Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02105 Интерьер дизайны в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік графика курсы сызба геометриясы мен техникалық сызу элементтерін қамтиды. Сызбаларды орындау, геометриялық құрылыстар, сызба геометриясы және проекциялық сызу бойынша қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеуге және ресімдеуге (бөлшектерді қосу түрлеріне, жалпы түрдегі сызбаларды оқуға, жұмыс сызбаларын орындауға және анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасауда) ерекше назар аударылды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория.
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция I
  Несиелер: 4

  «Композиция» пәні студенттерге негізгі заңдар мен композициялық түсініктерді, дизайн және өнердегі нысандардың композициялық заңдарын, сондай-ақ жобаларды жасау кезінде композициялық заңдарды практикалық дағдыларын қолдануды ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сурет
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты студенттерді натураға қарап денелердi салу, композицияны құрастыруды үйретеді. Кеңiстiк - ұйымдасқан композицияның берiлген проекциялары бойымен сурет салу. Адамның басының элементтерiн суретін салу: бассүйек, анотомиялық бас. Суреттемелер салу. Бас және дене пропорциялары. Графиканың түрлі материалдарымен танысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 5

  "Түстану" пәні студенттерді түстердің үйлесу теориясының жалпы заңдылықтарымен таныстыруды және оларды практикада меңгеруді, колористикалық және түс-фактуралық композицияларды құрудың негізгі заңдары мен ережелерін қарастырады. Түстің контрасты, түстердің үйлесімділігінің негізгі тәсілдері мен дизайндағы түстің ерекшеліктерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизн��стегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Пән адам өміріндегі өнердің мәнің қарастырады. Алғашқы қауымдық қоғам өнері. Ежелгі әлем мен Еуразия көшпенділерінің өнері. Египет, Өзен Арасы. Антикалық Грецияның өнері. Орта ғасырлар өнері. Шығыс Өнері. Батыс Еуропа елдерінің ортағасырлық өнері. Қайта өрлеу дәуірінің өнері. Жаңа заман өнері. XIX және XX ғасырлардың орта өнері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге графикалық бейнелерді дайындау және өңдеу, сондай-ақ анимациялық суреттер жасау үшін компьютерлік жүйенің аппараттық және бағдарламалық құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Векторлық және растрлық графиканың негіздерімен танысу, басып шығару үдерісіне дайындық, жұмыс және жобалау құжаттамаларын енгізу; Студенттерді AutoCAD, CorelDraw графикалық бағдарламаларының негізгі ұғымдары мен принциптерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Курс материалдық мәдениеттің тарихы дамуын қарастырады, әр дәуірде болған ғылыми жаңалықтарын анықтай отырып, оның замануи дизайнға берген әсеріне сараптама беріледі. 20 ғасырға деінгі сәндік-қолданбалы өнердің дамуы,материалдық заттардың орындалу техникасмен таныстыру. 20 ғасырда дизайнның дамуы, стиль мен бағыттарға сипаттама беру, дизайнның теоретиктерінің үлесі, алғашқы дизайн мектептері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінде іскерлік келіссөздердің негізгі сатыларын меңгеру, сөйлеу жағдайында олардың негізгі сөздік деңгейін қолдану деңгейін белгілеу, кәсіби лексиканы және терминологияны пайдалану; мамандыққа байланысты әңгімелесуді жүргізу, диалог пен дауды талқылау, талқылау, арнайы мәтіндерді аудару дағдыларын меңгеру мүмкіндігі; өз салаларында әдебиеттерді талдау; кәсіптік іскерлік құжаттарды ресімдеу және орындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 5

