Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D11401 Әлеуметтік жұмыс в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Психология, әлеуметтану, құқық, медицина, педагогиканың жаңа бағыттарының пәнаралық теориялары мен концепцияларын диссертациялық жұмыс жазуда және әлеуметтік және клиникалық тәжірибеде ары қарай қолдану мақсатында шеберлікпен жүйелендіруші және түсіндіруші; әлеуметтік шындықты модельдеу және әлеуметтік жұмыстың жаңа бағыттарын жобалаумен байланысты дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асырушы; нақты әлеуметтік ситуацияға баға беріп, ғалымдардың және олардың кәсіби топтарының ғылыми қызметтерінің нәтижелерінің маңыздылығын анықтаушы, ғылыми дискуссияларда өзінің ғылыми көзқарасын белсенді көрсетіп, оны кәсіби қауымдастықтың ғылыми тілі аясында дәлелді түрде қорғай білуші; әлеуметтік жұмыс саласында дербес ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметке сәйкес келетін жоғары деңгейде бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D142 Әлеуметтік жұмыс
 • Білім беру саласы 8D11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 8D114 Әлеуметтік жұмыс
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты ғылыми-зерттеу жұмыстарын және академиялық текстерді жазудағы маңызды біліктіліктерді қалыптастыру. Оқу курсы сыни ойлау мәдениетін, текстік ақпараттарды талдауға креативті тұрғыдан келуді, ғылыми зерттеуді жүргізуде кәсіби қауымдастық этикасын сақтауды қалыптастырады. Пән ғылыми мәліметтер базасынан ақпараттарды іздестіру, ғылыми текстпен творчестволық жұмыс жасауға байланысты кәсіби қызметке бағытталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы денсаулық превенциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Әлеуметтік объектіні оның функционалды күйін сақтау және оның өмірінде мүмкін болатын негативті физикалық, психологиялық немесе әлеуметтік-мәдени процестерді болдырмау мақсатында әлеуметтік жұмысты тиімді ұйымдастыру; - ауруларды болдырмауға бағытталған превентивті шараларды, емделудің тиімділігі мен ауруларды оңалтудың тиімділігін жүзеге асыру; - халықтың өмірін және денсаулығын мемлекеттік тұрғыдан әлеуметтік қорғауды жүзеге асырумен айналысатын мемлекеттік ұйымдардың қызметінің мазмұнын түсіндіру; - халыққа медико-психологиялық және әлеуметтік қызмет көрсетудің, психологиялық-медикопедагогикалық кеңестердің, оңалту орталықтарының, медикоәлеуметтік оңалтуға бағытталған қызметтердің жұмысына баға беру; - ана мен баланы қорғау әлеуметтік қызметінің іс-әрекетін сипаттап, оны жаңа экономикалық жағдайларға сай қалыптастыру; - халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында кешенді және мақсаттық бағдарламалар, нормативтік әлеуметтік көрсеткіштер жүйесін жасау; «Әлеуметтік жұмыстағы денсаулық превенциясы» пәні заңдылық пен мораль, салауатты өмір сүру бейнесі басымдықтарына сай тәуекел топтардың әлеуметтенуі үшін қалыпты жағдайлар жасауға докторанттардың қабілетін дамытуға бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Әлеуметтік профилактика. Әлеуметтік мәселені, ауытқуды болдырмауға бағытталған іс-әрекет түрлері - Әлеуметтік профилактиканың деңгейлері. Денсаулықтың әлеуметтік маңыздылығы және құндылығы - Халыққа медико-психологиялық және әлеуметтік қызмет көрсетудің ерекшелігі. - Мемлекет кепілдік беретін медициналық қызметтер. - Репродуктивті денсаулық. Отбасын жоспарлау мәселелері. - Балалықты әлеуметтік қорғау. Жетімдік профилактикасы және денсаулыққа тәуекелді төмендету. - Шектелген мүмкіндіктері бар адамдарды емдеу және оңалдыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдер қоғамдағы зорлық-зомбылықтың құрбаны ретінде
