Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02131 Физикалық театр әртісі в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Театр өнері дамуының заманауи деңгейіне сәйкес дербес педагогикалық және ғылыми-әдістемелік жұмыстар үшін білім, білік және дағды жиынтығын меңгерген гуманистік дүниетанымға ие білікті мамандарды дайындау. Музыкалық ырғақты, пантомиманы, сахналық қозғалыс, сахналық қақтығыстарды және биді зерттеу арқылы білім алушылардың жеке ерекшеліктерін жан-жақты дамыту үшін дәріс беру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B027 Театр өнері
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Музыкалық аспап
  Несиелер: 1

  Музыкалық аспапта ойнауға машықтану. Оқу репертуарын сатылы түрде меңгеру. Вокалдық шығармаларды орындауда музыкалық аспапты қолдану...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Би
  Несиелер: 2

  Пәнге кіріспе. Қолдың,бас аяғының корпусын қою.Аяқ, қол позицияларын меңгеру. Станок алдында тұрған классикалық бидің жаттығуларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Жеке ән салу негіздері-1
  Несиелер: 1

  Вокалдық– техникалық дағдылардың қалыптасуы мен дамуы. Вокалдық жаттығуларды, вокализдерді әртүрлі буындармен орындау (легато, нон легато); вокалдық терминология және күнделікті дем тірегін қалыптастыру жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық театр актері шеберлігінің негіздері І
  Несиелер: 1

  Сахнадағы органикалық әрекеттер элементтерін игеруге арналған бастапқы практикалық жұмыстар: (зейін, бұлшық еттерді босату, қиял, шындық сезімі және сенім, бақылампаздық, физикалық әрекеттер мен сезімдерді есте сақтау, т. б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Классикалық бидің негіздері І
  Несиелер: 2

  Пәнге кіріспе. Қолдың,бас аяғының корпусын қою.Аяқ, қол позицияларын меңгеру. Станок алдында тұрған классикалық бидің жаттығуларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық театр актері шеберлігінің негіздері І
  Несиелер: 1

  Курс К.С. Станиславскийдің әдістерінің негізгі элементтерін зерттейді, актерлік сипатты меңгеру және түсіну, «Физикалық театрдың» негіздері, «Физикалық театрдың» пайда болуы мен актерлік шеберліктегі орны; Физикалық театрдың негізгі элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Классикалық би негізінің практикумы
  Несиелер: 2

  Классикалық би негізінің практикумы-актерге арналған классикалық би пластикалық тәрбиенің маңызды кезеңі болып табылады, осы кезеңде артистің әрі қарай пластикалық дамуы қалыптасатын негізі қаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ырғақ
  Несиелер: 2

  Музыкалық интонирлеу және дирижерлау (тактілеу) ұштастыра отырып ырғақтық және ырғақтық-дикциялық жаттығулар, музыкалық-ырғақтық тәрбиедегі актердің музыкалық кәсіби дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фортепиано
  Несиелер: 1

  «Фортепиано» пәні музыкалық пәндер циклінің құрамдас бөлігі және студенттердің – болашақ актерлердің музыкалық – орындаушылық мәдениетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахна тілі негіздері І
  Несиелер: 2

  «Сахна тілі негіздері-1» курсы – бұл дем мен дауыс қою үдерісі ерекшеліктері мен заңдылықтары; сөйлеу аппараты анатомиясымен танысу; артикуляция мен дем алу жаттығуларын күн сайын жасауға дағдылану; дыбысты шығару үдерісі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Contemporary негіздері І
  Несиелер: 2

  Кіріспе - қазіргі заманауи хореография актердің рөл мен жұмысындағы пластикалық лексика болып табылады. Ырғақты қимылдың негізгі және қосылыс қозғалысын зерттеуменби залының ортасында, еденге көшу әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ән салу негіздері І
  Несиелер: 1

  "Ән салу негіздері І " пәні дауысты қою процесінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін, вокалдық, вокалдық – техникалық дағдылардың қалыптасуы мен дамуын зерделейді; вокалдық жаттығуларға (legato, nonlegato).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • СТЭП
  Несиелер: 2

