Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03110 Аймақтану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру;
  • оқылатын шет тілінде БАҚ материалдарын таныстыра алады; кәсіби қарым-қатынас саласы шеңберінде түпнұсқа баспа және дыбысталған мәтіндерге шет тілінде реферат, аннотациялай алады; кәсіби қарым-қатынас саласында өз көзқарасын дәлелді түрде жеткізе алады;
  • жалпы әлемдік тарихи процестер шеңберінде мамандану аймағы елдерінің тарихи, әлеуметтік, саяси дамуының заңдылықтары мен үрдістерін талдайды және оларды бизнес-құрылымдар, коммерциялық емес және қоғамдық ұйымдар қызметінде қолданады;
  • ақпараттық-сараптамалық қызметте пайдалану үшін өңірлердің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, геосаяси дамуының ерекшеліктерін ашады және кешенді өңірлік талдау үшін зерттеудің негізгі әдістерін қолданады;
  • ақпараттық-талдау орталықтарында, қоғамдық және саяси ұйымдарда, бұқаралық ақпарат құралдарында тарихи және әлеуметтік-саяси аспектілерді әзірлеу;
  • дипломатиялық, халықаралық-саяси, академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу бірлестіктерінің қызметінде алған білімдерін қолдана отырып, қауіпсіздік, интеграция және жанжалдар теориясының негізінде әлемнің түрлі аймақтарындағы өңірлік проблемаларды талдайды;
  • мамандық бойынша мәтіндерді талдай және халықаралық - аймақтық мәселелер бойынша пікірталастарға дәлелді түрде қатыса отырып, шет тілдерін білуді қолдана отырып, өз көзқарасын жазбаша дәлелді баяндау дағдыларын көрсетеді.
  • ҚР СІМ-де, халықаралық және қоғамдық ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін келіссөздер жүргізу процесінің дағдыларын практикада қолдана отырып, дипломатиялық қызмет негіздерін, мемлекеттік хаттаманы, келіссөздер жүргізу теориясын білу;
Top