Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07342 Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларының өндірісі в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Басқару қызметінің сипаттамасы, ұйымдастырылуы және басқару ойының эволюциясы. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасын зерттеу. Этиканы, әлеуметтік жауапкершілікті және коммуникацияны баяндау. Қабылданған басқарушылық шешімдерді моделдеу. Менеджмент функцияларын құрылымдау: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау. Топтық динамиканы анықтау. Басшылықты зерттеу: билік, көшбасшылықтың әсері мен стилі. Қақтығыстарды, күйзелістерді басқару және өзгерістерді басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары өндірісіндегі машиналар, механизмдер және жабдықтар
  Несиелер: 4

  Құрылыс материалдарын өндіруге арналған машиналар мен жабдықтардың жай-күйі мен даму үрдістері, құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіруге арналған негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтарды, бетон араластырғыш қондырғыларды, қалыптайтын және мөлшерлейтін қондырғыларды, тасымалдайтын жабдықтарды, машиналар мен жабдықтар механизмдерінің жұмыс принциптерін зерттей отырып, құрылыс материалдарын өндіру тәсілдері мен әдістері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бетондар және олардың ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Бетондардың жіктелуі, бетондар қасиеттерінің көрсеткіштері, тұтқыр, толтырғыштар, қоспалар мен судың сипаттамасы, әртүрлі бетондардың: жалпы құрылыс ауыр, жеңіл, гидротехникалық, жол, ұяшық, ыстыққа төзімді, кеңейетін, күш түсіретін, электротехникалық, радиациялық-қорғау, декоративтік, химиялық тұрақты және т.б. ерекшеліктерін зерттей отырып жарықтандырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттілікті, іскерлік хат алмасу дағдыларын дамытуға, шет тіліндегі түпн��сқа дереккөздерді оқудың негізгі түрлерін игеруге, мамандық бойынша ғылыми тақырыптар бойынша жазбаша есептерді дайындауға мүмкіндік береді: ғылыми баяндама, презентация, талқылау, реферат және ғылыми зерттеулер бойынша мақалалар шет тілі, ғылыми мәтіннің аннотациясы, резюме жазу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Заманауи психологияның ғылыми-теориялық салалары мәселелерін, ұлтаралық қарым-қатынастағы әлеуметтік-психологиялық құбылысты меңгертеді. Еңбек ұжымындағы конфликтіні реттеудің механизмдерін, тәсілдерін бағалайды. Коммуникативтік технологияларды пайдаланып, диагностикалық коррекция жасауға, тұлғааралық қарым-қатынасты, сапалы нәтижеге қол жеткізу ұмтылысын, білімін жетілдіру жұмыстарына эксперимент жүргізуге, көшбасшылық, жетекшілік қабілеттерге ие болуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары бұйымдары мен конструкцияларын өндіруге арналған шикізат ресурстары
  Несиелер: 5

  Органикалық құрылыс материалдарын (сүрек, деготь, битум, пластмасса), минералды (карбонатты, сазды, сульфатты, дала шпатты шикізат, өнеркәсіп қалдықтары) және металл (кен) құрылыс материалдарын өндіру үшін шикізат ресурстарының қасиеттері, құрылымы және шығу тегі қарастырылады, шикізат материалдары сипаттамаларының дайын өнімнің технологиясы мен қасиеттеріне әсері және Қазақстанның шикізат қорларын қазіргі жағдайда пайдалану перспективасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шикізатты, материалдар мен дайын өнімді техникалық бақылау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындардағы шикізат материалдары мен дайын өнімнің сапасын бақылау, техникалық бақылау бөлімінің міндеттері, зауытқа келіп түсетін шикізат материалдарының сапасын және өнімнің сапасын бақылау түрлері, дайын өнімнің сапасын және материалдарды дайындау кезіндегі бақылау қарастырылады, сынаманы талдау, іріктеу және дайындаудың негізгі әдістері көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бетон және керамикалық құрылыс материалдарының технологиясын жетілдіру
  Несиелер: 5