  СТЭП - ырғақты би (step, na жасау), немесе - жеңіл соққы немесе ереуіл), pop-dance бағыты popби билеу, бұрыштық ритмикалық үлгі, еденгетабанның соққысынан туындайтын дыбыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Contemporary негіздері ІІ
  Несиелер: 2

  Бұрылыстарды зерттеу. Cross қозғалуында қадамдар мен секірулерді игеру;Сабақтың барлық бөлімдерінде салмақ пен гравитацияны,динамиканы игеру. Би қимылдарындарын орындауда пластикалық және эмоционалдық мәнерлілігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ән салу негіздері ІІ
  Несиелер: 1

  Дауысты қою процесінің заңдылықтары мен ерекшеліктері, вокалдық, вокалдық – техникалық дағдылардың қалыптасуы мен дамуы. Вокалдық жаттығуларды (legato, non legato).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Классикалық бидің негіздері ІІ
  Несиелер: 2

  Epolement ауысуымен үйлестіруде станоктың қозғалыстарын меңгеру. Epolement ауысуымен үйлестіруде залдың ортасында қозғалыстарды меңгеру. Залдың ортасында шағын және орта секіруді үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сахна тілі негіздері ІІ
  Несиелер: 2

  «Сахна тілі негіздері-2» курсы – бұл дем және дауыс қуатымен ұдайы жұмыс; сөйлеу аппаратының анатомиясымен танысу; артикуляция және демге арналған жаттығуларды үнемі орындау;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық театр актері шеберлігінің негіздері ІІ
  Несиелер: 1

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық театр актері шеберлігінің негіздері ІІ
  Несиелер: 1

  Физикалық театр - қозғалыс пен қимылдың саласы, яғни дене тілі. Физикалық театрды зерттеуде салттық ым-ишара, ишараттарға, билер мен суреттерге негізделген, француз мектебі. Э. Декру. Француз мимасы мектебі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Классикалық би негізінің практикумы II
  Несиелер: 2

  Aктерге арналған классикалық би II пластикалық тәрбиенің маңызды кезеңі болып табылады, осы кезеңде артистің әрі қарай пластикалық дамуы қалыптасатын негізі қаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлем театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Театр тарихы дәуірлер бойынша: антикалық, ортағасырлық, Қайта өрлеу дәуірі, Ағарту дәуірі. XIX ғасырдағы еуропалық театр. Б.Брехттың эпикалық театры. А.Артоның «Қатыгездік театры». Абсурд театры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Contemporary техникасы І және Тарихи-тұрмыстық бидің негіздері /
  Несиелер: 4

  Par terre негізгі және байланыстырушы қозғалыстарын зерттеу және залдың ортасында relies және swing комбинацияларында бұрылу әдістерін меңгеру. Секіруден еденге өту тәсілдерін меңгерудегі қауіпсіздік техникасы. "Тарихи және тұрмыстық би негіздері" курсы батыс Еуропалық қоғамның тарихи дамуының әртүрлі тарихи дәуірінен күнделікті бидің стилистикалық ерекшеліктерін меңгеру; тарихи би техникасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнер I және Акапелдық орындаудың негіздері I
  Несиелер: 4

  Шешендік өнер-бұл шешендік сөйлеудің стилистикалық және орфоэпиялық ерекшеліктерімен; пьесаның грамматикалық анализімен; сөйлеу логикасының заңдарымен; монологпен; ақ өлеңмен және өлең өлшемдерімен, өлең салу негіздерімен, өлең материалын меңгерумен, поэтикалық форманың ырғақты және метрикалық ұйымдастырылуымен жұмыс. Музыкалық ой-өрісті, нотаға қарап бірден оқу дағдысын дамыту. Вокалды-хор дағдыларын меңгеру: құрылым, дикция, артикуляция, дем, дыбыс, әртүрлі ансамбльдік орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хореографиялық импровизация І және Тарихи-тұрмыстық би негіздері практикумы
  Несиелер: 4

