Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01420 Жалпы білім беру пәнінің мамандануымен мұғалімдерді оқыту в Silkway Халықаралық университеті

 • Зерттеулік практика
  Несиелер: 12

  Селективті тәртіп
 • Кәсіптік білім беру педагогикасының философиялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (касіби)
  Несиелер: 3

 • Кәсіптік білім беру мекемелеріндегі ғылыми-әдістемелік жұмыс
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағлымдамадан өту және магистерлік диссертацияны орындауды қосқандағы магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім берудегі құзыреттілік тәсілдің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары білім берудегі Европалық реформалар мен инновациялар: Қазақстанға ендіру және горманизация
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 8

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Методика профессионального образования в высшей школе
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім беруді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дуальді оқытудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім берудің жаңартылған мазмұнындағы инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейіндік оқыту
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тағлымдамадан өту және магистерлік диссертацияны орындауды қосқандағы магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)
  Несиелер: 20

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік педагогикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіптік білім беруді дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін түсіну, ғылыми-педагогикалық қызметтің принциптері мен құрылымын насихаттайтын ғылыми-педагогикалық пәндер бойынша терең педагогикалық білімдерге ие болу.

 • Код ON2

  Бұл білімді кәсіптік білім беру мұғалімінің кәсіби қызметінде, ғылыми-педагогикалық қызметті сәтті жүзеге асыру үшін қолдану.

 • Код ON3

  Табиғи, әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық ғылымдардағы қазіргі әдістемелік және философиялық мәселелер туралы, кәсіптік кәсіпкерлікті басқару, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориясы туралы түсінік алыңыз.

 • Код ON4

  Жаңа білім алу үшін ғылыми зерттеулер жүргізу үшін әдістемелік және тұжырымдамалық білімдерін қолдану.

 • Код ON5

  Жастар кәсіптік білім берудегі өзекті мәселелерді шешу үшін алынған іргелі білімдерді қолдану.

 • Код ON6

  Сандық және сапалық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру және ғылыми және инновациялық қызметті жүзеге асыру әдістері мен құралдарын таңдау.

 • Код ON7

  Табиғат, қоғам, ойлаудың даму заңдылықтарын біліп, білімді кәсіби қызметте қолдануға, әлеуметтік маңызы бар құбылыстарды, оқиғаларды және кәсіби білім беру процестерін талдай білу және бағалау.

 • Код ON8

  Ең болмағанда бір шет тілін кәсіби деңгейде біліп, ғылыми зерттеулер мен практикалық іс-әрекеттерге мүмкіндік беріңіз.

 • Код ON9

  PhD докторантурасында кәсіби қызметте және үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу

 • Код ON10

  Ораторлық, дұрыс және логикалық ойлау дағдыларын ауызша және жазбаша түрде қолдану.

 • Код ON11

  Ғылыми білімді дамытудағы қазіргі үрдістер туралы, ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыру қағидасына және құрылымына ықпал ететін ғылыми-педагогикалық пәндер бойынша терең педагогикалық білімдерге ие болу туралы идеяны білу.

Top