Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04118 Қаржы в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  "Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия", "Математикалық талдау", экономикалық-математикалық модельдеудің негізгі әдістерін,математикалық бағдарламалау міндеттерін, қолданбалы математикалық модельдерді кездейсоқ шамалардың таралу заңдарын, таңдау әдісінің элементтерін,бөлу параметрлерін статистикалық бағалауды, гипотезаларды статистикалық тексерудідисперсиялық талдауды,корреляциялық-регрессиялық талдау элементтерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 6

  Экономикалық теория базалық пән бола отырып, қазіргі экономикалық ойлаудың негізін құрайтын принциптерді, әдістерді зерттейді және қоғамның дамуының экономикалық заңдылықтары және оның микро, макро және халықаралық деңгейлерде тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастырады, кейіннен салалық, функционалдық және салааралық пәндерді оқыту үшін іргетасты қалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Пән басқару мазмұнын ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін талдау және жобалау."Менеджмент және маркетинг негіздерін" зерттей отырып, студенттер нарық жағдайында басқару білімі мен дағдыларын, коммуникациялық процестерді тиімді жолға қою мақсатында Маркетинг негіздері мен концепцияларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның ерекшеліктері. Стилистиканың жалпы мәселелері. Сөйлеу, сөйлеудің стильдері. Іс қағаздар стилі мен ресми стиль. Мәтін. Мәтіннің түрлері мен қызметі. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың жолдары. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Кәсіби сипаттағы монолог, диалог құра білу. Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Жекелеген экономикалық бірліктердің мінез-құлқын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынасын, үйлестіру, нарықтық механизмнің өзара іс-қимылын, баға белгілеуді зерделейді. Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты экономикалық қатынастар. Экономиканың жекелеген агенттерінің экономикалық таңдау жағдайында шешімдер қабылдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Бұл нарықтың құрылымын, яғни экономиканың барлық субъектілері мен олардың арасындағы қарым-қатынасты, өзара байланысты институттардың, қызметтердің, кәсіпорындардың қарым-қатынас жүйесін зерттейтін және олардың қалыпты жұмыс істеу режимін қамтамасыз ететін ғылыми пән. Пәнде нарықтың барлық шаруашылық субъектілері, олардың арасындағы қатынастар, нарықтардың қажеттіліктері қызмет ету ортасы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік-экономикалық статистика" әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің негіздері мен жүйесін, халық және еңбек ресурстарының статистикасын, ұлттық байлықтар, шығындар мен аралық тұтыну, тауарлық және ақша айналымы статистикасын, баға статистикасын, өндіріс тиімділігінің статистикасын, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  «Ақша, Несие, Банктер» пәні ақшаның, несиенің, банктердің теориялық негіздерін,ақша айналымы мен несие заңдылықтарын, ақша, несие, банк жүйелерін құру және ұйымдастыру процестеріне талдау жасау, сондай-ақ макроэкономикалық процестерді реттеудегі ақша несие банктердің атқаратын рөлін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистиканың негізгі ұғымдары мен категорияларын, статистикалық зерттеу жүргізу үрдісі мен кезеңдерін, динамика қатарларын, индекстер, іріктеп бақылауды, сонымен қатар ағымдағы әлеуметтік және экономикалық жағдайды талдау үшін қолданылатын статистикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп және аудит пәні есептің қалыптасу тарихын, есеп пен аудиторлық қызметті заңнамалық реттеуді, есеп және аудит жүргізу принциптерін, есеп жүргізу нысандары, әдістері мен функцияларын, сондай-ақ шоттар мен қос жазбаны, есеп хат-хабарларды, қаржылық есеп беру түрлерін және балансты құруды, ішкі бақылау мен аудиторлық іріктеудің ережелерін үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  "Қаржы" пәні қаржының теориялық негіздерін, қаржының құқықтық негіздерін, қоғамдық өндіріс жүйесінде қаржыны пайдалануды, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы саясаты мен қаржылық механизм құрылымын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларын, ғаламдық экономика жағдайында қаржы нарығының қызмет принципін, мемлекеттік Қаржы, Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, сыртқы экономикалық байланыс жүйесіндегі қаржы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы нарығы және қаржы институттары
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазақстандық қаржы нарығының құрылымы мен даму үрдісін, бағалы қағаздар нарығының және оның кәсіби қатысушыларының қызмет ету механизмдерін, Қаржы нарығы мен институттардың экономикалық-құқықтық қатынастарын, Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырудың нормативтік-заңнамалық негіздерін, қаржы қаражатын бағалы қағаздарға салу тәуекелдері мен кірістілігін бағалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Экономиканы біртұтас, тауарлар мен қызметтер шығарудың жалпы көлемі мен өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамдарын және төлем балансының жай-күйін, мемлекеттік бюджетті, мемлекеттік борышты қарай отырып, экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында негізгі макроэкономикалық үлгілер шеңберінде зерделейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлемдік қаржы нарығы
  Несиелер: 4