  Би театры және физикалық театр жанрлары ұғымы, жалпы және ерекше ерекшеліктерді анықтау. Би театры және физикалық театр жанрларында дене пластикасы жұмысының тәсілдері. Практикум би элементтерін, сондай-ақ әр түрлі дәуірдің стилі мен этикетін орындауды, костюмдердің, аксессуарлардың ерекшеліктерін және олардың қозғалыс сипатына әсерін, драмалық спектакльдерде қолдана білуін көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 2

  Курстың мазмұны салық салу режимдерін, маркетинг негіздерін анықтау бөлігінде кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздерін оқып үйренуді, тиісті аймақта қажетті бизнес-жобаларды әзірлеуді қарастырады, нөлден бастап жеке стартап кұру, ғылыми зерттеулер мен өнертабыстар көрме-конкурстарына қатысу, жобалык шешімдердің техникалык-экономикалык негіздемесін дайындау үшін алынған білім мен дағдыларды пайдалануга мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ТМД театр тарихы
  Несиелер: 3

  ТМД театрының тарихы» курсында студенттер славян халықтарының, Закавказия елдерінің, Орталық Азия елдерінің фольклорлық театрының пайда болуы мен қалыптасу тарихын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сахна тілінің техникасы І және Вокалдық ансамбль өнері І
  Несиелер: 4

  «Сахна тілі техникасы-1» курсы бұл – дыбыс және дауыспен жұмыс; қимылдың деммен үйлесімді координациясы; қимыл кезінде дикцияның анық және орфоэпияның сауатты болуына қол жеткізу; Ансамбльдік ән салудың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздері: вокалдық-ансамбльдік орындаудың негізгі терминологиясы. Ансамбльдегі тыныс алу жұмысының қағидалары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық театр актері шеберлігінің техникасы І
  Несиелер: 5

  В. Мейерхольд театрлық ізденістерді зерттеу. Мейерхольд биомеханикасы, PinaBaush, Corporealmime Technique. Рудольф Лабан. Кинесфера - Антонен Артодың қатыгездік театры. Кедейлік театры туралы түсінік Ежи Гратовский.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Пантомима
  Несиелер: 3

  Пантомима-сахналық өнердің түрі, көркем бейнені жасау және драма идеясының мазмұнын ашу адам денесінің пластикалық мәнерлілігі, оның бет қимылы мен мимикасы болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі»пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады. Бұл курсты меңгеру студенттің жоғары коммуникативтік және кәсіби құзіреттілігін талап етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хореографиялық импровизация ІІ және Халықтық-сахналық би негіздері практикумы
  Несиелер: 4

  Би театры және физикалық театр жанрлары ұғымы, жалпы және ерекше ерекшеліктерді анықтау. Би театры және физикалық театр жанрларында дене пластикасы жұмысының тәсілдері. Актердің шығармашылық өсуіне әсер ететін және қандай да бір халық тұрмысының ерекшеліктері туралы түсінік беретін Халықтық-сахналық би негізінде би-музыкалық қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шешендік өнер IІ және Акапелдық орындаудың негіздері IІ
  Несиелер: 4

  Шешендік өнер-бұл шешендік сөйлеудің стилистикалық және орфоэпиялық ерекшеліктерімен; пьесаның грамматикалық анализімен; сөйлеу логикасының заңдарымен; монологпен; ақ өлеңмен және өлең өлшемдерімен, өлең салу негіздерімен, өлең материалын меңгерумен, поэтикалық форманың ырғақты және метрикалық ұйымдастырылуымен жұмыс. Музыкалық ой-өрісті, нотаға қарап бірден оқу дағдысын дамыту. Вокалды-хор дағдыларын меңгеру: құрылым, дикция, артикуляция, дем, дыбыс, әртүрлі ансамбльдік орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық театр актері шеберлігінің техникасы ІІ
  Несиелер: 3