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі қоғамдағы балалар мен жасөспірімдерге көрсетілетін зорлық-зомбылықтың әрқилы түрлері, масштабы, себептері, таралу факторлары және олардың шығу көздерін анықтаудың қазіргі әдістері, және болдырмаудың формалары туралы түсініктерді қалыптастыру; - қоғамда балалар мен жасөспірімдерге көрсетілетін зорлық-зомбылықтың концептуалдық, пәнаралық негіздеріне зерттеу жүргізу; - әлеуметтік сәтсіз, сонымен қатар түрлі әлеуметтік, этникалық, экономикалық және жас ерекшелік топтарда зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалар мен жас жеткіншектердің әлеуметтену ерекшеліктерін түсіндіру; - түрлі негіздер бойынша қоғамдағы зорлық-зомбылықтың әрқилы түрлері мен формаларының типологиясын беру; - қоғамда қаталдықтың таралу мәселесіне талдау жасап, зорлық-зомбылықты болдырмаудың шараларын ұсыну; - қоғамда сәтсіз отбасылардың проблемаларын шешуге бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды жасап, тиімді шараларды ұсыну. «Балалар мен жасөспірімдер қоғамдағы зорлық-зомбылықтың құрбаны ретінде» пәні қоғамдағы түрлі әлеуметтік топтарға жататын балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтену ерекшеліктерін дербес талдауға және түсінуге докторанттардың қабілетін қалыптастыруға бағытталады Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Қоғамда балалар мен жасөспірімдерге зорлық-зомбылық көрсетудің түрлері. - Зәбір көрген балалардың әлеуметтік- психологиялық ерекшеліктері. - Балаларға қатал қараудың әлеуметтік салдарлары. - Түрлі аурулар қатал қараудың салдары ретінде. Зорлық көрген балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтену ерекшеліктері. - Қоғамдағы қаталдықтың таралу масштабы. - Қоғамда зорлық-зомбылықтың таралуына қарсы бағытталған профилактикалық шаралар. - Әлеуметтік әл-ауқаты нашар отбасылардың проблемаларын шешуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты әлеуметтік жұмыстың зерттеу әдістерінің кәсіби мүмкіндіктері туралы толық түсінікті қалыптастыру. Оқу курсы іріктеу, жаңарту, жаңа әдістерді жасау және әлеуметтік жұмыс практикасында оларды қолдану тиімділігін сыни тұрғыдан бағалауға қатысты кәсіби біліктіліктерді қалыптастырады. Пән әлеуметтік жұмыстың халықаралық және аймақтық контекстін есепке ала отырып талдау жасау, болжау, мониторинг жүргізу жұмыстарына қатысты әдістерді зерттеуге бағытталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Асыра сілтеуді және менталдық ауруларды оңалдыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік-әлсіз топтардың жеке категорияларының менталдық денсаулығын дербес талдауға, олардың әлеуметтенуі процесіне зерттеу жүргізу; - әлеуметтік жұмыста менталдық ауруларды теориялық және эмпирикалық тұрғыдан зерттеудің концептуалдық аспектілерін түсіндіру; - ақыл-ой және психикалық дамудың бұзылуына ұшыраған адамдарды әлеуметтік интеграциялау ерекшелігін қалыптастыру; - менталдық ауруларға ұшыраған адамдардың әлеуметтену ерекшеліктерін, оларды әлеуметтік реабилитациялаудың негізгі бағыттарын сынамалы талдау; - менталдық ауруларға ұшыраған адамдардың әлеуметтік ситуацияларына диагноз қою, және эксперттік қорытынды жасай білу; - менталдық мүгедектікке ұшыраған клиенттердің орын алып отырған әлеуметтік-психологиялық мәселелеріне зерттеу жүргізіп, нәтижелерді талқылау үшін презентациялау; «Асыра сілтеуді және менталдық ауруларды оңалдыру» пәні докторанттардың әлеуметтік әлсіз қорғалған топтарға қолданылатын пәнаралық технологиялар туралы тереңдетілген түсініктерін, тұтасымен алғанда ақыл-ой және психикалық дамуында кемістігі бар адамдармен әлеуметтік жұмысқа қажетті кәсіби дағдыларын жетілдіруге бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: . - «Менталдық мүгедектік». Ақыл-ой және психикалық дамудың бұзылуы. - Әлеуметтік интеграция, түрлері, жаңаша көзқарастардың ерекшелігі - Медико-психологиялық көмек