Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04209 5В030100-Құқықтану в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 4

  Мемлекет және құқық теориясы-Құқық пен мемлекет туралы білімнің барлық салалары үшін әдіснамалық маңызы бар, мемлекеттік-құқықтық Құрылыс практикасын жетілдіруге тікелей ықпал ететін іргелі ғылым. "Мемлекет және құқық теориясы" курсын оқытудың мәні мемлекет және құқық сияқты қоғамдық құбылыстардың мәнін түсінбестен, олардың қоғамдық өмірдегі рөлін түсінбестен қазіргі заманғы жағдайда бағдарлану, мемлекеттік-құқықтық тәжірибе мәселелерін шешу қиын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заңгерлерге арналған ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Мақсаты - студенттерге шет тілдерін меңгеруді жетілдіру, заңгердің кәсіби саласы бойынша ағылшын тілін меңгеруді дамыту, сондай-ақ оның дағдыларын қалыптастыру және мәдениетаралық қарым-қатынасқа дайындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 4

  Әзірленген курс Қазақстан Республикасы мен шет елдердің конституциялық құқығын зерттеуге арналған. Пән Конституция теориясын, азаматтығын, сайлау құқығын және адам мен азаматтың басқа да құқықтары мен бостандықтарын қамтиды. Конституциялық құқық институттарына ерекше назар аударылды: саяси жүйе, президенттік, парламентаризм, Конституциялық Әділет, Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің рөлі, жергілікті билік органдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-ағылшын
  Несиелер: 3

  Курстың негізгі мақсаты - студенттердің тілдік құзыреттілігін шет тілінде кәсіптік қызметтің негізі ретінде қалыптастыру, ол мынадай нақты тапсырмаларды қамтиды: тілдік материалдарды меңгеруді үйрену, соның ішінде заңдық лексика үшін лексиканы кеңейту; кәсіби білімді (кодтар, шешімдер, сот шешімдері, ғылыми әдебиеттер, меморандумдар және т.б.) алу үшін ағылшын тіліндегі мамандық бойынша оқу дағдыларын жетілдіру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 4

  Қылмыстық құқық Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқытылатын бейіндік пәндердің бірі болып табылады. Қылмыстық құқықты оқыту қылмыстық заңның әлеуметтік-саяси мәні мен заңды мазмұнын ашуды, оның нормалары мен институттарын құрайтын өзара байланысты, оларды ғылыми талдау әдістерін меңгеруді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықты зерттеу екі бөліКҚе бөлінеді: жалпы және ерекше. Азаматтық құқық жеке құқықта орталық орын алады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1-бабына сәйкес реттеу мәні: тауар-ақша және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар; мүліктік қатынастарға байланысты жеке мүліктік емес қатынастар; мүліктік қатынастарға байланысты емес жеке мүліктік емес қатынастар болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика теориясының негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияның объектісі болып тұтас жүйе ретіндегі экономика табылады. Яғни экономика адамдарды олардың өміріне қажетті заттармен қамтамасыз ететін қоғамдық өмір саласы. Экономикалық теорияның пәні ұзақ мерзімді тарихи дамудың нәтижесі болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық пәндер жүйесінде экономикалық теория ерекше орын алады. Адамның өмірі экономикамен тығыз байланыстылығымен шартталған және әрқайсымыздан экономикалық мәдениетке ие болуымызды талап етеді. Экономика заңдары мен принциптерін білу адамдарға сенімділік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заңды құжаттармен іс жүргізу(мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 4

  Пән құқықтық құжаттарды және іс қағаздарды жүргізу тәртібін үйрету машықтарын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғауды құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты қазіргі еңбек заңнамасын, сондай-ақ ғылым мен өндірістің негізгі ережелерін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • HR-құқықтық негіздері
  Несиелер: 4

  Еңбек құқығы құқықтың жетекші салаларының бірі болып табылады және Қазақстанның қазіргі заманғы құқықтық жүйесіндегі көрнекті орын алад��, өйткені ол адам қызметінің ең маңызды салаларының бірі - еңбек қызметін реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазба (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 4

  «Академиялық жазба» курсы шеңберінде ғылыми мақалаларды жазуға арналған әдістеме ұсынылады: ғылыми мақала, эссе, емтихан, диплом, ғылыми жоба, магистратура және докторлық диссертациялар. Аннотациялар мен презентацияларды дайындау ережелері көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық Қазақстан Республикасының оқу орындарында оқытылатын маңызды бейінді пәндердің бірі болып табылады. Қылмыстық құқықты терең білу Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және сот органдарының табысты кәсіби қызметі үшін қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқық бойынша кейстер
  Несиелер: 4