  Пән акварельмен жұмыс жасау тәсiлдерiне үйретеді. Монохромды натюрморт. «Аля прима» техникасы. «Күзгi натюрморт» композициясы. Суық бояулар гаммасындағы натюрморт. Жылы, суық түсті гаммасында орындалған натюрморт. Түстік контрасты натюрморт. Кескіндемеде қолданылатын құралдармен, бояулардың жұмыс жасау дағдысын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  «Дизайн негіздері» курсында студенттер графика жұмыстарын әр-түрлі техникамен орындау, мастерлердің туындаларының копиясын жасауға, сәулеттік дизайнерлік графика техникасымен танысып, өз жұмысын презентация жасауға үйренеді. Дизайн нысандарын жобалау типологиясының әдістемелік және теориялық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Интерьер кеңістіктің типологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – сәулет және кеңістік нысандарының, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды жобалаудың көркемдік-типологиялық негіздері туралы білім комплексін зерттеу. Сәулет және интерьерлердің көркемдік стильдерін дамытудың негізгі кезеңдері, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жобалаудың нормативтік-типологиялық негіздері, заманауи интерьер дизайнының негізгі жетістіктерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік - дизайнерлік жобалау
  Несиелер: 4

  Пән сәулеттік дизайн жобалау принциптері, сәулеттік ортаны қабылдаудың құрамы мен тұтастығымен таныстырады, дизайн шешімін қалыптастыру әдістерін меңгереді. Түрлі типтегі объектілер мен жүйелі кешенді қалыптастыру. Тіршілік ортасы. Қоғамдық ғимараттар ортасы. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың ортасы. Сәулеттік графика және макеттеу әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты студенттерді халықтық өнердің негізгі түрлерімен және оның ерекшеліктерімен, халық өнер және қолөнердің пайда болуымен таныстыру; Қазақстанның ұлттық өнер және қолөнер орталықтары; Қазақстанның шығармашылық өнері, олардың тарихи тәжірибесі, қазіргі жағдайы және даму перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түстік графика
  Несиелер: 5

  Түстік графиканың ерекшеліктерін зерттеу,оның әдістерімен танысу, жобаланған нысанның түсін көресете алу (құрылыс материалдыардың түсі, текстураны, фактураны көрсете алу), және монументалді кескіндеме элементтерін оқу. Сызудың, ғимарат фасадың, перспективалық өзгешіліктерін, панорамманың графикалық айқындылығын көрсету үшін түстік рөлі. Табиғи және жасанды жарықтандырудағы түстің ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалық графика
  Несиелер: 5

  Пән жобалық графиканың ерекшеліктері, түрлері мен құралдарын қарастырады. Жобалық графикада пайдаланатын айқын графикалық құралдары мен жабдықтар. Суретте текстуралық сипаттамаларын көрсете алу. Ортогоналды және аксонометриялық проекциялар. Сәулеттік графика. Құрылыс және сәулет сызбасы. Экстерьердің перспективті суреттері, қалалық орта элементтері және ландшафт элементтері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік графика
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты түрлі сурет құралдары мен материалдармен жұмыс жасау дағдыларын игеру. Сызық және түс графикасы. Skiching әдістерін пайдалана отырып, жобалық идеяларды жылдам беру мүмкіндігі. Жазықты, көлемді композицияның реңдік және түстік эффектілірін орындау. Кеңістікте тұрған адам фигурасын көрете алу, стаффаж, антураж.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интерьер заттарын жобалау
  Несиелер: 4

  Пән интерьер түрелері және оның компоненттерімен таныстырады. Интерьердің кеңістік қасиеттері, әдістері және шешімдері. Интерьердің көркемдік бейнесі. Түстің эмоционалды-кеңістіктік қасиеттері, кеңістіктегі түс масштабы туралы түсінік. Гармоникалық түс комбинациясы. Интерьер кеңістігін шешудегі жарықтың орны. Интерьерде жарықтың көркем және функционалды рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ою-өрнек өнері
  Несиелер: 5

  Ою-өрнектің түрлері мен орындалу принциптерін игере отырып, өзіндік ою-өрнек композициясын құрастыруға үйретеді. Пәнде өзіндік құндылықтарды және өзіндік сәнді композицияларды құру принциптерін өзіндік бағалау және талдау үшін практикалық дағдыларды тез меңгеруге мүмкіндік беретін негізгі түсініктер, анықтамалар, тәуелсіз және практикалық міндеттердің кең ауқымы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдар мен жұмыс үрдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді әртүрлі кешендермен таныстыру және интерьердің әрлеу сатысында дизайн тұжырымдамасын жетілдіру мен жетілдірудің барлық кезеңдерінде жобалық идеяларды жүзеге асыру үшін қажетті заманауи әрлеу материалдарын жіктеу. Тұрғын және азаматтық ғимараттар мен интерьер безендіруге арналған материалдарды мен замануи технологиялармен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Пән жобалық суретте графиканың көрнекі құралдар және оның ерекшеліктерін меңгеруге арналған. Кешенді конструктивті нысандардың перспективалық сызу, реңдік, жарық-көлеңке, стилистикалық ерекшеліктерін көрсете алу. Интерьердің фронталдық және бұрыштық перспективасы. Сыртқы элементтердің перспективті бейнесі. Кеңістік пен ландшафт элементтерін сызу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe Illustrator
  Несиелер: 3

