Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D03102 Халықаралық қатынастар в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықаралық-саяси, экономикалық, саяси-құқықтық, ғылыми, ақпараттық және мәдени ынтымақтастық саласындағы тұлғалық, жалпымәдени және кәсіби құзыреттерге ие, кәсіби бағалауға, саяси қатынастардың ерекшеліктері мен сипаттамаларын ғылыми талдауға, дипломатия, құқық, экономика, мәдениет, әскери істер, сыртқы және ішкі саясат саласындағы зерттеулер жүргізуге, бәсекеге қабілетті PhD-докторларын дайындау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D064 Халықаралық қатынастар
 • Дайындық бағыты 8D031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Сыртқы саяси шешімдерді қабылдау үрдісінде стратегияларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Бұл курста сыртқы саяси шешімдердің қалай және неліктен маңызды болып табылатыны туралы кең ауқымды мәселені зерттеу үшін сыртқы саясатта ең маңызды заманауи қатерлердің кейбірі қарастырылады. Шешім қабылдаудың негізін қолдана отырып, студенттер соңғы жиырма жылдағы мәселелерге қатысты оннан астам нақты, тарихи шешімдерді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаhандық басқарудың қолданбалы сараптамасы
  Несиелер: 6

  Пән мазмұны жаһандық басқарудың өзекті мәселелері бойынша нақты кейстерге қатысты аналитикалық әдістерді қолдануға бағытталған. Пән жаһандану контекстіндегі басқарушылық мәселелерді қолданбалы талдаудың дағдыларын дамытуды, жаһандық басқарудың әлеуеті мен тиімділігінің шегін, аймақтық және мемлекеттік қырынан жаһандық басқаруды болжауды қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазба
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың академиялық стилін ғылымиометриялық базалардан алынған мақалаларды, әдеби шолуларды, халықаралық қатынастар саласындағы жарияланған ғылыми мәтіндерді және олардың құрылымы мен ерекшеліктерін зерттеу, өз академиялық мәтіндерді жазу және оларды ұжымдық талқылау арқылы одан әрі дамытуға бағытталған. Курстың мақсаты – идеялар мен параграфтарды логикалық байланыста құрылымдау, академиялық жазу стилін қолдану (дәл, анық және ресми тілді пайдалану), алдыңғы зерттеулерге шолу жасау дағдыларын жетілдіру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулердің әдіснамалық мәселелерін тереңдетуге, сонымен қатар, теориялық гипотезаларды сыни түсіну және халықаралық қатынастар саласында өзіндік бірегей зерттеулер жүргізу арқылы сандық және сапалы зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Білім алушылар нақты саяси процестерге қатысушылардың мінез-құлқы мен классикалық стратегиялық ойындардың қатысушылары арасындағы аналогияны келтіріп, нақты халықаралық және ішкі саяси жағдайларды формалды модельдерге қисындырады. Пән диссертациялық зерттеу шеңберінде түрлі кейстер түрінде нақты халықаралық мәселені шешудің өз бағдарламаларын әзірлеу дағ������ыларын дамытуды қамтамасыз етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінің трансформациясы: сараптама және болжау
  Несиелер: 5

  Бұл курста халықаралық қатынастардың заманауи жүйесін құруға әкелген маңызды тарихи өзгерістер қарастырылады. Атап айтқанда, материалдық, демографиялық, технологиялық, идеологиялық, әскери немесе діни өлшемдеріндегі күш қарастырылып – оның кеңірек трансформацияға қалай әсер етуі. Курстың мақсаты – жүйені қалыптастырушы құбылыстарды анықтау, сондай-ақ болашақтағы үрдістерді болжау үшін белгіленген тәртіпті өзгертудің негізгі себептері болып табылады. Білім алушылар халықаралық қатынастардың негізгі парадигмалары, жаһандық қауіпсіздіктің жаңа қатерлер�� дамуының қазіргі тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын білуі және түсінуі тиіс. Докторанттар халықаралық саяси үдерістерге қатысты жаңа идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу мүмкіндігіне ие болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Масс-медиа және халықаралық-саяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Пәннің нысаны бұқаралық коммуникация құралдарының ақпараттық қызметі, олардың халықаралық саяси процестердің басқа қатысушыларымен (мемлекеттермен, үкіметтік емес ұйымдармен, трансұлттық компаниялармен) өзара іс-қимылының нысандары, тетіктері және нәтижелері болып табылады. Курс қазіргі заманғы үрдістерді, масс медиа дамуының бағыттары мен заңдылықтарын, олардың халықаралық қатынастар субъектілерімен өзара іс-қимылын зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастарды оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курста екі мақсат бар: біріншіден, халықаралық қатынастар даму процесінің құбылмалы сипатын және сыртқы саясат пен институционалдық дизайнның рөлін жүйелі түрде зерттеу; екіншіден, халықаралық қатынастарда оқытудың тұжырымдамалары мен әдістерін қолданудың әсерін көрсету. Бұл болашақ мамандарды қалыптастыруда тиімділігі бар оқыту әдістерін нормативтік талдауды қамтиды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON3

  ОН3 - Халықаралық үдерістерді түсіндіру және сыни бағалау, әлемдік даму мәселелерін шешу бойынша ұсыныстар әзірлеу, мүмкін даму сценарийлерін жасау

 • Код ON4

  ОН4 - Ұйымның сипатына және оның құзырындағы міндеттеріне сәйкес түрлі ұйымдық басқару құрылымдарын модельдеу

 • Код ON1

  ОН1 - Жоғары білім беру жүйесінде оқу үдерісін ұйымдастыру, өзін педагог ретінде ұстау, білім беру қызметінде өзін-өзі дамытудың нақты мақсаттарын қою және оларға қол жеткізу

 • Код ON5

  ОН5 - Халықаралық саяси талқыламалардағы мәселелік аумақтар мен қайшылықтарды анықтау, заманауи ғылымның теориялық құралдарының функционалдық диагностикасын жүргізу, ғылыми гипотезаларды сынау

 • Код ON2

  ОН2 - Ғылыми бағдарламалар мен жобаларды жасау, әртүрлі кезеңдерде жеке және ұжымдық сараптамалық-талдау қызметтерін ұйымдастыру, үнемі өздігінен білім алу, сараптамалық-аналитикалық қызметтің оңтайлы стратегиясы мен әдістерін таңдау, ғылыми құжаттаманы және ғылыми-зерттеу жұмыстарын рәсімдеу

Top