Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01764 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу; - білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары педагогтарды даярлау; - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 2

  Студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың әдіснамалық-теориялық білімімен қаруландырып, кәсіби тәжірибелік дағдыларды игерумен бірге білікі құзыреттілікке баулу. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады.

 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1)
  Несиелер: 5

  Түрік тіліндегі дыбыстар; қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, сөздерде орналасу тәртібі, қызметтері және өзгерістерге ұшыраған әр түрлі жағдайы оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ата-түрік принциптері
  Несиелер: 3

  ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Осман империясының құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы болған Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері осы пәннің басты мазмұны. Севр келісімін қабылдамаған түрік ұлтының басшысы ретінде 1923 жылы Мұстафа Кемал мемлекетке байланысты бірнеше принциптер ұстанады, пән осы принциптерді білімгерге түсіндіруді басты негізге алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі мемлекеттер тарихы пәні студенттерге өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды мақсат етеді. Түркі халықтарының көне дәуірден бүгінге дейін тарихы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, оның негізгі ұстанымдары; түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи ілімінің маңызы; Ясауидің нақыл-өсиеттері, адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойлары; Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны мен рөлі, маңызы туралы жүйелі рухани-танымдық білім беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Курс әдеби ғылымның негізгі мазмұнымен, әдебиеттану мақсатымен, әдебиеттанудың терминдері және ұғымдарымен, әдеби дамудың заңдылықтарымен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Түрік тілінің лексикасы, сөз құрылымы, сөздердің жасалу жолдары, жалғаулары мен жұрнақ түрлері туралы мәлімет беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Курс тіл проблемаларының үш цикліне назар аударады: 1) тіл табиғаты, тілдің шығу тегі мен оның дамуының негізгі заңдары, байланыс құбылыстардың арасында тілдің орны; 2) тілдің құрылымдық ерекшеліктері, тіл мен тұлғаның өзара қарым- қатынастардың негізгі санаттары; 3) тілдік зерттеулер мен тілдің жалпы идеясы, тілдік білім (тарихи тіл білімі, структурализм) дамуының негізгі факторлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» курсында адамды төтенше жағдайлар кезінде қорғау жолдары қарастырылады. Оның негізгі себептеріне адамдардың өмір сүру ортасындағы кездесетін қауіп-қатерлерімен бірге еліміздің ата заңының негізгі мақсаты жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Тұлғаның лидерлік қасиеттерінің дамуына ықпал ететін факторларды анықтап, ақпараттарды жинақтайды. Лидер болу туа біте ме, әлде тәжірибе арқасында қалыптаса ма деген сауалға жауап іздеуге тырысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары. Жүйке жүйесінің физиологиясы, анатомиясы және гигиенасы, жоғары жүйке әрекеті, оның жас ерекшеліктері. Сенсорлық жүйелердің анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. Ішкі секрециялық бездер анатомиясы мен физиологиясы және жыныстық тәрбиелеу. Тірек-қимыл жүйесінің жас ерекшеліктері мен гигиенасы. Вегетативті жүйелердің жас ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын графикасы және орфография
  Несиелер: 5

  Графика - жазуда қолданылатын таңбалардың жиынтығы, орфография – біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. «Латын графикасы және орфография» пәні латын негізді орфографияны үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Казіргі орыс тілінің дыбыстық құрамы
  Несиелер: 5

  Бұл курс әмбебап қарым-қатынас құралы рөлімен анықталады: 1) барлық негізгі нормаларды білу және оларға сәйкес сөйлеу фактілерін бағалай білу; 2) орыс тілінің мектеп курсының ерекшеліктерін ескере отырып, орыс тілін оқытуға дайындау; 3) қоғамдық-сөйлеу тәжірибесін саналы қабылдау және бағалау дағдысын қалыптастыру; 4) сөйлеу мәдениеті саласындағы танымал жұмыс туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
  Несиелер: 5

