Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03101 Халықаралық қатынастар в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - халықаралық қатынастар саласында кәсіби құзіреттілік пен жоғарғы деңгейдегі бәсекеге қабілетті гуманитарлық білімдердің бакалаврын дайындау; - оқу нәтижесінде студенттің жеке жауапкершілігін жоғарылату сонымен қатар өзіндік қызмет пен рефлексияға мән бере отыра студенттердің қабілеттілігі мен жеке ерекшелігін ескере отыра бәсекеге қабілетті бакалаврды оқыту; - білім беру үрдісінің соңғы нәтижеге яғни, елінің жауапкершілігі мол азаматы бола білу және өздігінен шешім қабылдай білетін гуманитарлық білімдердің бәсекеге қабілетті маманын дайындауға бағытталуы.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B040 Саясаттану
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән адам мен биосфера өзегі болатын жалпы экологиялық мәселелерді қарастырады. Білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық қауіпсіздік, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, халықты қорғау тәсілдері, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше жағдайларда олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар, халықтың іс-әрекеттері, азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары мен олардың құрылғылары, халықты Азаматтық қорғаныс бойынша оқыту бөлімдері не бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздер
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін, мәнін және түсінігін қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандандырылған шет тілі (1 бөлім)
  Несиелер: 4

  Бұл пән халықаралық қатынастар саласындағы мамандануды ескере отырып, студенттердің шет тілді тілінің рецептивті және нәтижелі дағдыларын қалыптастыруға бағытталған, оқылатын салада сөздік қорын қалыптастырады, Кәсіби бағытталған диалогтық және монологиялық сөйлеуді қабылдау және жаңғырту дағдыларын меңгеруге, оқу және жазу дағдыларын меңгеруге, кәсіби қарым-қатынас жағдайында ауызекі сөйлеу формулаларын меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқық ұғымдарын, қайнар көздерін, субъектілерін, әдістерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы құқығындағы жауапкершілік институтына сипаттама беріледі. ҚР Ұлттық құқығының конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, Азаматтық құқық, Отбасы құқығы, еңбек құқығы, Халықаралық құқық салалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншіктің формалары мен заңды аспектілерін, баға қалыптастырудың тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің рөлі және экономиканың дамуын қарастырады. Ерекше назар кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кәсіпкерлердің несиелік мекемелермен арақатынасына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандандыру аймағы елдерінің тарихы (Ұлыбритания, АҚШ)
  Несиелер: 4

  Курс ежелгі, ортағасырлық Англия, XVII ғасырдағы ағылшын буржуазиялық төңкерісі, жаңа заман дәуіріндегі Англия, ХХ ғасырдағы Ұлыбритания және ұлттар достастығы туралы білімді қалыптастырады. Студент ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ үрдістеріндегі СКВ мәселесіне; Солтүстік Американың еуропалықтар пайда болғанға дейінгі тарихты білуі тиіс. Студенттің Солтүстік Америкадағы ағылшын колониялары туралы түсінігі болуы тиіс. Студенттің АҚШ-тағы тәуелсіздік үшін Американдық революция мен соғыс себептері, барысы, нәтижелері туралы түсінігі болуы тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шет тілі (2 бөлім)
  Несиелер: 3

  ұл пән халықаралық қатынастар саласындағы мамандануды ескере отырып, студенттердің шет тілді тілінің рецептивті және өнімді дағдыларын жетілдіруге бағытталған, оқылатын саладағы сөздік қорын кеңейтеді, Кәсіби-бағытталған диалогтық және монологиялық сөйлеуді қабылдау және жаңғырту дағдыларын, оқу және жазу дағдыларын, кәсіби қарым-қатынас жағдайында сөйлесу формулаларын меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық және консулдық қызмет
  Несиелер: 4