  Еуропа мен Азия мектептерінде пластикалық өнерді дамыту физикалық театрының әдістемесі. Театр-әркез қозғаушы күш- тыныштық емес, физикалық театрда өнер клоуны. Комедия: клоунада.Импровизация техникасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахна тілінің техникасы IІ және Вокалдық ансамбль өнері IІ
  Несиелер: 4

  Сахна тілі техникасы-II» курсы – бұл күрделі артикуляциялық тоғысу кезінде пайдалы тренингтер жасау; демге кешенді тренингтер, әртүрлі өлшем-ырғақты жағдайларда дауыс пен дикция жаттығулары; Музыкалық-әншілік мәдениет, вокалды-хор дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыру; көркемдік-мәнерлікке қол жеткізетін музыкалық-орындаушылық құралдар кешені; мәтінді дұрыс айтудың орфоэпиялық нормасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Contemporary техникасы ІІ және Халықтық сахналық би негіздері
  Несиелер: 4

  Айналым түрлерін игеру. Спиральда шағын және үлкен позаларды зерттеу. Фронтты ауыстырумен cross жылжыту. Кеңістікпен жұмыс. Негізгі және байланыстырушы қозғалыстарды орындау кеңдігі. Техниканы игеру. "Халықтық-сахналық бидің негіздері" курсы халық және сахна билерінің материалында корпустың икемділігін дамытуды үйретеді, ұлттық бейненің негіздерін түсінуге ықпал етеді. Курс әр түрлі халықтардың ұлттық құндылықтарын және бір-біріне толерантты қарым-қатынасты түсінуді қалыптастырады. Оның темпераменті мен даралығын анықтау үшін халықтық биге деген көзқарасын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақ театрының тарихын зерттеу бағдарламасы, театр дамуының эволюциясын, оның қалыптасуы мен қазіргі кезеңдегі жағдайын қарастырады. Оның даму жолдарын халықтық-кәсіптік деңгейге дейін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP деңгейінде (арнайы мақсаттағы тіл, кәсіптік бағдарланған коммуникациялар) кәсіби орыс (қазақ) тілімен шығармашылық мамандықтардың студенттерін жетілдіруге арналған. Бұл курсты меңгеру студенттің жоғары коммуникативтік және кәсіби құзіреттілігін талап етеді, қарым-қатынас жасаудың кәсіби жағдайында, кәсіби педагогикалық қызметте тілді үйрену.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығыс театры
  Несиелер: 3

  Үндістан, Қытай және Жапония театры мыңжылдықтар бойы қалыптасқан, және мәдени үдеріс алдыңғы кезеңдерде басты элементтерді сақтай отырып, үздіксіз дамыды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық театр" драматургиясының теориясы
  Несиелер: 3

  Драматургия-гармоникалық бірлік заңдарын зерттеу: драма, әр өнер туындысы сияқты, тұтас көркем түрдегі өнер. Драматургия-театрдың жетекші компоненті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • В.Э. Мейерхольд биомеханикасы
  Несиелер: 3

  В. Мейерхольд театрлық ізденістерді зерттеу. Мейерхольд биомеханикасы...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдеп
  Несиелер: 3

  Этикет-адамның мінез-құлық заңдарының жиынтығы. Көркемдік этикет және этикеттік өнер. Театр қалыптастыру мектебі. Стильдік мінез-құлықтың ерекшеліктері және этикет ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи режиссура
  Несиелер: 3

  Студенттер жас режиссерлердің шығармашылық шешімдері мен стилін зерттейді. Қазақстанның прогрессивті режиссерлерінің шығармашылығы және олардың отандық театр өнерін дамытуға қосқан үлесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарусыз трюктер
  Несиелер: 3

  Қарусыз тәсілдер - қол күрес техникасы, пластикалық әрекетте шартты техникалық және көркемдік іс-қимыл жоспарына айналған аяқпен баспен, шынтақпен, тіземен, жасалған соққылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пластикалық театрдың драматургиясы
  Несиелер: 3

