Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11113 Мейрамхана бизнесі в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейрамхана ісінің негіздері
  Несиелер: 4

  Қоғамдық тамақтандыру саласында қабылданған негізгі терминдер мен ұғымдарды,қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру саласындағы нормативтік-құқықтық базаны, тамақтандыру кәсіпорындарының ұйымдық құрылымын, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының өндірістік-сауда құрылымын,тамақтандыру индустриясы кәсіпорындарының жіктелуі мен құрылымын, қызмет көрсетуші және өндірістік персоналға қойылатын жалпы талаптарды, мейрамхана клиенттеріне қызмет көрсету принциптерін зерделеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейрамхана шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Мейрамхана шаруашылығы саласының негізгі түсінігін, мейрамхана шаруашылығының құрылымын, тамақтандыру кәсіпорны қызметінің негізгі технологиялық процестерін, ғимараттардың құрылымын және мейрамхана қызметінің негізгі функцияларын, мейрамханалардың инженерлік-техникалық жабдықтарын, мейрамханалардың көлемдік-жоспарлау шешімдерін, мейрамханалардың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жүйесін, қызмет көрсетудің материалдық-техникалық базасын оқып білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия /TIS
  Несиелер: 4

  Негізгі химиялық заңдарды, зат құрылысы теориясын, ерітінділер теориясының негіздерін, тотығу-тотықсыздану процестерінің теориясын, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттерін, кешенді қосылыстардың құрылысын, қасиеттерін және қолдануын, сапалы сандық талдаудың негізгі әдістерін зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қонақжайлылық индустриясындағы қызмет көрсету психологиясы
  Несиелер: 4

  Қызмет көрсету саласындағы іскерлік қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктерін, олардың темпераментін, сипатын, психотипін, қарым-қатынастағы позициясын ескере отырып, клиенттермен өзара іс-қимыл және жұмыс істеу, қақтығыстарды болдырмау, көшбасшылық және басшылық заңдылықтары, табысты сату технологиясы, іскерлік қарым-қатынас этикеті және этикасын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мейрамхана cервисінің мәдениеті
  Несиелер: 4

  Сервистің психологиялық, этикалық, эстетикалық, өндірістік-технологиялық, ұйымдастырушылық мәдениетінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын, сервистік қызметтің пайда болуы мен дамуының әлеуметтік алғышарттарын, мейрамхана бизнесі саласында сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру теориясын, қызмет көрсету саласының қызметкерлері мен тұтынушылар арасында туындайтын өзара қарым-қатынастар маркетингін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мейрамхана ісінің халықаралық индустриясы**
  Несиелер: 3

  Әлемдік қонақжайлылық индустриясының дамуының негізгі кезеңдерін, әлемнің әр түрлі елдеріндегі мейрамхана кәсіпорындары пайдаланатын қызмет көрсетудің нысандары мен әдістерін, әлемнің әр түрлі елдеріндегі мейрамхана ісінің сипаттамалары мен ерекшеліктерін, қонақжайлылықтың әлемдік индус��риясының дамуының қазіргі заманғы үрдістерін, тамақтану кәсіпорындарының типтерін және олардың Қазақстанда және шетелде жіктелуін, мейрамхана бизнесінің әлемдік желілерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азық-түлік тауарларын тану
  Несиелер: 6

  Тамақ өнімдерінің жіктелуі мен ассортиментін; өнімдердің химиялық құрамын, тағамдық құндылығын, олардың қасиеттерінің әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруін; өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды; шикізатты сақтау шарттары мен мерзімдерін; тамақ өнімдерінің аспаздық қасиеттерін оқып білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жабдықтары
  Несиелер: 5

  Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарын, жылу, механикалық, жуу және тоңазытқыш жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау ерекшеліктерін, Берілген технологиялық жағдайларға арналған технологиялық жабдықтар мен автоматика аспаптарын таңдау әдістемесін, технологиялық жабдықтарды есептеу әдістерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика /TIS
  Несиелер: 5

  Сызықтық және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясын, жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрияны, бір және көп айнымалылардың, қатарлардың, дифференциалдық теңдеулерді дифференциалдық және интегралдық есептеулерді және оларды инженерлік-техникалық есептерде қолдануды оқып білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мейрамханаларды кешенді жабдықтау
  Несиелер: 5

