Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03104 Саясаттану және көшбасшылық шеберлігі в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Тарихтағы көшбасшылық: теория және тәжірибе
  Несиелер: 6

  Мақсаты: тарихи үдерістегі көшбасшылардың орны мен маңызы туралы түсініктерді қалыптастыру. Мазмұны: Вавилонда және антикалық, орта ғасырларда, Қайта өрлеу және Жаңа уақытта тұлғаның пайда болуы мен дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері. Тарихтағы ұлы тұлғаларды зерделеудегі негізгі теориялық-әдіснамалық тәсілдер. Құзыреттіліктер: жеке тұлға теориясының концепциялары мен ілімдерінің генезисін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік мәдени кеңістіктегі көшбасшылар
  Несиелер: 6

  Мақсаты: халықаралық тұрақтылықты сақтаудағы әлемдік көшбасшылардың орны мен рөлін зерттеу. Мазмұны: халықаралық көшбасшылар тұрақтылықты қолдаудағы қозғаушы күш ретінде. Көшбасшылық қасиеттерді ұсынатын мәдени-дәстүрлі компоненттердің мәні мен құрамдастары. Саясат пен мәдениеттің өзара байланысы. Н. Ә. Назарбаевтың антиядролық бағдарламасы және қызметі Құзыреттіліктер: әлемдік көшбасшыларды тарихи аренаға ұсынатын негізгі қасиеттері мен көрсеткіштері туралы білімдерді синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • The state and the leader
  Несиелер: 4

  Мақсаты: мемлекетті басқарудағы көшбасшының орны мен рөлін зерделеу. Мазмұны: мемлекетті басқарудағы көшбасшылық қасиеттердің мәні, принциптері және қажеттілігі. Ұлт көшбасшысы, оның қазақ мемлекеттілігін жаңғыртудағы рөлі. Президент мәртебесі туралы ҚР Конституциясы. Қазіргі саяси жүйедегі көшбасшыны анықтаудың ұйымдастырушылық және құқықтық формалары. Құзыреттіліктер: басшылық лауазымға көшбасшы сайлау механизмдерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық саласындағы консалтинг
  Несиелер: 4

  Мақсаты: көшбасшылықтағы әртүрлі консалтингтік технологияларды зерттеу. Мазмұны: Консалтинг и лидерство. Көшбасшының саяси қызметін жоспарлау. Дағдарыстық саяси жағдайлардағы Консалтинг. Саяси консалтингтегі көшбасшының коммуникативтік аспектілері. Саяси консалтингте позициялау. Саяси көшбасшы туралы қоғамдық пікірді қалыптастыру механизмдерін әлеуметтанулық зерттеу. Құзыреттіліктер: көшбасшының дамуындағы консалтингтің мәнін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи қоғамдағы көшбасшылық мәселесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тұлғаның көшбасшылық қасиеттерін қамтамасыз ету принциптерін оқу. Мазмұны:көшбасшылық қасиеттердің түсінігі, міндеттері және негізгі принциптері. Қоғамдық-саяси қызметтің түрлі салаларында көшбасшыларды даярлауға бағытталған мемлекеттік саясат. Көшбасшылық проблемаларының идеологиялық негіздері. ҚР Ұлттық менеджерлерінің көшбасшылық қасиеттерінің сабақтастығы. Құзыреттіліктер: қазіргі қоғамдағы көшбасшылық мәселелерінің мәні мен мазмұнын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі саяси плюрализм
  Несиелер: 4

  Мақсаты: плюрализм идеяларының пайда болу тарихымен, олардың құрылымымен және көшбасшы қызметіндегі маңызымен танысу. Мазмұны: көшбасшыда саяси плюрализмнің қалыптасу кезеңдері мен түсінігі. Плюрализмнің қазіргі концепциялары мен функциялары. Моноидеологияның негізгі тәсілдерін сынау. Құзыреттіліктер: генезистің нақты сипаттарын көшбасшысына ие болу, плюрализмнің қалыптасуы мен дамуы, сондай-ақ олардың қазіргі қоғамдағы орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелерде және т. б. өмір сүру және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында білімді қалыптастыру. Қауіптер, Төтенше жағдайлар. Әлеуметтік қауіптер: рухани салада, саясатта, экономикалық салада, тұрмыста, күнделікті өмірде қауіптер. Қалыптасатын дағдылар: төтенше жағдайларда өмір тіршілігін ұйымдастыру және қарапайым мінез-құлық әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Конституцияның негізгі ережелері, ҚР қолданыстағы заңнамасы туралы хабардар ету; тақырыптар: Мемлекеттік басқару органдарының жүйесі, өкілеттілік шеңбері, экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары, әдістері, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық және іс жүргізу құқығының өзара әрекет ету механизмі; оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық кезіндегі моральдық-адамгершілік бұзушылықтар. Қалыптасатын дағдылар: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін құқықтық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Саяси жүйелер және режимдер
  Несиелер: 4

