Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01732 Орыс тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде оқытпайтын в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызметте қажетті толыққанды білім алу, сапалы кәсіби білім алу, қазақ тілі мен әдебиеті саласында мәдени таным қалыптастыру үшін мүмкіндік жасау. Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, жоғары білім беру және педагогикалық құзыреттілік аясында ақпараттық технологияларды пайдалану, қоғам мен мемлекет игілігі үшін тиімді жұмыс істеуге қабілетті мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті білетін, өмір сүру барысында педагогикалық мәселелерді дербес және нәтижелі шешуге, филология саласында қазіргі заманғы білімі бар өзін-өзі жетілдірудің үнемі қажеттілігін ұғына отырып.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орыс тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орыс тілін оқыту әдістемесі (МПРЯ) – оқытудың мазмұнын, принциптерін, әдістері мен тәсілдерін, жеке пәнді меңгеру заңдылықтарын анықтайтын педагогикаға қатысты жеке ғылым. Әдістеме пәні-оқу мазмұнын, тілдік материалды, тілдік және сөйлеу іскерліктерін, мұғалімнің оқу материалын іріктеу және беру жөніндегі қызметін және оқушылардың қызметін, оның ішінде өзіндік және шығармашылық еңбегін қамтитын оқыту процесі. Оқыту нәтижесі-орыс тілінен берік, саналы, жан-жақты білім, білік және дағды (ЗУН).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Курсты оқып-үйрену барысында лингвистика тарихы, негізгі бағыттары мен бағыттары, лингвистикадағы қазіргі заманғы тенденциялар мен көзқарастар, тіл үйрену әдістемесі, салыстырмалы тарихи әдіс, лингвистикадағы шетелдік түсініктер, негізгі түсініктер мен лингвистикалық терминологиялардың лингвистикалық жүйесімен танысу, құрылымдық, жүйелік, когнитивтік тіл, тілдік сезім қалыптастыру, сондай-ақ студенттердің тілдік талдау дағдыларын пайдалану мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нормативті орыс тілі
  Несиелер: 5