  Мейрамхананың негізгі үй-жайларының сипаттамасын, аспаздық және кондитерлік өндірістің технологиялық жабдықтарының құрылымы мен негізгі түрлерінің қолданыстарымен танысу: механикалық, жылу және тоңазытқыш жабдықтары, технологиялық жабдықтарды, қауіпсіз пайдалану ережесі, аспаздық өнімдерді тарату түрлері және ұсыну ережелерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мейрамхана бизнесі саласындағы кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызмет негіздерін, мейрамхана бизнесіндегі кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандарын зерттеу, мейрамхана ісіндегі кәсіпкерлік қызметті реттеу, тамақтануды ұйымдастыруды бизнес-жоспар��ау,өміршеңдігін анықтау және жаңа бизнес-концепцияларды құру әдістері; экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау әдістемесін оқып білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету кәсіпорындарының жабдықтары
  Несиелер: 5

  Қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың технологиялық жабдықтарының қазіргі жағдайын, жылу, механикалық, жуу және тоңазытқыш жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау ерекшеліктерін, технологиялық жабдықтарды пайдалану ережелерін, технологиялық жабдықтардың құрылымы мен қолданылатын жабдықтардың сипаттамаларын, технологиялық жабдықты есептеу әдістерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоғамдық тамақтанудағы карвинг технологиясы
  Несиелер: 5

  Карвингтің даму тарихын, карвингтің негізгі тәсілдері мен құралдарын, тағамдар мен салаттарды декорациялау принциптерін, негізгі тағамдарды декорациялау принциптерін, сусындар дизайнының принциптерін, көкөністер мен жемістерден композиция жасау принциптерін оқып білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Коктейльдер мен сусындарды дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Сусындар өндірісінің отандық және шетелдік технологияларын, технологиялық процестің ерекшеліктерін, бар ісі саласындағы нормативтік, техникалық және технологиялық құжаттаманы, барда тұтынушыларға қызмет көрсетудің негізгі этикалық, мәдени және конфессиялық айырмашылықтарын, барда сусындарды өндіру мен берудің технологиялық процесін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аспаздық тағамдар мен кондитерлік өнімдерді безендірудегі заманауи үрдістер
  Несиелер: 5

  Тамақтану кәсіпорындары өндірісінің құрылымын, қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындары жұмысының іскерлік стилін, үстелді эстетикалық безендіру принциптерін, аспаздық тағамдар мен кондитерлік өнімдерді безендірудің эстетикалық талаптарын, тағамдарды және аспаздық өнімдерді безендірудің заманауи үрдістерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейрамханалық қызмет көрсетулерді стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасында стандарттау және сертификаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды; стандарттау және сертификаттаудың заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерін, тамақтану кәсіпорындарының қызметін реттейтін халықаралық нормативтік құқықтық актілерді, стандарттау әдістерін; стандарттардың түрлері мен санаттарын, мейрамхана қызметі сапасының сәйкестігін бағалау тәсілдерін, қызмет көрсету саласындағы стандарттау және сертификаттау мәселелерін зерделеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамдық тамақтану өнімдерін өндірудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Қоғамдық тамақтану жүйесінде қолданылатын өнімдерді өңдеудің инновациялық тәсілдері мен техникалық құралдарын: "sousvide" төмен температуралы жылумен өңдеу, текстуралық ас техникасы: сферификация, эмульсификация, желімдеу, технологиисоок&Chill, лъдомиксинг, тһегмоміх технологиясы, тамақ өнімдерін сақтау мерзімін ұзартатын заманауи технологиялар мен тәсілдерді, foodparing жүйелерін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау (барлық мамандықтарға) OOSPP-4-2019
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Қоғамдық тамақтанудың салалық ерекшеліктерін, қоғамдық тамақтанудың ұйымдық-құқықтық нысандарын, кәсіпорындардың ұйымдық құрылымын, қызметтің нормативтік базасын, жабдықтауды ұйымдастыруды, қойма және ыдыс шаруашылығын, өндіріс құрылымын, негізгі өндірістік цехтар мен қосалқы үй-жайлардың жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыруды, өндірістік персоналдың негізгі санаттарын, оған қойылатын талаптарды, персоналдың еңбегін ұйымдастыру мен нормалауды оқып білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары /2
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызметтің нақты түріне арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қолданылатын компьютерлік жабдықтар мен мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің негі��гі типтерін, жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етудің мақсатын зерттеу: мейрамхана - қонақ үй бизнесінің бағдарламалары Рарус: мейрамхананы басқару, мейрамханалық қызметті автоматтандыру жүйесі R-Keeper, Ресторатор, тамақтануды жоспарлау және есепке алуға арналған компьютерлік жүйелерді оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 3