  Мақсаты: қазіргі қоғамдағы саяси жүйе мен режимдердің мәнін және анықтамасын зерттеу. Мазмұны: қазіргі саяси жүйелердің типтері, функциялары, құрылымы және негізгі модельдері. БАҚ-тың рөлі мен орны. (Д. Истон, Г. Альмонд, К. Дойча және т.б.). Құзыреттіліктер: практикалық қызметтегі Саяси жүйелер мен режимдер туралы білімдерді талдайды, синтездейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Экологияның негізгі мәселелері, қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму туралы білімді қалыптастыру. Пәннің мазмұны: тірі организмдердің, әр түрлі деңгейдегі экожүйелердің, жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, олардың тұрақтылығы; БиоСфера компоненттерінің өзара әрекеттесуі және адамның шаруашылық қызметінің экологиялық салдары, әсіресе табиғат пайдалануды интенсификациялау жағдайында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: білім алушыларды игерілетін мамандыққа бағдарлай отырып, экономикалық біліммен қамтамасыз ету; әртүрлі экономикалық ақпаратты талдау үшін қабілеттілікті дамыту; экономикалық сауатты және негізделген шешімдерді қабылдау кезінде студенттердің шығармашылық бастамасын ашу. Мазмұны:қоғамдық өндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Өндіріс шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес түсінігі. Кәсіпкерлік қызмет түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көшбасшылық және жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушыларды көшбасшылық мәселелерімен қазіргі заманғы феномен ретінде таныстыру. Мазмұны: көшбасшылықтың табиғаты, функциялары және жіктелуі; көшбасшылар мен көшбасшылықтың стиліне жеке бастың жылжу кезеңдері; Жастардың іскерлік және кәсіпкерлік қасиеттерін бағалаудың негізгі әдістері. Қалыптасатын дағдылар: жастар ортасында көшбасшылардың жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін практикалық білімді қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көшбасшылық онтологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: көшбасшылық қасиеттердің негізгі элементтерін оқу. Мазмұны: көшбасшылық мәнінің негізгі түсініктемелері. Қоғамның дамуындағы көшбасшының құрамдас бөліктері, деңгейлері мен функциялары. Саясаттану классиктеріндегі көшбасшылық туралы ілімдердің даму кезеңдері. Қазақ компетенциясының қалыптасуы мен дамуындағы тарихи көшбасшылардың рөлі мен орны: көшбасшылық феноменін түсіну онтологиясын зерттеу әдіснамасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Саяси талдау және болжау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ғылыми талдаудың мәні мен мәнін ашу, теориялық, қолданбалы деңгейде саясатты болжау. Мазмұны: саяси талдау саясаттану функциясы ретінде. Саяси зерттеудің категориялары ретінде әдістеме, әдіс және рәсім. Саяси талдаудың ақпараттық базасы. Саяси тәуекелдерді бағалау әдістемесі. Саяси болжам саяси теорияның функциясы ретінде. Құзыреттіліктер: қазіргі саяси процестерді болжаудың негізгі дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Саяси элиталар және көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Мақсаты: саяси элиталар мен көшбасшылардың мәні мен маңызы туралы теориялық біліммен қаруландыру. Мазмұны: саяси элита ұғымы. Элитистік көзқарастарды қалыптастыру. Оқу-Жаттығу В. Паретто, Г. Моски. Саяси элитаның мәні мен негізгі белгілері. Саяси элитаның функциялары мен құрылымы. Басқару, оппозициялық элита. Құзыреттіліктер: қоғамдағы саяси элиталардың орны мен рөлін бағалау, талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Саяси сана және мәдениет
  Несиелер: 6