  Пән векторлық графиканы қолдану, бағдарламалық интерфейсті конфигурациялау, стандартты объектілерді құру, объектілерді таңдау және өзгерту, туралау және тарату, нұсқаулармен жұмыс жасау жолдарын қарастырады. Тор, түс үлгілері, Өзіндік түсті каталог құру, Үлгілер мен градиенттерді жасау, өңдеу және нығайту, нысан өлшемін модельдеу, ашық маскаларды пайдалану, Модульдік торлар, күрделі пішін нысандарын салу үшін логикалық операцияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайндағы замануи материалдар
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту кезінде студент заттық дизайндағы жаңа материалдармен танысып, оның ауқымы, артықшылықтары, кемшіліктерін ажырата алады. Дизайн шешімдерінің таңдау дағдысы дамиды. Сандық сәулет: виртуалды бейнелерді кең ауқымда іске асыру. Smart home: технологиясы жобалау нысандарын болуы және жұмыс істеуі үшін жағдайын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлемді пішіндердің архитектоникасы
  Несиелер: 5

  Пән пішінтүзушіліктің заңдылықтары мен пішінді зерттеуге құрылымдық әдістерімен таныстырады. Көлемді пішінді құрылы��дық және функционалдық қосылыстары. Табиғи түзілімдердің үйлесімі. Биотектоника. Пропорциялар. Кеңістіктегі пішінді дамыту. Кеңістіктік пішіндерді ұйымдастыру принциптері. Көлем-кеңістіктегі композицияларды көрнекі қабылдау ерекшеліктері. Оптикалық иллюзиялар. Пішіннің сипаты. Жобаланған нысанды үйлестіру құралдары. Экспресс нысаны. Жаңа құрылымдарды іздеу. Комбинаторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe Photoshop
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мақсаты растрлық графиканы өңдеу, қабаттардың эффектілері, маскалар, контурлар мен пішінді орналастыру, контурлардағы операциялар, түстік ерекшеліктері, фото монтаж әдістерін меңгеру. Фотосуреттерді пайдаланатын компьютерлік өңдеу әдістері, жарнамалық графикалық композициялардың автоматтандырылған көркемдік дизайнын жақсарту жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интерьерді өңдеу материалдары
  Несиелер: 3

  Пән интерьерде қолданылатын құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері және мүмкіншіліктерімен таныстырады. Замануи құрылыс материалдарды қаратырады: металл материалдар; ағаш материалдар; полимерлерге негізделген материалдар; минералды байланыстырғыштар және оларға негізделген материалдар; қыш және тас; шыныдан балқытылған материалдар; кескіндеме және бояу материалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке кеңістіктің дизайны
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жеке кеңістіктің интерьерін жобалау, жеке кеңістіктердің интерьер дизайны, жеке бөлмелерді жоспарлаудың жалпы принциптері, оларды орналастыру, қайта құру және безендіру, жеке бөлмелердің интерьерінің функционалдық ерекшеліктері, жұмыс этаптары мен технологиялары туралы білімдерін, дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық кеңістіктің дизайны
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты қоғамдық кеңістікті жобалауда студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Қоғамдық интерьерлерін жобалаудың кезеңдері мен технологиялары, ішкі жобаларды графикалық модельдеудің заманауи құралдарын қолдану, қоғамдық интерьерді жобалау кезінде қойылатын талаптар, интерьер стилімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстың архитектоникасы
  Несиелер: 5