  Пән Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық және консулдық қызметі туралы білімді қалыптастырады. Қазақстан Республикасының дипломатиялық және консулдық қызметінің қалыптасуы мен даму кезеңдерін айқындай алу іскерлігі қалыптасады. Қазақстан Республикасының дипломатиялық және консулдық қызметі қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді болашақ мамандық бойынша кәсіби-бағдарлы оқытуды жүзеге асырады. Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін жүзеге асыру, студенттердің болашақ мамандығы үшін коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс тілінде барабар кәсіби қызмет үшін қажетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандандырылған шет тілі (3 бөлім)
  Несиелер: 4

  Бұл пән халықаралық қатынастар саласындағы мамандануды ескере отырып, студенттердің шет тілді сөйлеуінің рецептивті және өнімді дағдыларын одан әрі дамытуға бағытталған, оқылатын саладағы сөздік қорын кеңейтеді, Кәсіби-бағытталған диалогтық және монологиялық сөйлеуді қабылдау және жаңғырту дағдыларын, оқу және жазу дағдыларын, кәсіби қарым-қатынас жағдайында сөйлесу формулаларын меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы
  Несиелер: 4

  Курс халықаралық қатынастар тарихы бойынша білімді қалыптастырады; студенттер "халықаралық қатынастар" ұғымын білуі және ол туралы түсініктері болуы керек; Халықаралық қатынастар тарихын кезеңдерін білулері қажет; Жаңа заман дәуіріндегі халықаралық қатынастардың дамуының маңызды кезеңдерін, даму заңдылықтарын анықтай білулері керек; XVI-XVII ғғ. халықаралық қарама – қайшылықтарды, Вестфаль жүйесін, XVIII-XIX ғғ. халықаралық қатынастардың дамуын, Вена жүйесін, оның дағдарысын, Еуропаның екі қарама-қарсы блоктарға бөлінуін білулері қажет; Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында халықаралық қатынастары жайлы білімдері болуы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға және күнделікті және кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында тілдік қарым-қатынастың мәдени-барабар стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға ықпал етеді, студенттердің мәдениетаралық қарым - қатынас субъектісі ретінде шет тілде сөйлеу мәдениетінің дағдыларын қалыптастырады, сөздік қорын кеңейтеді, тіл тасымалдаушылармен және басқа да мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста тілдік кедергінің алынуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі
  Несиелер: 3

  Бұл пән екінші шет тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқытуды көздейді. Сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып, коммуникативтік - интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыруға басты назар аударылады. Пән студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін, олардың екінші шет тілінде тиімді коммуникацияны жүзеге асыруға қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық құқығы
  Несиелер: 4

  Пән халықаралық құқық түсінігін, мәнін, қайнар көздерін қалыптастырады. Халықаралық құқық принциптері, субъектілері, көздері, жүйесі жайлы білім қалыптасады. Халықаралық шарттармен, халықаралық ұйымдардың құрылтай құжаттарымен жұмыс істей білу дағдысы қалыптасады. Студент халықаралық қатынастар акторларының халықаралық жауапкершілік шараларына білуі керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маманданндырылған шет тілі (4 бөлім)
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық қатынастар саласындағы мамандануды ескере отырып, студенттердің шет тілді сөйлеуінің рецептивті және өнімді дағдыларын автоматтандыруға бағытталған, оқылатын саладағы сөздік қорын кеңейтеді, Кәсіби-бағытталған диалогтық және монологиялық сөйлеуді қабылдау және жаңғырту дағдыларын, оқу және жазу дағдыларын, кәсіби қарым-қатынас жағдайында сөйлесу формулаларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім берудің мәдениетаралық және кәсіби бағыттылығын жетілдіруді, қарым-қатынасты�� кәсіби саласында коммуникация дағдыларын қалыптастыруды, шет тілінде кәсіби маңызы бар ақпаратты іздеу және ауызша және жазбаша беру, тілдік дайындықтың жалпы танылған жалпы ғылыми және кәсіби деңгейіне қол жеткізуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар қәзіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән XX-XXI ғ. басындағы халықаралық қатынастар туралы білімді қалыптастырады. Студент ХХ - ХХІ ғғ. басындағы ХҚ даму кезеңдері, заңдылықтары туралы түсінігі болуы тиіс. Версаль-Вашингтон жүйесінің түсінігін көрсету; 20-30 жж.халықаралық қатынастардағы тұрақтандыру саясаты, оның дағдарысы. Студент екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында және барысында халықаралық қатынастарды білуі тиіс; державалардың дипломатиясының ерекшеліктерін көрсетуі тиіс; халықаралық қатынастардың биполярлы және постбиполярлы жүйесі шеңберінде халықаралық қатынастарды талдау дағдысы болуы тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық символика және белгі
  Несиелер: 4