  Осы пәнді оқу мақсаты студенттерді әлемдік қаржы нарықтары бойынша ақпараттарға бағдарлануға, әлемдік қаржы нарығының архитектурасына талдау жасауға, қаржы нарығының әртүрлі сегменттері арасындағы өзара тәуелділікті түсінуге, әлемдік қаржы нарығындағы оқиғалардың әсерін және қаржы нарығының басқа да сегменттерін бағалауға; әлемдік қаржы нарығын дамытудың негізгі үрдістерін үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби ортаға кіріспе. Карьераны жоспарлау. Жұмысқа орналасу. Жұмыс орнындағы қарым-қатынас. Кəсіби іс-əрекетке кіріспе. Кəсіби іс-əрекет объектісі. Ғылыми педагогикалық іс-əрекет кəсіби іс-əрекет ретінде. Жоба кəсіби іс-əрекет өнімі ретінде. Қазақ тілі мұғалімінің кəсіби тұлғалық сапалары. Жұмыс беруші мен кəсіби ұйым тарапынан қазіргі маманға қойылатын талаптар. Орта мектептегі білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі ақпараттық жүйелердің орны мен ролі. Кəсіби мəдениет жəне кəсіби тіл. Тіл нормасы. Ұғым. Норма типтері. Пəндік тіл материалдарын қалыптастыру негіздері. Кəсіби құзырлық. Кəсіби ағылшын тілінің мамандық пəндерімен байланысы. Қазақстандық білім беру жүйесі және оның даму болашағы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Экономикалық талдау негіздері -экономикалық процестер мен құбылыстарды тану әдістерін зерттейді. Экономикалық талдаудың әдісі мен әдістемесін, тәсілдерін қарастыра отырып, пәнннің мазмұны мен міндеттерін, факторлардың жіктелуін, өзара тәуелділігі және олардың арасындағы өзара байланысын, нәтижелі көрсеткіштер мен факторлар арасындағы өзара байланысты модельдеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы нарығы және делдалдар
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаржы нарығының инфрақұрылымын және оның негізгі элементтерін; ақша, депозиттік, несиелік, валюталық, зейнетақы, сақтандыру нарықтарының, жылжымайтын мүлік нарығының, бағалы металдар мен тастар нарығының, бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерін, сонымен қатар, Қазақстанның Қаржы нарығын мемлекеттік реттеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Функционалдық - құндық талдау
  Несиелер: 4

  Бұл пән ұйымның функциялары, оның ресурстары мен шығындарын есепке алудың объектілерінің тиімділігін кешенді жүйелік зерттеу әдісін, сондай-ақ оны құру және пайдалану шығындарын барынша азайта отырып, объектінің функционалды пайдалылығын жақсарту (сақтау) мақсатын көздейді. Негізгі критерий анықтауда тұтыну қасиеттерінің ара қатынасы ерекшешығын бірлігін анықтау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  "Қаржылық менеджмент" пәні қаржылық менеджмент негіздері, активтерді басқару, меншікті капитал мен міндеттемелер, компанияның құнын бағалау әдістері мен тәсілдері бойынша теориялық-әдістемелік және тәжірибелік білімдер мен дағдыларды қалыптастыратын жетекші пән болып табылады. Бағалы қағаздар портфелін, компаниялардың құнын, компаниялардың инвестициялық жобасын, тәуекелдерді және ақша ағындарын басқаруға ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік менеджмент
  Несиелер: 5