  Пән сәулеттік пішінің стилистика бірлігі, сәулеттік пішінің тарихи дамуы және құрылымдылығы, пішін бөліктеріндегі ырғақтық заңдылықтарын , жобалық макеттеу.әдістерімен таныстырады. Пішінтүзушіліктерінің технологиялары. Сәулеттік пішінің құрылымы мен мақсатының өзара байланысы. Сәулеттік құрылымына және оның бейнелік пластикасы материалдың беретін әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пішінді моделдеу
  Несиелер: 5

  Жобалау нысандарының және олардың элементтерінің үш өлшемді модельдеу әдістерін мен дағдыларын игеруге арналған; дизайн элементтері, қағаз, саз, балшық және басқа да икемді материалдарымен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру; модельдеу материалдарын дұрыс таңдау дағдыларын дамыту; шектеулі түс палитрасында түпнұсқа композициялар жасау дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эргономика негіздері
  Несиелер: 5

  Адам қызметіне байланысты, оның тұрмыс және жұмыс ортасында комфортты жағдай жасау әдістерін зерттейді. Жаңа техниканы, жаңа дизайнды әзірлеу кезіңде адам факторларын есепке алу қажет. Жүмыс орнын ұйымдастыру кезінде эргономикалық көрсеткіштерді және стандарттарды меңгеру. Антропометриялық деректерді анықтау. Еңбек қозғалысын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бионика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән бионика теориясын, бионикалық моделдеудің принциптерін және бионикалық зерттеулерді қарастырады. Жабайы жануарлардың конструктивті жүйесі. Модельдеу. Биомеханика: мақсаттары; әдістер; биомеханикалық зерттеулердің іргелі және қолданбалы бағыттары. Сәулет-құрылыс бионикасы. Түпнұсқа сәулеттік пішінді дамытуда рационалды технологияны табу және қолдану мәселесін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Композиция II
  Несиелер: 5

  «Композиция 2» пәнінде тарихи қалыптасқан көркемөнер щығармаларының ұйымдастыру тәсілдері сарапталып, мәдениетте бұрыннан қалыптасқан көркем бейнелерді келтіреді. Курстың негізгі мақсаты студенттерді композиция әдістерін дизайн шығармаларында қолданудың ерекшеліктері үйрету болып табылады. Нақты жобалау үрдісінде қолданылатын композициялық әдістеріне үйрету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мүсін жіне пластикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты пластикалық материалдармен жұмыс жасау дағдысын дамыту, студенттердің мүсін саласындағы шығармашылық проблемаларды шешу үшін кеңістіктік ойлауды дамытуға бағытталған. Шағын пластика. Күрделі рельеф. Адам фигурасының анатомиясын зерттеу және оның пластикасын көрсете алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Анимациялық графика I
  Несиелер: 5

  Компьютерлік анимация туралы жалпы түсінік. Компьютерлік анимацияның пайда болу тарихы және эстетикалық принциптері. Компьютерлік анимацияны құру технологиясы. Компьютерлік анимация тәсілдері және қолдану саласы. Екі өлшемді және үш өлшемді анимацияның мақсаты мен мүмкіндіктері. Flash жұмыс ортасы. Файлдар, кинолента, кадрлар, қабаттар. Дыбыстық сүйемелдеуді анимациямен синхрондау. Анимациялық графикаларды дыбыстау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық редактор 3DMax I
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламаның интерфейсімен таныстырып, үш өлшемді компьютерлік графика әдістерімен таныстырады. 3DMax-дағы проекциялардың түрлері мен тұжырымалары, көрнекіліктерді көрсету жолдарын зерттейді. Жобаны басқару жүйесі. 3d макс бағдарламаның мүмкіндіктері мен мақсаттары. Командаларды өңдеу. Кәсіби индустрияға жақын тапсырмалар бойынша бағдарламалардың мүмкіндіктерін меңгеру, дизайнды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көрме алаңын дизайны
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - көрменің, экспозицияның, студиялық кеңістіктің және олардың жабдығының түсі мен сәнді дизайнының негіздерімен таныстыру, жасанды жарықтандыру және жарықтандыру әдістерімен, көрме алаңының графикалық дизайны үшін әрлеу материалдарды және техникаларын қолдану дағдысын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Анимациялық графика II
  Несиелер: 5