  Курс студенттердің халықаралық ұйымдардың жалаулары мен эмблемаларын, мемлекеттердің елтаңбасы мен жалауларын зерделеуді; халықаралық қатынастар жүйесіндегі символдар мен эмблемалар туралы теориялық және жалпылама мәліметтерді игеруді; эмблемаларды қолдануды және олардың бір-бірімен арақатынасын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пән екінші шет тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқытуды көздейді. Сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып, коммуникативтік - интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыруға басты назар аударылады. Пән студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін, олардың екінші шет тілінде тиімді коммуникацияны жүзеге асыруға қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс заманауи орыс әдеби тілін; тіл және сөйлеу стилін; орыс тілі мәдениеті және қарым-қатынас тиімділігін; орыс тілінің лексикасы мен фразеологиясын; синонимиясы мен антонимиясын, омонимиясы және орыс тілінің паронимиясын; орыс тілінің грамматикасын; кәсіби қызметтегі сөйлеу мәдениетін; тілдік қателер және оларды жою тәсілдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық құжаттама
  Несиелер: 5

  Пән дипломатиялық тіл және оның ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады. Дипломатиялық құжаттарды жазуға және ресімдеуге қойылатын талаптар, олардың құрылымы, түрлері туралы ұсыныстар қалыптастырылады. Келіссөздерге және сапарларға арналған халықаралық шарттарды дайындау; келіссөздердің, сапарлардың, халықаралық конференциялардың, жоғары деңгейдегі кездесулердің қорытынды құжаттарын жасау қабілеті қалыптасады. Студенттер дипломатиялық әңгіме жүргізе білуді және оны жазу және ресімдеу техникасын; ақпараттық-талдау жұмысының әдістемесін білетіндерін көрсете білуі тиіс; ведомствоішілік құжаттарды жасай білуі тиіс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының дипломатиясы
  Несиелер: 5

  Пән дипломатия ұғымы, дипломатиялық қатынастар орнату тәртібі туралы түсінік қалыптастырады; Қазақстан Республикасының дипломатиялық хаттамасы және этикасы туралы түсінік қалыптастырады; шетелдік делегацияларды қабылдауды жүзеге асыра білуді қалыптастырады; Қазақстан Республикасының келіссөздер жүргізу тәжірибесін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пән екінші шет тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқытуды көздейді. Сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып, коммуникативтік - интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыруға басты назар аударылады. Пән студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін, олардың екінші шет тілінде тиімді коммуникацияны жүзеге асыруға қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық протокол және этикет
  Несиелер: 5

  Бұл курс дипломатиялық хаттама ұғымын қалыптастырады; Дипломатиялық этикет туралы түсінік қалыптастырады; хаттама жүргізе білуді және сапарды дайындауды жүзеге асыра білуді қалыптастырады; шетелдік делегацияларды қабылдау практикасы; халықаралық келіссөздердің әртүрлі түрлерін жүргізу практикасы дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының көпвекторлы сыртқы саясаты туралы түсінік қалыптастырады; Қазақстанның халықаралық ұйымдармен, сондай-ақ Ресей Федерациясымен, Украинамен, Беларусь Республикасымен, Орталық Азия және Кавказ республикаларымен қарым-қатынасы туралы; Қазақстанның оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерімен қарым-қатынасы туралы түсінік қалыптастырады. Қазақстанның Таяу Шығыстағы сыртқы саясаты туралы; Қазақстанның араб елдерімен, Солтүстік Америка және Латын Америка мемлекеттерімен қарым-қатынасы туралы білім қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Келісім процесінің техникасы
  Несиелер: 5