  "Банктік менеджмент" банктің сенімділігін қамтамасыз ету үшін менеджменттің мәнін; банктік маркетингі мазмұнын; коммерциялық банк қызметкерлерін басқаруды; банк тәуекелдерін басқару стратегиясын; банк қызметінің жекелеген бағыттарының пайдасын, өтімділігін, рентабельділігін басқаруды; банк активтері мен пассивтерін басқаруды; банктің кредиттік портфелін басқаруды; банк қызметін бағалау тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  «Қаржыны басқару» пәні қаржы институттары жүйесіндегі қаржыны басқару ерекшеліктерін, компанияның құнын басқару, компанияның инвестициялық жобасының ақша ағынын болжау және оңтайландыру, компанияның дивидендтік саясатын басқару, айналым активтерін және қысқа мерзімді міндеттемелерді басқаруды зерттейді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компанияның инвестициялық қызметі
  Несиелер: 5

  "Компаниялардың инвестициялық қызметі" пәні компанияның инвестициялық қызметінің негіздерін, инвестициялық қызметті реттеуді: заңнама, нормативтік-құқықтық актілер, мемлекеттік бағдарламалар, инвестициялық жобалау, тікелей инвестициялар және оларды жоспарлау негіздерін, инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлауды, инвестициялық жобаны экономикалық бағалауды, инвестициялық саясатты қалыптастыру ерекшеліктерін және компанияның стратегиясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пән салықтық жоспарлау негіздерін; бюджетке түсетін түсімдерді анықтау кезінде салықтық жоспарлау және болжау әдістемесін; ұйымдағы салықтық жоспарлау негіздерін, микро және макродеңгейде салықтық жоспарлауды, ҚР салық органдары жүйесіндегі салықтық бақылау және салықтық аудит негіздерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік қарым-қатынас этикасының принциптерін, ұйым қызметіндегі этикалық нормаларды, іскерлік әңгіменің сөйлеу мәдениетін, іскерлік қарым-қатынастың вербалды емес аспектілерін, қашықтықтағы қарым-қатынастың этикалық нормаларын, іскерлік қарым-қатынастағы манипуляцияларды, пікірталас жүргізудің мәдениетін, шетелдік әріптестермен іскерлік келіссөздер жүргізуді және конструктивті сыни ережелерді, жанжалдар мен оларды шешу жолдарын, дресс-код, іскерлік тәсілдердің этикетін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Курстың материалында салықтардың экономикалық мәні, салық саясаты, салық механизмі мен салықтық реттеудің мазмұны, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлері элементтерінің мазмұны, сондай-ақ, салықтарды есептеу ерекшеліктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық мазмұны, инвестиция түрлері, нысандары, инвестициялық қызметті заңнамалық қамтамасыз ету, инвестициялық механизмді зерттейді. Инвестициялық саясат, инвестицияны қаржыландыру және несиелеу көздері, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу, инвестициялық жобаларды несиелеу ерекшелігі, инвестициялық жобалау кезеңдері, инвестициялық жобаларды сараптау тәртібі және бағалау әдістері, инвестициялық жобаның ТЭН құру, банктердің кәсіпорын жобаларын несиелендіру және оның тәуекелдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  «Банк ісі» банктік қызметтің экономикалық және ұйымдық-құқықтық негіздерін, коммерциялық банктер ресурстарының құрылымын, негізгі банктік операцияларды: активті, пассивті, комиссиялық-делдалдық, банктік маркетинг пен менеджментті қадағалау практикасы мен банк секторын реттеудің ерекшеліктерін, ҚР Ұлттық Банкі қызметінің негіздерін, банктерді құру, қайта ұйымдастыру және тарату нысандарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржыгердің кәсіби құндылықтары мен этикасы
  Несиелер: 5