  «Психикалық денсаулық және суицид превенциясы» курсының мазмұны психологиялық денсаулық көрсеткіші болып табылатын жекелеген қасиеттердің балалардағы даму ерекшеліктері, қамтамасыз ету жолдары мен амалдарын анықтау. Психологиялық денсаулық балалардың өзін - өзі дамытып, жетілдіруін, реттей алуын, балалардың ересектермен және басқа балалармен қарым-қатынасын реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті I
  Несиелер: 5

  Орыс фольклоры - филологиялық білім саласындағы негізгі курстардың бірі. Бұл пән фольклорлық мәтіннің өзіне ғана тән ерекшеліктерімен (поэтика, өмір салттық және сиқырлы базалық нысаны, құрылымдық және тақырыптық белгілірі, т.б.), фольклордың жанрлық жүйесімен, күнтізбе салттық және отбасылық салттық циклымен студенттерді таныстыруды көздейді. Орыс халқының ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы орыс халқының сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті-фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фольклор және этнография
  Несиелер: 4

  Фольклор және этнография - филологиялық білім саласындағы негізгі курстардың бірі. Бұл пән фольклорлық және этнографиялық мәтіннің өзіне ғана тән ерекшеліктерімен (поэтика, өмір салттық және сиқырлы базалық нысаны, құрылымдық және тақырыптық белгілірі, т.б.), фольклордың жанрлық жүйесімен (халық поэзиясы, эпикалық, драма, сондай-ақ фольклордын кіші жанрлары), күнтізбе салттық және отбасылық салттық циклымен студенттерді таныстыруды көздейді. Фольклор және этнографияны жеке пән ретінде оқыту арқылы орыс халқының сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті-фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  ХХ-ХХІ ғасырларда экология әлемдік өркениеттің басты жаңалығы бола отырып, кез келген қоғамның, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және саяси жұйелерін дамытуда экологиялық танымды пайдаланбай жүргізу мүмкін емес болды. Сол себепті «Экология және тұрақты даму» пәнін оқыту дәстүрлі үрдіске айналды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания құрылымы және оның жұмысын танысады және кәсіпкерліктегі бәсекелестік орта туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде. Педагогика ғылымының қалыптасуы мен дамуы. Педагогиканың аксиологиялық негіздері. Педагогиканың әдіснамалық негіздері. Тұтас педагогикалық үдеріс. Педагогикада мақсатты анықтау. Тұлға дамуының және әлеуметтенуінің ішкі және сыртқы факторлары. Отбасы тұлғаның тәрбиеленуі мен әлеуметтенуінің субъектісі ретінде. Тәрбиенің мәні. Дүниеге көзқарас – қалыптасушы тұлғаның негізі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Акмеологияның негізгі ұғымдарымен таныстыру, олардың әлеуметтік педагог және өзін өзі тану мұғалімінің кәсіби қалыптасуы бағытындағы теориялық білімдерді меңгеруіне ықпал ету. Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану мамандарының әрекетін ұйымдастыру туралы білімдерін жинақтауға көмектесу. Таңдаған мамандық саласында олардың әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық саласының негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі түсініктер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениет және дін
  Несиелер: 5

  Мәдениеттің негізгі элементтерінің ең бастысы және осыған сәйкес басты атқаратын қызметі таным, яғни таңба – символдық элемент болып саналады. Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы. Діни мәдениет күрделі, кешенді құрылым болып саналады, қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада көрінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Өзін-өзі тану пәні болашақ мұғалімдерінің педагогикалық және психологиялық қарым-қатынас компонентерін қалыптастырып жетілдіреді. Білім беру арқылы рухани-әдептілік құндылықтар жүйесін дамытады. Өзін тұлға және болашақ маман ретінде тануға мүмкіндік береді. өзінің өмірлік позициясын анықтауға көмектеседі және болашақ рухани денсаулық бетбұрысына бағытталған көзқарасын калыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  Психология ғылымының жалпы курсының әлеуметтік психология мен тіл психологиясында қарым-қатынас психологиясы деп аталатын арнайы саланың негізгі түсініктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәңгілік Ел
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре отырып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалар және процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі, Жоба мақсаты. Жобалық және тұрақты қызмет: ұқсастығы және ерекшелігі. Жобаның фазалары және сатылары. Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік қызметтері. Жобалардың классификациясы. Жобаны аяқтау процесі. Жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесі. Жобаны аяқтау мерзімінің мәні және маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыни және жүйелі ойлау
  Несиелер: 5