  Норма-орталық лингвистикалық ұғымдардың бірі. Көбінесе бұл термин "әдеби норма" үйлесімінде қолданылады және бұқаралық ақпарат құралдарында, ғылым мен білім беруде, дипломатияда, заң шығарушылық пен заңнамада, іс жүргізуде және сот ісін жүргізуде және басқа да "әлеуметтік маңызды", көпшілік алдында қарым - қатынас салаларында қолданылатын тіл түрлеріне қолданылады. Бірақ норма туралы және аумақтық диалектке немесе әлеуметтік жаргонға қатысты айтуға болады. Осылайша, лингвистер норма термині екі мағынада қолданылады — кең және тар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс тілінің тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: Фонетика тақырыптарын ұғынуды қарастырады. Орфография. Пунктуация. Лексикология. Сөзжасам. Морфологиясы. Синтаксис. Сабақ барысында студенттердің мектеп бағдарламасы аясында алған білімдері тереңдейді; олар сөздің мағынасын терең түсінуге үйренеді; дыбыстарды, сөз құрамын және ұсыныстар құрамын сауатты талдай алады; іс жүзінде тіл білімінің бөлімдерін түсінеді,қарым-қатынас этикасын және қоғамдағы әдеби сөйлеу нормаларын ұстануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны - жүйелі функционалды білім ретінде тіл түсіну, коммуникацияның әмбебап құралы. Осы пәннің пәнін анықтау кезінде тілдің болуы мен жұмыс істеуінің жүйелік, функционалдық, аймақтық-мәдени нысандарының бірлігін қағидаттарынан бастау керек. Және талдаудың тарихи көзқарастары. «Тіл теориясы негіздері» курсының мақсаты - шет тілін дамытудың кезеңдерін зерттеуге, ғасырлар бойы қалыптасқан заманауи тілдік жүйенің жұмыс істеуіне негізделген лингвистикалық, лингвистикалық, мәдени және теориялық және аударма құзыреттіліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәнмен танысу барысында әдебиеттің көркемдік ерекшеліктері, өнер туындысы, тақырыптар мен идеялардың бірлігі, композиция мен сюжет, жұмыс тілі, әдебиет, негізгі әдебиет, тақырып пен идеяның бірлігі проблемалары, композициясы мен сюжеті, жұмыстың тілі, поэзия негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фольклор және ежелгі орыс тілі
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі тарихи кезеңдерде фольклор мен орыс әдебиетінің өзара әрекеттесу мәселелерін зерттеуге, орыс мәдениетінің өзара әрекеттесу заңдылықтарын анықтауға бағытталған . жеке эстетикалық бағдарламасы бар және орыс әдебиеті мен мәдениетінің одан әрі дамуына ықпал еткен көркемдік шығармашылық процесінің маңыздылығы мен күрделілігін теориялық тұрғыдан көрсету (көркемдік әдістерді, жанрларды, фольклорлық дәстүрмен өзара әрекеттесудегі бағыттарды дамыту), сонымен қатар, дәуірдің жеке өкілдерінің шығармашылық даралықтарын зерттеу тұрғысынан.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Әдебиетті оқыту әдістемесі" пәні болашақ мұғалім-сөздіктерде методиканың жоғары оқу орнының тұжырымдамалық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, қазіргі мектеп жағдайында практикалық іс-әрекет үшін қажетті білім жүйесін, кәсіби іскерліктер мен дағдыларды беруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фонетикалық зерттеулердің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді отандық және шетелдік ғылыми ой мұрасымен, өзекті фонетикалық зерттеулердің негізгі бағыттары мен бөлімдерімен, сондай-ақ фонетикалық талдау әдістерімен таныстыруға бағытталған. Курстың міндеттері 1. студенттерді әртүрлі фонетикалық теориялардың негізгі ұғымдарымен және эксперименталды материалды зерттеудің фонетикалық әдістерімен таныстыру; 2. әр түрлі авторлармен анықталатын факторлар мен заңдылықтардың алуан түрлілігін көрсету; 3. қазіргі ғылым үшін аса өзекті болып табылатын мәселелер шеңберін көрсету және оларды ұғыну мен шешудің кейбір ықтимал жолдарын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Пән филолог-студенттерді орыс тілінің фонетикалық деңгейінің негізгі бірліктерімен, фонетика және фонологияның маңызды түсініктерімен, ғылыми ережелерімен, жалпы заңдылықтар мен спецификалық ерекшеліктердің сипаттарымен, қазіргі заманғы идеялармен және қорытындылармен таныстыруға бағытталған; студенттердің фонетикалық деңгей бірліктерін кәсіби талдауға қабілетін қалыптастыру; студенттерді оқыту және оқыту пәні ретінде тілді саналы, филологиялық меңгеруге, сонымен қатар өзіндік зерттеу жұмысына дайындау.; оқушылардың орыс тілінің фонетикалық жүйесін меңгеру және меңгеру көмегімен тілдік ойлау мен олардың тілдік құзыреттілігін (тіл сезімін) қалыптастыруға ықпал етуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа қазақ жазуы мен орфографиялық жүйе
  Несиелер: 3