  «Қаржыгер этикасы мен кәсіби құндылықтары» пәні кәсіби борыштың жақсырақ орындалуын қамтамасыз ететін қаржы саласындағы дәлме-дәл, этикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдауды, кәсіби тәрбиенің ерекшеліктерін, адамдар мен мамандардың адамгершілік қарым-қатынасының ерекшеліктерін, маман тұлғасының адамгершілік қасиеттерін, кәсіптің адамгершілік-қоғамдық мәнін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоспарлау және бюджеттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бюджеттік жоспарлау жүйесін, бюджеттерді қалыптастыру және бюджеттік бағдарламаларды тиімді жұмсауды, жоспарлау және бюджеттеу түрлерін, бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігін бағалау,аумақты дамыту және инвестициялық жобаларды іске асыру бағдарламасын жасау, жеке инвестицияларды тартуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есепті автоматтандыру
  Несиелер: 6

  Пән «Қазақстан үшін Бухгалтерия» конфигурациясының негізгі функционалдық мүмкіндіктерінің практикалық білімін, банктік және кассалық операциялар есебін , ТМҚ және кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтер есебін, кадрлық есеп және қызметкерлердің жалақысының есебін, өндіріс есебін, ұйымның салық міндеттемелерінің есебін жүргізуді, стандартты және регламенттелген есептерді толтыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Қаржылық жоспарлау және болжау қаржылық болжаудың экономикалық негіздерін; мемлекеттік болжамдар мен әлеуметтік - экономикалық даму бағдарламаларын; қаржылық жоспарлау әдіснамасын; кәсіпорындағы стратегиялық қаржылық жоспарлау мен болжауды; кәсіпорындағы бизнес-жоспарлаудың элементі ретінде қаржылық жоспарлау мен болжауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттік бюджетті және бюджеттің жекелеген түрлерін қалыптастыру жүйесін, бюджет процесін, бірыңғай бюджеттік сыныптаманы, бюджетаралық қатынастарды, бюджетке түсетін түсімдердің экономикалық мазмұнын, бюджет шығыстарын қалыптастыру негіздерін, бюджетті құрастыру және орындауды, әр түрлі деңгейдегі бюджеттерді әзірлеу және бекітуді, мемлекеттік несие және мемлекеттік борышты, қаржы жүйесіндегі мемлекеттік бюджеттің рөлін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 6

  Осы пән бойынша студенттерді оқыту көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарында қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруді қамтамасыз етеді,практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздеу және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән басқа ғылымдармен байланысты ғылымның білім саласы ретінде салықтық басқаруды үйретеді; салықтық менеджмент қаржылық менеджменттің ажырамас бөлігі ретінде; салықтық менеджмент мемлекеттік және корпоративтік деңгейде салықтарды басқару жүйесі ретінде; салықтық есеп және бақылау; бұзушылықпен байланысты салықтық тәуекелдерді барынша азайту; салықтарды оңтайландыру әдістері; салық жүйесін салықтық менеджмент құралы ретінде таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі өндірістік жоспарлау және бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді кәсіптік жоспарлаудың негізгі әдіснамалық, ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілері бойынша білімдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру, оларды ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде кәсіпорынның бюджеттік жүйесін енгізу проблемаларын шешу, бюджеттік жоспарлау технологиясы мен экономикалық механизмімен танысу, әлеуметтік жобаларды дамыту дағдыларын дамыту. кәсіпорынның экономикалық дамуы, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық бөлімшелерінің білікті басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру
  Несиелер: 6

  «Сақтандыру» пәні сақтандырудың теориялық негіздерін, сақтандыру қызметін заңнамалық реттеуді, сақтандыру түрлерінің ерекшеліктерін, сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру сомасын анықтауды және төлеуді, сақтандыру ұйымы мен сақтанушыларға салық салу тетігін, сақтандыру нарығын, шетелдік сақтандыру және қайта сақтандыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпорындағы қаржылық тәуекелді басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктерін; қаржылық тәуекелдердің түрлерін; қаржылық тәуекелдерді бағалау және талдау әдістерін; қаржылық тәуекелді басқару әдістерін; қаржылық тәуекелдерді басқару стратегиясы мен тактикасын; қаржылық жоспарлардың түрлерін және қаржылық тәуекелдерді басқару жоспарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық-бюджеттік саясат
  Несиелер: 6