  Курстың барысында жарияланған жергілікті сот-тергеу практикасынан алынған арнайы таңдалған оқиғалар зерттелді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Банк құқығы
  Несиелер: 4

  "Қазақстан Республикасының банктік құқығы" курсы банк қызметі процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды, атап айтқанда банктердің ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптерін және олардың банктік қызметтерді жүзеге асыру тәртібін реттейтін қатынастарды зерттейді. Пәннің мақсаты-белгілі бір білім жүйесін қалыптастыратын банк құқығының теориялық негіздерін оқу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сот риторикасы
  Несиелер: 4

  Шешендік өнердің мазмұны, тілдің кез-келген адам қызметін ұйымдастырудағы құралы болып табылатындығының мәнін дамытады. Әртүрлі іскерлік және тұрмыстық жағдайлардағы тілдің тәжірибелік рөлін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Риторика
  Несиелер: 4

  Курстың басты мақсаты - «Риторика» деңгейін арттыру студенттердің коммуникативті құзыреттілігі және риторика саласындағы білімді дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Қаржы құқығы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 4

  «Қаржы құқығы» курсы тыңдаушыларға қаржы құқығы ғылымының негізгі ұғымдары мен санаттарын, заңдылықтарын білуге, Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі қаржы құқығының орны мен маңызын, ерекшеліктерін ұғынуға, қаржылық-құқықтық қатынастар мен нормалардың аясын дұрыс анықтауға, қаржылық құқықтың негізгі институттарын біліп, оларды ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес-кейс құқығы
  Несиелер: 4

  The method of business cases is perfectly applied during training and during the examination of the knowledge of future employees during an interview with them. Students are offered to solve a specific problem situation in which the enterprise resides, either the employee or put before him questions that need to be reviewed and to make accurate decisions. The result of testing a business case is an effective solution of the task, discovered by a student, or a number of analytical conclusions made by him. Іскерлік істер әдісі оқыту барысында және болашақ жұмыскерлердің білімдерін сараптау кезінде олармен әңгімелесу кезінде өте жақсы қолданылады. Студенттерге кәсіпорын жұмыс істейтін нақты проблемалық жағдайды шешу ұсынылады, немесе қызметкер немесе оның алдындағы сұрақтарды қарастыру және нақты шешімдер қабылдау қажет. Іскерлік жағдайды тестілеудің нәтижесі - студенттің тапқан тапсырмасының тиімді шешімі немесе ол жасаған бірқатар аналитикалық қорытындылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтың ерекше бөлігі шарттардан туындайтын, сондай-ақ шарттан тыс табиғатқа ие міндеттемелердің жекелеген түрлерін құқықтық реттеуге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының отбасылық және мұрагерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Отбасылық құқық - отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жүйесі, яғни азаматтардың некеден, туыстықтан, асырап алудан, баланы асырап алудан туындайтын жеке және мүліктік қатынастар жүйесі. Мұрагерлік құқық - қаза тапқан азаматтың мүлкін басқа тұлғаларға беру шарттарын, тәртібін және лимиттерін белгілейтін азаматтық-құқықтық нормалардың жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс - жүргізу құқықғы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы немесе заңгерлерді дәстүрлі түрде деп атайды азаматтық процесс – құқықтың іргелі салаларының бірі, Қазақстан Республикасының заң ЖОО-да оқытылатын оқу және ғылыми пән және базалық пәндер циклінің іргелі курстар тізіміне кіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Тұрғын үй құқығы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй қатынастары құқықтық реттеуді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән кәсіпкерлік қызметтің теоретикалық аспектілерін, ұйымдастырушылық түрлерін, кәсіпкерліктің қызметтін, бизнесті жоспарлаудың принциптері мен ережелерін, компанияның бизнес-жоспар жасау әдістемесін құруды қамтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы" пәні базалық пәндер циклінің міндетті компонентінің тізбесіне кіреді. "Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы" курсының мақсатты мақсаты студенттердің кейіннен қызметтік міндеттерін кәсіби орындау үшін қажетті білім, білік және дағды кешенін игеруін қамтамасыз етуден тұрады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  The purpose of the discipline: the formation of a system of knowledge to counter corruption and the development on this basis of civil position in relation to this phenomenon. "Fundamentals of anti-corruption culture" is a complete interdisciplinary system of knowledge for all specialties and areas of training bachelors.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмстық іс - жүргізу құқықғы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы құқықтың дербес саласын білдіреді және бірыңғай қазақстандық құқықтық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл пәнді оқу үшін 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы, 2014 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі, сондай-ақ 2014 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі негіз болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Негізгі мақсат - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті әдістермен дұрыс білім базасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Formation of anti-corruption culture in universities of the Republic of Kazakhstan Discipline is aimed at the formation of an anti-corruption outlook, the culture of students.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  Қоршаған табиғи ортаны қорғау, сауықтыру және жақсарту, оған шаруашылық және өзге де қызметтің зиянды салдарларының алдын алу және жою саласындағы қоғамдық қатынастарды зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы Прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты Қазақстан Республикасында заңгердің кәсіби қызметінде қажетті прокурорлық қадағалау нормаларын білуін қалыптастыру болып табылады. "ҚР прокурорлық қадағалау" оқу пәні маңызды құқықтық пәндердің бірі, оны зерделеу қажет, өйткені аталған курс шеңберінде Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының ұйымдастырылуы, қызметі және өкілеттігі мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммерциялық және басқа ұйымдардағы қызметтің мүдделеріне қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтар
  Несиелер: 5

