Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D06101 Информатика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • ОН1-зерттеу саласын жүйелі түсінуді, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістері бөлігінде шеберлікті көрсету;
  • ОН2-ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және түзету;
  • ОН3-ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми облыстың шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосу;
  • ОН4-жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу;
  • ОН5-стратегиялық ойлай білу (қызмет стратегиясы): жалпы интеллект, өмірлік даналық, білім алу, ақыл-ой, идеяларды генерациялай білу, мәселені шешудің ең қысқа жолдарын таба білу және есепке ала білу, инновациялық тәсіл( ойлау стандартты емес), жаңа сезімнің болуы;
  • ОН6-өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа хабарлау және білімге негізделген қоғамның дамуына жәрдемдесу;
  • ОН7-өзінің өмірлік мақсаттарын қалыптастыру және іске асыру қабілеті өзін тану, өмірлік мақсаттарды анықтау, шешімдер қабылдау, өз мансабын жоспарлау және т. б. қабілетін болжайды;
Top