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана бизнесіндегі есеп және есеп беру
  Несиелер: 5

  Іс жүргізуді ұйымдастыруды, құжаттаманы және статистикалық есептілікті сапалы ресімдеуді, түгендеу түрлерін (өнімдерді, тауарларды, ыдысты, жиһазды), түгендеуді жүргізу тәртібін, шикізат, тауарлар, ақша қаражатының түсуін есепке алуды жүргізу, сондай-ақ табиғи кему, тасымалдау, сақтау және өткізу кезіндегі тауарлық шығындар, сыну, сыну және бүліну салдарынан болған шығындар есебін жүргізуді оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 3

  Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесіндегі машиналық графика. Құрылыста жобалау үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесіндегі соңғы элементтер әдісі. Соңғы элементтер әдісі арқылы құрылыс конструкциялары мен құрылыстарының беріктігін талдау. Құрылыс конструкциялары мен олардың элементтерін жобалауға арналған бағдарламалық құралдар. Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесінің техникалық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық индустриясындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есептің нормативтік-құқықтық базасын, бухгалтерлік құжаттарды және оларды жасауға қойылатын талаптарды, бухгалтерлік есеп негіздерін, қонақжайлылық индустриясындағы баға белгілеу ерекшеліктерін, өнімнің өзіндік құнын анықтау әдістерін, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысандарын, бухгалтерлік есеп беруді, бухгалтерлік баланс құрылымын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропа халықтарының тамақтану мәдениеті
  Несиелер: 5

  Жалпы мәдени-құндылықты бағдарлар мен тарихи-мәдени мұраларды, Еуропа халықтарының тамақтану дәстүрі мен мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктерін, ұлттық ыдыс-аяқтардың, жабдықтардың негізгі түрлерін, ұлттық тағамдардың технологиясында қолданылатын аспаздық өңдеудің механикалық режимдерін, жылумен өңдеудің негізгі тәсілдерін, әдістерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана тағамдарын дайындау технологиясы
  Несиелер: 6

  Тағамдарды, сусындарды және аспаздық өнімдерді әртүрлі ассортиментте өндірудің технологиялық процестерін, шикізат, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды, мәзірдің әр түрлі түрлерін, жылумен өңдеу тәсілдерін: оларды қолданудың тәсілдері мен ерекшеліктерін зерделеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика F
  Несиелер: 3

  Веб-дизайн: құрылымы және мазмұны. Компьютерлік графика және веб-дизайн: CorelDRAW, Adobe Photoshop. Веб-сайтты құру технологиялары. HTML тілі. Тіл HTML ерекшеліктері мен негізгі тегтері. Веб-сайттың ыңғайлылығы. Веб-сайтты құру технологиялары. Веб-сайтты құру технологиялары. Клиенттік технологиялар. Сценарийлер мен оқиғаларды өңдеу. Javascript Интернеттегі веб-сайтты жылжыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана қызметтерін ілгерілету және сату технологиялары
  Несиелер: 4

  Сатып алу-сату заты ретінде қызметтің айрықша ерекшеліктерін, мейрамханалық кәсіпорын маркетингінің теориялық негіздерін, мейрамхана қызметі маркетингінің ерекшеліктерін, мейрамханалық қызметтердің жіктелуі мен сегменттелуін, тауарды ілгерілту элементтері мен стратегиясын, сату түрлерін, белсенді сату технологиясын, сауда презентациясының әдістерін, сатып алу тәртібін, сатып алушыны іздеу және бағалау әдістерін оқып білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейрамхана сервисінің технологиясы
  Несиелер: 6