  Сыни ойлау бөлімі - дүниетанымдық ұғымдар мен категориялар арқылы адам өз өмірін қайта құруға талпынады деуге болады. Ол жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның тыныс-тіршілігін сыни сараптан өткізеді, адам мен қоғамның ақиқатқа жету жолындағы қателіктерін жоюға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс тілі I
  Несиелер: 4

  Курстың тақырыбы: 1) негізгі құбылыстар нормаланған қазіргі орыс әдеби тілі, олардың сипаттамалары мен заңдылықтарын ұсынылған фонетикалық деңгейі, тілдік жүйесі; 2) фонетикалық құбылыстар мен олардың даму тенденцияларының ерекшеліктері; 3) қазіргі заманғы орыс әдеби тілінің функционалдық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек қатынастарына түскен кезде, өндірісте ҚР Еңбек заңдарымен көзделген еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуын, мектеп менеджерінің іс-әрекетінің теориялық негіздерін зерттейді. Менеджменттің негізінде мектепті басқару принциптері. Мектептің тәжірибелік іс-әрекетін менежментті өндірудің тиімділігін қарастырады. Болашақ мамандарды білім берудегі менеджмент жайлы қазіргі нарықтық жағдайда сәйкес білім, білік, дағдыларымен қаруландыруды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәтінмен жұмыс істеу әдістері
  Несиелер: 3

  Бұл курста ақпаратпен өзіндік жұмыс барысында окушыларға танымдық үдерісін реттеуге көмектесетін әртүрлі әдіс-тәсілдер (кейс-стади, инсерт, фишбоун т.б.) берілген. Курстың мақсаты болашақ мамандарға оку үдерісінде мәтінмен жұмысты тиімді уйымдастыруға әдістемелік тұрғыдан қолдау көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс тілі II
  Несиелер: 5

  Бұл курста лексиқалық тақырыптың семасиологиялық сипаттамасы, орыс тілінің лексика-семантикалық жүйесінің тарихи қалыптасуының негізгі кезеңдері, сөздердің жүйелік байланысы қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • XIX ғасырға дейінгі орыс мәдениеті мен әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс Ресей мемлекетінің мәдени өмірінің барлық салаларында ұлы Смуттың (XVII) уақыты мен классицизм (XVIII) дамуымен сипатталатын, Киев Русіндегі христиандықты қабылдаумен байланысты Х ғасырдан бастап XIX ғасырға дейін орыс халқының мәдениеті, өнері мен әдебиетінің даму кезеңін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 2

  Қазақ этнопедагогикасының ғылыми -теориялық мәселелері. Қазақ педагогикасының ерекшеліктері. Қазақ этнопедагогикасының туып қалыптасуы, дамуы. Халық педагогикасындағы тәрбие бағыттары, олардың мақсаты мен міндеттері. Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс әдебиеті II
  Несиелер: 5

  Орыс әдебиетінің дамуында орыс көне әдебиетінің алатын орны ерекше. Курс дәстүрлі жанрлардың, көркемдік әдістердің бірегей дамуын, орыс әдебиетінің жеті ғасыр көлеміндегі тарихи, әлеуметтік, саяси құбылыстарымен байланыстыра отырып қарастыруды талап етеді. «12- 18 ғ.ғ. орыс әдебиеті» «орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша студенттерді дайындау барысында маңызды пәндердің бірі болып табылады. Осы пән негізінде 43-20 ғ.ғ. орыс әдебиеті қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс лексикалық семантиканы, лексика-семантикалық парадигматиканы, орыс сөздік қорын жаңғырту үдерістері, шығу тегі туралы сөздік және фразеология, стилистикалық саралау сияқты лингвистикалық маңызды тақырыптар бойынша теориялық, практикалық материалдарды ұсынады. Фразеологиялық бірліктердің жіктелуіне және орыс тіліндегі сөздерді қолдануға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері мазмұны мен түсінігін білуге, қоғамға қауіпті дәрежесін айыра білуге және олардың алдын алып, әшкерелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерді білікті пайдалануды оқып үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру оқыту процесінде балаға жеке көмек көрсету мен психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз етеді, жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға кедергісіз білім алуға ғана емес, баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып оқу-тәрбие процесің ұйымдастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел әдебиеті I
  Несиелер: 5