  Бұл пән мемлекеттің салық-бюджет саясатының негіздерін, бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың рөлін, бюджет шығыстары саласындағы мемлекеттің саясатын, мемлекеттің бюджет қаражатын басқаруды, мемлекеттің фискалдық саясатын зерттейді, мемлекеттің фискалдық саясатының тиімділік көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банкроттық және ұйымдарды қайта ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан экономикасындағы банкроттық институтының қалыптасуы мен дамуын, банкроттықты құқықтық реттеуді, банкроттықтың негізгі процедурасын, оңалту процедурасын ұйымдастыруды, банкроттық және заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыруды, ұйымдардың банкроттығын болдырмаудың негізгі бағыттарын, банкроттық процесін мемлекеттік реттеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  "Қаржылық талдау" пәні кешенді экономикалық талдаудың мазмұнын, мәнін және жіктемесін, қаржылық есептілікті талдауды, ұйымның мүліктік жағдайын талдауды және оның активтерін пайдалану тиімділігін бағалауды, ұйымның шаруашылық қызметін қаржыландыру көздерін талдауды, төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылық өтімділігін талдау және бағалауды, ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін талдауды және оларды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес және активтер құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Құндық бағалау теориясын, бағалау мақсаттарын, принциптерін, құн стандарттарын зерттейді. Бағалау қызметі саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілері. Бағалау жүргізу әдістемесі. Нақты объектіні бағалау мақсатында нарықты зерттеуді ұйымдастыру. Ішкі және сыртқы ақпаратты пайдалана отырып, бизнесті талдау. Дисконттау ставкалары және капиталдандыру коэффициенттері. Есептің талаптарға сәйкес дұрыс рәсімделуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық бақылаудың мәнін, түрлері мен нысандарын, бақылау, ревизия және аудит қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді, қаржылық және бюджеттік ұйымдардың қаржылық есептілігіне бақылау (ревизия) жүргізуді ұйымдастыруды, сараптама және талдау жасауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ревизия және аудит
  Несиелер: 5

  «Ревизия және бақылау» пәні бақылау және ревизия негіздерін, бақылау мен ревизияның мақсаттарын, міндеттерін, түрлерін, оларды жүргізудің әдістері мен тәсілдерін, өткізу және құжаттамалық ресімдеу әдістемесін, бақылау-тексеру іс-шараларын, ревизия және бақылауды қалыптастыруды, қаржы нәтижелерін, кәсіпорынның қызметі мен капиталының қаржылық әтижелерін қалыптастыруға бақылау және ревизия жасауды, кәсіпорынның бухгалтерлік есебі мен есептілігінің дұрыстығын бағалау негіздерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  "Қаржы ресурстарын басқару" қаржылық ресурстарды басқару ерекшеліктерін; жалпы мемлекеттік қаржы ресурстары жүйесін; мемлекеттік қаржы ресурстарын басқаруды; кәсіпорындардың ақша және айналым қаражатын басқаруды; күрделі қаржы активтерін бағалау әдістерін; қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру әдістерін; қаржы ресурстарын басқару әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жеке меншікті басқару
  Несиелер: 5

  «Мемлекеттік және жеке меншікті басқару» пәні әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік меншікті басқарудың теориялық негіздерін, басқарудың салалық ерекшеліктерін, мемлекеттік меншікті басқарудың тиімділігін талдау әдістерін, басқаруында мемлекеттік меншік объектілері бар мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштерін жоспарлау принциптерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты бизнес құнын бағалау әдістерін қолдану дағдыларын практикалық мысалдарда қалыптастыру болып табылады. Пәнде жалпы бағалаудың және бизнесті бағалаудың негізгі ұғымдарының экономикалық мазмұны ашылады; компанияның капиталын және оған қатысу үлестерін бағалаудың теориялық аспектілері қарастырылады; бағалау жүргізу үшін қажетті ақпарат массиві анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық консалтинг
  Несиелер: 5

  Осы пән бойынша студенттерді оқытуда олар көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарында қолданылатын заманауи ақпараттық технологияларға ие болуын қамтамасыз етеді және практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздестіру және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасында ұйымның қаржылық–шаруашылық қызметін талдау, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің, қаржылық тұрақтылығының, төлем қабілеттілігінің және рентабельділігінің көрсеткіштері, өндірістік және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау, басқарушылық шешімдерді таңдау және қабылдау үшін талдау материалдарын дайындау оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның бірігуі және қайта құрылуы
  Несиелер: 5