  Пән мультимедиялық өнімдерді әзірлеу кезеңдерінің және принциптерінің теориялық негіздерін зерттеуге арналған. Графикалық бағдарламада жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады. Видеоқатарды, роликті жасаудың замануи құралдарын, 3D-модельдеу әдістерін, суреттер мен модельдерді жандандыру жолдарын, модельдерді визуализациялау жолдарын, фон дыбыстық және дыбыстық эффектілерді жасау тәсілдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интерьер заттарды жаңарту және қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Интерьерді безендірудегі заманауи өндеу технологиялар мен әдістерін зерттеу. Интерьер заттарын қалпына келтірудегі мүсін, шыны, мата және де басқа материалдарды қолдану тәсілдерін меңгеру. Қалпына келтіру әдістерін стиль, түстік қатынас және материалдың құрылымын сәйкестіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Замануи дизайн
  Несиелер: 5

  Мамандыққа байланысты замануи дизайн пәнімен танысу негізгі теориялық білімдермен байланысты. Оқыту мақсаты дизайның замануи принциптерін және даму жолдары туралы, оған тән ерекшеліктерін, негізгі концепцияларын құрудың кеңістік пішіндерін түсіндіру, жалпы мәдениеттің дамуына тигізетін септігін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сәулеттік құрылымдау
  Несиелер: 5

  «Сәулет құрылымы» пәнін меңгеру мақсаты ғимараттар мен құрылыстардың негізгі сәулеттік құрылымдарының оқып білу және құрылымдық элементтердің, ғимараттың сәулет көрінісін қалыптастырудағы рөлін зерттеу, ғимараттарды құрайтын өнімдер мен құрылымдар туралы ескере отырып, құрылыстың схемасын орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жиһаз дизайны
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты жиһаздың және жабдықтардың, заттық ортаның элементтерінің түрлері мен стильдерімен таныстыру және олардың өмірде және тұрғын кеңістіктегі рөлі. Түрлі функционалдық мақсатты кеңістіктің эргономикасы. Әртүрлі функционалдық мақсаттағы интерьердегі жиһазды, аксессуарларды, маталарды және материалдарды таңдау. Жиһаздың даму тарихын зерттей отырып, оның замануи жиһаз стиліне әсерін аңықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интерьерді сәндеу
  Несиелер: 5

  Интерьерді әшекейлеу құралдары мен әдістерін зерттеу. Жаңа материалдар мен өнімдердің инетерьерде қолдану және оның техникалық мүмкіндіктеріне талдау беру. Интерьерді безендіру құралдары мен әдістер арқылы адамның тұрмыс жағдайын өзгерту. Интерьерде қолданылатын экологиялық материалдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экспозиция және көрме дизайны
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің көрмелер мен экспозициялардың заттық-кеңістіктік ортасын ұйымдастыруға қабілеттілігін қалыптастырады. экспозицияның, мобильді көрменің ұйымдастыру кезеңдерімен танысу, оның функционалды, әдіснама мен технологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Көрме алаңдарының интерьерлеріне қойылатын функционалдық және эстетикалық талаптарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интерьерді жабдықтау және көркейту
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде студент тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың жабдықтар топтарын (жиһаз, сантехника, жарықтандыру және технологиялық жабдықтар) қалыптастырудың функциолнальдық негіздерінің жобалау тәсілдерін меңгереді. Қалалық және ландшафттық орталықтарға арналған жабдықтар, инженерлік құрылыстар мен құрылымдар, кіші сәулеттік нысандарды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экстерьер дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайн нысанын жобалау кезінде нысанды макеттеу технологиясымен таныстыру. Макеттеу әдістерін меңгеру. Композиция, эргономика, түстану, жобаолау заңдылықтарын қолдана отырып, дизайн нысанның макеттін орындау. Материалдармен жұмыс жасау кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс жасау әдістерін, материалдардың құрылымдық, пластикалық қасиеттерін және технологиялық мүмкіндіктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Графикалық редактор 3DMax II
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты үш өлшемді модельдеу негіздері. мен нысанның массивтерін жасау, жарық және көздер, материалтану жүмыс жасау әдістерімен таныстырады. Көрнекілендіру (көрсету). 3DS Макс арқылы нысандардың текстуралық ерекшеліктерін көрсете алу. Нысанды жарықтандыру. Үшөлшемді анимация құру. Виртуалды камералар. Аяқталған көріністі визуализациялау. Пост әсерлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Техникалық-экономикалық есептеулер және бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесінің теориялық және практикалық негіздерін зерделеу, интерьер жабдықтары жобаларын бағалау және басқару шешімдерін қабылдау үшін бағалау мен бюджеттеуді дамыту үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру. Конструкторлық және бюджеттік жағдай негіздерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын құрылымдау
  Несиелер: 5