  Мақсаты: саяси сананың онтологиясын және мәдениетін зерттеу. Мазмұны: генезистің негізгі заңдылықтары және сананың қалыптасу кезеңдері. Қоғамдық сананың формалары мен түрлері. Саясат. Құқық. Дін. Өнер. Саяси мәдениет ұғымы. Саяси сана саяси мәдениеттің деңгейі ретінде. Саяси идеология. Саяси мәдениет саясаттың субъективті контексті ретінде. Құзыреттіліктер: саяси сананың құрылымы мен мазмұнын білу, саяси мәдениетті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әскери саясат және Ұлттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Мақсаты: еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің негізі ретінде әскери саясатты дамытудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: әскери саясаттың мәні мен анықтамасы. Әскери доктрина және Ұлттық қауіпсіздік. Қазіргі әскери қақтығыстардың ерекшеліктері. Ұлттық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері. Құзыреттіліктер: қауіпсіздік саласындағы іс-шараларды бағалау үшін талдау материалдарын дайындау дағдыларын жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлемдік саяси процесс
  Несиелер: 5

  Мақсаты: әлемдік саяси үдерістің диалектикасы, сондай-ақ оның негізгі үрдістері туралы кешенді түсінік беру. Мазмұны: әлемдік саяси үдерістің түсінігі, жіктелуі және негізгі үрдістері. Халықаралық саяси үдерістің құрылымы, объектілері, субъектілері, нормативтік-құқықтық базасы. Оның қазіргі жағдайы мен болашағы. Құзыреттіліктер: әлемдік үрдістерді талдау дағдыларын меңгеру және олардың қазіргі саяси жүйеге әсері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көшбасшылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: психологиялық сенімділік пен көшбасшылық феноменінің ерекшелігі туралы білім жүйесін қалыптастыру. Мазмұны: көшбасшылық және психологиялық сенімділік феноменінің ерекшелігі туралы негізгі түсінік. Тиімді іскерлік өзара іс-қимыл. Көшбасшының кәсіби қызметінде міндеттерді шешу үшін алынған білімді табысты қолдану дағдысы. Құзыреттіліктер: көшбасшының басқару қызметінде алынған білімдерді ғылыми негізделген және барабар талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жарнамалық және PR-қызметтегі Интернет-технологиялар
  Несиелер: 4

  Мақсаты: қазіргі ақпараттық кеңістіктегі PR технологиясының мәнін түсіну. Мазмұны: PR даму тарихы, қоғамдық пікірді қалыптастыру. PR тұжырымдамасы. Баспа БАҚ-пен өзара әрекеттесу технологиялары. Интернет желісіндегі медиалық жарнама. Медиажоспарлаудың принциптері. Интернеттегі PR-науқандар. Қоғамға PR-әсер ету элементтері. Құзыреттіліктер: жарнамалық және PR-қызметте интернет-технология мүмкіндіктерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 4