  "Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық" курсы шеңберінде жекеше нотариустар, аудиторлар, жеке детективтер мен күзетшілер жасайтын қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды саралау және оларды жасағаны үшін жауапкершілік мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Авторлық құқықты қорғау (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 3

  Курста авторлық құқық мәселелері, оның қағидаттары, объектілері, субъектілері, жеке меншік және авторлық және аралас құқық авторларының мүліктік емес құқықтары; авторлық және авторлық құқықты бұзу, авторлық және сабақтас құқықтарды бұзғаны үшін жауаптылық және авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау туралы; патенттік құқық туралы, оның объектілері, объектілері және өнертабыстарды авторлық және мүліктік емес құқықтар туралы мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминология
  Несиелер: 5

  "Криминология" пәні қылмысты, оның себептері мен жағдайларын, сапалық және сандық сипаттамаларын, тұтастай алғанда қылмыстық әрекеттердің және оның жекелеген түрлерінің алдын алу жөніндегі шараларды терең зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  "Криминалистика"пәнін меңгеру мақсаты: студенттерді криминалистиканың жалпы теориясының тұжырымдамалық негіздерімен, оның ұғымдық аппаратымен, жеке теорияларымен, қылмыстарды анықтауды, ашуды және тергеуді техникалық-криминалистикалық қамтамасыз етумен, тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасымен және жеке түрлер мен топтардың қылмыстарын тергеу әдістемесімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы құқыққорғау және сот органдары
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және сот органдары "оқу пәні маңызды құқықтық пәндердің бірі, оны зерделеу қажет, өйткені осы курс шеңберінде Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы, қызметі және өкілеттігінің мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зияткерлік меншік құқығы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 3

  «Зияткерлік меншік құқығы» пәні студенттердің зияткерлік және инновациялық қызмет тұжырымдамасын, зияткерлік меншік және зияткерлік меншік туралы заңдарын қалыптастыру болып табылады; «Зияткерлік меншік құқығы» кіші саласы, оның институттары, тұжырымдамасы, пәні мен әдісі және көздері; авторлық құқық қағидаттары, оның қағидаттары, объектілер, субъектілер, жеке меншік және авторлық және аралас құқықтар авторларының мүліктік емес құқықтарын оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  «Бухгалтерлік есеп» пәні бухгалтерлік есептің басқа түрлерінің арасында, оның субъектісі, әдісі, кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру сияқты нақты орынды анықтайды. Қаржылық есеп беру стандарттарын, бухгалтерлік қызметтің мазмұнын, оның әдістемелері мен тәсілдерін, оны жүзеге асыру мақсаттары мен әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энергетикалық құқық
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - қазіргі заманғы, салыстырмалы құқықтық және тарихи аспектілерінде энергетикалық құқық мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылық
  Несиелер: 5

  "Экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылық" пәні Экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылықтың қылмыстық-құқықтық сипаттамалары мен ерекшеліктерін зерттейді. Сондай-ақ қылмыстық-құқықтық жаза тағайындау түрлері мен тәртібін және қылмыстық жауаптылықтан босату тәртібін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Digital Маркетинг
  Несиелер: 5

  Сандық маркетинг курсы әлеуетті клиенттерді тарту және оларды тұтынушы ретінде сақтау үшін сандық технологияларды қолданатын өнімдер мен қызметтердің мақсатты және интерактивті маркетинг негіздерін зерттейді. Цифрлық маркетингтің негізгі мақсаттары брендті жылжыту және сатудың әр түрлі әдістер арқылы өсуі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Жер құқығы
  Несиелер: 5