  Курс орта ғасыр және қайта Өрлеу дәүрінің шетел әдебиеті өзгешілік себептеріне байланысты қалыптасуын, дамуының қарастырады. Шетел әдебиетінің дамуын сол елдердегі әдеби бағыттар, ағымдар мен мектептердің генезисін, эволюциясын, сабақтастығын және алмасуын түсіну арқылы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті теориясы
  Несиелер: 5

  Орыс әдебиеті теориясының шеңбері -көркем әдебиет ерекшеліктеріне барынша кең түсінік беру, әдебиеттанудың негізгі деректерімен және әдебиеттанудың текстологиясымен, оның ролі мен маңызы туралы түсінік береді. Орыс әдебиеті теориясы сөз шеберлігінің теориялық негіздемелеріне назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс мәдениеті мен әдебиетіндегі алтын ғасыр дәуірі
  Несиелер: 5

  Орыс мәдениеті мен әдебиетіндегі алтын ғасыр дәуірі курсының мақсаты – студенттердің бойында алтын ғасыр дәуірі жайында біртұтас концептуалды түсінік қалыптастыру, ерекше белгілерімен және «алтын ғасырдың» басты үрдістері мен әдеби даму заңдылықтары, орыс классиктерінің әдеби үдерістегі орындары, орыс әдебиетінің дамуына қосқан үлесі, сол кезеңдегі орыс мәдениеті жайлы түсінік беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Оқу қызметіндегі педагогикалық өлшеу және бағалау пәні жоғары оқу орны студенттеріне білім беру квалиметриясының теориялық негіздерін, дидактикалық тестілеудің классикалық әдістерін, оқуды меңгерудегі табыстарын, білім нәтижесін, оған қол жеткізудің жолдары мен тәсілдерімен байланыстыра отырып қарастырады және білім беру жүйесінің әр деңгейінде білім алушылар даярлығының сапасы туралы объективті ақпарат беруді қамтамасыз етуді көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Европа мәдениеті мен әдебиетіндегі Ренессанс дәуірі
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны Батыс және Орталық Еуропа елдерінде Ренессанс дәуірінің мәдениеті мен әдебиетінің тарихын жүйелі, кешенді түрде баяндауды көздейді. Осы уақыттың мәдениеті мен әдебиеті қайталанбас ерекшелікке ие. Олар ортағасырлық дәуір дәстүрімен сабақтастықтың ерекшеліктерін сақтайды,бірақ жаңа уақытқа көшудің тарихи процесімен негізделген сипат бойынша өзге мәдениет түрін білдіреді. Ренессанс дәуірі жарқын таланттардың керемет молшылығымен, шығармашылықтың түрлі салаларында көптеген жетістіктермен, адамзаттың ең жоғары құрылуына жататын өнер мен әдебиеттің жауһарларымен танымал

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілі III
  Несиелер: 5

  Сөзжасам – тіл білімінің жаңа мағыналы туынды сөздердің қалыптасуы мен мағыналық дамуын, жасалу тәсілдерін зерттейтін саласы. Морфология - дербес сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін, грамматикалық сөз тұлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму заңдылықтарын зерттейтін тіл ғылымының бір саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуын, мектеп менеджерінің іс-әрекетінің теориялық негіздерін зерттейді. Менежменттің негізінде мектепті басқару принциптері. Мектептің тәжірибелік іс-әрекетін менежментті өндірудің тиімділігін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті III
  Несиелер: 5