  Пән келіссөздерді өнер және білім ретінде қарастыра отырып білім береді; саяси келіссөздерді дайындау және өткізу; саяси коммуникациялардың мәдениеті мен техникасы; ақпараттық сүйемелдеу, саяси келіссөздердің тұлғалық факторы туралы; келіссөздердің ұлттық сипаты мен стилі туралы; батыс мәдениетіндегі; конфуциандық-буддистік мәдениетіндегі; үнді-будда мәдениетіндегі саяси келіссөздер; Латын Америкасы мәдениетіндегі саяси келіссөздер ретінде білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіптік қызмет аясында тәжірибелі шет тілі (1 бөлім)
  Несиелер: 5

  Бұл пән болашақ мамандардың кәсіби - бағытталған лингвомәдени құзыреттілігін арттыруға және оларды халықаралық ынтымақтастыққа және ағылшын тілінде кәсіби қарым-қатынасқа дайындауға бағытталған, жалпы кәсіби тақырыптарда қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады, кәсіби терминологиялық сөздікті қалыптастырады, кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті грамматикалық минимумды меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХҚ -ғы діни фактор
  Несиелер: 5

  Пән дін мен саясаттың арақатынасы, қазіргі әлемдегі діни қақтығыстар, проблемалар мен оларды шешу жолдары туралы түсініктерді қалыптастырады. Қазіргі әлемдегі халықтық-ұлттық діндердің орны туралы білім береді. Қазіргі заманғы әлемдік діндерді ажырату дағдылары дамиды. Халықаралық діни ұйымдар және олардың қазіргі халықаралық қатынастардағы рөлі туралы түсінік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүние жүзі мемлекеттерінің саяси дамуы және саяси жүйесі
  Несиелер: 4

  Пән әлем елдерінің саяси дамуы туралы түсінік қалыптастырады; әлем елдерінің саяси дамуының ерекшеліктері туралы білім қалыптастырады. саяси институт ретінде мемлекет туралы білім қалыптасады. Мемлекеттік егемендік; мемлекеттік билік; мемлекет формалары (басқару нысандары, аумақтық-мемлекеттік құрылым) сияқты саяси ұғымдар жайлы білімдерін көрсете білу қалыптасады; саяси режимдер: тоталитаризм, авторитаризм, демократия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бизнестегі есеп айырысу және төлемдер
  Несиелер: 4

  Бұл курс банктік жүйенің ұйымдық құрылымы және банк операциялары туралы түсінік қалыптастырады; кредиттік ұйымдар және олардың түрлері мен операциялары туралы білім алады; банкаралық есеп айырысу, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысандары туралы материалдар көрсетіледі; студенттер кредиттік ұйымдардың есеп айырысу жүйелері және төлемдер жүргізу схемалары туралы білім алады; Студенттер халықаралық төлем жүйелері, төлем жүйелеріндегі тәуекелдер туралы білім қалыптастырады; төлем жүйелерінің құқықтық базасы туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастың заманауи жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қатынастар дамуының қазіргі тенденциялары туралы түсінік қалыптастырады. Халықаралық қатынастардың дәстүрлі емес акторларының рөлін және әлемдік саясаттың негізгі институттарын реформалау мәселелерін анықтау бойынша білім қалыптасады. Халықаралық және мемлекетішілік жанжалдарды реттеу бойынша құзыреттер дамиды. Халықаралық жүйенің саяси мәселелерін шешу дағдысы қалыптасады. Өңірлік және халықаралық жүйелердің жұмыс істеу ерекшеліктерін анықтау бойынша құзыреттер қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнестегі және саясаттағы халықаралық келісім жүргізу
  Несиелер: 5

