Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01705 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Тіл және ұлттық мәдениет: білім беру аспектісі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттесуін зерттеуге қабілетті филолог-зерттеушінің қалыптасуы, сонымен қатар осы пәннің білім беру үдерісіне меңгерген білімін енгізуге қабілетті педагог. Курстың мақсаты: лингвомәдениеттанудың тұжырымдамалық, терминологиялық және теориялық пен әдіснамалық негіздерін докторанттардың меңгеруі, коммуникативтік нормаларды қалыптастырудың шарты ретінде басқа мәдениет факторының лингвистикалық тілдік білім беру қызметінде ескеруі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдың екінші жартысындағы - ХХІ ғасырдың басындағы орыс филологиясының ғылыми басымдылықтары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - XX-шы ғасырдың екінші жартысындағы және XXI-ші ғасырдағы орыс филологиясының концептуалдық фонды туралы докторанттардың біртұтас көзқарастарың қалыптастыру, және докторанттарға мәтінді талдаудың негізгі тәсілдерін ұсыну, XX-шы ғасырдың соңғы онжылдықтарындағы және XXI-ші ғасырдың басындағы филология ғылымымен әзірленген әдеби және лингвистикалық зерттеулердің әртүрлі әдістері туралы түсінік қалыптастыру, әртүрлі жалпы теориялық және нақты практикалық мәселелермен докторанттарды таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі тіл білімінің прагматикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты - докторанттарды тұлғаны сөйлеу әрекетінің субъектісі ретінде зерттейтін қазіргі прагмалингвистиканың негізгі ұғымдарымен және ережелерімен, нақты қарым-қатынас процестеріндегі белгілердің мінез-құлқымен таныстыру; докторанттардың тілді және оның бөліктерін прагматикалық зерттеу әдістемесін меңгеруі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  филологиялық ғылымдардың пәндік, дүниетанымдық және әдістемелік ерекшеліктерін жүйелі түрде түсінуді көрсету; ғылыми мектептердің тіл білімі мен әдебиеттанудағы тұжырымдамалары мен көзқарастарын және әлем және қазақстандық ғылымның тіл және әдебиет саласындағы жетістіктерін жүйелі түрде түсінуді көрсету;

 • Код ON4

  орыс тілінде оқытпайтын білім беру саласындағы орыс тілі мен әдебиеті саласында ақпараттық технологияларды тиімді қолдану; мультимедиялық білім беру бағдарламаларының, цифрлық педагогикалық технологиялардың лингвистикалық компоненттерін дамыту, әр түрлі кәсіби және әлеуметтік салалар үшін филологиялық өнімдер жасау;

 • Код ON8

  филологиялық білімді қызметтің әр саласында қолдана білу; әлеуметтік-мәдени, тарихи жағдайлар аясында тілдік және әдеби құбылыстарға жан-жақты талдау жүргізу;

 • Код ON4

  ғылыми байланыстар мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін жетік білу және түсіну; халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда көпшілік алдында сөйлеу және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қолдану;

 • Код ON9

  тіл білімі, әдебиеттану және орыс тілінде оқытпайтын білім беру саласындағы орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі саласындағы зерттеулерге сараптама жүргізу;

 • Код ON2

  тілдер типологиясының мәселелерін, мәдениетаралық коммуникация нәтижелерін талдау және бағалау; көптілді білім беру жағдайында лингвомәдени өнімдерді құрастыру;

 • Код ON3

  ЖОО орыс тілінде оқытпайтын білім беру саласындағы орыс тілі мен әдебиетін оқытудағы жеке тұлғаға бағытталған инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін қолдана отырып, оқушылардың оқу, кәсіптік, ғылыми-зерттеу жұмыстарының әр түрлі аудиториялық және аудиториядан тыс түрлерін жоспарлау, дамыту және практикада қолдану;

 • Код ON6

  педагогика, орыс тілінде оқытпайтын аудиторияда орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, тіл және әдебиет теориясы бойынша теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізу, ғылыми зерттеулерде теориялық және қолданбалы мәселелерді тұжырымдау және шешу;

 • Код ON7

  қазіргі білім беру парадигмалары контекстіне лингвистикалық және әдебиеттану ғылымын дамытудың жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағдарламаларын түсініп, шығармашылықпен енгізу;

 • Код ON10

  жылдам өзгергіштік пен ақпарат ағымының өсуі жағдайында білімнің үнемі жаңаруын және кәсіби шеберліктің кеңеюін қамтамасыз ету тәсілдерінде құзіреттілікті көрсету.

Top