  19 ғасырдағы орыс әдебиеті (I жартысы)» курстың мақсаты – студенттердің бойында тарихи әдебиет кезеңі жайында біртұтас концептуалды түсінік қалыптастыру, ерекше белгілерімен және «алтын ғасырдың» басты үрдістері мен әдеби даму заңдылықтары, орыс классиктерінің әдеби үдерістегі орындары, орыс әдебиетінің дамуына қосқан үлесі жайлы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің сөз таптары
  Несиелер: 5

  Курс орыс тіліндегі сөздерді бөлу принциптерімен, сөйлеу бөліктерінің жүйесімен, олардың қалыптасу тарихымен, оларды бөлу критерийлерімен танысуды көздейді. Сонымен қатар, ол сөздердің грамматикалық кластары, олардың грамматикалық санаттары, сөз формасының жүйелері және олардың сөз өзгерту ережелері туралы ғылыми білімді тереңдетуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті теориясын зерттеуге кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс орыс әдебиетінің теориясын зерттеумен, көркем әдебиеттің ерекшелігі мен жалпы мәнімен, әдебиеттің даму заңдылықтарымен, барлық әдебиет үшін маңызы бар маңызды байланыстармен танысуды көздейді. Әдебиет теориясын зерттеу жолдары, әдеби шығармаларының және әдеби үдерістің нақты тарихи дәуірдің көркем әдістеріне байланысты принциптері, әдістері мен тәсілдері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Функционалдық синтаксис
  Несиелер: 5

  Функционалдық синтаксис" курсының мақсаты функционалдық аспектідегі орыс синтаксисінің сипаттамасы болып табылады. Білімгерлер негізгі синтаксистік бағыттар бойынша теориялық материалдарды меңгеруі керек; сөз тіркесі мен сөйлемде синтаксистік қатынастарды анықтау дағдыларын меңгеруі керек; тілдің синтаксистік деңгейінің бірлігін талдай білуі, осы бірліктердің сөйлеу ерекшеліктерін анықтай білуі, оларды қолдануға түсініктеме беруі керек; тілдік интерференциямен байланысты қателерді табу және түсіндіруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс әдебиетін оқыту әдістемесі I
  Несиелер: 4

  Данный курс способствует формированию у будущих преподавателей русского языка и литературы в школах с нерусским языком обучения представление о методологических основах и концептуальности вузовского курса методики, дает им систему знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых для практической деятельности

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • XIX ғасырдағы орыс әдебиеті және өнердің басқа түрлерімен байланысы
  Несиелер: 4

  "ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті және оның өнердің басқа түрлерімен байланысы" курсының мазмұны ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін және оның өнердің басқа түрлерімен байланысын бейнелейді, олардың әрқайсысы жазушылардың, суретшілердің, композиторлардың тұлғасымен ұсынылған, олардың шығармашылығында көрсетілген кезеңдердің тарихи, мәдени және әдеби ерекшеліктері көлемді және айқын көрініс тапқан.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • XX ғасырдағы орыс әдебиеті және кинематография
  Несиелер: 3

  Бұл курс ХХ ғасыр орыс жазушылары мен ақындарының шығармаларын осы дәуірдің тарихи үдерісімен (Қазан төңкерісі, Азаматтық соғыс, Бірінші дүниежүзілік соғыс, Екінші дүниежүзілік соғыс) тығыз байланыста зерделеуді, идеялық мазмұнын, көркем қағидаларын, кинематографиялық қойылымдарды талдау арқылы авторлардың шығармашылық жетістіктерін, ХХ ғасырдың орыс жазушыларының шығармалары бойынша фильмдерді анықтауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілін оқыту әдістемесі I
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: студенттерді орыс тілін ана тілі ретінде оқыту, пәннің, міндеттері мен зерттеу әдістерімен таныстыру; әдіснаманың негізгі санаттарын игеру, ұлттық мектепте орыс тілін оқытудың негізгі ұйымдастыру формаларын, әдістерін, әдістемелерін және құралдарын игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 4