  Курс бизнес пен саясатта келіссөз үдерісінің негізгі теориялық-құқықтық зерттеулері туралы білімді қалыптастырады. Халықаралық келіссөздер жүргізу, оларды жоспарлау, дайындау және ұйымдастыру бойынша қызмет дағдылары дамиды. Бизнес пен саясатта келіссөз үдерісін жүргізу құзыреті көрсетіледі. Бизнес пен саясатта көпжақты келіссөздер жүргізу дағдылары, бизнес пен саясатта халықаралық келіссөздер хаттамасын жүргізу дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХҚ геоэкономикалық мүдделер
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер "геоэкономика" ұғымымен, XIX-XX ғасырлардағы геоэкономикалық концепциялардың дамуымен, ОШЕ және ТМД елдерінің геоэкономикалық даму ерекшеліктерімен, оңтүстік-батыс және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің геостратегиялық бағдарымен таныса алады. Студенттер аймақтық және әлемдік геоэкономикалық дамудағы Африка және Латын Америкасы елдерінің орнын анықтай білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі
  Несиелер: 4

  Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыретінің А1 –В2 деңгейлерінде шетел тілін меңгеру студенттің жеке, қоғамдық өмір салалары тақырыптарына күрделі емес ақпаратты түсінуін, нақты коммуникативтік міндеттерді орындай алуын, ритуалды диалог жүргізе алуын, негізгі салалар арнасында қысқаша хабарлама жасауын, қысқа түпнұсқалық мәтіндерді дауыстап қабылдай алуын және түсінуін білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық дербес құқығы
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық дербес құқық ұғымын, қайнар көздерін зерттеуге арналған. Коллизиялық нормалардың, қағидаттардың, субъектілердің ұғымы мен құрылымы оқытылады. ХДҚ-ның: заттық құқықтар, сыртқы экономикалық мәмілелер, жүктер мен жолаушыларды халықаралық тасымалдау, халықаралық несие және есеп айырысу қатынастары, зияткерлік меншік, неке-отбасылық қатынастар, халықаралық еңбек құқығы, халықаралық азаматтық процесс сияқты салалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік қызмет аясында тәжірибелі шет тілі (2 бөлім)
  Несиелер: 5

  Бұл пән болашақ мамандардың кәсіби - бағытталған лингвомәдени құзыреттілігін арттыруға және оларды халықаралық ынтымақтастыққа және ағылшын тілінде кәсіби қарым-қатынасқа дайындауға бағытталған, арнайы-кәсіби тақырыптарда қарым-қатынас дағдыларын дамытады, кәсіби терминологиялық сөздік қалыптастырады, кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті грамматикалық минимумның кеңеюіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көпжақты дипломатия
  Несиелер: 5