  Пән құрылымдаудың инженерлік жобалау әдісі ретінде, оның құралдары мен ерекшелігін қарастырып, құрылымдардың жұмыс әдістерін меңгереді. Құрылымдау элементтерінің өзара байланысы; Құрылымдау жұмысының сипаттамасы. Тектоника мен көлемдік-кеңістіктік құрылымның өзара байланысы. Құрылымдық шешімнің объектінің композициясына, ол дайындалатын материалдардың қасиеттеріне және дайындау технологиясына тәуелділігі. Құрылымдау шешімдердің вариантылығы, олардың бұйымның, объектінің, құрылыстың келбетіне әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Жарық және лайт-дизайн
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жарық пен түстің табиғатын реттейтін заңдар, түстер мен нюанстардың шексіз алуан түрлерімен таныстырады. Кәсіби ойлауды қалыптастыру және қоршаған ортаға жарықтың әсері туралы ғылыми түсінік пен білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Сәулеттік макеттеу
  Несиелер: 5

  Дизайн нысанын жобалау кезінде нысанды макеттеу технологиясымен таныстыру. Макеттеу әдістерін меңгеру. Композиция, эргономика, түстану, жобаолау заңдылықтарын қолдана отырып, дизайн нысанның макеттін орындау. Материалдармен жұмыс істеу кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс істеу әдістерін, материалдардың құрылымдық, пластикалық қасиеттерін және технологиялық мүмкіндіктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Экодизайн
  Несиелер: 5

  Экодизайнның ғылыми негіздеменің бастапқы деректер және ережелері; Жобалаудағы экологиялық көзқарас; экологиялық жобалаудың негізгі принциптері; табиғи ресурстар мен материалдарды максималды үнемдеу; өнімнің беріктігін қамтамасыз ету. Интерьердің түрлері мен компоненттерін кеңістіктік орта және экожүйе ретінде қарастыру, интерьердегі экологиялық жобалау әдісі, дизайнерлік шешімдердің экологиялық негіздемелерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Интерьер дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты сәулеттік орта құрылымдардың қалыптастыру жолдарын қарастыру. Сәулеттік нысандарын жобалау үрдісін меңгеру. Сәулет жобаның сызбалары жиынтығы. Жоспарға қойылатын сызба талаптар. Сәулеттік жоспарларды ұсыну. Интерьер жобаның құрамы. Ландшафттық жобаның құрамы. Құрылыс материалдарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Сәулеттік пішінтүзушілік
  Несиелер: 5

  Пән сәулет өнердің көркем композициялық үлгілердің тарихи аспектілерін, сәулет пішіннің құрылымы және оның композициялық қасиеттері, пішіннің сипаттамалары мен қасиеттерін композициялық талдау әдістерін қарастырады. Ресми-композициялық пішіндеудің геометриялық заңдары. Материал мен құрылымының өзара байланыстарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Интерьердегі жарық
  Несиелер: 5