  Бұл пән кәсіпорындардың бірігуі және қайта құрылуының экономикалық негіздерін оқытады; қызмет ауқымын ұлғайту кезіндегі қайта құрылымдау технологияларын; қайта құрылымдау модельдерін SWOT-талдау, кәсіпорынның кешенді диагностикасын; қайта құрылымдау үлгілерінің тәуекелдерін талдау; дамудың әртүрлі кезеңдеріндегі қайта құрылымдауды жоспарлау; кәсіпорынның активтері мен пассивтерін қайта құрылымдау; кәсіпорындардың бірігуін және жұтылуын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Консалтинг және ілеспе қызметтер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыған кезде білім дербес кәсіпкерлерді және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді тіркеу, салық төлеушілерді есепке алу және салықтық есепке алуды оңайлатылған және жалпы белгіленген тәртіпте тіркеу, декларацияны толтыру, кәсіпорынның статистикалық есептерін жасау, жобалау-сметалық құжаттарды ресімдеу және бизнес-жоспарларды құрастыру, жылдық қаржылық есептілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бюджеттік бақылау
  Несиелер: 4

  Бұл пән: бюджеттік бақылауды құқықтық реттеу, қадағалау, мониторинг, ревизия, тексеру жүргізудің негізгі әдістемелерінің ерекшелігі және бюджеттік бақылаудың басқа да тәсілдері, бақылау рәсімдерін дайындау және жүргізу бойынша бюджеттік бақылау органдарының жұмысын ұйымдастыру, бақылау нәтижелерін ресімдеу және оларды іске асыру тәртібін жүргізу саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инвестициялық шешімдер тиімділігін бағалау
  Несиелер: 3

  Бұл пән инвестициялық шешімдерді бағалаудың мәнін, мазмұнын, оның мақсаттары мен міндеттерін, инвестициялық жобаның ақша ағынын, инвестициялардың тиімділігін бағалауды және жобаны негіздеуді, шектеулі бюджет кезінде инвестициялық жобаларды таңдауды, инвестициялық жобаларды қаржылық талдауды, қаржылық және экономикалық тәуекелдерді талдауды, коммерциялық, бюджеттік және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инвестициялық жобалар мен шешімдерді басқару
  Несиелер: 3

  Бұл пән инвестициялық жобаның мәнін, кәсіпорынның инвестициялық қызметін басқарудың негізгі кезеңдерін, жобаны жоспарлау және әзірлеу, жобаны іске асыру туралы басқарушылық шешімдерді қабылдау, жобаны іске асыруды бақылау, жобаны аяқтау бойынша қол жеткізілген нәтижелерді бағалау және талдау мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік – жеке серіктестіктің қаржылық механизмдері
  Несиелер: 4

  «Мемлекеттік – жеке меншіктік серіктестіктің қаржылық механизмдері» пәні қаржы жүйесіндегі мемлекеттік-жеке серіктестіктің маңызы мен рөлін, мемлекеттік-жеке серіктестік қағидаларын, тәуекелдері мен модельдерін, инновациялық саладағы мемлекеттік-жеке серіктестіктің мәнін, мемлекеттік-жеке серіктестікті қаржыландырудың өзге де түрлерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу саласындағы бақылау, аудит және мониторинг
  Несиелер: 4

  Бұл пән мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің электрондық қызметтерін жүргізу, көрсету, жиынтық талдау есебін жасау, нақты тапсырыс берушілердің сатып алу заңнамасы мен рәсімдерін сақтау, сатып алу саласында аудит жүргізу, бюджет шығыстарының негізділігі мен тиімділігін бағалау, нақты бұзушылықтарды анықтау мен жолын кесуге мониторинг жүргізу саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Лизинг және лизингтік операциялар
  Несиелер: 4

  "Лизинг және лизингтік операциялар" пәні кәсіпорынның негізгі құралдарын қаржыландыру көздері жүйесіндегі лизингтің орны мен рөлін зерттейді; лизингті нормативтік реттеу; лизингтің баға белгілеу процесі және лизингтік төлемдер схемалары; лизингтік операцияларды сақтандыру; лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктерін және кәсіпорынды инвестициялаудың басқа да көздерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіпкерлік, оның ішінде, кәсіби қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпараттарды жүйелеу, жинақтау. Кәсіби қызметте қолдану үшін экономикалық ақпараттарды талдау, қорыта білу және қауіпсіздік нормаларын жүйелеу.