  Пән XVIII-XIX ғғ., XIX ғасырдың бірінші жартысында, XX ғасырдың басында, екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында, әлемдік соғыстар арасында, соғыстан кейінгі көпжақты дипломатия туралы түсінік қалыптастырады. Көпжақты дипломатиядағы үрдісті анықтау құзыреттері қалыптасуда. БҰҰ органдары жүйесі, Еуропалық Одақтың дипломатиясы туралы білім қалыптасады. Халықаралық келіссөздер жүргізу және халықаралық шарттар жасасу дағдылары дамиды. Әлемдік мәселелерді шешу дағдылары және оларды шешуде көпжақты дипломатияның рөлі көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық үкіметаралық ұйымдар
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық үкіметаралық ұйымдардың түсініктері, жіктелуі және түрлері туралы түсініктерді қалыптастырады. Халықаралық үкіметаралық ұйымдарды халықаралық қатынастарға қатысушы (акторлар) ретінде анықтау дағдылары дамиды. Халықаралық үкіметаралық ұйымдардың құқық субъектілігін, олардың мәртебесін анықтау білігі қалыптасады. Қазіргі халықаралық қатынастардағы халықаралық үкіметаралық ұйымдардың рөлін анықтау біліктері дамиды. Халықаралық үкіметаралық ұйымдардың заң табиғатын, олардың қаржы жүйесін, оларды құру, жұмыс істеу тәртібін сипаттау, халықаралық құқық нормаларын бұзғаны үшін халықаралық ұйымдардың жауапкершілігін анықтау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу және академиялық жазу; ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, инновациялық қызмет саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды қарастырады, сонымен қатар академиялық мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастыруға және зерттеу нәтижелерін жазбаша ұсынуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуразиялқ экономикалық интеграция процестер
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономикалық және саяси интеграция туралы түсінік қалыптастырады. Еуразиялық экономикалық интеграцияның алғышарттары мен кезеңдерін анықтау дағдылары дамиды. Интеграциялық үдерістердің перспективаларын анықтау дағдылары көрсетіледі. Еуразиялық экономикалық интеграцияның тәуекелдері мен проблемаларын талдау дағдылары және қазіргі жағдайда проблемаларды шешу құзыреттері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік шекара
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік шекаралар түсінігі, түрлері, орнату кезеңдері туралы білімді қалыптастырады. Мемлекеттік шекараларды белгілеу тәсілдерін анықтау білігі дамиды. Мемлекеттік шекараны делимитациялау туралы халықаралық шарттармен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. Трансшекаралық дауларды дипломатиялық құралдармен шешу қабілеті дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік интеграция процесстері
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық интеграциялық процестердің тарихи алғышарттарын, түсінігін қалыптастырады. Интеграциялық бірлестіктерді қалыптастырудың ерекшеліктерін анықтаудың теориялық негіздері оқытылады және құзыреттілігі қалыптасады. Ең дамыған интеграциялық бірлестік ретінде Еуропалық одақ туралы білім көрсетіледі. Еуразия идеясының эволюциясын зерттейді. АТА-дағы интеграциялық үдерістердің түрлері мен нысандарын қарастырады. Солтүстік Америка өңіріндегі интеграциялық процестерді, Латын Америкасындағы интеграциялық процестерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында халықаралық ұйымдар және олардың өкілдіктері
  Несиелер: 5

  Бұл курс халықаралық ұйымдардың ұғымдары, түрлері, үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарды құру принциптері туралы түсінік қалыптастырады. Жалпы құзыреттегі халықаралық саяси және экономикалық ұйымдардың құрылтай құжаттарымен жұмыс істей білу дағдысы қалыптасады. Халықаралық сауда-экономикалық, халықаралық қаржы және әскери-саяси одақтар мен олардың Қазақстан Республикасындағы өкілдіктері туралы білімдер алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың заманауи проблемалары
  Несиелер: 5

  Оқу курсы халықаралық қауымдастықтың әлемдік дамуы мен жаһандануы үрдісінің бір бөлігі ретінде қазіргі халықаралық қатынастар туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады. Студент қазіргі заманғы саяси жүйе құрылымын жақсы білетінін көрсетуі керек; халықаралық әлеуметтік, экономикалық, саяси, гуманитарлық мәселелерді шешуге, оларды шешу жолдарын табуға дағдылануы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қауіпсіздік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қауіпсіздік құқығының түсінігі, мәні, қайнар көздері, субъектілері туралы түсінік қалыптастырады. Халықаралық қауіпсіздік құқығын даму кезеңдерін бөле білу, сондай-ақ субъектілердің халықаралық қауіпсіздік құқығының нормалары мен принциптерін бұзғаны үшін жауапкершілік мәселелері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық құқық
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық экономикалық құқықтың түсінігі, жүйесі, қайнар көздері туралы білімді қалыптастырады. халықаралық экономикалық құқық субъектілері туралы ұсыныс қалыптастырылады. Халықаралық экономикалық құқықтың кіші салалрында: Халықаралық экономикалық интеграция құқығы, халықаралық сауда құқығы, халықаралық инвестициялық құқық, халықаралық банк құқығы, Халықаралық салық құқығы, халықаралық қаржы құқығы, Халықаралық көші-қон құқығы құзыреттер қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи қақтығыстар және оларды реттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән конфликтологияның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы туралы білімді қалыптастырады; халықаралық жанжалдарды зерттеудің негізгі тәсілдері туралы білімді қалыптастырады; халықаралық және аймақтық жанжалдардың түрлері, шығу тегі, жіктелуі туралы білім алады;жанжалдарды реттеу әдістері мен үшінші тараптың қақтығыстарды реттеудегі рөлі зерделенеді және айқындалады; аймақтық жанжалдарды реттеудегі халықаралық ұйымдардың қызметі туралы түсінік қалыптасады; жанжалды реттеу құралы ретінде келіссөздер жүргіз�� дағдысы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік қызмет аясында тәжірибелі шет тілі (3 бөлім)
  Несиелер: 5

