару мәселелерін шешуге шығатын теориялық экономиканың озық курсы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 4

  Пән бухгалтерлік есеп әдістерінің принциптерін, негізгі ұғымдарын, элементтерін оқытады. Пән қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының іргелі тақырыптарын меңгереді. Пән өндірістік есепті, шығындарды есепке алу және өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістерін үйренеді. Пән қаржылық және басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, мақсаттары мен міндеттерін, ақпараттық базаны, есеп айырысудың тәсілдері мен әдістерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиыс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансыны�� жай-күйі және валюта мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Бұл курста қоғамның экономикалық заңдарының әрекетімен анықталатын қаржыны қалыптастыру және бөлу ерекшеліктері, мазмұны оқытылады. Әлеуметтік-экономикалық мәні мен қаржы функциялары, олардың кеңейтілген жаңғыртудағы рөлі, мемлекеттің экономикалық және қаржы саясатындағы қаржылық қатынастарды пайдалану және оларды қаржылық механизм арқылы іске асыру қарастырылады. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін зерделеу болашақ қаржыгерлердің экономикалық ойлау негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Пән қаржы жүйесінің құрамын, құрылымын, ұйымдастыру принциптерін, оны тұрақты жетілдіру қажеттілігін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  Бұл курс геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) және кеңістіктіктегі деректерді талдау есептерін шешуге арналған технологияларды қолдануда студенттердің біліктілігін, дағдыларын дамытуға арналған, студенттер геоақпараттық жүйелерді құру принциптерін оқып біледі, геақпараттық жүйелерді құру жолдарын және қойылған сесптерді шешу технологияларын қолдану, геоақпаратық жүйелермен жұмыс істеу дағдысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары
  Несиелер: 5

  Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының рөлі мен мақсаты. Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну тұжырымдамасы. Қаржылық есеп берудің құрамы мен тәртібі. Материалдық және материалдық емес активтер. Қаржылық нәтижелер және табыс салығы. Қазақстандық кәсіпорындардың ҚЕХС сәйкес есеп беруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер теориясы
  Несиелер: 4

  Курс студенттердің ақпараттық жүйелерде ақпарат берудің теориялық негіздерін меңгеруге, ақпараттық өлшеу жүйелерін бір-бірімен салыстыруға және олардың сипаттамаларын басқару объектісінің сипаттамаларына сәйкестендіруге, болашақ АЖ үшін тұтынушылардың талаптарын алдын-ала анықтауға дағдылану, функцияларды өндірістік талаптар тілінде, функционалдық талаптар тілінде, техникалық талаптар тілінде сипаттау, АЖ-ны дамытудағы нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритм, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Курс алгоритмдерді және деректер құрылымдарын зерттеуге арналған. Python бағдарламалау тілін қолдану арқылы бағдарламалық жасақтаманың құрылымын, алгоритмдерді және бағдарламаларды құру принциптерін, шешу әдістерін, бағдарламаларды жүзеге асыру және ретке келтіру қарастырылады. Студенттер: әртүрлі деректер құрылымдарының, алгоритмдердің, блок-схемасын құру, тәжірибелік есептерді шешу үшін айнымалылардың түрлерін таңдау, мәселелерді шешудің әртүрлі әдістерін сәйкестендіру және салыстыру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби-бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының іскерліктерін жетілдіру, сонымен қатар болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдени құзыреттілігін дамыту, коммуникативтік дағдылар мен іздеу, қарау және танысу оқу іскерліктерін дамыту, Кәсіби-бағытталған мәтіндерді шифрлеу үшін жазбаша сөйлеуді меңгеру, кәсіби-бағдарлы сөйлеу іскерлігін одан әрі жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Пән математикалық аппаратты және оны экономиканың қолданбалы есептерін шешуде қолдануды үйренеді. Пән математиканың келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, функциялар, функциялар шегі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелердің сәулеті
  Несиелер: 4