  Қызмет көрсету үрдісінің ерекшеліктерін, қызмет көрсету әдістері мен түрлерін, оларды әр түрлі класстағы және мамандандырудағы мейрамханаларда жіктеуді, қызмет көрсетуді ұйымдастырудың негізгі кезеңдерін, тағамдарды, тісбасарларрды, сусындарды беру ерекшеліктерін, заманауи қызмет түрлері мен қызмет көрсету түрлерін, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қабылдаулар мен банкеттерге қызмет көрсетуді ұйымдастыруды оқып білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бар ісі
  Несиелер: 6

  Бар қызметтерінің жіктелуін және оларға қойылатын жалпы талаптарды, бардарды жабдықтауды ұйымдастыруды, бардың сауда үй-жайларының түрлері мен сипаттамаларын, барменнің жұмыс орнын жоспарлауға және ресімдеуге қойылатын талаптарды, шараптарды, бар ыдыстарын, мүкәммалды және бар аксессуарларын, коктейльдер мен сусындарды жіктеуді оқып білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында өндіріс технологиясы
  Несиелер: 6

  Тамақтану кәсіпорындарындағы өндіріс технологиясын, тамақтандыруды ұйымдастырудың негізгі өндіріс процестерін ұйымдастыру мен үйлестіруді, өндіріс құрылымын, өндірістік және технологиялық процестердің элементтерін; өндіріс жұмысын жедел жоспарлау әдістерін, өнімді өндіру және өткізу процестерін ұйымдастыру, негізгі өндірістік цехтар мен қосалқы үй-жайлардың қызметін оқып білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орта Азия халықтарының тамақтану мәдениетінің дәстүрлері мен ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Жалпы мәдени-құндылықты бағдарлар мен тарихи-мәдени мұраларды, Орта Азия халықтарының тамақтану дәстүрі мен мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктерін, ұлттық тағамдардың, ұлттық тағамдардың негізгі тәсілдерін, әдістері мен тәсілдерін, механикалық, жылумен аспаздық өңдеу режимдерін, ұлттық тағамдардың, ұлттық ыдыстың, Мүкәммалдың, жабдықтардың негізгі түрлерін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық тағамдар дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Ұлттық тамақтану мәдениетінің негізін әлеуметтік, діни, медициналық, тарихи, табиғи-климаттық, географиялық, ақпараттық және басқа да аспектілер тұрғысынан қарастыру, рационалды тамақтанудың негізгі принциптерін, аспаздық өнімнің жіктелуін және оны дайындаудың негізгі тәсілдерін, ұлттық тағамның ерекшеліктерін, Қазақстанда тағамды дайындау, безендендіру және беру технологиясының ерекшеліктерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамханалық бизнес кәсіпорындарының стратегиялық менеджменті
  Несиелер: 5

  Тамақтану кәсіпорындарының стратегиялық менеджментінің негіздерін, мейрамхана бизнесінің ерекшелігін ескере отырып, фирманың стратегиясын қалыптастыру әдістемесін және оны жүзеге асыру алгоритмін, мейрамханалық бизнес кәсіпорнының сыртқы және ішкі ортасын, стратегиялық талдау әдіснамасын, тәуекел-менеджмент және дағдарысқа қарсы басқару негіздерін, жобалар мен өзгерістерді басқаруды, тамақтандыру кәсіпорны қызметінің нәтижелерін статистикалық модельдеу және болжау негіздерін зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыруда тағам қауіпсіздігі жүйесін әзірлеу
  Несиелер: 5

  Адам үшін қауіптілік түрлерін және тамақ өнімдерінің қауіпсіздік критерийлерін, негізгі ғылыми және техникалық мәселелерді, сондай - ақ тамақ өндірісінің техникасы мен технологиясының даму үрдістерін, тамақ қауіпсіздігі менеджментінің негіздерін, тез тамақтану өнімдерінің тәуекелдерін басқару әдістерін, жаңа өнімді әзірлеудегі тәуекел-менеджмент негіздерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау саласындағы негізгі ұғымдарды, қоғамдық тамақтану өнімдері мен қызметтерінің сапасын бақылауды жүргізудің нормативтік-құқықтық базасын, сәйкестендіру әдістерін, бұрмалауды анықтау тәсілдерін, оның салдары мен алдын алу шараларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тез тамақтану өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Тез тамақтану қызметтері үшін ХАССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұжырымдамасын, тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйесінің негізгі талаптарын, ХАССП тұжырымдамасының принциптерін, кәсіпорындарда ХАССП тұжырымдамасын іске асыру бойынша нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдарды зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізаттарының қауіпсіздігі және талдау
  Несиелер: 5