  Бұл курс білім берудің жаңа моделін берудің мазмұнын шығармашылықпен іске асыруды, оқытудың құрушы магистранттарға білім жаңа технологияларын, оның тиімді әдістерін қолдануды үйретеді. Курс магистранттарды білім жүйесіне қойылатын мақсаттары мен білім берудің жаңа мазмұнын дидактикалық тұрғыдан ұйымдастыруды, ЖОО-дағы оқу үдерісіндегі педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемелік технологияларын игеруге қажетті іскерліктерін қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиеті II
  Несиелер: 3

  XVII - XVIII ғ. дүниежүзілік әдебиетінің курсы Испания, Франция, Англия, Германия елдерінің ұлттық өзгешелік негізінде дүниежүзілік әдебиетінің классицизмның, барокконың, ағарту заманының негізгі көркем бағыттарының эстетикалық құндылықтарымен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдебиеті V
  Несиелер: 3

  ХХ ғ. орыс әдебиетінің әлемдік әдебиетінде алатын орны мен маңызын түсіндіру, дәстүрлік және жаңа әдеби бағыттарымен таныстыру, тарихи кезеңнің саяси, әлеуметтік, идеологиялық ерекшеліктерімен таныстыру, әдеби үдерістің маңызды кезеңдеріндегі шығармаларын білу, философиялық, психологиялық тұрғыдан талдау жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдебиеті IV
  Несиелер: 4

  19 ғасыр орыс әдебиеті (II жартысы)" филологиялық факультетінің іргелі профилді курстарының бірі, XIX ғасыр орыс әдебиетін аяқтайтын топтама болып табылады. Оның мазмұны 19 ғасыр орыс әдебиетінің II жартысы дамуының негізгі үш кезеңін 4350-60-ші, 4370-ші және 4380-90-ші жылдарды қамтиды. Әр кезеңге тарихи және әдеби ерекшеліктерге толы жазушылар шығармалары жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Европаның ағарту мәдениеті мен әдебиеті
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны ағартушылық дәуірінің мәдениетімен және әдебиетімен, ғылыми, философиялық және қоғамдық ойдың дамуымен байланысты еуропалық мәдениет тарихындағы негізгі дәуірлердің бірі болып табылады. Интеллектуалдық қозғалыс мәдениеті мен әдебиетінің эстетикалық принциптері қарастырылады: өнердің тәрбиелік рөлі, қоғамға сыни көзқарас және адамға идеалистік көзқарас, рационализм және еркіндік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілі IV
  Несиелер: 5

  Синтаксис - сөз тіркесі туралы, сөйлем туралы ғылым. Сөйлеу дағдысы бойынша сөздер өзара белгілі бір жүйемен тіркеседі. Сол тіркестердің де, сөйлемдердің де өз жүйелері, өз заңдары болады. Синтаксис сөйлеудің калыптасу ережелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазбаша тілді дамыту
  Несиелер: 4

  Жазбаша тілді дамыту курсы білімгерлердің жазба тілді қолданудағы көкейкесті мәселелері, мектепте орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында пайдаланылатын жаттығулар мен сөйлем және мәтіндердегі (ғылыми, публицистикалық, көркем) байланыс тәсілдерін дамыту мәселелерін зерттеумен айналысады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілінде оқытпайтын мектептеріндегі орыс әдебиетін оқыту әдістемесі IІ
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі емес білім беру технологиялары, интерактивті оқыту әдістері туралы түсінік береді. Аналитикалық ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілін оқыту әдістемесі II
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты: білімгерлерді әлемдік және отандық педагогикадағы инновациялық үдерістердің даму тарихымен, білім беру жүйесіндегі инновациялық процестердің теориясы ретінде педагогиқалық инноватиканың мазмұны және құрылымымен таныстыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс балалар әдебиеті туралы орыс және әлем әдебиетінің көркем және көркем-педагогикалық құрамдас бөлігі ретінде түсінік береді, оны менгеру болашақ педагогтарға кәсіби қызметінің мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем әдебиет мәтіндерін салыстырмалы талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу орыс, қазақ және шетел жазушыларының көркем шығармаларының мәтіндерін салыстырмалы-тарихи талдау дағдыларын қалыптастыруға, орыс, қазақ және шетел жазушылары мен ақындарының көркем шығармалары мәтіндерінің идеялық-тақырыптық және эстетикалық мазмұнын, тілдік құралдар жүйесінің ерекшеліктерін анықтауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тілдік дағдыларды қалыптастыру әдістемесі (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу)
  Несиелер: 5