түрлері мен әдістері. - Қалыпты өмірге қажеттілік: білім алуға, оңалтуға, демалуға, жұмысбастылыққа құқығын жүзеге асыру. - Оңалту қызметі. Менталдық мүгедектігі бар үлкендерге арналған бағдарлама. Оңалту бағдарламалары. - «Ақыл-ойдың» артта қалуы және «шизофрения». Асыра сілтеу тәуекелдері. Инклюзивті білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - коммерциялық емес сектордың пәндік саласында қайырымдылық, мәдени-білімдік, әлеуметтік-экономикалық, саяси-құқықтық, ғылыми және басқару сұрақтарын меңгеруге қажетті қабілеттерді дамытатын іскерлік сапа мен дағдыларды қалыптастыру; - мемлекеттің, бизнестің және ҮЕҰ қазіргі уақыттағы өзара әрекеттесуінің негізгі механизмдерін бағалау; - үкіметтік емес сектордың мемлекетпен және бизнес құрылымдармен өзараәрекеттесуінің серіктестік моделінің концептуалдық негіздерін түсіндіру; - Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың қызметін және азаматтық қоғам құрудағы рөлін түсіндіру; - Азаматтық қоғамның үкіметпен әрекеттесуінің негізгі бағыттары мен перспективаларына презентация жасау; - билікке әрекет етуші азаматтық бақылауды қолданудың жүзеге асырылу формаларын ұсыну; «Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі» пәні докторанттардың қазіргі әдістер мен технологияларды үшінші сектормен тиімді коммуникация жасауға пайдалануда қабілеттерін қалыптастыруға бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Қазіргі уақытта мемлекеттің, бизнестің және ҮЕҰ өзара әрекеттесу ерекшеліктері. - Үш сектордың өзара әрекеттесуінде серіктестік қатынастардың қалыптаса бастауы. - Қазақстанда үкіметтік емес сектордың қалыптасуының негізгі кезеңдері. Бірінші кезең (1980-1993), екінші (1994-1997), үшінші (1998-2002), төртінші кезең ( 2003 жылдан қазіргі уақытқа дейін). ҮЕҰ қоғамның басқа секторларымен өзара әрекеттесу ерекшеліктері. - Өзара әрекеттесу типтері: «елемеу моделі», «қарсыласпен күресу», «патерналистік модель» және «серіктестік модель». - Қазақстанның азаматтық форумдары – диалог платформасы және азаматтық қоғамның үкіметпен өзара әрекеттесу түрі. - Қоғамдық экспертиза және мониторинг институты. Билікті азаматтық бақылауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отбасыны зерделеу және интервенция
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі отбасы, оның өмір сүру жағдайлары, негізгі модельдері, клиенттердің түрлі категорияларымен жұмыс жүргізудің спецификациясы, сонымен қатар кешенді қолданылатын интервенцияның мазмұны туралы тереңдетілген түсініктерді жүйелеу; - отбасының өмір сүруінің бұзылуының және қазіргі отбасылардың өміріне жаһанданудың әсерінің тереңдетілген себептерін сипаттау; - клиенттердің түрлі категорияларымен жұмыстың ерекшелігін және қолданылатын әлеуметтік технологиялар мен интервенция әдістерінің технологиясының мәнін түсіндіру; - отбасы мүшелерінің мінез-құлығындағы ауытқушылықтарды емдеуде кешенді терапияның құралдары мен әдістерін қолдану; - ата-аналармен жұмыста индивидуалдық және ұжымдық жұмыстың түрлерін жүзеге асыру; - отбасылық интервенцияның және отбасылық ортаның жағдайларын өзгертудің тиімді түрлерін қолдану; «Отбасыны зерделеу және интервенция» пәні докторанттардың бойында қазіргі отбасының өміріне әсер ететін негізгі факторларды, отбасы денсаулығының деңгейлерін бағалауға қабілеттілікті қалыптастыруға бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторантттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Ата-аналармен жұмыстың ұжымдық және жекелік түрлері. - Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерін, психологиялық және педагогикалық мәдениетін көтеру. - Отбасылық берекесіздіктің себептерін анықтау және коррекция. - Өмірбаянды ретроспективтік талдау әдісі. - Қазіргі отбасы: оның өмірі, құрылымы, даму