  Әр түрлі мазмұндағы мәтіндермен жұмыс істей отырып, студенттер сөздік қорын байытады, көп мағыналы сөздерді сіңіреді. Мәтіндерді аудару және қайта жазу оқушылар естеліктерін жаттайды. Ұлттық мәдениетті терең зерделеу, дәстүр мен әдет-ғұрыптар көпмәдениетті тұлғаның қалыптасуына ықпал етеді. Оқи қазақ тілі, Студенттер нақты материалда тіл туралы білімдерін кеңейтеді, этнопедагогика тарихы саласында сөздік қорын байытады, қызығушылықты дамытады бұл тілді меңгеруге ықпал етеді. Байланыс қазақ тілі орыс тілі, атап айтқанда, грамматикалық құрылым, оқуға қызығушылық пен ықыласты дамытады мемлекеттік тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдебиет негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқу барысында әдебиет негіздері, көркем шығармалар, тақырып пен идеялардың бірлігі, құрамы мен сюжеті, жұмыстың тілі, әңгімелесу қарастырылады, студенттермен кездесу кезінде студенттер әдеби шығармалардың ішкі және сыртқы аспектілерін әртараптандыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа алфавит және орфографиялық жазу
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді жаңа әліпби негізінде қазақ тілін жазудың негізгі ережелері мен нормаларымен таныстыру болып табылады. Сондай-ақ латын графигіндегі жаңа әліпби үшін қазақ тілінің емле мәдениетін қалыптастыратын орфографиялық нормаларын біріздендіретін негізгі нормативтік принциптерді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фольклор ж/е 19 ғ. Дейінгі орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Фольклор мен орыс әдебиетінің тарихын зерттеу 18 ғасырдағы фольклор, ежелгі орыс әдебиеті мен орыс әдебиетінің даму заңдылықтары мен ерекшелігін түсінуге байланысты, бұл көбінесе барлық кейінгі тарихи-әдеби курстарды зерделеу жөніндегі жұмыстың табысты болуын қамтамасыз етеді. Осы пәнді меңгеру барысында студент оның дәуірінің қоғамдық-мәдени және әдеби дамуындағы әрбір нақты ескерткіштің орнын есепке алуға негізделген шығармаларды талдауға тарихи-әдеби тұрғыдан көзқарас әдістемесін үйренуі тиіс. Курстың қалыптасуы кезінде әдеби ескерткіштерді зерттеуге кешенді көзқарас принципі ескеріледі, оларды талдаудың деректану, тарихи-мәдени және теориялық-әдеби аспектілерін біріктіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • 19 ғ. Әлемнің көркем мәдениеті
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді әлемдік көркем мәдениеттің дамуындағы негізгі кезеңдермен, оның адамзат мәдениетінің жалпы жүйесіндегі қызметінің негізгі заңдылықтарымен, адамзат дамуының барлық кезеңінде адамдардың мәдени қызметінің әр түрлілігімен, мәдениеттің бөлігі ретінде өнердің даму тарихымен, мәдениет түрлерінің жіктелуімен және оның қазіргі өмірдегі орнымен таныстыруды көздейді.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс маңызды методологиялық міндетті шешуге арналған, оның мәні студенттердің филология факультетінде оқу барысында әртүрлі әдебиеттанушылық пәндерді оқып-үйренуі кезінде алған білімдерін жүйелендіруден тұрады. Осы курс аясында студенттер көркем әдебиетті шығармашылық қызметтің ерекше түрі ретінде, яғни әдіснамалық тұрғыдан зерттейді. "Әдебиет теориясы" курсының тыңдармандары әдебиеттану категорияларының мәнін түсініп, осы категорияларды қазіргі заманғы түсінуге, әдебиеттанудың негізгі мәселелерін түсінуге жақындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
  Несиелер: 5

  Сөзжасам орыс тілі бойынша оқу бағдарламасында маңызды тақырып болып табылады. Ол морфологияның барлық тақырыптарын қамтиды және тілдің көптеген құбылыстарын түсіну үшін үлкен маңызға ие. Сөзжасам-тілді байытудың негізгі құралы. Демек, сөзжасамды зерттей отырып, сөздікті толтырудың жолдары мен құралдарын қадағалаймыз. Сөзжасам әдетте тілде бар сөзжасам элементтері (морфемалар) қатысады. Бұл бізге жаңа немесе белгісіз сөздердің мәнін жылдам және терең ашуға мүмкіндік береді. Демек, сөз құрастыруды үйрену сөздің морфологиялық құрылымының проблемаларымен, тілдің сөздік құрамын толықтыру жолдарымен тығыз байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілінің лексикоргафиясы
  Несиелер: 6

  Лексикография-сөздіктерді құрастыру практикасымен және теориясымен айналысатын қолданбалы лингвистикалық пән. Лексикография ғылыми пән ретінде кешенді сипатқа ие, бірақ лексикографияның айқындаушы сипаты оның қолданбалы бағыты болып табылады. Сөздіктердің әр түрлі типтерінің (нормативтік, оқу, аударма, терминологиялық, идеологиялық, этимологиялық.) сөздікті мақсатты орнатуға байланысты практикалық бағдар алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тідінің лексикология мен фразеологиясы
  Несиелер: 6

  "Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы" пәні Білім берудегі орталық орындардың бірі болып табылады студент-филолог, себебі болашақ орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді дамытудың негізгі заңдылықтарымен және сонымен қатар, оның диахроникалық қалыптасуының кейбір ерекшеліктерін ескере отырып, орыс тілінің сөздік құрамының синхронды деңгейде жұмыс істеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің пунктуациясы
  Несиелер: 5