  Коммуникативтік-когнитивті әдіс шеңберіндегі заманауи тәсіл-дағдыларды қалыптастыру операция жасау тілдік бірліктердің коммуникативтік маңызды контексте. Курстың негізгі мақсаты-білім берудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген тілді меңгерудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру, сонымен қатар студенттердің әріптестермен қарым-қатынас жасау барысында тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми іс-әрекеттің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік есептерді шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, сонымен қатар өз бетінше білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курста аударманың жалпы теориясының іргелі категориялары, яғни аударма фактілерін баяндауға және аударманың түбегейлі теориялық мәселелерінде бағдарлануға болатын неғұрлым жалпылама, ақпараттық-көлемді ұғымдар анықталады және жүйеленеді. Әр түрлі стилистикалық тиістіліктегі мәтіндерді аудару кезінде және бірінші кезекте жалпы ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару кезінде туындайтын негізгі проблемалар туралы түсінік беретін, сондай-ақ оларды аудару кезінде қиындықтарды жеңудің нақты тәсілдерімен қаруландыру мәселелері басты назарда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дұрыс жазу негіздері
  Несиелер: 5

  Пән орыс әдеби тілінің кең негізіндегі қазіргі орыс тілінің дұрыс жазу негіздерін қарастырады, барлық маңызды ережелеріне толықтай ғылыми және тарихи түсініктемелермен шолу жасайды. Бұл пән орыс тілінде практикалық дұрыс жазуды меңгеруге, оның теориялық негіздерін игеруге көмектеседі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілін оқытудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты орыс тіліндегі сабақтарда ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдану туралы мәселелерді қарастырады. Әлемнің толық бейнесін қалыптастыру және ақпарат жинау үшін студенттердің танымдық қызығушылығын белсендіру қажет. Жаңа білім беру технологияларын қолдану заманауи мектептің түлектерінің ақпараттық және компьютерлік сауаттылығын дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел әдебиеті ІII
  Несиелер: 5

  Х1Х-ХХ ғасырдың курсы дүниежүзілік әдебиетінің үдеріс, бағыт, әдеби ағыс және өзгешілік эстетика, философиялық негіздері, сабақтас және байланыс әдебиеттің үдерістерімен, сол кездегі экономикалық, әлеуметтік және тарихи алғышарттармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты орыс және қазақ тілдері грамматикасының жүйелі салғастырмалы сипаттамасы; салыстырылатын тілдік жүйелердің барлық деңгейлерінде ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; салыстырылатын тілдердің құрылымы мен қызмет етуінің барлық деңгейлерінде ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; салғастырмалы түрде орыс және қазақ тілдерінің грамматикалық құрылымын сипаттау (флективті орыс және агглютинативті қазақ тілінің құрылымдық айырмашылықтарын ескере отырып).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті пәніндегі цифрлық білім беру ресурстары
  Несиелер: 5