динамикасы, тәрбиелік потенциалы. - Отбасылық кеңес берудің әлеуметтік-психологиялық көмек берудің түрлері мен әдістері жүйесінде алатын орны. - Отбасылық кеңес берудің принциптері мен қызметтері. - Отбасылық интервенция, негізгі тәсілдер. Отбасылық интервенция және отбасылық ортаның жағдайларын өзгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік әл-ауқат саясаттарын талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемнің түрлі елдеріндегі әл-ауқаттың әлеуметтік саясатының институционализациясының ерекшеліктері, халықтың денсаулығын өлшеудің индикаторлары мен көрсеткіштері туралы тереңдетілген түсініктерді қалыптастыру; - әлемнің дамыған елдеріндегі халықтың әл-ауқатын қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау саясатын бағалау; - түрлі мемлекеттердегі халықтардың әл-ауқатының саясатына талдау жасаған белгілі ғалымдардың концепцияларын, негізгі тәсілдерін түсіндіру; - қазіргі Қазақстанның әл-ауқатының әлеуметтік саясатының негізгі тұжырымдарына және оның перспективалық бағыттарына талдау жасау; - халықтың әл-ауқатын өлшеудің дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолдану; - халықтың денсаулығына мониторинг жүргізу және мемлекеттің әл-ауқат саясатын сандық және сапалық тұрғыдан бағалауды жүзеге асыру. «Әлеуметтік әл-ауқат саясаттарын талдау» пәні докторанттардың халықтың өмір сүруінің белгілі бір деңгейін және сапасын сипаттайтын мемлекеттердің әл-ауқат саясатын сынамалы бағалауға қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - Әлеуметтік әл-ауқат саясаты, негізгі бағыттары - Әлеуметтік әл-ауқат модельдері, түрлері, ерекшеліктері - Әлеуметтік әл-ауқат саясаты халықты әлеуметтік қорғау модельдерін қалыптастырудың негізі ретінде - Қазіргі Қазақстан қоғамындағы халықты әлеуметтік қорғаудың институционализациясының қалыптасуы - Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің институционализациясы негізіндегі теориялық-әдіснамалық бағыттар - Қазіргі қоғамның құндылықты-нормативтік жүйесін өзгерту әлеуметтік қорғау институтының қалыптасу негізі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі дағдарыстық копцепциялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қоғамдағы түрлі дағдарыстар, дағдарыстық концепциялар, әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде қолданылатын интервенцияның формалары мен модельдері туралы тереңдетілген талдау жасау; - әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде қолданылатын дағдарыстық концепциялардың концептуалдық негіздері мен басты бағыттарын интерпретациялау; - әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде қолданылатын әлеуметтік интервенцияның түрлі модельдерінің мәнін пайымдау; - дағдарыстардың және тұлға мен әлеуметтік топтардың дағдарыстық ситуацияларының әрқилы түрлеріне талдау жасап, олардың әлеуметтік мінез-құлықтарына кәсіби тұрғыдан баға беру; - дағдарыстық ситуациялар мен қақтығыстардағы коммуникациялық стратегиялардың әрқилы түрлеріның рөлі мен маңызын бағалау; - дағдарыстық ситуацияларды шешуге қатысты әлеуметтік араласудың тиімді жоспарын жасау; «Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі дағдарыстық копцепциялар» пәні әлеуметтік-экономикалық, саяси және психологиялық факторлардың социум мен тұлғаның күйіне тигізетін әсерін зерттеуге докторанттардың қабілетін дамытуға бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Дағдарыстық жағдайлардың психологиялық ерекшеліктері мен олардың түрлері - Дағдарыстық жағдайдағы ақпаратты қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері. - Дағдарыстық концепция әлеуметтік жұмыс теориясының арнайы концепциясы ретінде. - Дағдарыстық жағдайлардағы қарым-қатынас стратегиялары. - Дағдарыс жағдайындағы адамдарға көмек көрсетудің негізгі терапевтикалық тәсілдері. - Дағдарыстық жағдайдағы отбасыларға әлеуметтік-психологиялық көмек. - Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі дағдарыстың интервентті үлгісі. - Дағдарыстың психоәлеуметтік бағасы: логотерапевтикалық мәтін. Араласу жоспарының ұйымдастырылуы және іске асуы: логотерапевтикалық мәтін.