  Курс ақпараттық ашық жүйелер, сәулет, модельдер мен ақпараттық жүйелердің ресурстарын құру принциптерін қамтиды. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер компьютердің сәулетін және ақпараттық есептеу жүйелерінің сәулеті бойынша жүйелі білімдерге ие болады, ақпараттық құралдарды қалай тиімді пайдалануды үйренеді және ақпараттық есептеу жүйелерінің сәулетінің негізгі түрлерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау (барлық мамандықтарға)
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздері. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 4

  Бұл курста «Дискретті математика» циклінің құрамына кіретін математика салаларының негізгі түсініктері оқытылады: алгебра мәлімдемесі, дискретті талдау, жиынтық теория, комбинаторика, граф теориялары. Курстың негізгі бөлімдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, студенттердің есептерді шешудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ қолданбалы есептерді шешуде компьютерде бағдарлама жасақтамасын құру мүмкіндігі тұрғысынан ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 4

  Курс шеңберінде берілген үрдістің математикалық моделін құру және компьютерлік моделін зерттеу, классикалық экстремалды мәселелерді шешу әдістерін және қазіргі заманғы оңтайландыру әдістерін меңгеру есептері қойылады. Тұтастай алғанда, курстық материал белгілі бір қолданбалы есепті дұрыс жіктеуге, ең дұрыс шешім әдісін таңдауға және оны компьютерлік модельдеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалық экономика
  Несиелер: 4

  Пән экономиканың салалық құрылымын, оны ұйымдастыру мен басқаруды зерттейді. Белгілі бір салаға тән жеке экономикалық заңдылықтар; саланың халық шаруашылығындағы маңызы; басқа салалармен өзара байланысы; экономикалық заңдардың тиімді қолданылуы үшін жағдайлар;өндірісті ұйымдастыру әдістері, кәсіпорындарды басқару принциптері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 3

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект
  Несиелер: 4

  Курс «Жасанды интеллект» ғылыми бағытының негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары, әдістері және перспективалары туралы білім алуға арналған. Зияткерлік жүйелерді құру және бағдарламалық іске асыру, білім қорларын құру технологиялары талқыланатын болады, ЖИ жүйелерін енгізу тілдері мен оларды пайдалану әдістері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғатты қорғау экономикасы
  Несиелер: 4

  Табиғатты экономика пайдаланудың теориялық негіздері. Табиғи ресурстарды пайдалану және қорғаудың экологиялық және экономикалық мәселелер. Табиғатты пайдалануды институционалдық реттеу механизмдері. Табиғатты пайдалануды экономикалық бағалау. Табиғатты пайдалануда және қоршаған ортаны қорғауда экономикалық механизмдер. Экологиялық шығындарды экономикалық жіктеу. Экологиялық қызметтегі халықаралық ынтымақтастық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика"
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы жасыл экономика стратегиясы. Қазақстандағы жасыл экономика бастамалары. Энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру негіздері; жаңартылатын энергия көздері туралы түсінік. Геоэкологиялық мәселелер. Жобалардың тіршілік циклын және экологиялық тиімділігін бағалау. Экологиялық бағалау әдістері. Қоршаған ортаны ластау саласындағы құрылыс жобаларын сараптау. Жобаланатын объектілердің санитарлық-қорғау аймақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны мен құрылымы. WEB-технологиядағы ақпаратты беру және өңдеу түсінігі. Веб-жүйелердің негізгі элементтері. Белгілеу HTML тілі. HTML құжаттың құрылымы. CSS-дегі кестелердің каскад түрі. CSS міндеті. Веб-беттерді бағдарламалау. JavaScript пайдаланудың мақсаты мен әдістері. JavaScript деректер түрлері. XMLдегі деректердің түрі. XML, XPATH, XSLT түсініктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Курс компьютерлік графиканың заманауи техникалық және бағдарламалық құралдары туралы түсінік береді. Курстың маңызды бөлігі суреттермен жұмыс істеу алгоритмдерінде қолданылатын математикалық аппаратқа арналған. Геометриялық ақпаратты ұсыну жолдары қарастырылады. Жазықтықта үш өлшемді объектілердің әртүрлі жобалары, сондай-ақ кейбір арнайы картографиялық болжамдар қарастырылады. Көрнекі тапсырмаларда түсімен жұмыс істеудің негізгі әдістері, геометриялық денелерді кескіндеу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Пән шаруашылық қызметті басқару процесін ақпараттық қамтамасыз етуді, есептік және басқа экономикалық ақпаратты аналитикалық өңдеуді үйренеді. Пән зерттелетін мәселелердің теориялық білімін, өзекті мәселелердің тұжырымдамалық көрінісін береді. Білім алушылардың семинарлары мен өзіндік жұмыстары теориялық білімді практикада қолдану дағдыларын қалыптастыруға, пәнмен байланысты күнделікті міндеттерді шешуге арналған. Апробация ситуациялық есептерді, кейстерді, тесттерді және оқытудың басқа да инновациялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 4