  Курс сандық формада ұсынылған сандық білім беру ресурстарын, фотосуреттерді, бейнефрагменттерді, статикалық және динамикалық модельдерді, виртуалды шындық және интерактивті модельдеу нысандарын, орыс әдебиеті бойынша оқу процесін ұйымдастыруға қажетті оқытуды көздейді. Олардың мақсаты-оқушыларға базалық деңгейде курстарды меңгеруге көмектесу, алған білімдерін бекіту және жүйелендіру, олардың танымдық қызығушылықтарын дамыту, өз бетінше "қол жеткізуге" ұмтылу және білім мен іскерлікті байыту, оларды өзінің практикалық қызметінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқу
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты дұрыс айтылуға, лирикалық және прозалық шығармалар мәтіндерін мәнерлеп оқу ережелерін үйрету болып табылаы. Курстың негізгі мақсаты студенттерді әртүрлі әдеби шығармаларды дұрыс талдауға, шығарманың тақырыбын, идеясын, оқырманға әсер беру жолдарын, көркемдік құралдарының ролі мен әсерін анықтау, артикуляциялық аппаратты дамыту, дұрыс тыныс алу жоларын білу, дауыс деңгейін реттеу, сөйлеу қателіктерін түзету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 3

  Курс тіл ғылымының актуалды методологиясының ең көкейкесті мәселелерін зерттеуге арналған, тілдің жүйесі, оның құрылымының және деңгейін, тілдің функционалды қызметі және адам ара, сана, мәдениет, этнос сұрақтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілінің стилистикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі орыс тілінің ресурстары және оның функционалдық стильдері туралы, коммуникативтік үдерісте стильдік ерекшеліктерінің алатын орны түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көптілді оқытудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Курс көптілді оқытудың теориясы мен практикасын адамды жаңа әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-мәдени шындықтарға бейімдеудің басты индикаторларының бірі ретінде зерделеуді көздейді. Көптілді көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың лингвистикалық және әдістемелік аспектілері, тілдерді оқытудың лингводидактикалық және психологиялық негіздері, көптілді білім берудің мәні, тілдердің өзара әрекеттесуі мен қарым-қатынасы, тілдік жағдайлар мен тіл саясаты, тілдік бірегейлікті қалыптастыру мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады

 • Код ON2

  - ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін жазып көрсетеді; - конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді; - өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді.

 • Код ON3

  - заманауи ақпараттық технология түрлерін қолданады: - АКТ құралдарын өзінің кәсіби іс-әрекетіне сәйкес дәлдікпен басқарады: - АКТ құралдарын қолдануда ұқыптылық қатынаста болуды түсінеді және көрсетеді

 • Код ON4

  кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады

 • Код ON5

  - өз уақытын тиімді ұйымдастыра-ды, пайдаланады: - өзінің әрекетінде жауапкершілікті сезінеді, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтайды, қоршаған ортаны қорғауда белсенділік танытады

 • Код ON6

  - топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі; - қақтығыс жағдайында дұрыс шешім қабылдау іскерлігі мен дағдыларын нұсқаулықтармен сәйкес жүзеге асырады, дағдысын көрсетеді

 • Код ON7

  - қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады: - өзге халықтардың мәдениетіне толерантты

 • Код ON8

  - қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолданады; - конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады - көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты

 • Код ON9

  - қазіргі орыс тілі, жалпы тіл білімі, орыс және шетел әдебиеті, әдебиет теориясы мен сынының негізгі тұжырымдамалары мен құндылығын, даму тарихы мен даму келешегі туралы, тілдік нормаларын, мәтінді филологиялық талдау бойынша білімдерін көрсете алады

 • Код ON10

  - жалпы білім беретін мекемелер мен орта кәсіби білім беретін мекемелерде орыс тілі және әдебиеті бойынша қазіргі қолданыстағы әдістемелер негізінде оқу сабақтары мен сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлап, жүргізе алады: - инновациялық қызметке дайын, оның педагогикалық инноватиканың теориясы мен практикасы жайлы мәліметтерін меңгерген және қолданады

 • Код ON11

  - білім саласындағы мониторингттік зерттеу әдістері мен үдерістерін пайдаланып мониторингттік зерттеулерді өз бетімен жоспарлайды және іске асырады; - білім алушылардың пәндік және тілдік құзыреттеріне педагогикалық диагностиканы іске асырады; - білім ортасын, білім практикасын зерттеудің принциптері мен әдістері арқылы білім алушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін орыс тілі және әдебиет сабақтарында қолдануға қабілетті

Top