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедейшілік, баспанасыздық және маргиналдық топтар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қоғамда кедейшіліктің өсуінің себептері мен факторлары туралы тұтас түсініктер жүйесін қалыптастыру; кедейшіліктің орын алып отырған концепцияларына және әлеуметтік топтардың маргиналдануына, баспанасыздыққа қатысты сынамалы талдаулар жүргізу; - кедейшіліктің әлеуметтік, психологиялық, экономикалық концепцияларының түйінді позицияларына интерпретация жасау; - баспанасыздардың әлеуметтік портретін жасап, әлеуметтік қажеттіліктері мен мүдделеріне, қоғамға әлеуметтік адаптация, интеграция жасау процесіне зерттеулер жүргізу ; - қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, тұлғалық теңсіздіктерге сипаттамалы талдау жасауды қолдану; - халықтың өмір сүруінің деңгейі мен сапасын өлшеуге бағытталған кедейшіліктің пәнаралық әдіснамасына негізделген зерттеулер жүргізу; «Кедейшілік, баспанасыздық және маргиналдық топтар» пәні халықтың рухани және материалдық күйіне әсер ететін қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеуге докторанттардың кәсіби қабілеттерін қалыптастыруға бағытталады Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: - Кедейшілік және маргиналдық ұғымдарының теориялық-әдіснамалық ыңғайлары. - Кедейшілікті анықтаудың концепциялары. Баспанасыздық себептері, классификациясы. - Маргиналдық рухани дағдарыстық күй ретінде. -Қазақстанда халықтың кедейшілігіне мониторинг жүргізу халықтың әл-ауқатын анықтаудың және талдаудың құралы ретінде. - Баспанасыздықтың әлеуметтік салдарлары: әлеуметтік, мәдени, экономикалық аспектілері - Баспанасыздық және қаңғыбастық типологиясы. - Маргиналдану қазіргі қоғамның әлеуметтік сипаттамасы ретінде. - Баспанасыздарды маргинал топтардың өкілі ретінде қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ғылыми зерттеулер жүргізу және ұйымдастыру саласында концептуалдық, дүниетанымдық біліктілігін, әдіснамалық және ғылыми мәдениетін демонстрациялау; - әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеулердің негізгі мазмұнын, теорияларын, концепцияларын, парадигмалары мен ғылыми мектептерін жүйелеу; - әлеуметтік шындықты танудың методологиялық негіздерін әлеуметтік жұмыстың мазмұнын құрайтын мәселелер аясында қарастырып, қалыптастыру; - жүргізіліп отырған зерттеулерді шешілуге тиісті міндеттер бойынша топтастырып, әдіснамалық тәсілдерді пәнаралық негіз бойынша классификациялау; - қазіргі әлеуметтік ғылымының даму заңдылықтарына, тенденцияларына және даму перспективаларына және онда қолданылатын түйінді әдіснамалардың мәніне тақылау жасау; - жаһандық өзгерістер аясында зерттеулердің перспективалық бағыттары мен өзекті сфераларына баға беру; «Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеу әдіснамасы» пәні әлеуметтік құбылыстар мен процестердің фундаменталдық концепцияларын тереңдетуге, болашақ мамандардың тәуелсіз сынамалы ойлауын және маңызды дүниетанымдық ұғымдарды түсінуін тереңдетуге бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Әлеуметтік жұмыстың негізгі концепциялары мен парадигмаларының пәнаралық сипаты. - Зерттелетін әлеуметтік құбылыстар, процестер, олардың ерекшеліктері, өлшемдері. - Қолданылатын әдістер, олардың субординациясы мен координациясы. - Зерттеу нәтижелерінің бір ізділігі және толықтырылу техникасы. - Зерттеу ойларын жүзеге асыру процесінде зертеушілер құрамын қалыптастыру, оның рөлі және алатын орны

