Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01513 Биология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • оқу-тәрбие үрдісін моделдеуге және оқу практикасында жұзеге асыруға қабілетті
  • ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолданады; компьютермен, соның ішінде ғаламдық компьютерлік желілерде жұмыс істеу дағдыларын меңгерген
  • биологияның әртүрлі салаларының дамуына әсер ететін факторларды анықтай алады және өзінің кәсіби құзыреттілігі саласы бойынша міндеттер қойып, оны шешеді
  • биология саласындағы заманауи ақпаратты талдау және мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде тиісті қорытындыларды сауатты тұжырымдайды
  • ғылыми білімді құру және жетістік тәсілдерін, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын біледі
  • жаңа идеяларды шоғырландыруға қабілеті бар және биологиялық білімнің қазіргі жағдайына әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сын тұрғысынан бағалай алады
  • теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын меңгерген, тәжірибеде болжау және жоспарлау әдістерін қолдана біледі, сондай-ақ, зерттеу мен практикалық міндеттерді шешу үшін пән және пәнаралық білімдерін синтездейді
  • оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу
Top