  Пән мәтін мазмұнының мөлдірлігін және оның құрылымының айқындығын беретін белгі жүйесі ретінде пунктуацияны еркін меңгеруді қалыптастыруға, орыс тілінің пунктуациялық жүйесінің қалыптасуын, оның қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын акцентпен зерделеуге бағытталған; практикалық қызметте қажетті алған білімдерін қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жай сөйлемнің синаксисы
  Несиелер: 5

  "Қазіргі орыс тілінің жай сөйлем синтаксисі" курсы - болашақ сөздік-мұғалімдердің кәсіби дайындығын анықтайтын арнайы пән. Осы оқу курсының мазмұнында синтаксис бірлігін тілдің жоғары деңгейі — синтаксис, сөз тіркесі, қарапайым сөйлем ретінде қарастырады. Оны зерттеу барысында негізгі синтаксистік ұғымдар қарастырылады: синтаксистік бірліктер жүйесі, синтаксистік қатынастар және олардың арасындағы байланыстар. Мақсаты: құрылымдық, семантикалық, номинативті, логикалық, коммуникативтік аспектілердің жүйелік, функционалдық және құрылымдық – семантикалық тәсілдерге сүйене отырып өзара байланысында орыс тілінің синтаксистік жүйесін - бірліктерді, қарым-қатынас пен байланысты оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 19 ғысыр Орыс әдебиеті (1- жыртысы)
  Несиелер: 4

  Пән ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы әдеби үрдістің заңдылықтары туралы қазіргі теориялық және тарихи-әдеби түсініктерді есепке ала отырып, орыс әдебиетінің аталған даму кезеңін зерттеуге бағытталған. – ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиетінің дамуының негізгі ерекшеліктерін тарихизм тұрғысынан зерттеу-әдеби дәуірдің әдеби және мәдени-тарихи болмысын талдауға негіз қалаушы көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің сөзжасамындағы белсенді үрдістер
  Несиелер: 5

  Пән лексика мен сөзжасамда көрсетілген тілдегі өзгерістерді зерттеуге бағытталған. Сөзжасам тілдің морфемдік мүкәммалын жүйелі пайдалана отырып, сол немесе басқа даму кезеңінде қоғамға қажетті жаңа атаулардың көзі болып табылады және сол арқылы қоғамдық процестердің динамикасын көрсете отырып, белгілі бір "әлеуметтік тапсырысты" орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқыту үрдісінде АКТ қолдану әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді білім беру жүйесінде жұмыс істейтін маманның кәсіби қызметінде АКТ құралдарын қолдану және қолдануға үйретуге бағытталған, оқу және оқудан тыс қызметте іске асырылатын оқу сабақтарының әртүрлі түрлерін өткізу, білім беру қызметіндегі АКТ құралдары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Абайдың ақындық мектебі
  Несиелер: 5

  Пән Абайдың әдеби ортасы мен қоршаған ортасының ерекшеліктерін, сондай-ақ ақынның поэтикалық мектебінің қалыптасуы мен қалыптасуын зерттеуге арналған. Жұмыста алғаш рет кең тарихи-әдеби фонда ақын оқушыларының бұрын зерттелмеген шығармалары талданады, қазақ әдебиетіндегі олардың шығармашылық орны анықталады,көркем даралықтың ерекше белгілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық риторика
  Несиелер: 6

  "Педагогикалық риториканы" оқыту студенттердің тек педагогикалық білім жүйесін ғана емес, сонымен қатар педагогикалық ойлауды, педагогикалық қабілетін: аналитикалық, коммуникативтік, рефлексивті, креативті және басқа да кәсіби және өмірлік мәселелерді шешу үшін қажетті білім жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді. Риторикалық білімнің талап етуінің міндетті шарты оның қолданбалы сипаты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Абай әлемі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер ақынның өмірі мен шығармашылығы, поэзия, поэмалар, афоризмдер, Абай Құнанбаевтың "Қара сөздері", ақын лирикасының тақырыптық байлығы, Абай өмір сүрген қоршаған ортасы мен қоғамдық жағдайлары, Абай шығармашылығы мен шабытының қайнар көздері, абайтанудың ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері сияқты сұрақтармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәтін синтаксисы
  Несиелер: 6