  Азық-түлік өнімдерінің азық-түлік қауіпсіздігінің нормативтік-заңнамалық негіздерін, азық-түлік шикізатының, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін: мәні, деңгейлері, түрлері, оны бағалаудың негізгі өлшемдерін, азық-түлік өнімдерін сәйкестендіру және бұрмалау тәсілдерін, азық-түлік өнімдеріне сараптама жүргізу алгоритмін оқып білу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақжайлық индустриясынындағы кәсіби этика және этикет
  Несиелер: 5

  Кәсіби этика және этикет әдістемесін, іскерлік келіссөздер, кездесулер, кеңестер, көпшілік алдында сөз сөйлеу, телефондық іскерлік қарым-қатынас жүргізудің принциптері мен заңдылықтарын, шетелдік іскерлік серіктестермен келіссөздер жүргізу ерекшеліктерін, іскерлік хаттама және іскерлік этика негіздерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем халықтарының тамақтану дәстүрі мен мәдениеті/
  Несиелер: 4

  Жалпы мәдени-құндылықты бағдарлар мен тарихи-мәдени мұраларды, әлем халықтарының тамақтану дәстүрі мен мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктерін, әлемнің түрлі елдерінің ұлттық тағамдарын, негізгі тәсілдерін, әдістері мен тәсілдерін, механикалық, жылумен аспаздық өңдеу режимдерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас психологиясының теориялық негіздерін, қонақжайлылық индустриясындағы коммуникативтік техника мен іскерлік қарым-қатынас технологиясын, іскерлік келіссөздер, кездесулер, кеңестер, көпшілік алдында сөз сөйлеу, телефондық іскерлік қарым-қатынас жүргізудің принциптері мен заңдылықтарын, шетелдік іскерлік серіктестермен келіссөздер жүргізу ерекшеліктерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сервистік іс-әрекеттегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мейрамхана бизнесіндегі инновациялық қызметтің теориялық негіздерін мен жалпы принциптерін, мейрамхана қызметіндегі инновациялық тәсілдердің факторлары мен тенденцияларын, мейрамхана бизнесін дамытудағы инновациялық тәсілдер, мейрамхана бизнесіндегі инновациялық процестерді, құбылыстар мен стратегияларды оқып білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны басқару тәсілдерінің эволюциясын, тұтынушы мен өндіруші тұрғысынан сапаны, TQM тұжырымдамасының қағидалары мен мәнін, TQM тұжырымдамасының мәнін, Деминг философиясының негіздерін, PDCA циклін, ұйымда TQM принциптерін іске асырудың қазіргі заманғы тәсілдерін, сапаны жалпыға ортақ басқарудың болашағын, заманауи жүйелерді, әдістерді, сапаны басқару құралдарын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы сапа менеджменті жүйесі
  Несиелер: 5

  Мейрамханалық бизнес кәсіпорындары қызметтерінің сапа менеджментінің негіздерін басқару нысаны ретінде, олардың тұтыну нарығындағы маңызы мен функцияларын, мейрамханалық бизнес кәсіпорындарында қызмет сапасын қалыптастыру ерекшеліктерін, ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттардың ұсынымдарына сәйкес сапа жүйесін әзірлеу және енгізу әдіснамасын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында сервистік қызмет көрсету деңгейін бағалау
  Несиелер: 4

  Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнында қызмет көрсету сапасының көрсеткіштерін, қызмет сапасын бағалау әдістері мен әдістемелерін, әртүрлі факторларды бағалау негізінде қызмет көрсету сапасын анықтау әдістерін,қызмет көрсету деңгейін бағалау әдістерін және тұтынушыларға қызмет көрсету тиімділігін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мейрамханаларда қызмет көрсету сапасын бағалау әдістері
  Несиелер: 4