  Драматургияның теориясы мен даму кезеңдері. Сахналық өнердің пайда болу теориясы. Драмалық композицияның негізгі элементтері. Жанжал. Әрекет. Драмалық шығармадағы кейіпкер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Камера алдындағы трюктармен жұмыс
  Несиелер: 3

  Сахна ұрысына бейімделген трансформацияланған ұрыс қимыл әдістері визуалды елестің негізіне айналған, пластикалық камера алдындағы трюк болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи әлемдік театр үдерісі
  Несиелер: 3

  Еуропа, Шығыс, Ресей, Канада және Американың заманауи театрының негізгі даму үрдістерімен таныстырады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пластикалық импровизация
  Несиелер: 3

  Импровизация ұғымы. Вербалды, вербалды емес импровизация. Импровизация құралдары. Р. Лабан жүйесі бойынша импровизация тәсілдерін практикалық меңгеру: энергия бойынша, бағыттар бойынша, уақыт.күш.салмақ.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық театр актер рөльмен жұмысы I
  Несиелер: 5

  Маскалармен жұмыс: болмыстың дене-қимыл ерекшелігіне мән беру, болмыстың дауысын іздеу.Физикалық театрды оқыту әдістемесіндегі маскалар: бейтарап маска, дель-арте маскалары және т.б. физикалық театрдағы "комедия дель-Арте" орны мен маңызы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Семсерлесу
  Несиелер: 3

  Семсерлесу техникасын еркін меңгеру; актерге қажетті дене және психофизикалық қасиеттерді дамыту: назар аудару, реакция жылдамдығы, икемділік, ептілік, ырғақтық, "мүсінділік", "ұрыс сезімі", "мәнерлі нысан сезімі";

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қойылымдағы пластикалық көріністер
  Несиелер: 3

  Қойылым режиссерінің пластикалық шешімі мен ойының толық сәйкестігін талдау. Спектакльдің драмалық және музыкалық туындының мазмұнымен би стилін, би композициясының ырғағын және толық үйлесімділігін сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахналық этикет
  Несиелер: 3

  Стильдік мінез-құлықтың ерекшеліктері және этикет ережелері. Этикет нормалары. Этикет негіздері. Этикеттің даму тарихы. Күнделікті этикет. Этикеттің ұлттық ерекшеліктері. Қойылымдағы стильдік мінез-құлықпен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театр педагогикасы мен психологиясы
  Несиелер: 3

  "Театр педагогикасы мен психологиясы" курсы-бұл: театр педагогикасы мен психологиясының генезисі; педагогика мен психологияның театрализациясы; К.С. Станиславскийдің сахналық әдісінің психологиялық-теориялық негіздемесі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Ежелгі Греция. Ежелгі Рим. Батыс еуропалық өнердің үлкен стильдерінің тууы мен эволюциясы: Италия мен Солтүстік еуропадағы ренессанс, барокко, классицизм, рококо және романтизм.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахна сайысы
  Несиелер: 4

  Курс суық қарудың әр түрлерінде қауіпсіз күрес тәсілдерін үйрету, актерге қажетті физикалық және психофизикалық қасиеттерді дамытады: назар аудару, сезімталдық, жылдамдығы, икемділік, ептілік, ырғақтық, мүсіндік...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Әлемдік өнердің алғашқы кезеңінен ХХ ғасырға дейінгі тарихы: ежелгі өнер, көне өркениет өнері мен мәдениеті. Импрессионистер мен постимпрессионистердің жаңашылдығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр педагогикасына кіріспе
  Несиелер: 3

  "Театр педагогикасына кіріспе" курсы-бұл: жалпы педагогика контекстіндегі театр педагогикасын; театр білімінің қалыптасу тарихын; сахналық педагогиканы; театр педагогикасының тұлғалық-бағытталған әдісін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киім тарихы
  Несиелер: 3