  Мақсаты: халықаралық қатынастар туралы ғылымның негізгі тұжырымдамаларын, теориялық парадигмалар мен мектептерді, әдіснамалық тәсілдер мен әдістерді зерделеу. Мазмұны: Халықаралық қатынастар ғылымының теориялық негіздері және категориялық аппараты. Халықаралық қатынастар жүйесінің мәні мен мазмұны, қалыптасуы. Мемлекеттердің жақындасуындағы Мәдениетаралық, конфессияаралық факторлар. Құзыреттіліктер: болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті халықаралық қатынастарды талдау дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақ (орыс) тілі (В2)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазақ тілінде (орыс тілінде) ауызша және жазбаша сөйлеуді толық меңгерген тұлғаны қалыптастыру. Мазмұны: Сөйлеу мәдениетін анықтау. Сөйлеу дұрыстығы. Сөзді дұрыс таңдау, сөздің формалары. Сөздің дәлдігі. Сөйлемдерді дұрыс құру. Сөйлеу мәнерлілігі. Экспрессивті синтаксис. Сөйлеу байлығы, тазалығы, логикасы. Айтылу және екпін нормалары. Практикалық стилистиканы анықтау. Кәсіби саладағы сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір коммуникативтік жағдайлардағы сөйлеу жаттығулары. Тілдік мінез-құлық этикасы. Іскерлік қарым-қатынас түрлері. Қалыптасатын құзыреттіліктер: тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін орыс және қазақ тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі коммуникацияға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ұлы тұлғалар теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ұлы тұлғалардың теориясын анықтау әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру. Мазмұны: тұлға теориясының философиялық негіздері. Өркениеттің трансформациялық үдерістеріндегі ұлы тұлғалардың рөлі мен орны. Шығармашылық процесс ретінде креативтілік. Пікірлестер командасын құрудағы шығармашылық идеяларды белсендіру әдістері. Құзыреттіліктер: ұлы тұлғаларды қалыптастыру үшін креативті қабілеттердің дамуына ықпал ету, өзіндік шығармашылық шешімдерді ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саяси тәрбие әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: саяси тәрбие саласындағы әдістемемен таныстыру. Мазмұны: саяси сананың тәрбие үрдісінің әдіснамалық негіздері. Саяси санадағы модернизациялық процестер. Оқыту әдістерінің жіктелуі. Оқыту технологиялары. Педагогикалық толеранттылық оқытушының кәсіби сапасы ретінде: түсінігі, құрылымы. Саяси тәрбиелеудегі инновациялық технологиялар. Құзіреттілік: көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған саяси тәрбие әдістерінің ерекшеліктері мен дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Табысқа жету философиясы
  Несиелер: 6

  Мақсаты: көшбасшының табысқа жету философиясының негізгі параметрлерін зерттеу. Мазмұны: табысты адам бейнесін қалыптастыру және өзінің көшбасшылық қасиеттерін анықтау. Көшбасшылық және харизм ұғымдары. Көшбасшылық теориялары бойынша заманауи білім. Күшті қасиеттерге ықпал ететін табысты тұлға туралы түсінік. Сұхбаттасушыға және аудиторияға тиімді әсер ету дағдылары. Құзыреттіліктер: манипуляцияларды тану және ынталандыру дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қақтығыстану
  Несиелер: 6

  Мақсаты: заманауи бизнес технологиялардың мәні мен мазмұнын ашу, оларды көшбасшы қолдану құралдарын меңгеру. Мазмұны: бизнес технологиялардың мәні мен ерекшеліктері. Саяси технологиялардың құрылымы. Бизнес технологиялардың процедуралық және техникалық компоненттері. Бизнес технологиялардың түрлері. Құзыреттіліктер: қазіргі экономикалық жағдайда бизнес құрылымдардағы көшбасшының имиджін қалыптастыру және жылжытудың негізгі технологияларын игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Арт білім беру
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді өнер туындыларымен, бейнелеу өнерінің әртүрлі бағыттарымен, оның стильдік және жанрлық ерекшеліктерімен таныстыру. Мазмұны: Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білім. Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ілгермелі шетел тілі (ағылшын тілі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: шетел тілін тереңдетіп оқыту. Мазмұны: Тақырып бойынша толық баяндамалар. Жаңалықтар мен репортаждар. Қазіргі заманғы проблема бойынша мақалалар мен хабарламалар, қазіргі заманғы көркем проза. Таныс мәселе бойынша пікірталасқа белсенді қатысу, өзінің пікірін түсіндіру және қорғау. Өзекті мәселе бойынша «қолдаймын» және «қарсымын» барлық дәлелдерді айту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дипломатия және дипломатиялық қызмет негіздері
  Несиелер: 6

  Мақсаты: дипломатиялық және консулдық қызмет негіздерін оқыту. Мазмұны: дипломатияның және дипломатиялық қызметтің мәні мен қалыптасуы. Дипломатиялық өкілдік қызметінің негізгі бағыттары. СІМ: қызметі, құрылымы, қызмет түрлері. Құзыреттіліктер: - дипломатиялық қарым-қатынастың даму заңдылығының негіздерін меңгеру, қазіргі жағдайда олардың әдістері мен тәсілдерін меңгеру, сондай-ақ оларды кәсіби қызметте қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көшбасшылық және қазіргі бизнес үдерістер
  Несиелер: 6