  Пән келесі тақырыптарды оқытады: мәтінді оқытудағы аспектілер. Курстың пәні, мақсаты және міндеттері. Туралы түсінік мәтінде. Мәтіннің көпаспектілігі. Мәтінді тілдік қарым-қатынас жүзеге асырылатын жоғары тәртіптің динамикалық коммуникативтік бірлігі ретінде анықтау. Мәтінді оқытудағы функционалдық аспект. Мәтін сөйлеу әрекетінің өнімі ретінде, білдіру жоспары мен мазмұн жоспарының өзара іс-қимылының нәтижесі ретінде. Мәтінді зерттеудің прагматикалық аспектісі. Коммуникативтік ниет және мәтінді коммуникативтік орнату. Мәтіннің коммуникативтік құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдебиет сынының тарихы
  Несиелер: 5

  Пән орыс әдебиеті тарихының ғылыми-көркем құрамдас бөлігі ретінде орыс сынының тұтас түсінігін беруге бағытталған, оны меңгеру болашақ педагогке оның кәсіби қызметінің мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пәннің міндеттері: • орыс әдебиетіндегі идеялық күресті (көркем, философиялық, саяси) бейнелейтін орыс сыни ойының қалыптасуын орыс классикалық әдебиетінің шығармаларына әртүрлі көзқарастарды салыстыру арқылы дәйекті қарастыру.; * орыс сыни, орыс философиялық және орыс социологиялық ойының өзара тығыз байланысына назар аудару, оны түсіну әдебиет, тарих және қоғамтану сабақтарында жан-жақты тарихи-мәдени, тарихи-әдеби білім беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 19 ғысыр Орыс әдебиеті (2- жыртысы)
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу әдеби процестің негізгі заңдылықтарын (күрес, қатар өмір сүру және әр түрлі бағыттағы өзара іс – қимыл, полемика, сабақтастық және т.б.), әдебиеттің өзара іс – әрекетін анықтауға мүмкіндік береді. Әдебиеттік пәндердің барлық кешенін – негізгі және көмекші пәндерді оқуға дайындық жүзеге асырылады, көркем шығарманы талдау тәсілдері меңгеріледі және жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптендірілген мекетептердегі АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты-болашақ педагогтарды ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) оқыту және мұғалім деңгейінде оқыту процесін басқару құралы ретінде пайдалану мүмкіндіктері, ерекшеліктері және негізгі бағыттарымен таныстыру, сонымен қатар білім беру мекемелерінің білім беру үдерісінде АКТ қолданумен байланысты технологиялар мен жүйелерді практикалық игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесіне кіріспе
  Несиелер: 6

  "Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесіне кіріспе" пәні білім алушыларды шет тілі ретінде орыс тілін оқытудың заманауи әдістерімен және тәсілдерімен таныстыру; орыс тілін шет тілі ретінде оқыту тұрғысынан тілдік құбылыстардың ерекше көзқарасын қалыптастыру; магистранттарды шет тілі ретінде оқыту бойынша практикалық сабақтар өткізуге дайындау. шетел аудиториясындағы орыс тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Күрделі сөйлем синтаксисі
  Несиелер: 6

  Синтаксис-бұл тілдің синтаксистік құрылысын, синтаксистік бірліктердің құрылысы мен мәнін көрсететін грамматика бөлімі. Грамматиканы морфологияға және синтаксиске бөлу зерттелетін объектілердің ең мәнімен анықталады. Морфология сөздердің мағынасы мен формаларын ішкі қарама-қарсы қою элементтері ретінде зерттейді; басқа сөздік формалармен ұштастыра пайда болатын сөздік формалардың мәндері, сөз тіркесімі заңдарымен анықталатын мәндер және сөйлемдер сөйлемдерін құру синтаксис пәні болып табылады. Синтаксис тілдің Синтаксистік құрылымы туралы ғылым ретінде синтаксистік бірліктердің жүйесін, олардың арасындағы байланыс пен қарым-қатынасты құруға және көрсетуге мүмкіндік береді, олардан және олардың қалай құрастырылады, синтаксистік бірліктерге компоненттер (элементтер) қандай құралдармен қосылады. Синтаксистің негізгі ұғымдары-синтаксистік бірліктер, синтаксистік қатынастар, синтаксистік байланыстар (және байланыс құралдары) және грамматикалық (синтаксистік) семантика туралы түсінік. Пәннің мақсаты - филолог-мамандардың болашақ кәсіби қызметінде қажетті теориялық білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лингволилактика
  Несиелер: 5