  Курсты оқып үйрену үрдісі студенттердің теория, әдістер, бағдарламалық құралдарды жасау технологиясы мен құралдары туралы жүйелі білімі мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Алынған білімдерді пайдалана отырып, студент бағдарламалық өнімді әзірлеуді, жүйелік талдауды, жобалауды, кодтауды, түзетуді және тестілеуді, құжаттандыруды және бағдарламалық өнімді шығаруды, ұжымдық дамуды жүзеге асыратын және бағдарламалық өнімдердің негізгі сапа критерийлерін бағалауды білікті түрде жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 4

  Халықаралық экономика - халықаралық экономикалық қатынастар жүйесі арқылы халықаралық еңбек бөлінісі негізінде әлем елдерінің ұлттық экономикасын біріктіретін көп деңгейлі, Ғаламдық шаруашылық жүйесі. Пән әлемдік экономиканың қызмет ету табиғатын, көп ұлтты компаниялардың ұлттық экономикаға әсерін зерттейді.Әлемдік экономиканың қызмет ету табиғатын, ұлттық экономикаға трансұлттық компаниялардың әсерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық экономика
  Несиелер: 6

  Сандық технологияларға негізделген экономикалық қызметті қарастырады. Мәселелерді зерделеу: цифрландыру не үшін қажет, қандай департаменттер қандай ақпарат ағындарын генерациялайды, олардың жауапкершілік аймақтары қалай бөлінеді, қандай да бір электрондық сервистер әлеуетті бере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнестегі экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдау: өнімді өндіру мен өткізудің көлемін және өзіндік құнын талдау әдістері; негізгі құралдарды, материалдық және еңбек ресурстарын, қаржылық нәтижелерін және кәсіпорынның қаржылық жағдайын пайдалану. Бизнестің тиімділігін кешенді талдау, негізгі көрсеткіштерді дайындау және бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-жоспарлау және коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-жобаларды құру және коммерциализациялау үрдісін оқытады. Бизнес-жоспарлау-бұл іске асыру процесінде өзгерген жағдайларға сәйкес түзетілуі мүмкін қандай да бір белгіленген және әзірленген іс-әрекеттер бағдарламалары арқылы мақсаттар мен оларға қол жеткізу жолдарын анықтау. Өнімді коммерцияландыру процесі кәсіпкерлік қызметтің негізгі кезеңі болып табылады, оның нәтижесінде өнімді әзірлеушінің (немесе иеленушінің) шығындарын өтеу және оның өз қызметінен пайда алуы болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорын қызметін, шаруашылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесін зерттейді. Кәсіпорын тауарлар мен қызметтердің негізгі өндірушісі, басқа субъектілермен түрлі шаруашылық қатынастарға кіретін нарықтың негізгі субъектісі болып табылады. Сондықтан Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқару әдістері мен білім жүйесі ретінде, өндірісті ұйымдастыруда және кез келген экономикалық жүйе жағдайында игіліктерді бөлуде маңызды орын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Курс ақпараттық жүйелердің техникалық құралдар кешендерін құру кезінде қолданылатын қазіргі заманғы мобильді құралдар мен технологияларды дамытуға байланысты есептерді шешу үшін кәсіби білім қалыптастыруды қарастырады. Бұдан басқа, ақпараттық жүйелердің әртүрлі типтерін құру үшін пайдаланылуы мүмкін ұялы желілерді құру және орналастыру технологиясының қағидалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT-инфрақұрылым және аудит
  Несиелер: 4