  Бұл пән болашақ мамандардың кәсіби - бағытталған лингвомәдени құзыреттілігін арттыруға және оларды халықаралық ынтымақтастыққа және ағылшын тілінде кәсіби қарым-қатынасқа дайындауға бағытталған, тар-кәсіби тақырыптарда қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады, кәсіби терминологиялық сөздікті қалыптастырады, кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті грамматикалық минимумды меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  2. оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпараттарды, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде) оқитын саладағы мамандарға да, басқа мамандарға да хабарлау;

 • Код ON7

  7. жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен халықаралық қатынастар саласындағы ақпарат көздерін өз бетінше іздестірумен байланысты, зерделенетін салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқуға дағдыландыру;

 • Код ON8

  8. келісім-шарттық және келіссөздер жүргізу дағдысын қалыптастыру; халықаралық қабылдауларды жүргізу, келушілерді қабылдау, келіссөздер арқылы жанжалдарды шешу, халықаралық қатынастарда болып жатқан процестерді, геосаяси жағдайды талдау, қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөліне қатысты маңызды халықаралық проблемаларға бағдарлау жүргізе білу;

 • Код ON11

  11. зерттелетін елдің тілін, тарихын, экономикасын, саяси жүйесі мен мәдениетін, мәдениетаралық коммуникациядағы заманауи зерттеулер мен үрдістерге негізделген ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің өкілдерінің ойлау және дүниетанымдық ерекшеліктерін білу және түсіну

 • Код ON5

  5. білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, халықаралық қатынастар саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру;

 • Код ON6

  6. әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, халықаралық қатынастар саласындағы пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды, түсіндіруді, талдауды жүзеге асыру;

 • Код ON3

  3. кәсіби қарым-қатынас, экологиялық, дене, этикалық, құқықтық, ақпараттық, экономикалық мәдениет және ойлау мәдениетін қалыптастыруға, сондай- ақ кәсіби қызметте ары қарай білім алуды өзіндік жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру;

 • Код ON1

  1. жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани және мәдени құндылықтарын қалыптастыру, отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу мақсатында ақпаратты жинау және түсіндіру;

 • Код ON4

  4. мемлекеттер мен мемлекет жүйелері арасындағы, негізгі сыныптар, негізгі әлеуметтік, экономикалық, саяси күштер, ұйымдар мен қоғамдық қозғалыстар арасындағы экономикалық, саяси, идеологиялық, құқықтық, дипломатиялық және өзге де байланыстар мен өзара қарым-қатынастар жөнінде білімі мен түсінігін көрсету;

 • Код ON10

  10. Фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйенің, емле және пунктуацияның, негізгі және арнайы лексиканың, фразеология және идиоматиканың, лингвистиканың дамуындағы заманауи үрдістерге негізделген ағылшын және екінші шет тілдерін стилистикалық және жанрлық саралаудың білімі мен түсінігін көрсету;

 • Код ON9

  9. әртүрлі дипломатиялық құжаттарды және іс қағаздарын жүргізу; ақпараттық-анықтамалық және талдау құжаттарын дайындау; жекелеген елдермен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен және т. б. Қазақстан ынтымақтастығы нысандары мен әдістерінің алуан түрлілігін ажырата білу.

 • Код ON12

  12. ғылыми зерттеулер мен академиялық хат әдістерін білуін көрсету және оларды оқылатын салада қолдану; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсінуді көрсету

6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top