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Мастер класстар, тренингтер өткізу, әлеуметтік мәселелерді дербес зерттеуді әлеуметтік саясаттың перспективалы жаңа бағыттарына проекциялау, қоғамның әлеуметтік әлжуаз топтарын оңалтуда әлеуметтік және психологиялық терапияның тәсілдері мен әдістерін қолдану.

 • Код ON2

  Әлеуметтік қорғаудың қазіргі модельдерін, дағдарыстық интервенцияны, оңалтуды генерациялау, дербес өзіндік тәсіл негізінде әлеуметтік мәселелерді шешудің ситуациялық әдістерін, икемді технологияларын ұсыну;

 • Код ON4

  Зерттеу процесін аз қорғалған топтардың өзекті мәселелері бойынша құру; теориялық және эмпирикалық сипаттағы ғылыми нәтижелерді талқылау мақсатында ғылыми дискуссияларға, Thomson-Reuters немес Scopus рейтингтік журналдарының халықаралық базаларының жарияланымдарына, сонымен қатар ұлттық және халықаралық деңгейдегі рецензиялық басылымдарға дәлелді және негізделген түрде ұсыну;

 • Код ON9

  Асыра сілтеу мен менталдық аурулардың табиғатын анықтау үшін әлеуметтік зерттеулер негізінде ғылыми эксперименттер жүргізіп, олардың нәтижелерін дұрыс түсіндіріп және талдауды жүзеге асыру;

 • Код ON12

  Әлеуметтік ынтымақтастық концепциясын жасау, азаматтардың тұлғалық және институционалдық сенімдеріне негізделген әлеуметтік коммуникацияны жүзеге асыру.

 • Код ON1

  Оқытуда әлеуметтік жұмыстың ғылыми мектептерінің жаңа бағыттарының теориялық-әдіснамалық тұжырымдарын (өзекті пәнаралық бағыттар, жаңа тәсілдер, тенденциялар мен трендтер) секторалдық өзараәрекеттестік және әлеуметтік басқару сферасында әлеуметтік серіктестік принциптерін қолдану;

 • Код ON10

  Аз қамтамасыз етілген топтардың нақты әлеуметтік мәселелерін жергіліктілік және жаһандық аясында толық сипаттау және талдау мақсатында пәнаралық білімдерді зерттеу процесіне интеграциялау;

 • Код ON7

  Әлеуметтік зерттеулерде және клиникалық практикада профилактикалық мақсатта қолданылып отырған пәнаралық методикалардың ғылыми потенциалын бағалау, халықтың маргиналдануын, аутсайдерлердің әлеуметтік оқшаулануын болдырмау;

 • Код ON6

  Биопсихоәлеуметтік тәсіл аясында әлеуметтік-демографиялық топтардың денсаулықтарының алдын-алуға қатысты ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ғылыми есептер, әлеуметтік жобалар және әлеуметтік эксперименттер түрінде презентация жасау;

 • Код ON8

  Қоғамда қаталдық пен зорлық-зомбылықты болдырмауға бағытталған адамгершіліктік мінез-құлықтың негізгі өлшемдерін қалыптастыру және оны әлеуметтік зерттеулердің мақсаттарымен және халықтың аман-саулығын әлеуметтік қамтамасыз етумен байланыстыру;

 • Код ON5

  Жоғары білім беру ұйымдарында практик әлеуметтік жұмыскерлердің қатысуымен көмекке мұқтаждарға әлеуметтік қолдау көрсету, қорғау, коррекция жасау және оңалтумен байланысты сұрақтарды кәсіби талқылау мақсатында ғылыми семинарларды жоспарлау және өткізу және адамдардың өмір сүру сапасын көтеруге әсер етуші әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру;

 • Код ON11

  ҮЕҰ әлеуметтік өзара әрекеттестікке және бірлестікке, азаматтық белсенділік субъектісі сапасында қалыптасуға, Қазақстанның әлеуметтік саясатының моделін бағалауға дайын болу;

Top