  Курс түрлі профильдегі және көлемдегі ұйымдарының АТ-инфрақұрылымын басқару және дамыту саласындағы теорияны, әдістер мен технологияларды үйренуге, сондай-ақ АТ-инфрақұрылымын тиімді дамыту мен жаңартудың тәжірибелік дағдыларын меңгеруге, АТ-инфрақұрылымының аудитін тиімді ұйымдастыру және өткізуге байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық бизнес
  Несиелер: 5

  Электрондық бизнесті дамыту үшін экономикалық және технологиялық алғышарттар; электрондық бизнес түрлері. Электрондық бизнестің технологиялық негіздері; Веб-сайттың элементтері; бағдарламалық қамтамасыз ету және веб-сайттарды әзірлеу стандарттары. Электрондық коммерцияның түрлері (модельдері). Әлемде және Қазақстанда электрондық коммерцияны дамыту. Интернет-сауда. Интернет-маркетинг; жарнама және сайтты жылжыту. Электрондық бизнестің бизнес-жоспарын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін кешенді мониторингілеу
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық талдау мен мониторингтің негізгі әдістері мен тәсілдерін, кәсіпорындағы экономикалық талдау мен мониторинг жүргізудің әдістемесін оқытады. Нарықтың тұрақты өзгеріп отыратын конъюнктурасы жағдайында кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің маңызды ағымдағы нәтижелеріне тұрақты бақылауды жүзеге асыру тетігі, жағымсыз құбылыстардың пайда болу себептерін жедел анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Бизнесті бағалаудың негізгі заңдылықтары, бағалаудың негізгі ұғымдары, бағалау қызметін реттеу, бизнесті бағалау әдістері, кәсіпорындарды қайта құрылымдау, инвестициялау, жою кезіндегі бағалау ерекшеліктері, жер учаскесінің және банктің құнын анықтау. Кәсіпорынның бағалау қызметін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика және IT басқару
  Несиелер: 5

  Курс IT компанияларының басшыларын ұйымды басқаруды ұйымдастыру, басқару шешімдерін қабылдау және әзірлеу негіздерімен таныстырады. Курста ұзақ мерзімді мақсаттар, тәсілдер және жоспарлау әдістері туралы баяндалады, ұйымды жүйе ретінде қарастырады, оны басқару мәселелері және негізгі көрсеткіштер жүйесін құру тәсілдері қарастырылады. Ұйымдастыру құрылымдары, олардың ұйымдастырушылық құрылымындағы өзгерістерді басқару, сондай-ақ басқару шешімдерін әзірлеу мен жүргізудің әдістері мен құралдары жеке-жеке ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық және математикалық модельдеу
  Несиелер: 6