  Мақсаты: заманауи бизнес технологиялардың мәні мен мазмұнын ашу, оларды көшбасшы қолдану құралдарын меңгеру. Мазмұны: бизнес технологиялардың мәні мен ерекшеліктері. Саяси технологиялардың құрылымы. Бизнес технологиялардың процедуралық және техникалық компоненттері. Бизнес технологиялардың түрлері. Құзыреттіліктер: қазіргі экономикалық жағдайда бизнес құрылымдардағы көшбасшының имиджін қалыптастыру және жылжытудың негізгі технологияларын игеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кадрлық саясат және персоналды басқару стратегиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: адам ресурстарын басқару негіздерін оқыту. Мазмұны: кадр саясатының түсінігі мен мәні, принциптері мен функциялары. Мемлекеттік азаматтық қызметтің кадрлық әлеуеті, оның даму тенденциялары. Мемлекеттік кадр саясатын іске асырудың принциптері мен тетіктері. Азаматтық қызмет персоналын бағалаудың Кадрлық технологиялары. Құзыреттіліктер: кадрлық әлеуетті және оның мемлекеттік басқарудағы мүмкіндіктерін диагностикалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көшбасшылықтағы имиджмейкинг
  Несиелер: 6

  Мақсаты: саяси басшылардың, мемлекет қайраткерлерінің оң имиджін моделдеуде қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. Мазмұны: жаңа ғылыми-қолданбалы пән ретінде имиджмейкингті зерттеу; ерекше қызмет ретінде брендинг пен саяси имиджмейкерлікті зерттеу; саяси имидждердің дамуындағы бұқаралық коммуникация құралдарының миссиясын өзектілендіруді талдау; құзыреттер: психологиялық манипуляцияның мәселелерін жалпылау; саяси имиджмейкингтің заманауи технологияларын, техникасын зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шешендік өнері
  Несиелер: 4

  Мақсаты: шешендік өнер негіздерін үйрету. Мазмұны: шешендік өнер ұғымы және оның әлемдік мәдениеттегі орны. Шешендік өнердің мәні, тарихы, маңызы. Іскерлік адамның сөйлеу мәдениеті. Сөз сөйлеу мазмұнын баяндау тәсілдері. Құзыреттіліктер: аудиторияның алдында көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, басқару жүйесіндегі шешендік шеберліктің рөліне назар аудару.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маркетинг және менеджмент
  Несиелер: 6

  Мақсаты: менеджмент және маркетинг концепциялары туралы тұтас, кешенді түсініктерді қалыптастыру. Мазмұны: маркетингтің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Маркетинг функциялары, түрлері. Саяси ортада маркетингтік технологияларды қолдану. Қазіргі қоғамдағы саяси менеджмент. Идеологиялық науқан басқару түрі ретінде. Менеджменттегі коммуникация. Құзыреттіліктер: маркетинг және экономикалық қатынастарды басқарудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  саяси шындық талаптарына сәйкес жеке тұлғаны дамытуға бағытталған кадрларды даярлау бағдарламалары мен әдістемесін қолданады

 • Код ON2

  мемлекеттік және басқа тілдерде табысты және позитивті іскерлік коммуникацияға қабілеттілік танытады

 • Код ON3

  көшбасшылық шеберлік талаптарына сәйкес креативті қабілетке бағытталған жеке қасиеттерді дайындау әдістемесінің негіздерін қолданады

 • Код ON4

  өзінің сандық ресурстарын құрады, саяси жағдайлар туралы мәтіндерге, ақпараттық хабарламаларға контент-талдау және семантикалық талдау жүргізеді

 • Код ON5

  әр түрлі әлеуметтік топтардың әлеуметтік-саяси, этномәдени, психологиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету және топтастыру үшін ұйымда көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді

 • Код ON6

  даму стратегиясынан туындайтын мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру және мемлекеттілікті нығайту үшін бағдарламаларды орындайды

 • Код ON7

  көшбасшы үшін қажетті әлеуметтік ғылымның жүйелендірілген теориялық және әдіснамалық білімін суреттейді, қойылған міндеттерді шешудің инновациялық идеяларына бастамашылық етеді

 • Код ON8

  мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың жалпы және арнайы әдістерін пайдалана отырып, қазіргі заманғы саяси процестерді талдайды

Top