Білім беру бағдарламасы өзекті емес

6B02109 Хореографиялық өнер педагогикасы

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты: - білім алушылардың таным мен шығармашылыққа уәждемесін қамтамасыз ететін ЖОО-да білім беру және тәрбие ортасын қалыптастыру; -хореографиялық өнер бағыты бойынша жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие, заманауи қазақстандық қоғамның талаптарына жауап беретін, оның рухани-эстетикалық дамуына ықпал ететін хореографиялық өнер педагогикасы саласында бәсекеге қабілетті бакалаврларды дайындау; - Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында және одан тыс жерлерде оқу орындарын, кәсіби би ұжымдарын және қосымша хореографиялық білім беру мекемелерін ұлттық кадрлармен қамтамасыз ету; - ұлттық би мәдениетін сақтау және насихаттау және жас ұрпақты хореографиялық өнердің үздік үлгілері мен жетістіктеріне тәрбиелеу; - тарихи процестер мен көпұлтты би мәдениетінің генезисін меңгеру арқылы білім алушыларды толеранттыққа тәрбиелеу; - қазақстандық хореографиялық білім беруді дамыту және оны халықаралық мәдени-білім беру кеңістігінде тану.
  • Академиялық дәреже Бакалавриат
  • Оқыту тілі Русский, Қазақша
  • ЖОО атауы
  • Оқу мерзімі 3 года
  • Кредиттер көлемі 180
  • Білім беру бағдарламаларының тобы B028 Хореография
  • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
Top