  Экономикалық-математикалық модельдер және оларды құру әдістер. Көп сызықты және сызықты емес регрессия модельдері. Уақыт жолдарды модельдеу. Экономикалық және математикалық модельдеудің оңтайлығының критерийлері. Өнеркәсіп, сала және өндірістегі жоспарлауда экономикалық және математикалық әдістер. Салааралық баланстық моделдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән технологиялық кәсіпкерліктің кезеңдері, механизмдері және үрдістерін оқытады. Тұрақты бәсекелестік артықшылығы негізінде инновациялық жоғары технологиялық (ғылымды қажетсінетін) идея салынған жаңа бизнес құру. Кәсіпкерліктің басқа түрлерінен (әлеуметтік немесе жеке) технологиялық кәсіпкерлік бұл жағдайда жаңа өнімдер немесе қызметтер жасау әзірлеуші компания құқықтарына ие жаңа ғылыми білімді және/немесе технологияларды пайдаланумен тікелей байланысты болатынымен ерекшеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT жобаларын басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Курста IT жобаларын басқару үрдісінің мүмкіндіктерін ашуға қатысты мәселелер қарастырылады. Курс IT -жобаларды басқарудан туындайтын мәселелерді шешу үшін студенттердің теориялық білімдерін, дағдыларын және тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады; IT-жобаларын тиімді басқарудың дағдылары мен тәжірибелік дағдыларын дамыту, жобада анықталған нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның құрамы мен ауқымы, жобаның қатысушыларының құнын, уақытын, сапасын және қанағаттануын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық коммерция ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  «Электрондық коммерция ұйымдастыру» пәнін меңгеру мақсаты - студенттерге электронды коммерция саласында интернетті және мобильді құрылғыларды пайдалану арқылы заманауи бизнестің әртүрлі типтері бойынша теориялық және тәжірибелік білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпорындардағы эконометрикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорындардағы эконометриялық модельдерді, объектілерді, құбылыстар мен процестерді құруды оқытады. Теориялық эконометрика бағалау мен сынақтардың статистикалық қасиеттерін қарастырады, ал қолданбалы эконометрика экономикалық теорияларды бағалау үшін эконометрикалық әдістерді қолданумен айналысады. Эконометрика экономикалық өлшемдерге арналған құралдарды, сондай - ақ микро және макроэкономика модельдерінің параметрлерін бағалау әдістемесін береді. Эконометриялық талдау жалпы экономика ауқымында да, жекелеген кәсіпорындар деңгейінде де экономикалық процестерді болжау үшін белсенді қолданылады. Бұл ретте эконометрика макро - және микроэкономикамен қата�� экономикалық теорияның бір бөлігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  «Эконометрика» пәні экономикалық теориямен және статистикамен анықталатын экономикалық зандылықтарын сипаттау үшін ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін, сызықтық регрессиялық модельдерді, сызықтық емес регрессиялық модельдерді қамтиды. Пән зерттелетін мәселелердің теориялық білімін, өзекті мәселелердің тұжырымдамалық көрінісін береді. Білім алушылардың семинарлары мен өзіндік жұмыстары теориялық білімді практикада қолдану дағдыларын қалыптастыруға, пәнмен байланысты күнделікті міндеттерді шешуге арналған. Апробация ситуациялық есептерді, кейстерді, тесттерді және оқытудың басқа да инновациялық әдістерін шешу жолымен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Электрондық төлем жүйесі
  Несиелер: 4

  «Электрондық төлем жүйесі» пәнін меңгеру мақсаты қазіргі заманғы төлем жүйелерінің жұмыс істеуінің теориялық білімдерін алу, сондай-ақ мемлекеттердің ұлттық төлем жүйелерінің ағымдағы жағдайын талдаумен байланысты дағдылар мен қабілеттерді дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алу
  Несиелер: 4

  Мемлекеттік қажеттіліктерге тапсырыс берудің жалпы принциптері. Мемлекеттік сатып алудың нормативтік құқықтық базасы. Тапсырысты рәсімдеу. Мемлекеттік келісімдер. Мемлекеттік қажеттіліктерге тапсырыс берудің ерекшелігі. Мемлекеттік сатып алу жүйесін дамыту. Әлемдегі мемлекеттік сатып алулардың тарихы мен үрдістері. Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесінде мемлекеттік тапсырыстарды басқарудың рөлі мен орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес және кәсіпкерліктегі эконометриялық талдау
  Несиелер: 5

  Эконометриялық талдау бизнес пен кәсіпкерліктегі экономикалық процестерді болжау үшін белсенді қолданылады. Пән математикалық және статистикалық әдістер мен модельдердің көмегімен сандық және сапалық экономикалық өзара байланысты, бизнестегі эконометриялық модельдерді, объектілерді, құбылыстар мен процестерді құруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Философиялық білімді идеологиялық позицияларды қалыптастыру, тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен модельдерді талдау. Әлеуметтік және кәсіби қызметті дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен қамтамасыз ету. Құқықтық хабардарлықтың жеткілікті деңгейіне ие болу, мінез-құлық мәдениетінің және мінез-құлықтың этикалық нормаларының кәсіби міндеттерін және қағидаларын орындау.

