Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01515 География в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагог кадрларды даярлау; - жаратылыстану-ғылыми пәндер саласында жүйеленген білімді қалыптастыру және жалпы заңдылықтарды оқытудың инновациялық технологияларын қолдану; - жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистрлердің негізгі және арнайы құзыреттерін қалыптастыру; - магистранттардың географиялық процестер мен құбылыстарды бақылау мен талдаудың ғылыми-зерттеу және эксперименталдық әдістерінің негіздерін меңгеруі;
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M015 География педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар

Оқыту нәтижелері

 • ОН2 - ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды қолдану немесе дамыту үшін негіз немесе мүмкіндік болатын жоғары білім деңгейінде алынған білімді дамыту және түсінуін көрсетеді;
 • ОН3 - географиямен байланысты пәнаралық саладағы жаңа немесе белгісіз жағдайларда проблемаларды шешуде білімді қолданады;
 • ОН4 - білім туралы ақпаратты біріктіреді, қиындықтармен күреседі және ақпаратқа негізделген шешімдерді қабылдайды, осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескереді;
 • ОН10 - заманауи ақпараттық технологияларды тарту арқылы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ оқу үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланады.
 • ОН8 - географиялық ақпаратты талдайды және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытынды мен тұжырымдарды дұрыс тұжырымдайды;
 • ОН7 - теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын меңгереді, практикалық әдістерде болжау және жоспарлау әдістерін қолдана біледі, сондай-ақ ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін мамандық бойынша меңгерген білімді синтездейді және пәнаралық білімді меңгереді;
 • ОН5 - өзіңіздің шешіміңізді және білімдеріңізді кәсіби ортада нақты және анық баяндайды;
 • ОН1- ғылыми танымның қазіргі даму тенденциясы туралы түсініктері болады;
 • ОН6 - географиялық білім беруді дамытуға әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сыни тұрғыдан бағалайды және жаңа идеяларды қалыптастыру мүмкіндігіне ие болады;
 • ОН9 – жаратылыстану, соның ішінде география ғылымның жетістіктерін шығармашылық түрде пайдаланады және зерттеу нәтижелерін жинақтайды;
Top