  Дайындаудың барлық кезеңдерінде бетон және керамикалық материалдардың сапасын жақсарту және технологиясын жетілдіру жолдары қарастырылады: шикізат материалдары мен қоспаларды таңдау, компоненттерді дайындау, бетон қоспалары мен керамикалық массаларды дайындау, Қалыптау, температуралық өңдеу және өңдеу, жетілдірілген ұсақтау-ұнтақтау, араластыру және қалыптау машиналарын таңдау, белгілі бір табиғи техногендік шикізатты енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Эксперимент ұғымы, оның жіктелуі қарастырылады, нақты мәселе бойынша арнайы көздердің деректерін талдау, жинау және жинақтау (эксперимент жүргізуге арналған материалдарды, әдістер мен аппаратураларды таңдау), экспериментті жүргізудің дайындық, жұмыс және қорытынды кезеңдерінен, нәтижелерді талдау және қорытынды беруден тұратын күнтізбелік жоспар моделін әзірлеу негізінде оның құрылымы мен шарттары зерделенеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс индустриясы кәсіпорындарының заманауи жабдықтары
  Несиелер: 4

  Әртүрлі құрылыс материалдарын өндіру үшін құрылыс материалдары өндірісі және құрылыс индустриясы кәсіпорындарының технологиялық желілері саласындағы машина жасаудың қазіргі жай-күйіне талдау жүргізіледі. Тас материалдарды ұсақтау, ұнтақтау және сұрыптауға арналған қазіргі заманғы машиналар, бетон араластырғыш қондырғылар, бетон қоспасы мен ерітінділерді тасымалдауға арналған машиналар, бетон қоспасын салу және бөлу, ТББ-ның және көлемді қалыптау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Іргелі ғылыми және кәсіби дайындыққа ие болу, ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды игеру, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру технологияларын жобалау кезінде математикалық модельдеу білімін қолдану.

 • Код ON2

  Әлемде және Қазақстанда құрылыс индустриясын дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін талдау, құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісі саласында неғұрлым тиімді бағыттарды қолдану, құрылыс материалдары өндірісіндегі негізгі проблемаларды өз бетінше бағалау

 • Код ON3

  Озық ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды енгізу және оларды өндірістік және технологиялық міндеттерді жедел шешу үшін қажетті деңгейде пайдалану. Технологиялық желілерді әзірлеу және құрылыс материалдарын, оның ішінде қалдықтардан өндіруді басқару.

 • Код ON4

  Көп компонентті жүйеде болатын құбылыстар мен процестерді зерттеу әдістемесін меңгеру. Құрылыс материалдарын синтездеу процестерінің негізгі физикалық және химиялық заңдылықтарын, технологиялық операциялардың кезектілігін оңтайлы технологиялық режимдер мен процестерді әзірлеумен сыни талдау.

 • Код ON5

  Құрылыс материалдарын өндіру саласында технологияларды енгізу және коммерцияландыру элементтерін пайдалана отырып, жобалау-конструкторлық, ғылыми-зерттеу, өнертапқыштық, инновациялық қызметті тәжірибеге енгізу.

 • Код ON6

  Құрылыс индустриясында, технологиялық жабдықтар жүйелерінде, құрылыс материалдарын өндіруде қалдықсыз технологияларды жасау кезінде ғылым мен техниканың жаңа даму бағыттарын және жетістіктерін пайдалану

 • Код ON7

  Техникалық және экологиялық қауіпсіздікті, адамның тіршілік әрекетін қорғауды, нормативтік құжаттарды әзірлеу процесіндегі құқықтық нормалар мен экономикалық проблемаларды, оның ішінде мемлекеттік тілде, бетон және керамикалық құрылыс материалдары өндірісінің технологиялық бөліністерінің қауіпсіздік деңгейін декларациялау кезінде бағалау.

 • Код ON8

  Шикізатты дайындаудың, қалыптаудың және жылумен өңдеудің жоғары технологиялық процестерін өндірісті басқаруға енгізу және құрылыс материалдарын өндіруге зияткерлік, бұрын пайдаланылмаған технологиялар мен техниканы жүзеге асыру.

Top