 • Код ON2

  Жеке, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау.

 • Код ON3

  Ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу, ақпаратты қорғау және тарату, сондай-ақ өмірдің түрлі салаларында бизнес-білімін қолдану бойынша цифрлық технологияларды, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану.

 • Код ON4

  Микро және макро деңгейлерде экономикалық теорияның тұжырымдамалық аппараты болуы және тәжірибе жүзінде және кәсіби қызметте бұл білімдерді қолдану. Институционалдық және басқарушылық тәсілмен экономикалық процестер мен құбылыстарды талдау.

 • Код ON5

  Қоғамның экономикалық дамуымен бірге табиғат, қоғам және ойлау дамуының заңдылықтарын білу, қоршаған ортаны басқарудың негізгі заңдары мен қағидаттарын білу, қоршаған ортаға әсерді бағалауды, экологиялық мәселелерді бағалау, бағалау және аудит жүргізу.

 • Код ON6

  Негізгі статистиканы, бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды және халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарын білу. Меншік нысандарының әртүрлі кәсіпорындарының мәлімдемесінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және бағалау.

 • Код ON7

  Ақпараттық жүйелерде математикалық және компьютерлік модельдерді әзірлеу, ақпараттық процестерді және деректерді визуализациялауды модельдеуге арналған құралдарды таңдау және пайдалану, деректер үлгілерін әзірлеу және пайдалану, үлгілердің сапасы мен сенімділігін тексеру.

 • Код ON8

  Мобильді қосымшаларды тіркеудің, ұялы қосымшаларды басқарудың және конфигурациялаудың негіздерін және геоақпараттық жүйелерді білу мен қолданудың стандарттарын білу. Жасанды интеллект жүйелерін және заманауи WEB технологияларын білу.

 • Код ON9

  Кәсіпорынның экономикалық қызметі туралы ақпаратты жинау, жүйелеу және дербес талдау, салалық экономиканың тұжырымдамалық аппараттарына ие болу, халықаралық экономикадағы әлеуметтік-экономикалық процестерді түсіну.

 • Код ON10

  Жобаның тұтынушыларымен байланыс жасау, жобаның кезеңдерін көрсету, жобаның мақсаттарын, міндеттері мен міндеттерін айту, ақпараттық жүйелер инфрақұрылымының экономикалық сипаттамаларын талдау, цифрлық экономикадағы басқарудың маңыздылығы мен маңыздылығы, басқару принциптері мен әдістері.

 • Код ON11

  Тұрақты жоғары технологиялық инновацияларға негізделген бизнес құру (жоғары технологиялық идея).Кәсіпорындарда экономикалық тәуекелдерді бағалау және азайту, бизнесті бағалау және кәсіпорынның / ұйымның дамуын қадағалау, ұлттық экономиканың инновациялық үдерістерінде практикалық басқару дағдыларын дұрыс қолдану.

 • Код ON12

  E.gov электрондық платформасының жұмыс істеу қағидаттарын білу. Электронды бизнестің, мемлекеттік сатып алулардың қағидаларын біліп, қазіргі заманғы электрондық төлем жүйесін білу. Интернетте сату және төлем жүргізу.

 • Код ON13

  Экономикалық және математикалық модельдеудің принциптерін, әдістерін және әдістерін білу, экономикалық жүйелер мен процестердің эконометриялық үлгілері, модельдерді әзірлеу рәсімдері және олардың сәйкестігін бағалау.

Top