  Лингводактика-тіл оқыту әдістемесінің теориялық бөлігі. Лингводидактиканың нысаны тілдерді оқыту процесінің теориялық негіздемесі және оны зерттеу болып табылады: Тіл білімінің концепциялары, принциптері, мазмұны, оқытудың ұйымдастырушылық формалары, оқыту үдерісін зерттеу және құрастыру механизмдері. Лингводактика пәні-тіл оқытудың өзара әрекеттестігінің заңдылықтарын теориялық негіздеу және ұғыну (оқытушының қызметі), оқу-жаттығу (студенттің қызметі), оқу материалының мазмұнын іріктеу принциптері және дербестендірілген білімді меңгеру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Тіл мәдениетінің негіздері-әдеби тілдің негізгі нормаларын оқитын тілдік пән. Ол заманауи мектеп оқушысын дайындау жүйесінде маңызды рөл атқарады. Ұсынылған курс орыс тілі мен әдебиеті бойынша білімдерін қайталау және жалпылау бола отырып, бір мезгілде оқушылардың лингвистикалық ойлауын дамыту мен жандандыруға бағытталған. Тіл мәдениетінің негізгі міндеті әдеби тілді сақтау болып табылады,өйткені ол тілдік тұрғыдан ұлтты біріктіреді. Әдеби тіл-ұлттық тілдің жоғары түрі; ол сөйлеу мәдениетінің негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем әдебиеті
  Несиелер: 5

  "Әлемдік әдебиет" пәні студенттерге Дүниежүзілік және ең алдымен батыс әдебиетінің тарихын ашады. Курстың негізгі мақсаты: антикалық әдебиеттің көркем ерекшеліктері, оның көпғасырлық мәдени үдерістегі рөлі туралы түсінік қалыптастыру. Студенттер міндет қояды: дәуірдің тарихи-мәдени контекстінде әдеби процесті қарастыру; антикалық әдебиеттің ұлттық ерекшелігін анықтау; "Мәңгілік" немесе "әлемдік" тақырыптар мен бейнелер арсеналын құрайтын жанжалдар мен көркем кейіпкерлер шеңберін белгілеу; дүниежүзілік әдебиеттің көркем құндылығын ұғынуға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 20 ғысыр Орыс әдебиеті (1- жыртысы)
  Несиелер: 5

  Пән орыс әдебиетінің (1900-1930-е) дамуын, қоғамның әлеуметтік-саяси өмірімен, ғылыми-техникалық революцияның табыстарымен, әдебиет пен өнердің ерекше өрлеуімен сипатталатын кезеңдерді (1900-1930-е) зерттеуді көздейді. 1920-1930 жылдардағы Проза сол кезде қоғамдық зейіннің ортасында болған жазушылардың есімдерімен берілген, олардың шығармалары қайталанбас уақыт өрнегін береді (А. Серафимович, Л. Сейфуллин, Д. Фурманов және т.б.). Орыс әдебиетінің мақтанышы болып табылатын және әлемдік мойындалған аса құнды және маңызды шығармаларды жасаған жазушылардың шығармашылығы туралы сөз кейінгі дәрістерде (М. Горький, М. А. Булгаков, А. П. Платонов және т.б.), онда сол кездегі әдебиеттің бетін анықтаған шығармалардың талдауы бар. "1920-1930 жылдардағы Поэзия" дәрістік материалына 1910 жылдардағы поэтикалық процесс туралы материал енгізілген, онсыз осы жылдардың поэтикалық жағдайына бағдарлау қиын болар еді – В. Маяковский, С. Есениннің шығармашылығы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы әлемдік өнер мәдениеті
  Несиелер: 5

