Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D11306 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану проф. в Лев Борисович Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық әлеуеті бар, Кәсіптік қызметті жүзеге асыруға уәждемесі бар, индустриялық-инновациялық экономикада және белсенді азаматтық позицияда сұранысқа ие кәсіби құзыреттілігі бар жоғары білікті ғылыми-педагогикалық және басқарушы кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D147 Көлік қызметі
 • Білім беру саласы 8D11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 8D113 Көлік қызметтері

Оқыту нәтижелері

 • ON3: Қозғалысты ұйымдастыру жүйелерін бақылау мен басқаруды жүзеге асыруда ұжым құрамында жұмыс істеуге қабілетті
 • ON9: Көлік кешені жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорындарды болжау, жоспарлау, қалыптастыру, қызмет ету, басқару және дамытудың негізгі қағидаттарын қолдануға, алынған білімді кәсіпорындардың инфрақұрылымында табысты іске асыруға қабілетті
 • ON11: Кәсіпорынның ішкі стандарттарына, МемСТ және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес ғылыми-зерттеу және жобалық әзірлемелерді ұйымдастыруға қабілетті
 • ON4: Зерттеу жүргізу әдістемелерін қолдануға, жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуге, тасымалдарды басқаруға және ұйымдастыруға, көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ көліктегі техникалық реттеу жөніндегі жұмыстарды орындауға байланысты қажетті іс-шараларды жүргізуге қабілетті
 • ON1:Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгерген
 • ON10: Кәсіби және әлеуметтік салада кең ауқымды өзгерістерді жүзеге асыру, күрделі өндірістік және ғылыми үдерістерді басқару инновациялық қызметтің нәтижелерін болжау қабілеті бар
 • ON7: Көлік объектілері жұмысының технологиялық процестерін жоспарлауға және бақылауға, көлік қызметтеріне қажеттілікті анықтауға, көлік құжаттамасын ресімдеуге және жүктер мен жолаушыларды жеткізудің оңтайлы схемаларын әзірлеуге қабілетті
 • ON6: Қаланың көше-жол желісіндегі көлік ағындарының негізгі параметрлеріне сауатты баға беруге, жол қозғалысын басқарудың инновациялық технологияларын білуге қабілетті
 • ON8: Бірыңғай көлік жүйесінде көліктің әртүрлі түрлерінің тиімді өзара іс-қимылын ұйымдастыруға және көлік объектісінде тиімді коммерциялық жұмысты ұйымдастыруға, клиентпен жұмыстың тиімді тәсілдерін әзірлеуге және енгізуге қабілетті
 • ON2: Ұйымдардың адами ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеу әдістерін меңгерген, оны іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлайды және жүзеге асырады
 • ON5: Тасымалдау үрдісін ұйымдастырудың құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздерін және әр түрлі жағдайларда көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қолдана алады.
 • Бәсекеге қабілеттілік деңгейін, көліктік-экспедициялық ұйымның табысын есептеу және бағалау, көлік жүйесінің жұмысын оңтайландыру үшін логистикалық жүйелердің тиімділігін анықтау қабілеті
Top