  Жер құқығы жеке құқық саласы ретінде жер заңнамасын, табиғи ресурстарды пайдалану және қорғау, жерге меншік, өндіріс жағдайлары мен құралдарын ұйымдастыру ұтымды пайдалану және қорғау қатынастарын реттейтін құқықтық ережелер қарасытыралды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік сандық қызметтер
  Несиелер: 5

  Бұл саланың оқыту пәні басқарудың әртүрлі деңгейлерінің қызметін зерттеу және құқықтық жүйелерде ақпараттық жүйелерді және ақпараттық технологияларды қолдану салаларын дамыту болып табылады. Курстың негізгі мақсаты - студенттерге кәсіби қызметтің әртүрлі міндеттерін шешуде заманауи компьютерлік технологияларды пайдалану бойынша білім мен дағдыларды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: құқықтық институттарды зерттеу, экономикалық нарықтық қатынастарды бейнелейтін кешенді және оларды мемлекеттік реттеу. Азаматтық, әкiмшiлiк, қаржы заңдары кәсiпкерлiк (шаруашылық) қызметпен және экономикалық процесстердi мемлекеттiк басқарумен байланысты қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  «Салық және салық салу» курсы барлық экономикалық бағытында оқитын бакалавриаттар дайындауда арнайы оқу пәні болып табылады. «Салық және салық салу » пәнін оқу курсында салықтар мен заңды және жеке тұлғалардың бюджеттің табыс бөлігіне сәйкес деңгейде қалыптастыру мақсатында төлейтін басқа міндетті төлемдерді теориялық және практикалық тұрғыда үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық құқық (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  "International economic law" is an increasingly seminal field of international law that involves the regulation and conduct of states, international organizations, and private firms operating in the international economic arena. As such, international economic law encompasses a broad range of disciplines touching on public international law, private international law, and domestic law applicable to international business transactions.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот процесін модельдеу
  Несиелер: 3

  Сот практикасының қажеттілігі, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы курсында мүмкіндіктердің жоқтығы, студенттерге процессуалдық ерекшеліктердің қолданбалы тақырыптары туралы терең білім беру әртүрлі азаматтық істерді қарау және шешу осы курсты оқу үдерісіне енгізуге әкелді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Су құқығы
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының Су құқығы" пәні Қазақстан Республикасының су заңнамасы суды пайдалану және қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық процестегі конфликтология мен медиация
  Несиелер: 4

  Қылмыстық процесті оңтайландыру үшін медиация рәсімдерін қолдану барлық салаларда, оның ішінде қылмыстық іс жүргізу саласында қолданыла бастады. Курста Медиация саласы жеке және (немесе) заңды тұлғалардың қатысуымен, сондай-ақ кішігірім және орташа ауыр қылмыстар туралы істерде қарастырылатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқықтық қатынастардан туындайтын даулар (қақтығыстар) оқытылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық сот ісін жүргізудегі дәлелдеу мен дәлелдемелер
  Несиелер: 3

  Курстың барысында дәлелдемелер мен дәлелдер тек қана дәлелдеу субъектісін ашып, жауапкершілік дәлелдерін таратумен, сондай-ақ сот практикасының призмасы арқылы азаматтық процестің барлық кезеңдері мен түрлерін қамтитын пәнаралық тәртіптік заң институты ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы институт ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокаттық және нотариалдық қызмет
  Несиелер: 5

  Пән адвокатурада адвокаттық және адвокаттық қызмет туралы заманауи заңдарды жақсы білетін және өз білімдерін іс жүзінде қолданатын жоғары білікті мамандар даярлау, сондай-ақ заңның және мемлекеттің құқықты дамыту жолындағы үздіксіз үдеріс ретінде мемлекеттің дамуы мен жетілуін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық іс жүргізудегі өкілдік
  Несиелер: 5

  Азаматтық сот ісін жүргізу өкілдіктің институтының ерекшеліктерін қарастырады. Азаматтық сот ісін жүргізуде азаматтық іс жүргізудегі өкілдік - субъектілердің, өтініш берушілердің субъективті құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын процедуралық кепілдіктің функциясын орындайтын азаматтық іс жүргізу мекемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құқықтық тәжірбиедегі медиациялық және балама дауларды шешу (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  The course "Mediation and other alternative ways to resolve disputes" is a new course for higher education institutions. Within the framework of this discipline, various alternative ways of resolving disputes out of court in various foreign countries, the legal framework of mediation and the activities of arbitration courts are investigated.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы сауда мәмілелерінің құқығы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Discipline is aimed at in-depth study and assimilation of the theoretical provisions of the course “Law of Foreign Economic Transactions”, the meaning of legal norms enshrined in the regulations in the field of private international law, identifying the essential specificity of statics and dynamics of public relations, which are the subject of private international law of private their doctrinal interpretation.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның және ұйымның төлем қабілетсіздігінің құқықтық негізі
  Несиелер: 3

