Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01416 Көркем білім, графика және жобалау в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • заманауи арт-білім беру саласындағы ғылыми зерттеу әдіснамасы мен әдістері саласында терең білімді көрсетеді;
  • мәдени мұраны зерделеудің әртүрлі арт-стратегиясын қоса алғанда, арт-педагогиканың пәнаралық салалары контекстінде жаңа жағдайларда мәселелерді шешеді;
  • білім алушылардың жас және психофизикалық ерекшеліктеріне, оның ішінде олардың ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келетін көркем білім беруді құрастырудың жаңа тәсілдерін талдайды, бағалайды және синтездейді;
  • көркем білім мен өнер теориясын зерттеу саласындағы өз жетістіктерін сауатты таныстырады, өзінің ғылыми-әдістемелік жетістіктерін және олардың негіздемесін шет тілінде маман емес мамандарға анық және анық дәлелдейді;
  • көркем білім беру, көркем шығармашылықты зерттеу, өнердің бейнелі тілі саласында, оның ішінде ақпараттық технологиялардың көмегімен жаңа білім мен дағдыларды игереді және пайдаланады және арт-педагогикамен байланысты кез келген салада өз бетінше оқуын жалғастырады;
  • кәсіби және жеке тұлғалық өздігінен білім алуды жүзеге асырады, көркем білім беру саласында және онымен шектес гуманитарлық салаларда одан әрі білім беру бағыттары мен кәсіби мансабын жобалайды;
  • қосымша қызметтерді қоса алғанда, көркем білім берудің түрлі деңгейлі бағдарламалары бойынша білім алушылардың жетістіктерін бағалау және диагностикалау, қызметті ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын қолданады;
  • білім беру ортасын қалыптастырады және формальды және формальды емес контексте көркем білім беру саласындағы инновациялық білім беру саясатының міндеттерін іске асыруда кәсіби білім мен біліктерді пайдаланады.
Top