  Әлемдік көркем мәдениет курсы мәдениет пен өнер, музыка, әдебиет және тарих туралы білімді жүйелейді, әлемдік көркем мәдениет, оның тарихи перспективадағы даму логикасы, оның қоғам және әрбір адам өміріндегі орны туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салыстырмалы лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Курс тіл призмасы арқылы мәдениет пен мәдениеттің көрінісі мен фиксациясы ретінде тіл туралы түсінік алмауға, тіл мен мәдениеттің өзара байланысы мен өзара байланысы туралы базалық білім негізінде тиісті ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілін шетел тілі ретінде оқыту құралдары
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы студенттерді шетел тілі ретінде оқытудың негізгі құралдарын оқыту болып табылады. тілдік және сөйлеу құзыреттілігі оқу қызметін орыс тілінде жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін және деңгей шеңберінде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, оқу салаларында қарым-қатынас жасау үшін қажетті білім беру; тілдік білім мен іскерлікті одан әрі жетілдіру үшін негіз қалау; білім беру ой-өрісін кеңейту және орыс ұлттық мәдениетіне ену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән бойынша сабақтар ежелгі әдебиет, ежелгі әлем әдебиеті, орта ғасыр әдебиетінің еңбектері; халық шығармашылығы, Ренессанс әдебиеті, XVI - XX ғғ., шетелдік авторлардың қазіргі заманғы шығармалары, әлемдік мәдениеттің контексті оқылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Мәдениетаралық қарым-қатынаста әр нақты әрекеттің мағынасын түсіну өте маңызды, өйткені ол әртүрлі мәдениеттер мен әлеуметтік-мәдени топтарда әр түрлі қарым-қатынас нормалары, ережелері туралы дәстүрлі түсініктерді жиі жасырады. Бұл пән қарым-қатынастың өзге тілді мәдениетін меңгеруге мүмкіндік береді,мәдениетаралық құзыреттілікті дамытады және коммуникативтік мінез-құлыққа үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Курс славян мәдениетінің тілдік аспектілерімен студенттерді таныстыруға бағытталған. Тарихи грамматиканың басқалармен байланысы ғылымдармен. Тілдің тарихи дамуын оқытудың негізгі көздері. Жазба ескерткіштерінің түрлері және олардың тіл тарихын қайта құру үшін маңызы. Тілді тарихи оқытудың негізгі әдістері. Тіл білімінде Салыстырмалы-тарихи әдіс. Отандық тілтанушылардың еңбектерінде орыс тілі тарихының негізгі мәселелерін әзірлеу. Проблема орыс тілі тарихын кезеңдеу. Халық тарихына байланысты орыс тілінің білімі мен дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салыстырмалы грамматика
  Несиелер: 5

  Пән орыс және қазақ тілдері грамматикасының жүйелі салыстырмалы сипаттамасы болып табылады; салыстырылатын тілдік жүйелердің барлық деңгейлерінде ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; салыстырылатын тілдердің құрылымы мен қызмет етуінің барлық деңгейлерінде ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; аударма теориясының негізі ретінде мазмұндық тілдік бірліктерді пайдалануды зерттеу; машиналық аударманы жүзеге асыру кезінде салыстырылатын тілдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көне славян тілі
  Несиелер: 5

  "Көне славян тілі" пәні оқытылатын шетел тілдерінің грамматикасы мен лексикасымен салыстыруда классикалық тілдің грамматика жүйесін меңгеруге, жаңа тілдердің сөздік құрамын және интернационалдық терминологияны қалыптастыруда нәтижелі лексиканы меңгеруге, жалпы лингвистикалық ой-өрісін кеңейтуге, ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі шет тілдерін және басқа да филологиялық пәндерді табысты меңгеруді қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі жүйелі тілдер (классикалық және жаңа) фактілерін салыстырмалы талдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеңес кезеңіндегі орыс әдебиет тарихы
  Несиелер: 6

  "ХХ ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы (Кеңестік кезең)"курсы. Екіншіден, ХХ ғасырдың орыс әдебиетінің жалпы массивіне эмигрант әдебиеті қосылады: қазіргі кезде іргелі түсініктермен мәтіндерді қарқынды жариялау ХХ ғасырдың жалпы мәдени өрісіндегі осы әдебиет ағынының орны мен мәнін ұғындырудан озады.; үшіншіден, кеңес кезеңіндегі әдебиет туралы түсінік бұрын цензураға тыйым салынған немесе шетелде шығарылған" қайтарылған әдебиет " есебінен байытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Орыс тілін оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  . Оқытудың ақпараттық технологиялары - бұл арнайы техникалық ақпараттық құралдарды: дербес компьютер және оның бағдарламалары, аудио-, бейнетехника, Интернет пайдаланатын барлық технологиялар. Сабақта ақпараттық технологияларды қолдану-уақыт талабы, өйткені жиырма бірінші ғасыр-ақпараттық ғасыр. Мұғалімнің міндеті балаларға білім беру ғана емес, сонымен қатар оқушыларды білім алуға және өз бетінше меңгеруге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оқытудың жаңартылған мамұнының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бағдарламаның күтілетін нәтижелері оқушылардың қалай оқуға және соның салдарынан олардың құзыреттілігін көрсететін, оның ішінде сандық технологияларда дамыған сыни ойлауы бар тәуелсіз, ынталы, сенімді, жауапты тұлғалардың қалыптасуына оқыту дағдыларының қалыптасуы болып табылады. Бұған қол жеткізу үшін Мен өзімді бірінші кезекте қайта құру, өз ой-өрісін өзгерту, оқушылардың қызметін қажетті арнаға бағыттау керек еді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 20 ғысыр Орыс әдебиеті (2- жыртысы)
  Несиелер: 6