  Мақсаты-студенттердің заңды және жеке тұлғалардың дәрменсіздігінің (банкроттығының) құқықтық мәселелері мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жер қойнауын пайдалану құқығы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнама принциптері туралы терең және жүйелендірілген білім беру; жер қойнауын тиімді және кешенді пайдалану және жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарын оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Атқарушылық өндіріс
  Несиелер: 5

  Атқарушылық іс жүргізу-қазақстандық құқықтың қарқынды дамып келе жатқан саласы, ол соңғы уақытта неғұрлым өзекті мәнге ие болады. Курс атқарушылық іс жүргізу борышкерге мәжбүрлеп әсер етудің соңғы кезеңі болып табылады және Өндіріп алушының құқықтары мен мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған құқық қолдану қызметі саласы ретінде қаралуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының тау-кен құқығы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны: Қазақстан Республикасының тау-кен құқығының қалыптасу, рәсімдеу, жетілдіру және даму перспективасы, тау-кен құқығының негізгі көздерімен танысу, мінездеме ұғымын анықтау, нысаны, мазмұны және заңды күші бойынша әр түрлі құқық көздерінің субординациясы, қоғамдық тау-кен қатынастарын реттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сынамалар мен тауар үлгілерін алу іс-шараларын жүргізу және тәртібі
  Несиелер: 3

  Пән аясында тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеу тәртібі стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады, ол болмаған кезде тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеудің жалпы тәртібі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оңалту және банкроттық саласындағы құқықтық қолдау
  Несиелер: 3

  "Жеке және заңды тұлғалардың дәрменсіздігінің (банкроттығының) құқықтық мәселелері" курсын оқу басқа салалық және арнайы заңды пәндермен пәнаралық байланыстарды орнату және бекітуді қамтамасыз етеді, азаматтық-құқықтық мамандану пәндерін тиімді оқыту үшін жағдай жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Алқабилер институты
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы алқабилер соты - тоғыз азаматтың және екі кәсіби судьяның қазылар алқасынан тұратын сот жүйесінің институты. Курс қылмыстық процесс барысында алқабилердің қатысуы, олардың өкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері сияқты мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сараптамалық және бағалау жұмыстарын реттеудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 3

  Курста тергеу әрекеттерін жүргізу барысында дәлелдемелік ақпаратты алудың теориялық және әдістемелік негіздері баяндалды, оларды жүргізудің ұсыныстары мен тактикалық тәсілдеріоқытылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  қоғамның қазіргі жағдайына қатысты тарихи, әлеуметтік-саяси және философиялық жағдайларды білу және түсіндіре білу.

 • Код ON2

  қарым-қатынас және құқықтық құжаттарды практикада құрастыру дағдыларын білу және қолдана білу, кәсіби мәселелерді шешу үшін шет тілдерін қолдана білу.

 • Код ON3

  әкімшілік, қылмыстық заңнаманың теориялық білімін практикалық қызметте қолдана білу және білу.

 • Код ON4

  қаржы-банк заңнамасының нормаларын білу және тәжірибеде қолдана білу

 • Код ON5

  тергеудің, сотқа дейінгі және соттық қараудың, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізудің барлық сатыларында іс жүргізу құжаттамасын білу және жасай білу.

 • Код ON6

  іс жүзінде қолдана білу және тиісті тәжірибе кезінде заң дәлелдерін баяндай білу.

 • Код ON7

  Зияткерлік меншік, корпоративтік құқық, еңбек заңнамасы және т. б. нормаларын білу және тәжірибеде қолдана білу.

 • Код ON8

  практика жүзінде маркетинг, сот процесі және медиация үлгілерін құру.

 • Код ON9

  салық, кеден, сараптама заңнама нормаларын білу және тәжірибеде қолдана білу.

 • Код ON10

  азаматтық-құқықтық қатынастар саласында білікті заң қорытындыларын және кеңес беру қабілеті.

 • Код ON11

  нарықты талдау және тәуекелдер есебін жүргізу, экономикалық орнықтылықты талдау және оны жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу білігі.

 • Код ON12

  заңнамамен берілген мүмкіндіктерді жүзеге асыруға және пайдалануға кәсіби көмек көрсету қабілеті

Top