  Пән жарық пен түстің табиғатын реттейтін заңдарын, оның түрлі реңктер мен нюанстармен таныстырады. Қоршаған ортаға жарықтың әсері туралы ғылыми түсінік және білімін меңгеру. Кәсіби ой-қабілетін қалыптастыру. Жаңа жарықтандырудың функционалдық және көркемдік мүмкіндіктер технологияларымен танысу. Интерьер, экстерьер және ландшафт ортадағы жаңа жасанды жарық көздер түрлерімен танысу. XXI ғасырдағы жарық сәулетінің және жарық дизайнының жаңа мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Этнодизайн
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты этно-нысаның функциялары мен құндылықтарын зерттеуге арналған. Қазақстанның халық қолөнері мен этнобілімін қарастыру. Дизайн құрылымында этникалық дизайнды дамыту перспективасы. Замануи дизайн модельдеріндегі этникалық мәдениеттердің символдық ақпараттарының рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Графикалық редактор Adobe After Effect
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Adobe After Effects бағдарламасындағы эффектілерді пайдалана отырып, кез-келген күрделі анимацияны жасау әдістері, бейне және динамикалық беттерін өңдеу, сандық эффектілерді жасау және компьютерлік анимация әдістерін үйрену арқылы анимацияны жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Графикалық редактор Cinema 4D
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты - Cinema 4D графикалық редактор әдістері арқылы үш өлшемді модельдеу дағдыларын игеру және әртүрлі қолданбалы міндеттерді шешу, виртуалды кеңістіктерді құру және әртүрлі эффектілерді пайдалана отырып, виртуалды кеңістікті және жеке бөліктерін жандандыру арқылы үш өлшемді модельдеуді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - жобаларды басқару мәселелері бойынша студенттердің күрделі теориялық және қолданбалы білімдерін қалыптастыру және жобаларды басқару саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін әдістемелік негіз құру; Жобаның өмірлік циклі тұжырымдамасымен танысу және оларды жобалау мен басқарудың әр түрлі кезеңдерінде жобаларды басқару функцияларын пайдалану мүмкіндіктерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми жаратылыстану пәндері саласындағы базалық білімі бар, кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді

 • Код ON2

  Заманауи техникамен жұмыс жасау дағдысы, кәсіби қызмет саласында қарым-қатынаста ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен кәсіби тілдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын үйренеді, формалды логика ережелерін, аргументация теориясы мен практикасы, риторика ережелерін сақтау, кәсіпкерлік қызмет негіздерін білу

 • Код ON4

  Пішінтүзушіліктің негізгі теориялары мен әдістерін, бейнелерді, көлемдерді, кеңістіктерді көру арқылы қабылдау заңдарын білу; дәстүрлі және замануи техникаларды, материалдар мен құралдарды қолдана отырып, өнердің түрлері мен жанрларында бейнелерді көрсетудің жалпы заңдарын мен әдістерін білу

 • Код ON5

  Материалдық мәдениет дамуының негізгі тарихи кезеңдерін білу, өнердің түрлері мен стилін түсіну, елдердегі ғылыми-техникалық прогрестің даму кезеңдерін білу. Материалдық пішінді өзгертуге және дизайндағы жаңа формалардың пайда болуына әкелетін тарихи жағдайлар мен факторларды білу; өнер дамуының стилін және көркемдік үрдістері тұрғысынан көркем туындылар мен мәнерлілік құралдарын талдау.

 • Код ON6

  Интерьер және экстерьер дизайн жобасын жүзеге асыру кезінде компьютерлік технологияны қолданып, көркем және графикалық бейнелерді жүзеге асыру кезінде бағдарламаларды пайдалана алу

 • Код ON7

  Интерьерде заманауи конструкцияларды қолдану, жиһаз және аксессуарларды орналастыра отырып, интерьер макетін орындау, макеттеу және моделдеу әдістерін меңгеру, материалдық пластикалық қасиеттерін және олардың түрлерін білу

 • Код ON8

  Жобаалды сараптама беру, заттық- кеңістік комплекстерін жобалау концепциясын жүзеге асыру және жобалау құралдарын анықтау, жасанды тіршілік ортасына қойылатын контексттік және функционалдық талаптарды бағалау

 • Код ON9

  Заманауи концептуалды дизайндық жобалауда білімдерді қолдана алу, ғимараттың ішкі кеңістігін дұрыс үйлестіру, оның конструкторлық және сәндік ерекшелігіне сараптама бере алу

 • Код ON10

  Жобалы құсыныстарды нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес кәсіби нысанда баяндау және жобаны іске асыру үшін негізгі экономикалық есептер мен құжаттардың толық жиынтығын дайындауды білу

 • Код ON11

  Дизайн жобасын жүзеге асыру кезінде компьютерлік технологияны қолданып, көркем және графикалық бейнелерді жүзеге асыру кезінде бағдарламаларды пайдалану

Top