  Қоғамдық тамақтану қызметтерінің сапасын бағалау мен бақылаудың негізгі әдістерін зерделеу: сараптамалық, социологиялық,бейтарап аймақтар концепциясы, салыстырмалы сапаны анықтау әдістемесі, тұтынушылардың қанағаттану индексін есептеу әдістемесі, сыни оқиғалар немесе сыни эпизодтар әдісі, "құпия қонақ"әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қонақжайлық индустриясында персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқару тұжырымдамасын, персоналды басқару принциптерін, функцияларын, әдістерін, персоналды басқару факторлары мен субъектілерін, қызмет көрсету саласында персоналды басқаруды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді, ұжымда қақтығыстарды басқару принциптері мен тәсілдерін, персоналға қажеттілікті жоспарлау, персоналды іріктеу технологиясын зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мейрамхана кәсіпорындарының сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны басқарудың негізгі түсінігін, сапаны қамтамасыз ету жүйесінің әртүрлі түрлерін, мейрамхана ісіндегі сапаны бақылау мен талдауды жүзеге асыру әдістерін, сапаны жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру әдістерін, мейрамхана ісіндегі сапаны басқарудың сапасына шығындардың негізгі түрлерін, әдіснамасы мен терминологиясын, ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттардың ұсынымдарын зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттеоқуүдерісінұйымдастырудыңакадемиялықережелерін, экономика, менеджмент, экономика салаларыныңқызмететуерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесімен заңнамаларының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, мейрамхана бизнесіндегі кәсіпкерлік міндеттерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық жағдайын, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдануды, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешуді білу, кәсіпкерлік дағдыларын меңгеру, тамақтануды ұйымдастыруды бизнес-жоспарлау дағдысын меңгеру.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән өзіндік сөз айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құрастыру, диалог жүргізу, монолог, полилог, монолог, полилог және т. б. дағдысы.; кәсіби тақырыптарға тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізуді.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы, тамақтандыру кәсіпорындарында қолданылатын ақпараттық жүйелердің аппараттық-техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді білу, нақты тамақтандыруды ұйымдастыру алдында тұрған талаптар мен міндеттерге сәйкес жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдай білу.

 • Код ON4

  Математика мен химияның базалық тарауларын білу және түсіну және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, түсініктер және оларды практикалық қолдану, негізгі химиялық заңдар мен түсініктер, зат құрылысы теориясы, ерітінділер теориясының негіздері, тотығу-тотықсыздану процессстерінің теориясы, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері, эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлану қабілетін дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін, еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерін, кәсіби қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктерінбілужәнетүсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағаламдықэкологиялықпроблемаларғатехникалықжәнеэкологиялықсараптамажәне аудит жүргізу, кәсібиқызметте осы білімдердіқолдану, авариялардың, апаттардың, дүлейзілзалалардыңықтималсалдарынанқорғаудыңнегізгіәдістерінқолдану, кәсібиқызметсаласындақауіптіжәнезияндыфакторлардғаталдаужүргізу.

 • Код ON6

  Тамақтану кәсіпорындарының қызметін ұйымдастыру негіздерін, мейрамхана бизнесінің шаруашылық қызметін, қоғамдық тамақтандыру мен келушілерге қызмет көрсетуді ұйымдастырудың отандық және шетелдік озық тәжірибесін білу;мейрамхана бизнесінің дамуына әсер ететін факторларды, Қазақстанның мейрамханалық бизнесінің қазіргі жай-күйін, даму тенденциялары мен мәселелерін анықтай білу, материалдық-техникалық база, ұсынылатын қызметтердің көлемі мен деңгейі бойынша сәйкестендіре білу, цехтарда технологиялық процестерді ұйымдастыру сызбасын құру, асхана ыдыстарының ассортиментін сәйкестендіру, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу.

 • Код ON7

  Азық-түліктің тағамдық құндылығын, әртүрлі факторлардың әсерінен олардың қасиеттерінің өзгеруін, тағамдарды, сусындарды және аспаздық өнімдерді дайындау технологиясын, қоғамдық тамақтану жүйесінде қолданылатын тағамдарды өңдеудің қазіргі заманғы тәсілдері мен техникалық құралдарын білу, сыртқы ерекшелік белгілері бойынша тамақ өнімдерінің ассортиментін тану, әлем халықтарының ұлттық асүйінің дәстүрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып ас мәзірін жоспарлай білу.

