Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02307 Филология о/б в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • РО 4. ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және түзету
 • РО 10. филология саласында ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану
 • РО 5. тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерін тиімді шешу;
 • РО 8. филология бойынша аналитикалық зерттеу әдістерін жүргізу және қолдану
 • РО 7. филология саласының дамуына ықпал ететін филологиялық сараптамалар, аналитикалық есептер жасау, мәтіндер мен әр түрлі өнімдерді өңдеу және әзірлеу
 • РО 9. этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру
 • РО 2. теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын қолдану, болжау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдана білу, сондай-ақ мамандық бойынша білім мен пәнаралық білімді зерттеу және практикалық есептерді шешу үшін синтездете білу
 • РО 3. филология дамуындағы жаңа ғылыми идеяларды алып, оларды өзінің кәсіби қызметінде пайдалану
 • РО 6. қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына бейімделу және әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау
 • РО 1. "Филология" пәндік саласын, білім беру жүйесі мен әр түрлі құрылымдарды дамыту үрдістерін білуіне әсер ететін факторларды анықтай білу
 • РО 11. ақпаратты талдау және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытындылар мен қорытындыларды сауатты тұжырымдау
 • РО 12. сыни талдау дағдыларын қолдану, қалыптасқан стереотиптерді жеңу қабілеті.
Top