  Курс концепциясы костюм тарихын тұрмыстық және стильдік тарихи аспект негізінде қарастырады. Киім әртүрлі елдер мен халықтар қоғамы дамуының спецификалық ерекшелігін айқын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахна пластикасы пәндерін циклды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Физикалық театр артисін оқыту әдістемесі. Оның "актерлік өнердегі "кәсіби білім берудегі маңызы. Еуропаның театр мектептерінде шығармашылық шеберлік педагогикасы дамуының негізгі кезеңдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық театр актер рөльмен жұмысы ІI
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы театр өнерінің жанрлық алуан түрлілігі. Қазіргі заманның атақты физикалық театрлары (physical theatre companies). "Физикалық театрдың" көркем бейнелері. Физикалық театрдың құрамдас бөліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қойылымдағы пластикалық көріністер
  Несиелер: 4

  Қойылымдағы пластикалық көріністер - Қойылым режиссерінің пластикалық шешімі мен ойының толық сәйкестігін талдау. Спектакльдің драмалық және музыкалық туындының мазмұнымен би стилін, би композициясының ырғағын, үйлесімділігін сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика және психология
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгеру мақсаты: студенттердің бейнелеу өнеріндегі білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру механизмдері туралы білімін қалыптастыру, білім алушының дамуына жағдай жасауға, кәсіби ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика негіздері
  Несиелер: 3

  Педагогика негіздері» курсы бұл – педагогиканы жалпы педагогика контексінде; оқу-тәрбие үдерісін модельдеу принциптерін біртұтас даму үдерісінің маңызды материалы негізінде оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пластикалық байланыс импровизациясы /
  Несиелер: 3

  Пластикалық байланыс импровизация ұғымы. Контактілі импровизацияның түрлері мен құралдары. Салмақтың контактідегі жұмысы: салмақты бөлу, салмақты көтеру, салмақты тасымалдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театрлық костюмнің тарихы
  Несиелер: 3

  Театр костюмінің тарихы" курсы студенттерді театр косюмінің түрлері мен ерекшеліктерімен таныстырады. Сахнада ойнайтын әрбір спектакль немесе қойылым көрерменге, оның ішінде көрерменге эстетикалық ләззат алып келуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қару-жарақпен трюктер
  Несиелер: 5

  Қару-жарақпен әртүрлі суық қару-жарақ түрлері үшін қауіпсіз ұрыс тәсілдерін үйрету. Каскадерлер мен кино шайқас. Қару-жарақпен әртүрлі суық қару-жарақ түрлерімен жасалатын трюктердің қауіпсіздік техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльдегі би қойылымы І
  Несиелер: 5

  Қойылымның басты ерекшелігі-би тілі. Нақты дипломдық спектакльдерде пластикалық тұтас бейнені қалыптастыру, жасау, дипломдық спектакльдердің би-пластикалық шешімі арқылы режиссерлік ойды ашу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикалық театр актерінің өнері І
  Несиелер: 7

  Қойылым жұмысы кезінде әртүрлі мәнерлі құралдарды қолдану: кеңістіктік шешім, музыка, жарық, шу, пластикалық әзірлеулер; бас режиссердің міндеттерін іс жүзінде меңгеруге дайын болу – репертуарды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актердің режиссермен жұмысы
  Несиелер: 6

  Режиссердің басшылығымен әртүрлі жанрдағы спектакльдерде рольдерді дайындау және орындау. Рольдің "екінші планын" іздеу. Сахнада әрекет етуші тұлға түрінде органикалық өмір сүруі,кейіпкермәнділікке көтерілу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әрлеу
  Несиелер: 3

  Рөлді сомдаушы кейіпкердің гримімен өз бетінше жұмыс істеу үшін гримдеудың теориялық және практикалық негіздерін оқып үйрену және меңгеру. Грим тарихы, косметика және маскалардың тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сызықтық грим
  Несиелер: 3

  Курс гримнің негізгі әдістерінің бірін зерттеуге бағытталған. Студенттердің білікті маман болып шығуына қажетті негізгі қасиеттерді дамытады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс жекпе-жектері
  Несиелер: 4