 • Код ON2

  базалық экономикалық ұғымдарды, ұлттық экономиканың қызмет ету шарттарын, экономикалық өсу түсінігі мен факторларын; мемлекеттік басқару органдарының қағидаларын, тәртібін, заңнамалық-нормативтік базасын, тұтынушылық сұранысты қалыптастыру қағидаларын және оны анықтайтын факторларды; нарықтық және өзге де тәуекелдердің негізгі тұжырымдамалары мен әдістерін талдап, олардың қолдану саласын түсіндіру;

 • Код ON3

  коммуникабельділікті, мемлекеттік және шет тілдерін меңгеруді, қаржылық ақпаратты талдау үшін заманауи ақпараттық технологиялар мен бағдарламалар тәртібі мен нормаларын, есептеулерде математикалық әдістерді қолдана алуды көрсету;

 • Код ON4

  микро және макродеңгейдегі экономикалық жағдайды бағалау, қаржы нарығы конъюнктурасының экономикалық дамуын болжау;

 • Код ON5

  статистикалық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, динамика қатарының деректерін жүйелеу, индекстердегі статистикалық көрсеткіштерді есептеу және әлеуметтік-экономикалық процестерде бақылау нәтижелерін жинақтау.

 • Код ON6

  ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есепті, салық есебін жүргізуді ұйымдастыру, ҚР Салық есептілігінің нысандарын толтыру, экономикалық және коммерциялық қызметте кәсіби қызметтерді көрсету, кәсіпорынды тіркеуден бастап оны жоюға дейінгі аралықта алып жүру.

 • Код ON7

  мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдерді арттыру және ұйымдардың кірістерін ұлғайтып, шығындарын азайту үшін қаржылық тетіктерді таңдап, мемлекеттік-жеке серіктестіктің тиімді қаржы құралдарын қолдану; валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын құрастыру әдістемесін қолдану; қазіргі қаржылық-экономикалық құбылыстардың қазіргі қаржылық процестерін болжау, жоспарлау, бюджеттеу үрдісін, әлемдік қаржы нарығы оқиғаларының әсерін бағалау және басқару шешімдерін қабылдау;

 • Код ON8

  маркетингтік зерттеулердің нәтижелерін, банкроттықтың ықтималдығын, өндірістік-өткізу ортасын, кәсіпорынның стратегиялық саясатын талдау;

 • Код ON9

  қаржылық ұйымдардың, сақтандыру ұйымдарының, қаржылық және инвестициялық нарықтардың қызметін талдау және басқару, тиісті ұйымдарда қызметке бақылау және аудит жүргізу, отандық кәсіпорындардың қызметіне дамыған елдердің қаржы менеджментінің оң тәжірибесін біріктіру және оны енгізу;

 • Код ON10

  кәсіпорынның мемлекеттік қаржылары мен активтеріне болжам жасау, жоспарлау және басқару;

 • Код ON11

  кәсіпорындардың қаржылық-экономикалық даму жоспарларын, бизнес-жоспарларын әзірлеп жасау, кәсіпорындардың инвестициялық және инновациялық қызметін және ұйымдардың меншігін басқару;

 • Код ON12

  кәсіпорындардың салық менеджменті мен мемлекеттің фискалдық қызметін ұйымдастыру.

 • Код ON13

  қаржы нарығының, банк секторының, сақтандыру ұйымдарының, мемлекеттік сатып алу бойынша іс-шаралар қызметін ұйымдастыру.

 • Код ON14

  активтер мен бизнестің құнын анықтау, бизнесті бағалауға зерттеу жүргізу;

 • Код ON15

  ұйымның инновациялық қызметінің тиімділігін, қаржылық ресурстарды пайдалану тиімділігін, түрлі қаржылық тәуекелдерді іске асырудың салдарын бағалау, және қабылданатын басқарушылық шешімдерді негіздеу.

Top