  Курс Жаңа орыс көркем әдебиеті бойынша тереңдетілген білімді, сонымен қатар ол бойынша аса маңызды теориялық және сыни жұмыстарды ұсынады; 20 ғасырдың 2-ші жартысындағы және 20-21 ғасырлар аралығындағы тарихи-мәдени контекстегі әдеби процестің ерекшеліктері мен заңдылықтарымен таныстыру; олардың кәсіби білімін жандандыру және дамыту; өзіндік әдеби талдау дағдыларын бекіту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  бейіндік саладағы біліммен интеграциялауда дидактикалық білімді пайдалана отырып, орыс тілі мен әдебиеті бойынша оқу сабақтарын жоспарлау, құрастыру және өткізу; дәстүрлі және инновациялық технологиялар; психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы жаңа жетістіктер.

 • Код ON2

  орыс тілі мен әдебиетті оқытуда құзыреттілік тәсілдерді қолдана отырып, білім алушылардың тілдік, коммуникативтік, ақпараттық, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту.

 • Код ON3

  Оқушылармен жұмыстың шығармашылық, интерактивті және басқа да түрлерін пайдалана отырып, сабақта бөтен тілдесуді ұйымдастыру.

 • Код ON4

  педагогикалық тактіні сақтай отырып, білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсете отырып, олардың бірлігінде жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне бейілділік көрсете отырып, тәрбие процесін құру, сондай-ақ кемсітушілік пен экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру.

 • Код ON5

  Білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамыту; білім алушылардың өзге мәдениетке, өзге де өмір салтына толерантты қатынасын қалыптастыру.

 • Код ON6

  Оқушылардың орыс тілі мен әдебиеті бойынша тілдік және тілдік дағдылары мен дағдыларын қалыптастыра отырып, әдістер мен тәсілдерді анықтай отырып, сабақтардың берілген мақсаттарына, нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес орыс тілі бойынша оқу материалдарын әзірлеу.

 • Код ON7

  Отандық және шетелдік әдебиет пен мәдениетті дамытудың қазіргі үдерістерін талдау үшін қажетті эстетиканың онтологиялық, гносеологиялық және аксиологиялық аспектілерін ажырату;

 • Код ON8

  Ең маңызды шығармалармен танысу барысында білім алушылардың зерделенетін эстетикалық сана және қызмет түрлерін, эстетикалық қажеттіліктерді, өнер түрлері мен жанрларын анықтау, жіктеу және сипаттау;

 • Код ON9

  Шешендік өнер дағдысы, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу;

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеулер жүргізуге және мектепте және ЖОО-да филологиялық пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тілді кәсіби деңгейде еркін меңгеру;

 • Код ON11

  Жоғары әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына бейілділік таныту.

 • Код ON12

  Мамандық бойынша пәндерді оқу және оқыту кезінде заманауи техникалық және бағдарламалық құралдарды, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану: пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдіснамалық білім жүйесін меңгеру, кәсіби қызметті жүзеге асыру, жаңа педагогикалық идеяларды генерациялауға, сыни ойлауға қабілетті болу.

 • Код ON13

  пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдіснамалық білім жүйесін меңгерген, кәсіби қызметті жүзеге асыратын, жаңа педагогикалық идеяларды генерациялауға, сыни ойлауға қабілетті болу.

 • Код ON14

  ағымдағы оқу-ұйымдастыру құжаттамасын әзірлеу (дидактикалық, бақылау-өлшеу материалдары және т.б.), ұйымдастырушылық қабілеті болуы, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету.

 • Код ON15

  Құқықтық және экономикалық ақпаратты кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін жүйелеу, жинақтау. Кәсіби қызметте қолдану үшін экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және қауіпсіздік нормаларын жүйелеу

Top