  Шығыс жекпе-жектері- шығыс елдерінде шыққан жауынгерлік өнер. Өзін-өзі қорғау және жауынгерлік өнер тәсілдерін игеруге бағытталған түрлерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актердің рөлмен жұмысы
  Несиелер: 6

  Актердің рольмен жұмысы – бұл болашақ актердің рольмен жұмысы: негізгі мақсатты көздеу, фактілер мен оқиғаларды бағалау; роль әрекетінің логикасын құрастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Каскадерлық
  Несиелер: 5

  Әр түрлі трюктер мен түрлерді оқыту: төбелес, мотоцикл және автомобиль трюктері, құлау, атыс және суық қарумен күрес. Пиротехникамен, атқа мініп орындалатын трюктермен жұмыс...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуропа жекпе-жегі
  Несиелер: 4

  Жауынгерлік өнер-түрлі жекпе-жек жүйелері және өзін-өзі қорғау және қорғаудың жүйеленген тәсілдері, қару-жарақпен және қарусыз жекпе-жекті үйрету және жаттығу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльдегі би қойылымы ІІ
  Несиелер: 6

  Ансамбльде, дуэтте және би көріністерінде бірыңғай көркемдік ой аясында жұмыс істейді. Нақты дипломдық спектакльдерде пластикалық тұтас бейнені жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломдық қойылым
  Несиелер: 9

  Дипломдық спектакльдерде би-бейнелік сипаттамаларды қою. Дипломдық спектакльдердің би-пластикалық шешімі арқылы режиссерлік ойды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Физикалық театр актерінің өнері ІI
  Несиелер: 9

  Қойылым қою (репетициялық процесс, қойылым тобымен және өндірістік цехтармен жұмыс, дайындық, көрермендерге көрсету).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломдық қойылымдар (би, сайыс)
  Несиелер: 6

  Пластика мен би композициялары жаңа эмоционалдық салаға сахналық әсер береді, спектакльдің басты ойының ашылуына жиі ықпал етеді, оның көркемдік құрылымының терең мәнін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON11

  Пластикалық қойылымды қауіпсіз және техникаға сай қолайлы тәсілмен орындайды; пластикалық суреттегі техникалық-көркем орындаудың әсерлі тәсілдерін өмір шындығына сәйкестеп өзгертеді;режиссердің, суретшінің, гримердің, музыкалық жетекшінің, балетмейстердің, театрда, теледидардағы киноның ой – пікірлері негізінде көркемдік бейнелерді жасайды, шығарманы көркем қабылдауға және бейнелі ойлау қабілетін арттыруға негіздейді;

 • Код ON7

  Сontemporary техникасының би комбинацияларында көркемдік әсерлі динамикада жұмыс істейді; би тарихын және этнокостюмдерді зерделеуде өз бетімен білім алу қажеттілігін,халық және сахналық би материалында дене икемділігін дамытуға арналған жаттығуларды;сахналық бейнені нақты іске асыруға арналған уақыт пен кеңістік аралығын сезінеді түсінеді; пантомиманың арнайы тәсілдері мен дағдыларының негіздерін жүзеге асырады.; кеңістікте орын ауыстырудың, серіктестердің қимыл әрекеттегі тапқырлықтарын, құлаудың барлық түрлерін, сондай - ақ актердің сахнада лақтыру, ұстап алу, тасымалдау, айналдыру және заттың тепе-теңдігін қалыптастыратын арнайы дағдыларды жасайды және реттейді (синтездейді) ;

 • Код ON8

  Өзінің жұмысында және рөлде актерлік шеберліктің ішкі және сыртқы психотехникасының негіздерін білумен эмоциялық астарлы ойға бағытталған сахна бейнесін құрудың негізін жасау; классикалық және қазіргі заманғы драматургияны, драма теориясы бойынша ғылыми еңбектерді, театр өнерінің даму заңдылықтарын, оның тарихи өмір шындығымен байланыстыра қолданады;

 • Код ON9

  Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі білім алу қабілеті; мәдени білім беру, педагогика, педагогикалық басшылық әдістемесімен және негізгі формаларымен теорияны жүзеге асыру; оқу және би пластикалық пәндерді оқыту дағдылары;