 • Код ON8

  Түрлі мәдениет өкілдерінің тұтынушыларына қызмет көрсету процесін ұйымдастыра білу, тұтынушылармен өзара байланыс әдістерін пайдалана білу, қызмет көрсету қызметі қызметкерлерінің міндеттерін бөлу және жауапкершілік дәрежесін анықтау, қызмет көрсету қызметі қызметкерлерінің қызметін үйлестіру, қызмет көрсету стандарттары мен қызмет регламенттерін қызметкерлердің орындауын бақылауды, тұтынушылардың проблемалық жағдайларын шешуді; нарық конъюнктурасын өзгертумен қызмет көрсетуді қалыптастыру және жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау дағдысын.

 • Код ON9

  Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне, оларды сақтау шарттарына қойылатын талаптарды,кәсіпорында әзірленген регламенттер мен стандарттарға орындалатын қызметтер сапасының сәйкестігін бағалау тәсілдерін білу, негізгі өндіріс процестеріне әсер ететін қауіпті факторларды бағалай білу, тамақтандыруды ұйымдастырудың негізгі өндіріс процестері бойынша өндірістік регламенттер мен нұсқаулықтарды әзірлеу,тамақтандыруды ұйымдастыру қызметін реттейтін нормативтік - құқықтық және технологиялық құжаттарды қолдануды, негізгі өндірістің өндірістік және әлеуметтік процестерін үйлестіру, технологиялық жабдықтарды таңдау және есептеу әдістемесін қолдануды, негізгі өндірістің жұмысына бақылау жасауды, тамақтандыруды ұйымдастыру өндірістік қызметі қызметкерлерінің қызметін үйлестіру, тамақтану кәсіпорнының регламенттері мен стандарттары жүйесін қалыптастыру дағдыларын.

 • Код ON10

  Ұйымдастыру негіздерін, тамақтандыруды ұйымдастыру қызметін жоспарлауды, мейрамхана бизнесі саласындағы қаржылық, бухгалтерлік және статистикалық есеп негіздерін, стратегиялық менеджмент, маркетинг негіздерін, мейрамхана қызметтерін жылжыту және сату технологиясын білу; бөлімшелер қызметінің нәтижелерін және материалдық ресурстар мен персоналға қажеттілікті талдай білу, қызметтер мен бөлімдердің ағымдағы қызметін жоспарлау, есеп, сатып алу қызметін және ресурстарды жұмсауды бақылау, тамақтандыру кәсіпорнын дамытудың міндеттері мен мақсаттарын анықтай білу, тұрақты дамуын қамтамасыз ететін тамақтандыру кәсіпорындарын дамытудың бәсекеге қабілетті стратегиясын қалыптастыру және іске асыру, тамақтандыру кәсіпорындары желісін ұйымдастыру жобалау процесін басқару, қайта құру процесін ұйымдастыруды жоспарлау және басқару, ұйымдық диагностика мен жобалауды жүзеге асыру.

 • Код ON11

  Персоналды ынталандыру, олардың уәждемесі мен ниеттестігін арттыру бойынша шараларды қолдана білу, ұжымдағы жанжалды жағдайларды басқару, қызметтер мен бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, қызметкерлерді іріктеуді, дайындауды бақылау; еңбек ұжымында келіссөздер жүргізу, кеңестер мен жиналыстар өткізу, әртүрлі әлеуметтік, этникалық, кәсіби топтардың өкілдерімен өзара іс-қимылда әдептің жалпы санаттары мен адамгершілік бағдарларын пайдалану, ішкі бақылауды ұйымдастыру, клиенттер мен келушілердің қанағаттануын бағалау және талдау дағдысы, сапа проблемаларын талдау және оларды шешу үшін мейрамхана бизнесіндегі сапаны басқарудың статистикалық әдістерін қолдану, мейрамхана бизнесіндегі сапаны басқару бойынша практикалық міндеттерді шешу, инновациялық технологияларды әзірлеу мен енгізуді басқару,мейрамхана қызметінде және тұтынушыларға қызмет көрсетудің жаңа формаларында инновациялық технологияларды қолдану.

Top