 • Код ON10

  Пластикалық мәнерлілік тәсілдерімен, мәнерлер мен этикеттерді қолдану, акробатикалық элементтерді сауатты және нақты орындау; сахналық ұлтаралық билердегі әсемдіктің негізгі әдістері; қозғалыстың кең және әр түрлі палитрасы; қозғалыстың әр түрлі сахналық трюкті техникасы және қауіпсіздік техникасы ережелерін түсіну; қойылымның идеялық-көркемдік ойы-стиль мен жанрына сай жұмыс істеу;

 • Код ON2

  Оқу мақсаттары үшін тілдің базалық лексикасы мен мамандықтағы кәсіби тіл үлгісін ұсынатын лексика, сондай-ақ таңдап алған мамандану саласындағы негізгі терминология білімін көрсетеді; меңгеру: ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларына машықтандыру, жалпы ғылыми және кәсіби қарым-қатынас тақырыптарына қатынасу үшін қолдануды; көпшілік алдында сөйлеу; аннотациялау, рефераттаулар мамандық бойынша шығармашылық әдебиеттенхабардар болуына басымдылық беріледі.

 • Код ON4

  К.Станиславский әдісінің негізгі элементтерін меңгеру, актерлік жұмыстың табиғатын меңгеру және меңгеру; физикалық театрдың актерлік тренингтерінің техника негіздері мен әдістерін машықтанып көрсету; физикалық театр элементтерінің негіздерін меңгеруде дұрыс тыныс алу дағдыларын, мәтінді оқу кезінде дауысты және дауыссыз дыбыстарды дауыстап айтудың айқындығын жүзеге асыру;музыкалық сауаттылықты, вокалдық ән салу негіздерін, фортепианолық орындаушылық дағдыларын меңгеру.

 • Код ON6

  Этюдтар мен үзінділер жасау барысында заманауи театр технологиялары мен мультимедианы қолданады; соло, дуэттер мен ансамбльде импровизация техникасын қолдана біледі; сахналық сөйлеу техникасы бойынша барлық элементтерді синтездеу;ансамбльдік орындау, хор құрылысында; ансамбльде ән салудың бірыңғай мәнерін меңгергенін көрсетеді;

 • Код ON5

  Актерлік өнердің пластикалық мәдениетімен қатар, психофизикалық үрдісі бар; сахна кеңістігінде бағдарлай алады; сахналық ырғақты және шығармашылық кең диапазонды меңгерген; contemporary негіздері би комбинацияларындағыәсерлі динамиканы өрістету; дене болмысының дұрыс қойылымын көрсетеді, би станогында қарапайым және күрделі үйлесімдегі классикалық бидің базалық қозғалысының мәнін түсінеді;жалпы дамыту және түзету жаттығуларының кешенін орындайды; пәннің негізгі комбинацияларын меңгерген және оларды музыкамен сенімді орындайды.

 • Код ON3

  Мұрағат материалдары мен мерзімді басылымдар негізінде театр тарихы мен теориясы саласында зерттеу жұмыстарын жүргізу; өнер туралы ғылымның және аралас ғылыми пәндердің жаңа жетістіктері контекстінде өзінің ғылыми ұстанымын баяндау және қорғау;Еуропа мен Шығыстың қазіргі заманғы театрының дамуының негізгі тенденцияларын, дәуірдің театр костюмінің ерекшеліктерін қолдану; драмалық шығармалар мен спектакльдерді сыни ой айтып, талдаудың әдістері мен дағдыларын меңгеру; қоршаған ортаны қабылдауға, бейнелі ойлауға қабілетті болу.

 • Код ON1

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін, түрлі қызмет салаларында құқықтық білім негіздерін ( әкімшілік, қылмыстық, азаматтық және т. б.) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылым негіздерін; сапалы білім беру, менеджмент теориясының негізгі ережелерін, өнер саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін, мәдениет саласындағы басқарудың негізгі модельдерін жүзеге асырумен қатар;

Top